Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi

Økonomi

På siden her finder du information om 

I boksene her på siden finder du desuden budget og regnskab for årene fra 2012 og frem. Regnskab for 2016 fremlægges endeligt for kommunalbestyrelsen torsdag den 29. juni. 

Budget

Se det vedtagne budget for 2018 inklusive målene for de politiske udvalg for 2018.

Regnskab

Regnskab 2016 for Bornholms Regionskommune

Du finder årsberetningen og specifikationer til årsregnskab 2016 i boksen med kommunens regnskaber. Herunder kan du læses borgmesterens forord til regnskabet.


Det går godt på Bornholm. Det betyder også et godt regnskab 2016 for Bornholms Regionskommune.

Væksten på Bornholm var den højeste i landet i perioden fra 2008 til 2015, ledigheden er meget lav og der er flere jobs. Det betyder, at der er færre på offentlig forsørgelse. Det er godt for den enkelte, men det er også godt for kommunens økonomi. En stor del af overskuddet på driften i 2016 skyldes færre udgifter til forsørgelse.

det skattefinansierede område udviser regnskabsresultatet et overskud på 94,5 mio. kr.

Overskuddet kan til dels forklares med, at der er anlægsopgaver, som er blevet udskudt dels, at der er sparet op til investeringer. Men forklaringen er også, at det går godt på Bornholm.
Der har desuden været et mindre forbrug på sundhedsområdet, dette kan primært henføres til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.

Der er afholdt anlægsudgifter for 39,6 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er flere store anlægsprojekter, som er besluttet igangsat, men hvor enten færdiggørelsen eller igangsættelsen er udskudt.

På forsyningsområdet er der et overskud på 8,4 mio. kr., og der er afholdt anlægsudgifter på 3,0 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultatet for 2016 udviser et overskud på 102,9 mio. kr.

Det er en stor glæde igen at fremlægge et godt regnskab for Bornholms Regionskommune. Det giver et godt udgangspunkt for de mange gode ideer kommunalbestyrelsen har for Bornholms udvikling og giver et godt grundlag for den nye kommunalbestyrelse, der træder til 1. januar 2018.


Borgmester Winni Grosbøll