Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Vækstforum Søg strukturfondsmidler

Søg strukturfondsmidler

Indkaldelse af ansøgninger til en indsats for erhvervsfaglig uddannelse af voksne og videregående uddannelser

Der kan søges om tilskud fra Den Europæiske Socialfond til en indsats, der kan bidrage til at øge antallet af voksne personer med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Målgruppen er beskæftigede og ledige voksne.

Se indkaldelsen

Vi anbefaler, at du tager kontakt til Vækstforumsekretariatet, strukturfondskoordinator Nicolai Munk Pedersen, e-mail: nicolai.munk.pedersen@brk.dk tlf. 56 92 13 20, inden du påbegynder en ansøgning.

 

Der kan også indsendes ansøgninger til følgende indsatser under strukturfondene: 

Regionalfonden

Prioritetsakse 1.a: Styrket innovation i SMV’er.
Læs mere på s. 19 i Regionalfondsprogrammet

Hvad kan støttes? Innovationssamarbejder (udvikling af produkter eller tjenesteydelser).
Hvem kan søge? Private virksomheder.
Støttesats: Der gives max. 50 % tilskud fra strukturfondene.
Tjekliste: Vi anbefaler, at du gennemgår tjeklisten for at sikre, at dit projekt falder under Regionalfondens prioritetsakse 1a. 
 

Ansøgningsfrister i 2018:

Ansøgninger optages løbende så længe der er midler.
Det er meget forskelligt hvor lang tid det tager før en ansøgning er klar til at blive behandlet i Vækstforum. Vi behandler ansøgninger så hurtigt som det er muligt. Men såfremt du ønsker din ansøgning behandlet på førstkommende Vækstforummøde, skal du indsende din ansøgning senest 10 uger før mødet med tillæg af ferieperioder og helligdage jf. nedenstående oversigt.
 
​Seneste indsendelse af ansøgningTil behandling på møde i Vækstforum​
​Mandag den 15. martsMandag den 4. juni​
​Mandag den 25. juniMandag den 24. september​
​Mandag den 24. septemberMandag den 3. december​
 
Bemærk, at der ikke er garanti for at din ansøgning bliver behandlet på førstkommende Vækstforummøde, selvom du afleverer ansøgningen mere end 10 uger før. Ansøgningen kan først behandles af Vækstforum, når den er helt færdigbehandlet i Vækstforumsekretariatet.
 
Den lange behandlingstid skyldes, at Vækstforumsekretariatet skal tjekke alle hjørner af din ansøgning. F.eks. skal vi have dit projekts effektkæder helt på plads og efterprøvet i Erhvervsstyrelsen inden ansøgningen kan forelægges for Vækstforum.
 

Kontakt

Der opfordres til, at man kontakter sekretariatet forud for udarbejdelse af en ansøgning. Sekretariatet kan rådgive nærmere om støttekriterier, udformning af ansøgninger mv.

Kontaktperson vedr. Regionalfonden:
Lisbeth Fuglsang
Tlf.: 56 92 13 07
E-mail: Lisbeth.Fuglsang@brk.dk

Kontaktperson vedr. Socialfonden:
Nicolai Munk Pedersen

Tlf.: 56 92 13 20              E-mail: Nicolai.Munk.Pedersen@brk.dk

 

 

Yderligere oplysninger

EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere investerer hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.
Partnerskabets investeringer sker med afsæt i regionernes styrkepositioner og i innovation, grøn omstilling, uddannelse og iværksætteri.

Bliv klogere på, hvordan vi gør en forskel for Danmark på  www.regionalt.dk