Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kommende politiske forhandlinger om budget 2018

Kommende politiske forhandlinger om budget 2018

Kommunalbestyrelsen indledte årets budgetarbejde med det første budgetmøde den 27. juni 2017, hvor der kort blev orienteret om økonomiaftalen mellem regeringen og KL og sparekataloget blev præsenteret og drøftet.

I starten af juli udmeldte Økonomi- og Indenrigsministeriet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning for 2018. For Bornholms Regionskommune er der tale om en betydelig forbedring i forhold til tidligere udmeldinger.

Det skyldes primært flere indtægter end hidtil antaget på følgende tre områder:

  • at kommunen modtager et højere tilskud fra udligningen særligt fra den sociale udligning på 19 mio. kr., idet Bornholms situation er relativt dårligere end sidste år
  • at Bornholm får et tilskud på 11 mio. kr. som kommune med særlige vilkår
  • at der er en forbedring som skyldes, at der indgår lavere pris- og lønstigninger end forudsat ved sidste års budgetlægning, svarende til 16 mio. kr.

Det er endnu for tidligt at sige endeligt, hvilken økonomisk udfordring kommunalbestyrelsen konkret skal løse for 2018. Frem til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger i starten af september følges der op på forhold i kommunens økonomi, som kan have betydning for økonomien i 2018. Der kan være udgiftsområder, som påvirker økonomien i både positiv og negativ retning. Her kan særligt nævnes udgiftspresset på børne- og familieområdet og ældreområdet.


Der kan fortsat være behov for at foretage prioriteringer i budgetlægningen, og derfor udsendes som planlagt en række spareforslag i høring den 1. august 2017.


Sparekatalog

I marts 2017 besluttede Økonomi- og Planudvalget, at der skulle udarbejdes et sparekatalog til budget 2018 på 35 mio. kr. baseret på den daværende økonomi-ske vurdering af balancen. Denne opgave er et tilbagevendende element i den årlige budgetproces, og administrationen i Bornholms Regionskommune har på den baggrund opstillet en række spareforslag til politisk behandling forud for budgetforhandlingerne.

Det samlede sparekatalog er ikke udtryk for en prioritering, men alene et udtryk for en oplistning af forslagene.

Sparekataloget sendes nu i høring i kommunens organisation, HovedMED-udvalget, skolebestyrelser, Ældrerådet, Handicaprådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd samt Folkeoplysningsudvalget frem til den 17. august kl. 12.00.

Du finder sparekateloget her.

 

Det politiske arbejde

Den 14. august har kommunalbestyrelsen et budgetmøde, hvor de politiske drøftelser tager udgangspunkt i det tekniske basisbudget, sparekataloget, udvidelsesforslag og anlægsforslag. Materiale udsendes til kommunalbestyrelsen den 3. august og til pressen den 7. august.

De endelige politiske forhandlinger om budget 2018 finder sted den 3.-4. september.

Kontakt:

Winni Grosbøll, borgmester, telefonnummer: 56 92 10 30

Link til sparekataloget

Materiale til det andet budgetmøde udsendes til pressen den 7. august 2017.