Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

Ankestyrelsen giver kommunen medhold i klagesag563804-06-2020 12:29:04http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-06-03T22:00:00Z<div><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label"><strong>Ankestyrelsen har i et brev i dag givet kommunen medhold i den sag, hvor kommunalbestyrelsesmedlem, René Danielsson sidste år i juni klagede.</strong><br><br>René Danielsson&#160;klagede&#160;over ikke at have fået fuld sagsindsigt i en mailkorrespondance vedrørende den planlagte flytning til det tidligere uddannelsescenter på Snorrebakken, Rønne.<br></div><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label">I dag modtog kommunen så&#160;Ankestyrelsens afgørelse, som giver medhold til kommunen - og dermed altså ikke imødekommer René Danielssons klage.<br><br>Ankestyrelsen skriver i indledningen af afgørelsen følgende&#58;<br><br><strong>På baggrund af Bornholms Regionskommunes oplysninger og på baggrund af Ankestyrelsens stikprøvemæssige gennemgang af det indsendte materiale finder vi ikke grundlag for at fastslå, at kommunen har handlet i strid med kommunestyrelseslovens § 9 ved at undlade at meddele René Danielsson sagsindsigt i en række mails.</strong><br><br>Herefter&#160;følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Ankestyrelsens opfattelse.<br><br>Læs hele afgørelsen her <a href="/Nyheder/Documents/Brev%20fra%20Ankestyrelsen%20-%20Udtalelse.PDF"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Brev fra Ankestyrelsen - Udtalelse.PDF</a></div><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label">&#160;</div></div><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Ullasvej%2023_15-1600px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Vejen frem mod budget 20211025403-06-2020 08:30:3527http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-06-02T22:00:00Z<p>Budgetprocessen for budget 2021 blev fastlagt på kommunalbestyrelsens møde i sidste uge. Vedtagelsen af årets budgetproces har ventet på, at folketingets forhandlinger om udligningsordningen skulle falde på plads. Det er de som bekendt nu, og de første bud på næste års budget og balance mellem stat og kommuner er dermed lagt. For Bornholms vedkommende betyder den nye udligningsordning en markant ændring for det kommende budgetår og udsigt til langt færre besparelser end frygtet.</p><p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har vedtaget en spareramme på 15 mio. kr. fordelt på kommunens ti centre, hvilket er langt under de seneste års behov for besparelser. I øjeblikket udarbejdes der spareforslag inden for rammen af de 15 mio. kr. Forslagene til budgettet sendes i høring/til kommentering&#160;af to omgange frem mod et færdigt og vedtaget budget i oktober måned.</p><p>&#160;</p><p><strong>Sådan ser tidsplanen ud, før vi har et budget for Bornholms Regionskommune 2021</strong></p><p>• Juni&#58; Fagudvalgene behandler mål for 2021. De årlige mål for hvert udvalg skal bidrage til at nå de <a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Mål%20og%20visioner/Sider/Maal-og-visioner.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;">overordnede mål og visioner</span></a><br> • Juni&#58; Økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL), og regeringen ventes klar. Dermed er rammerne for budgettet på plads.<br> • 23. juni&#58; Budgetmøde for kommunalbestyrelsen<br> • 25. juni - 12. august&#58; Spareforslag og øvrige forslag sendes i høring/til kommentering<br> • 12. august&#58; Frist for eksterne parter til at indsende ansøgninger, der skal indgå i kommunalbestyrelsens drøftelser vedr. budget 2021<br> • 13. august&#58; Samlede høringssvar sendes til kommunalbestyrelsen<br> • 27.-28. august&#58; Budgetforhandlinger i kommunalbestyrelsen<br> • 8. -21. september&#58; Nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne sendes i høring/til kommentering<br> • 9.+17 september&#58; 1. behandling af budgettet<br> • 30. sept. + 8. okt.&#58; 2. behandling af budgettet</p><p>&#160;</p><p><a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2021.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;">Læs mere på brk.dk</span></a> </p><p>&#160;</p><img alt="billede af vej" src="/SiteCollectionImages/vej%20på%20Bornhom3.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunens daglige bankforretninger sendes i udbud277303-06-2020 06:32:1231http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-06-02T22:00:00Z<p><strong>EU-Udbud af daglige bankforretninger, gældspleje og portefølje management for Bornholms Regionskommune 2021 -2025. </strong></p><p>Bornholms Regionskommune sender hermed daglige bankforretninger, gældspleje og portefølje management for Bornholms Regionskommune 2021 -2025 i EU-udbud.</p><p>Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).</p><p>Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.</p><p>Kontraktperiode løber i perioden 1. marts 2021 til 28. februar 2025, begge dage inkluderet.</p><p>Tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtigt, vægtet med pris 70 % og kvalitet (service og rådgivning) 30 procent.</p><p>Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven skal du kopiere dette link til din browser&#58; <a href="https&#58;//permalink.mercell.com/126093789.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//permalink.mercell.com/126093789.aspx</span></a></p><p>Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven&#58; &quot;Meld din interesse&quot;. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S, skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.</p><p><strong>Tilbuddet skal være modtaget i Mercell senest den 25. juni 2020, kl. 12.00.&#160;</strong></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/borgerservice.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ny tilskudsordning til energirenovering af boliger277403-06-2020 06:26:3629http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-06-02T22:00:00ZAlt for mange boliger på Bornholm har et meget højt energiforbrug og trænger til tiltag, der kan mindske forbruget og højne beboernes livskvalitet.<br> <br>Kommunens Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalg&#160; giver derfor nu mulighed for økonomisk tilskud til boliger med energimærke D-G, som skal have renoveret eller udskiftet døre og vinduer. Der kan søges om tilskud til boliger beboet af ejeren, som er opført før 1960 og har energimærke D eller dårligere.<br><br>Der kan søges økonomisk støtte til projekter, som har en samlet udgift på minimum 50.000 kr. Her vil der kunne opnås op til 40 procent i tilskud, dog maksimalt 40.000 kr.<br><br>Midlerne fra statens pulje er øremærket boliger beliggende i det åbne land eller i byer med færre end 3.000 indbyggere. Dette er baggrunden for, at det kun er ejere af boliger, der ligger i disse områder, som kan søge.<br><br>Midlerne i tilskudsordningen kommer fra statens pulje til landsbyfornyelse og fra en pulje afsat af kommunen. Den samlede tilskudspulje er på i alt 1,85 mio. kr. Halvdelen af puljen vil blive udloddet i første ansøgningsrunde. Der vil blive udmeldt en runde mere senere på året.<br><br>Der gives først og fremmest tilskud til renovering af vinduer og døre og dernæst til udskiftning. Ansøgningsfrist til første runde er mandag 15. juni 2020. <a href="/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Tilskud-til-istandsættelse.aspx">Puljen søges her&#160;på kommunes hjemmeside</a>. Hor man også kan&#160;læse mere om ordningen og finde en vejledning til ansøgningsskemaet. &#160;Ansøgere kan forvente at få svar i midten af juli 2020.<br><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/bæredygtigebyggematerialer.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Adgang til kommunikationscentret skal aftales på forhånd277203-06-2020 06:22:3716http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-06-02T22:00:00Z<p>Kommunikationscentret, Sveasvej 8, 3700 Rønne, har, pga. restriktioner og smitteforebyggelse i forbindelse med Covid-19-pandemien, på ubestemt tid KUN åbent for indgang efter telefonisk aftale på forhånd eller ved indkaldelse pr. brev.</p><p>Det er således IKKE muligt at komme ind på Kommunikationscentret uanmeldt.</p><p>Vi beklager de begrænsninger, der ligger i dette.</p><p>Kommunikationscentret.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/sommer.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunen sender køb af lastbil i udbud1443501-06-2020 04:12:0180http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-05-31T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune sender køb og levering af 4-akslet entreprenør lastbil/chassis, wirehejs, lad samt kran til brug på vejområde i EU-udbud.</p><p>Købet vil blive leasingfinansieret gennem kommunens leasingpartner.</p><p><a href="/Erhverv/Udbud/Sider/EU-Udbud-på-køb-og-levering-af-lastbil-til-Bornholms-Regionskommune-2020.aspx">Læs mere om udbud, sidste tilbudsdato samt mindstekrav her</a></p><img alt="Billede af lastbil" src="/SiteCollectionImages/Erhverv/lastbil.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Udbud af konsulentydelser ved anbringelse af børn og unge mm580331-05-2020 04:12:0493http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-05-30T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune sender konsulentydelser i EU-udbud efter Light-regimet for levering af konsulentydelser i forbindelse med anbringelse af børn og unge i familiepleje, aflastningsordning i plejefamilie for børn og unge samt døgnophold i plejefamilie for barnets og forældremyndigheds-indehaver. </p><p><a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Konsulentydelser---anbringelse-af-børn-og-unge-mv.aspx">Læs mere om udbuddet, frist og tildelingskriterier</a></p><img alt="Billede af rådhus" src="/SiteCollectionImages/Billede%20001.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunen og DBU indgår velfærdsalliance1442929-05-2020 11:00:49116http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-05-28T22:00:00Z<p><strong>Ny velfærdsalliance mellem kommunen og DBU bruger fodbolden som løftestang til at øge borgernes velfærd og sundhed</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen har i går godkendt en Velfærdsallianceaftale for perioden 2020-2023 mellem DBU, DBU Bornholm og Bornholms Regionskommune. Aftalen bringer fodbolden i spil på nye måder, hvor borgere i forskellige aldre bliver en del af nye og spændende initiativer og aktiviteter, og hvor fodbold og fællesskaber er omdrejningspunktet. </p><p>Erik Lund Hansen, formand for Job-, Uddannelse- og Fritidsudvalget glæder sig over Velfærdsallianceaftalen. </p><p>&quot;Denne aftale skal vise os nye måder at bruge fodboldens mangfoldige muligheder på, til glæde og gavn for mange borgere i forskellige aldre. Jeg er meget glad for aftalens bredde. Aktiviteterne involverer mange af de fagcentre i kommunen, som løfter vigtige opgaver inden for velfærd, skole, beskæftigelse og sundhed&quot;, siger Erik Lund Hansen.<br>Samtidigt lægger&#160;han ikke skjul på sin begejstring over, at der i aftalen med støtte fra Job-, Uddannelse- og Fritidsudvalget også er lykkedes at finde finansiering til, at DBU i aftaleperioden vil afvikle minimum to ungdoms-fodboldlandskampe på Bornholm.</p><p>DBU Bornholm er også begejstrede for aftalen. Lars Albæk, der er formand for DBU Bornholm, siger&#58;<br><br>&quot;Vi er naturligvis meget glade for, at vi nu på flere områder kan fortsætte og udbygge vores gode samarbejde med Bornholms Regionskommune. Der er fortsat et stort udviklingspotentiale i at få øens fodboldklubber endnu mere involveret i et tæt samarbejde med børnehaver og skoler rundt om på Bornholm. Bornholms Regionskommune understøtter med denne aftale vores fælles ambition om at få flest mulige piger og drenge introduceret til fodbolden gennem leg, læring, bold og bevægelse – og dermed vise dem vejen til at være aktive fodboldspillere&quot;.</p><p><br><strong>Tilbud til skolebørn</strong><br>En af de kommende aktiviteter i aftalen handler om børns muligheder for øget trivsel og sundhed igennem et tættere samarbejde mellem skole og fodboldklubber &quot;11 for Health&quot;. Ud fra devisen at trygge og glade børn lærer bedst, tilbydes øens 4., 5. og 6. klasser muligheden for at deltage i et dokumenteret effektivt undervisningsforløb, der kombinerer fodboldspil, sundhedsviden og trivsel blandt kammeraterne. Helt bogstaveligt skal eleverne lære at drible uden om usunde fødevarer, score gode venskaber og vinde en glæde ved bevægelse og idræt, som de kan tage med sig videre ud i livet.&#160;</p><p><strong>Fodbold fitness skal øge sundheden&#160;for de voksne</strong><br>En anden af de kommende aktiviteter i aftalen er 'Fodbold for fitness'. &quot;Fodbold for Fitness&quot; er motionsfodbold med dokumenteret effekt på sundheden for borgere, som er ramt af sygdomme som eksempelvis hjerte-kar-sygdomme, diabetes og andre livsstilssygdomme.&#160; I de næste år vil mange flere borgere på øen få mulighed for at fastholde de gode vaner ved at deltage i fodbold for fitness til glæde og gavn for den enkeltes trivsel, sundhed, samt mødet med andre ligestillede i nye fællesskaber.<br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Yderligere information&#58;</span></p><p>Erik Lund Hansen, formand for Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget&#58; tlf. 30181952.<br>Lars Albæk, formand DBU Bornholm, tlf. 28961611.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/fodbold%20børn%20top.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sådan afvikles kommunalbestyrelsens møde 28. maj825727-05-2020 14:18:52105http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-05-26T22:00:00Z<p>Afvikling af kommunalbestyrelsens møde torsdag den 28. maj 2020</p><p>Offentlighedens og mediernes adgang til kommunalbestyrelsens møde torsdag den 28. maj 2020 vil i lighed med de seneste to møder ske via TV2 Bornholms livesending af mødet. </p><p>Kommunalbestyrelsesmedlemmerne afvikler mødet i kommunalbestyrelsessalen, men der er lavet en ny bordopstilling, så hvert andet medlem sidder forskudt bagude for at overholde afstandskravet på 1 meter.</p><p>Denne løsning indebærer, at øvrigt møblement - herunder pressens pladser - bliver fjernet for at skabe mere plads til den ny bordopstilling.</p><p>Mødet starter som vanligt kl. 18, og der vil være pause fra kl. 19.29-19.40.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/kommunalbest_salen.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bornholms Regionskommunes daglige bankforretninger mv. sendes i EU-udbud1001027-05-2020 08:27:2499http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-05-26T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune sender hermed ydelsen af daglige bankforretninger, gældspleje og portefølje management&#160;for Bornholms Regionskommune 2021 -2025, i EU-udbud.</p><p>Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.</p><p>Kontraktperioden løber i perioden 1. marts 2021 til 28. februar 2025, begge dage inkluderet.</p><p>Tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtigt, vægtet med pris 70 % og kvalitet (service og rådgivning) 30 %.</p><p>&#160;</p><p><a href="/Erhverv/Udbud/Sider/EU-Udbud-af-daglige-bankforretninger,-gældspleje-og-portefølje-management-til-Bornholms-Regionskommune-2021--2025.aspx">Læs mere om udbuddet her</a></p><img alt="Billede af klippekyst" src="/PublishingImages/kystlinje_www.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed