Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

 

Borgere inviteres til at komme med input til en folkesundhedspolitik1345806-12-2018 14:15:3285http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-12-05T23:00:00Z<p>Bornholm skal have en ny sundhedspolitik, der vedkommer alle borgere på øen. Derfor er der heller ikke bare tale om,&#160;at Bornholm skal have en sundhedspolitik, men en FOLKEsundhedspolitik.<br><br>Ønsket kommer fra politikerne, og håbet er, at kunne lancere en folkesundhedspolitik der kan forebygge sygdomme og fremme sundhed hos alle bornholmere - og dermed også skabe større social lighed i borgernes sundhed.&#160;&#160;</p><p>Chef for kommunens Center for Sundhed, Trine Dorow siger&#58;</p><p>&quot;Det er godt set af politikerne. Trivsel og sundhed er et anliggende for os alle sammen og skal ses i et bredt perspektiv. Vi er nødt til at involvere alle, hvis det skal lykkedes os at vende den dårlige sundhedsprofil vi desværre har på Bornholm. Vores ønske er, at vi kan ende op med en folkesundhedspolitik, som afspejler bornholmerne og kommer ud og lever i virkeligheden og dagligdagen – den skal ikke ligge og samle støv i en skuffe i kommunen.&quot;</p><h2>Kom til samtalesalon</h2><p>For at involvere bornholmerne i tilblivelse af folkesundhedspolitikken inviterer Social- og Sundhedsudvalget og Center for Sundhed til en samtalesalon med temaet &quot;Hvad er et godt liv for dig&quot; i begyndelsen af det nye år. Ved mindre borde vil en vært invitere deltagerne til en samtale om sundhed og trivsel. Der vil blive serveret et let, gratis måltid mad ved arrangementet, som finder sted torsdag 17. januar kl. 16.30-19.30 i Aakirkebyhallerne. Alle er velkomne, men tilmeldingen sker efter først-til-mølle princippet. Også kommunalbestyrelsens medlemmer og repræsentanter fra en række relevante organisationer vil blive inviteret.&#160; &#160;</p><p>Center for Sundhed håber på, at mange forskellige bornholmere vil deltage.</p><p>&quot;Det er vigtigt for udvikling og forankring af den kommende folkesundhedspolitik, at vi får inddraget mange forskellige gruppers forståelse og syn på sundhed – det gælder såvel den borgere med et udsat helbred, børnefamilien som arbejdsgiveren,&quot; siger Trine Dorow.</p><p>Inputtet fra samtalesalonen vil blive taget med i den øvrige proces hen imod en endelig folkesundhedspolitik, som man forventer, at kommunalbestyrelsen vil beslutte inden sommerferien 2019.</p><p><img alt="Plakat BRK-sundhed november 2018.png" src="/Nyheder/PublishingImages/Plakat%20BRK-sundhed%20november%202018.png" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /></p><p><a href="/Nyheder/PublishingImages/Plakat%20BRK-sundhed%20november%202018.png">Invitation til download</a></p><p>&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/topbillede%20sundhed%20november%202018.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
BRK køber det tidligere Dams Hotel i Rønne64704-12-2018 07:13:07103http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-12-03T23:00:00Z<strong>​Med etableringen af Campus har BRK fået mulighed for at købe Krystalgade 9-11, hvor VUC boede. Huset købes nu for at have mulighed for på sigt at kunne samle en række kulturelle og andre aktivitetsskabende tilbud i Rønnes bymidte.&#160;</strong><br><br>På sit seneste møde besluttede kommunalbestyrelsen at købe det tidligere Dams Hotel i Krystalgade 9-11. Bygningen, der er fra 1910 og har et areal på 2444 kvadratmeter, har senest været hjemsted for VUC uddannelserne, der i dag bor på Campus.<br> <br>Med samlingen på Campus er flere aktiviteter rykket ud af bymidten,&#160; men der er dog et fortsat politisk ønske om at sikre liv og aktiviteter i øens største bycentrum. Med købet af bygningen i Krystalgade åbnes der op for mange nye muligheder for at skabe liv i bymidten, og der er flere ideer på tegnebrættet. Et bud er at samle kulturskolens aktiviteter, som blandt andet er undervisning i musik, drama og billedkunst, i fælles faciliteter.&#160;<br><br>Borgmester Winni Grosbøll siger&#58;<br><br>&quot;Købet af bygningen i Krystalgade 9-11 indeholder store perspektiver i forhold til at etablere et kulturhus med omdrejningspunkt i Kulturskolen, der omfatter musik-, billed- og dramaskolen. Bygningen kan give et fælles, inspirerende og fagligt miljø omkring undervisningen og kultur generelt. Hvis man gjorde det, ville det også øge lærernes og elevernes mulighed for at møde hinanden på tværs af interesser og faglighed – og bygningen kan komme til at fungere som et vigtigt mødested for børn, unge og deres forældre.&quot;<br><br>Kulturskolen blev organisatorisk lagt sammen for ca. tre år siden, hvor den fik fælles ledelse og administration. Siden er der arbejdet med at styrke og understøtte samarbejdet på tværs af de tre kerneområder; musik, drama og billedkunst. I øjeblikket undersøges mulighederne for at tilføje en danseafdeling og en forfatterskole.<br><br>&quot;Jeg er helt sikker på at det kan blive et fantastisk hus med masser af liv og en summen af musik, teater og unge mennesker. Ud over Kulturskolen vil det være oplagt at undersøge, om vi kan samle en række andre aktiviteter, som i dag ligger mere spredt, men kan sikre liv til Store Torv efter flytningen af Campus. Vi håber, at det netop igangsatte samarbejde med RealDania om en masterplan for udviklingen af Rønne kan blive understøttet yderligere igennem, at vi nu har købt Krystalgade 9-11,&quot; siger Winni Grosbøll.<br><br>I første omgang kommer bygningerne dog til at stå tomme, mens det endeligt afklares, hvad bygningerne skal bruges til, og hvad det eventuelt kræver af tilpasninger af lokalerne.<br><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/store%20torv.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nu går arbejdet med Rønnes strategiske udviklingsplan i gang1300203-12-2018 12:19:5999http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-12-02T23:00:00Z<p>Et hold bestående af tegnestuen Urland, rådgivningsvirksomheden carlberg/christensen, trafikanalysefirmaet Via Trafik samt markedsanalysevirksomheden Cushman &amp; Wakefield | RED har efter en tilbudsrunde fået tildelt opgaven med at udarbejde en strategisk udviklingsplan for Rønne. Planen skal være færdig om et halvt år, hvorefter den skal behandles i kommunalbestyrelsen. Realdania støtter planarbejdet. </p><p><strong>Rådgivere med mange forskellige kompetencer</strong><br>Arbejdet ledes af Ditte Marquard fra Urland, som fortæller, at det er en spændende, stor og også kompleks opgave, som ligger foran hendes hold&#58;<br>”Vi skal jo arbejde med hele byen, og vi skal have tænkt flest mulige aspekter sammen for at kunne udvikle en god og langsigtet plan. Vi har derfor sammensat et bredt team, som dækker en vifte af fagligheder fra trafik over detailhandel, boligmarked, by- og kulturliv til turisme, inddragelse og byplanlægning.”<br>Ditte fortæller endvidere, at teamet nu går i gang med en række analyser, som i løbet af foråret vil blive omsat til en strategisk udviklingsplan. Udviklingsplanen vil både udpege en samlet retning for byens udvikling og pege på en række konkrete nedslagspunkter, som regionskommunen i samarbejde med resten af byen kan gå i gang med. <br>&#160;<br><strong>Dialog og opbakning er afgørende</strong><br>Søren Møller Christensen fra carlberg/christensen bor på Bornholm og vil særligt have fokus på inddragelse&#58;<br>”Vi vil bruge megen energi på at være i dialog med borgere, foreninger og erhvervslivet, og det er et succeskriterium for os, at der bliver bred opbakning til udviklingsplanen. Vi skal udvikle en plan og et fælles fokus, som gør at byen formår at trække i samme retning.”<br>Søren Møller Christensen vil i den kommende tid gå i dialog med en række af de centrale aktører. Derudover vil der blive afholdt åbne arrangementer, hvor alle interesserede borgere, foreninger og erhvervsdrivende kan komme til orde.</p><p><strong>Det er nu, og vi skal gøre det sammen</strong><br>Borgmester Winni Grosbøll ser meget frem til at få sat gang i arbejdet&#58;</p><p>”Jeg tror, at det her er et afgørende øjeblik for Rønne. Der er forandring og grøde i byen, og med den økonomiske støtte fra Realdania har vi mulighed for at få udviklet en visionær udviklingsplan for Rønne, som kan omsætte forandringerne til en langsigtet og robust udvikling.”<br>Borgmesteren håber samtidig, at hele byen er klar til at gå ind i arbejdet&#58;<br>”Vi skal gøre det her sammen. Det er mit håb, at det her bliver hele byens plan, og at vi i fællesskab vil arbejde på at indfri de mål, som vi får sat op.”</p><p>Projektchef Björn Emil Härtel Jensen fra Realdania bakker op om borgmesterens fokus på samarbejde&#58;<br>”Jeg er ikke i tvivl om, at de udpegede rådgivere kommer til at udarbejde en god udviklingsplan. Det er et kompetent og bredt funderet hold, som har erfaringer fra mange andre lignende projekter. Men en udviklingsplan er ikke bedre end den tro, som borgerne, foreningerne, erhvervslivet, politikerne og embedsværket har på den. Jeg håber derfor, at I får en bred og engageret debat, som både munder ud i en god strategisk udviklingsplan, og en fælles tro på, at I kan udvikle Rønne til at blive en endnu bedre by end i dag.”<br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/rønne%20havn%20kirkeNY.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Vil du i gang med en Social- og Sundhedsassistentuddannelse1300703-12-2018 12:05:55201http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-12-02T23:00:00Z<p><strong>Er du fyldt 25 år og ønsker at gå i gang med en sosu-uddannelse?</strong></p>- Så kan du søge job som Sosu-elev, og så har du nu også mulighed for at få voksen-elevløn, mens du går på Grundforløb 2.<br><br>Uddannelsesstart 21. januar 2019 for et pakkeforløb, hvor du både får Grundforløb 2 og Sosu-hjælper- eller Sosu-assistentuddannelsen.<br><br>Inden du søger jobbet, skal du have gennemgået en real-kompetencevurdering. Det kan du få en tid til ved at kontakte studievejleder, Linda Bergmann på mail&#58; linda.bergmann@bhsund.dk eller ring på tlf. 36 98 29 15.<br><br>Søg stillingen som Sosu-elev via vores hjemmeside <a href="http&#58;//www.brk.dk/job">www.brk.dk/job</a> &#160;<br><br><strong>Ansøgningsfrist&#58;</strong> 3. januar 2019 kl. 12.00<br><br><strong>Hovedforløbet begynder 21. januar 2019 </strong>Stadig ledige pladser<br><br>Bornholms Regionskommune og Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole samarbejder om at være et uddannelsessted med god kontakt mellem elever og personale. Vi har praktikpladser til alle elever.<br><br>Ansøgningsfrist&#58; 16. december 2018<br><br>Søg via vores hjemmeside <a href="http&#58;//www.brk.dk/job">www.brk.dk/job</a>.<br><br>Har du spørgsmål kan du kontakte Mie Andersen tlf. 56 92 54 34 mail&#58; mie_andersen@brk.dk eller Jette Riis Nielsen tlf. 56 92 60 62 jette.riis.nielsen@brk.dk<br><br><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Campus%20Bornholm20-1600px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Så er samarbejdsaftalen med Christiansø skrevet under1308003-12-2018 14:33:3494http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-12-02T23:00:00Z<p><span aria-hidden="true"></span>Bornholm fik i dag besøg fra Christiansø, der som flere vil vide hører under Forsvarsministeriet og dermed ikke er en del af Bornholms Regionskommune. Men traditionelt har Bornholm altid støttet og hjulpet forvaltningen og øboerne på Christiansø, og sådan vil det også være i fremtiden. Det sikrer den nye samarbejdsaftale underskrevet af chef for Christiansøs administration, Jens Peter Kofoed og konstitueret kommunaldirektør, Johannes Nilsson for. Det foregik på Gudhjem Bibliotek, hvor også borgmester Winni Grosbøll deltog. </p><p>Aftalen erstatter den tidligere samarbejdsaftale fra 2006, som er blevet forældet på grund af ny lovgivning og ændringer i den kommunale ansvarsfordeling. Den nye aftale skal genforhandles i starten af en ny valgperiode, hvilket vil sige efter fire år. Aftalen består, ud over støtte til den daglige sagsbehandling, af adgang til en række faste ydelser som f.eks. åben anonym rådgivning, hjælp til problemer med tale/høre/se fra kommunikationscentret og kurser i fælles forældreansvar samt nogle mere ad hoc bestemte ydelser.<br><br>Med aftalen vil Christiansøs beboere opleve, at de får mere direkte tilgang til en række services og åbne tilbud på Bornholm. Aftalen understøtter også et tættere samarbejde og mere effektive sagsgange mellem Bornholms Regionskommune og Christiansø Administration.<span aria-hidden="true"></span></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Christiansø%20bred%20toppx.jpg" width="1119" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Politikere og skolefolk mødes om fremtidens folkeskole på Bornholm288830-11-2018 08:22:58128http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-11-29T23:00:00Z<p><strong>Som led i processen henimod at forbedre folkeskolen på Bornholm er skolerne nu nået der til, at politikerne tager et første kig på resultaterne af skolernes arbejde. Processen fortsætter ind i det kommende år.</strong><br><br>Med udgangspunkt i 10 nye fælles mål for folkeskolen på Bornholm og fem fokusområder; God trivsel, Høj faglighed, En folkeskole for alle, Kommunikation og dialog samt Rammer og vilkår har alle øens folkeskoler i løbet af oktober og november talt om, hvad der kan gøre folkeskolen bedre. Skolebestyrelserne på de enkelte skoler har haft ansvaret for at indsamle elevernes, undervisernes og forældrenes gode ideer. De er herefter sammenskrevet i et arbejdsdokument, som nu fremlægges for politikerne i Børne- og Skoleudvalget, kommunalbestyrelsen og skolernes samråd. Skolernes ideer og forslag spænder bredt fra for eksempel familierådgivere på skolerne, to voksen-ordning, max. 23 elever i klasserne til bedre transportmuligheder.<br> <br>På tirsdag 4. december vil repræsentanter for skolerne mødes med politikerne til et temamøde, hvor man sammen skal forholde sig til de indkomne forslag og kaste sig ind i opgaven med at prioritere, hvilke tiltag der er vigtige og væsentlige at sætte i gang nu og her – og hvilke der kommer senere. På de fleste skoler er man dog allerede i gang lokalt med initiativer, der styrker den enkelte skole.<br><br><strong>Den videre proces</strong><br>I løbet af december 2018 – januar 2019 vil udvalgte forslag og ideer blive konkretiseret og omsat til handlinger, der skal føres ud i livet. Der vil også komme bud på, hvordan pengene skal bruges, som er afsat til styrkelse af folkeskolen. Der er i 2019 afsat 5 mio. kr., og i hvert af de tre efterfølgende år er der afsat 4 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget behandler de konkrete forslag på deres møde den 5. februar 2019, og kommunalbestyrelsen beslutter herefter den endelige, fælles strategiplan for folkeskolerne og anvendelsen af de afsatte økonomiske midler. Det forventes at ske på mødet den 28. februar 2019.<br><br><strong>De ti fælles mål for folkeskolen på Bornholm<br></strong><br> 1. Folkeskolen er det naturlige skolevalg <br><br>2. Folkeskolen er et stærkt fællesskab med plads til alle <br><br>3. Elever og medarbejdere trives godt i folkeskolen <br><br>4. Folkeskolen har et højt fagligt niveau <br><br>5. Folkeskolen sikrer eleverne social udvikling og almen dannelse <br><br>6. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de får udnyttet deres fulde potentiale <br><br>7. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater <br><br>8. Folkeskolen er kendetegnet ved stabilitet og en fast skolestruktur <br><br>9. Folkeskolen har et tæt forældresamarbejde og en åben kontakt med lokalsamfundet, som er&#160;kendetegnet ved dialog og medejerskab <br><br>10. Folkeskolen er tydelig om, hvad den står for - og hvad den vil</p><p>&#160;</p><h2>De fem indsatsområder som skolerne arbejder udfra</h2><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;center;"><img alt="5 indsatsområder folkeskolen.PNG" src="/Nyheder/PublishingImages/5%20indsatsområder%20folkeskolen.PNG" style="margin&#58;5px;" /></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Kongeskærskolen02-1200px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Forslag til ny boligpolitik for BRK er nu i offentlig høring395630-11-2018 11:39:20111http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-11-29T23:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 29. november at sende et udkast til ny boligpolitik for Bornholms Regionskommune i høring hos alle borgere på øen. </p><p>Forslaget indeholder tre indsatsområder&#58;</p><ul><li>Et fleksibelt boligmarked til 42.000 bornholmere i 2028</li><li>Et varieret boligudbud</li><li>Bæredygtig udvikling af bymiljøer og boliger</li></ul><p>Høringsperioden er fra fredag den 30. november 2018 til fredag den 18. januar 2019, som er sidste frist for at indsende høringssvar.</p><p><br><strong>Borgermøde 10. januar</strong><br><strong> </strong>I forbindelse med høringen af den kommende boligpolitik, holder BRK et åbent borgermøde torsdag den 10. januar kl. 19.00-21.00 i Aakirkebyhallerne, Grønningen 3, 3720 Aakirkeby. Alle interesserede er velkomne.</p><p><br><strong>Her skal du indsende dit høringssvar</strong><br><strong> </strong>Kommunens afdeling for <em>Strategi, Plan og Erhverv</em> vil behandle indkomne høringssvar, som skal sendes skriftligt til mail adressen&#58; spe@brk.dk eller postadressen Bornholms Regionskommune, Strategi, Plan og Erhverv, Ullasvej 23, 3700 Rønne.<br><br>Du kan <a href="/Nyheder/Documents/Forslag%20boligpolitik%2029.10.2018.pdf">læse forslaget til boligpolitik her</a></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Byfornt.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Flytning til snorrebakken er en realitet 60430-11-2018 07:26:12115http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-11-28T23:00:00Z<p><strong>Kommunalbestyrelsen besluttede torsdag aften den 29. november 2018 at samle i alt 170 BRK-medarbejdere på Snorrebakken.</strong><br><br><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label" style="display&#58;inline;">Dermed ligger det fast, at medarbejdere fra Center Erhverv, Byg og Sekretariat, Center for Natur, Miljø og Fritid, Business Center Bornholm samt en del af Center for Sundhed vil flytte sammen på Snorrebakken i løbet af januar og februar i det nye år. Borgmester og direktionen flytter ligeledes til Snorrebakken. Flytningen imødekommer blandt andet et ønske om at få samlet de erhvervsrelaterede funktioner et sted og reducere antallet af kommunale bygninger.</div></p><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label" style="display&#58;inline;">Medarbejderne bliver tæt involveret i processen, og der er nedsat et særligt samarbejdsudvalg til at tage højde for de udfordringer, som flytningen naturligt vil byde på. Udvalget samles til deres første formelle møde mandag, hvor der også holdes åbent hus på Snorrebakken for medarbejderne.<br></div>&#160;<img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Snorrebakken%20salen.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Geologisk undersøgelse på Bornholm i uge 48-50116623-11-2018 07:17:59167http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-11-22T23:00:00Z<p>​</p><p>Rambøll gennemfører på vegne af Natur &amp; Miljøafdelingen og Miljøstyrelsen en geologisk undersøgelse af udvalgte lokaliteter på Bornholm.</p><p>Undersøgelsen foregår, som vist på billedet ovenfor, ved at en del af vejbanen afspærres, og der derefter sendes vibrationer ned i jorden.</p><p>Undersøgelsen skal give en mere præcis viden om de geologiske forhold og sker som en del af den nationale grundvandskortlægning.</p><p>Der er opnået de nødvendige tilladelser ved politi og vejmyndighed.</p><p>&#160;</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><img alt="Gologiske undsøgelser" src="/Nyheder/PublishingImages/geologiske%20undsøgelser.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tandplejen i Rønne og Nexø har lukket 27. november101822-11-2018 09:08:27106http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-11-21T23:00:00Z​Vigtig info Tandplejen i Rønne og Nexø har lukket tirsdag 27. november.<br><em>Ved akutte tilfælde henvises til de privatpraktiserende tandlæger.</em><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/rock-pool%20område%20Møllenæs.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed