Bornholmernes eget energiselskab61810htmlFalse1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Kloakering af sommerhusområdet i Sømarken651519-05-2015 13:18:52019-05-2015 13:18:52pptFalse22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Vagttelefon | Bornholms Forsyning6185Vagttelefon nr. 60 26 24 91 Hvis du ikke kan få kontakt til vagten, kan du i stedet ringe til:Driftschef Kim Kofoed på Telefon 60 26 24 590htmlFalse1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Vand | Bornholms Forsyning6186Bornholms Vand A/S forsyner i samarbejde med flere, private vandværker Bornholm med rent drikkevand.Her på siden findes informationer om vandværker, priser, vandforsyningsplan, vandkvalitet og hårdhedsgrad mv.Her kan du hurtigt finde ud af. hvilket vandværk der forsyner din ejendom, og her kan den aut. VVS-mester kan nemt søge om vandtilslutningstilladelse.Se menuen til venstre.0htmlFalse1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Spildevand | Bornholms Forsyning6187Bornholms Spildevand A/S afleder spildevand fra boliger og virksomheder.Spildevandet bliver via kloakledningerne og pumpestationerne ledt til Bornholms Forsynings renseanlæg.Hvor regnvandet er separeret fra spildevandet sørger vi for at det rene vand ledes tilbage til naturen og grundvandet.Læs her om tilslutning til offentlig kloak, om tømningsordning for septiktank og om rotter, renseanlæg og klilmaplanprojekterne.0htmlFalse1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Varme | Bornholms Forsyning6188Bornholms Varme A/S forsyner boliger og virksomheder med varme.Læs her om fjernvarmeværkerne, tilslutning til fjernvarmen og de kommende fjernvarmeprojekter.Bornholms Forsyning har en serviceordning for fjernvarmeinstallationen - læs mere om serviceordningen her0htmlFalse1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Forstå din regning64640htmlFalse1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Rapport_MikeUrban beregning Nexø.pdf655114-11-2014 12:06:21014-11-2014 12:06:21pdfFalse1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Kogeanbefaling | Bornholms Forsyning3638Effektiv kogning kræver at vandet ”spilkoger” i mindst 1 minut. Bedst er kogning i almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel bør ske to opkog med 2-5 minutters mellemrum. Kogning i kaffe-maskiner er ikke effektiv.Uddybning af forholdsregler:Madlavning0htmlFalse1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Gode råd | Bornholms Forsyning6192Spar på vandetReparerer dryppende vandhaner og toiletcisterner.Skift til et toilet med stort og lille skyl.Montér en vandsparer på din bruser og dine vandhaner.Tag brusebad i stedet for karbad.Luk for vandet, mens du sæber dig ind, når du er i bad.Lad ikke vandet løbe, mens du børster tænder.Fyld vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op, før du starter dem.Hold øje med dit forbrug. Aflæs vandmåleren en gang om ugen.Spar på varmen0htmlFalse1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js