Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Høring af 2018

Høring af 2018

Der er indgået forlig om budget 2018

Læs mere om forliget her

Nye og ændrede forslag som følge af budgetforliget har været sendt i høring fra den 11. september med høringsfrist den 22. september. Materialet findes i boksen her på siden. Høringssvar findes herunder.

liste over høringsvar 2 runde_opd.pdf

Høringssvar fra høringsberettigede parter 2 runde.pdf

Samlede høringssvar øvrige parter anden runde_opd.pdf

 

Høringssvar til det administrative sparekatalog

Det administrative sparekatalog til budget 2018 har været i høring fra den 1. - 17. august.

Der er indkommet i alt 37 høringssvar, som kan findes her på siden.

Liste over høringssvar.pdf

Samlede svar fra de høringsberettigede parter.pdf

Herunder kan findes de enkelte høringssvar

Bornholms Ældreråd.pdf

Folkeoplysningsudvalget.pdf

Handicaprådet.pdf

Idrættens Videns- og Kompetenceråd.pdf

HovedMED.pdf

Center for Børn og Familie.pdf

Center for Ejendomme og Drift.pdf

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.pdf

Center for Psykiatri og Handicap.pdf

Center for Skole, Fritid og Kultur.pdf

KulturMEDudvalget.pdf

MEDudvalg Ungdomsskolen.pdf

Center for Sundhed.pdf

Center for Teknik og Miljø.pdf

Center for Ældre.pdf

Center for Økonomi og Personale.pdf

 

Brugerbestyrelse socialpsykiatrien.pdf

BUPL og Socialpædagogerne.pdf

Dagtilbudsbestyrelsen.pdf

Danske Handicaporganisationer Bornholm.pdf

DBU Bornholm.pdf

De selvejende haller.pdf

Den selvejende institution 2rn grafisk værksted og galleri og Tryk2.pdf

DGI.pdf

Idrætsrådet.pdf

Kommunikationscentret Bestyrelse.pdf

Kunst- og Kulturhistorisk Råd.pdf

Musik- og Teaterrådet.pdf

Skolebestyrelsen Heldagsskolen.pdf

Skolebestyrelsen Kildebakken.pdf

Skolebestyrelsen Kongeskærskolen.pdf

Skolebestyrelsen Paradisbakkeskolen.pdf

Skolebestyrelsen Åvangsskolen.pdf

Socialpædagogerne.pdf

Ungdomsskolens bestyrelse.pdf

Ældre Sagen.pdf

AAIF - Aakirkeby Idrætsforening.pdf

 

 

Materialet

Sparekataloget kan fortsat findes her på siden.
Bemærk at filen hvor forslag for alle udvalg er samlet er på 128 sider
Du kan også finde forslagene på det enkelte udvalgs områder i separate filer.

Behandling af høringssvar

Alle indsendte høringssvar indgår i materialet til Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 3.-4. september.

Nye forslag

Nye forslag til budget 2018 som følge af budgetforhandlingerne sender vi i høring fra den 11. september med høringsfrist den 22. september kl. 12.00.

Høringsmateriale 11. - 22. september

Materialet sendt i høring fra 11. september 2017:

Høringsbrev (pdf)

Budgetforligsemner - oversigt (pdf)

Budgetforlig - beskrivelse af nye og ændrede forslag (pdf)

 Ikke ændrede forslag kan findes i materialet, der var i høring fra 1. - 17.  august