Del på facebook

Chefgruppen

chefgruppen 800x.jpgChefgruppen i Bornholms Regionskommune januar 2020.
Fra venstre: Allan Westh, Trine Dorow, Claus Stensgaard Jensen, Johannes Nilsson, Trine Schloss Pedersen, Anders Fløjborg, Louise Lyng Bojesen, Bjarne Freund-Poulsen, Birgit Mortensen, Michael Hansen Bager (er stoppet hos BRK pr. 28.2.2020), Karina Nørby, Claus Munk, Stine Hansen.
 

Kontaktinformation

Kommunaldirektør Johannes Nilsson 
Johannes.Nilsson@brk.dk
Tlf. 56 92 10 01
Mobil 30 36 92 66
 
Koncerndirektør Claus Stensgaard Jensen
Claus.Stensgaard.Jensen@brk.dk  
Tlf. 56 92 10 02
Mobil 30 18 19 97

Servicedirektør Trine Dorow
Trine.Dorow@brk.dk
Tlf. 56 92 10 03
Mobil 30 18 18 00
 
Centerchef Allan Westh
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering
Allan.Westh@brk.dk
Tlf. 56 92 38 40
Mobil 30 18 18 84
 
Centerchef Louise Lyng Bojesen
Center for Natur, Miljø og Fritid
Louise.Lyng.Bojesen@brk.dk
Tlf. 56 92 20 59
Mobil 30 18 14 15
 
Centerchef Bjarne Freund-Poulsen
Center for Ejendomme og Drift
Bjarne.Freund-Poulsen@brk.dk
Tlf. 56 92 50 05
Mobil 30 18 16 22
 
Centerchef Stine Hansen
Center for økonomi og personale
Stine.Hansen@brk.dk
Tlf. 56 92 10 64
Mobil 30 18 23 56
 
Centerchef Trine Schloss Pedersen
Center for Skole
Tlf. 56 92 12 67
Mobil 61 38 49 71

Centerchef Karina Nørby
Center for Sundhed og ForebyggelseKarina.Noerby@brk.dkTlf. 56 92 12 68
Mobil 40 17 89 96 

Centerchef pt. ikke besat

Center for Psykiatri og Handicap
 
Tlf.
Mobil
 
Centerchef Birgit Mortensen
Center for Ældre
Birgit.Mortensen@brk.dk
Tlf. 56 92 54 05
Mobil 30 18 18 27
 
Centerchef Claus Munk
Center for regional udvikling, It og sekretariatet
claus.munk@brk.dk
Tlf. 56 92 10 10
Mobil 30 18 19 64
 
Centerchef Anders Fløjborg
Center for Børn og Familie
Anders.Floejborg@brk.dk
Tlf. 56 92 42 42
Mobil 21 74 41 90