Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Strategiplan for Kommuneplan 2020 er endeligt vedtaget

Strategiplan for Kommuneplan 2020 er endeligt vedtaget

11-10-2019

Den 10. oktober blev Bornholms Regionskommunes strategi for Kommuneplan 2020 vedtaget af kommunalbestyrelsen. Strategien sætter retningen for den kommende kommuneplan og dermed Bornholms udvikling mange år frem. 

Strategien for Kommuneplan 2020 har været i høring, og der er modtaget 48 høringssvar fra borgere og foreninger. Kommunens planlægger Anka Nordvig Sonne glæder sig over den store interesse, der har været for strategien. På tværs af de 48 høringssvar peger hun på fire emner, som har vakt særlig stor interesse:

"Vi har som noget nyt udpeget en række udviklingsområder i kystnærhedszonen. En del borgere har været bekymret for, at dette ville være en fribillet til byggeri tæt på kysten. Men, at noget udpeges som et udviklingsområder i kystnærhedszonen betyder dog i første omgang kun, at området får status af almindelig landzone, hvor der er stærkt begrænsede muligheder for byggeri. Der ligger en lang proces med dialog og høringer forud for, at et udviklingsområde i kystnærhedszonen eventuelt kan tages i brug til byvækst."

For stor byspredning?
Et andet punkt der har været anledning til bekymring i høringssvarene er, at nye udlæg fører til by spredning, som ikke er bæredygtig. Til det siger planlægger, Anka Nordvig Sonne:

"Bekymringen er forståelig og generelt er det da også kommunens fokus at skabe omdannelse og nybyggeri inden for de eksisterende bygrænser. Når vi alligevel peger på nye områder til boliger, er det dels fordi, der flere steder er brug for nye attraktivt beliggende byggegrunde, som kan understøtte tilflytningen, og dels fordi nye arealer giver mulighed for at udvikle nye boligformer, der understøtter nye behov og familiestrukturer."

I høringssvarene er det blevet påpeget, at Bornholm i forvejen har rigeligt med parcelhuse, og at der derfor ikke er behov for flere. Men kommunens boligpolitik bygger på en grundholdning om, at vi skal udvide og differentiere boligudbuddet på Bornholm.

"Når der skal lokalplanlægges nye boligområder vil vi derfor arbejde med at skabe grundlaget for, at der kan blive bygget nogen af de boligtyper, som vi ikke har så mange af. Det kan være rækkehuse, andelsboliger, lejeboliger, lejligheder, boligfællesskaber, klyngehuse med mere. Og gerne i nogle omgivelser, som indbyder til fællesskab og med præg af natureller skov," siger kommunens planlægger.

Fokuserer på kystområderne og glemmer indlandsøen - eller?
Flere borgere har desuden gjort opmærksom på, at strategien fokuserer skævt på kystområderne og den glemmer indlandsøen.

"Det er både rigtigt og forkert. Rigtigt, fordi der er et stort fokus på kystnærhedszonen, hvilket skyldes det pres, der er på arealerne langs kysten, hvor også rigtig mange af øens særlige kvaliteter ligger. Forkert, fordi projektet Bornholms Grønne Bølge netop er et godt bud på, hvordan vi kan skabe attraktion og udvikling inde midt på øen. Jeg håber, at lokalsamfundene kan se potentialet iprojektet, og at de vil arbejde positivt sammen for at få dette kæmpe rekreative projekt op at stå."

Næste skridt med strategien bliver at få udarbejdet selve Kommuneplan 2020, hvilket er en længerevarende proces, som er i gang. Det forventes at Kommuneplan 2020 forslaget kommer i høring til sommer.