Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2017 - høringsmateriale og høringssvar

Budget 2017 - høringsmateriale og høringssvar

Her på siden kan du finde det materiale fra budgetproces 2017, der blev sendt i høring.

Der blev sendt materiale i høring af to omgange. Først blev det samlede administrative sparekatalog, udvidelsesforslag og anlægsforslag udsendt. Senere blev de forslag der var ændrede eller nye fra kommunalbestyrelsens budgetseminar sendt i høring. Høringssvarene har indgået i det materiale kommunalbestyrelsen har modtaget i forbindelse med budgetprocessen og budgetvedtagelsen.

Se materiale fra første høringsrunde

Se materiale fra anden høringsrunde

Høring af budgetmateriale 

Herunder findes de indkomne høringssvar til det budgetmateriale der har været sendt i høring fra 2. august til 18. august. Høringsmaterialet omfatter det administrative sparekatalog, udvidelsesforslag og anlægsforslag til budgetforhandlingerne til 2017, og kan findes længere nede på denne side. 

Høringsvarene kan findes i en samlet fil og i filer med de enkelte høringssvar.

 

Udsendt Høringsmateriale

Høringsbrev.pdf

1 Pressemeddelelse 2. august om budget 2017.pdf

2 Budgetbalance 2017-2020.pdf

3 Oversigt besparelsesforslag pr. 2. august.pdf

3.1 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget.pdf

3.2 Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget.pdf

3.3 Besparelsesforslag Social og Sundhedsudvalget.pdf

3.4 Besparelsesforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.pdf

3.5 Besparelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget.pdf

3.6 Besparelsesforslag Økonomi- og Planudvalget.pdf

4 Oversigt udvidelsesforslag pr. 2. august.pdf

4.1 Udvidelsesforslag - alle udvalg.pdf

5 Oversigt anlægsforslag pr. 2. august.pdf

5.1 Anlægsforslag - alle udvalg.pdf

6 Oplæg til udvalgenes mål og delmål for 2017.pdf

 

Indkomne høringssvar

Liste over høringssvar.pdf

Samlede svar høringsberettigede parter.pdf

Samlede svar øvrige høringssvar.pdf 

Tilbage til toppen

Høring af nye og ændrede forslag

Nye og ændrede forslag fra Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger for budget 2017 har været send i høring hos de høringsberettigende parter.

Materialet består af beskrivelser af de nye og ændrede forslag samt en oversigt over alle forligsemner, hvor ændrede og nye forslag er markeret. Ændringer kan fx bestå i ændrede beløb, ændret periode og/eller ændret tekst.

De høringsberettigede parter er HovedMED-udvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Folkeoplysningsudvalget samt kommunens centre.

Høringsmaterialet 2. runde:

Budgetforlig med nye numre - markering af nye_ændrede forslag.pdf

Nye og ændrede forslag.pdf

Høringssvar

Liste over høringssvar 2 runde.pdf

Samlede høringssvar 2. runde.pdf

Tilbage til toppen