Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

 

Hvordan ser dit Rønne ud89918-01-2019 07:51:28209http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-01-17T23:00:00Z<p><strong>I den kommende uge vil Rønneboere blive spurgt om, hvad de sætter pris på i byen, og hvad de mener, der trænger til en kærlig hånd. Det sker som led i arbejdet med at få lagt en strategisk udviklingsplan for Rønne.</strong></p><p>Arbejdet med en ny strategisk udviklingsplan for Rønne gik i gang i slutningen af sidste år. I den kommende uge bliver det foreløbige arbejde synligt på Rønne Bibliotek, i Rønne Idrætshal og på Campus Bornholm. </p><p>Alle tre steder bliver der opsat store kort over Rønne, hvor forbipasserende kan markere steder i Rønne, som de sætter pris på - og steder, som de mener trænger til en kærlig hånd. På biblioteket, i idrætshallen og på Campus er der også mulighed for at møde nogle af de eksterne rådgivere, som arbejder med den nye, samlede udviklingsplan. Det sker i&#58;</p><p>Rønne Idrætshal&#58; Tirsdag 22. januar fra 16.00-17.00 <br>Campus Bornholm&#58; Onsdag 23. januar fra 13.00-14.00<br> Rønne Bibliotek&#58; Torsdag 24. januar fra 15.30-16.30</p><p>De eksterne rådgiverne vil i den kommende uge også besøge børnehaven Trinbrættet, 3. klasserne på Søndermarkskolen og lave interview med folk på gaden i Rønne.</p><p><strong>Borgermøde for alle i april</strong><br><strong> </strong>Ud over alt det der sker i den kommende uge, vil der også blive holdt et borgermøde i begyndelsen af april, hvor alle er velkomne. Desuden er der etableret tre grupper, som de eksterne rådgivere vil mødes med undervejs i arbejdsprocessen, der varer frem til sommer. Dels en dialoggruppe, der går på tværs af interesser i byen. Målet med den gruppe er, at skabe dialog på tværs af Rønnes erhvervsliv, detailhandel, kultur, idræt, turismeaktører og foreninger. Derudover er der en kultur- og en idrætsgruppe, som vil sætte fokus på kultur- og idrætslivets betydning for Rønne nu og i fremtiden.</p><p>Hvis man går med tanker og ideer til arbejdet med udviklingsplanen er man velkommen til at kontakte udviklingskonsulent, Kristian Pihl fra Bornholms Regionskommune eller Søren Møller Christensen fra rådgivningsvirksomheden carlberg/christensen.</p><p><strong>Om helhedsplanen for Rønne&#58;</strong><br> Den strategiske udviklingsplan for Rønne udarbejdes af et rådgiverteam bestående af tegnestuen Urland, rådgivningsvirksomheden carlberg/christensen, trafikanalysefirmaet Via Trafik samt markedsanalysevirksomheden Cushman &amp; Wakefield | RED. Planen skal være udarbejdet og behandlet i kommunalbestyrelsen inden sommer 2019. Realdania støtter økonomisk arbejdet med udviklingsplanen.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/byfront-2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Fristen for at søge jobbet som kommunaldirektør er udløbet 286416-01-2019 08:13:0677http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-01-15T23:00:00Z<p>​Den 15. januar udløb fristen for at søge jobbet som kommende kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune.<br><br>I alt har otte kandidater søgt jobbet. Forventningen er, at der ved udgangen af januar er fundet en ny kommunaldirektør til Bornholm.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/cirkuspladsen%20FM.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Udbud af vinduespolering i Bornholms Regionskommune438214-01-2019 11:29:42195http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-01-13T23:00:00Z<p>​<span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Bornholms Regionskommune sender vinduespolering for perioden 2019 - 2022 i udbud. </font></span></p><p><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Opgaven er delt i tre delområder og der kan bydes på et eller flere områder. </font></span></p><p><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Aftaleperioden løber fra den 1. april 2019 og udløber den 30. november 2022.</font></span></p><p><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Der bliver valgt ud fra det mest fordelagtige tilbud på baggrund af kriteriet pris.</font></span></p><p><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000"><a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Udbud-af-vinduespolering-i-Bornholms-Regionskommune.aspx">Læs mere om besigtigelse, registrering og hvordan udbudsmaterialet rekvireres</a>.</font></span></p><p><strong>Tilmeldingsfrist til besigtigelse er den fredag den 18. januar 2019, kl. 10.00.</strong></p><p>&#160;</p><img alt="Billede af vinduer hos borgerservice" src="/SiteCollectionImages/Erhverv/borgerservice_åbningstider.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Udbud af landzoneareal med forkøbsret438714-01-2019 09:36:42112http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-01-13T23:00:00Z<p>​</p><p>Del af matr. nr. 22a, Knudsker, beliggende ved Vibegårdscentret, 3700 Rønne udbydes til salg.</p><p>Grunden har et samlet areal på ca. 3.200 m², og det er politisk godkendt, at igangsætte en proces for udvidelse af planområdet i lokalplan nr. 56 for Vibegårdscentret til også at omfatte dette areal.</p><p>Læs mere Erhverv / Udbud / <a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Udbud-af-landzoneareal-med-forkøbsret.aspx" target="_blank">Udbud af landzoneareal med forkøbsret</a>.</p><p>Center for Ejendomme og Drift<br></p><img alt="Oversigtskort 22a Knudsker" src="/Erhverv/Udbud/PublishingImages/salg%2022a%20topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Se debat om ny boligpolitik på TV 2 Bornholm1211110-01-2019 19:31:48143http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-01-09T23:00:00Z<p>​Bornholm skal have en ny boligpolitik og et forslag er sendt i høring hos øens borgere. Den 10. januar blev der holdt et debatmøde i Aakirkebyhallerne, hvor Anne Thomas, formand for Klima og Bæredygtighedsudvalget fremlagde forslaget til den nye politik. Gæster fra både den almene og private boligsektor samt en bygherrerådgiver gav deres syn på, hvad der er vigtigt i forhold til en ny boligpolitik på mødet, hvor flere end 100 borgere deltog.</p><p><a href="http&#58;//tv2bornholm.dk/">TV 2 Bornholm</a> sendte direkte fra mødet, og udsendelsen vil blive genudsendt i den kommende tid, ligesom den vil ligge tilgængelig på <a href="http&#58;//tv2bornholm.dk/">TV 2 Bornholms hjemmeside</a>&#160;- søg eventuelt efter &quot;Borgermøde om boliger&quot;.</p><p><strong>Sidste frist</strong> <strong>for at indsende høringssvar til den nye boligpolitik er </strong><strong>fredag 18. januar.</strong></p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-ny-boligpolitik-for-BRK.aspx" target="_blank"><p><u>F</u>orslag til ny boligpolitik og en vejledning i, hvordan du kan komme med dit høringssvar.&#160;</p></a><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/boligpolitik%20bred.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nyt tværoffentligt samarbejde i mellem Beredskabsstyrelsen Bornholm og Bornholms Regionskommune53509-01-2019 07:25:28138http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-01-08T23:00:00Z<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune og Beredskabsstyrelsen Bornholm indgår aftale om et nyt tværoffentligt samarbejde omkring det kommunale redningsberedskabs operative opgaver i slukningsdistrikt Allinge gældende fra 1. maj 2019. Samarbejdsaftalen afløser den nuværende samarbejdsaftale, som udløber med udgangen af april måned. Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i den nugældende aftale, dog således at den fremstår som et egentligt professionelt samarbejde i mellem de 2 parter og hvor parterne hver især bidrager til opgavens løsning. Aftalen gælder indtil en af parterne opsiger den.</p><p>Beredskabsstyrelsen Bornholm vil derfor fortsat varetage brandsluknings- og redningsopgaver på hele Nordbornholm samt højderedningsopgaverne på hele Bornholm.</p><p>Formand for Natur- og Miljøudvalget, Leif Olsen (F), tilkendegiver stor tilfredshed med at der er fundet en løsning på håndteringen af det kommunale redningsberedskabs operative opgaver på det nordlige Bornholm og at det nuværende serviceniveau samtidig kan bibeholdes. Nu er aftalen godkendt i Natur- og Miljøudvalget og skal senere i januar måned behandles i Kommunalbestyrelsen.</p><p>Brigadechef Peter Kaas-Claesson udtrykker stor glæde ved udsigten til aftalens indgåelse og ser frem til et fortsat godt samarbejde med Bornholms Regionskommune.</p><p>&#160;</p><p>Venlig hilsen</p><p>Palle Kreutzberg Tourell<br>Beredskabschef</p><img alt="Beredskabet Bornholm" src="/Nyheder/PublishingImages/Beredskabet%20Bornholm%20-%20topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kom til infomøde om mulighederne i 10. klasse1176109-01-2019 12:39:0697http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-01-08T23:00:00Z<p>​10. klasseskolen inviterer alle interesserede elever og forældre til en informationsaften om mulighederne ved at tage 10. klasse. Kom og hør nærmere om de forskellige uddannelsesretninger.</p><p>På 10. klasseskolen vil du opleve et skoleår i et dynamisk ungdoms- og uddannelsesmiljø, som bygger på faglighed, ansvar og medbestemmelse. ​10. klasseskolen - den sikre vej til uddannelse.<span aria-hidden="true"></span></p><h2>Informationsaften for interesserede elever og forældre&#58;</h2><p><strong>Tirsdag</strong><strong> den 22. januar 2019 kl. 19.00</strong> på 10. klasseskolen, Vibegårdsvej 5, 3700 Rønne. </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/2018%20Uddannelsesmesse15-800px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Natur og Miljøudvalget drøfter BATs budget for 2019268407-01-2019 10:59:09153http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-01-06T23:00:00Z<p>Efter gennemgangen af underskuddet hos BAT i regnskabsår 2018 er der lavet en prognose for 2019, som viser, at der også i år vil være en ubalance i budgettet, som det ser ud pt. Prognosen viser et mindre underskud end i 2018 som følge af de tiltag, der allerede er iværksat for at nedbringe udgifterne.</p><p>At der også ventes en ubalance i 2019 og fremefter skyldes forhold og vilkår, som vi ikke kan justere på såsom høje brændstofpriser.</p><p>I prognosen er der blandt andet taget højde for en forventning om, at der i 2019 således fortsat vil være høje brændstofpriser, og at BAT vil have høje udgifter til reparationer, da garantiperioderne for de indkøbte busser er udløbet. Generelt kommer der flere reparationer til, eftersom materiellet bliver slidt. Dertil kommer, at BAT har fået øget kørsel i forhold til tidligere som konsekvens af, at ruter er blevet udvidet.</p><p>Budgettet for 2019 og fremefter er på dagsordenen på det kommende møde i Natur- og Miljøudvalget. </p><p>Udvalget vil på mødet blive præsenteret for nogle besparelsesforslag i så fald, at det ikke kan acceptere et budget med ubalance. </p><p>Der er i alt fremlagt otte spareforslag. Disse er valgt ud fra et hensyn til, hvor færrest passagerer berøres. For eksempel kørsler uden for myldretid, således at transport til og fra arbejde og studier for de flestes vedkommende fortsat sikres. Desuden er der forslag, som berører ruter, hvor der i en vis udstrækning er mulige alternative ruter eller afgange.</p><p>Hvis udvalget vælger at iværksætte spareforslag, vil de tidligst kunne gennemføres fra næste køreplansskifte, som er 29. juni 2019.&#160;</p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Borger/vej%20på%20Bornholm.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nu er der åbnet for indskrivning af kommende skolebørn244807-01-2019 08:08:01433http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-01-04T23:00:00Z<p>​Kære alle forældre til kommende skolebørn</p><p>Vi har netop åbnet for indskrivning af kommende skolebørn til skoleåret 2019/2020. Indskrivningen foregår digitalt <a href="https&#58;//tea-f.tabulex.net/Webindskrivning" target="_blank">via dette link</a> og du skal bruge din Nem-ID.</p><p>Hvis du er forælder til et barn født i 2013/2012, vil du automatisk modtage et brev fra kommunen, som giver nærmere information.&#160;På denne side kan du&#160;også læse mere om det at indskrive sit barn til skole.</p><p>God læselyst.&#160;</p><h2>Indskrivning til Børnehaveklasse 2019/2020</h2><p>At gå i børnehaveklasse, når man begynder sin skolegang,&#160;er <strong>o</strong><strong><strong>b</strong>ligatorisk&#160;</strong>og gælder derfor alle<strong>.</strong>&#160;Børn skal som hovedregel optages i en børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet fylder&#160;seks år.<br><br>Alle skal give kommunen besked om skoleønsket, uanset om barnet skal gå i folkeskole, på privatskole, om der bliver søgt om udsættelse af skolestarten, eller barnet har brug for specialtilbud.</p><p>Har du ikke modtaget noget brev i <strong>indskrivningsperioden</strong> som er mellem den 7. januar 2019 - 1. februar 2019, skal du kontakte Pladsanvisningen, som kan åbne for indskrivningen&#160;af dit barn.<br> <br>Er du tilflytter og kommer til Bornholm <strong>efter</strong> indskrivningsperioden, skal du kontakte Pladsanvisningen. <br>&#160;<br> <strong>Digital indskrivning - Hvordan ?</strong></p><p>Indskrivningen foregår som sagt digitalt i perioden d. 7. januar 2019 - 1. februar 2019 <a href="https&#58;//tea-f.tabulex.net/Webindskrivning" target="_blank">via dette link</a>&#160;(Husk du skal bruge Nem-ID til at logge ind).&#160;Det&#160;samme link ligger tilgængeligt her på forsiden af BRK.dk.<br></p><p>Du skal udfylde felterne med alle nødvendige oplysninger vedrørende dit barns indskrivning og SFO.&#160;På det sidste skærmbillede trykker du &quot;godkend&quot;, hvorefter du får en kvittering for din indskrivning.&#160; <br><br><strong>Besked om den endelige skoleplacering</strong><br> Primo april 2019 kan du igen logge&#160;ind på den digitale indskrivning og med Nem-ID se, hvilken skole, dit barn er indskrevet på. <br>&#160;<br> <strong>Privatskole</strong><br> Hvis dit barn skal på privatskole, skal du selv melde barnet ind der. Du skal dog alligevel huske, i indskrivningsperioden, at logge på den <a href="https&#58;//tea-f.tabulex.net/Webindskrivning">digitale løsning</a> og vælge den pågældende privatskole i listen, så kommunen ved besked om dit/jeres skolevalg.<br> &#160;<br> <strong>Udsættelse af skolestart</strong><br> Det er muligt at udsætte barnets skolestart. Det er i så fald skolechefen, der efter forældrenes og børnehavens anmodning, godkender, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden. Hvis du ønsker dit barns skolestart skal udsættes, så <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Sider/Pladsanvisning.aspx">klik her</a> og læs nærmere&#160;under &quot;Udsat skolestart&quot;&#160;om, hvad du skal gøre.<br><br>Loven giver også mulighed for at børn der inden 1. oktober fylder 5 år kan optages, hvis det antages at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen og dermed fortsætte i 1. klasse året efter. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Sider/Pladsanvisning.aspx">Pladsanvisningen</a>. <br>Skoleindskrivning til andre klasser end børnehaveklasse skal ske til den ønskede skole.<br> &#160;<br> <strong>Fælles forældremyndig - enige om skolevalg</strong><br> Hvis der er fælles forældremyndighed,&#160;skal begge&#160;være enige om valget af skole og skolefritidsordning.<br><br><strong>SFO, skolefritidsordning</strong><br> Indmeldelse til SFO sker samtidigt med skoleindskrivningen. Skal dit barn benytte SFO overflyttes barnet automatisk fra børnehave til SFO den 1. august 2019. Skal dit barn <strong>ikke</strong> benytte SFO, er barnet automatisk udmeldt af børnehaven den 31. juli 2019.&#160; </p><p>Hvis barnet skal meldes ud&#160;inden, gælder de generelle regler for udmeldelse - 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Svartingedal%20Skole04-1600px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kom til offentligt møde om ny boligpolitik236904-01-2019 15:08:55289http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-01-03T23:00:00Z<p><strong>Torsdag den 10. januar har du mulighed for at deltage i debatten om forslaget til&#160;en ny&#160;boligpolitik for Bornholm. Boligpolitikken blev sendt i offentlig høring den 29. november 2018 af kommunalbestyrelsen.</strong></p><p>Anne Thomas, formand for Klima- og Bæredygtighedsudvalget og viceborgmester, vil indlede mødet med at præsentere formålet med boligpolitikken og dens tre indsatsområder, som er&#58;<br><br>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; • Et fleksibelt boligmarked til 42.000 bornholmere i 2028</p><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; • Et varieret boligudbud</p><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; • Bæredygtig udvikling af bymiljøer og boliger</p><p>Herefter&#160;vil&#160;oplægsholdere der repræsenterer <strong>den almene sektor</strong>, <strong>bygherrerådgiverne </strong>og den <strong>private udlejningssektor </strong>på Bornholm give deres perspektiver på&#160;boligpolitikkens indhold, som oplæg til debatten.</p><p><strong>Mødet holdes i <span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Aakirkebyhallerne, Grønningen 3, 3720 Aakirkeby kl. 19.00-21.00.</font></span></strong></p><p><strong>Programmet for mødet er&#58;</strong></p><p>19.00&#160;&#160;Velkomst og introduktion til forslaget til boligpolitik ved Anne Thomas formand for Klima og Bæredygtighedsudvalget og viceborgmester.</p><p>19.15&#160;&#160;Tre perspektiver på boligpolitikken</p><ul><li>&#160;Den almene sektor ved Ebbe Frank, Bo42.</li><li>&#160;Bygherrerådgiverne ved Mogens Ipsen, Steenberg.</li><li>&#160;Den private udlejningssektor ved Brian Brendes Mikkelsen, Totalbyg.</li></ul><p>19&#58;50&#160;&#160;Kort pause</p><p>20.00&#160;&#160;Åben debat i salen (politikere og oplægsholdere i panel)</p><p>20.45&#160;&#160;Afrunding og tak for i dag</p><p>Det samlede <a href="/Nyheder/Documents/Forslag%20boligpolitik%2029.10.2018.pdf">forslag til boligpolitik kan ses her </a></p><p>Bemærk, at <strong>høringsperioden varer frem til fredag den 18. januar 2019, </strong>som er sidste frist for at indsende høringssvar.</p><p>Alle er velkomne - vi glæder os til at se så mange som muligt!</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/tejn%20havn.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed