Kyst og vand
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2018

Budget 2018

Forlig om budget 2018

Den 3.-4. september 2017 fandt de politiske forhandlinger om budget 2018 sted.

Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Bornholmerlisten, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne har indgået aftale om budgettet for 2018.

Læs mere om budgetforliget her:

Aftale om budget for 2018.pdf

Budgetforlig 2018.pdf

2. behandling af budgettet finder sted i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober.

 

Her på siden kan findes alle de opprioriteringsforslag og anlægsforslag til budget 2018, som indgik i materialet til budgetforhandlingerne.

Oversigt udvidelsesforslag 31-08-2017.pdf 

Oversigt anlægsforslag pr. 31. august 2017

Sparekatalog og øvrige materialer, der indgik ved budgetmødet den 14. august kan ligeledes findes her på siden.

  
  
BSU-11-50 - Social normering.pdf
  
BSU-11-51a - Øget kvalitet i dagtilbud - generel opnormering 3 mio. kr.pdf
  
BSU-11-51b - Øget kvalitet i dagtilbud - generel opnormering 5 mio. kr.pdf
  
BSU-13-50-Bæredygtighed i SFO'erne.pdf
  
BSU-13-51a-Specialundervisning, etablering af ressourceteam model 1.pdf
  
BSU-13-51b-Specialundervisning, etablering af ressourceteam model 2.pdf
  
BSU-13-51c-Specialundervisning, etablering af ressourceteam model 3.pdf
  
BSU-13-52a-IT i folkeskolen model B1 - 128 Gb iPads.pdf
  
BSU-13-52b-IT i folkeskolen model B1 - 32 Gb iPads.pdf
  
BSU-13-52c-IT i folkeskolen model BSU.pdf
  
BSU-13-52d-IT i folkeskolen 0-løsning bærbar 7 - 10.pdf
  
BSU-13-52e-IT i folkeskolen 0-løsning bærbar 6 - 10.pdf
  
EBU-41-50-Handleplan for flere unge i erhvervsuddannelser (Handleplan).pdf
  
EBU-41-50-Handleplan for flere unge i erhvervsuddannelser (sagsfremstilling).pdf
  
EBU-42-50-Projektbeskrivelse Bornholmermodellen - flere praktikpladser.pdf
  
EBU-42-51-Cykelholds-ansøgning.pdf
  
FKU-21-50-Fortsættelse af Young Care – tidlig indsats.pdf
  
FKU-21-70-Ansøgning Musikhuzet Bornholm - renovering.pdf
  
FKU-21-71-Øget driftstilskud til Bornholms Kunstmuseum.pdf
  
Oversigt udvidelsesforslag 31-08-2017.pdf
  
SSU-30-50a-Indkøb og implementering af nyt fagsystem - Alternativ A.pdf
  
SSU-30-50b-Indkøb og implementering af nyt fagsystem - Alternativ B.pdf
  
SSU-30-50c-Indkøb og implementering af nyt fagsystem - Alternativ C.pdf
  
SSU-32-50-Ansøgning fra Blæksprutten om opjustering af driftsbudget.pdf
  
SSU-32-51-Fortsættelse af miljøpedeller efter projektperiodens udløb.pdf
  
SSU-32-70-Kvindekrisecenter Bornholm - flere ressourcer.pdf
  
SSU-33-50-Frivilligcenter_FFB_indstilling.pdf
  
SSU-33-70-Udvidelse med 1 fysioterapeut i Genoptræningen.pdf
  
SSU-33-71-Udvidelse med 1,25 audiologopæd i Kommunikationscentret.pdf
  
TMU-52-50 Klyngesamarbejde mellem fire lokalsamfund.pdf
  
  
  
TMU-52-70 Øgede personaleressourcer til plan- og byggesager - Planlægger.pdf
  
TMU-52-71 Øgede personaleressourcer plan- og byggesager - Byggesag.pdf
  
xTMU-53-70-Drift af Vibegårds Runddel.pdf
  
xTMU-56-50-Løsningsmodeller for den kommunale madproduktion (Devika).pdf
  
xØPU-64-70-Medlemsforslag om nedsættelse af Udsatteråd på Bornholm.pdf
  
ØPU-62-70 Central pulje til kompetenceudvikling mv.pdf
  
ØPU-62-71 Revitalisering og virkeliggørelse af BGI.pdf
  
  
  
FKU-30 Ansøgning Musikhuzet Bornholm - renovering.pdf
  
SSU-01 Blæksprutten, renovering af lokalerne i Søndergade.pdf
  
TMU-01 Svanekegården, Renovering af gårdsplads.pdf
  
TMU-02  Nedrivnings- og renoveringspulje 2018.pdf
  
TMU-03 Østre skole, udskiftning af tag på hovedbygning.pdf
  
TMU-04a Etablering af madskoler - Model 1 - gradueret betaling 0-27 kr.pdf
  
TMU-04c Etablering af madskoler - Model 3 - 20 kr.pdf
  
TMU-04d Etablering af madskoler - Model 4 - 15 kr.pdf
  
TMU-04e Etablering af madskoler - Model 5 - 10 kr.pdf
  
TMU-05a Hans Rømer Skolen - Arealforbedring og områdeforandring Model A.pdf
  
TMU-05b Hans Rømer Skolen - Arealforbedringer og områdeforandring Model B.pdf
  
TMU-06 Flytning af BAT - statusnotat flytning Remisevej.pdf
  
TMU-09-Gadebelysning, LED teknologi.pdf
  
TMU-10a+b Trafiksikkerhed ved skoler.pdf
  
TMU-30 Ansøgning fra Aakrigeby TInget - byfornyelse i Aakirkeby Centrum.pdf
  
TMU-31 Ansøgning fra Nexø Borgerforening.pdf
  
TMU-32 Ansøgning fra Østtinget - forskønnelse af Nexø Torv.pdf
  
TMU-33 Hasle Kanalø.pdf
  
Anlægsforslag -oversigt  31-08-2017.pdf
  
TMU-04b-Etablering af madskoler - Model 2 - tilskud og søskenderabat 0-20 kr.pdf
  
  
  
1 Kommentarer til budgetmaterialet.pdf
  
2 Foreløbig budgetbalance 2018.pdf
  
3 Oversigt over tekniske justeringer 2018.pdf
  
4 Lov- og cirkulæreprogram.pdf
  
5 Samlet sparekatalog budget 2018.pdf
  
6  Analyse af psykiatri- og handicapområdet 2009-2016 - konklusionsnotat.pdf
  
7 Mål og delmål - samlet oversigt over udvalgenes mål til budget 2018.pdf
  
8 Takstoversigt 2018.pdf
  
9.1 Nøgletal til budgetlægning 2018-2021.pdf
  
9.1a bilag - Nøgletalsanalyse af børne- og ungeområdet.pdf
  
9.1b bilag - Ballerup undersøgelsen - Psykiatri og Handicap.pdf
  
9.1c bilag - uddrag af benchmarking for IT- området.pdf
  
9.2 Trafiklysnøgletal 2018.pdf
  
9.2a Dokumentation Trafiklysnøgletal 2018.pdf