Skip Navigation LinksBRK Nyheder

Nyhedsoversigt

 

 

Offentliggørelse af vederlag til politikere for 201656815727-03-2017 09:03:58http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-03-26T22:00:00Z<p>Oversigt over&#160;vederlag som politikere i Bornholms Regionskommune modtog i 2016 for medlemskab af andet end kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg er nu tilgængelig.</p><p>Listen udarbejdes jævnfør styrelseslovens § 16e.</p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Kommunalbestyrelsen/Documents/Vederlag%20for%20medlemmer%20af%20Kommunalbestyrelsen%20for%202016.pdf" target="_blank">Se listen her</a> (PDF)<br></p><img alt="kommunalbestyrelsessalen" src="/SiteCollectionImages/kommunalbest_salen_954x330.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunalbestyrelsesmøde 30. marts 201729921-03-2017 23:00:3293http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-03-21T23:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen holder møde<strong> torsdag den 30. marts 2017, kl. 18.00 </strong>i Kommunalbestyrelsessalen på Landemærket 26 i Rønne. </p><p>Dagsorden for mødet er tilgængelig på <a href="http&#58;//www.brk.dk/kb">www.brk.dk/kb</a>&#160; fra mandagen før mødet.</p><p>Har du ingen pc, er du velkommen til at bruge en borger-pc i Borgerservice eller på biblioteket. Personalet hjælper dig gerne.<br></p><img alt="KB salen" src="/SiteCollectionImages/kommunalbest_salen_954x330.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Elvarmeforbud45018522-03-2017 10:11:44193http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-03-21T23:00:00Z<p><strong>Elvarmeforbud i Rø, Pedersker, Allinge-Sandvig, Tejn, Sandkaas, Svaneke, Aarsdale og Listed.</strong><br>&#160;<br>Kommunalbestyrelsen har godkendt projektforslag for fjernvarme i Rø, Pedersker, Allinge-Sandvig, Tejn, Sandkaas, Svaneke, Aarsdale og Listed. Dette betyder bl.a. at der ikke længere må etableres elpaneler som hovedopvarmningskilde i disse fjernvarmeområder. Forbuddet gælder ikke for bebyggelse der allerede har elvarme. </p><p>Elvarmeforbuddet gælder i forvejen i de øvrige fjernvarmeområder på Bornholm.<br></p><img alt="Elradiator" src="/Nyheder/PublishingImages/Elradiator.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ny tilskudsordning til at bringe nyt liv i byerne41742021-03-2017 07:32:09116http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-03-20T23:00:00Z<p><strong>Ny mulighed for tilskud til indretning af byrum i mindre byer efter nedrivning</strong></p><p>Der kan nu søges om tilskud til indretning af byrum, hvor der er foretaget nedrivning med tilskud.</p><p>Et byrum er et sted med adgang for offentligheden og kan være et grønt område, et samlingssted i byen eller andet, der kan give nyt liv til området. Der kan søges om tilskud til fx belægning og faciliteter i beskedent omfang. </p><p>Indretning af byrum, hvor bygninger er nedrevet giver mulighed for at give nyt liv til området og mulighed for nye anvendelser, hvor der før var en forladt bygning.</p><p>Der kan søges om tilskud på op til 50 % af udgifterne. Foreninger kan dog opnå op til 100 % i tilskud. </p><p>Du kan læse mere om tilskudsordningen på kommunens hjemmeside. Første ansøgningsfrist er den 21. maj 2017.</p><p>Der afholdes et informationsmøde torsdag den 23. marts 2017 kl. 17 i Rønnehallens cafeteria, Torneværksvej 1, Rønne, hvor du kan høre mere om denne og andre tilskudsordninger.<br>Obs - mødet er rykket til torsdag og foregår i Rønnehallens cafeteria.</p><p>Find vejledning på kommunens <a href="/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Nedrivningspulje-mv.-2017.aspx">hjemmeside</a></p><img alt="" src="/Borger/PublishingImages/sommerfest-800px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ny trafiksikkerhedsplan - Deltag i borgerundersøgelsen38535720-03-2017 07:13:32113http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-03-19T23:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune har igangsat arbejdet med en ny trafiksikkerhedsplan for hele Bornholm. <br>Trafiksikkerhedsplanen skal være med til at give os et overblik over de steder der føles utrygge eller hvor der er en koncentration af trafikuheld.</p><p>Deltag i borgerundersøgelsen, hvor du kan fortælle os, om de steder du hvor du føler dig utryg i trafikken. </p><p>Du kan deltage i undersøgelsen via dette link&#58; <a href="http&#58;//www.brkborger.moetetraplan.dk/" target="_blank">www.brkborger.moetetraplan.dk</a>&#160; og der er god tid til at være med, undersøgelsen kører helt indtil den 28. april 2017.</p><p>Har du spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte Robert Kure på telefon 56 92 22 24, <a href="mailto&#58;robert.kure@brk.dk">robert.kure@brk.dk</a>, eller Hardy Pedersen på telefon 56 92 22 10, <a href="mailto&#58;hardy.pedersen@brk.dk">hardy.pedersen@brk.dk</a></p><img alt="trafik" src="/SiteCollectionImages/trafik.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nedrivning af bygning på Røvej 5436776216-03-2017 14:57:46138http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-03-15T23:00:00Z<p>Offentlig bekendtgørelse af ansøgning om nedrivning, jævnfør<a href="https&#58;//www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164397" target="_blank"> ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18” </a></p><p><br>Teknik &amp; Miljø har den 22-02-2017 modtaget ”Ansøgning om nedrivning” på ejendommen&#58;<br>Røvej 54, Rø, 3760 Gudhjem, matr. nr. 11m, Rø. Ejd. nr. 033110, Bygningsnr. 1<br> <br>Ejendommen er beliggende i Landzone, men afgrænset boligområde.<br>Bygningen er i BBR registreret som (120) fritliggende enfamiliehus.<br> <br>I Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark, har bygningen <strong>bevaringsværdien 3</strong>. Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.<br> <br>I henhold til kommuneplan 2013 er bygninger med bevaringsværdien 1 - 3 omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer §6 og §18. Det betyder at nedrivningssagen skal bekendtgøres offentligt og en række råd og foreninger skal høres, i mindst 4 og højst 6 uger. Først herefter kan Teknik &amp; Miljø tage stilling til den anmeldte nedrivning. <br> <br><strong>Ansøgningen begrundes med følgende&#58; </strong><br>Hus rives ned, grunden reetableres og forventes at bruges som p-plads for Restaurant Rø beliggende på adressen Røvej 51, 3760 Gudhjem.<br> <br>Enhver der måtte have interesse i sagen har mulighed for at fremkomme med en udtalelse, inden der træffes afgørelse om eventuel nedrivning.<br> <br>Udtalelsen, skal være kommunen i hænde senest den 28. april 2017 (mindst 4 højst 6 uger). Udtalelsen kan sendes med almindelig post til Teknik &amp; Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge eller pr. e-mail til tm@brk.dk. <br> <br><strong>Lovgrundlag</strong><br>- Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer LBK nr. 685 af 09/06/2011</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/nedrivning.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Giv digital fuldmagt - nemt og sikkert36775614-03-2017 23:01:05157http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-03-14T23:00:00Z<p>​Nu bliver det lettere at afgive en digital fuldmagt for borgere, som ønsker at lade fx pårørende hjælpe med den digitale kontakt til det offentlige. Også hvis borgeren ikke har NemID.</p><p>Tidligere har det kun været muligt for borgeren selv at afgive en digital fuldmagt i den offentlige digitale fuldmagtsløsning, men nu er det også muligt for pårørende eller andre at anmode om fuldmagt.&#160; </p><p>Eksempelvis kan en datter til en ældre borger nu anmode om adgang til borgerens journal fra sygehuset via fuldmagtsløsningen, således at borgeren ikke selv er nødsaget til at have NemID eller at benytte den digitale fuldmagtsløsning for at give en digital fuldmagt.&#160; Det er blandt andet også muligt at få adgang til at melde flytning eller skifte læge via fuldmagten. </p><p>Anmodningen om en digital fuldmagt kan sendes som fysisk post til den ældre borgers folkeregisteradresse, der kan godkende fuldmagten ved at underskrive og sende den til Digitaliseringsstyrelsen.</p><p><br>Læs mere om digital fuldmagt på Borger.dk - <a href="https&#58;//www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fuldmagt">https&#58;//www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fuldmagt</a> eller kontakt Borgerservice. <br>Du finder <a href="/Om-Kommunen/Åbningstider/Sider/Åbningstider.aspx">åbningstider for Borgerservice </a>her</p><img alt="hænder" src="/SiteCollectionImages/hænder.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Rygestopkursus for dig der har KOL, diabetes eller hjertekarsygdom36776614-03-2017 23:01:0694http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-03-14T23:00:00Z<p><br>•&#160;Kursusstart&#58; Tirsdag den 25. april 2017 <br>•&#160;Hvornår&#58; 4 tirsdage fra 19.00 - 21.00<br>•&#160;Sted&#58; Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne<br>•&#160;Rygestoprådgiver&#58; Hanne Buchholdt<br>•&#160;Pris&#58; Gratis</p><p><br><strong>Har du KOL, diabetes og/eller hjertekarsygdom? Og er du ryger? </strong></p><p>Så findes der et særligt rygestopkursus til dig - nemlig ´Hjælp til dagen uden røg´. Du vil blive hjulpet godt igennem af en uddannet rygestoprådgiver, som kender dine udfordringer omkring din sygdom og kan komme med gode råd tilpasset dig. Du får lært dine rygevaner at kende, så du lettere kan bryde dem, og du får tips og idéer til, hvordan du tackler rygetrangen, når den opstår. Vi mødes 4 aftener i alt.</p><p>Meld dig til rygestopkurset ved at sende en mail på <a href="mailto&#58;bornholm@lof.dk">bornholm@lof.dk</a> eller ved at ringe til Aage Larsen fra LOF, tlf. 56 97 50 75. Rygestopholdene udbydes af Bornholms Regionskommune. </p><img alt="askebæger" src="/SiteCollectionImages/rygestop_sundhed-sygdom_954x330.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Byfornyelsesmidler skal også være med til at skabe fornyelse36775413-03-2017 16:57:49158http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-03-12T23:00:00Z<p><strong>Der bliver tre tilskudsordninger i 2017 der både skal sikre fortsat oprydning blandt faldefærdige huse men også bidrage til istandsættelsen af forsamlingshuse og til fornyet anvendelse af grundene efter endt nedrivning.</strong>&#160;</p><p>Bornholms Regionskommune afsætter over 10 mio. kr. til byfornyelsesformål i 2017. Pengene skal bruges til fortsat at få revet nedslidte huse ned, men skal i år også bruges til at få istandsat en række af øens forsamlingshuse og lignende bygninger. Det drejer sig om tilskud til at få istandsat klimaskærmen, udført tiltag, der er fastsat i en energimærkerapport, eller forbedret adgangsforholdene.</p><p>Tilskud til indretning af byrum er en ny mulighed i år for at føre et nedrivningsprojekt videre og give området nyt liv. Der kan søges om tilskud til at få lagt en ny belægning eller til at opstille faciliteter – i beskedent omfang – der kan give området en ny anvendelse til gavn for borgerne i området.</p><p>&#160;<em>&quot;Ved at afsætte en del af midlerne til istandsættelse af forsamlingshuse og indretning af byrum bliver puljen nu også brugt til at skabe fornyelse i de mindre byer rundt om på øen.&quot;</em> siger Carsten Scheibye, formand for Teknik- og Miljø-udvalget<em>. &quot;Vi kan give forsamlingshusene et løft, der både kan forskønne og hjælpe på økonomien, ved at spare på energiforbruget.</em>&quot;&#160; </p><p>Størstedelen af midlerne kommer fra statens Pulje til Landsbyfornyelse, mens kommunen medfinansierer med midler afsat i det kommunale budget. De ti millioner kroner deles ud på tre tilskudsordninger. Første ansøgningsfrist bliver den 21. maj 2017.</p><p>Der afholdes et informationsmøde om de nye tilskudsmuligheder torsdag den 23. marts kl. 17, i Rønnehallens cafeteria Torneværksvej 1, Rønne. Tilmelding ikke nødvendig.</p><p>Der kan læses mere om disse på kommunens <a href="/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Nedrivningspulje-mv.-2017.aspx">hjemmeside</a>.</p><p>Spørgsmål til tilskudsordningerne kan rettes til Gitte Nielsen, økonomikonsulent Center for Personale og Økonomi, på tlf. 56922047 eller mail <a href="mailto&#58;gitte.elton.nielsen@brk.dk">gitte.elton.nielsen@brk.dk</a></p><p>&#160;</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/PublishingImages/politikker_216x200.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Mulighed for tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse36776113-03-2017 16:58:33137http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-03-12T23:00:00Z<p><strong>Muligheden for at yde tilskud til istandsættelse af nedslidte forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse skal understøtte forsamlingshusenes funktion i mindre byer og landdistrikter og derved understøtte bosætningen ved at bidrage til at gøre det attraktivt at bo i mindre byer og landdistrikter.</strong>&#160;&#160;</p><p>Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse er de bygninger, der fungerer som fx kulturhus eller hjemsted for aktiviteter, der samler den lokale befolkning og er en vigtig del af nærmiljøet i de små samfund. Det vil være funktionen som forsamlingshus der vægtes ved prioritering. Muligheden er begrænset til bygninger tilknyttet byer med færre end 5000 indbyggere.&#160;</p><p>Der kan ydes tilskud til forbedringer af klimaskærm, adgangsforhold og tiltag foreslået i en energimærkerapport. Tilskud til istandsættelse med hensyn til klimaskærm og energibesparende tiltag vil kunne gavne den øvrige drift af disse bygninger og vil være i tråd med Bright Green Island strategien ved at bidrage til at nedbringe energiforbruget. </p><p><strong>Prioritering mellem ansøgninger</strong></p><ul><li>Bygninger med høj anvendelsesgrad og/eller flere foreninger tilknyttet prioriteres over bygninger med lav anvendelsesgrad og med få foreninger tilknyttet.</li><li>Der foretages en helhedsvurdering af tiltaget/tiltagene i forhold til; hele bygningens tilstand, herunder tiltagets rentabilitet, fremtidig anvendelse af bygningen, øvrige forsamlingshuse i nærområdet, således at det prioriteres, at der gives til flere lokalområder frem for flere bygninger i samme lokalområde.</li></ul><p><strong>Tilskuddets størrelse&#58;</strong></p><p>Tilskuddet udgør i udgangspunktet 50 pct. Ved fredede eller bevaringsværdige bygninger udgør tilskuddet i udgangspunkt 75 pct. I særlige tilfælde hvor det efter en konkret vurdering skønnes at istandsættelse ellers ikke kan gennemføres, kan tilskuddet udgøre 100 pct.</p><p><strong>Mere information</strong></p><p>Der afholdes et fyraftensmøde torsdag den 23. marts kl. 17&#160;i&#160;Rønnehallens&#160;cafeteria, Torneværksvej 1,&#160;Rønne. Her vil der være mulighed for at høre mere om tilskudsordningen. </p><p>Læs mere på kommunens <a href="/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Nedrivningspulje-mv.-2017.aspx">hjemmeside</a>.</p><p>Spørgsmål til tilskudsordningerne kan rettes til Gitte Nielsen på tlf. 56922047 eller mail gitte.elton.nielsen@brk.dk</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/PublishingImages/COLOURBOX5472643.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed