Skip Navigation LinksBRK Nyheder Nyt vandråd på Bornholm - 2017

Nyt vandråd på Bornholm - 2017

26-01-2017

​Folketinget har den 19. december 2016 vedtaget en ny lov, der giver kommunerne og lokale vandråd mulighed for at få indflydelse på planlægningen af indsatserne under vandområdeplanerne.

Som en del af Landbrugspakken skal der ske en opdatering af faglige kriterier for afgrænsning af hvilke vandløb der fremover skal indgå i statens vandområdeplaner, samt hvilke vandløb der skal udpeges som kunstige og/eller stærkt modificerede.

Formålet er at få identificeret de vandløb som er flade, smalle og gravede, eller som har et begrænset økologisk potentiale.

Læs mere på  borger/miljø,natur,energi/naturen/vandråd på Bornholm -2017