Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Ny lokal aftale for lærerne har fokus på samarbejde, dialog og fleksibilitet

Ny lokal aftale for lærerne har fokus på samarbejde, dialog og fleksibilitet

30-04-2019

Både Bornholms Lærerforening og Bornholms Regionskommune er stærkt tilfredse med den nye lokale aftale for lærernes arbejdstidsregler, som netop er blevet forhandlet på plads. Aftalen giver større fleksibilitet og skal bæres igennem på et fundament af tillid og dialog. Forhandlingsprocessen er foregået i samme gode ånd.

Arbejdet med at skabe en fælles Bornholmsk folkeskole med høj kvalitet i undervisningen har netop fået lagt endnu en vigtig brik på plads. En ny lokalaftale mellem Bornholms Lærerforening og Bornholms Regionskommune er nemlig indgået i sidste uge. Aftalen lægger rammerne for, hvordan lærerne kan forvalte deres arbejdstider og timer for det kommende skoleår.

I den tidligere aftale havde hver lærer en fast årlig pulje på 200 timer ud over undervisningstimerne, som de kunne råde over. Den store forskel i den nye aftale er, at der ikke er en timepulje, men at ledelse og lærere lokalt skal sørge for, at arbejdstiden bliver fordelt mest hensigtsmæssigt i forhold til at sikre målet om at levere god undervisning.

Skolechef i Bornholms Regionskommune, Espen Fossar siger:

"Vi er meget glade for den nye aftale. Vi har ønsket at give mere fleksibilitet, fordi vi tror på, at det kommer folkeskolen og eleverne til gode. Vores lærere skal have mulighed for at kunne arbejde på både de tider og steder, der giver de bedste resultater for deres undervisning. Dialog og samarbejde mellem skoleledelserne og deres tillidsfolk er alfa og omega for at få denne aftale til at fungere, som den er tiltænkt, og det har jeg fuld tiltro til kommer til at ske."

Aftalen skal ud og virke
Hos Bornholms Lærerforening er der ligeledes stor tilfredshed med aftalen. Men også selve forhandlingsforløbet, som har indeholdt både fagligt input og spørgeskemaundersøgelser blandt lærerne, får rosende ord med på vejen.

Formand for lærerforeningen, Christian Fauerholdt Jeppesen er glad for, at begge parter har givet sig god tid, og at den nye aftale bunder i en evaluering af den tidligere. Han siger:

"Vi har fået reguleret den tidligere aftale til fordel for begge parter. Og vores forhandlinger er foregået i en god ånd præget af fremdrift og fokus på vores fælles mål om at skabe en stærk folkeskole på Bornholm. Denne gang har vi også lagt en plan for, hvordan vi vil formidle indholdet i aftalen. Vi tager blandt andet på et fælles roadshow rundt til alle skolerne, og fortæller om intentionerne i aftalen. Den er nemlig kun noget værd, hvis den kommer ud og virker – og vi samarbejder på tværs af skolerne."

I den kommende tid vil der blive holdt informationsmøde for Trio-gruppen (leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant) og kort efter, vil alle skolerne få besøg af både kommunens skolechef og formanden for lærerforeningen, som vil præsentere tankerne i aftalen.