Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

Kommunen udbyder leje af beklædning til kommunens plejepersonale samt vask heraf1289601-12-2022 13:00:5386http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-11-30T23:00:00Z<p>​Regionskommunen skal indgå en ny 6 årig kontrakt om leje af beklædning til kommunens plejepersonale samt vask heraf. Kontrakten starter 1. oktober 2024.<br>Både pris samt&#160;kvalitet og service indgår som tildelingskriterier.<br></p><p><a href="/Erhverv/Udbud/Sider/EU-Udbud-på-vask-og-leje-af-beklædning-til-plejepersonale-i-Bornholms-Regionskommune-2022.aspx">Læs mere om udbuddet og hvordan der bydes på opgaven</a>.<br></p><img alt="billede af plejepersonale" src="/Nyheder/PublishingImages/_DSC4102-1200px-800px2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Energiø: Hvordan skal landanlægget se ud? Energinet inviterer til workshop3162430-11-2022 20:44:4481http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-11-29T23:00:00Z<strong>​Hvordan sikrer vi, at landanlægget passer ind i den bornholmske natur? Hvordan gør vi anlægget pænere at kigge på?<br><br>-&#160;Vil du give input til Energinet og arkitekterne bag Energiøens landanlæg, så kom til workshop den 14. december på Bornholms Højskole.&#160;</strong><br><br>Onsdag den 14. december 2022 slår Bornholms Højskole dørene op til den første af to workshops, hvor bornholmerne kan komme med ideer og ønsker til, hvordan det kommende landanlæg skal tage sig ud i landskabet.&#160;<br><br>Det er Energinet, der i samarbejde med arkitektfirmaet,&#160;Arkitema inviterer til workshops, der skal give borgerne et indblik i processen med at udforme og indpasse landanlægget - og ikke mindst give bornholmerne muligheden for at give deres besyv med.&#160;&#160;<br><br><em>”Vi håber, at mange bornholmere vil være med i processen og give deres input. Det er de lokale, der kender området bedst, og som skal leve med det, når det er færdigt. Derfor vil vi også gerne høre deres ønsker og ideer. Vi er selvfølgelig bundet af, at vi skal bygge et stort el-teknisk anlæg, med en række begrænsninger. Men der er også muligheder for at arbejde med blandt andet landskabet, facader og beplantning, så stationen bliver indpasset bedst muligt i landskabet”</em>, siger Marian Kaagh, der er vicedirektør i Energinet.&#160;<br><br>Arkitektfirmaet Arkitema skal tegne landanlægget, og de vil tage borgernes ideer og ønsker med sig i processen og udvikle videre på dem. Over to workshops vil de præsentere eksempler på lignende byggerier, og hvordan man kan arbejde med at passe den type anlæg ind i eksisterende landskab.&#160;&#160;<br><br>På de to workshops kan man også lære mere om, hvordan et anlæg af den størrelse er opbygget, hvilke elementer der skal til, og hvilke muligheder og begrænsninger, der er i byggeriet.&#160;&#160;<br><br><em>”Vi kan ikke få stationen til at forsvinde i landskabet, men vi har gode erfaringer fra andre stationsbyggerier, hvor vi sammen med lokalsamfundet har fundet nogle gode løsninger, der har minimeret indkig til stationen de rigtige steder og samtidig lavet et rekreativt område, der bliver brugt af de lokale”</em>, siger Marian Kaagh.&#160;<br><br>For at kvalificere arkitekturprocessen yderligere, har Energinet og Bornholms Regionskommune i fællesskab udpeget to eksterne arkitekter, der skal fungere som konsulenter på projektet med udformningen af landanlægget. Der er tale om arkitekterne Rikke Juul Gram og Michael Krarup, som til sammen har kompetencer og erfaringen inden for landskab og infrastruktur.&#160;<br><br><strong>Den første workshop</strong> er&#160;onsdag den 14. december 19.00 på Bornholms Højskole. Der vil være åbent hus på højskolen samme dag mellem kl. 13.00 og 16.00 Her kan man komme forbi og se de udstillede materialer, samt tale med Arkitema og Energinet.<br><br><strong>Den anden workshop</strong> bliver&#160;den 2. februar 2023 kl. 19.00 samme sted. Energinet og Arkitema præsenterer et samlet oplæg&#160;den 20. marts 2023 kl. 19.00&#160;ved et arrangement i Elværket i Rønne. Oplægget vil danne grundlag for udformningen af Energinets landanlæg.<br><br><strong>Læs mere om processen og tilmeld dig</strong><strong>&#160;</strong><a href="https&#58;//energinet.dk/Om-os/Arrangementer/Workshop-Energioe-Bornholm-141222" target="_blank" rel="noopener" data-track-event="click" data-track-action="link_clicked"><strong>første workshop&#160;på tilmeldingssiden her</strong></a><strong>.</strong><br><br><br><br><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/_DSC0428-800px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
BOFA: Borgerne må vente lidt endnu på regulering af affaldsmoms 3162230-11-2022 19:09:3154http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-11-29T23:00:00Z<p>​<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Da den p</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">olitiske beslutning blev truffet&#160;om at droppe moms på BOFAs affaldsgebyr i 2023, blev der samtidig oplyst om, at momsen stadig ville fremgå af ejendomsskattebilletten i januar. Dette skyldes, at det ikke ville være muligt at få rettet på alle tallene inden deadline for udsendelse af den nye ejendomsopkrævning.</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>BOFA beklager de gener det medfører&#160;og arbejder på højtryk for at genberegne moms. BOFA vil hurtigst muligt udsende en ny og korrigeret ejendomsskattebillet til de bornholmske husstande.&#160;&#160;<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Bofa%2016-1200px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunen skal have ny skolechef9629-11-2022 13:09:49191http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-11-28T23:00:00Z<p><strong>Kommunens nuværende skolechef Trine Schloss Pedersen har fået nyt job i Gribskov Kommune. Jagten på en ny skolechef indledes hurtigst muligt. Indtil da konstitueres skoleleder på Kongeskærskolen, Kasper Winstrup Johansen i jobbet som skolechef.</strong></p><p>Efter tre år på posten som chef for de bornholmske grundskoler har Trine Schloss Pedersen takket ja til et nyt job som chef for dagtilbud og skoler i Gribskov Kommune. Udsigten til at komme tættere på sin familie har været udslagsgivende for hendes beslutning. </p><p>Trine Schloss Pedersen siger&#58;<br></p><p><em>&quot;Det er bestemt ikke uden vemod, at jeg forlader stillingen som skolechef her på Bornholm. Jeg har været umådelig glad for at være her og for at arbejde sammen med gode folk om et væld af både spændende og vigtige opgaver. Jeg har pendlet en del, og det har også været helt fint, men jeg har måttet lytte til, at jeg savner min familie på Sjælland. Jeg kan på det varmeste anbefale jobbet som skolechef på øen og håber, at der bliver rift om stillingen.&quot;</em></p><p>Ud over at få skolerne godt igennem Corona-krisen, som sendte børn og voksne hjem bag skærmene, har Trine Schloss Pedersen også haft et stærkt fokus på at løfte kvaliteten i undervisningen og på at skabe fællesskab mellem folkeskolerne gennem projektet Fælles Folkeskole Bornholm.<br> <br>Velfærdsdirektør, Trine Dorow siger&#58;<br> <em>&quot;Trine skal have tusind tak for et godt samarbejde. Hun har fået sat retning på arbejdet med at bringe mere kvalitet ind i skolerne, så vi nu er rigtigt godt på vej med at løfte dem. Trine tænker kreativt, er engageret og har ofte overraskende perspektiver på tingene, det har vi sat pris på også i chefgruppen, hvor hun har været en inspirerende lederkollega.&quot;</em></p><p>Trine Schloss Pedersen stopper som skolechef på Bornholm med udgangen af året, og Center for Skole vil hurtigst muligt gå i søgning efter en ny skolechef. Indtil der er fundet en ny på posten, har Kasper Winstrup Johansen, leder på Kongeskærskolen i Allinge indvilget i at tage over som konstitueret skolechef. Center for Skole er gået i gang med at undersøge, hvordan man bedst understøtter ledelseskræfterne på skolen i perioden, hvor Kasper er konstitueret.<br></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/Trine%20Schloss%20Pedersen%20-%204-800px.jpg" alt="Trine Schloss Pedersen - 4-800px.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><br></p><p><em>Skolechef Trine Schloss Pedersen stopper ved årsskiftet på Bornholm&#160;til fordel for et lignende job i Gribskov Kommune.</em><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/skoleinvitation%201100x.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Det endelige budget 2023 kan nu ses samlet2864025-11-2022 11:48:40243http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-11-24T23:00:00Z<p><strong style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Har du lyst til at dykke dybere ned i det endelige, vedtagne budget for Bornholms Regionskommune 2023 ligger det nu tilgængeligt her&#160;på hjemmesiden</strong><br></p><p>Du finder det<a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2023.aspx">&#160;her</a>.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>I budgettet findes de overordnede tal for budgettet. Det samlede budget for 2023 er på 3,19 mia. kr. (3.190.000.000 kr.)</p><p><strong>Kort om budget 2023</strong><br></p><p>Da indtægterne er mindre end de planlagte udgifter, er det besluttet at tage 40 mio. kr. fra kommunens kassebeholdning til at få balance i budgettet.<br></p><p>Indtægterne kommer især fra personskatter. Budgettets indtægter herfra udgør knap 57 procent af de samlede forventede indtægter.<br></p><p><img src="/Om-Kommunen/Oekonomi/Budget%202023/Indtægter%202023.png" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Sammen med budgettet finder du også beskrivelse af de forslag, der udgør en del af ændringerne til budgettet.</span><br></p><p>Oversigt over alle ændringer til budgettet kan ses i bind 1 af budgettet.</p><p>Heri kan du også læse mere om de forhold, der ligger til grund for budgettet for det kommende år.</p><p>Når hovedparten (57 procent) af indtægterne kommer fra personskatter, betyder det noget, hvor mange mennesker, der bor på Bornholm, hvor mange af disse, der er i beskæftigelse, og hvad de tjener.</p><p>I budgettet kan læses mere om antallet af tilflyttere/fraflyttere, hvor mange der fødes og dør og hvor mange, der er i beskæftigelse. Du kan også se, hvor meget der betales i skat på Bornholm sammenlignet med resten af landet.<br></p><p><strong>Herunder ses et udpluk af de tabeller og grafer, der findes i budgettet&#58;</strong></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;<img src="/Nyheder/PublishingImages/Nettotilflytning.jpg" alt="Nettotilflytning.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;445px;height&#58;335px;" /></span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/arbejdsstyrken.jpg" alt="arbejdsstyrken.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;519px;" /><br></span></p><p><b>Lidt om Bornholms befolkningssammensætning<br></b><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Som man kan se, så flyttede 89 flere personer til Bornholm i 2021, end der flyttede fra øen. I 2020 var ca. 16.000 personer i beskæftigelse. Vi er blevet færre i aldersgruppen 16-66 år gennem de sidste 10 år, men antallet af beskæftigede er ikke faldet helt så meget.</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>I forhold til udgifterne har det f.eks. betydning, hvor mange børn, der skal passes eller i skole og hvor mange ældre, der har behov for hjemmehjælp.<br></p><p>Ændringer i befolkningens aldersfordeling har dermed betydning for både indtægter og udgifter.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Budgettet korrigeres derfor også&#160;hvert år forud for budgetforhandlingerne i forhold til Bornholms alderssammensætning.</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><b>Flere børn i 2023<br></b></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Der forventes i 2023 at være flere børn i alderen 0-5 år, hvorved der skal tilføres penge til dagtilbuddene, mens antallet af børn i skolealderen f</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">orventes at falde en smule. Samlet set forventes det, at der er flere børn på øen i 2023.</span></p><p>Mens der i landet som helhed forventes at blive flere 17-64-årige, forventes der her et fald på Bornholm.<br></p><p>Antallet af 65+-årige stiger samlet set, men stigningen ligger primært i aldersgruppen fra 75 år og opefter.</p><p>Dermed forventes flere kommunale serviceydelser, mens der samtidig forventes færre indtægter.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p><b>Hvad bruges pengene på<br></b><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Udgifterne i budgettet fordeler sig således&#58;</span><img src="file&#58;///C&#58;/Users/gieni/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png" alt="" style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;width&#58;643px;margin&#58;5px;" /><br></p><p><img src="/Om-Kommunen/Oekonomi/Budget%202023/Udgifter%202023.png" alt="graf over udgifter" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" />&#160;</p><p>I budgettet kan du også læse mere om de samlede ændringer på <em>hvert af de politiske udvalgs områder</em>, og se hvor meget, der er sat af til anlægsarbejder.</p><p>F.eks. kan det ses, at selv om udgifterne til overførselsindkomster udgør den største type af udgifter, så er der et fald i udgifterne på Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets område som følge af, at der forventes væsentligt færre overførselsudgifter.</p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">På Børne- og Skoleudvalgets område stiger budgettet med næsten 5 procent, som både skyldes, at der er flere børn på øen, og at der i det hele taget forventes flere udgifter til børn og unge.</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Som en del af det samlede </span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">budgetmateriale fra det vedtagne budget finder du også en beskrivelse af de bevillinger, som budgettet er opdelt i (se bind 2). Her kan der læses om, hvad pengene på hvert område er forudsat anvendt til.</span></p><p>Vi håber, at du har fået lyst til at dykke ned i budgettet, og at denne opsummering var brugbar for dig.<br></p><p><strong>Venligst, Center for Økonomi og Personale.</strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p><br></p><img alt="Bøger" src="/SiteCollectionImages/Indflydelse-politik/Bind%201-2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunen betaler erstatning i to spildevandssager2863425-11-2022 11:04:48248http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-11-24T23:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune har i forbindelse med gennemgang af spildevandssager fundet, at der er blevet givet vildledende vejledning om separation af husspildevand og regnvand. Det har i to tilfælde ført til etablering af spildevandsløsninger, der ikke var nødvendige for at efterkomme det kommunale påbud.<br><br>Der er tale om to enkeltstående sager, og kommunen har&#160;sørget for at korrigere rettidigt&#160;på informationen til andre borgere i området, så den vildledende vejledning ikke gentog sig. Kommunen&#160;er ikke stødt på andre lignende sager i den efterfølgende kontrol.<br></p><p>Sagerne er blevet vurderet internt i kommunen&#160;og eksternt ved en uvildig advokat. Alle juridiske vurderinger konkluderer, at kommunen i de to sager har&#160;handlet&#160;såkaldt erstatningspådragende.</p><p><strong>Kommunalbestyrelsen besluttede at erstatte borgernes unødige udgifter</strong><br>Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet i går på dens møde, at Bornholms Regionskommune&#160;skal erstatte de&#160;unødigt afholdte udgifter til de involverede borgere.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>Kommunen har været i dialog om sagsforløbet med borgerne, vi har beklaget fejlen i de pågældende sager og borgerne er nu orienteret om erstatningerne, som er på vej.<br></p><p><strong>Link til det lukkede punkt samt bilag, der blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde i går&#58;<br></strong><br><a href="/Nyheder/Documents/Kopi_Punkt_Lukket%20punkt%20-%20Erstatning%20for%20fejlagtig%20vejledning_25-11-2022%2009_52.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Kopi_Punkt_Lukket punkt - Erstatning for fejlagtig vejledning_25-11-2022 09_52.pdf</a><br><a href="/Nyheder/Documents/Kopi_Bilag%201%20-%20Uddrag%20af%20varsel%20og%20påbud.pdf" style="background-color&#58;transparent;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Kopi_Bilag 1 - Uddrag af varsel og påbud.pdf</a><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/5%20allinge%20havn%204_fotograf%20Gugga%20Zakariasdottir_1100x330.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Er du interesseret i at være nævning og domsmand14329-11-2022 07:44:52445http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-11-24T23:00:00Z<p><strong>Går du med tanker om at være nævning og domsmand (lægdommer), så har du mulighed for at søge optagelse på kommunens kommende </strong><strong><em>grundliste</em></strong><strong>. Fra denne liste bliver der udtaget nævninge og domsmænd til henholdsvis by- og landsretten for perioden 1. januar 2024 til den 31. december 2027.</strong></p><p>Nævninge og domsmænd kaldes under ét for <em>lægdommere</em> og virker i nogle straffesager sammen med én eller flere juridisk uddannede dommere. Som lægdommer skal du <em>ikke</em> have særlige juridiske kvalifikationer eller uddannelse. Tværtimod er tanken, at du med åbent sind og en kritisk holdning til det, du præsenteres for i retten, skal være med til at afgøre sagen.<br></p><h2>Bredde i sammensætningen<br></h2><p>Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. På Bornholm efterlyser vi især flere yngre og ældre borgere til hvervet.<br></p><p>Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du melder dig til listen og bliver udtaget til opgaven.<br></p><h2>197&#160;personer søges til Bornholms&#160;grundliste&#160;– et udvalg behandler ansøgningerne</h2><p>Bornholms Regionskommune skal i alt stille med&#160;197&#160;egnede borgere til kommunens grundliste. Et politisk udpeget <a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/udvalg%20og%20råd/Sider/Grundlisteudvalg%20og%20Grundlisten.aspx">grundlisteudvalg</a> på fem medlemmer behandler ansøgningerne, udarbejder grundlisten og indsender den til sidst til landsretten.&#160;Har du tidligere været lægdommer, er det ingen hindring for at blive optaget på listen - du skal blot søge igen.<br><br>Der er&#160;ingen&#160;garanti for, at du bliver udtaget til&#160;grundlisten, det kommer an på antallet som søger og sammensætningen af listen.</p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/lov%20ikon.jpg" alt="lov ikon.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;132px;height&#58;103px;" /><br></span></p><h2>Sådan ansøger du<br></h2><p>Du kan søge, hvis du&#160;er dansk&#160;statsborger, fyldt 18 år men heller ikke når at fylde 80 år inden perioden udløber i 2027. Der kan ansøges&#160;frem til den 15. februar 2023&#160;ved at udfylde en&#160;begrundet ansøgning&#160;om at blive optaget&#160;på kommunens grundliste.<br></p><p><strong>Du søger optagelse ved at udfylde ansøgningen (du&#160;<strong>skal bruge MitID)</strong>, som ligger her.&#160;Klik på linket&#58;&#160;<a href="https&#58;//www2.borgeronline.dk/400/kb7749ff">Ansøgning om udtagelse som nævning og domsmand (borgeronline.dk)</a><br></strong><strong style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br>Vil du vide mere?<br></strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Hvis du vil læse mere om at være nævning og domsmand, kan du med fordel&#160;besøge hjemmesiden for landets domstole&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.domstol.dk/til-dig-der-er/laegdommer/">Danmarks Domstole - Lægdommer</a></span></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/ekkodalen.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kulturskolen giver koncerter på hele øen op til jul2769923-11-2022 12:03:39106http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-11-22T23:00:00Z<p>Bornholms Kulturskole holder koncertuge med 11 gratis koncerter rundt på øen i ugen fra mandag 12. december til fredag 16. december. En uge fyldt med musikalske oplevelser leveret af Kulturskolens mange elever til et koncertsted nær dig&#58; Rønne, Svaneke, Aakirkeby og Østermarie.<br> <br><strong>Julekoncert i Østermarie Kirke fredag 16. december</strong><br> Vi slutter ugen af med den traditionelle julekoncert fredag 16. december kl. 17&#58;00-18&#58;00. Traditionen tro rykker julekoncerten til et nyt sted hvert år, og i år er det Østermarie Kirke, der danner smuk ramme om koncerten.<br><br>Julekoncerten er altid et tilløbsstykke. Både for elevernes familier og venner, men også resten af øens borgere valfarter hvert år mod julekoncerten. Ved denne koncert optræder nogle af skolens mest øvede elever og sammenspilsgrupper. Programmet vil være godt blandet af kendte melodier, klassiske stykker, rytmiske ørehængere og måske en smule julemusik.<br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br>Julekoncerten er gratis og åben for alle og enhver. Det er de øvrige koncerter i ugen fra mandag 12. december til fredag 16. december også.</span></p><h2>Kulturskolens Koncertprogram<br></h2><p><strong>Mandag 12. december kl. 16&#58;30 og kl. 19&#58;00</strong><br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Koncerter i salen på Kulturskolen, Store Torv 6B i Rønne.</span></p><p><strong>Tirsdag 13. december kl. 16&#58;30 og kl. 19&#58;00</strong><br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Koncerter i salen på Kulturskolen, Store Torv 6B i Rønne.</span></p><p><strong>Tirsdag 13. december kl. 16&#58;30</strong><br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Koncert i musiklokalet på Hans Rømer Skolen, Aakirkeby.</span></p><p><strong>Onsdag 14. december kl. 16&#58;30 og kl. 19&#58;00</strong><br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Koncerter i salen på Kulturskolen, Store Torv 6B i Rønne.</span></p><p><strong>Onsdag 14 december kl. 16&#58;30</strong><br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Koncert i salen på Svaneke Friskole.</span></p><p><strong>Torsdag 15. december kl. 16&#58;30 og kl. 19&#58;00</strong><br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Koncerter i salen på Kulturskolen, Store Torv B i Rønne.</span></p><p><strong>Fredag 16. december kl. 17&#58;00</strong><br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Julekoncert i Østermarie Kirke.</span></p><p>&#160;</p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Aa%20Kirke%20julekoncert%20musikskolen%202021_banner.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tag til familiekoncert med vrøvlerim i Musikhuzet6923-11-2022 08:45:56124http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-11-22T23:00:00Z<p>Lørdag den 3. december kl. 13.00&#160;inviterer Musikhuzet øens børnefamilier til en familiekoncert med vrøvlerim leveret af&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>Glawokl</strong>. Koncerten henvender sig især til børn mellem fire og ni år og deres familier.</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>Glawokl </strong>har sat musik til børnedigte og rim af bl.a. Halfdan Rasmussen. Desuden har de selv skrevet sange i samme univers. Til koncerten sætter Glawokl også musik til børnenes egne vrøvlerim, så fyr op under kreativitet og spontanitet og vær med til at vrøvle og finde på sammen med Glawokl – her kan alle kan være med.<br><br><strong>Glawokl</strong> har rejst og spillet i det ganske land og den ganske verden. I deres koncertgryde koger samba sammen med danske sange, svedig New Orleans jazz og rundes af en blød, nordisk tone.</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Koncerten er støttet af&#160;kommunen, hvilket gør at billetprisen kan holdes på 40 kr.<br>Købes billetten ved døren på dagen er prisen 60 kr.</span><br></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>Vi ses lørdag 3. december 2022&#160;kl. 13.00 - dørene åbner kl. 12.00.</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>Køb billet eller læs mere her&#58;&#160;</strong></span><a href="https&#58;//musikhuzet.dk/?Id=6&amp;Pid=7967" style="background-color&#58;transparent;"><strong>https&#58;//musikhuzet.dk/?Id=6&amp;Pid=7967</strong></a></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/gawokl.jpg" alt="gawokl.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/musikhuzet.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hvem skal holde tilbage i et slukket lyskryds140123-11-2022 07:19:08146http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-11-21T23:00:00Z<p><strong>​</strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>Ja</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>, h</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>vordan er det nu lige, det er ... Vejdirektoratet hjælper os på vej</strong></span></p><ul><li>I mange lyskryds gælder højre vigepligt. Her skal du altså holde tilbage for trafik, der kommer fra højre.<br><br></li><li>I andre lyskryds har den ene kørselsretning ubetinget vigepligt. Her er der skiltet med ubetinget vigepligt.<br><br></li><li>Det betyder, at du skal holde tilbage for trafik fra både højre og venstre.<br><br> </li><li>Og husk så lige at orientere dig og sænke farten, inden du kører ind i krydset. </li></ul><p><strong>Du kan se et par gode film via&#160;Vejdirektoratets hjemmeside&#58;</strong> <a href="https&#58;//www.vejdirektoratet.dk/tema/naar-lyskrydset-er-slukket" target="_blank"><strong>www.vd.dk/lyskryds</strong></a><br></p><p><br></p><img alt="Billede af lyssignal" src="/Nyheder/PublishingImages/Slukket%20lyskryds.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed