Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

Hjemmeplejen inviterer dens brugere til dialog i et Brugerforum3147024-03-2023 08:51:54http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-03-23T23:00:00Z<p><strong>Kommunens hjemmepleje&#160;har inviteret alle borgere, der modtager hjemmehjælp til et første møde i et Brugerforum, der går på tværs af øen. Brugerforum bliver borgernes mulighed for at mødes sammen med ledelsen af Hjemmeplejen og andre, der modtager hjemmehjælp. Initiativet er taget for at øge dialogen mellem Hjemmeplejen og dens brugere.</strong><strong style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</strong></p><p>Målet med at holde Brugerforum i Hjemmeplejen er, at give borgerne en mulighed for at komme i en tættere dialog med Hjemmeplejens ledere. Og omvendt give ledelsen en mulighed for at høre, hvad borgerne har på hjertet.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>Christina Thorén Lilliedal, der er ældrechef i kommunen, siger&#58;<br> <em>&quot;Vi håber, at rigtig mange af vores borgere, som får hjemmehjælp, vil tage imod vores invitation til det første Brugerforum og bidrage til, at vi får en god dialog. Ved at lytte til, hvad borgerne mener, håber vi på, at vi kan skaffe os det bedst mulige grundlag at træffe beslutninger og finde løsninger på, når det gælder hjemmeplejens fremtidige aktiviteter og organisering.&quot;</em></p><p>Brugerforum skal blandt andet bruges til at orientere borgerne, der modtager hjemmehjælp om, hvad der sker i øjeblikket i hjemmeplejen og til at få nuanceret og kvalificeret nogle af de beslutninger, som skal træffes i forhold til hjemmepleje. Forummet kan også inspirere til nye tiltag i hjemmeplejen.<br></p><p><strong>Borgere har modtaget personlig invitation<br></strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Alle, der får hjælp af Hjemmeplejen, har modtaget et person</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">ligt brev med invitationen enten via e-Boks eller almindeligt brev. Mødet er dog også kun for dem, der får hjemmehjælp leveret af kommunen.</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>Det første <strong>Brugerforum i Hjemmeplejen bliver holdt den 17. april kl. 14.30-16.30</strong> i Aakirkebyhallerne, hvor brugerne også er velkommen til at tage en pårørende med.<br> <br>Der bliver budt på kaffe og kage, og derfor er <strong>tilmelding nødvendig</strong>. Borgere der modtager hjemmehjælp kan tilmelde sig ved at sende en mail til&#58; <a href="mailto&#58;brugerforum@brk.dk">brugerforum@brk.dk</a> eller ved at ringe på tlf.nr. 56 92 70 20 og oplyse, hvor mange der kommer.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/hjemmeplejen_PM%201100x.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bornholms første brandkadetter er i gang med deres uddannelse50723-03-2023 13:52:40http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-03-22T23:00:00Z<div><p>Det viste sig, at der&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">var stor interesse fra øens unge for at blive en del af det</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;allerførste hold brandkadetter. I&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">denne uge startede således 12 piger og drenge</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;deres </span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">uddannelse som brandkadetter</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> hos Bornholms Brandvæsen.&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">D</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">e unge kadetter vil</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;bl.a.&#160;lære</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> førstehjælp, brandslukning og redning.</span></p></div><div class="article-content"><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label" style="display&#58;inline;"><p>Bornholms Brandkadetter er et tre-årigt projekt, der går på tværs af kommunens centre og samarbejder med Bornholms Politi, Falck og Hjemmeværnet.