Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

Nyt Råd for internationale borgere og flygtninge er på plads2056802-02-2023 13:57:35http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-02-01T23:00:00Z<p><strong>Kommunalbestyrelsens beslutning om at nedsætte et råd for internationale borgere og flygtninge på Bornholm er nu sat på skinner. Rådet var samlet i denne uge, hvor de blandt andet fandt en formand og to næstformænd for rådet.<br></strong><br>I denne uge mødtes deltagerne i kommunens nye Råd for internationale borgere og flygtninge<strong> </strong>og konstituerede sig. Kommunalbestyrelsen har ændret rådet fra at være et råd alene for flygtninge til også at omfatte internationale borgere, der er kommet til Bornholm. Netop derfor er formandskabet også blevet udvidet, så der nu er én formand og to næstformænd. Ligeledes blev der valgt en lokal repræsentant til <a href="https&#58;//dnir.dk/">Det Nationale Integrationsråd</a>.<br></p><p>Formålet med rådet er blandt andet at give&#160;internationale borgere og flygtninge&#160;mulighed for at få politisk indflydelse og styrke dialogen mellem alle borgere på Bornholm. Rådet giver også mulighed for&#160;at&#160;udvikle og forbedre forholdene for dem&#160;selv og andre. Det kan være inden for områder som f.eks. uddannelse, arbejdsmarked, børn, bolig, kultur og demokrati.</p><p><strong>Formandsskabet</strong><br><strong> Formand </strong>Hisham Wael Zaki.<br><strong style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Næstformand</strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> Gitte Huber.<br></span><strong style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Næstformand</strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> Laura Kofod.</span></p><h2>Øvrige medlemmer i rådet</h2><p> Phil Burston * Réka Kinga Benkö * Pierluigi Marconato * Daniel Büchner * Wahida Khalil * Mark Olsen * Filmon Tesfalem Solomun * Shiyar Mohammad Battal * Claus M. Andersen, DI Bornholm * Kristine Pedersen, Sprogcenteret Campus * Tina Lai Holmgaard, FH Bornholm *&#160; Benedikte Lauridsen, Bornholmske Flygtningevenner og Claus Larsen-Jensen (A). Inkyong Lee og Samir Bektas er begge suppleanter.<br></p><p>Kommunalbestyrelsen har desuden valgt to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at repræsentere sig i&#160;rådet&#58; Claus Larsen-Jensen (A) og Laura Kofod (Ø). </p><p>Til Repræsentantskabet for&#160;<a href="https&#58;//dnir.dk/">Det Nationale Integrationsråd</a>, som rådgiver ministeren for Udlændinge og&#160;Integration i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration, blev Shiyar Battal valgt som medlem og Daniel Büchner som suppleant.<br></p><p>&#160;<br></p><p><b>Kontakt&#160;til rådet<br></b><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Formand Hisham Wael Zaki </span><a href="mailto&#58;hwz@outlook.dk" style="background-color&#58;transparent;">hwz@outlook.dk</a><br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Næstformand</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Gitte</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> Huber </span><a href="mailto&#58;gitte73huber@gmail.com" style="background-color&#58;transparent;">gitte73huber@gmail.com</a><br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Næstformand Laura Kofod </span><a href="mailto&#58;laura.kofod@brk.dk" style="background-color&#58;transparent;">laura.kofod@brk.dk</a><br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Sekretær Betina Barbossa </span><a href="mailto&#58;betina.bjergsted.barbossa@brk.dk" style="background-color&#58;transparent;">betina.bjergsted.barbossa@brk.dk</a></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Integrationsråd_1.%20møde%202022.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Center for Ældre er på vej med ny organisering210826-01-2023 15:52:11222http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-01-25T23:00:00Z<p><strong>I løbet af det kommende år vil hjemmeplejen og plejecentrene blive samlet i seks centre, og alle faggrupper der arbejder på området vil skulle arbejde tættere sammen. Omorganiseringen sker for at sikre, at kommunen også i fremtiden kan levere en høj faglig kvalitet i serviceydelserne til vores ældre borgere.</strong></p><p>I denne uge&#160;er medarbejdere, tillidsrepræsentanter og fagforeningen, FOA blevet præsenteret for en ny måde at organisere kommunens hjemmepleje og plejecentre på.</p><p>Planen for omorganisering er blevet til med udgangspunkt i den analyse, der blev gennemført af ældreområdet henover en treårig periode, og som blev afsluttet sidste år. Formålet med omorganiseringen er at sikre, at kommunen også i fremtiden, og med udsigt til mangel på arbejdskraft, kan levere en høj faglig kvalitet i ældreplejen. </p><p><strong>Seks centre skal drive&#160;plejecentre og hjemmepleje<br></strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Med den nye organisering er der lagt op til at samle hjemmeplejen og plejecentrene i seks</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;kraftcentre fordelt ud på øen, hvorfra der </span><em style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">både</em><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> drives plejecenter og ydes hjemmepleje. Med den nye organisering lægges der også op til et tættere, fagligt samarbejde omkring borgerne og deres behov. Sygeplejersker, SOSU-medarbejdere, terapeuter og visitatorer skal ganske enkelt rykke tættere sammen og hjælpe hinanden med at yde den bedst mulige service og hjælp.</span></p><p>Center for Ældre understreger, at ingen af de nuværende medarbejdere i centeret har grund til at frygte for sit arbejde, da der ikke er tale om at spare eller nedlægge arbejde. Kerneopgaverne vil også i fremtiden være de samme som nu blot i en ny organisering. Omorganiseringen lægger desuden op til at de enkelte teams får større indflydelse på egen planlægning, og at de bliver mere selvledende.</p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>Løbende forandringer gennem 2023<br></strong></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Processen med at gennemføre forandringerne og omorganisering er nu begyndt og forventes at tage det meste af 2023. Forandringerne vil ske løbende, og undervejs vil alle der er berørt af ændringerne blive taget med på råd og løbende blive orienteret om de konkrete tiltag og forandringer.</span></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Aeldreanalysen_PLC%20Snorrebakken_2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Onsdag: Ustabilitet på kommunens hjemmeside grundet opdateringer80824-01-2023 07:54:51223http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-01-23T23:00:00Z<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Så er det igen tid til at opdatere nogle af kommunens&#160;IT-systemer for at opretholde et højt sikkerhedsniveau og sikre en god stabilitet i driften.&#160;</span><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Det bet</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">yder, at der i morgen, <strong>onsdag den 25. januar vil kunne opleves ustabilitet på vores hjemmeside (brk.dk) i mellem kl. 16.30-24.00.</strong></span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Vi beklager de gener det måtte medføre.</span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Venligst, IT.</span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></span></div><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/farvede%20ledninger.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Byg inviterer til åbent hus: Kom og bliv klogere på din byggesag5920-01-2023 09:24:15349http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-01-19T23:00:00Z<h2>Kom og bliv klogere på din byggesag<br> Byg inviterer borgere til åbent hus i Gudhjem<br></h2><em>Hvor højt må jeg bygge? Skal jeg bruge nogle særlige materialer? Må man godt have to carporte? Hvad med min nabo? Hvor lang tid går der før, jeg kan gå i gang?</em><br><br>Mandag den 30. januar mellem kl. 15-17 inviterer kommunens afdeling Byg igen indenfor til et åbent husarrangement. Arrangementet er for alle, der enten går rundt med et byggeprojekt i maven, men er i tvivl om, hvad der skal til, før der kan bygges – eller for de, der allerede har en byggesag i gang hos Byg, og som gerne vil vide, hvad der skal til for at komme videre.<br><br>I to timer er der mulighed for at møde byggesagsbehandlere fra Byg og få svar på sine spørgsmål – og/eller blive vejledt, så det bliver lettere og hurtigere at opnå en eventuel byggetilladelse.&#160;<br><br><strong>Tid&#58; </strong>mandag 30. januar mellem kl. 15.00-17.00.<br> <strong>Sted&#58;</strong>&#160;Gudhjemhuset, Melstedvej 1, 3760 Gudhjem.<br><br>Det er gratis at deltage, og alle er velkomne<br>– det kræver ikke tilmelding, man møder bare op.&#160;<br><br><p>Vi ses &#58;-) – venligst, sagsbehandlerne hos Byg.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Byg%20åbent%20hus.jfif?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Unge søges: Bliv brandkadet nu2557719-01-2023 05:45:47284http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-01-17T23:00:00Z<p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>Er du&#160;mellem 13 og</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong> 17 år og nysgerrig på Bornholms Brandvæsen og Beredskab?<br></strong></span><strong style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">- Så send en ansøgning til Bornholms Brandkadetter.</strong></p><p>S<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">om ung i beredskabet er det nemt at skabe&#160;et stærkt fællesskab. Man kommer hinanden ved og stoler på hinanden, når man sammen skal&#160;lave&#160;spændende øvelser og løse udfordrende opgaver.</span></p><p>Som brandkadet&#160;lærer I at være beslutsomme og tage handling - det er nemlig&#160;uddannede brandfolk, der underviser jer i praktiske øvelser. I&#160;kommer blandt andet til at lære førstehjælp, frigørelse i bil, røgdykning og brandslukning.<br></p><p>På brandkadetuddannelsen vil I helt&#160;sikkert&#160;opleve at&#160;flytte&#160;grænser, blive udfordret og tage ansvar.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Uddannelsen&#160;foregår hver tirsdag <span style="font-family&#58;calibri, calibri;font-size&#58;medium;">kl. 18.30 - 21.00&#160;</span>over en periode på cirka&#160;fire måneder på Fabriksvej 31 og ude i felten.&#160;Gennem forløbet får I berøring med Bornholms Brandvæsen, Beredskabet, Politiet og Falck.<br><br>Efter gennemført&#160;brandkadetuddannelse&#160;bliver I inviteret ind i korpset af Unge i Beredskabet og kan hjælpe til med mange&#160;forskellige og vigtige opgaver.&#160;<br></span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></span></p><p><strong style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Lyder det som noget for dig eller nogen du kender?</strong><br></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Så læs mere og ansøg her&#58;&#160;</span><a href="/Borger/beredskab/Sider/Ung-i-Beredskabet.aspx" target="_blank" title="Bliv brandkadet" style="background-color&#58;transparent;text-decoration&#58;underline;">Bliv brandkadet</a><br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Søg inden den&#160;17. februar 2023 kl. 12.</span></p><div><font face="Calibri,Calibri" size="3"><br></font></div><img alt="" src="/Borger/beredskab/PublishingImages/Brandkadetter.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bornholmsk delegation på tur i Skive424316-01-2023 19:35:54276http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-01-15T23:00:00Z<p><strong>​BRK og bornholmsk erhvervsliv er i dag på studietur til Skive kommune og den grønne industripark, Greenlab Skive.</strong><br><br>Borgmester, kommunalbestyrelse og repræsentanter fra det bornholmske erhvervsliv er i dag&#160; på studietur i Skive. Her besøger de Greenlab Skive, en grøn erhvervspark, der&#160;kan tjene til inspiration for Bornholm i forbindelse med Energiø Bornholm-planerne.<br><br>På studieturen skal delegationen først mødes med Skives borgmester Peder Christian Kirkegaard og kommunaldirektør Thomas Lindberg for at høre om deres erfaring med kommunens rolle i den type store nytænkende projekter.<br><br><strong>En cirkulær industri<br></strong>De bornholmske gæster skal dertil på en rundvisning i Greenlab Skive-parken og besøge virksomheder, der arbejder med grøn energi på forskellige måder. Greenlab Skive er en cirkulær industripark, hvor flere virksomheder i samspil med hinanden afprøver, hvordan miljøvenlige energiformer kan udnyttes, lagres og genbruges. Parken er den første af sin slags i verden, og den giver mulighed for at teste og udvikle nye teknologier inden for sol, vind, brint og gas.<br><br>Succesen i Skive bygger på etableringen af en grøn erhvervspark, der muliggør grønne industrier og grønne arbejdspladser. Greenlab Skive er derfor ikke ’blot’ et udlæg af et areal, men en ramme for samarbejde, der muliggør investeringer og jobs. Målet med turen er derfor at indhente erfaringer og få en god dialog om, hvordan man som lokalsamfund kan gribe de muligheder, der opstår i forbindelse med den grønne omstilling.<br><br>Borgmester Jacob Trøst siger&#58;<br><em>”Bornholm står over for den største anlægsinvestering på land nogensinde, og vi skal gøre hvad vi kan, for at gribe den chance for udvikling, arbejdspladser og uddannelser, der ligger lige foran os. Jeg glæder mig derfor til at høre, hvordan Skive Kommune sammen med virksomheder har arbejdet for at bane vejen for en grøn erhvervspark som Greenlab Skive. Det har krævet innovative partnere, investeringsparathed og et godt og tillidsfuldt samarbejde partnere imellem. Det oplever jeg også, at der er på Bornholm, så jeg tror vi har gode forudsætninger for at skabe en succes.”&#160;</em><br><br>Konstitueret direktør i Bornholms erhvervsfyrtårn Baltic Energy Island, Søren Møller Christensen udtaler&#58;<br><em>”Jeg glæder mig til sammen med kommunalpolitikere og repræsentanter fra erhvervslivet at besøge og blive inspireret af Greenlab Skive. Greenlab Skive er måske det bedste danske eksempel på, hvordan man kan skabe grønne arbejdspladser ud af vedvarende energi. Skal vi lykkes med at bruge energiøen som løftestang for Bornholms grønne udvikling, skal vi lære af andre, som succesfuldt har gjort noget lignende før.”</em><br><br>Bred bornholmsk deltagelse Ud over borgmester, kommunaldirektør og 10 politikere fra kommunalbestyrelsen, deltager repræsentanter fra Dansk Industri Bornholm, BEOF, DTU, Bornholms Landbrug &amp; Fødevarer, Tekniq, SMV Bornholm, Offshore Center Bornholm, Business Center Bornholm, Center for Regional og Turismeforskning samt Rønne Havn.<br></p><p><strong>Turen er arrangeret af Bornholms Regionskommune og Baltic Energy Island med støtte fra EU's REACH Midler via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.</strong></p><p><strong><img src="/Nyheder/PublishingImages/Greenlab%20Skive%202.jpg" alt="Greenlab Skive 2.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></strong></p><p></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Greenlab%20Skive%201.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Energinet inviterer til 2. workshop om arkitekturen af landanlægget1244012-01-2023 12:21:33289http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-01-11T23:00:00Z<div>Energinet inviterer bornholmerne med ind i arkitektens tegnestue, når der afholdes den anden af to workshops om Energiø Bornholm, og hvordan den kommende omformerstation bedst passes ind i landskabet på Sydbornholm.<br><br>Energinets arkitekter på opgaven, Arkitema, har bearbejdet de mange input fra den første workshop i december. På workshoppen præsenterer de deres analyse og fortæller om, hvordan de har arbejdet med ideer og input.<br><br>På workshoppen kan man også se en række skitser, der præsenterer forskellige muligheder for at indpasse stationen i det eksisterende landskab. Arkitema vil også præsentere en række forslag, der viser hvordan, man kan arbejde med stationens visuelle udtryk og udformning.<br><br>Som deltager på workshoppen kan du høre mere om de forskellige muligheder og komme med dine input og holdninger til de forskellige løsningsforslag.<br></div><div><br></div><div><img src="/Nyheder/PublishingImages/energinet%20workshop%202.jpg" alt="energinet workshop 2.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;314px;height&#58;238px;" /><br><br><strong>Sæt kryds i kalenderen 2. februar for workshop - tilmeld dig her</strong><br>Arkitekturworkshoppen afholdes 2. februar kl. 19.00-21.30 på Bornholms Højskole<br><a href="https&#58;//www.energinet.dk/om-os/arrangementer/landskab-og-arkitektur-energio-bornholm-020223/" target="_blank" rel="noopener" data-track-event="click" data-track-action="link_clicked">Tilmeld dig her</a>&#160;<br><br><strong>Samlet oplæg præsenteres i marts</strong><br>Energinet og Arkitema præsenterer et samlet oplæg den 20. marts 2023 ved et arrangement i Elværket i Rønne. Oplægget vil danne grundlag for udformningen af Energinets højspændingsstation og den efterfølgende lokalplanproces. Tilmelding følger, når vi kommer nærmere på dagen.<br></div><div><br></div><br><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/_DSC0428-800px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Information til Årsopgørelsen vedr. den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld68612-01-2023 10:24:56411http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-01-10T23:00:00Z<p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Den 7. januar 2023 har flere</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> af øens borgere, modtaget en årsopgørelse over indefrosset grun</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">dskyld.</span><br></p><p>Årsopgørelsen er sendt ud til de ejere af ejendomme, der <em><span style="font-size&#58;10pt;font-family&#58;arial, sans-serif;">ikke</span></em> har fravalgt den midlertidige ordning om indefrysning og viser, hvor meget indefrosset grundskyld, der er for den enkelte ejers del af ejendommen. </p><p>Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven blev en obligatorisk midlertidig indefrysningsordning indført fra 2. rate 2018.&#160;<br></p><p>Det betyder, at Bornholms Regionskommune indefryser stigninger i grundskylden, hvis den årlige stigning er mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer.<br></p><p>I den midlertidige indefrysningsordning, tilskrives der ikke renter i 2023.<br>Den samlede indefrosne grundskyld fremgår af årsopgørelsen over indefrosset grundskyld 2022.<br></p><p>Det fremgår på ejendomsskattebilletten, hvis der er indefrosset grundskyld. Det betyder, at en eventuel stigning i grundskylden ikke skal betales her og nu, men først når ejendommen sælges eller hvis ejer framelder sig ordningen.<br></p><p>Når ejer skal betale det indefrosne beløb, sender Bornholms Regionskommune en opgørelse og en opkrævning. </p><p><strong>&#160;</strong></p><p><b>Fra- og tilmelding af indefrysning på Borger.dk<br></b><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er frivillig, så som ejer af en ejendom&#160;kan du&#160;fra- og tilvælge indefrysning af stigning i grundskylden.</span></p><p>Hvis ordningen frameldes, skal ejer betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene ejerens andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det. </p><p>Indefrysningsordningen kan afmeldes ved at logge på Borger.dk med dit MitID/NemID. </p><p>Bornholms Regionskommune gør opmærksom på, at framelding af indefrysningsordning ikke kan fortrydes. </p><p><strong>Hvis ejer ikke har MitID/NemID ...<br></strong>kan Ejendomsskattekontoret kontaktes på telefon 56 92 00 00&#160;<br></p><p>Hvis ordningen ikke fravælges, fortsætter den som hidtil.<br></p><p><a href="/Borger/Bolig/Sider/Ejendomsskat.aspx">Læs mere om indefrysning af (lån til)&#160;stigning i ejendomsskat</a>.<br></p><p>&#160;</p><p><br></p><img alt="hustage" src="/SiteCollectionImages/boligpligt_topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Over 50 virksomheder fik hjælp til en grøn bundlinje40211-01-2023 08:07:10180http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-01-10T23:00:00Z<strong>​Bornholms Regionskommune har sammen med en række partnere nu afsluttet projektet;&#160;Bæredygtig Bundlinje Bornholm, der blev sat i gang i 2017. Projektet har været med til at imødekomme den stigende efterspørgsel fra bornholmske virksomheder, der vil den grønne forretningsudvikling.</strong><br><br>Bornholmske virksomheder der arbejder indenfor forretningsområderne; tur<em>isme, byggeri, fødevarer, fremstilling og kunsthåndværk </em>har med projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm fået individuel rådgivning og mulighed for at deltage i rådgivnings- og workshopforløb med emner som madspild, emballage, ledelse og kommunikation. Alt sammen med henblik på at give den enkelte virksomhed en grøn forretningsplan med konkrete anvisninger til, hvordan deres forretning kan blive mere bæredygtig og energi- og ressourceeffektiv.&#160;<br><br>Mere end 50 virksomheder har deltaget i Bæredygtig Bundlinje projektet og har arbejdet med at skabe en grønnere retning for deres forretning. De grønne forretningsplaner der blev til i regi af Bæredygtig Bundlinje Bornholm viste, at de deltagende bornholmske virksomheder tilsammen har et potentiale for at spare 3.030 ton CO2, 15.270 ton materialer og 18.300 GJ i energibesparelser.&#160;<br><br>Et andet resultat er, at seks virksomheder har fået tilsagn til støtte gennem investeringspuljen i projektet. De har investeret for over 5 mio. kr. og modtager samlet over 1,5 mio. kr. i støtte. Via investeringer er det lykkedes de seks virksomheder at realisere over halvdelen af deres samlede potentielle økonomiske besparelser, når investeringer er gennemførte og installeret. Gennem disse investeringer kan virksomhederne samlet opnå 647,4 ton CO2-besparelser, som udgør ca. 20 procent af den samlede CO2-besparelse i hele projektet.&#160;<br><br>Desuden indikerer projektets evaluering, at størstedelen af virksomhederne forventer at realisere konkrete besparelser som følge af deltagelse i Bæredygtig Bundlinje Bornholm. Samtidig udtrykker de deltagende virksomheder, at der allerede er foretaget konkrete handlinger på baggrund af projektet, og der er en øget motivation for at arbejde med området.<div><br></div><div><h2>Partnerne bag projektet<br></h2>Projektet der har været i gang siden 2017&#160;har været finansieret af midler fra <strong>Danmarks Erhvervsfremmestyrelse</strong> og er blevet administreret af <strong>Gate 21</strong>. Øvrige partnere i projektet er<strong> Business Center Bornholm</strong>, <strong>Destination Bornholm</strong>, C<strong>enter for Regional og Turismeforskning og Bornholms Energi og Forsyning</strong>.&#160;<br><br><ul><li><strong>Læs&#160;mere</strong> om projektet og se konkrete case-historier på Gate 21's hjemmeside <a href="https&#58;//www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-bornholm/cases_til_inspiration/">her</a>.</li></ul><ul><li><strong>Se også filmen</strong> om projektet her&#58; <a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=mFdl04p5j0I">(34) Bæredygtig Bundlinje Bornholm (undertekstet) - YouTube</a>.&#160;<br></li></ul><br><strong>Kontakt til kommunen vedrørende projektet&#58;</strong><br> Projektleder, Rocio Panagiua Jensen Rocio.Jensen@brk.dk<br><br></div><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/BBB%20banner_rocio.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Blixen klubben, nyt socialt netværk for kvinder over 60 år2396709-01-2023 08:38:12909http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-01-05T23:00:00Z<h2 style="text-align&#58;left;">Blixen Klub&#160;… måske noget for dig?<br></h2><p><strong>Er du lige gået på pension, netop&#160;flyttet til øen, arbejdsløs, enke eller måske i arbejde og bare har lyst til at komme ud blandt andre kvinder -&#160;og ikke mindst komme hjem igen beriget og med fornyet energi?&#160;</strong></p><p><strong>- Så er Bornholms første Blixen Klub måske noget for dig – enten som deltager eller som frivillig</strong>.<br></p><p>Bornholms Blixen Klub er et socialt netværk for kvinder, som er 60 år og derover.</p><p>Planen er, at vi mødes en gang om ugen. Nogle gange tager vi på udflugt, andre gange mødes vi til en kop kaffe og&#160;kage og hører et foredrag. Sammen går vi på opdagelse i en lang række spændende emner. Det kunne f.eks. være en kunsthåndværker, en selvstændig erhvervsdrivende eller en kok, der vil komme og fortælle om sit arbejde.<br><br></p><p><strong>31 Blixen klubber i Danmark<br></strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Der findes i alt 31 Blixen Klubber i Danmark og den første blev etableret i 2015. Navnet Blixen opstod efter inspira</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">tion af nogle af Karen Blixens karaktertræk og værdier som handlekraft, stolthed, uafhængighed, feminisme, spiritualitet, fantasi og ikke mindst humor.<br><br></span></p><p><strong style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Kom til et uforpligtende informationsmøde, </strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">hvor frivillige fortæller om, hvordan de er kommet i gang, og hvad de laver, når de mødes i deres Blixen Klub.<br><br></span></p><p><strong>HVOR OG HVORNÅR&#58;</strong><br>Tirsdag den 17. januar 2023 kl. 14-16.<br>Store Mødesal, Rønne bibliotek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne.<br></p><p><strong>Tilmelding&#58; </strong>Senest fredag <strong>13. januar 2023</strong> til Pia Hougaard, projektleder og seniorrådgiver i Bornholms Regionskommune, telefon&#58; 56 92 60 57 eller mail&#58; <a href="mailto&#58;pia.ratej.hougaard@brk.dk">pia.ratej.hougaard@brk.dk</a><br><br></p><p>Du kan læse mere om Blixen Klubber her&#58; <a href="http&#58;//www.blixenklub.dk/">www.blixenklub.dk</a><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/blixen%20klub%20ikon.JPG" alt="blixen klub ikon.JPG" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/blixen%20klub_banner.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed