Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Så kan der igen søges tilskud til energirenovering af boliger

Så kan der igen søges tilskud til energirenovering af boliger

29-10-2020

Nu skydes endnu en runde i gang, hvor boligejere af boliger med et højt energiforbrug kan søge til forbedringer. De boliger, der kan søges om tilskud til, skal være beboet af ejeren, være opført før 1960 og have energimærke D eller et, der er dårligere. 

Midlerne i tilskudsordningen kommer dels fra statens pulje til landsbyfornyelse og dels fra en pulje afsat af kommunen. Den samlede tilskudspulje er på i alt 1,85 mio. kr. Midlerne fra statens pulje er øremærket boliger beliggende i det åbne land eller i byer med færre end 3.000 indbyggere. Dette er baggrunden for, at ejere af boliger i Rønne og Nexø ikke kan søge.   

Midlerne prioriteres således, at der først og fremmest gives tilskud til renovering af vinduer og døre og dernæst til udskiftning. Dette er valgt for at motivere bygningsejere til at få istandsat eksisterende vinduer og døre i stedet for at skifte til nyt med et større ressourceforbrug til følge. Ved renoveringsopgaver vil en større del af tilskuddet gå til arbejdsløn, og tilskuddene kan dermed være med til at sikre arbejdspladser i håndværkerfag, der oplever svære tider grundet Corona.

Boligejerne kan søge økonomisk støtte til projekter, som har en samlet udgift på minimum 50.000 kr. Her vil der kunne opnås op til 40 procent i tilskud, dog maksimalt 40.000 kr.

Ansøgningsfrist til næste runde er mandag, den 30. november 2020.

Efter bevillingen er givet, har man seks måneder til at få udført arbejdet og få indsendt den nødvendig dokumentation for udbetaling af tilskuddet.

Puljen kan søges her via hjemmesiden. Læs mere om puljen og gå til ansøgningsskemaet

Vi forventer at kunne give svar på en ansøgning inden for en måned alt afhængigt af, hvor mange ansøgninger der kommer.