Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

Kommunen inviterer til fyraftensmøde om fremtidens idrætsfaciliteter1244324-01-2020 09:04:3194http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-01-23T23:00:00Z<p>Kom og hør om fremtidens idrætsbehov og faciliteter, når Bornholms Regionskommune inviterer alle til fyraftensmøde med forsker <a href="https&#58;//portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/jhkruse">Jens Høyer-Kruse fra Syddansk Universitet</a>.&#160; &#160;</p><p>Jens Høyer-Kruse vil fortælle om nationale tendenser inden for&#160;idrætsvaner og benyttelse af idrætsanlæg. Han giver et bud på fremtidens idrætsbehov, organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg.<br><br>Fyraftensmødet skal inspirere og invitere til dialog om et mere aktivt kultur- og fritidsliv på Bornholm. Mødet er arrangeret af Fritid og Kultur, Center for Natur, Miljø og Fritid. </p><p><img alt="Jens-Høyer-Kruse-200x200.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/Jens-Høyer-Kruse-200x200.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;132px;" /></p><p><strong>Jens Høyer-Kruse</strong> er adjunkt på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet og har gennemført adskillige analyser af forskellige kommuners idrætsfaciliteter, fritidsvaner og målgruppers behov. </p><p><strong>Tid og sted&#58;</strong><br>Onsdag den 5. februar 2020<br>kl. 17.15 – 18.30<br>Rønne idrætshals cafeteria<br>Torneværksvej 1, i Rønne</p><p>Alle er velkomne. Tilmeld dig&#160;ved at sende en&#160;mail til&#58;&#160;<a>kf@brk.dk</a> senest mandag 3. februar 2020. Der serveres kaffe og te.</p><h2>Program for fyraftensmødet</h2><table width="100%" class="brkTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="brkTable-default" style="width&#58;50%;"><p><strong>Kl. 17.15</strong></p><p><strong>&#160;</strong></p><p>&#160;</p></td><td class="brkTable-default" style="width&#58;50%;"><p><strong>Kultur-, idræts- og fritidsliv i kommuner</strong></p><ul><li>Idræts-, fritids- og kulturvaner</li><li>Benyttelse af steder til aktiviteter</li><li>Frivilligt arbejde og engagement i civilsamfundet</li><li>Tilfredshed med kommunen og med fritidslivet</li></ul></td></tr><tr><td class="brkTable-default">&#160;</td><td class="brkTable-default"><p><strong>Idrætsfaciliteter </strong></p><p>Hvordan er faciliteter organiseret og ledet i DK. Hvordan 'performer' idrætsanlæg&#58;</p><ul><li>Booking og benyttelse</li><li>Brugertilfredshed</li><li>Fysisk tilstand</li></ul></td></tr><tr><td class="brkTable-default"><strong>Kl. 18.00</strong></td><td class="brkTable-default"><strong>Debat</strong></td></tr><tr><td class="brkTable-default"><strong>Kl. 18.30</strong></td><td class="brkTable-default"><strong>Tak for i dag</strong></td></tr></tbody></table><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/rønne%20idrætshal.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Par-kurser i 2020314521-01-2020 13:40:4194http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-01-20T23:00:00Z<p>​Center for Børn og Familie udbyder en ny serie af gratis par-kurser (PREP) i 2020.</p><p>Der er både aften- og weekendkurser.</p><p>Læs mere om, hvad PREP-kurset er, samt om tilmelding <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Støtte%20og%20rådgivning/Sider/Parrådgivning.aspx">her</a>.<br></p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Mænd%20i%20silhuet.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunens tilflytterindsats fortsætter i 2020165420-01-2020 12:53:56427http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-01-19T23:00:00Z<p>I 2019 blev det&#160;på forsøgsbasis besluttet, at tilbyde alle tilflyttere til Bornholm en velkomstmappe samt mulighed for at deltage i et velkomstmøde i deres første år på Bornholm. Derfor blev alle tilflyttere i perioden fra januar 2019 til og med oktober 2019 budt velkommen med en særlig velkomsthilsen,&#160;tilbud om en tilflyttermappe&#160;og invitation til et tilflytterarrangement. Den foreløbige evaluering af sidste års indsats&#160;viser, at både tilflyttere og tilbageflyttere har budt tiltagene velkomne. Derfor har kommunen besluttet at fortsætte indsatsen i 2020.</p><p>Tilflyttere, der er kommet til øen&#160;i slutningen af 2019 eller kommer i 2020, vil derfor også snart blive budt velkommen med et brev og en åben&#160;invitation til at deltage i et tilflytterarrangement. Der er endnu ikke sat&#160;datoer på årets tilflytterarrangementer, men når de&#160;er kendte, vil tilflytterne modtage en specifik invitation via den digitale postkasse.<br></p><p><strong>Tilflyttermappen bliver opdateret og ændret</strong><br><strong> </strong>Tilflyttermappernes form er under evaluering. Derfor vil der gå et lille stykke tid, før der igen bliver udleveret mapper. &#160;Med de nye mapper håber kommunen at kunne byde tilflytterne relevant information&#160;og tilbud, der tilgodeser flest muligt.<br></p><p><strong>Tilflyttertelefon og mail<br></strong><span style="color&#58;inherit;background-color&#58;transparent;">Tilflyttere til Bornholm&#160;har også fortsat mulighed for at ringe direkte via kommunens&#160;tilflyttertelefon&#58;&#160;tlf.&#160;56 92 10 60 og skrive til&#160;mailadressen&#58; </span><a href="mailto&#58;tilflytter@brk.dk" style="background-color&#58;transparent;">tilflytter@brk.dk</a><span style="color&#58;inherit;background-color&#58;transparent;">. Her kan man&#160;komme med spørgsmål til livet som tilflytter på Bornholm -&#160;uanset emne.</span></p><p>Hvis man&#160;har ønsker eller kommentarer til kommunens tilflytterindsats, er man&#160;også meget velkommen til at tage kontakt.<br><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/top.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunens første Junior Jobbere er trådt i arbejdstøjet1161016-01-2020 07:55:55223http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-01-15T23:00:00Z<p><strong>I alt var der 87 kandidater til de fire opslåede Junior Job stillinger, som </strong><strong>Bornholms Regionskommune besluttede at oprette sidste år.</strong></p><p>Plejecentrene Lunden og Snorrebakken byder i disse dage velkommen til de fire unge, der endte med at besætte de attraktive stillinger som Junior Jobber. I alt havde 87 unge mellem 13-17 år søgt på de fire stillinger.</p><p>- Det var nogle flotte ansøgninger, vi modtog, og vi har været igennem en svær udvælgelsesopgave. Helt fantastisk at opleve den store interesse - vi ser frem til, hvad det kommer til at betyde for vores beboere, at vi så unge folk med på holdet, fortæller tovholderne fra de to plejecentre.</p><p>Tanken bag oprettelsen af Junior Jobbere er at skabe interesse blandt unge for en fremtidig uddannelse inden for sundhedssektoren og ikke mindst at give beboerne på plejecenteret en god oplevelse. Junior Jobbernes opgave er udelukkende at spille spil, gå ture og gøre andre hyggelige ting med de ældre, lige som de ville gøre sammen med deres egen bedstefar eller bedstemor. </p><p>Junior Job stillingerne til de unge i alderen 13 og 17 år, blev slået op i november sidste år, og viser det sig inden for det kommende år, at Junior Jobberne er en succes, er planen, at der kan ansættes Junior Jobbere på flere af øens plejecentre. </p><p>For yderligere oplysninger om Junior Jobberne, kontakt plejecenterleder Anette Løyche Greve på telefon <a href="tel&#58;+4556924560"><span style="text-decoration&#58;underline;">5692 4560</span></a> eller <a><span style="text-decoration&#58;underline;">2939 9185</span></a> eller mail <a href="mailto&#58;Anette.Greve@brk.dk">Anette.Greve@brk.dk</a></p><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;left;"><img alt="junior jobbere.png" src="/Nyheder/PublishingImages/junior%20jobbere.png" style="margin&#58;5px;" /></p><p style="text-align&#58;left;">&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/ældre%20mennesker.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Asfaltudbud 2020326815-01-2020 11:00:27276http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-01-12T23:00:00Z<p>​Udførelse af asfaltarbejder på kommuneveje og cykelstier i Bornholms Regionskommune udbydes herved i offentlig licitation i henhold til udbudsmateriale. Kriteriet for tildeling af ordren er laveste bud, som defineret i Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.</p><p>Arbejdet omfatter i alt 55 entrepriser, heraf 22 slidlagsbelægninger på 6.500 tons, 2 entrepriser plet OB på 50.000 m² og 29 entrepriser med overfladebehandling på 115.000 m².</p><p>Udbudsmateriale kan hentes på <a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Asfaltudbud.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.brk.dk/udbud</span></a> eller hos Center for Ejendomme og Drift, Vejplanlægning, Skovløkken 4, 3770 Allinge fra mandag den 13. januar 2020 kl. 10. </p><p>Tilbud kan ikke afgives elektronisk men skal sendes eller afleveres til Center for Ejendomme og Drift, Vejplanlægning, Skovløkken 4, 3770 Allinge. </p><p>Licitationen afholdes <strong>onsdag den 4. marts 2020 kl. 13&#58;00 </strong>i mødelokale 2A, Skovløkken 4, 3770 Allinge.</p><p>Er der spørgsmål vedr. licitationen kan Carsten Pedersen kontaktes på tlf. 56 92 22 09 eller e-mail Carsten.Pedersen@brk.dk.</p><img alt="Asfaltarbejder" src="/Erhverv/Udbud/PublishingImages/Asfalt.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Åbent hus på kommunens folkeskoler345513-01-2020 08:22:29319http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-01-12T23:00:00Z<p><span aria-hidden="true"></span>Ved arrangementerne vil&#160;forældrene møde medarbejdere fra børnehaveklassen, SFO og lederen af indskolingen, som fortæller om skolen og det at gå i skole.&#160;De kommer til at se indskolingens lokaler, høre om overgangen mellem dagtilbud og skole - og får mulighed for at stille spørgsmål.</p><h2>Velkommen til åbent hus på ...</h2><p><strong>Svartingedal Skole</strong><br>Kirkegade 4, Hasle, tlf. 56 92 33 00<br>Mandag 13. januar kl. 13.00-16.00</p><p><a href="https&#58;//svartingedalskole.aula.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Læs mere</font></span></a></p><p>&#160;</p><p><strong>Paradisbakkeskolen</strong><br>Kong Gustavsvej 10A, Nexø, tlf. 56 92 33 50<br>Onsdag 15. januar kl. 16.00-17.30</p><p><a href="https&#58;//paradisbakkeskolen.aula.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Læs mere</font></span></a></p><p>&#160;</p><p><strong>Åvangsskolen,</strong><br>Merkurvej 12, Rønne, tlf. 56 92 31 50<br>Torsdag 16. januar kl. 14.30-16.30</p><p><a href="https&#58;//aavangsskolen.aula.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Læs mere</font></span></a></p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Kongeskærskolen</strong><br>Strandvejen 14, Allinge, tlf. 56 92 29 30<br>Mandag 20. januar kl. 15.00-16.00</p><p><a href="https&#58;//kongeskaerskole.aula.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Læs mere</font></span></a></p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Hans Rømer Skolen</strong><br>Skolevej 7, Aakirkeby, tlf. 56 92 34 00<br>Tirsdag 21. januar kl. 16.00-17.00</p><p><a href="https&#58;//hansroemerskolen.aula.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Læs mere</font></span></a></p><p>&#160;</p><p><strong>Søndermarksskolen</strong><br>Smedeløkken 5, Rønne, tlf. 56 92 31 00<br>Torsdag 23. januar kl. 15.00-17.00</p><p><a href="https&#58;//soendermark.aula.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Læs mere</font></span></a><br>&#160;</p><p><strong>Vi glæder</strong><strong> os til at møde jer.</strong></p><p><strong>De seks bornholmske folkeskoler.<span aria-hidden="true"></span></strong></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Svartingedal%20Skole04-1600px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Informationsaften: 10. klasseskolen - den sikre vej til uddannelse 1683713-01-2020 14:48:43139http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-01-12T23:00:00Z<p>​Kom og hør nærmere om&#160;de forskellige&#160;uddannelsesretninger</p><p>På 10. klasseskolen vil du opleve et skoleår i et dynamisk ungdoms- og uddannelsesmiljø, som bygger på faglighed, ansvar og medbestemmelse. </p><p>Vi inviterer til informationsaften for alle&#160;interesserede elever og forældre&#58; </p><p><strong>Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00</strong></p><p>på 10. klasseskolen, Vibegårdsvej 5, 3700 Rønne.</p><p>Se mere på <a href="https&#58;//www.ungbornholm.dk/10.-klasseskole">10. klasseskolens hjemmeside</a></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/10__klasse_1.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Påmindelse til grundejere 1683813-01-2020 14:40:45143http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-01-12T23:00:00Z<p>​Kommunen minder hermed øens grundejere om deres ansvar i forhold til træer og hegn langs gader og veje.&#160;Som grundejer og nabo til vej, fortov eller sti har man nemlig ansvar for at&#58;</p><ul><li>Klippe private hegn og træer, som vist på skitsen, således at færdsel på veje og fortove ikke hindres. (Dvs. at frihøjden på fortove skal holdes på 2,75 meter og i vejarealet på 4,5 meter).<br></li><li>Klippe private hegn og træer, så grene ikke dækker for gadelys, skilte og lignende.<br></li><li>Klippe bevoksning og vedligeholde hegn på oversigtsarealer med tinglyst oversigtsservitut.<br></li><li>Feje og fjerne affald og ukrudt på fortovet.</li></ul><p>Alt sammen i følge Vejlovens paragraf 87 <a href="https&#58;//www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167290">se hele loven hos Retsinformation.dk</a></p><p><img alt="grundejere.PNG" src="/Nyheder/PublishingImages/grundejere.PNG" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" />&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Beredskabet%20Bornholm%20-%20topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Vær med til at skabe kommunens børne- og ungdomspolitik1650314-01-2020 15:54:14716http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-01-09T23:00:00Z<h2 style="text-align&#58;center;"><strong>Invitation til debatmøde - alle er velkomne.<br></strong><strong style="color&#58;#262626;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;24px;background-color&#58;transparent;">Vær med til at skabe kommunens nye<br></strong><strong style="color&#58;#262626;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;24px;background-color&#58;transparent;">børne- og ungepolitik.</strong></h2><p>Kommunalbestyrelsen arbejder på at få en ny børne- og ungepolitik for alle mellem 0-29 år. Den ny politik skal have fokus på at skabe de bedst mulige rammer for øens børn og unge. Men hvad er et godt børne- og ungdomsliv, spørger politikerne og inviterer til et åbent debatmøde om emnet. På mødet deltager også medlemmer af kommunalbestyrelsen og repræsentanter for relevante organisationer.<span style="color&#58;inherit;background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p><strong>Tid og sted<br></strong><span style="color&#58;inherit;background-color&#58;transparent;">Debatmødet bliver holdt&#160;</span><span style="color&#58;inherit;background-color&#58;transparent;">onsdag 22. januar 2020 kl. 19.00-21.00 i Rønnehallen, Torneværksvej 1</span><span style="color&#58;inherit;background-color&#58;transparent;">.&#160;</span><span style="color&#58;inherit;background-color&#58;transparent;">Debatten vil en del af tiden foregå i grupper, som ko</span><span style="color&#58;inherit;background-color&#58;transparent;">ncentrerer sig om børne- og ungdomslivet, når man er henholdsvis 0-6 år, 6-16 år og 16-29 år.</span></p><p><b>Tilmelding<br></b><span style="color&#58;inherit;background-color&#58;transparent;">Vi byder på the, kaffe og kage – derfor er tilmelding nødvendig. Når du tilmelder dig, skal du også angive, hvilken aldersgruppe du ønsker at koncentrere dig om på mødet.</span></p><p> <strong>Tilmelding skal ske senest mandag 20. januar</strong> til Mika Krabbe på <a href="mailto&#58;mika.krabbe@brk.dk">mika.krabbe@brk.dk</a> eller tlf. <a href="tel&#58;+4556924121">56 92 41 21</a>.<br> <br>Bidragene fra debatmødet vil blive taget med i den øvrige proces hen imod en endelig børne- og ungepolitik. Politikken forventes at blive besluttet i kommunalbestyrelsen inden sommerferien 2020.</p><p>Mødet er blot et af mange initiativer, der er taget for at indhente input fra&#160;målgrupperne til den kommende politik. Der&#160;bliver&#160;f.eks. holdt flere møder, hvor&#160;børn og unge bliver spurgt til, hvad et godt børne- og ungdomsliv er for dem. Målet er at inddrage og involvere&#160;flest mulige for at få en så god som overhovedet mulig politik.</p><p>Vi glæder os til at se dig!</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/2018%20Uddannelsesmesse15-800px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Stor søgning til udviklingsprogram for bornholmske kunsthåndværkere1082309-01-2020 10:41:47137http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-01-08T23:00:00Z<p><strong>​Maker’s Island Bornholm, der samler og præsenterer Bornholms kunsthåndværk,</strong><span aria-hidden="true"></span><strong>&#160;har optaget et stærkt felt af kvalificerede ansøgere til kompetenceudviklingsprogram for kunsthåndværkere. </strong><br><br>I denne uge fik 18 dygtige kunsthåndværkere besked om, at de er optaget på det kompetanceudviklingsprogram, der skal hjælpe dem med at udvikle deres håndværk til også at blive en god forretning.</p><p> Ialt søgte&#160;24 personer om at blive&#160;optaget på programmet der er skræddersyet til&#160;bornholmske kunsthåndværkere. Deltagerne fordeler sig inden for keramik, glas, tekstil, smykker og papirklip. De ansøgere, der har fået afslag, er alle blevet kontaktet og har fået tilbud om et møde med en erhvervskonsulent fra Business Center Bornholm med henblik på tilbud, der passer bedre til den enkeltes virksomhed.<br><br>Erhvervschef i Business Center Bornholm og medlem af Maker’s Island styregruppe, Christa Lodahl, siger&#58;<br><br>&quot;Det har vist sig, at vi har ramt rigtigt med programmet, da vi har fået så stærkt et ansøgerfelt med mange kvalificerede ansøgere. Vi havde plads til mellem 15 og 20 deltagere på programmet, så vi er meget tilfredse med optaget. Det bliver spændende at se, hvor forløbet kan bringe kunsthåndværkervirksomhederne hen i deres forretningsudvikling, og hvilke erfaringer vi kan tage med fra dette i det videre arbejde.&quot; <br> <br> Der er Kick off på forløbet på tirsdag den 14. januar kl. 8.30 – 17.00. <br><br> Målet med kompetenceudviklingsprogrammet er at give deltagerne viden, værktøjer og sparring til at arbejde med udvikling af egen kunsthåndværkervirksomhed. De bornholmske kunsthåndværkere får mulighed for at få bedre kendskab til egen virksomhed, herunder at finde frem til udviklingspotentiale og identificere styrker og udfordringer. Igennem programmet vil der også blive trænet i at pitche og præsentere sin virksomhed. <br><br> <strong>Læs mere om <a href="https&#58;//businesscenterbornholm.dk/arrangementer/world-craft-region-kompetenceudviklingsforloeb-for-kunsthaandvaerkere/">kompetenceudviklingsprogrammet her</a></strong> <br> <strong>Læs mere om <a href="http&#58;//makersisland.bornholm.dk/da/">Maker’s Island Bornholm her</a></strong></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/keramik%20kristoffer%20linus.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed