Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Nu kan helhedsplanen for Folkemødet og Allinge sættes i gang

Nu kan helhedsplanen for Folkemødet og Allinge sættes i gang

12-06-2018

Realdania har besluttet at medfinansiere den del af helhedsplanen for Folkemødet og Allinge, der omhandler Kystpromenaden.  Arbejdet kan gå i gang, og en 500 meter lang promenade kommer til at forbinde byens rum og Folkemødets aktiviteter langs byens kyst og havn. 

Med bevillingen fra Realdania kan målet om at skabe et attraktivt by-og havnemiljø indfries. Det skal ske ved at udvikle en samlet kystpromenade med kobling til en række nye byrum. Med den kommende kystpromenade skabes nye muligheder for livet i Allinge i alle sæsoner. Promenaden kommer til at strække sig fra byens center i syd til Folkemødepladsen i nord, og den kommer til at løbe langs klipperne og føre Allingeboerne og byens gæster tættere på havet. Samtidig vil den skabe en folkemøde-infrastruktur med et bedre flow og større oplevelser for de besøgende.

Winni Grosbøll, borgmester Bornholms Regionskommune, siger:

"Jeg ser frem til, at vi nu tager fat på realisering af de mange gode forslag og ideer fra Helhedsplanen for Allinge og Folkemødet. Kystpromenaden og de nye byrum langs kysten er begyndelsen på flere anlægsprojekter, der både videreudvikler Allinge som Danmarks Folkemødeby og forbedrer helårsbyen Allinge. Folkemødet har de seneste år været en drivkraft for vækst på Bornholm, og jeg vil glæde mig til at tage det første spadestik til Kystpromenaden i efteråret 2018".

I dag er adgangen til kysten og vandet er besværliggjort af p-pladser, samt terræn med løse brudsten, som forhindrer den direkte kontakt med havet. Borgerne er frataget oplevelser ved vandet, turister spiser is mellem bilerne, og Folkemødets mange gæster bevæger sig mellem telte og andre barrierer uden adgang til den fantastiske klippekyst.

Carsten Grønning, lokalsamfundets repræsentant i styregruppen, siger:

"Efter en længere proces med drøftelser, prioriteringer og projekttilpasning skal vi snart se ideerne fra helhedsplanen virkeliggjort, og vi i Allinge glæder os til at tage Kystpromenaden i brug".

Plads til leg, samtale og refleksion

Kystpromenaden udformes og tilpasses de forskellige områder den anlægges i. Den vil løbe på kanten af de åbne pladser eller tilpasse sig i klippernes formationer og danne nicher til ophold og leg. Langs promenaden vil der blive etableret forskellige byrum og aktivitetsområder, hvor byens borgere kan hygge sig i de stille måneder, og hvor det summer af liv om sommeren. Visionen er at forbinde klipperne og havet til byen, hvor der etableres terrasser og ramper, som skaber lige adgang til vandet for alle.

Direktør for Folkemødet, Mads Akselbo Holm, siger:

"Folkemødesekretariatet har i år blandt andet lagt vægt på at etablere stilleområder til refleksion og samtale, og i fremtiden vil planlægge for flere lignende områder. Realisering af Kystpromenaden og de forskellige nye byrum vil gå hånd i hånd med vores planer for organisering af de fremtidige Folkemøder".

Allinges største, men også uudnyttede ressource, er byens placering ved klippekysten. Den spektakulære natur og adgangen til havet tillægges stor værdi og er samtidig byens bedste kort i konkurrencen om tilflytning og tiltrækning af turister.

Programchef i Realdania, Stine Lea Jacobi, siger:

"Kystpromenaden understøtter livet og hverdagen i Allinge – både under Folkemødet og hele resten af året. Promenaden vil bogstavelig talt sno sig rundt mellem – og give adgang til - den spektakulære natur langs med kysten. Og vi håber, at den bliver til glæde for både fastboende, sommerens mange turister og de omkring 60.000 Folkemøde-gæster."

Plan bygger på et grundigt forarbejde

Projektet, der er udformet i samarbejde med arkitektfirmaet SLA, tager afsæt i et forarbejde, hvor Bornholms Regionskommune sammen med Realdania gav tre arkitektfirmaer til opgave at udarbejde hver deres helhedsplan for Allinge og Folkemødet. Med udgangspunkt i de stedbundne ressourcer skulle planerne håndtere de udfordringer, som byen står overfor, og opgaven lød: "Hvordan kan en mindre by i et yderområde tilpasse sig en situation, hvor indbyggertal og traditionelle erhverv er presset, samtidig med at nye muligheder kræver investeringer i bymiljøet."

Tre tværfaglige teams, bestående af arkitekter, byplanlæggere og eventfolk under ledelse af JAJA, MUTOPIA og SLA, præsenterede i slutningen af 2015 forslag til en Helhedsplan for Folkemødet og Allinge. De tre planforslag var resultat af en etårig planlægningsproces finansieret af Realdania. Opdraget skulle således bruge det store engagement omkring Folkemødet som drivkraft til at skabe en varig positiv effekt for Allingeområdet hele året, hvor nye tiltag i området både skulle tilgodese Allinge som helårsby, turistby og folkemødeby. Tre "sæsoner", som naturligt stiller vidt forskellige krav til byens rammer. Siden har kommunen arbejdet videre med idéerne fra det strategiske arbejde.

Yderligere oplysninger:

Arkitekt MAA Gugga Zakariasdottir, Bornholms Regionskommune, tlf. 56 92 21 13, gugga.zakariasdottir@brk.dk

Programchef i Realdania Stine Lea Jacobi, tlf. 21 74 77 25 slj@realdania.dk