Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

BRKs hjemmeside var nede her til morgen 316031-07-2020 09:11:1038http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-07-30T22:00:00Z<p>​Beklager de gener det eventuelt har haft, at vores hjemmeside var nede her til morgen - nedetiden skyldtes en fejl i vores indstillinger. Nu er vi kørende igen. </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/borgerservice.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Corona: Det mobile testcenter er i Nyker på fredag1450129-07-2020 09:48:33138http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-07-28T22:00:00Z<p>Den mobile enhed der de sidste uger har kørt rundt på øen og tilbudt test for at se, om man er smittet med&#160;Corona Covid-19, kommer på <strong>fredag 31. juli&#160;til Nyker</strong>, hvor den holder på <strong>Nyker Hovedgade 5</strong>. Her&#160;tilbydes&#160;alle, både&#160;lokale&#160;og gæster/turister, at blive podet i tidsrummet fra <strong>kl. 10.30 til 12.00 og kl. 13.00 til 15.45</strong>. Podningen foregår <strong>uden</strong> forudgående bestilling. I denne omgang er det sidste gang, den mobile enhed er på farten.<br><br><strong>Fortsat mulighed for test&#160;i Testcenteret i Rønne</strong><br>Det er dog fortsat muligt at blive testet uden, at man har mærket symptomer på Corona. Det sker&#160;i Testcenteret i&#160;teltet&#160;ved&#160;Rønne Stadion på Porcelænsvej 3, Rønne. Her skal der bestilles tid for inden via hjemmesiden <a href="https&#58;//www.coronaprover.dk/Account/NemIdLogin?RequestPath=/">coronaprover.dk</a></p><p>Her kan du se, hvor der også ligger <a href="https&#58;//www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/Adresser%20akutmodtagelser%20og%20klinikker/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx">testcentre i Region Hovedstaden</a> og, hvor der er mobile enheder i sommeren.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/testcenter.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ledig +30: Kom til infomøde om nye uddannelsesmuligheder1646628-07-2020 13:10:00174http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-07-27T22:00:00Z<h2>​Informationsmøde for ledige om nye muligheder for opkvalificering og uddannelse</h2><p> Uddannelsesambassadørerne i Jobcenter Bornholm, Boost Bornholm og LO Bornholm inviterer til informationsmøde 12. august 2020 <strong>for alle ledige over 30 år</strong>.<br><br> På bagkant af en god periode i dansk økonomi, der forhåbentlig blot for en stund blev bremset af en verdensomspændende Corona-krise, har mange i den seneste tid har oplevet store forandringer i deres normale hverdag med et job, de kunne lide og trivedes med. Ledigheden på Bornholm er steget, men samtidig ser virksomhederne ind i en fremtid med mangel på kvalificeret arbejdskraft.<br><br> Det er naturligt, at en måske uventet ledighedsperiode medfører mange tanker om fremtiden og giver tid til at overveje, om tiden er inde til at efteruddanne sig eller måske skifte til et helt andet brancheområde med en ny uddannelse? Det kan være et stort skridt at tage, og det kræver mange overvejelser – også i privatsfæren - mere viden om muligheder, begrænsninger, økonomi m.v.<br><br> Nye politiske aftaler giver i 2020 og 2021 særligt gode muligheder for ledige over 30 år for at uddanne og opkvalificere sig, så nye dygtige medarbejdere står klar til fremtidens arbejdsmarked. Disse nye muligheder vil Uddannelsesambassadørerne i Jobcenter Bornholm i samarbejde med Boost Bornholm og LO Bornholm orientere om ved et informationsmøde for alle ledige over 30 år – uanset a-kassetilhørsforhold og brancheområde.</p><p><br> <strong>Informationsmødet holdes</strong><br>Onsdag den 12. august 2020 kl. 10.00-11.30 på Campus Bornholm i auditoriet (lokale 0601), Minervavej 1 i Rønne.<br></p><p><strong>Tilmelding via mail</strong><br> Som en følge af gældende covid-19-retningslinjer er det nødvendigt at tilmelde sig. Det gøres ved at sende en e-mail til <strong>ungeporten@brk.dk</strong> med oplysning om navn, og telefonnr. – husk at angive &quot;Informationsmøde for ledige&quot; i emnefeltet. Der sendes ikke bekræftelse på tilmeldingen. Der er maksimalt 40 pladser, men hvis interessen for informationsmødet viser sig at være større, vil vi arrangere et ekstra informationsmøde samme dag. Du vil få besked, hvis din tilmelding flyttes til et nyt mødetidspunkt.</p><p><strong>Foreløbigt program for mødet</strong></p><ul><li>Præsentation af nye uddannelsesmuligheder for ledige over 30 år. Herunder også lidt om økonomien i forhold til deltagelse i uddannelse på dagpenge eller kontanthjælp.<br>Ved <strong>Uddannelsesambassadørerne</strong> og repræsentanter fra de bornholmske a-kasser. </li><li>Orientering om realkompetencevurderinger (RKV) Ved <strong>Boost Bornholm</strong>.</li><li>Præsentation af Campus Bornholms kursus- og uddannelsesudbud ved <strong>Boost Bornholm.</strong></li><li>Mulighed for at stille spørgsmål.</li><li>Afrunding – herunder mulighed for at aftale tid til en personlig vejledningssamtale med en Uddannelsesambassadør.<br></li></ul><p>Vil du høre mere om informationsmødet eller om uddannelsesmuligheder for ledige, er du velkommen til at kontakte Uddannelsesambassadørerne på tlf. 56 92 39 70 mandag&#160;og fredag kl. 9-12. </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Campus%20Bornholm20-1600px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Stadig muligt at indstille kandidater til årets Frivillighedspriser1659028-07-2020 11:28:4161http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-07-27T22:00:00Z<p>Vi skal gøre opmærksom på, at&#160;du stadig - og frem til fredag 7. august - kan indstille kandidater til at modtage årets Frivillighedspris eller Kultur- og idrætspris, som udover æren består af 20.000 kr.</p><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl02_label" style="display&#58;inline;box-sizing&#58;content-box;"><div class="nyhedbody" style="color&#58;#222222;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;verdana, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;400;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;content-box;orphans&#58;2;widows&#58;2;background-color&#58;#f0eeeb;text-decoration-style&#58;initial;text-decoration-color&#58;initial;"><p style="margin&#58;0px 0px 10px;line-height&#58;1.6;box-sizing&#58;content-box;">Så&#160;kender du en person, forening o.a. som du mener, fortjener et skulderklap for sit store arbejde inden for det <strong>frivillige sociale område</strong> eller <strong>kultur- og idrætslivet </strong>på Bornholm, så har du nu mulighed for at indstille dem til årets priser.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;line-height&#58;1.6;box-sizing&#58;content-box;">Kultur- og idrætsprisen uddeles for at anerkende personer, der har ydet en ekstraordinær indsats - frivillig eller professionel - for det bornholmske kultur- og idrætsliv samt at give prismodtageren mulighed for at dygtiggøre sig yderligere.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;line-height&#58;1.6;box-sizing&#58;content-box;">Kandidaterne kan f.eks. også have&#160;ydet en særlig frivillig indsats ved&#160;at bidrage til indsatser mod ensomhed, fællesskabende aktiviteter i det sociale og kulturelle liv, fremme integration eller iværksætte tiltag, der inspirerer og tiltrækker brugere og frivillige.&#160;Alle borgere, foreninger, organisationer m.v. på Bornholm kan indstille kandidater til priserne.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;line-height&#58;1.6;box-sizing&#58;content-box;"><br style="box-sizing&#58;content-box;"><strong style="font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;content-box;">Vinderne af årets priser</strong><br style="box-sizing&#58;content-box;">På baggrund af de indkomne indstillinger vil&#160;både Social- og Sundhedsudvalget og Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget i slutningen af august træffe beslutning om, hvem der skal modtage årets Frivillighedspris og Kultur- og idrætspris. Overrækkelsen af priserne vil finde sted i forbindelse med afholdelsen af den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag den 25. september 2020 i Rønne idrætshal.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;line-height&#58;1.6;box-sizing&#58;content-box;"><strong style="font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;content-box;">Send dit forslag</strong><br style="box-sizing&#58;content-box;">Skriv en begrundet indstilling på&#160;højst&#160;en halv&#160;A4 side, og send den til kf@brk.dk eller Fritid og Kultur, Ullasvej 17, 2. sal, 3700 Rønne senest fredag 7. august 2020<strong style="font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;content-box;">.</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;line-height&#58;1.6;box-sizing&#58;content-box;"><strong style="font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;content-box;">Vigtigt!<span>&#160;</span></strong>Husk at<strong style="font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;content-box;"><span>&#160;</span></strong>angive dit navn og dine kontaktoplysninger, og navn og kontaktoplysninger på den person eller forening m.v., som du indstiller.<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;line-height&#58;1.6;box-sizing&#58;content-box;"><strong style="font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;content-box;">For yderligere oplysninger&#58;</strong><br style="box-sizing&#58;content-box;">Birgitte Eybye, Frivillighedskoordinator, tlf. 56&#160; 92 60 56.<br style="box-sizing&#58;content-box;">Louise Krogsriis, Kulturkonsulent, tlf. 56 92 13 23.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;line-height&#58;1.6;box-sizing&#58;content-box;"><img alt="Trompetist.png" src="/Nyheder/PublishingImages/Trompetist.png" style="margin&#58;5px;border&#58;0px currentcolor;width&#58;auto;vertical-align&#58;middle;max-width&#58;none;box-sizing&#58;content-box;" /></p></div></div><div class="nyhedbody" style="color&#58;#222222;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;verdana, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;400;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;content-box;orphans&#58;2;widows&#58;2;background-color&#58;#f0eeeb;text-decoration-style&#58;initial;text-decoration-color&#58;initial;">&#160;</div><p>​</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/idrætshal.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Udlæg for restancer til Bornholms Regionskommune581428-07-2020 09:12:1646http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-07-27T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune foretager fra den 29. juli 2020 udlæg for kommunens fortrinsberettigede krav bl.a. ejendomsskatter -&#160;hvor betalingsfristen udløb den 10. juli 2020 eller tidligere -&#160;og som inddrives af kommunen, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.</p><p>Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Betalingskontoret på 56 92 10 52.</p><p>Med venlig hilsen</p><p>Bornholms Regionskommune</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/boderne%20top.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bornholm får helt ny vandrerute tværs over øen1652329-07-2020 14:01:3635http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-07-07T22:00:00Z<p>Med midler fra regeringens aftale <strong>Sommer i naturen 2020</strong> får Bornholm nu en helt ny, lang vandrerute hen over de mest naturskønne arealer midt på øen.<br><br>Højlyngsstien, som ruten kommer til at hedde, bliver 67 km lang og går via Hammerknuden, Slotslyngen, Rutsker Højlyng, Rø Plantage, Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne. Dermed kommer man gennem den gamle højlyng, hvor klipperne ligger højt, og hvor bønderne tidligere havde deres dyr gående på græs. I dag består store dele af den gamle højlyng af skov, og det er også her, man finder nogle af Bornholms største naturværdier.<br><br><strong>Klar til efterårssæsonen</strong><br>Højlyngsstien kommer til at starte og slutte ved Kyststien, den 120 km lange markerede vandrerute langs hele den bornholmske kyst, og dermed bliver der nu mulighed for at sammensætte endog meget lange, sammenhængende vandreture på Bornholm. Eksempelvis fra Hammerknudens klipper i nord til Dueoddes hvide sand i syd, eller ad begge stiers fulde forløb, i alt 187 km. Højlyngsstien giver også gode muligheder for at sammensætte kortere dagsture, da den forbinder mange af de eksisterende, markerede vandreruter. Markeringen af stien færdiggøres i sensommeren og hele stiforløbet vil kunne gås fra 1. september 2020. Dermed kan stien også nå at understøtte vandreturismen i årets efterårssæson.<br><br><strong>Nært samarbejde mellem Naturstyrelsen og kommunen</strong><br>Naturstyrelsen bruger 400.000,- primært på markering af stien, skiltning mod faciliteter som shelters, lejrpladser og toiletter samt rydning af enkelte nye strækninger. Det er midler, som kommer fra regeringsaftalen&#58;&#160;Sommer i naturen 2020. Markeringen af stien foregår i tæt samarbejde med Bornholms Regionskommune som bl.a. står for den overordnede planlægning af stiforløbet, kontakt til private lodsejere samt rydder nye stiforløb i kommunens skov, Aaker Plantage, øst for Almindingen.<br><br>”Vi er meget glade for, at det nu lykkes at markere en rute, der forbinder en stor del af de statslige og kommunale naturarealer på Bornholm. Højlyngsstien bliver til glæde for både de rutinerede langdistancevandrere og de, som blot ønsker at gå sig en kortere tur i noget af Bornholms smukkeste natur. Det vil også være naturligt at skele til Højlyngsstiens forløb i fremtidig naturgenopretningsprojekter, for at skabe en bedre sammenhæng mellem naturområderne,”&#160;siger skovrider Søren Friese, Naturstyrelsen Bornholm.<br><br>”Med Højlyngsstien får Bornholm en ny vandrerute gennem nogle af vores mest oplevelsesrige landskaber og naturområder. Ruten vil supplere kyststien øen rundt, styrke Bornholm som vandredestination og trække flere bornholmerne ud for at nyde naturen. Der er ikke fokus på at komme lettest fra A til B, men på at skabe en rute, der byder på unikke naturoplevelser i hele sin udstrækning. Resultatet er et naturligt og nogle gange snørklet stiforløb, hvor magien og den gode vandreoplevelse opstår&quot;,&#160;siger udvalgsformand Leif Olsen, Bornholms Regionskommune.<br><br><strong>En del af Bornholms Grønne Bølge</strong><br>Højlyngsstien indgår i projektet&#160;Bornholms Grønne Bølge, som skal styrke den rekreative og naturmæssige sammenhæng i Bornholms indland fra Hammerknuden i nord til Dueodde i syd. Projektet er et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune, Naturstyrelsen Bornholm, Bornholms Landbrug &amp; Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening Bornholm og Destination Bornholm. Nordea-fonden har tidligere støttet Bornholms Regionskommune med midler til gennemførelsen af et forprojekt, som bl.a. peger på etableringen af Højlyngsstien som et højt prioriteret mål i&#160;Bornholms Grønne Bølge.</p><p><img alt="højlyngsstien kort.png" src="/Nyheder/PublishingImages/højlyngsstien%20kort.png" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></p><strong>Højlyngsstien</strong><br>Stiens 67 km forløber primært på grusveje og trampestier. Uden for Bornholms Regionskommunes og Naturstyrelsens arealer vil stiens forløb de fleste steder følge cykelvejene, og her vil der være nogle strækninger med asfalt. I Paradisbakkerne og Povlsker Plantage følger stien eksisterende vandreruter. Højlyngsstien passerer mange af Bornholms største attraktioner blandt andet&#160;Opalsøen, Hammershus, Rokkestenen, Rytterknægten, Ekkodalen og Bisonskoven.<br><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Pressebillede%20fotograf%20Georg%20Ask%20Marker.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bankudbud er afgjort1416606-07-2020 05:33:52428http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-07-05T22:00:00Z<p>​<strong>Resultatet af udbud der vedrører Bornholms Regionskommunes daglige bankforretninger, gældspleje og portefølje management i perioden 2021 -2025 er nu afgjort. Det bliver også i fremtiden Danske Bank, der varetager kommunens bankforretninger.</strong></p><p>Bornholms Regionskommune nuværende kontrakt på daglige bankforretninger, gældspleje og portefølje management udløber med februar måned 2021. Kontrakten har derfor været sendt i EU, som udbudsloven foreskriver. </p><p>Udbudsprocessen er afsluttet, og opgaven er vundet - og netop blevet tildelt - Danske Bank A/S, som også tidligere har haft ansvaret for regionskommunens bankforretninger. Kontrakten løber i en fireårig periode med option på forlængelse i op til to gange 12 måneder.<br>&#160;<br>Bornholms Regionskommune har i kontraktmaterialet fulgt nogle af Kommunernes Landsforenings Bankråds anbefalinger, der er kommet i kølvandet af bankers sager om hvidvask, for ad den vej at sikre sig mod lignende i fremtiden.&#160;&#160;</p><img alt="Billede af penge" src="/SiteCollectionImages/Billed%20af%20penge.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bornholms kunsthåndværkere bliver mere synlige med nyt kvalitetsstempel1445903-07-2020 11:10:18281http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-07-02T22:00:00Z<p>​I løbet af den næste uges tid vil Bornholms professionelle kunsthåndværkere begynde at markere sig med en ny sticker i butiksvinduerne. Stickeren har til formål at vise herboende og besøgende på øen, at der produceres og sælges kunsthåndværk af høj kvalitet, som lever op til Bornholms titel som World Craft Region. Så er du professionel udøvende kunsthåndværker på øen, har du altså mulighed for at erhverve stickeren. Det er Makers Island Bornholm, der står bag. Makers Island står for at samle og præsentere Bornholms kunsthåndværk i et samarbejde på tværs af institutioner, udstillingssteder og aktører inden for kunsthåndværket på øen. <br><br> Formand for Makers Island Bornholm styregruppe, Morten Riis, siger&#58; <br><br> &quot;Den nye Makers Island sticker er en form for kvalitetsstempling af det professionelt udøvende kunsthåndværk på øen. Den skal være med til at løfte fortællingen om, at Bornholm er World Craft Region og synliggøre det professionelle håndværk på øen yderligere overfor alle bornholmere og besøgende. Det er vigtigt, at den flotte anerkendelse som Bornholm har fået ikke er en hemmelighed, og stickeren er endnu et skridt på vejen i at synliggøre vores udmærkelse.&quot; <br><br> Siden titlen, World Craft Region i 2017 blev tildelt Bornholm af World Craft Council (WCC), som er den største internationale organisation for kunsthåndværk i verden, har der været arbejdet på at styrke kunsthåndværkerne og deres forretning. Titlen er en international anerkendelse af Bornholms unikke kunsthåndværkermiljø med en høj koncentration af talent, faglighed, tradition, kvalitet og samarbejder. For at kandidere til stickeren skal modtagerne leve op til&#160;nogle kriterier. Man skal være udøvende professionel kunsthåndværker med virksomhed og CVR nr. på Bornholm og enten&#160;have en&#160;uddannelse inden for kunsthåndværk eller&#160;være medlem af en kunsthåndværkerforening. Eller, man skal være formidler/udsalgssted som repræsenterer kunsthåndværkere, der lever op til ovenstående. <br><br> <strong>Disse har allerede fået kvalitetsstickeren</strong><br>Blandt de&#160;organisationer og medlemmer der&#160;allerede har&#160;fået tildelt stickeren, er&#58;<br>- alle kunsthåndværkere der er medlem af Arts and Crafts Association Bornholm, Hjorths Fabrik, Bornholms Kunstmuseum, Grønbechs Gård, KADK, Destination Bornholm, Business Center Bornholm og Bornholms Regionskommune. <br><br> For at erhverve stickeren skal man henvende sig til sekretariatet for Makers Island Bornholm via mail&#58; <strong>makersislandbornholm@brk.dk</strong> Sekretariatet vil så vurdere, om der leves op til kriterierne for at modtage stickeren.<br><br> Bag Maker’s Island Bornholm står Arts &amp; Crafts Association Bornholm, Bornholms Kunstmuseum, Grønbechs Gård, Hjorths Fabrik, Kunstakademiets Designskole i Nexø, Destination Bornholm, Business Center Bornholm med Bornholms Regionskommune i spidsen. <br><br> Læs mere om Maker’s Island Bornholm her&#58; <a href="https&#58;//makersisland.bornholm.dk/" target="_blank">www.makersislandbornholm.dk</a><br></p><p><img alt="kunsthåndværkersticker.JPG" src="/Nyheder/PublishingImages/kunsthåndværkersticker.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/keramik%20kristoffer%20linus.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Plejecentrene er klar til at åbne for indendørs besøg for pårørende1653801-07-2020 12:19:47236http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-06-30T22:00:00Z<p><strong>Kommunens Center for Ældre er nu klar til at invitere pårørende på både udendørs- og indendørs besøg på plejecentrene. Det sker efter at besøgsrestriktionerne blev lempet yderligere i denne uge af Sundheds- og Ældreministeriet.</strong></p><p>Fra i morgen den 2. juli vil kommunens plejecentre være klar til at kunne tilbyde pårørende til beboere på kommunens plejecentre besøg både uden- og indendørs, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges. </p><p>Det er op til de lokale ledelser af plejecentrene at sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at besøg gennemføres på en forsvarlig måde. Plejecentrene henstiller derfor også til de pårørende, at de følger eventuelle anvisninger fra plejecentrene, og at de er med til at samarbejde om, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for høj hygiejne og adfærd overholdes. Alt sammen for at mindske risikoen for smitteudbrud af Corona.<br><br>Styrelsen for Patientsikkerhed kan i tilfælde af lokale smitteudbrud påbyde kommunalbestyrelser eller regionsråd midlertidigt at udstede forbud mod, eller restriktioner, for besøg, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Corona, lyder det i ministeriets udmelding.&#160;</p><p>Center for Ældre glæder sig over de nye muligheder for gensyn, som lempelserne giver for beboere og pårørende og sender et stærkt ønske om, at der fortsat passes godt på os selv og vores pårørende. I skrivende stund er et brev på vej ud til de pårørende om de nye muligheder.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/ældrenørremøllecenter.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ældreanalysen træder ind i dens sidste år1413601-07-2020 09:17:04225http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-06-30T22:00:00Z<p><strong>I går mødtes den følgegruppe, som er med til at sikre, at det er de rette tiltag, der bliver taget for at ændre og forbedre kommunens ældreområde. Håndteringen af Corona-krisen, rekruttering af medarbejdere til området og en granskning af sygefraværet var væsentlige punkter på dagens møde.</strong></p><p>Siden sommeren 2018 har der været gjort en ekstra indsats for at forbedre trivslen og arbejdsglæden inden for ældreområdet, ligesom at der er blevet arbejdet på at forbedre oplevelsen, hos de borgere der modtager hjælp fra kommunen. I alt er der afsat tre år til at foretage en grundig analyse af ældreområdet.<br> <br>Grundet Corona-krisen mødtes man i går, lidt forsinket i forhold til den oprindelige plan, i følgegruppen, der er bredt sammensat af interessenter fra området og har borgmesteren i spidsen. Mødet, der oprindeligt skulle have fundet sted i april, blev holdt i kommunalbestyrelsens mødesal. Og netop Corona-krisen optog især den første del af mødet. Her hæftede borgmester, Winni Grosbøll sig ved, at det i overvejende grad var lykkedes for plejecentrene at holde smitten fra dørene, selv da der blev registreret smitte på to af kommunens plejecentre.</p><p>&quot;Vi kan være stolte over medarbejdernes indsats under Corona-krisen. De steder vi har haft udbrud, har det lykkes at inddæmme smitten ved god hygiejne og et skarpt blik på retningslinjerne. Derved er Bornholm, indtil nu, blevet skånet for de store udbrud vi har set rundt i landet - det er godt arbejde,&quot; sagde hun.</p><p>Formanden for Ældrerådet, Erik A. Larsen fortalte om, at han havde haft en del henvendelser fra borgere og pårørende, som fandt det meget svært at undvære besøg i perioden. Han takkede også kommunens ledere og medarbejdere for den ekstraordinære indsats, de har ydet under krisen og på svære betingelser.<br> <br>Dorthe Pedersen fra fagforbundet FOA gjorde opmærksom på, at det under krisen også har været nødvendigt at passe godt på medarbejderne og sikre deres tryghed i at gå på job. Den opgave har kommunen og FOA arbejdet tæt sammen om. </p><p>Herefter fik mødets deltagere en status inden for de seks hovedområder, der arbejdes med i fornyelsesprocessen af ældreområdet. Hovedområderne er&#58; <em>rekruttering</em>, <em>kommunikation</em>, <em>innovation</em> og implementering, områdets <em>kerneopgave</em> og konsolidering af denne, <em>sygefravær</em> samt <em>kompetenceudvikling</em>.</p><p><strong>Kortlægning og analyse af sygefravær er på vej</strong><br>Selvom nogle af processerne er blevet sat delvist på pause under Corona-krisen var der alligevel fremdrift at fortælle om inden for de fleste områder. Et stort lyspunkt er, at det med puljemidler fra <a href="https&#58;//star.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering</span></a> er blevet muligt at gennemføre en grundig analyse af sygefraværet på Ældreområdet. Sammen med konsulenter fra <a href="https&#58;//www.cabiweb.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">CABI</span></a> er der allerede blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt flere end 800 af kommunens medarbejdere med en svarprocent på 77,5. Resultaterne af denne undersøgelse skal sammen med en række fokusgruppe-møder i august kortlægge årsager og sammenhænge til sygefraværet på ældreområdet.&#160;&#160;</p><p>&quot;Vi kommer til at stå med en fuldstændig kortlægning og analyse af sygefraværet, og dermed vil det også blive lettere for os at finde frem til, hvad der skal til for at nedbringe det,&quot; sagde Center for Ældres projektleder og udviklingskonsulent, Pia Krathmann Holm.</p><p>Det forventes at resultaterne af CABIs undersøgelser er klar i september. Næste møde i følgegruppen bliver i oktober.</p><p><strong>Deltagere i følgegruppen&#58;</strong></p><ul><li>Winni Grosbøll, Formand.</li><li>Bjarne Hartung Kirkegaard, Næstformand.</li><li>Erik A Larsen, Formand Bornholms Ældreråd.</li><li>Trine Dorow, Servicedirektør.</li><li>Birgit Mortensen, Ældrechef.</li><li>Hanne Jørgensen, Næstformand, CenterMED, Center Ældre, BRK.</li><li>Karina Nørby, Sundhedschef.</li><li>Anette Lund, CenterMED i Center for Sundhed, BRK.</li><li>Sussi Birkebæk Lau, Arbejdsmiljørepræsentant, CenterMED, Center for Ældre, BRK.</li><li>Mia Ingemann Rømer, Næstformand, AfdelingsMED, Plejeboligområdet, BRK.</li><li>Maibritt Nielsen, Arbejdsmiljørepræsentant, AfdelingsMED, Plejeboligområdet, BRK.</li><li>Charlotte Lind, Formand, AfdelingsMED, Hjemmeplejen, BRK.</li><li>Kim Bent Hansen, Arbejdsmiljørepræsentant, Hjemmeplejen, BRK.</li><li>Connie Mogensen, Næstformand i Center Sundhed, BRK.</li><li>Charlotte Høffding Larsen, Leder af Sygeplejen, BRK.</li><li>Gitte Bisse Bertelsen, Kommunikationskonsulent i BRK.</li><li>Dorthe Lea Pedersen (FOA).</li><li>Birger Rasmussen, Ældresagen Bornholm.</li><li>Steen Sejfert Larsen, Ældre Sagen Bornholm.</li><li>Lene Skielboe, Faglig konsulent, Dansk Sygeplejeråd, Kreds hovedstaden.</li><li>Helle Kofoed Hansen, Formand i AfdelingsMED, Plejeboligområdet.</li><li>Ingrid Hågensen, Faglige Seniorer, formand for FOA seniorklub.</li><li>Synnøve Kofoed, Næstformand, AfdelingsMED, Hjemmeplejen, BRK.</li></ul><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/ældre.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed