Bymiljø

Kulturmiljørådet

Kulturmiljørådet yder faglig rådgivning til regionskommunen om kulturmiljøspørgsmål, herunder spørgsmål der angår fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, bygningshistorie, kulturhistoriske elementer i landskabet, kulturhistoriske sammenhænge og helheder.
 
Medlemmer af Kulturmiljørådet:
Rådet består af 7 medlemmer, med faglig indsigt i bevaring af bygninger og/eller kulturmiljøer. 
 
 
Bornholms Museum
Museumsleder
Jacob Bjerring-Hansen
 
Danske Arkitektvirksomheder lokalt
Arkitekt Bjarne Bech
Dansk Byggeri Lokalt

Murermester
John Nielsen

Entreprenør
Hans Bech
De Bornholmske bevaringsforeninger
Konstruktør
Jens Holger Kofod
Byforeningen Svanekes venner
Bornholmske Borgerforeningers
Samvirke
Arkitekt Henriette Howalt
Gudhjem by- og mindeforening
Bornholms Regionskommune
Karsten Kofoed
 
Kulturmiljørådet er nedsat af Bornholms Regionskommune ved Teknik og Miljøudvalgsbeslutning af 30. oktober 2006.
Rådet er nedsat for en periode svarende til kommunalbestyrelses funktionsperiode.
 
Her kan du læse Kulturmiljørådets forretningsorden