Skip Navigation LinksBRK Nyheder

Nyhedsoversigt

 

 

Lukning i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag36325824-05-2017 10:36:50http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-05-23T22:00:00Z<p>I forbindelse med Kristi Himmelfartsdag, har kommunens administration og Borgerservice&#160;lukket <strong>fredag den 26. maj 2017</strong>.</p><p>Udover administrationen har følgende enheder ligeledes lukket&#58;</p><ul><li>Hjælpemidler, Ullasvej 43, Rønne</li><li>BOFA’s administration</li><li>Bornholms Ø-arkiv, Pingels Allé, Rønne</li><li>Kommunikationscentret</li></ul><img alt="" src="/SiteCollectionImages/borgerservice_åbningstider_550x182.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Midtpunktet har 25 års jubilæum36397824-05-2017 11:21:58http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-05-23T22:00:00Z<p>På onsdag den&#160;31. maj fejrer Midtpunktet&#160;sit 25 års jubilæum fra kl.&#160;14. </p><p>For 25 år siden, onsdag den 18. marts 1992, blev der inviteret til indvielse af det nye tilbud Midtpunktet, til psykisk sårbare mennesker, beliggende i Sankt Mortensgade med ny indretning i den gamle tekniske skole.</p><p>Den gang startede man op med 12 medarbejdere og 11 borgere, der flyttede ud fra det socialpsykiatriske plejehjem Kildebo. </p><p>Socialpsykiatrien er vokset, og har udviklet sig meget gennem årene.&#160;Der er meget fokus på at man kan opnå recovery / at komme sig og få et godt liv med de udfordringer som en sindslidelse kan give. </p><p>I dag er der 22 medarbejder, der giver bostøtte til over 100 personer i eget hjem og til&#160;et aktivitets-og samværstilbud hvor 25 - 30 borgere kommer og benytter huset med de mange forskellige aktiviteter.</p><p>Da vi håber på sol og sommer denne dag, vil det være os en glæde at modtage gæster, der sammen med os vil fejre de 25 år. Huset er åbent for alle, og der vil være mulighed for at kigge rundt i værkstederne.<br></p><img alt="flag" src="/SiteCollectionImages/flag2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Forårs græsklipning af rabatter og grøfter40490423-05-2017 22:00:32http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-05-23T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune ved OK Entreprise starter op med at klippe græsset på rabatter og grøfter <strong>mandag den 29. maj</strong>.</p><p>I foråret vil der blive klippet forkanter på hele vejnettet og omkring skilte og faste genstande.</p><p>Derfor vil vi anmode om, at eventuelle maskiner, hegnstråd, sten og affald fjernes, for at undgå beskadigelser på materiel.</p><p>Vi vil også anmode om, at f.eks. cykler ikke i nærmeste fremtid henstilles på rabatter og grøfter.</p><p>Eventuel skade på klippemateriel forårsaget af ovennævnte ting, kan medføre erstatningsansvar.</p><p>Såfremt der skulle være spørgsmål til ovennævnte er man velkommen til at henvende sig til Hans Chr. Olsen, Ejendomme og Drift, Vejplanlægning på telefon 56 92 23 76 eller Marianne Koch på telefon 56 92 22 17. </p><img alt="traktor klipper vejgrøft" src="/SiteCollectionImages/grøftekant.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Fars store Maddag24648319-05-2017 08:33:4785http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-05-18T22:00:00Z<h3>​Kom og vær med til at lave mad over bål</h3><p><strong>Tirsdag den 13. juni kl. 16.30-19.30 på Gaarden, Melstedvej 25, 3760 Gudhjem</strong></p><p>Fars Store Maddag er en ny national festdag, hvor fædre og børn, over hele landet, laver dejlig mad og hygger sig.</p><p>Fars Store Maddag på Bornholm er for fædre og deres børn, i aldersklassen 8-12 år. <br>På Bornholm fejrer vi Fars Store Maddag på Gaarden ved at lave mad over bål med lækre bornholmske produkter.<br>Når fædre og børn har lavet mad over bålet, inviteres mor og søskende til at spise med kl. 18.30</p><p><strong>Sådan kommer I med</strong><br>Der er plads til 20 fædre og deres børn. <br>Tilmeld jer via Gaardens hjemmeside på <a href="http&#58;//www.gaarden.nu/">www.Gaarden.nu</a><br>Når I tilmelder jer, skal I samtidig betale 25 kr. pr person, der skal spise med.<br>Det er tilmelding efter først til mølle princippet.</p><p><strong>Vil du vide mere</strong><br>Hvis du vil vide mere om Fars Store Maddag på Bornholm, så kontakt Nina Povlsen <br>På mail&#58; <a href="mailto&#58;Nina.Povlsen@brk">Nina.Povlsen@brk</a> eller tlf. 56 92 12 92 <br>&#160;&#160;<br>Fars store maddag er et samarbejde mellem Gaarden og Bornholms Regionskommune og er en hyldest til alle mænd i anledningen af Men’s health week i uge 24.<br></p><img alt="logo for fars store maddag" src="/SiteCollectionImages/farstoremaddag.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Booking af tider i Svømmesalen24648017-05-2017 22:00:3076http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-05-16T22:00:00Z<p>​Efter en større renovering, er Søndermarkshallens Svømmesal nu klar til brug. Tider for sæson 2017/2018 kan ansøges med sæsonstart primo september – dette sker via bookingsystemet <a href="http&#58;//www.conventus.dk/">Conventus</a> eller ved henvendelse til Kirsten Sonne i Bornholms Idrætsområder&#160;på tlf. 56 92 17 56.</p><p><br><strong>Ansøgningsfrist 15. juni 2017.</strong><br></p><img alt="banetov i svømmehal" src="/SiteCollectionImages/banetov.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunalbestyrelsesmøde 24. maj 201724648716-05-2017 22:00:3994http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-05-16T22:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen holder møde <strong>onsdag den 24. maj 2017, kl. 18.00 </strong>i Kommunalbestyrelsessalen på Landemærket 26 i Rønne. </p><p>Dagsorden for mødet er tilgængelig på <a href="http&#58;//www.brk.dk/kb">www.brk.dk/kb</a>&#160; fra mandagen før mødet.</p><p>Har du ingen pc, er du velkommen til at bruge en borger-pc i Borgerservice eller på biblioteket. Personalet hjælper dig gerne.<br></p><img alt="KB salen" src="/SiteCollectionImages/kommunalbest_salen_954x330.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tilmelding til Kulturskolen24649209-05-2017 08:53:2092http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-05-08T22:00:00Z<p>​Så er det tid til at tilmelde sig undervisning på Kulturskolen.</p><p>HUSK - der er tilmeldingsfrist 1. juni.</p><p>Læs mere&#160;og tilmeld dig på <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturskolen/Sider/Kulturskolen.aspx">Kulturskolens side </a></p><img alt="musikundervisning" src="/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturskolen/PublishingImages/au%202012%20056.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Udendørs servering og udendørs musik24649309-05-2017 08:24:17137http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-05-08T22:00:00Z<p>Bevillingsnævnet har besluttet, at restaurationer m.fl. med alkoholbevilling kan foretage <strong>udendørs servering i sommersæsonen 2017 til kl. 02.00 og udendørs musik til kl. 22.00.</strong></p><p>Tilladelsen er betinget af&#58;</p><ul><li>at det støjmæssigt og ordensmæssigt ikke er til væsentlig gene for omkringboende</li><li>at generelle støjgrænseværdier overholdes. Brochure om begrænsning af støj og lugtgener fra restaurationer m.v. kan fås på <a href="http&#58;//www.brk.dk/">www.brk.dk</a> og ved henvendelse til Center for Teknik &amp; Miljø</li><li>at bevillingshaver respekterer eventuel begrænsning i forholdet pålagt af anden offentlig myndighed.</li></ul><p><br><strong>Fornyelse af alkoholbevilling</strong><br>Der gøres opmærksom på, at bevillingshaver har ansvar for at søge om fornyelse af alkoholbevilling i god tid inden udløb af gældende bevilling. Alkoholbevillingen bortfalder, når bevillingens gyldighedsperiode udløber, uden at fornyelse finder sted, jfr. bekendtgørelse af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. § 18 stk. 1 nr. 2.</p><p>Eventuelle spørgsmål kan rettes til Hanne Lundgaard, Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, tlf. 56 92 60 02 eller på e-mail <a href="mailto&#58;hanne.lundgaard@brk.dk">hanne.lundgaard@brk.dk</a> <br></p><img alt="udendørs servering" src="/Erhverv/virksomheder/PublishingImages/Brug%20af%20vejareal.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Mulighed for tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse24648813-03-2017 16:58:33296http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-03-12T23:00:00Z<p><strong>Muligheden for at yde tilskud til istandsættelse af nedslidte forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse skal understøtte forsamlingshusenes funktion i mindre byer og landdistrikter og derved understøtte bosætningen ved at bidrage til at gøre det attraktivt at bo i mindre byer og landdistrikter.</strong>&#160;&#160;</p><p>Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse er de bygninger, der fungerer som fx kulturhus eller hjemsted for aktiviteter, der samler den lokale befolkning og er en vigtig del af nærmiljøet i de små samfund. Det vil være funktionen som forsamlingshus der vægtes ved prioritering. Muligheden er begrænset til bygninger tilknyttet byer med færre end 5000 indbyggere.&#160;</p><p>Der kan ydes tilskud til forbedringer af klimaskærm, adgangsforhold og tiltag foreslået i en energimærkerapport. Tilskud til istandsættelse med hensyn til klimaskærm og energibesparende tiltag vil kunne gavne den øvrige drift af disse bygninger og vil være i tråd med Bright Green Island strategien ved at bidrage til at nedbringe energiforbruget. </p><p><strong>Prioritering mellem ansøgninger</strong></p><ul><li>Bygninger med høj anvendelsesgrad og/eller flere foreninger tilknyttet prioriteres over bygninger med lav anvendelsesgrad og med få foreninger tilknyttet.</li><li>Der foretages en helhedsvurdering af tiltaget/tiltagene i forhold til; hele bygningens tilstand, herunder tiltagets rentabilitet, fremtidig anvendelse af bygningen, øvrige forsamlingshuse i nærområdet, således at det prioriteres, at der gives til flere lokalområder frem for flere bygninger i samme lokalområde.</li></ul><p><strong>Tilskuddets størrelse&#58;</strong></p><p>Tilskuddet udgør i udgangspunktet 50 pct. Ved fredede eller bevaringsværdige bygninger udgør tilskuddet i udgangspunkt 75 pct. I særlige tilfælde hvor det efter en konkret vurdering skønnes at istandsættelse ellers ikke kan gennemføres, kan tilskuddet udgøre 100 pct.</p><p><strong>Mere information</strong></p><p>Der afholdes et fyraftensmøde torsdag den 23. marts kl. 17&#160;i&#160;Rønnehallens&#160;cafeteria, Torneværksvej 1,&#160;Rønne. Her vil der være mulighed for at høre mere om tilskudsordningen. </p><p>Læs mere på kommunens <a href="/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Nedrivningspulje-mv.-2017.aspx">hjemmeside</a>.</p><p>Spørgsmål til tilskudsordningerne kan rettes til Gitte Nielsen på tlf. 56922047 eller mail gitte.elton.nielsen@brk.dk</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/PublishingImages/COLOURBOX5472643.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed