Bygningsbevaring1721525-03-2022 14:00:05Vejledningsblade Bornholms Regionskommune gør en stor indsats for at sikre byernes og videreudvikling af Aakirkeby I denne forbindelse er der udarbejdet vejledningsblade STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.brk.dk/Borger/Bolig/Sider/Forms/AllItems.aspx28106470http://www.brk.dk25-03-2022 14:00:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Lokalplan 123_26.08.2021-lille1971120-09-2021 11:09:38Forhold til anden lokalplanlægning 44 Kort og bilag 45 Bilag 1 - Afgrænsning og zonestatus (1) 46 Bilag 2 - Matrikelfortegnelse 47 Bilag 3 - Delområdeafgrænsning (1) 48 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://www.brk.dk20-09-2021 11:09:38pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Byggeri i bevaringsværdige miljøer2298823-03-2015 14:24:38Byggeri i bevaringsværdige bymiljøer Vejledning om byggesager Teknik & Miljø BORNHOLMS I den forbindelse er der udarbejdet vejledningsblade, som kan ses på kommunens hjemmeside STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.brk.dk/Borger/Bolig/Byggeri/Vejledning om byggesager/Forms/AllItems.aspx0http://www.brk.dk23-03-2015 14:24:38pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Lokalplan118_forslag1971501-02-2021 08:41:02Forhold til anden lokalplanlægning 40 Kort og bilag 41    Bilag 1 - Afgrænsning og zonestatus 42    Bilag 2 - Omfattede matrikler 43    Bilag 3 - Delområdeafgrænsning 44    Bilag STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://www.brk.dk01-02-2021 08:41:02pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Hasle ansøgning om ramme2129704-01-2008 11:25:06Ansøgning om reservation af udgiftsramme til et områdefornyelsesprojekt i Hasle by, BornholmEfter at regionskommunen havde modtaget diverse henvendelser fra by- og STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Projekter/afsluttede projekter/Omraedefornyelse/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://www.brk.dk04-01-2008 11:25:06pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Byfornyelsesprogram Hasle 26 01 092129226-01-2009 13:31:09BYFORNYELSESPROGRAM FOR HASLE BY Bornholms Regionskommune2Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Proces og problemformulering modtog Bornholms Regionskommune tilsagn om reservation af STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Projekter/afsluttede projekter/Omraedefornyelse/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://www.brk.dk26-01-2009 13:31:09pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js

 Resultater fra: