Del på facebook

Besøgssteder

 

​Onsdag den 30. august

Rønne Havn

Rønne Havn er Bornholms største og ældste havn med gode anløbsforhold og naturlige havneforhold.

Siden 1200-tallet har Rønne været Bornholms ”hovedstad”. Rønne voksede i 11- og 1200-årene op omkring nogle gunstige, naturlige havneforhold. Skibene kunne relativt sikkert ankre op mellem de to rev, der går ud i havet nord og syd for Rønne, og her voksede havnen og byen frem. Den ældste del af havnen er den idylliske Søndre Bådehavn. 

Rønne Theater

Rønne Theater, Rønne

Rønne Theater er fra 1823 og dermed det ældste fungerende teater i Danmark.

Green solution House

Green Solution House, Rønne

Green Solution House (GSH) er et banebrydende byggeri, der som det første i verden, er baseret på en trestrenget bæredygtighedsstrategi med udgangspunkt i Cradle to Cradle, Aktiv Hus principperne og DGNB (bæredygtighedscertificering).
GSH viser, hvordan bæredygtigt byggeri bidrager til at udvikle Bornholm ved at være katalysator for vækst.
GSH samarbejder bl.a. med udenlandske universiteter, fx Oxford University.

Danish Crown svineslagteri

Danish Crowns slagteri, Rønne

Danish Crowns slagteri er en af de største private arbejdspladser på Bornholm. Der slagtes årligt over 500.000 slagtesvin, og som det eneste sted i landet med en stigende tilgang af slagtesvin. Slagteriet er derfor meget vigtigt for øen – både som arbejdsplads for de ansatte og afledt som modtager af de bornholmske landmænds svineproduktion.
I 2014 blev en varslet lukning af slagteriet afværget efter et halvt års kamp, der mundede ud i en national redningsplan i form af en samarbejdsaftale mellem Nærings- og Nydelsesmiddelforbundet, Dansk Industri, Danish Crown, Bornholms Landbrug, Erhvervs- og Vækstministeriet og Bornholms Regionskommune.

En stor del af Produktionen eksporteres og slagteriet er særligt certificeret i forhold til eksport til Kina og Japan.

Midtpunktet Rønne

Midtpunktet, Rønne

Midtpunktet er et kommunalt aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare borgere.
Bygningen, hvor Midtpunktet har til huse, blev opført i 1893 i ”renæssancestil” efter tegninger af arkitekt Mathias Bidstrup og var i mange år rammen om Rønne Tekniske Skole.

Christianshøj

Kyllingemoderen, Almindingen

I Almindingen  var der engang to Jomfrubjerge - det Nordre og det Søndre, og midt imellem disse lå Kavalergangen. Christianshøj ligger på det oprindelige Sdr. Jomfrubjerg, som efter prins Christian Frederiks deltagelse i en stor fest i skoven den 21. juli 1824 kom til at hedde Christianshøj.

Området var igennem mange år bornholmernes foretrukne udflugtsmål, når man om søndagen drog til skovs. Med tiden kom dyrskuet, gymnastikopvisninger, amtsskyttefester og mange andre fester til, og derfor opstod et behov for et større forsamligssted  'under tag' i området. Derfor blev træpavillonen Kyllingemoderen opført i 1929 - den fungerer stadig som forsamlingshus og lejes ud til både virksomheder og private.

​Torsdag den 31. august

Svaneke Havn

Svaneke, der er Danmarks østligste købstad, har siden 1200-tallet eksisteret som fiskerleje på Bornholms østkyst.

 

Svaneke

Gåtur i ​Svaneke by

Svaneke blev i 2013 kåret til Danmarks smukkeste købstad. Bygningskultur Danmark stod bag konkurrencen, der havde til formål at sætte fokus på de historiske bykerners kvaliteter.

Svaneke er desuden én af Bornholms smukkeste og bedst bevarede gamle byer på den nordøstlige del af øen, og værner om det oprindelige miljø.

Baltic Sea Glass snapseglas

Baltic Sea Glass, Melsted

Maibritt Jönsson og Pete Hunner indtager en fremtrædende position i den danske og internationale glasverden, og de er repræsenteret på museer og samlinger verden over. I Bornholmsk perspektiv har de været pionerer indenfor glaskunsten på Borholm, og har derudover arbejdet aktivt med at professionalisere kunsthåndværk på Bornholm.

De to glaskunstnere producerer både unika-arbejder og seriefremstillinger.

Melstedgård

Gaarden, Bornholms Madkulturhus, Gudhjem

​Gaarden er Danmarks første regionale madkulturhus og fungerer dels som branchehus for Bornholmske fødevareproducenter (Gourmet Bornholm), dels som hjemsted for innovation og produktudvikling og dels som undervisningssted for branchefolk og for andre bornholmere i alle aldre.

Oluf Høst Museet

Oluf Høst Museet, Gudhjem

Oluf Høst Museet åbnede i 1998 og er indrettet i Hedvig og Oluf Høsts smukke villa, Norresân, i Gudhjem. Der er tale om et kunstnerhjem med en righoldig samling af Oluf Høsts malerier ophængt netop dér, hvor de i sin tid blev til. Samtidig er Oluf Høst Museet et kunstmuseum med skiftende særudstillinger.
Museets eventyrligt smukke klippehave skråner stejlt op mod Gudhjems ”bjerg”, klippeformationen Bokul. En del af haven er et gammelt stenbrud, som i sin tid leverede granit til byggeriet af nødhavnen på den anden side af Hedvig og Oluf Høsts hus.

Hallegaard

Hallegaard, Østermarie

​Hallegaard er både gårdbutik, café, pølsemageri, small batch bryggeri, fritgående dyr og et mikroslagteri.

Mikroslagteriet er støttet af Dyrenes Beskyttelse; dyrene slapper af 14 dage efter ankomst til Hallegaard, skydes på marken, og får dermed ikke transportstress.
Mikroslagteriet bidrager til, at vi kan slagte dyrene på Bornholm, i stedet for at sende dem over vandet.
Hallegaard ligger langt ude på landet og alligevel er stedet et trækplaster for bornholmere og gæster.

Lehnsgaard Rapsolie

Lehnsgaard Rapsolie, Aakirkeby

​Hans Hansen overtog gården Lehnsgaard i 1983. I 2003 købte Hans oliemøllen i Aakirkeby og startede produktion af rapsolie. I 2007 startede sennepsproduktionen. En del af rapsfrøene kommer fra Lehnsgaards egne marker, men da gården ikke selv kan klare efterspørgslen, kommer en del rapsfrø fra andre bornholmske landmænd, som dyrker raps efter Lehnsgaards strenge kvalitetskrav.

​Fredag den 1. september

Nexø Havn

Nexø Havn vil danne rammen om modtagelse fredag den 1.9.2017. Nexø Havn er øens største fiskerihavn. Havnen har eksisteret siden 1600-tallet, hvor der var nogle enkelte moler ud i vandet. Fra 1860 til 1969 byggedes den nuværende havn i flere etaper. Det østbornholmske Dampskibsselskab tilbød helt til dets ophør i slutningen af 1960’erne fast ruteforbindelse til København. I dag tilbyder rederiet BornPol fast personfærgeforbindelse til Kolberg i Polen.

Den Danske Keramikfabrik

Den Danske Keramikfabrik, Nexø

Den Danske Keramikfabrik er et konsortium bestående af 21 danske keramikere, der selv designer deres produkter, og som tidligere har fået produceret keramikken i Asien eller i Østeuropa. Sammen har de stiftet fabrikken for at kunne hjemtage deres respektive produktioner til Danmark, ligesom andre keramikere også har mulighed for at købe sig ind

Vasagaard udgravningsplads

​Vasagaard, Aakirkeby

Bornholms Museum udgraver et område ved Vasagård. I samarbejde med Nationalmuseet, Århus og Københavns Universiteter undersøges palisadeanlæg og et soltempel fra ca. 2800 f. Kr. med talrige brandofre. 
I området ved Vasagård frilægges også de helt unikke solsten, og der arbejdes med at frilægge det såkaldte solstenslag, således at det være synligt under besøget.
Der vil også blive vist fund fra Guldhullet i Smørenge, hvor der er fundet en koncentration af guldfund. Museet planlægger undersøgelser af denne plads i aug.-sept. i samarbejde med arkæologer og studerende fra Universitetet i Gdansk.

Svartingedalskolen

Svartingedal Skole, Hasle

Svartingedal Skole er en folkeskole med 0.-6.klasse, der også huser børnene fra øens tre asylcentre. Det er et unikt samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og Røde Kors, at asylansøgernes børn derved får en helt almindelig skoledag sammen med danske børn. I det øvrige land undervises asylbørnene på asylcentrene.

Hasle Medborgerhus

Hasle Medborgerhus, Hasle

​Det gamle rådhus fra Hasle Kommunes tid, der i dag rummer kultur- og medborgerhuset, er indrettet med en række aktivitetsrum, der benyttes de fleste af døgnets timer af alskens foreninger.

Ringebakkebruddet

Ringebakkebruddet, Vang

​Vang Pier fungerede tidligere som udskibningsmole for de store granitsten, der skulle videre til forarbejdning. I dag er Vang Pier i lighed med stenbruddet omdannet til rekreativt område bl.a. med badelagune og lystfiskeri. Går man ud på Vang Pier, får man en enestående mulighed for at se Bornholm ’udefra’.

Ringebakkebruddet var indtil 2003 aktivt granitbrud. En af de sidste, større opgaver var leverancen af skærver til byggeriet af Storebæltsbroen.
I dag er området åbnet for offentligheden og omdannet til et spændende rekreativt område, med muligheder for at dyrke en række friluftsaktiviteter, som fx klatring ad stejle klippevægge eller mountainbike-kørsel.