</p><p><strong>Nyt hold starter i august<br></strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Projektet med at uddanne brandkadetterne&#160;er blevet taget rigtig godt imod, og&#160;interessen har</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;været så stor, at hold 2 (der starter til august),</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;næsten allerede er fyldt op.</span></p><p><a title="Link til TV2/Bornholm artikel" href="https&#58;//tv2bornholm.dk/artikel/blaa-blink-og-brand-brandkadetter-sprang-i-uniform" target="_blank" style="text-decoration-line&#58;underline;">Se TV2/Bornholms indslag med beredskabsinspektør Michael Grønbech-Dam</a>.</p><p>Under kadetternes&#160;uddannelse&#160;vil holdet mødes ugentligt til lærerige og udfordrende aktiviteter sammen med Bornholms Brandvæsens 12 brandkadetinstruktører.<br></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/Bornholms%20Brandkadetter2.jpg" alt="Bornholms Brandkadetter2.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></p></div></div><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Bornholms%20Brandkadetter1100x.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hvad er et godt bibliotekstilbud for dig?2845221-03-2023 14:31:47http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-03-20T23:00:00Z<p>I løbet af foråret afholder Bornholms Folkebiblioteker tre&#160;arrangementer, hvor vi indkredser hvad et godt bibliotekstilbud er for bornholmerne. Tider ændrer sig, kravene til bibliotekerne forandrer sig, og vi vil som altid bestræbe os på at levere det bedst mulige tilbud.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p><b>Din mening tæller<br></b><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Giv os din ærlige mening, dine gode ideer - uanset om du er fast bruger eller ikke bruger biblioteket til hverdag.</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>Sådan deltager du&#58; <a href="https&#58;//www.defgo.com/s.asp?id=1685903&amp;c=ZGRFLWV&amp;s=1&amp;l=da&amp;p=Uddannelsesrelaterede+opgaver&amp;o=1">Gå til undersøgelsen</a> eller benyt QR-koden nedenfor.<br></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/qr%20kode%20biblo.jpg" alt="qr kode biblo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p>&#160;</p><p>Besvarelserne kommer til at indgå i en samlet rapport om <strong>&quot;et godt bibliotekstilbud&quot;</strong>, som bliver fremlagt for Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget til efteråret. Rapporten vil i sidste ende få betydning for udviklingen af bornholmernes bibliotekstilbud<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/nyhed_20230321_hvad_er_et_godt_bibliotek.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Borgermøde 30.marts: Energiø for hele Bornholm2830321-03-2023 14:26:02http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-03-20T23:00:00Z<h3 style="text-align&#58;center;">Borgmesteren inviterer<br>alle&#160;bornholmere til borgermøde 30. marts<br></h3><p><strong> </strong><strong>Hvad kan energiøen give os af nye job? Kan vores havne blive servicehavne? Kan vi tiltrække ny arbejdskraft? Etablere nye uddannelser og lærlingepladser? Hvad betyder den for vores grønne omstilling? Vil energiøen kunne tiltrække flere tilflyttere og gæster? Og, hvad betyder den for kommunens kommende planstrategi</strong><strong>.</strong></p><p>Bornholm afgiver noget land til landanlægget – men, hvad kan energiøen give kommunen tilbage i udvikling? Ikke så lidt, mener borgmester Jacob Trøst&#58;</p><p><em>&quot;Jeg er overbevist om, at vi med energiøen vil kunne udvikle vores erhvervsliv, tiltrække nye tilflyttere og gæster, etablere nye uddannelser og lærlingepladser og være med til at sikre, at der bliver skabt bæredygtige anlæg, der belaster vores miljø mindst muligt. Jeg ser også muligheder for at vores havne kan fungere som servicehavne, at vi kan få bygget nye permanente boliger. Og sidst men ikke mindst skal vi sikre os, at udviklingen af øens arealer</em><em><strong> </strong></em><em>og naturgenopretningen går hånd i hånd. Klimaministeren og flere folketingspolitikere er i den sidste tid kommet med positive tilkendegivelser for at støtte Bornholm i den udvikling, så jeg er meget optimistisk&quot;.</em></p><p>Alle er velkomne, tilmelding er ikke nødvendigt - der bydes på kaffe og lidt sødt.</p><p>Borgmesteren glæder sig til at se flest mulige fra hele øen.</p><p>Vel mødt – vi ses &#128522;<br></p><h2><br>Program<br></h2><h1>Energiø for hele Bornholm</h1><p> <strong>30. marts kl. 18.30-20.30 - dørene er åbne fra kl. 18.00.</strong><br><strong> </strong><strong>Søndermarkshallen, </strong><strong>Åkirkebyvej 136 Rønne</strong></p><p><em>&quot;Energiøen er en unik mulighed for, at vi sammen kan skabe et bæredygtigt samfund med nye erhverv, nye jobs, nye uddannelser og nye muligheder for vækst på Bornholm.&quot;</em></p><h3>Jacob Trøst, borgmester Bornholms Regionskommune.<br></h3><h2>Del 1</h2><p><strong> </strong><strong>Korte oplæg til inspiration og information</strong></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><strong>Borgmesterens energiø-vision&#58; Energiø Bornholm skal gøre Bornholm til et bæredygtigt samfund.</strong><br> v. borgmester Jacob Trøst (10 min.)<br><br></li><li><strong>Energiøen som tema for Bornholms planstrategi.</strong><br> v. forperson for Natur-, Miljø- og Planudvalget Helle Munk Ravnborg (5 min.)<br><br></li><li><strong>Hvilken betydning kan energiøen få for øens Erhvervs- og boligudvikling?<br></strong>v. formand for Erhverv-, bolig-, og beskæftigelsesudvalget Linda Kofoed Persson (5 min.).&#160;</li></ul><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><strong>Hvad kan Danmarks Energiø lære af Danmarks Klimakommune?</strong><br> Borgmester Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune, fortæller om opførslen af en af verdens største energiparker, Megaton – og om hvilke perspektiver det giver for kommunens fremtidige udvikling. (20 min.)&#160;</li></ul><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><strong>Energiøen&#58; Et grønt mekka for udvikling.</strong><br> v. Søren Møller Christensen, konstitueret direktør Baltic Energy Island (10-15 min.)</li></ul><h2>Del 2<br></h2><p><strong> </strong><b>Udstillingen &quot;Vores energiø&quot; er åben – spørgsmål og dialoger på tværs<br></b><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Her har du mulighed for at rette dine spørgsmål til vores politikere og selv komme med dine tanker, ideer og ønsker i forhold til energiøen og dens betydning for vores lokalsamfund.</span></p><p><br><strong>ENERGIØ FOR HELE BORNHOLM.</strong> <strong>Lærlingepladser</strong> så vi kan uddanne og opkvalificere eksisterende arbejdskraft. <strong>Kompensation til Bornholm </strong>for at lægge jord og udsigt til<strong>. Erhvervspark</strong> skal sætte skub i ny erhvervsudvikling.&#160; <strong>Permanente boliger </strong>til når vi bliver flere.<strong> Miljø- og naturhensyn </strong>så anlæg bliver en gevinst for natur, miljø og biodiversitet. <strong>Tilkobling til Bornholm</strong> så vi får del i strømmen. <strong>Servicehavne </strong>for havvind i Østersøen. <strong>Tilstrækkelig transport</strong> til og fra øen. <strong>Arealudvikling og naturgenopretning</strong> går hånd i hånd.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Energiø-infografik%201100x300.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Åbent hus: Kom og mød Byg i Svaneke2725221-03-2023 08:55:31http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-03-19T23:00:00Z<p> <strong><em>Hvor højt må jeg bygge? Skal jeg bruge nogle særlige materialer? Må man godt have to carporte? Hvad med min nabo? Hvad med spildevand? Må jeg anlægge en sø? Kan jeg få ændret i min BBR?</em></strong></p><p>Mandag den 27. marts mellem kl. 15-17 inviterer kommunens afdeling Byg igen indenfor til et åbent hus-arrangement i Svaneke. Arrangementet er for alle, der enten går rundt med et byggeprojekt i maven, men er i tvivl om, hvad der skal til, før der kan bygges – eller for de, der allerede har en byggesag i gang hos Byg, og som gerne vil vide, hvad der skal til for at komme videre.</p><p>I to timer er der mulighed for at møde byggesagsbehandlere fra Byg, en medarbejder med forstand på landzoner og spørgsmål om spildevand og her få svar på sine spørgsmål – og/eller blive vejledt, så det bliver lettere og hurtigere at opnå en eventuel byggetilladelse. </p><p>Det vil på dagen også være muligt at få hjælp til rettelser i sin BBR samt underskrevet el-reduktions skemaer. </p><p><strong>Tid&#58;</strong> mandag 27. marts mellem kl. 15.00-17.00.<br> <strong>Sted&#58;</strong>&#160;Den gamle biograf i Svaneke.</p><p>Det er gratis at deltage, og alle er velkomne – det kræver ikke tilmelding, man møder bare op.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>Vi ses – venligst, sagsbehandlerne hos Byg.<br></p><p><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/bæredygtigebyggematerialer.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tak til bornholmerne for stor interesse for at være lægdommer12120-03-2023 07:27:36http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-03-19T23:00:00Z<p>​<strong style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Kommunens grundlisteudvalg takker alle de bornholmere, der har vist interesse for at komme i betragtning som domsmand/nævning (lægdommer). I alt søgte 328 om optagelse på listen, og der var brug for 197. Listen sendes nu videre til Østre Landsret, som foretager den endelige udpegning.</strong></p><p>Kommunens grundlisteudvalg, som har til opgave at udtage lokale kandidater til hvervet som lægdommer, har nu afsluttet deres arbejde i denne omgang. En liste med 197 herboende kandidater er udarbejdet, og den bliver sendt videre til Østre Landsret, som står for den endelig udpegning af lægdommerne.</p><p>I alt havde 328 personer med adresse på Bornholm søgt om at blive optaget på listen og med så mange at vælge imellem, er det lykkedes grundlisteudvalget at ende op med en liste, der repræsenterer bornholmerne bredt indenfor både køn, alder, faglig/uddannelsesmæssig baggrund og geografisk spredning. <br><br>Matilde Lissau er formand for grundlisteudvalget og hun siger&#58;</p><p><em>&quot;Vi vil meget gerne takke alle de bornholmere, der har vist interesse for opgaven som lægdommer. Det er glædeligt at se et så stort engagement for denne vigtige samfundsmæssige opgave. Denne gang tog også de unge imod vores invitation til at melde sig. Bornholm har tidligere kun stillet med en enkelt ung, men denne gang har 11 meldt sig til opgaven.&quot;<br><br></em></p><p><strong>Kun de der udpeges får svar fra Østre Landsret<br></strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Det er som sagt Østre Landsret, der står for den endelige udpegning af lægdommerne, og det er KUN de, der bliver udpeget, som vil få en tilbagemelding, hvilket forventes at ske i maj/juni. </span><em style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>Så hører man intet, er det tegn på, at andre har fået tildelt hvervet</strong>.</em></p><p><em style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></em></p><p><strong>Medlemmer af Bornholms Regionskommunes grundlisteudvalg,</strong><br><strong> for valgperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025</strong></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Matilde Lissau, formand.<br></li><li>Anne Jensen, næstformand.</li><li>Lærke Lina Skovbjerg.<br></li><li>Hans Ole Bech.</li><li>Birthe Bredo.<br></li></ul><div><strong>Læs mere&#160;om&#58;&#160;</strong><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/udvalg%20og%20råd/Sider/Grundlisteudvalg%20og%20Grundlisten.aspx" style="background-color&#58;transparent;"><p style="display&#58;inline !important;">kommunens grundliste, hvervet som lægdommer og udpegningen til opgaven</p></a></div><div><br></div><div><img src="/Nyheder/PublishingImages/lægdommere%20rundt.jpg" alt="lægdommere rundt.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></div><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Klippekyst-BD-05048-%20Foto_Nicolas_Jægergaard%20(1).JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tidsplan for budgetprocessen for budget 2024 er klar2395116-03-2023 12:08:34http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-03-15T23:00:00Z<p>Økonomi- og Klimaudvalget har vedtaget hvordan budgetprocessen frem mod 2. behandlingen af budgettet for 2024 skal se ud. Dertil har udvalget besluttet en spareramme, som administration skal udarbejde spareforslag til.<br></p><p><strong>Proces og budgetseminarer</strong><br></p><p>Undervejs i processen afholdes budgetseminarer for den samlede kommunalbestyrelse. Det sker første gang den 22. juni, hvor kommunalbestyrelsen præsenteres for status på økonomien samt spareforslag, udvidelsesforslag og anlægsforslag, eksterne ansøgninger og andre sager med konsekvenser for økonomien i 2024. Den 22. august mødes kommunalbestyrelsen til det andet budgetseminar. Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsår 2024, som vedtaget med budget 2023. Men da status på økonomien det kommende år kan ændre sig undervejs i processen, dels som følge af beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen, udviklingen inden for det enkelte område, økonomiaftalen for det kommende år osv. laves der løbende en status på, hvordan budgetbalancen vil se ud for det kommende år.<br></p><p><strong>Sparekatalog</strong><br></p><p>Onsdag den 8. marts besluttede Økonomi- og Planudvalget at bede direktionen udarbejde et sparekatalog på 119 mio. kr. Der er behov for at spare et trecifret millionbeløb, idet budget 2024 med vedtagelse af budget 2023 havde et minus på 94 mio. kr. og et kassetræk på 35 mio. kr. Kommunerne kender ikke vilkårene for økonomien for 2024, før der er indgået økonomi-aftale mellem KL og regeringen og før Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udmeldt tilskud og udligning, som forventes at ske 1. juli. En anden ubekendt i forhold til budgettet for 2024 er tilskuddet som særligt vanskeligt stillet kommune, som først kendes 1. september.</p><p><strong>Budgetforhandlinger</strong><br></p><p>Frem mod budgetforhandlingerne den 4.- og 5. september arbejdes der med kvalificering af spareforslag, anlægsforslag mv., spørgsmål til budgettet og løbende justering af budgetbalancen.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p><strong>Inddragelse i budgetprocessen</strong></p><p>Der er planlagt to udtalelsesperioder / høringsperioder i budgetprocessen. De høringsberettigede parter er&#58; Ældrerådet, Handicaprådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd samt Folke-oplysningsudvalget. MED-systemet får mulighed for at komme med bemærkninger, der kan kvalificere den politiske beslutning ved budgetforhandlingerne. Ud over muligheden for at udtale sig, så inddrages MED-systemet i udarbejdelsen af spareforslag før de forelægges i endelig form til politisk behandling. Høring af spareforslag mv. sker i perioderne 26.-18. august samt 13. - 27. september. Høringsmaterialet bliver lagt ud på brk.dk. </p><p><a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2024.aspx">Læs mere og se hele tidsplanen for budgetprocessen her</a><br></p><img alt="illustration til artikel" src="/Nyheder/PublishingImages/BornholmsRegionskommune_Regionsraadssal_Skaerme_Projektor_Bosch-Konferencemikrofon.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunens hjemmeside opdateres og kan være nede sidst på dagen1243815-03-2023 08:37:16http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-03-14T23:00:00Z<p></p><div><div>Kommunens hjemmeside skal i dag (15. marts)&#160; have en almindelig planlagt IT-opdatering, derfor vil der kunne opleves ustabilitet på sitet&#160;mellem kl. 16.30-24.00.<br></div><div><br>Vi beklager de gener, det eventuelt måtte medføre.<br></div><div><br></div><div>Med venlig hilsen, kommunens&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">It og digitalisering.</span></div><br></div><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/farvede%20ledninger.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sig velkommen til Ungerådets nye formandsskab2367914-03-2023 18:20:00http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-03-13T23:00:00Z<p>Lørdag aften 11 marts, stod på Rønne Teater i demokratiets tegn.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Der var nemlig valg til formandskabet i Ungerådet på Bornholm.&#160;</span></p><p>Seks kandidater havde stillet op til formandskabet, og fire var blevet stemt ind.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>Alle mellem 7. klasse og 25 år&#160;kunne stille op til formandskabet i Ungerådet på Bornholm. Alle i den aldersgruppe kunne også stemme til Ungerådsvalget.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Ved at stemme kunne man også vinde en billet til dette års Wonderfestiwall.&#160;Aftenen foregik i Rønne Teater, hvor der både var mad, drikke og live musik fra &quot;Lewis og Karl&quot;.&#160;</span></p><p><strong>Det nye formandskab&#160;</strong></p><ul><li>Amar Dlakic </li><li>Asta Elise Gade Kofod<br></li><li>Alma Fick</li><li>Molly Kaas&#160;<br></li></ul><p>Niklas Stenbye, som var tidligere formand for Ungerådet på Bornholm, har overgivet posten til Amar Dlakic, men han&#160;er stadig en del af formandsskabet.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Asta Elise Gade Kofod blev genvalgt som næstformand.</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/ungerådetNYT.jpg" alt="ungerådetNYT.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></span></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/ungerådet1100x.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Energiø: Borgmesteren er godt tilfreds med ministerbesøget1196714-03-2023 10:39:50http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-03-13T23:00:00Z<div>Gårsdagens besøg af&#160;Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) og de to bornholmske folketingsmedlemmer, Peter Juel-Jensen (V) og Lea Wermelin (A)&#160;efterlod en ganske fortrøstningsfuld borgmester, Jacob Trøst.<br></div><div><br></div><div>Under besøget blev der fra ministerens side&#160;lyttet opmærksomt&#160;til ønskerne til Bornholms grønne udvikling, som kom fra borgmesteren&#160;og de øvrige bornholmske lokalpolitikere.</div><div><div><br>Ministeren&#160;anerkendte, at Bornholm&#160;afgiver noget af øens&#160;attraktive natur, som går til den fælles samfundsopgave med&#160;at sikre&#160;den nødvendige, grønne omstilling. Staten bør derfor&#160;også være villig til at hjælpe et lokalsamfund som Bornholm, der&#160;giver et areal til den grønne omstilling.&#160;<br></div><div><br></div><div>Bornholm ser et stort potentiale for at fortsætte den grønne udvikling af lokalsamfundet netop i kraft af&#160;at være blevet udpeget til at være verdens første energiø.&#160;Borgmesteren havde&#160;taget syv konkrete ønsker med&#160;til ministeren&#160;for at vise,&#160;hvad Bornholm drømmer om at få ud af at være anergiø. Ønskerne er blandt andet formuleret udfra de input øens borgere er kommet med på forskellige møder.</div><h2>Borgmesterens syv ønsker<br></h2><p>1. Lærlingepladser.<br></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">2.&#160;Miljø- og naturhensyn - landanlægget skal tage hensyn til omgivelserne.</span></p><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">3. Permanente boliger i stedet for midlertidige skurvognsbyer.<br><br></span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">4. Landanlægget skal kobles på det bornholmske elnet.<br><br></span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">5. Pulje, der kompenserer naboer.<br><br></span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">6. Servicehavn skal ligge på Bornholm.<br><br></span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">7. Løsning på manglende kapacitet på godstransport.</span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/minikster%20lars%20aagaard.jpg" alt="minikster lars aagaard.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;340px;height&#58;450px;" /><br></span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br><em>Her er ministeren på besøg i det gamle el-værk.</em></span></div></div><br><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/energiø%20bornholm.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed