Beredskabet Bornholm
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Nyt tværoffentligt samarbejde i mellem Beredskabsstyrelsen Bornholm og Bornholms Regionskommune

Nyt tværoffentligt samarbejde i mellem Beredskabsstyrelsen Bornholm og Bornholms Regionskommune

09-01-2019

Bornholms Regionskommune og Beredskabsstyrelsen Bornholm indgår aftale om et nyt tværoffentligt samarbejde omkring det kommunale redningsberedskabs operative opgaver i slukningsdistrikt Allinge gældende fra 1. maj 2019. Samarbejdsaftalen afløser den nuværende samarbejdsaftale, som udløber med udgangen af april måned. Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i den nugældende aftale, dog således at den fremstår som et egentligt professionelt samarbejde i mellem de 2 parter og hvor parterne hver især bidrager til opgavens løsning. Aftalen gælder indtil en af parterne opsiger den.

Beredskabsstyrelsen Bornholm vil derfor fortsat varetage brandsluknings- og redningsopgaver på hele Nordbornholm samt højderedningsopgaverne på hele Bornholm.

Formand for Natur- og Miljøudvalget, Leif Olsen (F), tilkendegiver stor tilfredshed med at der er fundet en løsning på håndteringen af det kommunale redningsberedskabs operative opgaver på det nordlige Bornholm og at det nuværende serviceniveau samtidig kan bibeholdes. Nu er aftalen godkendt i Natur- og Miljøudvalget og skal senere i januar måned behandles i Kommunalbestyrelsen.

Brigadechef Peter Kaas-Claesson udtrykker stor glæde ved udsigten til aftalens indgåelse og ser frem til et fortsat godt samarbejde med Bornholms Regionskommune.

 

Venlig hilsen

Palle Kreutzberg Tourell
Beredskabschef