Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Vandindvindingstilladelse

Vandindvindingstilladelse

03-07-2019

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har 3. juli 2019 meddelt tilladelse til indvinding af overfladevand til Bornholms Motor Sport, Bolbyvej 12.

Indvindingen vil ske fra en sø, der anlægges på matrikel 22b, Klemensker, med landzonetilladelse.

Der må indvindes op til 1500 kubikmeter pr. år til vanding af banen og andre udendørs formål, hvor der ikke er krav om drikkevandskvalitet.
Denne indvinding er ubetydelig i forhold til grundvandsdannelsen i området, og ikke vil påvirke den almene vandforsynings muligheder.

En række beskyttende og afværgende tiltag er givet i lokalplan og miljøgodkendelser, som skal begrænse risikoen for forurening af vandet.

Dette uddybes i vedhæftede, hvori klageadgang også er beskrevet.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid