Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

Giv en hånd til corona-beredskabet meld dig i jobbanken1631827-03-2020 16:39:38133http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-03-26T23:00:00Z<p>Med den aktuelle COVID-19 situation, står vi over for en udfordring, som kræver, at vi hjælper og støtter hinanden. Kommunen skal &#160;sikre, at der er nok personale til at varetage pleje og omsorg af vores ældre, syge og sårbare borgere – og til at passe børnene imens de voksne går på job. Lige nu er kommunens områder dækket ind. Men der kan blive brug for ekstra hænder</p><p>Vi opfordrer derfor dig, som vil og kan være med til at give en ekstra hånd, hvis det bliver nødvendigt. Du behøver ikke at have en sundhedsfaglig uddannelse eller pædagogisk baggrund. Vi opfordrer alle, der har lyst til at give en hånd med til at registrere sig i vores Jobbank. Det er&#160;dog&#160;ikke sikkert, at vi får brug for din hjælp. <em>Vi kontakter dig</em>, hvis behovet opstår.</p><p>Hvis man bliver en del af nødberedskabet, vil man blive lønnet. Der arbejdes i øjeblikket på at lave særlige lokalaftaler med fagforeningerne.</p><p>Der skal på forhånd lyde en stor tak til alle jer, der vil&#160;bidrage i denne særlige situation.</p><p>Meld dig til&#160;<a href="https&#58;//rekruttering.brk.dk/rekruttering/JobApplicationDetail.aspx?CompanyId=InnomateHR_Prod&amp;JobNoticeId=823#top">Jobbanken via dette link</a></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/jobbank%20hjælpende%20hænder.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Corona-nyt fra Bornholms Regionskommune fredag 27. marts1623427-03-2020 16:09:1065http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-03-26T23:00:00Z<p>​<strong>Offentlige ansatte skal holde restferie/fridage i perioden frem til 13. april</strong><br><strong> </strong>Tidligere i dag er arbejdsmarkedets parter blevet enige om, at offentligt ansattes restferie og fridage for det igangværende ferieår, skal afvikles (med op til fem dage) af de medarbejdere, hvor det overhovedet er muligt. Det vil typisk være medarbejdere, der er hjemsendt eller ikke er beskæftiget med kritiske opgaver. Aftalen er indgået for at forhindre en ophobning af ferie/fridage og for at sikre, at medarbejderne er klar til at gå på job, når krisen er ovre. Denne aftale får naturligvis også betydning for vores kommune, hvor kommunens ledere sammen med medarbejderne vil indgå konkrete aftaler om at få afviklet restferie- og fridage i perioden frem til 13. april. Kommunens ledere har fået tilsendt et overblik over, hvor mange feriedage der ligger i puljen. Tidligere på ugen blev det også meddelt, at arbejdsmarkedets parter har indgået aftale om, at de offentlige arbejdsgivere i denne periode har ret til at bede medarbejdere om, at udføre andre arbejdsopgaver end dem, de normalt udfører.<br><br><strong>Pårørende til beboere på plejecentre/hjem/bosteder får besked, hvis deres kære bliver syge</strong><br><strong> </strong>I denne periode, hvor pårørende ikke må besøge deres kære på kommunens institutioner, er det vigtigt at fortælle, at kommunens personale straks vil kontakte de pårørende, hvis de&#58; observerer symptomer på corona, hvis beboerne bliver testet positiv med corona-virus eller, hvis de på anden vis kommer i en kritisk tilstand. Alle medarbejdere er desuden instrueret i at følge de gælder regler fra de nationale sundhedsmyndigheder - både for at undgå smitte og i tilfælde af smitte. I de kommende dage er et brev på vej ud til pårørende til beboere på kommunens institutioner, hvor det også fremgår, hvem de kan ringe og tale med, hvis de skulle være i tvivl.