Nexø
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Udviklingen af Nexø

Udviklingen af Nexø

08-11-2017

Arbejdsgruppen for udviklingen af Nexø har holdt sit første møde

Den 30. oktober holdt arbejdsgruppen for udviklingen af Nexø sit første møde. Det fandt sted i Nexø Kultur- og Fritidshus, hvor der blev serveret lagkage og kaffe.

Gruppen består af medlemmer fra Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Nexø Borgerforening, Nexø Havn og Bornholms Regionskommune. Stemningen var rigtig god og engagementet stort.

Oplæg til styregruppen
Som det første skridt, skal arbejdsgruppen udforme et oplæg til styregruppens møde i januar næste år. Oplægget skal indeholde tre hovedpunkter, som alle er væsentlige for en god planlægning af processen:

  • Et overblik over de vigtigste problemstillinger, der knytter sig til udviklingen af Nexø
  • En prioriteret oversigt over de ønsker, som foreningerne allerede har formuleret
  • Et forslag til, hvordan der kan arbejdes med langsigtet byplanlægning i Nexø og samtidig vælges nogle projekter ud, der kan sættes i gang hurtigt.


Oplægget skal altså produceres i løbet af de kommende måneder, og arbejdsgruppen kommer derfor til at mødes et antal gange inden årets udløb. Bornholms Regionskommune fortalte på mødet, at der er ansat en projektleder i Center for Teknik og Miljø til at understøtte processen. Hun er ansat for en periode af fire måneder fra midten af november.

Status og gensidig orientering
På mødet orienterede deltagerne hinanden om den viden, de hver især har om planlægning, projekter mv., der har betydning for arbejdsgruppens arbejde. Således fortalte Carsten Andersen om Nexø Havn, Jens Kofod fra kommunen fortalte om den overordnede planlægning, mens Østtinget, Erhvervsgruppe Øst og Nexø Borgerforening hver især fortalte om deres kendskab til forhold, der har betydning for arbejdsgruppens formål.
I Carsten Andersens oplæg blev flere konkrete tiltag nævnt. Projektet Nexø Mole stod centralt, herunder ideen om at placere bibliotek og borgerservice i hovedbygningen på molen. Også ideen om at etablere et ”multihus” i den fritliggende bygning på 600 kvadratmeter blev nævnt og mødte opbakning.

Arbejdsgruppens sammensætning forbliver uændret
Arbejdsgruppens sammensætning blev også drøftet, og der var enighed om at beholde den nuværende medlemsskare. Gruppen vil desuden indkalde relevante personer til møderne, hvis der er brug for at få deres vurdering af et konkret spørgsmål eller punkt på dagsordenen. Arbejdsgruppen mødes næste gang den 20. november.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Martin Petersen, leder af Plan og Projekter i Center for Teknik og Miljø,
telefon 56 92 20 50, mobil 40 33 37 45,
e-mail: Martin.Petersen@brk.dk