Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

​​​​​

 

 

EU Update - Bornholmsk formandskab i Østersøen opfylder sine mål1173429-09-2023 08:20:10Da Bornholm i marts overtog formandskabet i Euroregion Baltic samarbejdet, var det med fire mål for øje, som nu efter årets tredje og sidste Styrelsesmøde ser ud til alle at blive https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-09-28T22:00:00Z<p>Da Bornholm i marts overtog formandskabet i Euroregion Baltic samarbejdet, var det med fire mål for øje, som nu efter årets tredje og sidste Styrelsesmøde ser ud til alle at blive indfriet.</p><p>De fire mål for vort formandskab var at markere samarbejdets 25 års jubilæum, styrke ungdomssamarbejdet, styrke den fælles indsats for klima og grøn omstilling, samt styrke vores organisation. </p><p>Jubilæet fik vi godt markeret da vi overtog formandskabet i marts på Bornholm. I maj mødtes vi i Karlskrona og her fik vi etableret en særlig Task Force indenfor klima og grøn omstilling, som nu har haft sine første par møder og er i fuld gang med arbejdet. På dette møde er vort ungdomssamarbejde blev markant styrket, med unge deltagere fra hele Euroregion Baltic området. Fra Bornholm deltog Sofie Christiansen og Amar Dlakic fra Ungerådet på Bornholm.</p><p>Og endelig har vi brugt rigtig meget tid på en styrkelse af vores organisation, således at Euroregion Baltic i lighed med ca. 80 andre europæiske samarbejder opnår sin egen formelle EU-status. Det vil gøre meget lettere at hente støtte fra EU og at få genetableret et fælles sekretariat, udtaler Mikael Benzon.</p><p>Euroregion Baltic styrelsens møde blev afholdt i Bruxelles i denne uge, suppleret af møder med nøglepersoner i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Energi og møder med flere regionale Bruxelleskontorer. Alle møder blev afholdt i Greater Copenhagen EU Office, der er et fælles kontor i Bruxelles for danske regioner, kommuner og universiteter øst for Storebælt.</p><p>Euroregion Baltic blev etableret i 1998 med de svenske regioner Blekinge, Kalmar og Kronoberg, den litauiske Klaipeda-region, de to polske regioner Pommern og Warmia-Mazury, samt Bornholm.<br>Samarbejdet har især fokus på klima og den grønne omstilling, miljøet i Østersøen og ungdomssamarbejde.</p><p><br>Som kommunalbestyrelsens repræsentanter er udpeget Mikael Benzon og Heidi Burgedahl, hvor førstnævnte i marts blev valgt som formand for samarbejdet. Formandskabet gælder for et år, og Bornholm afløses i februar 2024 af Kronoberg-regionen.</p><p>&#160;</p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Billede3.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Borgerservice til de morgenfriske hver torsdag1133128-09-2023 11:58:23okto ber slår Borgerservice dørene op allerede kl. 715, så morgenfriske borgere fx kan få lavet nyt pas eller kørekort på vej til arbejde Vi vil borgerne, og vi ønsker at det https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-09-27T22:00:00Z<p>​​<br></p><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>Fra torsdag 26. okto</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>ber slår Borgerservice dørene op allerede kl. 7&#58;15, så morgenfriske borgere fx kan få lavet nyt pas eller kørekort på vej til arbejde.&#160;</strong></span></div><div><br></div><div>”Vi vil borgerne, og vi ønsker at det skal være så let som muligt at få hjælp i Borgerservice”, fortæller Bo Rosendal, leder af Borgerservice. ”Derfor prøver vi med dette tiltag. Vi har en forventning om, at vi ved at åbne tidligere hver torsdag morgen, bedre kan servicere nogle borgere, som ellers kan have vanskeligt ved at nå i Borgerservice inden for vores normale åbningstid, på grund af arbejde. Der er i første omgang tale om et forsøg&#160;for at afdække efterspørgslen på de tidlige morgentider i Borgerservice”&#160;siger Bo Rosendal.&#160;</div><div><br></div><div>Forslaget fik bred opbakning af politikerne&#160; i kommunens Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalg, da de blev orienteret om forsøget med de fleksible morgentider for de morgenfriske borgere. Så hvis borgerne efterspørger tiderne, er det forventningen at tilbuddet bliver gjort permanent.</div><div><br></div><div>Forsøget er inspireret af erfaringer fra andre kommuner, hvor der i Borgerservice har været stor efterspørgsel på tiderne om morgenen. Derfor forventer Borgerservice også, at de tidlige morgentider om torsdagen vil blive taget ​​hurtigt.<br></div><div><br></div><div><strong>Bestil tid allerede nu&#160;</strong> &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;</div><div>Første gang Borgerservice åbner kl. 7.15 bliver torsdag den 26. oktober. Det er allerede nu muligt at booke de tidligere morgentider.&#160;</div><div><br></div><div>Som til de øvrige tider foregår bestillingen på brk.dk eller ved at ringe på 5692 0000.&#160;</div><div><br></div><div>Der er obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice.</div><div><br><br><br></div><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Borgerservice_betjening.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bemærkninger til nye og ændrede forslag til budget 20241131727-09-2023 12:57:46De samlede bemærkninger til nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne kan nu ses Forslag, der var nye eller ændrede siden sidste hørings- og kommenterings-periode har været https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-09-26T22:00:00Z<p>​De samlede bemærkninger til nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne kan nu ses.<br></p><p>Forslag, der var nye eller ændrede siden sidste hørings- og kommenterings-periode&#160;har været sendt i høring og til kommentering frem til den 27. september.</p><p>De indkomne bemærkninger er nu samlet og kan findes her&#160;på <a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2024.aspx">hjemmesiden</a>.<br>Her finder du også materialet, der har været udsendt i høring.<br><br></p><p>Bemærkningerne vil indgå i matrialet til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet til 2024 den 12. oktober.<br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Om-Kommunen/PublishingImages/budgetbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Byg igen klar til en snak om dit byggeri -Åbent Hus 2. oktober1130527-09-2023 08:14:41Og har du spørgsmål til proces, lovgivning og i det hele taget Så sving forbi Snorrebakken mandag 2. oktober mellem kl. 15 og 17 og få en snak med en byggesagsbehandler fra https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-09-26T22:00:00Z<p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>​​Er du husejer med byggeplaner? Og har du spørgsmål til proces, lovgivning og i det hele taget? Så sving forbi&#160;Snorrebakken mandag 2. oktober mellem&#160;kl. 15 og 17 og få&#160;en snak med en byggesagsbehandler fra kommunen.&#160;</strong></span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">​Kommunens afdeling Byg gentager succesen m</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">ed at invitere borgerne indenfor til dialog om&#160;byggeprojekter.&#160;Du kan f</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">å indsigt i de regler, muligheder og begrænsninger der er, hvis du&#160;ønsker at bygge til eller ændre din private bolig.&#160;</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">​​Du&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">kan spø</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">rge til BBR. Du kan få underskrevet dit el-skema, hvis du&#160;søger om redu</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">ktion af elprisen, fordi du&#160;opvarme dit hus med el. Og hvordan er det nu lige med landzonetilladelser i forbindelse med byggeri?</span></p><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>Først Snorrebakk</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>en i Knudsker - næste gang i Hasle</strong></span><br></div><div>Mandag 2. oktober er det rådhuset på Snorrebakken i Knudsker uden for Rønne, som danner rammerne om Åbent Hus hos Byg. Medarbejdere <span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">fra Byg sidder klar mellem kl. 15 og 17.&#160; &#160;</span></div><div><br></div><div>Senere i efteråret bliver der&#160;en&#160;mulighed&#160;mere for at få en snak med byggesagsbehandlere fra Byg, nemlig&#160;i&#160;Hasle Hallen mandag 6. november også fra&#160;kl. 15-17.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Foto&#58; Nikolaj Beyer/1437.dk<br></div><div>&#160;​<br></div><p>​​​<br>​<br><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Cykler_Ronne_BD_05867_Foto_Nikolaj_Beyer.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hans Rømer Skolen får besøg af et mobilt Escape Room1127326-09-2023 13:13:20T orsdag d. 28/9 2023 får Hans Rømer Skolen besøg af et mobilt Escaperoom fra Midgård Event Escaperoom giver eleverne mulighed for at anvende deres kreative https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-09-25T22:00:00Z<p>​<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">T</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">orsdag d. 28/9 2023 får Hans Rømer Skolen besøg af et mobilt&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Escaperoom fra Midgård Event</span></p><div>Escaperoom giver eleverne mulighed for at anvende deres kreative problemløsningsfærdigheder i en&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">und</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">erholdende og unik ramme. Med udfordrende gåder og puslespil, der er designet specielt til&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">u</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">dskolingselever, opfordres de til at tænke kritisk, arbejde sammen og tage initiativ for at finde&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">l</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">øsningerne og løse mysteriet inden for den givne tidsramme.