Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

 

Billedskolen inviterer til forårsudstilling420421-03-2019 16:04:53http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-03-20T23:00:00Z<p><strong>Torsdag den 28. marts kan du komme og&#160;snuse til Billedskolens arbejder, når&#160;de&#160;åbner udstillingen på Rønne Bibliotek.</strong></p><p>Det plejer at være en spændende eftermiddag, når små og store kunstnere viser deres værker frem. Billedskolen byder på en forfriskning mellem kl. 16.30 og 18.</p><p>Alle er velkomne - også til at se udstillingen under mere rolige former. Udstillingen kan ses frem til den 4. april. Og er også tilgængelig i den selvbetjente åbningstid.&#160;</p><p><strong>STED&#58;</strong> Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1</p><p><strong>ARRANGØR&#58; </strong>Bornholms Kulturskole/Billedskolen og Bornholms Folkebiblioteker</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/billedskolen_fernisering_20190328.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
De bornholmske grundskoleelever vil på efterskole301720-03-2019 11:58:4424http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-03-19T23:00:00Z<p>Den 1. marts var der landet over ansøgningsfrist for elever i grundskolen til at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse eller et 10. klassetilbud. </p><p>&#160;<br>En statistik udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm vidner om en ny tendens blandt eleverne i de bornholmske 9. klasser og 10. klasser. &quot;Det største statistiske udsving er at finde i antallet af elever, der har søgt om optagelse på en efterskole&quot;, udtaler Gitte Hagelskjær Svart, leder af Ungeporten og Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm. &quot;I 2018 søgte 61 elever fra Bornholm ind på en efterskole. I år er antallet steget til 95 elever&quot;. En næsten tilsvarende stigning ses i antallet af elever, der efter sommerferien ønsker at begynde i en af øens 10. klasser. Samtidig oplever ungdomsuddannelserne en tilbagegang i antallet af ansøgere fra de bornholmske grundskoler fra 304 elever i 2018 til 290 elever i 2019. Lokalt er antallet af ansøgere til ungdomsuddannelserne på Campus Bornholm i 2019 stort set identisk med antallet af ansøgere i 2018, når samtlige ansøgere medregnes i statistikken. Tallene skal sammenholdes med, at årgangen af elever, der afslutter 9. klasse eller 10. klasse på Bornholm i 2019, er 60 elever større end årgangen af elever, der afsluttede 9. klasse eller 10. klasse på Bornholm i 2018. </p><p>&#160;</p><p>Den statistiske ændring i søgetallene skyldes ifølge Gitte Hagelskjær Svart flere forskellige forhold. &quot;Mange elever oplever tiden i et 10. klassetilbud som en mulighed for at udvikle sig henimod at træffe det valg, der for eleverne ikke kun er et valg af ungdomsuddannelse, men også et valg af karrierevej og identitet&quot;. </p><p>&#160;</p><p>Gitte Hagelskjær Svart fremhæver samtidig, at der blandt de elever, der afslutter 9. eller 10. klasse på Bornholm i 2019, er en del elever, som på nuværende tidspunkt ikke er vurderet parate til at påbegynde en ungdomsuddannelse. &quot;De nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne har gjort det nødvendigt for en del elever at søge mod et 10. klassetilbud, inden de er endeligt klar til at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse&quot;. </p><p>&#160;</p><p>I den forbindelse skal søgningen mod efterskoler ifølge Gitte Hagelskjær Svart anerkendes som et reflekteret valg. &quot;Eleverne ved typisk, at efterskoler har fokus på udvikling af både faglige, personlige og sociale kompetencer, kompetencer der alle er centrale, når eleverne skal vælge ungdomsuddannelse&quot;. </p><img alt="Billede af skoleklasse" src="/SiteCollectionImages/Borger/skoleklasse.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
I morgen udkommer infoavis om grøn el sammen med Rytterknægten288419-03-2019 12:59:25128http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-03-18T23:00:00Z<strong>Har du endnu ikke fået infoavisen om muligheder og konsekvenser for at blive selvforsynende med grøn el i 2025, så hold øje med Rytterknægten i morgen. I midten af avisen finder du fire siders tillæg om emnet.</strong><br><br>Avisen udkommer efter ønske fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget som opfordrer alle borgere på øen til, at vi sætter os ind i, hvordan vi i fremtiden bliver forsynet med grøn el på øen. Siden 2008 har Bornholm nemlig haft et mål om, at vi i 2025 og i tiden fremefter skal være selvforsynende med grøn el. <br><br>I året der er gået har udvalget undersøgt mulighederne for, at vi kan få grøn strøm uden at opstille nye vindmøller, da der har været modstand mod dette. En rapport fra konsulentfirmaet NIRAS, som har hjulpet Klima og Bæredygtighedsudvalget med deres undersøgelser, peger dog på, at Bornholm er nødsaget til at opstille nye vindmøller, hvis vi skal leve op til målet om at være selvforsynende med grøn el også efter 2025.<br> <br>Klima og Bæredygtighedsudvalget håber, at alle på øen vil tage godt i mod infoavisen og bruge lidt tid på at sætte sig ind i hvilke muligheder og konsekvenser, vi ser ind i. I maj måned skal udvalget behandle spørgsmålet om, hvordan vi når i mål - eller ændrer målet. Og i juni måned forventes det, at der bliver truffet en beslutning på kommunalbestyrelsens møde.<br><br><strong>Åbent debatmøde for alle på Campus Bornholm</strong><br> Onsdag 27. marts kl. 17.00-19.30 er alle bornholmere desuden inviteret til åbent debatmøde om emnet på Campus Bornholm i Rønne. Her vil en række eksperter klæde os yderligere på og give os mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål.<br> <br>Hvis du er mere nysgerrig på emnet, kan du <a href="/Indflydelse-Politik/Borgerinddragelse/Sider/test-co2.aspx">læse mere her og finde link til relevante hjemmesider </a>blandt andet Energistyrelsen, Viden Om Vind, undersøgelser om helbred og vindmøllestøj og Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller.<br><br><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/brk.dkco21100x330.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Invitation til fyraftensmøde: Euroskepsis - et splittet EU?294319-03-2019 18:17:4751http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-03-18T23:00:00Z<h2 style="text-align&#58;center;"><strong>Invitation til fyraftensmøde<br><strong>Euroskepsis - et splittet EU?</strong></strong></h2><p style="text-align&#58;center;"><strong>Onsdag 27. marts 2019 kl. 15.00 – 16.30<br>Mødesalen, Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, Rønne</strong></p><p style="text-align&#58;center;"><img alt="tænketanke catharina.png" src="/Nyheder/PublishingImages/tænketanke%20catharina.png" style="margin&#58;5px;width&#58;232px;" />&#160;</p><h4 style="text-align&#58;center;">Oplæg til debat af Catharina Sørensen,<br>forskningschef i Tænketanken Europa.</h4><p>&#160;</p><div style="text-align&#58;center;"><h2><strong>Er EU-samarbejdet på kanten af sammenbrud? Er euroskepsissen stigende?</strong></h2><h2>- Hvis ja, hvordan harmonerer det så med, at opbakningen blandt danske vælgere er stigende og nu rekordhøj?</h2><h3 style="text-align&#58;center;"></h3></div><h4 style="text-align&#58;center;">&#160;Alle interesserede er velkomne, og deltagelse er gratis.</h4><h4 style="text-align&#58;center;">Arrangører&#58; Europe Direct Bornholm og Bornholms Folkeuniversitet.<br></h4><p style="text-align&#58;center;"><img alt="folkeuniversitetet.png" src="/Nyheder/PublishingImages/folkeuniversitetet.png" style="margin&#58;5px;width&#58;123px;" /><img alt="eu direct.png" src="/Nyheder/PublishingImages/eu%20direct.png" style="margin&#58;5px;width&#58;120px;" /></p><p>&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/eu%20valg.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Lejlighed udlejes 294519-03-2019 18:26:4842http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-03-18T23:00:00Z<strong>Lejlighed&#160;i Pedersker udlejes fra 1. april i år.</strong><br><br>Pedersker Hovedgade 46, 1. th. - 2 værelses på 70 m2. Fælles have. Fælles p-plads. Fælles garage til cykler mm. Eget depotrum.<br><br>Depositum&#58; 11.439 kr.<br>Forudbetalt leje&#58; 3.813 kr.<br>Husleje&#58; 3.813 kr.<br>A conto vand&#58; 300 kr.<br>A conto varme&#58; 800 kr.<br><br>El afregnes direkte med Bornholms Energi og Forsyning.<br><br>Klar til udlejning pr. 01.04.2019<br><br>Kontakt boliggruppen på tlf. 56922387 eller&#160;via mail&#58; <a href="mailto&#58;boliggruppen@brk.dk">boliggruppen@brk.dk</a><br><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/tejn%20havn.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Frivillige skal hjælpe ældre til gode netværk1120415-03-2019 09:59:40246http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-03-14T23:00:00Z<p>​Dansk Folkehjælp og Bornholms Regionskommune er gået i samarbejde om at tilbyde enlige ældre på Bornholm, at blive en del af netværket for enlige ældre, SeniorNET.</p><p><br>Tusindvis af ældre er ensomme, og tallet er desværre stigende i takt med, at vi bliver ældre og ældre. Det har store konsekvenser for både de ældres livskvalitet og sundhed, men nu er der godt nyt på vej til ensomme ældre i Bornholms Regionskommune, hvor der inden længe bliver etableret SeniorNET, der i samarbejde med de ældre skal drives af frivillige.</p><p><br>Gennemsnitslevealderen i Danmark er stigende, og i takt med at vi bliver ældre føler mange sig både socialt og følelsesmæssigt ensomme og isoleret efterhånden som venner og familiemedlemmer falder bort. I forbindelse med opstart af SeniorNET i Bornholms Regionskommune søger Dansk Folkehjælp frivillige, der har lyst til hjælpe ensomme ældre med at bryde denne negative spiral. </p><p><br>Dansk Folkehjælp har gennem flere år drevet SeniorNET rundt om i hele Danmark, med økonomisk støtte fra Østifterne er det nu muligt at udvide antallet af netværk til yderligere 10 nye kommuner hvert år over en fireårig periode. </p><p><br>SeniorNET har til formål, at give de ældre mulighed for at få udbygget deres eget sociale netværk. Med hjælp fra frivillige arrangeres der eksempelvis samværs- og andre netværksdannende aktiviteter. Erfaringer fra tidligere netværksforløb viser, at de ældres livskvalitet stiger, og de får mere overskud i hverdagen, hvor eget selvværd opbygges og helbredsmæssige problemer mindskes.</p><p><br>”Et SeniorNET forløb varer som udgangspunkt et år med ca. én aktivitet om måneden. Aktiviteterne kan være alt fra samvær, aktiviteter med fokus på bevægelse, sangeftermiddage, foredrag til udflugter i nærområdet. Det vigtigste er egentlig ikke aktiviteternes indhold, men derimod at de ældre kommer ud og får nogle gode oplevelser med andre ligesindede og danner nye relationer” fortæller projektkonsulent Simon Kusk Holm fra Dansk Folkehjælp. </p><p><br>Dansk Folkehjælp søger frivillige, som har lyst til gøre en forskel for ensomme ældre i Bornholms Regionskommune. Opgaverne består i at arrangere aktiviteter og understøtte netværksdannelsen for deltagerne i mellem aktiviteterne. </p><p><br>Der afholdes informationsmøde på Nexø Kultur &amp; Fritidshus, Gl. Postvej 27, 3730 Nexø den 21. marts kl. 16.00-18.00 hvor Dansk Folkehjælp vil orientere om SeniorNET. Alle interesserede er ligeledes meget velkomne til at rekvirere informationsmateriale hos projektkonsulent Simon Kusk Holm på tlf.