Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi

Økonomi

På siden her finder du information om 

I boksene her på siden finder du desuden budget og regnskab for årene fra 2012 og frem. Regnskab for 2016 fremlægges endeligt for kommunalbestyrelsen torsdag den 29. juni. Derefter kan regnskabet findes her på siden.

 

Budgetproces - budget 2018

Budgetprocessen for 2018 er tilrettelagt så Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget, inkl. overslagsår behandles to gange i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum og således at Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet sker den 12. oktober.

Budgetforslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode, hvorved der også ses på budgetbalance mv. for de efterfølgende år.

Høring i budgetprocessen

Forslag til besparelser mv. til budget 2018 sendes i høring i august til de høringsberettigede parter. Materialet offentliggøres her på hjemmesiden og er tilgængeligt fra den 1. - 17. august 2017.

Nye og ændrede forslag som følge af Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 31. august - 1. september sendes i høring fra den 11. - 22. september 2017.

Høringsberettigede parter er Ældrerådet, Handicaprådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Folkeoplysningsudvalget og kommunens hovedMEDudvalg og centre.

 

Regnskab

Regnskab 2015 for Bornholms Regionskommune

Regnskabsresultatet for 2015 udviser et overskud på 68,7 mio. kr. Det skattefinansierede område viser et overskud på 64,1 mio. kr. og forsyningsområdet et overskud på 4,5 mio. kr. Der er afholdt anlægsudgifter for 69 mio. kr. på det skattefinansierede område og 4,3 mio. kr. på forsyningsområdet.

2015 var et godt år for Bornholm.

Vi fik bedre betingelser for færgesejladsen, Bornholm var vært for et Folkemøde, der rakte langt ud over landets grænser. Desuden kom der flere jobåbninger og flere valgte Bornholm til så flyttebalancen for første gang i mange år var positiv.

2015 var også et godt år for Bornholms Regionskommune.

Vi oplevede færre bornholmere på offentlig forsørgelse og flere med en fod på arbejdsmarkedet. Vi fik endnu en ny børnehave og så fik vi truffet beslutning om en ny bornholmsk folkeskole med tidssvarende læringsmiljøer. Der blev også gennemført en analyse på ældreområdet, som dannede baggrund for et meget stort omlægningsarbejde, der skal give nye muligheder for at sætte borgerens egne kræfter i spil.

Vi er kommet langt.

Borgmester Winni Grosbøll