Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

Stort engagement omkring Ungerådets første event214203-12-2021 10:04:5673http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-12-02T23:00:00Z<p>​Over 30 unge i alderen 15-25 år fra det meste af øen&#160;deltog i går i det, der blev startskuddet på etableringen af Bornholms Ungeråd. Rådet skal sikre de unges stemme og give mulighed for at skabe nye initiativer og aktiviteter for alle unge på Bornholm. Ungerådet får også mulighed for at få punkter behandlet på både møderne&#160;de politiske udvalg og i kommunalbestyrelsen.<br><br>Med inspiration og assistance fra Netværket af Ungeråd nåede deltagerne i går rundt om en masse overvejelser omkring, hvad de ønsker,&#160;at Ungerådet skal arbejde med, hvad de selv er optaget af og hvordan de mener, at man bedst arbejder sammen.<br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br><b>Der er nok at gå i gang med<br></b></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Emnerne der optager</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> de</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">, der deltog i går,&#160;er&#160;mange; klubber for de mindste børn, en bedre seksualundervisning, LBGT+&#160;(kønsdiversitet), flere aktiviteter i vinterhalvåret, et fælles mødested/ungehus (her blev der&#160;flere gange peget på Damsgaard), flere sociale aktiviteter som langbordsmiddage/kulturelle arrangementer (jazz/litteratur/udstillinger/noget for folk d</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">er der ikke spiller</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;fodbold</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">/brætspilsarrangementer),&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">rejsekort på Bornholm og bedre transportmuligheder, en&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">vinterfestival i Tejn, fripas til fritidsaktiviteter for udsatte børn, fester andre steder end i Rønne og Nexø, sodavansdisko.<br><br></span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>11 kandidater stillede op til formandsskabet</strong><br>Blandt deltagerne var der stor lyst&#160;til at stille op til&#160;formandsskabet.&#160;I&#160;alt stillede 11 personer op til formandsskabet, hvor der skulle vælges&#160;fem medlemmer, som er valgt for en toårig periode. Alle kandidater præsenterede sig selv og fortalte, hvad de har&#160;som mærkesager, og hvad de var optaget af hver i sær. Herefter blev der stemt og de fem der fik&#160;flest stemmer udgør nu formandsskabet for Ungerådet.</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">De fem medlemmer af formandsskabet for Bornholms Ungeråd&#58;</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Kristoffer Kromand (24 år)<br></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Sebastian Larvad (20 år)<br>Niklas Stenbye (18 år)<br></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Olav Eilsøe-Madsen (18 år)<br></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Emil Rigstad (18 år)</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Det er nu op til formandsskabet at finde ud af, hvornår og hvordan&#160;man igen samles i&#160;Ungerådet. Rådet får sekretariatsbistand fra Bornholms Regionskommune og har fået bevilget 231.000 kr. til aktiviteter i 2022.<br></span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>K</strong><strong>ontakt til Ungerådet&#58;</strong>&#160;Gitte.Hvidkaer@brk.dk</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/marie_NAU.jpg" alt="marie_NAU.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/unge1.jpg" alt="unge1.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/unge_band.jpg" alt="unge_band.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></span></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/ungeråd2_1100x.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunen indfører krav om gyldigt coronapas for alle ansatte212603-12-2021 07:33:0753http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-12-02T23:00:00Z<p>​<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">På l</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">inje med alle de</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> statslige arbejdspladser, alle regionale arbejdspladser, flere private arbejdspladser og rigtig mange andre kommuner har koncernledelsen besluttet at indføre krav om gyldigt coronapas for alle ansatte i Bornholms Regionskommune.<br></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br>Indførelsen af coronapasset sker, fordi kommunen&#160;har et særligt ansvar fo</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">r at sikre et trygt møde mellem kommunens ansatte&#160;og borgerne.&#160;Desuden handler det&#160;om&#160;generelt&#160;at begrænse smitten i det bornholmske samfund, hvor Bornholms Regionskommune,&#160;som øens største arbejdsplads med flere tusinde ansatte, har en stor betydning.<br></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br><b>Løbende stikprøver<br></b></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Kravet om coronapas gælder&#160;alle ansatte i kommunen&#160;og indbefatter, at der mindst en gang om ugen bliver foretaget stikprøver ude i alle enheder.&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">I&#160;dag vil alle, der er omfattet af kravet,&#160;modtage et</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;brev i e-Boks, som&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">uddyber de konkrete retningslinjer.</span></p><div class="article-content"><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label" style="display&#58;inline;"><p>Kravet træder formelt først i kraft <strong>mandag den 13. december </strong>2021, men kommunen&#160;opfordrer alle til allerede nu at efterleve det. Kravet vil gælde så længe COVID-19 er en samfundskritisk sygdom.<br><br></p></div></div><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/coronapas%201100x.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
1.540.308 kr. til frivilligt socialt arbejde2850901-12-2021 15:30:4882http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-30T23:00:00Z<p><strong>61 foreninger vil i det kommende år modtage økonomisk støtte til deres frivillige, sociale arbejde på Bornholm. Foreningerne klør på for at tilbyde sociale aktiviteter og fællesskaber til øens borgere.</strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>Det er godt gang i det frivillige, sociale arbejde på Bornholm. Hele 61 foreninger har i år søgt om økonomisk støtte fra kommunens pulje af de såkaldte &quot;§18-midler&quot;, og tilsammen fik foreningerne i denne uge bevilget 1.540.308 kr. til deres aktiviteter i det kommende år. Bevillingerne blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på deres møde i mandags.</p><p>Der var i alt indkommet 70 ansøgninger til aktiviteter fra de 61 foreninger. Ansøgninger til en samlet sum af 2.798.952 kr. Da &quot;§ 18 puljen&quot; i år er på 1.540.292, så siger det sig selv, at det desværre ikke har været muligt at tilgodese alle ansøgninger med hele beløbet. Udvalget bestræber sig på en fair fordeling af midlerne og håber, at det trods alt er et godt økonomisk grundlag for foreningerne at arbejde videre med i det kommende år.<br></p><p>Formand for Social- og Sundhedsudvalget,<strong> </strong>Bjarne Hartung Kirkegaard siger&#58;<br></p><p><em>&quot;Det frivillige område kan noget helt særligt, som vi skal værne om. Det er samvær, fællesskab og nærvær fra menneske til menneske på en helt anden måde, end hvad vi kan og skal levere i det offentlige. Det er derfor</em><em> med stor glæde, at Social- og Sundhedsudvalget også i år har kunnet uddele paragraf 18 midlerne på årets sidste møde&quot;.</em></p><p>Der er ansøgningsfrist til §18-puljen for frivilligt socialt arbejde hvert år den 1. november. Organisationer, foreninger og grupper kan søge om tilskud fra puljen. Læs eventuelt mere om puljen på brk.dk&#58; <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/sogtilskud/Sider/Frivilligt-socialt-arbejde.aspx">Søg tilskud § 18 midler - frivilligt socialt arbejde (brk.dk)</a><br><br></p><p><a href="/Nyheder/Documents/Oversigt%20frivillige%20sociale%20foreninger%202022%20bevilling%20§%2018.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" /><strong>Oversigt over de 61&#160;foreninger der modtager økonomiske støtte til aktiviteter i 2022&#160;</strong></a><br></p><p><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Frivillig%20fredag2%202021.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Pointer fra borgermødet om energiø2784830-11-2021 15:33:56112http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-29T23:00:00Z<p>​<br></p><p><strong>Mandag den 29. november 2021 inviterede Bornholms Regionskommune til borgermøde om etableringen af energiøen i Østersøen. Cirka 130 deltog på mødet på Green Solution House i Rønne for at høre Bornholms Regionskommune, Energistyrelsen, Energinet og Bornholms Energi &amp; Forsyning fortælle om både de politiske aftaler, placeringen af havvindmølleparken udenfor Bornholms kyst, placering og udseende af&#160;landanlægget på øen samt de potentialer, energiøen kan have for Bornholm.</strong></p><p>&#160;</p><p><strong>Pointer fra Energistyrelsen</strong></p><p>Mads Krogh, kontorchef for energiøer i Energistyrelsen, fremlagde de politiske aftaler, der er lavet om energiøer i Danmark og de mange års arbejde og erfaringer, Energistyrelsen har med omstilling af det danske elsystem.</p><p>Det er politisk besluttet i Folketinget, at en havvindmøllepark på 2 GW skal placeres mindst 20 km sydvest fra Bornholm. Der er mulighed for at udvide havvindmølleparken til 3 GW, men dette kræver en ny politisk beslutning. Ifølge Energistyrelsen vil energiøen kunne levere grøn strøm til to millioner husstande og skal forbindes til Sjælland og Tyskland. Etableringen af energiøen vil give en række udviklingsmuligheder lokalt på Bornholm både økonomisk, kulturelt og turistmæssigt. Ifølge Mads Krogh er det &quot;op til bornholmerne at gribe mulighederne&quot;. Energiøen vil ifølge planen være færdig i 2030. Det er endnu ikke afklaret om Bornholm også vil kunne få strøm fra energiøens produktion (blive 'tilkoblet' energiøen), men Mads Krogh lovede en afklaring hurtigst muligt. </p><p>Se eller gense <a href="/Nyheder/PublishingImages/Energistyrelsens%20slides.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Energistyrelsens slides.pdf</a>. </p><p>&#160;</p><p><strong>Pointer fra Energinet</strong></p><p>Vicedirektør i Energinet, Marian Kaagh, fokuserede i sit oplæg primært på det vekselstrømsanlæg – også kaldet landanlæg eller transformerstation – som skal opføres et sted på den sydlige del af Bornholm. Marian Kaagh fortalte, at et areal på 90 hektar (svarende til 150 fodboldbaner) afsættes til undersøgelse, og selve anlægget vil fylde cirka 30-50 hektar, når det står færdigt. Højden på anlægget bliver cirka 23-25 meter. </p><p>Hvor vekselstrømsanlægget helt præcis bliver placeret, besluttes først senere i processen og efter en ny høring, hvor Energinet fremlægger konkrete forslag. Det besluttes også først senere, hvordan anlægges kommer til at se ud, men i Energinets slides var der billeder og illustrationer fra andre anlæg til inspiration. Marian Kaagh lagde vægt på, at det er en fælles opgave mellem Energinet og borgerne på Bornholm at finde en god løsning i forbindelse med udformningen af landanlægget.</p><p>Energinet opfordrer borgere til at deltage i afklaringen og deltage på de næste borgermøder om energiøen. De er endnu ikke planlagt, men vil ligge i 2022 og 2023. De vil blive annonceret på www.brk.dk.</p><p>Se eller gense <a href="/Nyheder/PublishingImages/Energinets%20slides.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Energinets slides.pdf</a>.<br></p><p>&#160;<br></p><p><strong>Pointer fra Bornholms Regionskommune, Bornholms Energi &amp; Forsyning og Danmarks Tekniske Universitet</strong></p><p>Søren Møller Christensen, leder af Udvikling og Plan hos Bornholms Regionskommune, og Claus M. Andersen, administrerende direktør hos Bornholms Energi &amp; Forsyning, fremlagde mulige potentialer for Bornholm. Med etableringen af energiøen i Østersøen – både etablering af havvindmølleparken og landanlægget - bliver der skabt jobs og erhvervsudvikling. For eksempel er Bornholm ideelt placeret til at blive udskibningshavn og levere yderligere service, hvilket kan skabe nye virksomheder og nye jobs og også øge omsætningen i flere brancher. Dertil kommer fordele for forsyningsområdet, blandt andet&#160;kan overskudsvarme fra landanlægget bruges som fjernvarme. </p><p>Se eller gense <a href="/Nyheder/PublishingImages/Bornholms%20Regionskommunes%20slides.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Bornholms Regionskommunes slides.pdf</a>.</p><p>&#160;<br></p><p>Professor og leder af Center for Electric Power and Energy fra Danmarks Tekniske Universitet, Jacob Østergaard, var med på en Skype-forbindelse på borgermødet. Men på grund af problemer med skærmen i lokalet&#160;kunne Jacob Østergaards slides og billede desværre ikke vises. Du har mulighed for at læse Jacob Østergaards slides nederst i Bornholms Regionskommunes slides.</p><p>&#160;</p><p><strong>Se eller gense Energinets borgermøde den 25. november</strong></p><p>Den 25. november 2021 afholdt Energistyrelsen og Energinet et digitalt borgermøde om den overordnede plan for energiøen i Østersøen. Du kan se eller gense deres borgermøde <a href="https&#58;//energinet.dk/Om-os/Arrangementer/Miljoevurdering-af-plan-for-Energioe-Bornholm-251121" target="_blank">her</a>.</p><p>&#160;<br></p><p><strong>Indsend høringssvar </strong></p><p>Begge borgermøder er blevet afholdt i forbindelse med Energistyrelsens <a href="https&#58;//ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/danmarks-energioeer-1" target="_blank">aktuelle høring af Miljøvurdering af planen</a> for energiø Bornholm. Der blev på begge møder opfordret til, at alle der har forslag eller ideer, indsender det i form af høringssvar senest 13. december 2021 kl. 12 til Energistyrelsens postkasse&#58; <a href="mailto&#58;hoeringenergioe@ens.dk" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;">hoeringenergioe@ens.dk</span></a>.<br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/borgermøde_1100x330.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Krav om Coronapas og mundbind på kommunens institutioner2777830-11-2021 13:47:4398http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-29T23:00:00Z<p>​<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">For at begrænse s</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">mittespredningen af Corona har vores nationale sundhedsmyndigheder besluttet at indføre krav om Coronapas og brug af mundbind på flere steder med virkning fra mandag 29. november. For institutioner under Bornholms Regionskommune gælder derfor følgende regler.</span></p><p><strong>Her skal du vise Coronapas, hvis du kommer på besøg (alle over 15 år)</strong><br><strong> </strong><em>Plejecentre og plejeboliger, </em><em>midlertidige-/</em><em>aflastningspladser, anbringelsessteder og botilbud, tilbud med misbrugsbehandling, områder med genoptræning og vedligeholdelsestræning.</em></p><p>Coronapas skal vises til personalet.<br></p><p><strong>Her skal du bære mundbind (alle over 12 år)</strong><br><strong> </strong><em>Forebyggende og sundhedsfremmende sundhedstilbud, </em><em>midlertidige-/aflastningspladser</em><em>, sygeplejeklinikker, </em><em>sundhedsplejen, </em><em>tandplejeklinikker, </em><em>forebyggende hjemmebesøg </em><em>og genoptræningsfaciliteter.</em></p><p>Der er for nuværende<em> ikke</em> krav om at bære <em>mundbind</em> på botilbud eller plejehjem.<br></p><p>Kravet om forevisning af Coronapas og brug af mundbind er <strong>indtil videre gældende til 10. december 2021</strong>. Derudover er det vigtigt, at vi alle følger Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad vi foretager os – i hjemmet, i det offentlige rum og på arbejdspladsen.<br><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/mundbind_top.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Unge bornholmere kan fra årsskiftet få løn under SOSU uddannelse264801-12-2021 10:48:44163http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-29T23:00:00Z<p><strong>Unge under 25 år får nu mulighed for at få løn under uddannelse, hvis de fra årsskiftet vælger en social- og sundhedsuddannelse på Bornholm, det har kommunens Social- og Sundhedsudvalg besluttet.</strong><br> <br>Som en af de første kommuner i Danmark vil Bornholms Regionskommune nu betale løn til alle, som vælger en uddannelse i den kommunale plejesektor. For de studerende kan det betyde op til kr. 22.000 om måneden i løn, hvilket er 15.000 kr. mere end SU.<strong> Ordningen træder i kraft&#160;fra årsskiftet</strong>, når de nye hold begynder i januar – og uddannelsen indebærer jobgaranti efter endt uddannelse.</p><p>Efter de nuværende regler er der løn under uddannelsen til alle <em>over 25 år</em>, der bliver optaget på Grundforløb 2 og vælger en uddannelse som social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent. Dette er i øjeblikket et landsdækkende initiativ, som skal gøre det mere attraktivt at søge ind på en uddannelse i den kommunale plejesektor, hvor der er mangel på kvalificeret personale. Men dette er <em>ikke</em> tilstrækkeligt til at fylde uddannelserne hos Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Det har de seneste år været tiltagende svært for Bornholms Regionskommune at få besat elevpladserne, som var reserveret til nye social- og sundhedshjælpere.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>Formanden for Social- og sundhedsudvalget Bjarne Hartung Kirkegård siger&#58;</p><p>&quot;Nu vælger vi at give løn til alle og altså uanset, om de er over eller under 25 år, og uanset om de vælger en uddannelse som hjælper eller assistent. Efter de nuværende regler må unge under 25 år ellers nøjes med en SU, så længe de er under uddannelse til hjælper eller assistent.&quot;<br></p><p>Kommunens servicedirektør Trine Dorow siger&#58; </p><p>&quot;Det er virkelig noget, der betyder noget. Forskellen mellem en SU og så en løn under uddannelsen er på cirka 15.000 kroner. Vi håber på den måde at kunne fylde vores elevpladser og samtidig række ud til de unge, som endnu ikke har fået en uddannelse.&#160; Og sidst men ikke mindst handler det jo om, at sikre borgerne på Bornholm en kompetent, veluddannet døgnpleje.&quot;<br></p><p>Sundhedschef Karina Nørby, som er ansvarlig for social- og sundhedseleverne i Bornholms Regionskommune, er overbevist om at initiativet vil gøre en forskel.</p><p>&quot;Der er behov for at gøre noget ekstraordinært, vi skal have uddannet flere til vores mange arbejdspladser indenfor plejeområderne. Med denne løsning har vi nu et godt tilbud til alle, som er over 18 år, og som vil have en uddannelse med fuld løn.&quot;</p><p>Kommunens Sundheds- og Ældre centre vil nu sammen med Jobcenter Bornholm og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole markedsføre det nye tilbud intensivt, så flest muligt kommer til at høre om den gode nyhed.<br> <br>Både den faglige organisation, FOA Bornholm og Bornholms&#160;Sundheds- og Sygeplejeskole bakker op om initiativet. </p><h2>Dagsordenspunktet fra Social- og Sundhedsudvalgets møde<br></h2><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/dagsordenspunkt%20sosu%20elevløn.png" alt="dagsordenspunkt sosu elevløn.png" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/sosu%20elevløn2.png" alt="sosu elevløn2.png" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Campus%20Bornholm20-1600px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bornholm får et ekstra PCR teststed2738426-11-2021 11:35:00441http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-25T23:00:00Z<div>Behovet for at blive testet for corona er stort i øjeblikket, hvor smitten stadig stiger. Derfor bliver testkapaciteten på Bornholm nu udvidet, så man fremover kan blive PCR-testet i både Rønne (Ullasvej 39 C), Nexø (Møbelfabrikken) og Tejn (Tejn Medborgerhus).<br></div><div><br></div><div>Det nye PCR-teststed i Tejn ligger på adressen&#58; <strong>Tejn medborgerhus, Nordre Strandvej 31</strong>, 3770 Allinge. Åbningstiden er <strong>tirsdag</strong>, <strong>fredag</strong> og <strong>søndag</strong> <strong>kl.&#160;10.00-16.00.</strong><br></div><div><br></div><div>For at øge kapaciteten ændres åbningsdagene i <strong>Nexø, på Møbelfabrikken</strong>, så de fremover er&#58; <strong>mandag, onsdag, torsdag og lørdag kl 10.00-16.00.</strong><br></div><div><strong><br></strong></div><div><strong>Tejn åbner på tirsdag</strong></div><div>Første testdag i Tejn er tirsdag 30. november, hvor de nye testtider træder i kraft fra uge 48.<br></div><div><div><div>Udover PCR-test, som skal bruges når man har symptomer eller er nær kontakt, er der mulighed for hurtigtest i Rønne, og Region Hovedstaden&#160;kigger lige nu på muligheden for at finde endnu et sted, hvor borgerne kan få en hurtigtest.<br></div></div></div><div><br></div><div><span style="color&#58;#af292e;font-family&#58;verdana, arial, sans-serif;font-size&#58;20px;background-color&#58;transparent;">PCR-t</span><span style="color&#58;#af292e;font-family&#58;verdana, arial, sans-serif;font-size&#58;20px;background-color&#58;transparent;">est forudsætter tidsbestilling på <a href="https&#58;//www.coronaprover.dk/Home/Welcome" target="_blank">www.coronaprover.dk</a></span></div><div><br></div><div>Her kan du se en <a href="https&#58;//www.regionh.dk/Sider/kort.aspx" target="_blank"><strong>oversigt over&#160;alle teststeder i Danmark</strong></a> - både PCR og kviktest.<br></div><div>Her ser du kun <a href="https&#58;//www.cphmed.com/b2c-home/covid19-kviktestcentre/" target="_blank"><strong>kviktestcentrene</strong></a> der er drevet af Copenhagen Medicals<br></div><div><br></div><p>&#160;<br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/testcenter.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Naturpolitikkens handleplaner er sendt i offentlig høring467726-11-2021 06:44:16138http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-25T23:00:00ZNu kan bornholmerne få indflydelse på, hvordan naturen på Bornholm i fremtiden skal forvaltes. Bornholms Regionskommune sendte nemlig i sidste uge første udkast til handleplaner for Bornholms Naturpolitik i offentlig høring, og det er muligt at <strong>i</strong><strong>ndsende høringssvar frem til 27. december.&#160;</strong><br><br>Bornholms Naturpolitik blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni og sætter retningen for, hvordan naturen på Bornholm skal udvikle sig, og hvordan vi skal bruge og opholde os i den. Naturpolitikken er blandt andet opstået som et ønske om en styrket prioritering af Bornholms natur og øget biodiversitet som en bred indsats på tværs af det bornholmske samfund. Det skal handleplanerne være med til at realisere.&#160;<br><br>De endelige handleplaner vil under inddragelse af høringssvarene blive udarbejdet efter nytår og skal være klar til politisk godkendelse i februar næste år.<br><h3>Du kan læse mere om naturpolitikken, handleplanerne, processen -&#160;og hvordan man indgiver høringssvar&#160;<a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken.aspx"><strong>her</strong></a>.<br></h3><p>(Alle handleplanerne ligger nederst i den nyhed, du eventuelt klikker dig videre til)<br></p><div><br></div><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/almindingen.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tilmelding samt coronapas til borgermøde om energiø 29. november424325-11-2021 09:28:44612http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-23T23:00:00Z<p>​<br></p><p>Bornholms Regionskommune inviterer mandag den 29. november 2021 til borgermøde om etableringen af energiøen i Østersøen. Alle borgere på Bornholm samt øvrige interesserede er velkomne.<br></p><p>Tid og sted&#58; 29. november kl. 16&#58;30 til 18&#58;30 på Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne.<br></p><p>På mødet vil Energistyrelsen og Energinet fremlægge deres planer og processer for etableringen af energiøen*. Og Bornholms Regionskommune vil sammen med samarbejdspartnere fortælle om energiøens muligheder for Bornholms udvikling. </p><p>Der vil være mulighed for at stille spørgsmål under mødet og efterfølgende snakke med de deltagende organisationer.<br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/energioeer.jpg" alt="energioeer.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p>Illustration fra Energistyrelsens <a href="https&#58;//ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/nr_3_-_enoe-for-009-v3_notat_om_rammerne_for_det_kommende_planforslag_for_energioe_bornholm.pdf">høringsmateriale</a> &#160;af mulige placeringer af landanlæg (grøn markering) og ilandføringsråde (blå markering) samt de udpegede områder til havvind (orange markering).<br></p><p>&#160;<br></p><h2>OBS Nyt&#58; </h2><p>På grund af den aktuelle coronasmitte på Bornholm foretager vi i Bornholms Regionskommune nogle forebyggende tiltag, således at borgermødet kan foregå trygt og sikkert. F.eks. sørger vi for håndsprit ved indgange og øger afstanden mellem stolene, hvilket medfører lidt færre pladser, og <span style="text-decoration&#58;underline;">vi vil bede jer om tilmelding. &#160;Du tilmelder dig ved at sende en mail til </span><a href="mailto&#58;energioe@brk.dk">energioe@brk.dk</a><span style="text-decoration&#58;underline;"> senest på mandag 29. november kl. 10</span> med navn(e), evt. forening og email-adresse, men gerne snarest muligt. Når du har fået en bekræftelse, er du/I tilmeldt. </p><p>Jævnfør Sundhedsministerens udmelding i dag den 24. november lægges der op til, at der fra på mandag vil være krav om coronapas ved indendørs arrangementer på over 100 personer. Dette forslag tager Folketingets partier stilling til torsdag. Også selvom det ikke må blive et krav, <span style="text-decoration&#58;underline;">forventer Bornholms Regionskommune, at alle deltagere på borgermødet kan fremvise gyldigt coronapas</span>. Vi opfordrer deltagere til at ankomme kl. 16, så der er god tid til at blive registreret inden borgermødets start.&#160;Vi anbefaler desuden alle deltagere at spritte hænder af, hoste/nyse i ærmet og blive hjemme, hvis du har symptomer på luftvejsinfektion. <br></p><p>For jer, der ikke deltager på borgermødet mandag aften, kan mødemateriale og et møderesumé ses på brk.dk i løbet af tirsdagen.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">*Regionskommunens borgermøde ligger inden for den periode, hvor <a href="https&#58;//ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/danmarks-energioeer-1">Energistyrelsen afholder høring</a> af den overordnede plan for Energiø Bornholm i Østersøen. Energistyrelsen og Energinet afholder et digitalt borgermøde om denne høring d. 25. november. Læs mere om deres <a href="https&#58;//energinet.dk/Om-os/Arrangementer/Miljoevurdering-af-plan-for-Energioe-Bornholm-251121">borgermøde her</a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/program%20for%20borgermøde.JPG" alt="program for borgermøde.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">**med forbehold for rettelser.&#160;<br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/vindmøller.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Corona: Fra næste uge samles vaccinationskræfterne i Rønne411424-11-2021 14:55:53100http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-23T23:00:00Z<p>Region Hovedstaden udvider nu vaccinationskapaciteten, så regionen samlet set kan vaccinere op mod 100.000 borgere om ugen fra 1. december.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>I den forbindelse er det besluttet, at lukke for&#160;vaccination onsdag og fredag i Nexø&#160;og i stedet&#160;samle kræfterne&#160;i Rønne, på Ullasvej 39 C. Dog vil der i denne uge (uge 47) fortsat&#160;være vaccination både onsdag og fredag.<br></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Helle Holm, som er daglig leder af vaccinationscentret for Region H, siger&#58;</span><br></p><p>&quot;Vi åbner nu flere vaccinationsbåse i Rønne. Ved at samle os i Rønne, kan vi bedre udnytte ressourcerne, f.eks. ved at vi kun behøver medarbejdere til at blande vacciner ét sted&quot;.<br></p><p>Her kan du holde dig opdateret om vaccinationscentrene og deres åbningstider&#160;<a href="https&#58;//www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Vaccinecentre---oversigt.aspx"><strong>COVID-19 vaccinationcentre (regionh.dk)</strong></a><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Ikon%20-%20vaccination%20-%20blaa%20-%201000x520px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed