kridt og tavle

Kongeskærskolen


Kongeskærskolen er en overbygningsskole med spor fra 0.-9. kl. og ligger i Allinge - lige ud til havet på det naturskønne Nordbornholm.

Skolens værdier

Læs Kongeskærskolens værdifolder ved at klikke her

Skolens profil

Skolens profil findes her

Skolens formål

Skolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Skolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Tilliden til og trivslen i skolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Skolen vil styrke samarbejdet og dermed sammenholdet på tværs af årgange.

Skolens historie

I 2008 kom der en ny styrelsesvedtægt på skoleområdet, hvor man reducerede antallet af skoler på Bornholm fra tretten selvstændige skoler til fire distriktsskoler, som hver havde et antal afdelinger under sig. Skole Nord blev én af disse distriksskoler, og Kongeskærskolen i Allinge, Hasle Skole i Hasle og daværende Klemensker Skole i Klemensker blev afdelinger under denne.
Klemensker Skole blev lukket pr. 31. juli 2011, og elever herfra blev som udgangspunkt flyttet til Hasle Skole. For at markere sammenlægningen af de to skoler skiftede Hasle Skole navn til det nuværende Svartingedal.  

Fra skoleåret 15/16 indførtes en ny skolestruktur, som betød at Svartingedal og Kongeskær blev to selvstændige skoler.

Karaktergivning/gennemsnit

Karaktergennemsnit 2013-2014.pdf

Karaktergennemsnit 2014-2015.pdf

Karaktergennemsnit 2015-2016.pdf

Karaktergennemsnit 2016-2017

 

Ledelse

Skoleleder: Lene Schäd

Leder af indskoling og SFO: Tania Karlshøj-Nielsen

Leder af mellemtrin og overbygning: Lene Schäd

Skolebestyrelsen

Medlemsliste SKB 2017/2018 (PDF)

Principper:

Principper vedr. digitale enheder 2017 (PDF)

Principper for vikardækning 2017.pdf

Principper for skemalægning 2017.pdf

Handleplan til IT-kampagne 2017

Handleplan mod mobning.pdf
Lejrskoler
Forældreklager
Sponsorater
Udskrivning af elever til undervisning udenfor folkeskolen
Skole-hjem samarbejde
Elevplaner
Indskrivning til børnehaveklasse
Klassedannelser

Principper for motion og bevægelse vedt. 2016.pdf

Trivsels- og antimobbepolitik på Kongeskærskolen.pdf

 

Referater Kongeskærskolen 2017/2018:

Referat 12 09 2017

Referat 15 08 2017

 

Referater Kongeskærskolen 2016/2017:

Referat 06 06 2017

Referat 25 04 2017

Referat 28 03 2017

Referat 21 02 2017.pdf

Referat 10 01 2017.pdf 

Referat 16 08 2016.pdf

Referat 20 09 2016.pdf

Referat 01 11 2016.pdf

Referat 06 12 2016.pdf

 

Referater Kongeskærskolen 2015/2016:

Referat 17 05 2016.pdf

Referat 15 03 2016.pdf

Referat 23 02 2016.pdf

Referat d. 05 01 2016.pdf

Referat-tillæg 05.01.2016.pdf

Referat 01 12 15.

Referat 03 11 15.pdf

Referat d. 18.08.2015.pdf

Referat 11 08 2015.pdf

Referat 06.10.2015 - ekstraordinært.pdf

Referater 2014/2015:

13.08.2014

23.09.2014

21.10.2014

27.11.2014

03.03.2015 

14.04.2015 - Bilag

Årsberetning 2014/15

referat 2015-05-19.pdf

Kontakt

EAN 5798009973634


Kongeskærskolen
Strandvejen 14
3770 Allinge
Tlf. 56 92 29 30
kongeskaerskolen@brk.dk


Link til hjemmeside

Kongeskærskolens Skoleport