Digital postkassse
Del på facebook

Digital post

​Alle der kan, har fra 1. november 2014 skullet modtage deres post fra det offentlige digitalt. Du kan modtage din post digitalt på borger.dk under det punkt der hedder "min post" eller på e-boks.dk

Er du en af dem der ikke kan, har du mulighed for at søge fritagelse, og fortsat modtage din post på papir.

Du skal kunne leve op til en eller flere af følgende fritagelseskriterier:

  • Har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt f.eks. demente og udviklingshæmmet.
  • Ikke har adgang til en computer i eget hjem eller opholdssted.
  • Er hjemløs/ uden fast bopæl
  • Har sproglige barrier og behersker ikke dansk
  • Har praktiske vanskeligheder ved at skaffe MitID eller ikke har mulighed for at etablere internetforbindelse(min 512 kbits)
  • Udrejst af Danmark
 
For at søge fritagelse, skal du møde personligt op i borgerservice. Sammen med en medarbejder udfylder og underskriver du en blanket, og din fritagelse vil blive registreret. Du kan også udskrive Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere, og medbringe den på Borgerservice.
 
Har du ikke mulighed for selv at møde personligt op i borgerservice, kan du give en anden person fuldmagt til at aflevere ansøgningen for dig. Du kan give en anden fuldmagt til at søge fritagelse for dig på Fuldmagt til anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere
 

Borgerservice kan etablere læseadgang til andre i din digitale postkasse 

Har du i forvejen svært ved at læse din post og skal have familie eller venner til hjælp, kan det være en mulighed at give læseadgang til din digitale postkasse.
En læseadgang til din digitale postkasse, betyder at du modtager din post digitalt, og at den du har givet fuldmagt kan læse din post i sin egen digitale postkasse.
Du kan give en anden person fuldmagt, og det gør du ved at udfylde en ansøgning og aflevere til kommunen.
 
- kan printes og afleveres i Borgerservice.
 
Fuldmagt til etablering af læseadgang til en person 
- skal signeres med MitID og sendes elektronisk.

Giv digital fuldmagt

​Nu bliver det lettere at afgive en digital fuldmagt for borgere, som ønsker at lade fx pårørende hjælpe med den digitale kontakt til det offentlige. Også hvis borgeren ikke har MitID.

Tidligere har det kun været muligt for borgeren selv at afgive en digital fuldmagt i den offentlige digitale fuldmagtsløsning, men nu er det også muligt for pårørende eller andre at anmode om fuldmagt. 

Eksempelvis kan en datter til en ældre borger nu anmode om adgang til borgerens journal fra sygehuset via fuldmagtsløsningen, således at borgeren ikke selv er nødsaget til at have MitID ​eller at benytte den digitale fuldmagtsløsning for at give en digital fuldmagt.  Det er blandt andet også muligt at få adgang til at melde flytning eller skifte læge via fuldmagten.
Anmodningen om en digital fuldmagt kan sendes som fysisk post til den ældre borgers folkeregisteradresse, der kan godkende fuldmagten ved at underskrive og sende den til Digitaliseringsstyrelsen.


Læs mere om digital fuldmagt på Borger.dk - https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fuldmagt eller kontakt Borgerservice.

Du finder åbningstider for Borgerservice her