</span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></span></div><div>Vi ønsker via dette event at styrke sammenholdet på tværs af udskolingen ved at eleverne får mulighed&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">for at sætte deres logisk/matematiske tænkning og innovative tænkning i spil. Vi håber, at eleverne&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">oplever, </span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">at alle kan bidrage – at det øger fællesskab og forståelse for hinanden – samt øger deres&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">samarbejdskomp</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">e</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">tencer og kommunikative færdigheder.</span></div><div>Vi ønsker, at eleverne gennem problemløsning kan se og opdage styrken i at være forskellige - og lære af&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">hinanden</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> </span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">– ved, på egen krop at opleve, at andre tænker/løser opgaver på en anden måde end jeg selv.</span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></span></div><div>Vi ønsker at vores elever tager denne erfaring med, når de en anden gang står med et problem, der skal&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">løses. A</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">t</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> den erfaring de nu har fået, kan bidrage til, at de fremadrettet kan anskue problemer </span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">fra flere&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">sider.</span></div><div><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></span></div><div>Se mere om eventet via link til Midgård Event&#58; Mobilt Escape Room for 3-120 personer | Book Midgaard&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Event (mev.dk)</span></div><div>Midlerne, der muliggør eventet for HRS’ børn er tilvejebragt via BRKs puljemidler, som understøtter&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">i</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">nklusionsindsatser i kommunens folkeskoler.</span></div><div><br></div><div>Kom gerne forbi, hvis I har tid og lyst.&#160;</div><div>Kontaktperson er Marianne Oehlenschläger,&#160;</div><div>Tlf&#58; 23 96 23 92</div><div>Mail&#58; marianne.oehlenschlager@brk.dk<br></div><div><br></div><div>På Hans Rømer Skolens vegne,<br></div><div>Venlig hilsen,</div><div>Pernille Rigstad, skoleleder<br></div><p><br><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Skærmbillede%202023-09-26%20143030.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Levering af vejsalt til Bornholms Regionskommune er sendt i udbud1127226-09-2023 10:43:17Bornholms Regionskommune har sendt indkøb og levering af vejsalt (havsalt) fra 2024-2026 i udbud Behovet er skønnet til at være 3.500 tons om året Første levering i januar 2024 er https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-09-25T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune har sendt indkøb og levering af vejsalt (havsalt) fra 2024-2026&#160; i udbud.<br></p><p>Behovet er skønnet til at være 3.500 tons om året. Første levering i januar 2024 er på 2.000 tons.<br></p><p>Tilbudsfrist er den 31. oktober 2023.<br></p><p>Læs mere og find materialer og se hvordan du byder&#58;&#160;<a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Udbud-vedr.-indkøb-og-levering-af-vejsalt-til-Bornholms-Regionskommune.aspx">Udbud vedr. indkøb og levering af vejsalt til Bornholms Regionskommune (brk.dk)</a>​</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/sne%20banner.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Temaet for Frivillig Fredag er "Frivillig, fordi..."818725-09-2023 11:03:14Fredag 29 september danner ​ Musikhuzet i Rønne igen i år rammen for den årlige Frivillig Fredag Frivilligheden fejres altid over det ganske land den sidste fredag i https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-09-24T22:00:00Z<p><strong>​Fredag 29 september danner&#160;​</strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>Musikhuzet i Rønne </strong></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>igen i år rammen for den årlige&#160;Frivillig Fredag. Frivilligheden fejres altid over det ganske land den sidste fredag i september.&#160;</strong></span></p><div>Musikhuzet åbner dørene&#160;fra&#160;kl. 15.00 til kl. 18.00.</div><div><br></div><div>Årets landsdækkende tema er ”Frivillig, fordi…” Svaret bliver der&#160;god anledning til at finde i den foreningsmesse, som igen i år er knyttet til det bornholmske arrangement.</div><div>Her deltager i år 27 foreninger m.fl.<br></div><div><br></div><div><strong>Taler og prisoverrækkelser</strong><br></div><div>Konferencier i år er Roald Bergman fra Kjøllergård, Østermarie. Årets gæstetaler er kommandant Ulrik Skytte, chef for det bornholmske hjemmeværn.</div><div>Undervejs vil der være to prisoverrækkelser&#58;</div><div><br></div><div><ul><li>​Årets Frivillighedspris, som Kommunalbestyrelsens Social- og Sundhedsudvalg uddeler</li><li>Årets Kultur- og Idrætspris, som Kommunalbestyrelsens Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalg uddeler</li></ul></div><div><br></div><div>På Bornholm udgør Frivillig Fredag også en god anledning til dialog mellem de frivillige og kommunalbestyrelsens politikere, som er særligt indbudt til arrangementet.</div><div><br></div><div>Deltagende foreninger mv. i foreningsmessen&#58;</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>DGI Bornholm<br></div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Ældresagen<br></div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Bornholms Veteran Forum</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Europabevægelsen</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Bornholmske Samlere</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>ADHD-foreningen</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Knudsker Pensionistforening</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Bedre Psykiatri</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Dansk Vandrelaug</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Østbornholms Telefonkontakt</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Café Elmer, Rønne</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>De Små Børns Bornholm</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Multihuset Østerlars</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Øens Venner</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Røde Kors</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Ungdommens Røde Kors</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>SIND Bornholm</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Menighedsplejen, Rønne Sogn</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Det Bornholmske Hjemmeværn</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Diabetesforeningen</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>KFUM &amp; KFUK Bornholm</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Epilepsiforeningen</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Bornholms Marineforening</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Kræftforeningen Tidslerne</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Musikhuzet</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Frivillig Forum Bornholm<br></div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>South Baltic kontaktpunktet<br></div><div><br><img src="/Nyheder/PublishingImages/annonce_Frivillig_Fredag_sep_2023.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br><br></div><p>​<br><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/FF.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Møde i Børne- og Skoleudvalget 26. september er aflyst7622-09-2023 10:43:10Mødet i Børne- og Skoleudval get tirsda g 26 september er aflyst på grund af for få sager på dagsordenen Børne- og Skoleudval get ​ holder 10 møder om årethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-09-21T22:00:00Z<p>​<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">​​​​Mødet i Børne- og Skoleudval</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">get tirsda</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">g 26. september er aflyst på grund af for få sager på dagsordenen.&#160;</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Næste møde holdes&#160;tirsdag&#160;31. oktober.&#160;<span style="color&#58;inherit;background-color&#58;transparent;">Børne- og Skoleudval</span><span style="color&#58;inherit;background-color&#58;transparent;">get</span>​ holder 10 møder om året.&#160;​&#160;&#160;</span></p><p><br><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Insekthotel2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Internetpsykiatrien - Gratis digital behandling af angst og depression med kort ventetid5721-09-2023 12:17:13Inte rnetpsykiatrien tilbyder landsdækkende gratis behandling af let til moderat angst eller depression hos voksne over 18 år Måske er det noget for dig, eller nogen du kender https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-09-20T22:00:00Z<p>​<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">​​Inte</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">rnetpsykiatrien tilbyder landsdækkende gratis behandling af let til moderat angst eller depression hos voksne&#160;over 18 år.&#160;Måske er det noget for dig, eller nogen du kender?