Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Præcisering af besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet

Præcisering af besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet

15-05-2020

Opdateret pr. 15. maj 2020.

Der er nu udstedt en bekendtgørelse, som præciserer formål, personkreds og kommunalbestyrelsens ansvar i forbindelse med Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020.

Bekendtgørelse om besøgsforbud og lempelse heraf:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/610

Skrivelse om besøgsforbud og lempelse heraf:
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9283

I bekendtgørelserne præciseres hvilke typer af anbringelsessteder, botilbud m.v., der er omfattet af det midlertidige forbúd. Besøgsforbuddet skal ophæves igen, så snart forudsætningerne er tilstede for en ophævelse.