Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2015

Budget 2015

Aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten.
 
På trods af store besparelser i 2015, er det også lykkedes at få plads til nye initiativer i budgettet. Af større ting kan det nævnes, at der i budget 2015 er afsat midler til tablets til alle folkeskoleelever, styrkelse af ungeindsatsen, bedre rammer for erhvervslivet gennem samling af erhvervsservice på Landemærket i Rønne, udskiftning af de sidste 10 gamle busser og styrket samarbejde med borgerforeninger om aktiviteter i lokalsamfundene.

Det har dog også betydet store besparelser i budget 2015 og fremover, bl.a. som følge af faldende befolkning og deraf faldende indtægter. Af større besparelser kan nævnes effekt af beskæftigelsesreformen, nedlæggelse af fritidsklubber fra 1. januar, krav om effektiviseringer i den kommunale drift, yderligere konkurrenceudsættelse af nye områder og omlægning af arbejdstid på ældreområdet. Endvidere er der besluttet besparelser på Børne og Ungeområdet samt på Ældreområdet som følge af den tidligere indsats for øget forebyggende indsats, som nu forventes at give besparelser. På disse områder laves særlige analyser i 2015 bl.a. med henblik på at kortlægge og følge udviklingen. 

Budget 2015 i tal

Skatteprocenterne er uændrede i forhold til 2014:
Skatteprocent: 26,2 pct.
Kirkeskat: 0,93 pct.
Grundskyld: 33,41 promille.

Regionskommunens gæld reduceres med 35 mio. kr., idet der optages nye lån for 25 mio. kr.

Kommunens kassebeholdning reduceres med 31 mio. kr.

Budget 2015 i tal
Budget 2015 takster


Samlet budget - bind 1
Samlet budget - bind 2