</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Behandlingen foregår&#160;i et&#160;program, som fungerer lidt ligesom en online selvhjælpsbog. Du arbejder selvstændigt med en række behandlingstrin, som giver dig de værktøjer og viden, der skal til for at håndtere og udfordre din angst eller depression bedre. Undervejs bliver du understøttet skriftlig af en psykolog.&#160;</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Behandlingen varer op til 12 uger.&#160;Der er kort ventetid på opstart&#160;og forløbet er meget fleksibelt, fordi det hele&#160;kan foregå inden for dine&#160;egne rammer, i de tidsrum, hvor det passer dig&#160;bedst.</span></p><p>Behandlingstilbuddet er egnet til behandling af let til moderat&#58;</p><ul><li>Depression</li><li>Panikangst</li><li>Enkelfobi</li><li>Socialfobi</li><li>Agorafobi<br><br></li></ul><p><strong>Behandlingen</strong></p><p>Behandlingsprogrammet kombinerer relevant viden med daglige øvelser, hvilket samlet understøtter evnen til at håndtere angst eller depression. Det er derfor en forudsætning, at du&#160;har både tid og overskud samt er motiveret for at arbejde selvstændigt med behandlingen. Internetpsykiatriens tilbud er derfor ikke egnet, hvis din&#160;livssituation kompliceres af et aktuelt misbrug eller andre komplekse psykiske lidelser, som fx en personlighedsforstyrrelse.</p><p>Ansøgning om behandling foregår via Internetpsykiatriens hjemmeside (<a href="https&#58;//internetpsykiatrien.dk/" target="_blank">www.internetpsykiatrien.dk​</a>) og kræver ingen henvisning fra egen læge.</p><p><strong>Internetpsykiatrien drives af en enhed under Center for Digital Psykiatri og er et fællesregionalt behandlingstilbud.&#160;</strong></p><p><br></p><img alt="&lt;img alt=&quot;&quot; /&gt;" src="/Nyheder/PublishingImages/Internetpsykiatrien_1100%20x%20330%20-%203.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Se bådene der kommer på auktion1522-09-2023 10:58:04Hvis du er interesseret i at se nærmere på bådene, kan de besigtiges inden auktionen starter Bornholms Regionskommune har foretaget en større oprydning på de kommunale havne for at https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2023-09-19T22:00:00Z<p>​​​​​​​<br><strong style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">​7&#160;både sættes på auktion d. 4. oktober. Hvis du er interesseret i at se nærmere på bådene, kan de besigtiges inden auktionen starter.&#160;Bornholms Regionskommune har foretaget en større oprydning på de kommunale havne for at øge sikkerheden og pleje havne- og oplagsområdet.</strong><br></p><p><strong><br></strong></p><h3>Kom og se bådene<br></h3><p>Bådene har forskellige placeringer og kan besigtiges følgende datoer&#58;</p><p><strong style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">23. september i Nørrekås (Bådehavnsvej 13 i Rønne) mellem kl. 10 og 12</strong><br></p><p><strong> 30. september i Tejn (Havnen 3) og i Aakirkeby (Brovangen 11) mellem kl. 10 og 12</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong><img src="/Nyheder/PublishingImages/Auktion%20(1).png" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;604px;" /><br></strong></p><p>​​Rettelse&#58;&#160;Der er blevet afklaret ejerforhold på en af de viste både. Billedet af båden er derfor fjernet.<br></p><p><br></p><p><strong style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Auktionen starter 4. oktober kl. 19&#58;00 og lukker 18. oktober kl. 19&#58;00.</strong><br></p><p>Der bydes online via <a href="http&#58;//www.kapow.eu/" target="_blank" title="auktionssiden hvor bådene bliver sat til salg" style="text-decoration&#58;underline;">www.kapow.eu</a>.<br> Kapow.eu handler kun med momsregistrerede virksomheder, du skal derfor bruge et momsregistreret CVR-nummer ved oprettelse som byder.</p><p>Der kan bydes på bådene, når auktionen åbner.​​&#160;</p><p><em>Der er krav om CVR-nummer for at kunne byde på bådene, fordi salg fra virksomhed til privatpersoner skal foregå efter købeloven og forbrugeraftaleloven.</em></p><p><em>Købeloven og forbrugeraftaleloven betyder bl.a. at der er 14 dages fortrydelsesret og 2 års reklamationsret, og det kan kommunen ikke efterkomme ved salg af disse både.</em></p><p><em>Bornholms Regionskommune sælger bådene som beset, og det er kun gældende ved salg mellem virksomheder. Bydere på bådauktionen skal derfor have et momsregistreret CVR-nummer.</em></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Årsagen til auktionen skyldes, at efter oprydningen står kommunen tilbage med både uden ejerforhold, der er blevet vurderet til at have en værdi. Eventuelle indtægter fra auktionen vil gå til omkostninger for håndtering af bådene, og Bornholms Regionskommune forventer derfor intet overskud på eventuelle salg.​</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">​<br><br></span></p><img alt="Både til auktion" src="/Nyheder/PublishingImages/Auktion%20(1).png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;MARGIN&#58;5px 5px;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed