kæde om computer
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Datasikkerhed

Datasikkerhed

Generel vejledning til borgere om beskyttelse af data

Bornholms Regionskommune har fokus på at beskytte oplysninger om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

For at vi kan levere vores kommunale service og ydelser har vi brug for oplysninger om borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.
Vi indhenter derfor alle relevante oplysninger, der er nødvendige for vores sagsbehandling.

Hvor henter vi oplysninger

Nogle oplysninger kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre oplysninger beder vi borgerne om selv at give os.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfor og hvorfra vi henter oplysninger om dig. Du har også ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Vores registrering og videregivelse af oplysninger

Vi registrerer de modtagne oplysninger og kontrollerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med os.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger

Vi sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har vi ikke længere adgang til dem.
Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagcentre.

Din ret til at klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personlige oplysninger via dette link.

Vores databeskyttelsesrådgiver

Vi har en databeskyttelsesrådgiver, der skal holde øje med, om vi håndterer personoplysninger lovligt og sikkert.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver:

Sandra Carrillo Moustgaard 
Tlf. 56 92 00 00
Sikker mail (login med NemID)

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller klage over en afgørelse.