Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2017 - høringsmateriale og høringssvar

Budget 2017 - høringsmateriale og høringssvar

Høring af nye og ændrede forslag

Nye og ændrede forslag fra Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger for budget 2017 har været send i høring hos de høringsberettigende parter.

Materialet består af beskrivelser af de nye og ændrede forslag samt en oversigt over alle forligsemner, hvor ændrede og nye forslag er markeret. Ændringer kan fx bestå i ændrede beløb, ændret periode og/eller ændret tekst.

De høringsberettigede parter er HovedMED-udvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Folkeoplysningsudvalget samt kommunens centre.

Liste over høringssvar 2 runde.pdf

Samlede høringssvar 2. runde.pdf

Høringsmaterialet 2. runde:

Budgetforlig med nye numre - markering af nye_ændrede forslag.pdf

Nye og ændrede forslag.pdf

 

Høring af budgetmateriale 

Herunder findes de indkomne høringssvar til det budgetmateriale der har været sendt i høring fra 2. august til 18. august. Høringsmaterialet omfatter det administrative sparekatalog, udvidelsesforslag og anlægsforslag til budgetforhandlingerne til 2017, og kan findes længere nede på denne side. 

Høringsvarene kan findes i en samlet fil og i filer med de enkelte høringssvar.

Liste over høringssvar.pdf

Indkomne høringssvar fra høringsberettigede parter

Samlede svar høringsberettigede parter.pdf

HovedMED.pdf 

Bornholms Ældreråd.pdf

Handicaprådet.pdf

Idrættens Viden- og Kompetenceråd.pdf

Folkeoplysningsudvalget.pdf

Bestyrelsen på Kommunikationscentret.pdf

Bornholms Folkebiblioteker og Musik- og Billedskolen.pdf

Center for Børn og Familie.pdf

CenterMED Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.pdf

CenterMED Ejendomme og Drift.pdf

CenterMED Psykiatri og Handicap.pdf

CenterMED Sekretariatet.pdf

CenterMED Skole, Kultur og Fritid.pdf

CenterMED Sundhed.pdf

CenterMED Teknik og Miljø.pdf

CenterMED Ældre.pdf

CenterMed Økonomi og Personale.pdf

Dagtilbudsbestyrelsen.pdf

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse og MED.pdf

Hans Rømer Skolen vedr. madordning.pdf

MEDudvalg og bestyrelse Rønneskolen.pdf

Skolebestyrelsen Heldagsskolen.pdf

Skolebestyrelsen Kildebakken.pdf

Skolebestyrelsen Kongeskærskolen.pdf

Skolebestyrelsen Kongeskærskolen vedr. madordninger.pdf

Skolebestyrelsen Paradisbakkeskolen.pdf

Skolebestyrelsen Paradisbakkeskolen vedr. madordning.pdf

Svartingedal Skoles bestyrelse.pdf

Kommunens skoler vedr Frivillige madordninger.pdf

Ungdomsskolen.pdf

 

Øvrige høringssvar

Samlede svar øvrige høringssvar.pdf

Beboerråd Snorrebakken.pdf

Bornholms Idrætsråd.pdf

Bornholms Lærerforening.pdf

Bruger og boligbestyrelsen i Nexøhuset.pdf

Brugerbestyrelsen i socialpsykiatrien.pdf

BUPL Bornholm.pdf

Danske Handicaporganisationer Bornholm.pdf

Den selvejende institution 2rn.pdf

DGI.pdf

FOA.pdf

Gudhjem By- og Mindeforening.pdf

Musik og teaterrådet.pdf

Poulsker Idrætsforening.pdf

Pårørende til beboer på Nexøhuset.pdf

Pårørende til beboere i botilbud Røbo.pdf

Rønne Byorkester.pdf

Vennepunktet Østergade 54.pdf

Ældre Sagen på Bornholm.pdf

 

 

Udsendt Høringsmateriale

Høringsbrev.pdf

1 Pressemeddelelse 2. august om budget 2017.pdf

2 Budgetbalance 2017-2020.pdf

3 Oversigt besparelsesforslag pr. 2. august.pdf

3.1 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget.pdf

3.2 Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget.pdf

3.3 Besparelsesforslag Social og Sundhedsudvalget.pdf

3.4 Besparelsesforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.pdf

3.5 Besparelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget.pdf

3.6 Besparelsesforslag Økonomi- og Planudvalget.pdf

4 Oversigt udvidelsesforslag pr. 2. august.pdf

4.1 Udvidelsesforslag - alle udvalg.pdf

5 Oversigt anlægsforslag pr. 2. august.pdf

5.1 Anlægsforslag - alle udvalg.pdf

6 Oplæg til udvalgenes mål og delmål for 2017.pdf