Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi

Økonomi

På siden her finder du information om 

I boksene her på siden finder du desuden budget og regnskab for årene fra 2012 og frem. Regnskab for 2016 fremlægges endeligt for kommunalbestyrelsen torsdag den 29. juni. 

Budgetproces - budget 2018

Budgetprocessen for 2018 er tilrettelagt så Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget, inkl. overslagsår behandles to gange i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum og således at Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet sker den 12. oktober.

Budgetforslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode, hvorved der også ses på budgetbalance mv. for de efterfølgende år.

Høring i budgetprocessen

Forslag til besparelser til budget 2018 sendes i høring i august til de høringsberettigede parter. Materialet offentliggøres her på hjemmesiden og er tilgængeligt fra den 1. - 17. august 2017.

Nye og ændrede forslag som følge af Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 31. august - 1. september sendes i høring fra den 11. - 22. september 2017.

Høringsberettigede parter er Ældrerådet, Handicaprådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Folkeoplysningsudvalget og kommunens hovedMEDudvalg og centre.

Find materialer til budgetprocessen

Gå til siden med høringsmaterialer

Gå til siden med materiale til Kommunalbestyrelsens budgetmøde 14. august

 

Regnskab

Regnskab 2016 for Bornholms Regionskommune


Det går godt på Bornholm. Det betyder også et godt regnskab 2016 for Bornholms Regionskommune.

Væksten på Bornholm var den højeste i landet i perioden fra 2008 til 2015, ledigheden er meget lav og der er flere jobs. Det betyder, at der er færre på offentlig forsørgelse. Det er godt for den enkelte, men det er også godt for kommunens økonomi. En stor del af overskuddet på driften i 2016 skyldes færre udgifter til forsørgelse.

det skattefinansierede område udviser regnskabsresultatet et overskud på 94,5 mio. kr.

Overskuddet kan til dels forklares med, at der er anlægsopgaver, som er blevet udskudt dels, at der er sparet op til investeringer. Men forklaringen er også, at det går godt på Bornholm.
Der har desuden været et mindre forbrug på sundhedsområdet, dette kan primært henføres til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.

Der er afholdt anlægsudgifter for 39,6 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er flere store anlægsprojekter, som er besluttet igangsat, men hvor enten færdiggørelsen eller igangsættelsen er udskudt.

På forsyningsområdet er der et overskud på 8,4 mio. kr., og der er afholdt anlægsudgifter på 3,0 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultatet for 2016 udviser et overskud på 102,9 mio. kr.

Det er en stor glæde igen at fremlægge et godt regnskab for Bornholms Regionskommune. Det giver et godt udgangspunkt for de mange gode ideer kommunalbestyrelsen har for Bornholms udvikling og giver et godt grundlag for den nye kommunalbestyrelse, der træder til 1. januar 2018.


Borgmester Winni Grosbøll