Skip Navigation LinksBRK Nyheder Vi søger nye medlemmer til kulturråd

Vi søger nye medlemmer til kulturråd

09-11-2017

Bornholms Regionskommune søger medlemmer til Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet for perioden 2018-2021.

Kommunens to kulturelle råd arbejder for at fremme det bornholmske kulturliv og har til dette formål hver en pulje til kulturelle aktiviteter på øen. Desuden rådgiver rådene politikerne i spørgsmål inden for deres fagområde. Kunst og Kulturhistorisk Råd dækker områderne kunst, kulturhistorie og natur, mens Musik- og Teaterrådet dækker musik, teater, litteratur og film.

Fritids- og Kulturudvalget udpeger otte medlemmer til hvert råd efter offentligt opslag. Organisationer, institutioner, foreninger og interesserede privatpersoner har mulighed for at indstille sig selv eller andre til et eller begge råd.

Medlemmerne til Kunst- og Kulturhistorisk Råd vil blive udpeget efter en sammensætning, der består af repræsentation for kunstmuseer, kulturhistoriske institutioner/samlinger, naturhistoriske institutioner, arkiver, kunstnere og undervisning inden for kunstområdet.

Musik- og Teaterrådet vil blive udpeget således, at der vil være repræsentation inden for musikundervisning, rytmisk musik, klassisk musik, udøvende musikere, teaterområdet, litteraturområdet og filmområdet

Medlemmerne bliver udpeget for perioden 2018-2021. Arbejdet foregår på frivillig basis, men der ydes kørselsgodtgørelse til medlemmerne. Rådene mødes typisk 3-4 gange årligt.

Send din/Jeres indstilling senest 11. december 2017 til skf@brk.dk eller til Center for Skole, Kultur og Fritid, Ullasvej 17, 2. sal, 3700 Rønne.
Medlemmerne vil blive udpeget af Fritids- og Kulturudvalget primo januar 2018. De første rådsmøder forventes at finde sted i slutningen af januar 2018.


Læs om Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd på kommunens hjemmeside