Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

Corona: Kommunen aflyser større sociale arrangementer302630-09-2020 08:49:33http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-09-29T22:00:00Z<p>Som en konsekvens af Corona har Bornholms Regionskommunes chefgruppe besluttet at aflyse større sociale arrangementer i den kommende tid. Helt konkret betyder det også, at årets store fælles julefrokost bliver aflyst. Til gengæld bliver det muligt for kommunens medarbejdere at holde mindre julearrangementer på teamniveau under forudsætning af at alle de nationale retningslinjer bliver overholdt og efterlevet.<br><br>Perioden for aflysninger af større sociale arrangementer i regionskommunen gælder frem til, at der kommer nye, ændrede udmeldinger.</p><p><strong>Yderligere information&#58;</strong><br>Claus Munk, Centerchef mobil 30 18 19 64.</p><img alt="" height="330" src="/Nyheder/PublishingImages/holdafstand%20KK%20banner.PNG" width="1100" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ann Rubæk-Nielsen ny chef for Børn og Familie265329-09-2020 07:02:17http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-09-28T22:00:00Z<p>Et enigt ansættelsesudvalg har valgt at pege på Ann Rubæk-Nielsen som ny centerchef for Center for Børn og Familie. Hun har siden juni måned 2020 været konstitueret i stillingen som centerchef efter, at Anders Fløjborg forlod jobbet efter gensidig aftale.<br><img alt="ann rubæk-nielsenopløft3.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/ann%20rubæk-nielsenopløft3.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br>Ann Rubæk-Nielsen er uddannet pædagog, men har gjort ledelse til sin disciplin og har således en diplom i ledelse, samt to master uddannelser. Én i offentlig ledelse og én i professionel kommunikation. Hun har derudover 12 års erfaring med ledelse af ledere og en langvarig karriere i den offentlige sektor inden for børneområdet.&#160;<br><br>Ann Rubæk-Nielsen beskriver sig selv som en dialogbaseret, engageret og inddragende leder med et positivt sind. Tillid, meningsdannelse og tværgående samarbejde fylder for hende, og så er hun god til at se nye muligheder og løsninger og mod til at bringe dem i spil.<br><br>Servicedirektør, Trine Dorow siger&#58;<br><br>&quot;Med dette stærke, teoretiske og faglige fundament og mit indledende kendskab til Anns ledelsesstil føler jeg mig sikker på, at Ann er den rette til at føre Center for Børn og Familier videre. Både når det handler om at videreføre de mange spændende og ambitiøse projekter, der er søsat i centeret med Anns medvirken, men også når vi taler om den helt nære drift tæt på, og sammen med, ledere og medarbejdere på børne- og ungeområdet.&#160; <br><br>Ann Rubæk-Nielsen bor på Bornholm sammen med sin familie.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/små%20børn.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tilskud til pasning af egne børn 2021553029-09-2020 11:07:53http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-09-28T22:00:00Z<p>​Fra den 22. oktober 2020 er det muligt at søge tilskud til pasning af egne børn.</p><p>Tilskuddet gives til retlige forældre, herunder adoptivforældre, plejeforældre samt samlevende til barnets forælder&#160;i husstanden, der opfylder betingerne for at modtage tilskuddet.</p><p>Se mere på <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Sider/Pladsanvisning.aspx">Pladsanvisningens side om &quot;tilskud til pasning af egne børn&quot;.</a></p><img alt="Billede af børn" src="/SiteCollectionImages/billede%20af%20børn%20954-5305e26f-6104-4f14-93ae-d352cb6b39be.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Folkeskolerne inviterer de kommende skolebørn og deres forældre til Åbent Hus1179530-09-2020 18:34:12http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-09-27T22:00:00Z<p><br></p><div>Selvom der er lang tid til det nye skoleår starter, så inviterer de bornholmske folkeskoler allerede nu forældre til kommende skolebørn inden for til et ”kig”.&#160;<br></div><div><br></div><div>Forældrene har således god tid til at se skolerne an og træffe det rigtige valg for barnet inden indskrivningen begynder til januar. Ved folkeskolernes arrangementer vil man møde medarbejdere fra børnehaveklassen, SFO’en samt lederen af indskolingen. Man vil blive vist rundt og have mulighed for at stille spørgsmål.&#160;<br></div><div><br></div><div>Folkeskolerne på Bornholm arbejder sammen om tværgående indsatser om en styrket og bæredygtig bornholmsk folkeskole, hvor elevernes læring og trivsel i sin helhed er i fokus. Samtidig er der også plads til forskellighed med en selvstændig profil. Skolerne håber på, at forældrene vil tage godt imod invitationen og kigge forbi med deres barn.<br></div><div><br></div><div><strong>Overholdelse af Sundhedsstyrelsen retningslinjer</strong></div><div>Skolerne har forberedt et sikkert møde med børn og forældre i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så de kommende skolebørn og deres forældre får et trygt besøg på de bornholmske folkeskoler. Det betyder, at&#160;Åbent&#160;Hus-arrangementet bliver lidt anderledes end det plejer at være. Derfor opfordrer skolerne til, at kun 2 voksne pr. barn deltager.&#160;<br></div><div><br></div><div>Arrangementerne finder sted her&#58;&#160;</div><div><br></div><div style="text-align&#58;center;"><strong>Kongeskærskolen</strong></div><div style="text-align&#58;center;">Strandvejen 14, Allinge, tlf. 56&#160;92 29 30&#160;<br></div><div style="text-align&#58;center;"><strong>Mandag 5. oktober kl. 15.00-16.30</strong></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align&#58;center;"><strong>Åvangsskolen</strong></div><div style="text-align&#58;center;">Merkurvej 12, Rønne, tlf. 56 92 31 50&#160;<br></div><div style="text-align&#58;center;"><strong>Onsdag&#160; 7. oktober kl. 14.30-16.30</strong></div><div><br></div><div style="text-align&#58;center;"><strong>Hans Rømer Skolen</strong></div><div style="text-align&#58;center;">Skolevej 7, Aakirkeby, tlf. 56&#160;92 34&#160;00&#160;</div><div style="text-align&#58;center;"><strong>Onsdag 7. oktober kl. 16.00-17.30</strong></div><div><br></div><div style="text-align&#58;center;"><strong>Paradisbakkeskolen</strong></div><div style="text-align&#58;center;">Kong Gustavsvej 10A, Nexø, tlf. 56&#160;92 33 50&#160;<br></div><div style="text-align&#58;center;"><strong>Onsdag 21. oktober kl. 15.00-16.30</strong></div><div><br></div><div style="text-align&#58;center;"><strong>Svartingedal Skole</strong><br></div><div style="text-align&#58;center;">Kirkegade 4, Hasle, tlf. 56&#160;92 33&#160;00&#160;</div><div style="text-align&#58;center;"><strong>Tirsdag 27. oktober kl. 13.30-16.00</strong></div><div><br></div><div style="text-align&#58;center;"><div><strong>Søndermarksskolen</strong></div><div>Frito´s arealer,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Smedeløkken 33 b, Rønne, tlf. 56 92 31 00&#160;</span></div></div><div style="text-align&#58;center;"><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>Tirsdag 3. november kl. 15.30-17.00</strong></span></div><div style="text-align&#58;center;"><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong><br></strong></span></div><div style="text-align&#58;right;"><br></div><div style="text-align&#58;right;">Topbillede&#58; Justine Høgh<br></div><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Borger/1280_691A4624.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Frivilligpriser blev uddelt i dag 261225-09-2020 18:09:43209http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-09-24T22:00:00Z<p>Til tonerne af de lokale <a href="https&#58;//play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&amp;id=788925">rappere Mich&#160;&amp; Nygaard</a> blev årets Frivillighedspris og Kultur- og idrætspris i dag den&#160;25. september uddelt i Rønne Idrætshal.</p><p><img alt="frivilligpris 2020ny.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/frivilligpris%202020ny.jpg" style="margin&#58;5px;" /></p><p>Frivillighedsprisen blev delt i tre.</p><p><strong>Frivillighedsprisen på 20.000 </strong>kr. gik til <strong>Asger Pedersen </strong>for egenhændigt at have drevet <strong>Nyker Forsamlingshus</strong> siden 2007. Han har i den forbindelse ydet en ekstraordinær frivillig indsats til gavn for ikke kun Nykers men hele øens sociale og kulturelle liv. Asger valgte at dele prisen med <strong>Nyker Pensionistforening</strong> og <strong>Nyker Borgerforening.</strong></p><p><strong>Kultur- og idrætsprisen</strong> på 10.000 kr. blev delt ligeligt mellem formanden for Svankegårdens Kunst- og Kulturforening, Vibeke Eskesen og foreningen Trail Builders Bornholm.</p><p><strong>Priserne for mountainbikespor i skovene og et levende kunst- og kulturliv</strong><br>Vibeke Eskesen modtog prisen for sin mangeårige indsats for at skabe et levende kunst- og kulturliv i Svaneke og på hele Bornholm. De frivillige MTB entusiater fra Trail Builders Bornholm fik prisen for at have bygget mountainbikespor i Almindingen og Vestermarie Plantage til glæde for lokale og turister.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/frivillig%20pris%202020_NY.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Budget 2021: Politikere er enige om, hvordan ekstra millioner skal bruges 238025-09-2020 10:00:58161http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-09-24T22:00:00Z<p><strong>Politikerne er nu enige om, hvordan de ekstra 12 mio. kr. fra puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner skal bruges. Pengene går blandt andet til El-cykler til hjemmeplejen, tilflytterservice og til at fjerne ellers planlagte besparelser inden for diabetes- og skoleområdet.</strong></p><p>Den 28. august blev der indgået budgetforlig mellem alle partier i kommunalbestyrelsen, men kort tid efter kom den glædelige nyhed, at Bornholm i 2021 modtager flere penge fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner end først antaget. Borgmester Winni Grosbøll har derfor sammen med partiernes gruppeformænd lagt et budget for udvidelsen på i alt 12 mio. kr. </p><p>Overordnet er de 12 mio. kr. fordelt på forslag på henholdsvis drift (6,1 mio. kr.) og anlæg (5,9 mio. kr.). Konkret betyder det blandt andet, at planlagte besparelser på skole- og diabetesområdet kan undgås, og der bliver råd til; at udbygge de offentlige toiletter, el-cykler til hjemmeplejen og sommerferieaktiviteter for både børn og unge og borgere inden for psykiatri- og handicapområdet.</p><p><a href="/Nyheder/Documents/Ændringsforslag%20budget%202021-%20oversigt%20og%20skemaer.pdf">Se hele listen over, hvordan de 12 mio. kr. fordeler sig klik her</a></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/kommunalbest_salen.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Endnu en stor fond går ind i arbejdet med at udvikle Rønne482623-09-2020 12:17:39186http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-09-22T22:00:00Z<p>Arbejdet med at styrke Rønne som Bornholms hovedby har fået endnu en medspiller. <strong>Lokale og Anlægsfonden </strong>har valgt at oprette en såkaldt rådgivningssag på hele udviklingsdelen. Dermed går de ind med sparring og kan med viden fra en lang række andre projekter i Danmark hjælpe med at kvalificere projekterne i Rønne. Med det aktuelle tilsagn forpligter Lokale&#160;og Anlægsfonden sig dog&#160;ikke til at støtte selve byggeriet. Et eventuelt økonomisk bidrag tager de først stilling til, når der er udviklet konkreter delprojekter, som kan realiseres.</p><p>Lokale og Anlægsfonden har været involveret i mange visionære og komplekse udviklingsprojekter i de seneste mange år. De har bl.a. være med til at udvikle fremtidens forsamlingshuse og har støttet en vifte af visionære projekter og faciliteter,&#160;som fremmer bevægelse og kultur i byer, der i størrelse og placering minder om Rønne. </p><p>Udviklingskonsulent Ola Mattsson fra Lokale og Anlægsfonden mener, at Rønnes projekter vil kunne inspirere andre danske byer, og det er baggrunden for at gå ind i dem. Han siger&#58;</p><p><em>&quot;Vi har valgt at gå ind i udviklingen af Rønne, fordi projekterne er visionære og vil kunne være til inspiration for andre lignende byer i Danmark. Begge projekter vil præge byen i mange år fremover, og vi vil gerne bidrage til, at der laves et grundigt forarbejde, hvor der både er fokus på lokal inddragelse og inspiration fra andre visionære projekter i Danmark.&quot;</em></p><p>Lokale og Anlægsfonden drives i regi af Kulturministeriet og støtter foreninger, organisationer, institutioner og kommuner, der vil bygge og drive rum og områder, der har fokus på aktivitetsmuligheder inden for idræt, kultur, friluftsliv samt andre fritidsaktiviteter uden privatøkonomiske interesser.</p><p>Borgmester Winni Grosbøll har allerede gode erfaringer med at samarbejde med fonden og glæder sig over dens interesse i netop udviklingen af Rønne, hun siger&#58;</p><p><em>&quot;Vi er stærkt begejstrede for, at Lokale og Anlægsfonden vil gå aktivt ind i byudviklingen i Rønne, det er en garanti for, at vi kan nå et højt niveau i vores forarbejde. Vi arbejder sammen med Lokale og Anlægsfonden i flere sammenhænge, og de bidrager altid med god inspiration. Både i forhold til konkrete ideer til løsninger og ikke mindst leverer de vigtig viden om, hvordan man både udvikler og driver komplekse projekter som for eksempel Byens Hus. Det kan kun blive et spændende samarbejde.&quot;</em></p><p>Status på byudviklingen i Rønne er, at arbejdet med de to første projekter er ved at gå ind i den fase, som handler om at udvikle et konkurrenceprogram for henholdsvis det kommende <em>Byens Hus</em> og <em>Torv på tværs</em>. Planen er at kunne afholde en arkitektkonkurrence i løbet af 2021. For området ved lystbådehavnen Nørrekås, tages der nu hul på at lave en samlet plan for, hvordan området skal udvikle sig over de næste 10 år. Realdania er den anden store fond, der også er med i udviklingsarbejdet af Rønne.</p><p><a href="https&#58;//www.loa-fonden.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">Lokale og Anlægsfondens hjemmeside</span></a></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Byfornt.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Mange fik tjekket deres Coronavaner i Hygiejneugen473723-09-2020 10:08:12112http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-09-22T22:00:00Z<p><strong>​</strong><strong>I sidste uges kampagne for at få os til at tjekke vores Coronavaner nåede budskabet bredt ud på øen. TV 2 og DR gav fin omtale, 5000 postkort blev distribueret,&#160;kommunens post på&#160;Facebook&#160;nåede knap 4.000 personer&#160;og 75 deltog i lodtrækningen om gavekort, sprit og mundbind. Læs, og se hvem der vandt.</strong></p>For at skyde ugen igang rykkede vores hygiejnekonsulenter mandag ud på Campus med en&#160;kasse med ultraviolet lys, der kunne afsløre om spritten nu også kom godt nok rundt i håndfladerne. TV 2 Bornholm dækkede begivenheden og DR P4 var også med til at sætte&#160;fokus på sagen via&#160;indslag i deres nyhedsudsendelser.&#160;Oplevelsen fra Campus var lidt af en øjenåbner, der visuelt illustrerede, hvor grundig man skal være med afspritningen, selvom man allerede er en flittig med at spritte af.<br><p>Flere af de der deltog i lodtrækningen efterlod også en lille kommentar f.eks.&#58; &quot;jeg holder god afstand og passer godt på andre og kan svare A til næsten alle&quot;, &quot;hej, 8A på HRS har i dag lavet test om Coronavaner&quot;, &quot;jeg er selv sårbar, så passer meget på&quot;, &quot;for få tager det alvorligt nok&quot;, &quot;rigtig godt, og sjovt med denne lille quiz, sød test&quot;, &quot;jeg har helt klart flest A'er, lad os få den lorte virus væk.&quot;</p><p><strong>Fortsæt indsatsen for at holde smittetrykket nede</strong><br><strong></strong>Holdet bag kampagnen takker for opmærksomheden og sender en opfordring til, at vi alle fortsætter med at have opmærksomheden rettet mod at passe godt på os&#160;selv og hinanden ved at følge de regler og restriktioner, der kommer fra de nationale myndigheder. Det gælder stadig om at holde fast og sammen om at holde smittetrykket nede. </p><p><strong>Og vinderen er …</strong><br><strong></strong>75 deltog i lodtrækningen om gavekort på 500 kr. til cafe/restaurant samt sprit og mundbind. Da vi skulle finde en vinder fik hver tildelt et nummer fra 1 til 75, som vi trak lod om via hjemmesiden<strong> </strong><a href="https&#58;//www.random.org/"><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong><font color="#0066cc">random.org</font></strong></span></a><strong> </strong>for at sikre et tilfældigt valg. Deltager med nummer 11 vandt og er identisk med <strong>Anne </strong><strong>Mette Kofod Lund, </strong>tillykke til dig. Hun er blevet kontaktet og vil inden for nærmeste fremtid få overrakt præmierne.</p><p><strong>Facebook nåede ud til 3913 personer, hvilket er usædvanligt for BRKs Facebookprofil.</strong></p><p><img alt="FB opslag Hygiejneugen antal nåede.PNG" src="/Nyheder/PublishingImages/FB%20opslag%20Hygiejneugen%20antal%20nåede.PNG" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/tv2%20b%20hygiejneuge%201100x.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Trivselsmåling 2020: Trivselsniveauet er fortsat højt137022-09-2020 19:36:35150http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-09-21T22:00:00Z<p><strong>Resultatet af en netop gennemført trivselsmåling viser at&#160;trods et par turbulente år og en Corona-krise, så&#160;ligger den generelle medarbejdertrivsel&#160;i Bornholms Regionskommune&#160;fortsat højt. Faktisk en anelse højere end den sidste måling fra 2018.</strong></p><p>På målingens udsagn&#58; &quot;Jeg er generelt set tilfreds med mit arbejde&quot; og &quot;Min arbejdsplads er et godt sted at være ansat&quot; ligger det samlede indeks for kommunen på <strong>75,1</strong> (indeks fra 0-100). Til sammenligning lå kommunen ved sidste måling&#160;for to år siden&#160;på <strong>73,7,</strong> altså en lille fremgang. I forhold til områderne motivation og engagement ser vi i 2020 et indeks <strong>80,9.</strong><strong> </strong>Her&#160;var tallet i&#160;målingen for to år siden&#160;<strong>80,5. </strong>Alle øvrige parametre i målingen ligger enten på samme niveau eller en smule højere end sidste måling.</p><p>I alt har 2285&#160;medarbejdere i år besvaret trivselsmålingen, hvilket svarer til en&#160;svarprocent på 69,5 procent. Det&#160;er ca. ti procentpoint lavere end undersøgelsen i 2018. Dengang&#160;lå&#160;svarprocenten på 80.&#160;<br> <br>Da der er tale om et samlet tal for alle Bornholms Regionskommunens afdelinger, centre og faggrupper, vil der naturligvis være afdelinger og enheder, som ligger både under og over det samlede niveau. </p><p>Kommunaldirektør, Johannes Nilsson siger om resultatet af målingen&#58;</p><p>&quot;Jeg er positivt overrasket, da især Corona-tiden har medført store ændringer i vores dagligdag og givet os udfordringer, som vi ikke plejer at stå med. Resultatet tyder på, at vi er stærke sammen både ved medvind og under vanskelige forhold.&quot; Og han tilføjer&#58;</p><p>&quot;Jeg kunne have ønsket, at svarprocenten var højere. En svarprocent på 69,5 er dog fortsat acceptabelt og har heldigvis ingen betydning for validiteten af målingen på samlet kommune niveau. Mit ønske er nu, at alle medarbejdere vil deltage aktivt i den kommende dialog om trivslen i deres respektive afdelinger, da trivsel på arbejdspladsen er et fælles ansvar og afgørende for, at vi kan levere kvalitet over for borgerne.&quot;</p><p>I løbet af den kommende tid vil alle afdelinger i kommunen modtage resultaterne af trivselsmålingen på lokalt niveau. Dermed bliver der mulighed for at identificere et eventuelt behov for at sætte ind med lokale tiltag, der kan løfte trivslen.<br></p><p><a href="/Om-Kommunen/Organisation/personale/Documents/Trivselsrapport%202020%20-%20BRK%20Hovedrapport.pdf">Trivselsmåling 2020. Læs rapporten klik her</a></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/kerneopgave.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kritik af afsluttet udbud af hjemmeplejeopgaver368322-09-2020 06:16:52149http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-09-20T22:00:00Z<p>Den 3. september offentliggjorde vi her på brk.dk, at kommunen på baggrund af et udbud af familieplejeopgaverne på Bornholm ønskede at hjemtage opgaverne, <a href="/Nyheder/Sider/Udbud-af-opgaver-i-forbindelse-med-familiepleje-er-afgjort.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;">læs mere her</span></a>. Tilbudsevalueringen var blevet foretaget med udgangspunkt i tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet og ved evalueringen fremgik det, at kommunens bud er det bedste tilbud set i forholdet mellem pris og kvalitet.</p><p>I kølvandet af afgørelsen har Familieplejen Bornholm kritiseret afgørelsen og har fået advokat Ea Meyer fra NT advokater til at gennemgå processen og udbudsmaterialet. Det er der kommet et notat ud af, som kommunen har modtaget her i weekenden, <a href="/Nyheder/Documents/Notat%20vedr.%20fejl%20begået%20i%20forbindelse%20med%20udbud%20af%20familiepleje.pdf" target="_blank">se hele notatet her </a></p><p>Kommunen ser naturligvis med alvor på kritikken og vil lade notatet indgå i den videre sagsbehandling. Om de forhold, der påpeges i notatet fra familieplejens advokat er korrekte eller ej, vil vi nu forholde os til. Det står heller ikke klart for os, hvorvidt advokaten ønsker at indgive en klage på vegne af Familieplejen Bornholm, det er en mulighed de kan benytte.</p><p>Nu og her er det, hvad vi fra kommunens side kan sige i denne sag.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/rock-pool%20område%20Møllenæs.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed