Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Udbud af arealer til udstykning af sommerhusgrunde i Sømarken

Udbud af arealer til udstykning af sommerhusgrunde i Sømarken

19-01-2021

Bornholms Regionskommune ønsker at udbyde

matrikel nr. 106ag, Pedersker samt del af matrikel nr. 104b, Pedersker til salg.

Arealerne er beliggende mellem Baunevej og Bonaveddevejen i det eftertragtede Sømarken i Pedersker.

Grundene har et samlet areal på ca. 23.575 m², og er under udstykning og sammenlægning. Den endelig størrelse bliver fastsat ved opmåling i forbindelse med landinspektørens udstykning af ejendommen. Disse udgifter afholdes af sælger.
Sælger er desuden uden ansvar for jordens beskaffenhed. Hvis der i forbindelse med opførelse af nyt byggeri kræves pilotering/ekstra fundering betales samtlige udgifter af køber.

Køber bekoster selv byggemodning og betaler tilslutnings-/byggemodningsbidrag til forsyningsselskaber vedrørende el, vand, varme og kloak i henhold til de til enhver tid gældende betingelser/vedtægter og takster på byggetidspunktet.

Området er omfattet af:

  • Lokalplan nr. 3 (Lokalplan for Sommerhusområderne, Vestre Sømarken, Østre Sømarken og Strandmarken) samt
  • Lokalplan nr. 079 tillæg til nr. 3 til Kommuneplan 2013.

Begge lokalplaner kan hentes på:
 https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Planer/Sider/Planer.aspx

Har du brug for vejledning omkring et byggeprojekt eller generel vejledning om byggeregler, kan du kontakte BYG Kundecenter på tlf. 5692 2116 eller skrive til byg@brk.dk

Kortoversigt

 

Det samlede areal udbydes til salg med et mindstebud på 2.800.000 kr. inkl. moms.

Hvis byggeriet ikke er påbegyndt senest 2 år fra overtagelsen, har sælger ret men ikke pligt til at tilbagekøbe hele arealet for salgsprisen og uden tillæg af de af køber afholdte udgifter vedrørende arealet, eller af eventuel værdistigning.
Sælger foranlediger udarbejdelse af en servitut om de to vilkår og betaler omkostningerne til tinglysning af servitutten.

Købstilbud indsendes til: Koebogsalg@brk.dk eller
Køb og Salg, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Mrk. Ann Juul Nielsen.
Tilbuddet skal være os i hænde senest den 15. februar 2021 kl. 12.00.

I henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, kan Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget forkaste alle indkomne tilbud.