to der cykler
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget 2018 - 2021

Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget 2018 - 2021

24-01-2018

​Hermed indkaldes til valg af medlemmer og tilforordnede til Folkeoplysningsudvalget i Bornholms Regionskommune.

Valgmødet afholdes

Mandag d. 19. februar kl. 19 i mødelokalerne på Ullasvej 23 i Rønne

Der indbydes repræsentanter for samtlige godkendte foreninger som har modtaget tilskud eller fået anvist offentlige lokaler til enten voksenundervisning eller foreningsvirksomhed.

Alle foreninger får tilsendt brev herom.

Valg af medlemmer:

Der skal vælges 9 medlemmer i alt:

  • 2 medlemmer fra foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
  • 3 medlemmer fra idrætsforeninger
  • 3 medlemmer fra øvrige foreninger (ikke-idræt), heraf kan 1 medlem vælges fra selvorganiserede grupper
  • 1 medlem fra de lokale handicapforeninger. Ved en forening for handicappede forstås en forening, der hovedsagelig tilbyder folkeoplysende virksomhed til handicappede.

For hvert medlem vælges én eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere.

Der er ikke krav om, at de personer, der opstilles til Folkeoplysningsudvalget

  • er medlem af foreningen
  • er over 18 år.
  • har bopæl i kommunen

Personer, der har bopæl i kommunen, har pligt til at modtage valg (borgerligt ombud).

Valghandling:

Kandidaterne opstilles på valgmødet.

Opstilles der for hvert område flere kandidater end der skal vælges, foretages der skriftlig afstemning.

Ved afstemningen tillægges de fremmødte repræsentanter stemmeret, dog max. én (1) stemme pr. forening. Afstemningsresultatet sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. 

Valg af tilforordnede:

Afholdes umiddelbart efter valg af medlemmer. Valg af 1 tilforordnet for ledere, lærer og personale for voksenundervisning afholdes umiddelbart efter valg af medlemmer. Derudover vælges mindst 1 og højest 2 stedfortrædere.

Ved afstemningen tillægges de fremmødte repræsentanter stemmeret, dog maks. én (1) stemme pr. forening.

 

For begge valg gælder, at valgperioden er 1. marts 2018 - 31. december 2021, dog indtil udgangen af den måned, hvori nyvalg til Folkeoplysningsudvalget har fundet sted.