billede af vindmølle
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2019 i høring

Budget 2019 i høring

Nye og ændrede forslag til budget 2019 som følge af budgetforliget har været sendt i høring fra den 10. september og frem til den 21. september. Høringssvarene hertil er samlet nedenfor. Høringssvarene vil indgå ved 2. behandlingen af budgettet.

Samlede høringssvar på nye og ændrede forslag til budget 2019.pdf

Udsendt materiale 10. september:

Høringsbrev.pdf

Budgetforligsemner - oversigt.pdf 

Budgetforlig beskrivelse af nye og ændrede forslag.pdf

Nedenfor kan du fortsat finde budgetmaterialet og dermed også de forslag, der indgår i budgetforliget, som ikke er ændrede siden første udsendelse samt høringssvar hertil. 

De indkomne høringssvar på høringsmaterialet sendt i høring fra ​den 25. juni til den 14. august:

Samlede høringssvar.pdf

Høringssvarene indgik i materialet til Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 30.-31. august.

Udsendt materiale 25. juni:

Høringsbrev budget 2019.pdf

Samlede spareforslag, ekskl. bevilling 31 Ældre.pdf

Samlede udvidelsesforslag.pdf

Samlede anlægsforslag.pdf

Herunder finder du besparelsesforslag og udvidelsesforslag opdelt på udvalg.

Børne- og Skoleudvalget.pdf

Social- og Sundhedsudvalget, ekskl. bevilling 31 Ældre.pdf

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.pdf

Natur- og Miljøudvalget.pdf

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.pdf

Administrativt supplerede spareforslag bevilling 31 Ældre.pdf 

Om høringsmaterialet:

Høringsmaterialet omfatter spareforslag, udvidelsesforslag og anlægsforslag og sendes første gang i høring fra . 

De høringsberettigede parter er HovedMED-udvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Folkeoplysningsudvalget samt kommunens centre.

På baggrund af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning om, at der skulle udarbejdes spareforslag for i alt 50 mio. kr., har de stående udvalg i juni måned besluttet hvilke spare-, udvidelses- og anlægsforslag der oversendes til budgetprocessen.

Der oversendes samlet set politiske forslag for 39,0 mio. kr., da Social- og Sundhedsudvalget har besluttet ikke at fremsende spareforslag for Center for Ældre til budget 2019, idet det er besluttet at området først skal analyseres.

Der har været sendt et supplerende, administrativt sparekatalog for ældreområdet på samlet 11 mio. kr. i høring, som besluttet af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018