Sådan kommer du i gang

Uanset hvilken behandling du ønsker, og uanset om du har problemer med alkohol eller andre stoffer, skal du henvende dig til kommunens alkohol- og stofmisbrugsbehandling, som er den myndighed, der bevilger behandling.

Inden det besluttes hvilken behandling, du kan tilbydes, mødes du med en behandler, så I kan drøfte dit problem, dine ønsker, dine evt. tidligere erfaringer med behandling osv. Herefter beslutter kommunen, hvilken behandling, du kan få tilbudt. Der bliver truffet en afgørelse, som du får meddelt skriftligt.

Den behandling, du bliver bevilget, er gratis. Læs mere under dine rettigheder.

Du kan kontakte alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen på tlf. 56 92 75 16 eller 56 92 75 07.

Misbrugsområdet har ingen fast telefontid så hvis alle medarbejdere er optagede, kan du opgive navn og telefonnummer til telefonsvareren, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Samtaleforløb

Samtaleforløb foregår oftest som individuelle samtaler mellem dig og en behandler. Det foregår sådan, at du møder op i alkohol- eller stofmisbrugsbehandlingen fx en gang om ugen. Det er også det, man kalder ambulant behandling.

Samtalerne kan handle om at undersøge hvilke fordele og ulemper du oplever i forbindelse med dit forbrug, motivation til at minimere eller ophøre med dit forbrug, forebyggelse af tilbagefald mv.


Den overordnede metodiske tilgang i behandlingen er kognitiv, dvs. at behandlingen tager afsæt i hvordan du tænker om og forstår dig selv. Der er ligeledes fokus på og inddragelse af familie og netværk. Målene, der arbejdes hen imod, tager udgangspunkt i dine ønsker, behov, ressourcer og problemer.
  
Samtaleforløb tilrettelægges individuelt og kan kombinere med andre typer behandling, fx NADA eller medicinsk behandling.

Døgnbehandling

Hvis der er helt særlige problemstillinger, kan kommunen beslutte at bevilge døgnbehandling. Døgnbehandling indebærer, at man i en periode bor på en behandlingsinstitution.

Behandlingsarbejdet kan foregå både individuelt og i grupper. Behandlingen kan vare mellem 5 og 12 uger. Derefter følger en periode med efterbehandling, som foregår i den kommunale misbrugsbehandling.

Forud for døgnbehandlingen udarbejder kommunens behandler en plan for behandlingen, som der kan arbejdes videre med, når døgnbehandlingen er afsluttet.
 
Bornholms Regionskommune har ikke selv døgnbehandlingstilbud, men samarbejder med private institutioner på Sjælland og i Jylland.

Sundhedstilbud

Når du har fået tilbud om stofbehandling, kan du få en sundhedssamtale med en sygeplejerske. Fokus er bl.a. på, hvordan du kan undgå nogle af de sygdomme, der kan være forbundet med et misbrug, herunder Hepatitis C og HIV.

Du kan også få mere generel rådgivning om sundhed. Derudover kan du få gratis prævention.

NADA øre-akupunktur

NADA-akupunktur er et standardiseret øreakupunktur-program, som tager udgangspunkt i fem kinesiske ørepunkter. Behandlingen består i 3-5 nåle, som sættes i hvert øre. Behandlerne, som tilbyder NADA, er diplomuddannet i metoden.

Formålet med NADA er, at lindre akutte symptomer og en måde at genskabe balancen på, såvel fysisk som psykisk. Det betyder, at NADA virker fremmende på mere ro, bedre nattesøvn, bedre koncentrationsevne og et større psykisk overskud.

NADA er således et supplement til behandlingen og erfaringerne viser, at NADA understøtter og optimerer anden behandling. NADA fungerer udmærket sammen med medicinsk behandling.

Tilbage til forsiden

Tilbage til forsiden

Dagbehandling

Dagbehandling er en mere intensiv behandling end ambulant behandling.

Man møder i behandlingen dagligt fra mandag til fredag i en periode på 6 uger. Behandlingen foregår både individuelt og i gruppe. Derefter følger 26 uger med efterbehandling, hvor man mødes en aften om ugen.
 
Bornholms Regionskommune har ikke selv dagbehandlingstilbud, men samarbejder med Fontana i Rønne.

Åben rådgivning og afrusning

Åben rådgivning foregår på Aakirkebyvej 1 i Rønne og der er åbent tirsdag og torsdag fra kl. 10-12.

I åben rådgivning kan du henvende dig og få information og rådgivning om behandlingsmuligheder.
Den åbne rådgivning er din mulighed for en samtale om dine alkoholvaner. Måske er du bekymret for den måde, du bruger alkohol på. Det kan også være, at andre - familie, venner, kolleger - har sagt, at de er bekymrede for dig. Du kan bruge den åbne rådgivning til at drøfte dine overvejelser og give dine alkoholvaner et serviceeftersyn.
Den åbne rådgivning er også for dig, der har akut behov for behandling af abstinenser og hjælp til at stoppe med at drikke her-og-nu.

Akut behandling af abstinenser.
 Når du henvender dig for akut behandling af abstinenser, tager behandleren en snak med dig, om hvordan du har det og måler dit blodtryk, din puls og din promille. I vil sammen finde ud af, hvad der videre skal ske.
Formålet med afrusning af abstinenser er at sikre dig, at du kommer igennem abstinenserne med så lidt smerte og ubehag som muligt.
abstinensbehandling forebygger, at abstinenserne går over i mere alvorlige abstinensstadier som eksempelvis delirium, psykoser og lignende.


Abstinensbehandling, som ikke kan varetages ambulant, henvises til egen læge/vagtlæge eller sygehus.


Abstinenser.
Hvis du har haft et overforbrug af bl.a. alkohol, vil cellerne i din hjerne efterhånden vænne sig til alkoholen. Det betyder, at når du sætter dit forbrug ned eller stopper helt med at drikke, vil hjernecellerne og resten af kroppen reagere.
Du kan få et eller flere af disse symptomer:

• Ryster.
• Sveder.
• Uro i dele af kroppen eller i hele kroppen.
• Hjertebanken.
• Feber.


Hvis du ønsker abstinensbehandling eller hjælp til at stoppe med at drikke, kan vi tilbyde abstinensbehandling, som typisk varer i 7 til 10 dage.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon 56 92 75 16, og få råd og vejledning og evt. aftale en tid til at komme ind og snakke med en af vores behandlere.

Obs. Du kan ikke være anonym i Alkoholbehandlingen hvis du modtage medicinsk behandling.

Social støtte

Formålet med social støtte er at reducere nogle af de sociale og sundhedsmæssige problemer, der følger med et misbrug.

Social støtte kan fx betyde, at man har mulighed for at have én at tale med om forskellige dagligdags problematikker, én, der kan hjælpe med økonomi, følge med som bisidder osv.

Social støtte kan foregå i Huset i Lille Madsegade 34 eller hjemme hos dig.

Medicinsk behandling

Personer som er fysisk afhængige af opioider efter et længerevarende misbrug kan modtage medicinsk behandling i form af udlevering af Metadon eller Subutex. Det er også det, man kalder substitutionsbehandling. Behandlingen iværksættes af den lægekonsulent, der er tilknyttet stofmisbrugsbehandlingen.

Der udarbejdes en lægelig behandlingsplan med oplysning om formålet med behandlingen, valg af præparat, dosisstørrelse, udleveringsmåde og kontrol med indtagelsen.

Udlevering af substitutionsmedicin sker i Huset, Lille Madsegade 34, 3700 Rønne

Er der særlige forhold, som taler for en anden løsning, kan der træffes aftale om udlevering med lokalt apotek.

Substitutionsbehandling tilbydes aldrig alene som den eneste behandlingsform, men altid i sammenhæng med anden behandling, fx samtaleforløb eller social støtte.