Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Trivselsmåling 2020: Trivselsniveauet er fortsat højt

Trivselsmåling 2020: Trivselsniveauet er fortsat højt

22-09-2020

Resultatet af en netop gennemført trivselsmåling viser at trods et par turbulente år og en Corona-krise, så ligger den generelle medarbejdertrivsel i Bornholms Regionskommune fortsat højt. Faktisk en anelse højere end den sidste måling fra 2018.

På målingens udsagn: "Jeg er generelt set tilfreds med mit arbejde" og "Min arbejdsplads er et godt sted at være ansat" ligger det samlede indeks for kommunen på 75,1 (indeks fra 0-100). Til sammenligning lå kommunen ved sidste måling for to år siden på 73,7, altså en lille fremgang. I forhold til områderne motivation og engagement ser vi i 2020 et indeks 80,9. Her var tallet i målingen for to år siden 80,5. Alle øvrige parametre i målingen ligger enten på samme niveau eller en smule højere end sidste måling.

I alt har 2285 medarbejdere i år besvaret trivselsmålingen, hvilket svarer til en svarprocent på 69,5 procent. Det er ca. ti procentpoint lavere end undersøgelsen i 2018. Dengang lå svarprocenten på 80. 

Da der er tale om et samlet tal for alle Bornholms Regionskommunens afdelinger, centre og faggrupper, vil der naturligvis være afdelinger og enheder, som ligger både under og over det samlede niveau.

Kommunaldirektør, Johannes Nilsson siger om resultatet af målingen:

"Jeg er positivt overrasket, da især Corona-tiden har medført store ændringer i vores dagligdag og givet os udfordringer, som vi ikke plejer at stå med. Resultatet tyder på, at vi er stærke sammen både ved medvind og under vanskelige forhold." Og han tilføjer:

"Jeg kunne have ønsket, at svarprocenten var højere. En svarprocent på 69,5 er dog fortsat acceptabelt og har heldigvis ingen betydning for validiteten af målingen på samlet kommune niveau. Mit ønske er nu, at alle medarbejdere vil deltage aktivt i den kommende dialog om trivslen i deres respektive afdelinger, da trivsel på arbejdspladsen er et fælles ansvar og afgørende for, at vi kan levere kvalitet over for borgerne."

I løbet af den kommende tid vil alle afdelinger i kommunen modtage resultaterne af trivselsmålingen på lokalt niveau. Dermed bliver der mulighed for at identificere et eventuelt behov for at sætte ind med lokale tiltag, der kan løfte trivslen.

Trivselsmåling 2020. Læs rapporten klik her