Billede af kalender
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2013

Budget 2013

​​Hvert år er det en udfordring for kommunalbestyrelsen at lægge budget for det kommende år, sådan at vores udgifter ikke overstiger vores indtægter. Især fordi der både er så mange ting, vi gerne vil gøre bedre, og fordi vores indtægter hvert år bliver mindre.

I år var ingen undtagelse. Vi skulle finde besparelser. Alligevel lykkedes det, og det er en enig kommunalbestyrelse, som står bag budgettet for 2013.

 
Winni Grosbøll
 

De største ændringer

Besparelserne er ikke jævnt fordelt. Der er flere områder, hvor vi har valgt at holde fast i de gode initiativer, vi tidligere har sat i værk.

Børn, unge og familier

Det gælder for eksempel den tidlige indsats og inklusion i arbejdet med børn og unge, hvor vi har afsat 2 mio. kr. På samme måde i arbejdet med udsatte familier, hvor vi har øget bevillingen til Bornholms FamilieCenter med 9 mio. kr. i 2013.

Ældre

På ældreområdet er der afsat 1,5 mio. kr. ekstra til at forebygge, at ældre medborgere bliver genindlagt, når de først er udskrevet fra sygehuset.

Vi har også besluttet igen at ansætte en alkoholkoordinator til at arbejde med de problemer og sociale konsekvenser, som et alkohol- eller stofmisbrug fører med sig.

Skoler og dagpasning

På dagpasningsområdet har vi lavet en langsigtet plan, og allerede i 2012 besluttede vi at bygge en ny daginstitution i Aakirkeby. I 2013 fortsætter vi planen med at bygge en ny daginstitution i Nexø. Den skal afløse de eksisterende institutioner. Der kommer også en ny bygning til Skovbørnehaven ved Vibegaard i Rønne, som samtidig får længere åbningstid og flere pladser.
 
Sidste år satte vi klassekvotienterne i folkeskolen ned, blandt andet for at give bedre rammer for inklusion og tid til det enkelte barn. I 2013 er afsat yderligere 1,7 mio. kr. til et kvalitetsløft i folkeskolen.

Klima

Voldsomme nedbørsmængder de seneste år har betydet, at vi nu udarbejder en klimatilpasningsplan. Vi skal indstille os på i fremtiden at skulle investere i anlæg og metoder, der kan afbøde virkningerne fra de voldsomme regnskyl.

Samling af administration

I 2011 vedtog vi at samle administrationen på én adresse. Flere planmæssige udfordringer har dog medført, at denne beslutning ikke bliver realiseret inden 2014. I stedet har vi besluttet at udfase administrationsbygningerne i Aakirkeby, Nyker og på Østre Ringvej i Rønne. Det betyder, at vi i 2013 samler de administrative medarbejdere på fem adresser mod tidligere otte.

Folkemødet

Folkemødet er en stor begivenhed, som er kommet for at blive. Vi har afsat 1 mio. kr. om året til Folkemødet. Det er med til at sætte Bornholm på det politiske landkort og genererer samtidig både stor omsætning på øen og god omtale i resten af landet.
 

Besparelser

For at kunne finansiere alle disse gode initiativer har det været nødvendigt at gennemføre generelle besparelser på samtlige områder – og ekstra store besparelser på administrationen.

Budget 2013 i hovedtræk

Skatteprocenterne er uændrede fra 2012 til 2013 således:

  • Skatteprocent: 25,9 pct.
  • Kirkeskat: 0,93 pct.
  • Grundskyld: 33,41 promille

Regionskommunes gæld øges med 6 mio. kr., idet der optages nye lån for 30 mio. kr.

Kommunens kassebeholdning reduceres med 48 mio. kr.

Se budget 2013 i tal

Se takster for 2013

Se budget 2013 - bind 1

Se budget 2013 - bind 2