Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Energi Bornholm som Klimakommune

Bornholm som Klimakommune

Danmarks Naturfredningsforening lancerede i 2007 Klimakommunekampagnen. Kampagnen blev sat i værk for at sætte skub i udviklingen på energiområdet i de danske kommuner op til klimatopmødet i 2009 i København.
 
Mange kommuner har allerede indgået en aftale, og flere er på vej. Aftalen indebærer, at kommunen årligt skal dokumentere, at der rent faktisk sker noget, dvs. fortælle, hvilke konkrete tiltag, der er iværksat, og hvad det har betydet for CO2-regnskabet.
 
Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at Bornholms Regionskommune slutter sig til de øvrige klimakommuner. Bornholms aftale med Danmarks Naturfredningsforening indebærer, at  kommunen skal reducere egen CO2-udledning og arbejde for, at øens samlede CO2-udledning reduceres de kommende år.
 
Bornholm var den første kommune, der indgik en aftale for både reduktion af kommunens eget forbrug og for reduktion af øens samlede forbrug.
 
For Bornholms Regionskommune er målet at få reduceret CO2-udledningen med mindst 3% hvert år i egen virksomhed, og på Bornholm som helhed med mindst 5% hvert andet år frem til 2025.
 
Det kommunale forbrug indberettes én gang om året til DN. Det er dog ikke det samlede forbrug, der ønskes indberettes, men energiforbruget på nogle bestemte nøgleområder, ældrepleje og teknik.