Billede af vindmøller
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2019

Budget 2019

​På siden her kan du finde det samlede budget for 2019.

Det samlede budget består af to bind.
I bind 1 er de generelle bemærkninger, beskrivelse af budgetresultatet og forudsætningerne for budgettet samt takster og gebyrer for kommunens ydelser.
I bind 2 er beskrevet de enkelte bevillinger, eventuelle bindinger samt forudsætninger for budget 2019, herunder vedtagne forslag til budgettet.
Derudover kan du finde en oversigt over budget 2019 i tal samt en separat oversigt over takster vedr. dagpasning og skolefritidsordninger samt for ældreområdet.

Budget 2019 - bind 1.pdf

Budget 2019 - bind 2.pdf

Budget 2019 i tal.pdf

Budget 2019 takster.pdf

Mål for budget 2019

Den nye kommunalbestyrelse har i første halvår 2018 arbejdet med visioner for Bornholm.

Hovedvisionen er at blive 42.000 indbyggere på Bornholm i 2028.
For at sikre det arbejdes der inden for seks visionsspor, som er:

1. At skabe 1.000 nye jobåbninger inden 2028

2. At udvikle nye, attraktive boliger og boligområder på tværs af Bornholm

3. At skabe trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet

4. At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder

5. At fremme chanceligheden for at børn og voksne på Bornholm bliver så ressourcestærke som muligt

6. At bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt

Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes langsigtede mål, der dækker valgperioden. De langsigtede mål realiseres gennem delmål, som udvalgene formulerer i forbindelse med mål- og budgetprocessen.

Læs mere om mål og visioner her

Budget 2019 i tal

Kommuneskat og kirkeskat er uændrede i forhold til 2018:

Skatteprocent: 26,2 pct.

Kirkeskat: 0,93 pct.

Grundskylden er hævet med 0,59 promille i forhold til 2018

Grundskyld: 34,00 promille

Den langfristede gæld øges med 4,2 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 37,8 mio. kr. og optagelse af nye lån på 42,0 mio. kr. Kommunens kassebeholdning reduceres med 10,7 mio. kr. idet 17,7 mio. kr. er forudsat anvendt til finansiering af anlæg og ekstraordinære indsatser.

Høring af budget 2019

Find materiale udsendt i høring samt høringssvarene

Høring af budget 2019