<br><br>K<strong>ommunen opretter Jobbank for at opbygge et corona-beredskab</strong><br><strong> </strong>Foreløbig er Danmark lukket ned til 13. april, men meget tyder på, at perioden kan blive længere. Ligesom det også forventes, at der vil kommer flere smittede. For at imødegå en eventuel situation, hvor kommunen kommer i bekneb for at have hænder til både at pleje de syge og passe børnene, imens de voksne går på job, etablerer kommunen nu en jobbank. Jobbanken er <em>både</em> for allerede ansatte i kommunen, som kan byde ind på andre jobtyper end dem, de er ansat i <em>og</em> for andre, som for eksempel har en sundhedsfaglig uddannelse, er pædagog/har erfaring som pædagogmedhjælper, SOSU-uddannet eller besidder andre kvalifikationer, som vil være relevante under corona-krisen. Lige nu handler det om at opbygge et beredskab, og det kan derfor sagtens være, at der ikke bliver brug for dem, der tilmelder sig jobbanken. Mere om Jobbanken i anden mail.<br><br><strong>Nødpasning af børn </strong><br>Det er naturligvis fortsat muligt at få nødpasset sit barn/sine børn, hvis man ikke selv har muligheden. Det gælder både for de små børn og for skolebørn op til ni år. Læs om <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Dagtilbud%200-6%20år/Sider/Dagpasning.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;">nødpasning i daginstitutionerne</span></a><br> På <strong>skolerne</strong> foregår nødpasningen på&#58; Søndermarksskolen, Paradisbakkeskolen og Heldagsskolen.<br><br><strong>Skolerne og daginstitutionerne</strong><br> Generelt går det rigtigt fint med at få den nye hverdag til at fungere på kommunens virtuelle skoler og daginstitutioner. Der lægges stor kreativitet i at sikre en kontakt mellem børn og voksne. Nogle daginstitutioner lægger for eksempel videoer ud, hvor pædagogerne læser højt for børnene eller synger sange. Mange forældre til skolebørn har i ugen også givet udtryk for, at de er godt tilfredse med kontakten mellem skole og hjem og, at undervisningen efter omstændighederne fungerer godt. Flere forældre roser via Facebook blandt andet skolelærerne for deres evne til at have kunnet omstille sig, og undervisningen, på kort tid. Kommunen har fortsat stor opmærksomhed på at holde direkte kontakt til alle børn og unge, særligt de mere udsatte.<br> <br><strong>Region Hovedstaden melder om større testkapacitet</strong><br> Region Hovedstaden, som Bornholm er en del af, er nu klar til at teste både patienter og personale i langt højere grad end før. I går sagde regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen&#58; &quot;Vi kan nu se på vores beholdning, at vi har test nok til at tilbyde 2.500 om dagen i ca. to uger frem. Samtidig ser vi nu mere positivt på forsyning af tests fremadrettet, blandt andet fordi vi har et godt samarbejde med universiteterne og private.&quot;<br><br><strong>Hold dig mental sund</strong><br> Sundhedsstyrelsen er kommet med en pjece og 11 gode råd til, hvordan vi kan få en god hverdag og komme godt igennem epidemien med COVID-19. Materialerne må frit downloades, deles og printes og bruges til information om coronavirus/COVID-19. I materialet kan du læse 11 god råd til, hvordan du holder dig mentalt sund under epidemien, bl.a.</p><ul><li>Hold dig fysisk aktiv</li><li>Skab struktur i hverdagen</li><li>Hold kontakten med omverdenen</li><li>Slap af og tag en pause fra bekymringerne indimellem</li></ul><p><a href="https&#58;//www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Informationsmateriale_Gode-raad-om-mental-sundhed"><span style="text-decoration&#58;underline;">Link til materialet og alle Sundhedsstyrelsens 11 råd</span></a></p><p><strong><br>Ring til kommunens omstilling </strong><br>Der er åbent for telefonekspedition på telefon 5692 0000 i tidsrummet&#58;<br> Mandag-onsdag&#58; kl. 09.00 - 16.00<br> Torsdag&#58; kl. 09.00 - 17.00<br> Fredag&#58; kl. 09.00 - 13.00<br><br>Husk, at spørgsmål der vedrører corona besvares af vores nationale myndigheder.<br> Hjemmeside&#58; <a href="https&#58;//politi.dk/corona"><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>coronasmitte.dk</strong></span></a><br> Hotline <strong>70 20 02 33</strong></p><p><strong>Pressehenvendelser</strong><br><strong> </strong>Kontakt gitte.bisse.bertelsen@brk.dk mobil 40403045, der vil koordinere besvarelse.</p><p>God weekend!</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/ssts%20forholdsregler%20bannerformat.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Vigtig opklaring: Ingen generel kritik af vores lærere og skoleledere1407426-03-2020 12:06:02128http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-03-25T23:00:00Z<p><strong>I går fremstod det i TV 2 Bornholm som om, at Krisestaben for Bornholm var fremkommet med generelle kritikpunkter af øens lærere. Det er ikke tilfældet. Krisestaben viderebragte bekymringer og kritikpunkter fra forældre/borgere for at få skolelederne til at tage hånd om dem i en svær situation. Det er der allerede blevet gjort.</strong></p><p>Det har været fremstillet som om, at Krisestaben Bornholm havde fremsat syv generelle kritikpunkter af øens lærere og skoleledere. Det korrekte er, at Krisestaben holdt møde med Skolechef, Trine Schloss for at videregive bekymringer og kritikpunkter, som indkom allerede tidligt i corona-krisen fra forældre/borgere. Der har på intet tidspunkt været udtrykt en generel kritik eller mistillid til lærerne på Bornholm.&#160;</p><p>Formand for Krisestaben Winni Grosbøll har i går på sin Facebook skrevet følgende&#58;</p><p>&quot;Jeg sidder selv i krisestaben, og genkender ikke kritik fra Krisestaben, men en stor opmærksomhed på om vi rammer alle elever også de, som ikke kommer fra hjem, hvor man kan hjælpe med undervisningen, måske ikke bruger aula. Og en stor opmærksomhed på hvordan man sikrer, at børnene i en tid hvor de går hjemme for dem selv føler fællesskabet og tilknytningen til klassen.&quot;</p><p>Skolechef Trine Schloss siger&#58;</p><p>&quot;Det er meget ærgerligt, at det er blevet forstået som om, at der&#160;skulle være en generel utilfredshed med skoleledernes/lærernes indsats under corona-krisen – det er der ingenlunde. Der er blevet handlet hurtigt ude omkring på skolerne, og der er rigtigt meget, som er lykkedes endda rigtigt godt for os med god hjælp fra forældrene. Derfor skal der også herfra lyde en stor tak og ros til både skoleledere og lærere, som på meget kort tid har skullet omstille sig. Det er en alvorlig situation, når vores børn ikke kan komme i skole, som de plejer – og vi skal have et sikkerhedsnet, der sørger for at ingen af vores børn og familier kommer i klemme, nu hvor hverdagen er så meget anderledes. Vi har øget opmærksomheden på de sårbare punkter og er i fuld gang med at lukke eventuelle huller&quot;.</p><p>Formand for Bornholms Lærerforening, Christian Faurholdt Jeppesen er glad for, at der er kommet en opklaring af situationen, og han siger&#58;</p><p>&quot;Jeg er glad for at få en opklaring – jeg kunne heller ikke genkende, at der skulle være tale om en generel utilfredshed med øens skoleledere og lærere. Jeg har fået mange fornemme tilbagemeldinger, og jeg er helt klar over, hvor stor en indsats der bliver ydet ude på skolerne også i denne tid. Jeg deler dog fuldstændig indstillingen til, at vi skal være ekstra opmærksomme på, ikke at tabe nogen på gulvet i denne tid, hvor hverdagen er så anderledes. &quot;</p><p>I øvrigt lyder der en opfordring til alle forældre til elever i folkeskolen om at tage kontakt med deres skole, hvis de oplever vanskeligheder med at få den hjemlige undervisning til at fungere.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Kongeskærskolen02-1200px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Søsætning af både i de kommunale havne1402226-03-2020 08:14:0083http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-03-25T23:00:00Z<p>Vores nationale myndigheder har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 13. april 2020.</p><p>Mange bådejere henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning i lyset af forbuddet mod at samles i større grupper end 10.</p><p>Imidlertid er det bådejerne og klubberne selv, der står for bådklargøring og søsætning, men kommunen videregiver her, de råd og anbefalinger som Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion er kommet med. De lyder således&#58;</p><p>Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.</p><p>Når bådklargøring og søsætning&#160;gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt&#58;&#160;</p><ul style="list-style-type&#58;square;"><li>Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.</li><li>Udvis særlig forsigtighed over for dem der står for selve bådhåndteringen. &#160;</li><li>Bliv udendørs.</li><li>Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.</li><li>Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.</li></ul><p>Vær desuden opmærksom på, at havnens personale frem til den 13. april udelukkende fører det mest nødvendige tilsyn på de kommunale havne. De kan dog stadig træffes&#160;pr.&#160;telefon. </p><p>Veje, Havne og Beredskab</p><img alt="Havn" src="/Nyheder/PublishingImages/allinge.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunalbestyrelsen mødes i morgen over Skype317625-03-2020 11:32:09108http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-03-24T23:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsesmødet i morgen bliver gennemført, blot mødes medlemmerne&#160;ikke i byrådssalen men via netforbindelse og opkaldsprogrammet, Skype.</p><p>Intet, heller ikke en corona-krise, skal forhindre vores Kommunalbestyrelse i at holde møde. Derfor &quot;mødes&quot; Kommunalbestyrelsen som planlagt torsdag 26. marts kl. 18.00 blot i virtuel form over net opkladsforbindelsen, Skype. Dagordenen til mødet&#160;kan <a href="https&#58;//dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2020/InfDag8218.html"><span style="text-decoration&#58;underline;">ses her</span></a> </p><p>Mødet bliver også vist på TV 2 Bornholm, hvor man vil kunne se og høre de enkelte medlemmer fra deres Skypeprofiler.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/kommunalbest_salen.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunen ønsker alle borgere en god ny uge1292823-03-2020 17:17:15194http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-03-22T23:00:00Z<p>En ny arbejdsuge har taget sin begyndelse, Det er den tredje uge med corona-virus, og Statsministeren har netop forlænget de nationale indgreb til og med 2. Påskedag. Vi er i kommunen ved at vænne os til de nye måder at løse vores opgaver på. Der er kommet godt gang i afholdelsen af Skype-møder, og driften er blevet tilpasset det nødberedskab, vi kører med i øjeblikket. Fordi vi nu er omstillet til en anden drift, vil de hidtidige daglige Statusmeldinger fra Krisestaben nu blive afløst af en løbende orientering i stil med denne, når behovet er der.</p><p><strong>Coronasmitte</strong><br><strong> </strong>Som forudset og forventet har Bornholm fået flere registrerede tilfælde med smitte. I skrivende stund er fem borgere registreret som smittet. Tre af disse er henholdsvis medarbejder/borger på Plejecenter Snorrebakken. I en situation, hvor der er tale smitte hos borgere på vores institutioner, er vi hurtigst muligt ude at orientere både de pårørende, medarbejderne og de øvrige beboere på institutionen. I det konkrete tilfælde med Snorrebakken blev vores kommunalbestyrelse også orienteret. Vi har ligeledes også over for medierne bekræftet, at der er smittede på Snorrebakken.</p><p><strong>Ældre, Sundhed og Psykiatri &amp; Handicap</strong><br><strong> </strong>Udover at løse de daglige opgaver og følge de nationale myndigheders forskrifter, er kommunens personale på ældre-, sundheds-, psykiatri- og handicapområderne meget opmærksom på at holde øje med, om borgere og beboere viser symptomer på smitte med corona-virus. Lige nu er vores medarbejdere dog, som i resten af landet ramt af, at der er mangel på testudstyr. Derfor er det kun borgere med meget stærke symptomer, som får foretaget test, og <em>i alle tilfælde er det en lægelig vurdering og beslutning</em>. På dagens pressemøde fra Statsministeriet, blev det meldt ud, at de nationale myndigheder nu gør alt, hvad de kan for at skaffe mere testudstyr samt værnemidler.</p><p><strong>Skolerne</strong><br><strong> </strong>På vores skoler bliver der i øjeblikket arbejdet på at styrke og forbedre undervisningen på distancen mest muligt. Der arbejdes på at gøre den mere virtuel, levende og på at få en struktureret dagligdag på plads med en følelse af fællesskab.</p><p><strong>Børn og Familie</strong><br><strong> </strong>Det kan skabe flere udfordringer og konflikter end normalt for øens sårbare familier, nu hvor man er mere sammen i familierne end normalt. Derfor arbejder medarbejderne på området også mere opsøgende end normalt. Der bliver både ringet til familierne, banket på dørene og gået ture i det fri, hvor der bliver talt om de problemer, der måtte være som konsekvens af den aktuelle situation. Alle borgere, der har en sag hos kommunen, kan som normalt kontakte deres sagsbehandler via telefon, og de udfordringer der løbende opstår, tackles.</p><p>Der er i øjeblikket ikke væsentlige nyheder fra vores øvrige områder. Meldingerne er generelt, at opgaverne bliver løst på de ændrede betingelser. Vi følger udviklingen tæt og er parat til at justere i indsatsen, når der bliver behov for det.</p><p><strong>Arbejder på en fleksibel arbejdsstyrke</strong><br><strong> </strong>Vi forbereder os på at antallet af smittede borgere og ansatte vil stige i den kommende tid. Det indebærer blandt andet at sikre de nødvendige aftaler for at medarbejderne kan bruges fleksibelt og på tværs af organisationen for at sikre, at de kritiske opgaver kan varetages.</p><p><strong>Kommunens omstilling er tilbage med almindelig åbningstid</strong><br><strong> </strong>Kommunen har igen almindelige telefontider trods nødberedskabet. Der er generelt åbent for telefonekspedition på telefon 56 92 00 00 i tidsrummet&#58;</p><p>Mandag-onsdag&#58; kl. 09.00 - 16.00 <br>Torsdag&#58; kl. 09.00 - 17.00 <br>Fredag&#58; kl. 09.00 - 13.00<br> <br>Husk, at spørgsmål der vedrører corona besvares af vores nationale myndigheder.<br> Hjemmeside&#58; <a href="https&#58;//politi.dk/corona"><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>coronasmitte.dk</strong></span></a><br> Hotline <strong>70 20 02 33</strong></p><p><strong>Pressehenvendelser</strong><br><strong> </strong>Kontakt gitte.bisse.bertelsen@brk.dk mobil 40403045, der vil koordinere besvarelse.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/ssts%20forholdsregler%20bannerformat.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Gyllen skal ud på markerne nu ......1170025-03-2020 10:11:13151http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-03-22T23:00:00Z<p>Det har længe været tilladt at bringe gylle ud, men de færreste marker har kunnet bære maskinerne. Men nu banker foråret på døren – og gyllen skal bringes ud på markerne. </p><p>Det er en opgave, der vender tilbage år efter år, og der kan derfor være grund til at få genopfrisket reglerne igen – både de skrevne og uskrevne.</p><p>Gylleudbringning er&#160;reguleret i miljølovgivningen og det betyder at Folketinget her har fastlagt den nødvendige balance mellem hensyn til sundhed, miljø og erhvervets muligheder for at producere fødevarer. </p><p>Og på denne tid af året kan landbruget både kan ses, høres og lugtes af naboer. </p><p>Her er de skrevne og uskrevne regler omkring udbringning af gylle.</p><h2><span style="text-decoration&#58;underline;">De skrevne regler</span></h2><p><strong>Ingen udbringning i weekend og på helligdage nær byer og sommerhusområder</strong></p><p>Uanset om det er husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse eller slam må det ikke udbringes i weekender og helligdage på arealer, der ligger tættere end 200 meter på byzone eller sommerhusområder.</p><p><strong>Ingen udbringning på jord, der er vandmættet, frossen eller dækket af sne</strong></p><p>Du må ikke udbringe gylle, slam, biomasse, ensilage, handelsgødning eller restvand ud på arealer, der er vandmættede, frosne eller dækket af sne.</p><p>Jorden er vandmættet, når du med hænderne kan presse vand ud med hænderne. Den vandmættede jord kan kendes ved, at den er vandfyldt selv flere timer efter, at det har regnet.</p><p><strong>Pas på skråninger og vandløb</strong></p><p>Du skal holde 20 meters afstand til vandløb og søer over 100 m² og kystvand, hvis skråningen ned til søen eller vandløbet har en hældning på mere end 6 grader.</p><p>Hvis skråningen er mellem 6 og 12 grader, er det yderligere et krav, at flydende husdyrgødning skal nedfældes parallelt med vandløb.</p><p><strong>Tag billeder af jorden inden du bringer gylle ud</strong></p><p>Reglerne efterlader et vist fortolkningsrum, så vi anbefaler, at du tager et billede af arealernes tilstand inden du kører ud, så du kan dokumentere, hvordan de ser ud på udbringningstidspunktet, hvis det skulle blive nødvendigt.</p><h2><span style="text-decoration&#58;underline;">De uskrevne regler</span></h2><p>Endelig er der de uskrevne regler, og når det gælder det gode naboskab og god gylle-stil, så er det de uskrevne regler du skal holde dig for øje&#58;</p><p><strong>Tag hensyn i trafikken og gør rent efter dig</strong></p><p>Sørg for at holde ind til siden, hvis der samler sig en hale af biler efter dig, når du transporterer gylle fra gylletanken til marken.</p><p>Husk at stille en advarselstrekant med markering af glat vej og jordkørsel op, så trafikanterne i god tid kan se, at der er risiko for glat vej (det er faktisk én skreven regel). </p><p>Når arbejdsdagen slutter skal vejen gøres ren.</p><p><strong>Giv naboerne besked om, hvornår du kører gylle</strong></p><p>Hvis dit landbrug har facebookside, kan du kan lave et opslag om, at du kører gylle.</p><p>En seddel direkte i postkassen er også en god og ikke mindst personlig måde at gøre sine naboer opmærksom på, at nu køres der gylle.&#160;</p><p>&#160;</p><p><strong>Vi skal alle være her</strong></p><p>Bornholms Regionskommune henstiller til, at landbruget så vidt muligt viser nabohensyn med tanke på, at mange naboer sandsynligvis kan være hjemme i den kommende tid på grund af corona-situationen i Danmark.</p><p>Ligeledes henstiller regionskommunen til, at naboerne også accepterer, at vi nu går tiden i møde, hvor landbruget har brug for at sprede gylle på markerne til afgrøderne, og at der vil være lugtgener.</p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat.</p><p>&#160;</p><img alt="Gylleudkørsel" src="/Nyheder/PublishingImages/Gylle.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
BOFA udvider åbningstider for erhvervslivet1146023-03-2020 06:36:47112http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-03-22T23:00:00Z​<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">BOFA forlænger åbningstiden for erhvervslivet på øens to nødåbne genbrugspladser&#160;</span><div title="Page 1"><br>BOFA har i samarbejde med det bornholmske erhvervsliv valgt at ændre åbningstiden på øens to nødåbne genbrugspladser. Det betyder, at håndværkere og andre erhvervsgrupper fra dags dato har mulighed for at aflevere <strong>erhvervsaffald på genbrugspladserne i Rønne og Nexø, mandag til fredag fra kl. 7.00 - 15.00. </strong><br><br>BOFA ønsker med tiltaget fortsat at understøtte øens erhvervsliv og give endnu bedre mulighed for at komme af med erhvervsaffaldet og samtidig forhindre flaskehalsproblemer på genbrugspladserne. <br><br>NB. Private borgere har stadig IKKE mulighed for at aflevere affald på de nødåbne genbrugspladser. <br><br><strong>- godt nyt til bornholmske haveejere </strong><br><br>Der er også godt nyt til private borgere, der ønsker at aflevere haveaffald.&#160;BOFA har ligeledes valgt at forlænge åbningstiden for haveaffaldspladserne i de to største byer på øen.a<br><br>Fra dags dato har <strong>private borgere og erhvervsliv mulighed for at aflevere haveaffald i Rønne og Nexø,</strong><strong> mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 7.00 – 15.00 </strong><br><br>BOFA beder erhvervsliv og borgere om at vise hensyn og holde mindst to meters afstand til andre personer på pladserne. <br><br></div><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Bofa%2022-1200px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Plejehjem, kommunale og private bosteder som er omfattet af midlertidigt forbud mod besøg934026-03-2020 06:38:17581http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-03-20T23:00:00Z<p>​Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt landets kommunalbestyrelser om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19. Institutionerne på&#160;oversigten her under&#160;er omfattet af det midlertidige forbud.</p><h3>Oversigt over plejecentre og –hjem</h3><p>Plejehjemmet Toftegården<br>Toftelunden 5, 3790 Hasle<br> Tlf. 56 92 48 70&#160;<br> <a href="mailto&#58;toftegaarden@brk.dk">toftegaarden@brk.dk</a> <br> Leder&#160;Susanne Møller</p><p>Plejecenter Klippebo<br>Solstien 1, 3760 Gudhjem. <br>Tlf.&#160;56 92 46 70<br> <a href="mailto&#58;Klippebo@brk.dk">Klippebo@brk.dk</a> &#160; <br>Leder Charlotte Petersen</p><p>Aktivitets- og plejecenter&#160;Lunden<br>Paradisvej 83, 3700 Rønne <br>Tlf. 56 92 46 00&#160;<br> <a href="mailto&#58;lunden@brk.dk">lunden@brk.dk</a> <br>Ledere Sanne Korp Skovgaard og&#160;Connie Drejer</p><p>Plejecenter Nylars<br>Rønnevej 106, Nylars, 3720 Åkirkeby<br> Tlf. 56 92&#160;77 00&#160;<br> <a href="mailto&#58;Nylars.Plejecenter@brk.dk">Nylars.Plejecenter@brk.dk</a> &#160;&#160; <br>Leder&#160;Jannie Fuglsang-Damgaard</p><p>Plejecenter Nørremøllecenteret<br>Paradisvej 68, 3730 Nexø<br> Tlf.&#160;56 92 49 00&#160;<br> <a href="mailto&#58;noerremoellecentret@brk.dk">noerremoellecentret@brk.dk</a> &#160;&#160; <br>Ledere&#160;Ea Rovsing Olsen&#160;og Mie Skovgaard-Jensen</p><p>Plejecenter Snorrebakken<br>Snorrebakke Allé&#160;2, 3700 Rønne<br> Tlf. 56 92 27 00<br> <a href="mailto&#58;snorrebakken@brk.dk">snorrebakken@brk.dk</a>&#160;&#160;<br>Plejecentret Snorrebakken&#160;er inddelt i flere afdelinger, og grupper benævnt&#160;fra A til J. Herunder ses lederne på de enkelte steder</p><p><strong>AB</strong>&#58; Lissy Madsen<br> <strong>CD</strong>&#58;&#160;Jeanette Rønne Egeskjold<br> <strong>EF</strong>&#58;&#160;Lone Sofie Nielsen<br> <strong>GH </strong>og <strong>IJ</strong>&#58; Susanne Ager</p><p>Plejecenter Aabo<br>Nygade 40, 3720 Åkirkeby <br>Tlf.&#160;56 92 48 00<br> <a href="mailto&#58;aabo@brk.dk">aabo@brk.dk</a><br>Leder Zette Kofoed</p><p>Rehabilitering Sønderbo<br>Curdtslund 2, 3700 Rønne<br>Tlf. 56 92 47 00 <br>Leder Janike Thiesen&#160;&#160;&#160;</p><h3>Børn og Familie</h3><p>Løvstikken er et specialiseret døgn- og aflastningstilbud for børn, unge og voksne.</p><p>Løvstikken<br>Pihls Allé 10 <br>3782 Klemensker<br>Tlf.&#58; 56 92 64 70<br><a href="mailto&#58;loevstikken@brk.dk">loevstikken@brk.dk</a> <br>Leder Karina Jensen<br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br>Ungehuset<br></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Sveasvej<br></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">3700 Rønne<br></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Tlf.&#58; 56 92 42 80 tast 2<br></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Mail&#58;&#160;</span><a href="mailto&#58;ungehuset@brk.dk" target="_blank" style="background-color&#58;transparent;">ungehuset@brk.d</a><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">k<br></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Leder&#58; Lotte&#160;Bjaler</span></p><p>Broen, Svalhøj (Privat instituion)<br>Simblegårdsvej 28 <br>3790 Hasle<br>Tlf.&#58; <a><span style="text-decoration&#58;underline;">56 95 05 00</span></a> <br>E-mail&#58; <a href="mailto&#58;info@svalhoj.dkBase2">info@svalhoj.dk<br><br>Base2</a> &amp; Pædagogkompagniet (privat institution)<br>Søndre Landevej 112<br> 3720 Aakirkeby<br>Mail&#58; Martin@base2.dk eller <a href="mailto&#58;Mille@paedagogkompagniet.dk">Mille@paedagogkompagniet.dk</a><br>Mobil&#58;<span class="baec5a81-e4d6-4674-97f3-e9220f0136c1" style="white-space&#58;nowrap;"> 22 42 60 07<a title="Ring op&#58; +45 2242 6007" href="#" style="margin&#58;0px;border&#58;currentcolor;left&#58;0px;top&#58;0px;width&#58;16px;height&#58;16px;right&#58;0px;bottom&#58;0px;overflow&#58;hidden;vertical-align&#58;middle;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;nowrap;position&#58;static !important;"></a></span> Tlf.&#58; <span class="baec5a81-e4d6-4674-97f3-e9220f0136c1" style="white-space&#58;nowrap;">32 62 01 04&#160;</span></p><h3>Psykiatri &amp; Handicap</h3><h4>De kommunale botilbud&#58;</h4><p>Botilbuddet Røbo<br>Rø Skolevej 6<br>3760 Gudhjem<br>Tlf. 30 38 83 81<br>Leder Natasja Mortensen </p><p>Nexøhuset<br>Stenbrudsvej 23<br>3730 Nexø<br>Tlf. 24 29 74 11<br>Leder Louise Kennet</p><p>Gartnerparken<br>Smallesund 15<br>3700 Rønne<br>Tlf. 30 18 19 36<br>Leder Lonnie Beijer Hald</p><p>Stenbanen<br>Stenbanen 18<br>3700 Rønne<br>Tlf. 51 52 47 92<br>Leder Margit Kristensen</p><p>Kommandanthøjen<br>Kommandanthøjen 2<br>3700 Rønne<br>Tlf. 51 59 40 38</p><p>Klintebo <br>Klintebovej 4<br>3720 Åkirkeby,<br>Tlf. 30 18 19 25<br>Leder af bo- og dagtilbud Pia Jonge</p><p>Afdeling Langhuset<br>Tlf. 61 19 29 68<br>Leder Andreas Westh </p><p>Afdeling Havehuset<br>Tlf. 24 29 39 68<br>Leder Michael Bock</p><p>Afdeling Stjernehuset og Kridthuset<br>Tlf. 30 18 19 35<br>Leder Susanne Blem Koefoed </p><h4>Private botilbud&#58;</h4><p>Kærbygård<br>Plantagevej 5 A<br>3700 Rønne <br>Tlf. 52 17 05 96<br>Leder Henrik Rønnow</p><p>Valmuen<br>Kannikevangen 12<br>3720 Åkirkeby<br>Tlf. 21 39 82 85<br>Leder Claus Tychsen</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/coronavirus.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Læs Sundhedsstyrelsens brev til alle danskere911220-03-2020 16:46:46181http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-03-19T23:00:00Z<p>Læs ​Sundhedsstyrelsens brev til alle danskere over 15 år, som er tilmeldt e-boks. I brevet fortæller de os, hvad&#160;vi skal gøre, hvis vi oplever symptomer på COVID-19. Og hvad&#160;vi skal være særligt opmærksomme på, hvis&#160;vi bliver syge.&#160;I brevet får vi&#160;også at&#160;vide, hvordan&#160;vi bevidst beskytter&#160;os selv og andre mod smitte. </p><h2>Du kan altid finde nyeste information på hjemmesiderne&#58;<br><strong>sst.dk/corona</strong> og <strong>coronasmitte.dk</strong></h2><p> Du kan ringe døgnet rundt på den fælles&#58;</p><h2>myndighedshotline på tlf 70 20 02 33.</h2><p> Information in English available at sst.dk/corona-eng<br> Selected materials in other languages via publication list&#58; sst.dk/coronamaterialer</p><p>Læs Sundhedsstyrelsens brev <a href="/Nyheder/PublishingImages/Information%20om%20COVID-19%20alle%20danskere%20via%20e-boks.PDF"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Information om COVID-19 alle danskere via e-boks.PDF</a><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/ssts%20forholdsregler%20bannerformat.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed