Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Politikere og skolefolk mødes om fremtidens folkeskole på Bornholm

Politikere og skolefolk mødes om fremtidens folkeskole på Bornholm

30-11-2018

Som led i processen henimod at forbedre folkeskolen på Bornholm er skolerne nu nået der til, at politikerne tager et første kig på resultaterne af skolernes arbejde. Processen fortsætter ind i det kommende år.

Med udgangspunkt i 10 nye fælles mål for folkeskolen på Bornholm og fem fokusområder; God trivsel, Høj faglighed, En folkeskole for alle, Kommunikation og dialog samt Rammer og vilkår har alle øens folkeskoler i løbet af oktober og november talt om, hvad der kan gøre folkeskolen bedre. Skolebestyrelserne på de enkelte skoler har haft ansvaret for at indsamle elevernes, undervisernes og forældrenes gode ideer. De er herefter sammenskrevet i et arbejdsdokument, som nu fremlægges for politikerne i Børne- og Skoleudvalget, kommunalbestyrelsen og skolernes samråd. Skolernes ideer og forslag spænder bredt fra for eksempel familierådgivere på skolerne, to voksen-ordning, max. 23 elever i klasserne til bedre transportmuligheder.

På tirsdag 4. december vil repræsentanter for skolerne mødes med politikerne til et temamøde, hvor man sammen skal forholde sig til de indkomne forslag og kaste sig ind i opgaven med at prioritere, hvilke tiltag der er vigtige og væsentlige at sætte i gang nu og her – og hvilke der kommer senere. På de fleste skoler er man dog allerede i gang lokalt med initiativer, der styrker den enkelte skole.

Den videre proces
I løbet af december 2018 – januar 2019 vil udvalgte forslag og ideer blive konkretiseret og omsat til handlinger, der skal føres ud i livet. Der vil også komme bud på, hvordan pengene skal bruges, som er afsat til styrkelse af folkeskolen. Der er i 2019 afsat 5 mio. kr., og i hvert af de tre efterfølgende år er der afsat 4 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget behandler de konkrete forslag på deres møde den 5. februar 2019, og kommunalbestyrelsen beslutter herefter den endelige, fælles strategiplan for folkeskolerne og anvendelsen af de afsatte økonomiske midler. Det forventes at ske på mødet den 28. februar 2019.

De ti fælles mål for folkeskolen på Bornholm

1. Folkeskolen er det naturlige skolevalg

2. Folkeskolen er et stærkt fællesskab med plads til alle

3. Elever og medarbejdere trives godt i folkeskolen

4. Folkeskolen har et højt fagligt niveau

5. Folkeskolen sikrer eleverne social udvikling og almen dannelse

6. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de får udnyttet deres fulde potentiale

7. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

8. Folkeskolen er kendetegnet ved stabilitet og en fast skolestruktur

9. Folkeskolen har et tæt forældresamarbejde og en åben kontakt med lokalsamfundet, som er kendetegnet ved dialog og medejerskab

10. Folkeskolen er tydelig om, hvad den står for - og hvad den vil

 

De fem indsatsområder som skolerne arbejder udfra

 

5 indsatsområder folkeskolen.PNG