Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

Nyhedsoversigt

 

 

Tandplejen holder ferielukket56815-10-2018 10:27:2851http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-10-14T22:00:00Z<p>​<span style="color&#58;inherit;background-color&#58;transparent;">Ferielukning i Tandplejen uge 42</span></p><p>Tandplejen i Nexø har ferielukket hele ugen.&#160;</p><p>Tandplejen i Rønne har åbent torsdag d. 18/10-18&#160;<a><span dir="ltr" style="text-decoration&#58;underline;">fra kl. 8-15&#58;00</span></a>.</p><p>Tandreguleringen har åbent&#160;<a><span dir="ltr" style="text-decoration&#58;underline;">8-15&#58;00</span></a>&#160;hele ugen undtagen fredag.<br></p><p><br></p>
Tilskud til energirenovering på vej56915-10-2018 10:37:1687http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-10-14T22:00:00Z<p>Kommunen&#160;opretter en ny tilskudsordning, der giver mulighed for tilskud til energirenovering i private boliger.</p><p>Ordningen retter sig mod boliger i det åbne land samt i byer med mindre end 3000 indbyggere. Der kan&#160;opnås 25 % i&#160;tilskud til energirenoveringstiltag nævnt i boligens energimærke.</p><p>Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 11/10 indstillingen fra Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget om at oprette en tilskudsordning på knap 2 mio. kr. til energirenoveringstiltag i private boliger i det åbne land og mindre byer..</p><p>Inden ordningen træder i kraft skal der først vedtages kriterier og procedure for ansøgning og fordeling af tilskud.</p><p>Herefter vil der blive udarbejdet et ansøgningsskema samt en vejledning, som vil kunne findes på hjemmesiden.</p><p>Der er endnu ikke fastsat en ansøgningsfrist. Denne vil blive meldt ud samtidig med at ansøgningsskemaet gøres tilgængeligt.</p><img alt="Billede af vinduer" src="/SiteCollectionImages/BBR_954x330.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tilskud til pasning af egne børn1317012-10-2018 07:58:3195http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-10-11T22:00:00Z<p>​Fra den 23. oktober 2018 er det muligt at søge tilskud til pasning af egne børn.</p><p>Tilskuddet kan gives til retlige forældre, herunder adoptivforældre, plejeforældre samt samlevende til barnets forælder i hussstanden, der opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet. </p><p>Se mere på <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Sider/Pladsanvisning.aspx">Pladsanvisningens side om &quot;tilskud til pasning af eget barn fra 1. januar 2019&quot;</a>.</p><img alt="" src="/Om-Kommunen/PublishingImages/befolkningsprognose_954x330.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunalbestyrelsen har konstitueret Johannes Nilsson som kommunaldirektør482212-10-2018 06:07:38136http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-10-10T22:00:00Z<p>​Kommunalbestyrelsen besluttede på aftenens møde, at tiltræde Økonomi- Erhvervs- og Planudvalgets indstilling om at afslutte samarbejdet med kommunaldirektør, Peter Loft. Koncerndirektør, Johannes Nilsson træder ind som konstitueret kommunaldirektør.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Johannes%20BRK010.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Fredag åbnes der for trafik mellem Smallesund og Østre Ringvej1305411-10-2018 07:58:2470http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-10-10T22:00:00Z<p><strong>Anlægsarbejdet med tilslutningen af Smallesund til Østre Ringvej er nu så langt, at kommunens Center for Natur, Miljø og Fritid har givet grønt lys for at åbne strækningen for trafik i morgen fredag 12. oktober</strong>.</p><p>Bornholmske trafikanter i området omkring Campus kan nu endelig se frem til, at trafikken kommer til at glide lettere. Det sker, når der atter åbnes for trafik gennem Smallesund og ud til omfartsvejen, Østre Ringvej. I samme omgang fjernes afspærringerne ved Malmø- og Kalmarvej. Arbejdet på Merkurvej pågår stadig.&#160;</p><p>Vejen mellem Smallesund og Østre Ringvej er fin og klar til kørsel. Der vil dog foregå mindre arbejder i den kommende uge, før Center for Natur, Miljø og Fritid kan melde alt på plads, forlade området og kaste sig over nye opgaver.&#160;</p><p>Kommunen beklager, at arbejdet har trukket ud og takker for tålmodigheden.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Byfornt.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Så kan der søges penge til frivilligt socialt arbejde1308811-10-2018 12:36:4457http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-10-10T22:00:00Z<p>Er I en frivillig social forening, der mangler penge fx til jeres aktiviteter, drift, kurser eller lignende, eller er I en gruppe mennesker, der ønsker at starte en ny frivillig social forening, så har I mulighed for at søge § 18 midler.</p><p>En<strong> frivillig social forening</strong> er defineret ved at være en forening, der er oprettet med det formål, at forebygge eller afhjælpe et socialt eller sundhedsmæssigt problem. </p><p><strong>I år er fristen for at søge § 18 midler den 7. november</strong>. Vær&#160;opmærksom på, at der kun kan søges § 18 midler én gang om året fra Hovedpuljen. </p><p>Find de nye retningslinjer og ansøgningsskema til § 18&#160;her <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/sogtilskud/Sider/Frivilligt-socialt-arbejde.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;">støtte til frivilligt socialt arbejde</span></a>&#160;</p><p>Da der er stor efterspørgsel efter § 18 midlerne, anbefales at I også søger andre puljer og fonde. Læs om mulighederne i Puljeguiden&#58; <a href="http&#58;//www.puljeguiden.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.puljeguiden.dk</span></a> og om Satspuljemidlerne&#58; <a href="http&#58;//www.sum.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.sum.dk</span></a>. Ved behov for hjælp til den form for ansøgning kan konsulent i Bornholms Regionskommune, Niels Chresten Andersen kontaktes på tlf. 56 92 13 03 eller mail <a href="mailto&#58;Niels.Chresten.Andersen@brk.dk">Niels.Chresten.Andersen@brk.dk</a>.&#160;</p><p>Har I brug for vejledning omkring § 18 midler, er I som altid velkomne til at kontakte frivillighedskonsulent Birgitte Eybye på tlf. 56 92 60 56 eller mail <a href="mailto&#58;Birgitte.Eybye@brk.dk">Birgitte.Eybye@brk.dk</a>&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Økonomisk%20tilskud%20§%2018%20spire%20og%20penge.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Arbejdet med at gøre ældreområdet bedre er skudt igang i dag1314011-10-2018 11:38:3272http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-10-10T22:00:00Z<p>Cirka 80 politikere, fagfolk og repræsentanter fra interesseorganisationer fra ældreområdet er i dag samlet på Griffen&#160;for at skyde gang i det undersøgende&#160;arbejde, der i den næste tid skal gennemføres. Formålet&#160;er at finde frem til, om ressourcerne til ældreområdet bliver brugt på den mest hensigtsmæssige måde.</p><p>Borgmester Winni Grosbøll indledte dagens møde og takkede medarbejderne for at være gået åbent med i processen, som hun har store forventninger til.</p><p>Forfatter og foredragsholder Anders Seneca, der har ry for at udfordre ro, regler og regneark – og i en årerække har været leder i den offentlige sektor - holdt et tankevækkende, sjovt&#160;og provokerende oplæg, om at finde ind til kerneopgaven. Og om at stille sig selv spørgsmålet, &quot;hvorfor&quot; i stedet for &quot;hvad&quot; og &quot;hvordan&quot;, når man gør noget.</p><p>I den kommende tid vil der blive holdt temamøder&#160;om emnerne&#58;&#160;</p><ul><li>sundere arbejdsmiljø for medarbejderne</li><li>organiseringen&#160;af medarbejdernes opgaver</li><li>budgettet skal holdes</li><li><div class="newsSummary">der skal være klar kommunikation om, hvad borgere, brugere, pårørende og medarbejdere, interesseorganisationer og omverdenen kan forvente af ældreplejen</div></li></ul><h2>&quot;Vi skal sikre, at ressourcerne til ældreområdet anvendes, så de skaber størst mulig værdi for borgerne.&quot;</h2>fra kommissoriets formål<br><p><img alt="winni2.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/winni2.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;463px;" /></p><p><img alt="birgit.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/birgit.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;465px;" /></p><p><img alt="kerneopgave.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/kerneopgave.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;471px;" /></p><p><img alt="salen2.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/salen2.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;476px;" />&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/anders%20seneca.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Udskiftning af gadelamper er i gang1314511-10-2018 17:39:4948http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-10-10T22:00:00Z<p>​Der vil i de kommende måneder blive skiftet gadelamper i følgende byer&#58; Nylars, Lobbæk, Vestermarie, Nyker, Klemensker, Rø, Tejn, Rutsker og Hasle.<br><br>Samtidig med udskiftningen af lamper bliver sikringsholdere i master også skiftet, og det kræver at montørerne kan komme til dækslet på masten. Vi opfordrer grundejerne til selv at beskære hække og buske inden montørerne kommer, så masternes dæksler er tilgængelige.<br><br>Da der også bliver ændret i styreskabene, kan driftsforstyrrelser forekomme. Opleves dette i de nævnte byer, kan der fejlmeldes på gadelys@brk.dk.<br><br>Øvrigt gadelys serviceres stadig af Bornholms Energi og Forsyning, hvorfor oplysninger om driftsforstyrrelser rettes hertil.<br></p><p>Læs <a href="/Nyheder/Sider/Udskiftning-af-gadelamper-er-i-gang.aspx?ControlMode=Edit&amp;DisplayMode=Design">mere om udskiftningen på BEOFs side</a> <br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/gadelys-2560-1600.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunaldirektør Peter Loft fratræder sin stilling695308-10-2018 08:15:07947http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-10-07T22:00:00Z<strong>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har i dag besluttet at indstille til Kommunalbestyrelsen, at samarbejdet med kommunaldirektør Peter Loft skal ophøre.</strong><br><br>​Begrundelsen er, at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget ønsker en anden profil til den fremadrettede ledelse af Bornholms Regionskommune.<br><br>Indtil Kommunalbestyrelsen har behandlet sagen, er Peter Loft fritaget for tjeneste.<br><br>Da der er tale om en personalesag, har borgmester Winni Grosbøll og administrationen, ikke yderligere kommentarer.<img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Peter%20Loft%20(2).jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Folkeskolerne går sammen om at blive bedre1171004-10-2018 10:47:48128http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-10-03T22:00:00Z<p><strong>I de kommende uger tager de bornholmske folkeskoler hul på en række møder, der blandt andet skal handle om deres trivsel, faglige niveau, og kommunikation. Konklusionerne fra møderne skal bruges til at gøre folkeskolen på Bornholm bedre.</strong></p><p>Folkeskolerne på Bornholm er gået sammen om en fælles indsats, der skal føre til, at de bliver mere attraktive for både børn, forældre og medarbejdere. Opgaven bliver at byde ind på, hvilke mål der skal være fælles for skolerne samt, hvad de vil gøre inden for fem udvalgte fokusområder; <em>god trivsel, høj faglighed, gode rammer og vilkår, en folkeskole for alle og kommunikation.</em><br><em> </em><br>Fokusområderne er udvalgt på baggrund af blandt andet den feedback, der kom fra bornholmske forældre i forbindelse med <a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Documents/FINALSkoleundersøgelse%202018.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;">Skoleundersøgelsen 2018</span></a>, som blev sat i værk af&#160; Børne- og Skoleudvalget. I undersøgelsen viste det sig, at 50 procent af de adspurgte samlet set var tilfredse med folkeskolen, men at 25 procent ikke var. En anden tydelig indikator på at noget skal blive bedre, er det faktum, at der er sket en vandring væk fra folkeskolen, en tendens der også ses nationalt, men som er mest udtalt på Bornholm.<br>&#160;</p><h3>Skolerne er i fuld gang</h3><p> I den sidste måned har skolernes ledelser i samarbejde med kommunen knoklet på for at tilrettelægge et fælles forløb, der skal føre til et samlet løft af folkeskolen. Der ligger et debatoplæg klart under titlen &quot;En fælles indsats&quot;, og i løbet af de kommende syv uger vil forældre, elever, medarbejdere og lokale samarbejdspartnere blive inviteret til en snak - men i særdeleshed til at komme med bud på, hvad der skal gøres for at løfte folkeskolen.<br><br>Koncerndirektør i BRK og fungerende skolechef, Johannes Nilsson siger&#58;<br><em><br>&quot;Vi ønsker, at debatten bliver så konkret og handlingsorienteret som overhovedet muligt. Vi skal helt ind til kernen af, hvad der virkelig vil gøre en forskel for den fælles, såvel som for den enkelte, folkeskole. Der er meget, som </em><em><strong>man kunne gøre</strong></em><em> – men, hvad er det </em><em><strong>vi skal gøre</strong></em><em> – det skal vi sammen finde ud af.&quot;</em><br><br>De enkelte skoler er godt på vej med at planlægge, hvilke typer møder der skal holdes med hvem, og hvornår. Elever, forældre og medarbejdere vil blive involveret, og flere steder planlægger man at holde borgermøder for også at involvere lokalområderne. Skolebestyrelserne er også involveret og har sammen med skolelederen ansvar for at indsamle den enkelte skoles input.<br></p><h3>Politikerne er med</h3><p>Fra politisk hold følges arbejdet tæt af Børne- og Skoleudvalget med formand, Morten Riis i spidsen. I december måned holdes et temamøde om udviklingen af Folkeskolen Bornholm, og Børne- og Skoleudvalget behandler den endelige plan for en fælles indsats for folkeskolen. I februar 2019 skal <span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planen og til, hvordan midlerne i budgettet skal prioriteres.</font></span></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/skolebørnNY.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed