Del på facebook

Chefgruppen

 
Fra venstre: Johannes Nilsson, Louise Lyng Bojesen, Steen Ebdrup (stoppet i BRK 3.07.2018), Michael Hansen Bager, Bjarne Freund-Poulsen, Claus Stensgaard Jensen, Steen Birkedal (er stoppet hos BRK 1.9.2018), Peter Loft (fratrådt 11.10.2018.), Birgit Mortensen, Anders Fløjborg, Stine Hansen, Allan Westh, Trine Dorow.
 
Konstitueret Kommunaldirektør
Johannes Nilsson 
Johannes.Nilsson@brk.dk
Tlf. 56 92 10 01
Mobil 30 36 92 66
 
Koncerndirektør Johannes Nilsson 
Johannes.Nilsson@brk.dk
Tlf. 56 92 10 01
Mobil 30 36 92 66
 
Koncerndirektør Claus Stensgaard Jensen,
Claus.Stensgaard.Jensen@brk.dk  
Tlf. 56 92 10 02
Mobil 30 18 19 97
 
Centerchef Allan Westh
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering
Allan.Westh@brk.dk
Tlf. 56 92 38 40
Mobil 30 18 18 84
 
Centerchef Louise Lyng Bojesen,
Center for Natur, Miljø og Fritid
Louise.Lyng.Bojesen@brk.dk
Tlf. 56 92 20 59
Mobil 30 18 14 15
 
Centerchef Trine Dorow
Center for Sundhed 
Trine.Dorow@brk.dk
Tlf. 56 92 12 68
Mobil 30 18 18 00
 
Centerchef Bjarne Freund-Poulsen,
Center for Ejendomme og Drift
Bjarne.Freund-Poulsen@brk.dk
Tlf. 56 92 50 05
Mobil 30 18 16 22
 
Centerchef Stine Hansen,
Økonomi, IT og Personale
Stine.Hansen@brk.dk
Tlf. 56 92 10 64
Mobil 30 18 23 56
 
Centerchef Espen Fossar,
Center for Skole
Espen.Andersen@brk.dk
Tlf. 56 92 12 67
Mobil 51 52 16 80
 
Centerchef Michael Hansen Bager,
Center for Psykiatri og Handicap
Michael.Hansen.Bager@brk.dk
Tlf. 56 92 78 02
Mobil 30 18 17 14
 
Centerchef Birgit Mortensen,
Center for Ældre
Birgit.Mortensen@brk.dk
Tlf. 56 92 54 05
Mobil 30 18 18 27
 
Konstitueret centerchef Claus Munk, 
Center for Erhverv, Byg og Sekretariat
claus.munk@brk.dk
Tlf. 56 92 10 10
Mobil 30 18 19 64
 
Centerchef Anders Fløjborg
Center for Børn og Familie
Anders.Floejborg@brk.dk
Tlf. 56 92 42 42
Mobil 21 74 41 90