&#58; 70 220 230 eller mail&#58; <a href="mailto&#58;post@folkehjaelp.dk">post@folkehjaelp.dk</a>.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/ældre%20mennesker.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tilflyttere samles til velkomstarrangementer1121215-03-2019 10:05:0178http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-03-14T23:00:00Z<p>Som et konkret udtryk for kommunalbestyrelsens strategi om at vi skal være 42.000 bornholmere i 2028, har kommunens Tilflytterservice siden årsskiftet sendt velkomstbrev fra borgmesteren ud til alle over 18 år, som er flyttet til øen i år. </p><p>Hver ny husstand har også mulighed for at hente en velkomstpakke i Borgerservice i Rønne. I velkomstpakken er der to rabatkuponer, en bog samt relevant informationsmateriale. &#160;I brevet er der også en invitation til et af de fire tilflytterarrangementer som kommunen i samarbejde med Bornholmske Borgerforeningers Samvirke arrangerer i løbet af 2019. </p><p><strong>De fire tilflytterarrangementer i 2019 holdes forskellige steder på øen.&#160;<br>&#160;</strong></p><ul><li>Fredag den 15. marts, 16.30 – 19.30, Kulturskolen, Rønne<br>&#160;</li><li>Søndag den 19. maj, 11.00 – 14.00, Natur Bornholm, Åkirkeby<br>&#160;</li><li>Fredag den 6. september, 16.30 – 19.30, Domen, Allinge<br>&#160;</li><li>Søndag den 1. december, 11.00 – 14.00, Gaarden, Gudhjem</li></ul><p>Tilflytterne skal tilmelde sig forud for arrangementerne, som, ud over at informere og byde velkommen, forhåbentlig også kan skabe rammerne for at deltagerne kan etablere netværk og dele oplevelser. Repræsentanter fra kommunen, borgerforeninger og idrætsforeninger vil være tilstede for både at informere og besvare spørgsmål om stort til småt.<br><br><strong>Brug kommunens tilflytterservice</strong><br>Hvis man overvejer at flytte til Bornholm, eller netop er flyttet hertil og har spørgsmål til de kommunale services, sker det gennem kommunens Tilflytterservice. &#160;Tilflytterservice er en del af Borgerservice og ydelser og kan kontaktes på telefon 56 92 10 60 i kommunens telefonåbningstid eller på e-mail tilflytter@brk.dk</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/rock-pool%20område%20Møllenæs.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
BRK inviterer til dialogcafe om udviklingsplanen for Rønne238012-03-2019 08:42:25338http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-03-11T23:00:00Z<p><strong>Vil du høre mere om den strategiske udviklingsplan for Rønne, og vil du give dit besyv med? Så kom forbi Kulturbutikken på fredag den 15. marts. Her vil repræsentanter fra rådgiverne og Bornholms Regionskommune fortælle om de foreløbig skitser til Rønnes fremtid.</strong></p><p>Fredag eftermiddag vil rådgiverne blandt andet fortælle om deres perspektiver på Store Torv, forbindelserne mellem havn og by, Elværket og Dams Gaard. Alle er velkomne. Arbejdet med den strategiske udviklingsplan for Rønne blev sat i gang i december sidste år, og målet med den er, at skabe rammer for en langsigtet udvikling af Rønne. Ønsket er, at mange forskellige aktører i fællesskab arbejder frem mod at skabe en by, der er et godt sted at bo, besøge og arbejde.<br> <br>Den strategiske udviklingsplan bliver udarbejdet af et team af rådgivere, som består af tegnestuen Urland, rådgivningsvirksomheden carlberg/christensen, trafikanalysefirmaet Via Trafik samt markedsanalysevirksomheden Cushman &amp; Wakefield | RED. Planen skal være udarbejdet og behandlet i kommunalbestyrelsen inden sommer 2019. Realdania støtter økonomisk arbejdet med udviklingsplanen. </p><p><strong>Her finder dialogcafeen sted&#58;</strong><br>Kulturbutikken, Store Torv 6, 3700 Rønne<br>15. marts klokken 14.00-17.00</p><p><strong>Borgermøde onsdag 3. april</strong></p><p>Onsdag den 3. april vil der tillige være et borgermøde om den strategiske udviklingsplan for Rønne. Mødet vil finde sted i Raschs Pakhus klokken 17.00.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/byfront-2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Fyraftensmøde: EU, Rusland og EU-valget139504-03-2019 11:07:37177http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-03-03T23:00:00Z<h3>Indbydelse til fyraftensmøde<br>EU, Rusland og EU-valget</h3><h4>Torsdag 14. marts 2019 kl. 16.00 – ca. 17.30<br>Sted&#58; Affaldstårnet/BOFA, Almegårdsvej 8, Rønne</h4><p>Oplæg til debat af Jens-Kristian Lütken, næstformand i Europabevægelsen Danmark. Rusland forsøger at påvirke både valg og medierne i EU, hvorfor gør Rusland det, og på hvilken måde gør de det?<br><br>Orientering om projektet WASTEMAN v/projektleder H. C. Holmstrand, BOFA.<br><strong>Alle interesserede er velkomne. </strong><strong>Det er&#160;gratis at deltage.</strong><br><br><strong>Arrangører&#58;</strong> Europe Direct Bornholm og Europabevægelsen på Bornholm<br>Det offentlige arrangement er støttet af Europanævnet.<br></p><p><img alt="EU bev.png" src="/Nyheder/PublishingImages/EU%20bev.png" style="margin&#58;5px;" /><img alt="eu direct.png" src="/Nyheder/PublishingImages/eu%20direct.png" style="margin&#58;5px;" /><img alt="eu nævn.png" src="/Nyheder/PublishingImages/eu%20nævn.png" style="margin&#58;5px;" /></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/eu%20valg.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ansøgning om træningstider i idræts- og svømmehaller140304-03-2019 11:28:39347http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-03-03T23:00:00Z<h3>​Skal din forening bruge en af følgende idræts- eller svømmehaller i den kommende vintersæson 2019/20 ...</h3><p><strong>... DGI-Hallen, Haslehallen, Klemenskerhallen, Nexø Hallen, Bornholms Idræts- og Kulturcenter, Nyvest Centret, Poulsker-Hallen, Rønne Idrætshal og Træningshal, Svaneke Hallen, Søndermarkshallen, Østermariehallen, Aakirkeby-Hallerne, Gudhjem Svømmehal, Rønne Svømmehal eller Svømmesalen i Søndermarkshallen?</strong></p><p>Så er det nu, der skal søges om det. Ansøgninger skal fremsendes via Conventus.</p><p>Sidste frist for ansøgning er fredag den <strong>15. marts 2019</strong>. Ansøgninger, som modtages efter ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes imødekommet.<br> Der skal ved ansøgning gives oplysning om forventet deltagerantal, aldersgruppe og aktivitet.</p><p>På <a href="http&#58;//www.brk.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.brk.dk</span></a> finder du&#160;<a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/lokaler/Sider/default.aspx">link til en vejledning</a> i, hvordan du kan ansøge om haltider via Conventus.</p><p>Regionskommunen har udarbejdet et sæt vejledende regler for fordelingen af træningstider i hallerne. Reglerne er gældende for fordelingen af tider i alle haller.<br> <br>Ansøgningsfristen for <strong>gymnastiksale er </strong><strong>1. maj 2019 </strong>og annonceres særskilt senere.<br> <br>Eventuelle spørgsmål kan rettes til <span style="text-decoration&#58;underline;"><a href="mailto&#58;Idraetsomraader@brk.dk">Idraetsomraader@brk.dk</a><br></span>Kirsten Sonne på telefon 56 92 17 56.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/rock-pool%20område%20Møllenæs.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed