Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

Sundhedsmyndighederne har ophævet særlige testanbefalinger for Bornholm13817-06-2021 09:00:0076http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-06-16T22:00:00Z<p>​I forbindelse med den tidligere genåbning på Bornholm og igen i forbindelse med, at vi havde smitte med en særlig variant af Corona, har vi på Bornholm skullet følge særskilte anbefalinger om, at vi <em>alle lod</em>&#160;os teste oftere end i resten af landet.<br><br>Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut vurderer nu, at disse anbefalinger kan ophæves, så vi på Bornholm følger de samme anbefalinger til test, som gælder for resten af landet. Det betyder, at vi skal lade os teste med PCR (den i halsen), hvis vi har symptomer på Corona, og at det i andre situationer kan være godt at lade sig teste med en kviktest (den i næsen).<br> Anbefalingerne om hyppige test på skoler og arbejdspladser gælder stadig.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/testcenter.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunen åbner for ny ansøgningsrunde af tilskud til energirenovering af boliger2623716-06-2021 08:19:47426http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-06-15T22:00:00Z<p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har besluttet at genåbne en tilskudsordning, hvor ejere af boliger med energimærke D-G kan få op til 40 procent i tilskud til at få renoveret eller udskiftet døre og vinduer samt efterisolering af tag og ydervægge. Ønsket er at mindske energiforbruget - og samtidig skaffe arbejde til håndværkerfagene.<br></p><p>Alt for mange boliger på Bornholm har et meget højt energiforbrug og trænger til tiltag, der kan mindske forbruget og højne beboernes livskvalitet. Kommunens Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalg har derfor besluttet at give endnu en mulighed for økonomisk tilskud til boliger med energimærke D-G, som skal have renoveret eller udskiftet døre og vinduer samt efterisoleret tag eller ydervægge. De boliger, der kan søges om tilskud til, skal være beboet af ejeren, være opført før 1960 og dertil altså have energimærke D eller et, der er dårligere.</p><p>Midlerne i tilskudsordningen kommer dels fra statens pulje til landsbyfornyelse og dels fra en pulje afsat af kommunen. Den samlede tilskudspulje er på i alt 2,85 mio. kr. Midlerne fra statens pulje er øremærket boliger beliggende i <em>det åbne land</em> eller i <em>byer med færre end 4.000 indbyggere</em>. Dette er baggrunden for, at det kun er ejere af boliger udenfor Rønne, som kan søge. </p><p>Midlerne prioriteres således, at der først og fremmest gives tilskud til renovering af vinduer og døre frem for de øvrige tiltag. Dette er valgt for at motivere bygningsejere til at få istandsat eksisterende vinduer og døre i stedet for at udskifte med et deraf større ressourceforbrug til følge. Ved renoveringsopgaver vil en større del af tilskuddet desuden gå til arbejdsløn, og tilskuddene kan dermed være med til at sikre arbejdspladser i håndværkerfag, der oplever svære tider grundet Corona. </p><p>Der kan søges økonomisk støtte til projekter, som har en samlet udgift på minimum 50.000 kr. Her vil der kunne opnås op til 40 procent i tilskud dog maksimalt 40.000 kr. Dette er anden ansøgningsrunde af puljen. Første del blev udloddet i sommeren 2020. </p><p><strong>Ansøgningsfrist til første runde er mandag 20. september 2021.<br></strong><a href="/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Tilskud-til-istandsættelse.aspx">Puljen søges via Bornholms Regionskommunes hjemmeside</a>. Her kan interesserede læse mere om ordningen og finde en vejledning til ansøgningsskemaet og de øvrige krav, der stilles for at kunne søge. Afhængigt af antallet af ansøgninger forventes det, at ansøgere vil få svar sidst i oktober 2021.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/bæredygtigebyggematerialer.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Fra i morgen kan man igen købe billetter med kontanter i BATs busser2612316-06-2021 08:10:02106http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-06-15T22:00:00Z<p>Fra i morgen torsdag den 17. juni kan man igen købe billetter med kontanter i BATs busser. Det er lempelser i forbindelse med Covid-19, der gør at BAT genoptager salg af billetter i busserne. Foruden kontantbilletter kan der også købes cykelbilletter i busserne.<br><br><em> Klippekort skal fortsat købes på BATs kortsalgssteder og via Rejseplanens- og BATs app.&#160;</em></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/BAT%2005-1200px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kronisk syge bornholmere hjælper ligesindede2630615-06-2021 08:01:44261http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-06-14T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital er gået sammen for at skabe et fælles tiltag, der kan støtte nye patienter, der står overfor at skulle få livet til at lykkes trods udfordringer med en nylig tilkommen kronisk sygdom. </p><p><strong>Første uddannede Erfaringsdelere<br></strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Lørdag den 12. juni afsluttede&#160;14 kronisk syge bornholmere uddannelsen </span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">som Erfaringsdelere. Fremover skal de støtte nye kronikere ved at dele ud af egne erfaringer med at håndtere en kronisk sygdom. </span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">For mange kroniske patienterne savner hjælp, motivation og inspiration til, hvordan livet kan leves med en ny diagnose. Det kan være hjælp til, hvordan man ændrer spisevaner eller får gang i jævnlig motion. For hjælp og støtte fra erfarne borgere med kroniske sygdomme, kan gøre en forskel og vise at livet kan være godt, når man står som ny kroniker</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">.</span></p><p><b>En bornholmermodel<br></b><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Bornholm er blandt de første i landet til at uddanne Erfaringsdelere på tværs af diagnoser. Der er fokus på, at de nye Erfaringsdelere får en god indsigt i opgaven og har et netværk, hvor eventuelle udfordringer i kontakten med den kronisk syge kan vendes. Derfor er der også planlagt netværksmøder for Erfaringsdelerne, som vil blive faciliteret af konsulenter fra Regionskommunen.</span></p><p><b>Mange patientforeninger er med<br></b><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital og repræsentanter fra nogle af de bornholmske patientforeninger er gået sammen for at definere og afgrænse Erfaringsdeler-kursets indhold. Interessen for uddannelsen er allerede stor – 9 patientforeninger er foreløbig tilmeldt ordningen. Planen er at tilbyde 1- 2 Erfaringsdeler-kurser om året.</span></p><ul><li><strong>Læs mere om</strong><a href="/Nyheder/Documents/Erfaringsdeler%20-%20borger.pdf" target="_blank"><strong> hvad en erfaringsdeler kan bruges til</strong></a></li></ul><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/erfaringsdelere1100x.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Velkommen til Bornholm er tilbage!158015-06-2021 08:09:45212http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-06-14T22:00:00Z<p>​</p><p><strong><em>Efter et års pause ser Bornholms Regionskommune frem til endelig at kunne byde de nye bornholmere velkomne. I efteråret 2021 afholder kommunen fire arrangementer, hvor tilflytterne får mulighed for at møde kommunen og hinanden under uformelle former.</em></strong><br><em> </em><br>På trods af Covid-19 pandemien oplevede Bornholm i 2020 en tilflytning på hele 1693 personer. Børn, unge og voksne, der af vidt forskellige årsager valgte at flytte til Bornholm. Nogle af dem har boet her før og vender tilbage, men fælles for dem alle er, at de har valgt at skabe sig en tilværelse på Bornholm. </p><p><em>&quot;I Bornholms Regionskommune er vi meget opmærksomme på, at man som tilflytter har behov for at opbygge et nyt netværk, og det vil vi rigtig gerne understøtte. Vi ønsker, at de nye bornholmere skal falde godt til på øen – på både kort og langt sigt&quot;, </em>udtaler Erik Lund Hansen formand for kommunens Job-, Udviklings- og Fritidsudvalg, og fortsætter&#58; &quot;<em>Udvalget har via kommunens tilflytteranalyse konstateret stor opbakning til arrangementerne, og deltagerne går derfra med en positiv oplevelse, så selvfølgelig skal de prioriteres igen, så vi får flest mulige nye bornholmere og dermed også medarbejdere til de bornholmske virksomheder</em>&quot;.</p><p>Velkomstarrangementerne har været på standby grundet pandemien. Heldigvis er smitteudviklingen nu vendt, så forsamlingsrestriktionerne kan lempes og vi igen kan samles mange mennesker uden risiko for smitte. Derfor inviterer vi nu igen til tilflytterarrangementer. I efteråret 2021 vil vi afholde 4 arrangementer med start i september og et om måneden i de efterfølgende måneder. Vi håber på, at mange helt nye bornholmere har lyst til at deltage. <br><br><strong>Sæt kryds i kalenderen</strong><br><strong> </strong><br>Hvert arrangement vil have sig eget lille tema, men det primære formål er at byde tilflytterne velkomne, lade dem møde hinanden og os som kommune.</p><p>Sæt gerne X allerede nu ved en af følgende dage</p><p>17. september 16.00-19.00 – &quot;Kunst &amp; kultur på Bornholm &quot;</p><p>24. oktober &#160;&#160;&#160; 11.00-14.00 – &quot;Kend din lokalpolitiker&quot;</p><p>26. november 16.00-19.00 – &quot;Bornholms grønne fremtid&quot;</p><p>12. december 11.00-14.00 – &quot;Børnefamilie på Bornholm&quot;</p><p>Alle arrangementer er med tilmelding, og de tilflyttere, der er kommet hertil i 2020 samt 2021, vil modtage en personlig invitation i deres digitale postkasse, så snart detaljerne for arrangementerne er på plads.</p><p>Har du spørgsmål i mellemtiden til det praktiske, er du velkommen til at kontakte Merete Verner Krogh på mail <a href="mailto&#58;tilflytter@brk.dk">tilflytter@brk.dk</a> eller telefon 56921060<br></p><p><br></p><img alt="Erik Lund Hansen" src="/Nyheder/PublishingImages/ELH.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunen vil styrke samarbejdet med byforeningerne og skruer op for indsatsen med bopælspligten2597414-06-2021 10:40:2896http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-06-13T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune har inviteret repræsentanter for byforeningerne i de otte byer med&#160;bopælspligt&#160;til møder inden sommerferien. Formålet med møderne er at&#160;styrke dialogen&#160;om, hvordan vi i fællesskab kan sikre, at bopælspligten bliver overholdt. Det første af møderne er&#160;med Gudhjem By- og Museumsforening, og herefter vil resten følge trop. På møderne vil der blive talt om den hidtidige indsats og blive givet et indblik i, hvordan kommunens fremtidige indsats ser ud. Dernæst vil møderne handle om, hvordan byforeningerne og kommunen bedst kan arbejde sammen. </p><p><strong>Ny intensiveret indsats<br></strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Bornholms Regionskommune har i år fået tilført ekstra ressourcer til indsatsen med at overholde bopælspligten. Overholdelsen af bopælspligten står højt på prioriteringslisten hos både politikere og borgere, da en håndhævelse af bopælspligten vil kunne give mere liv i byerne, og formentlig skabe flere boliger til tilflyttere&#160;der ønsker en helårstilværelse på øen.</span></p><p>I 2021 er indsatsen med at håndhæve bopælspligten derfor også&#160;blevet intensiveret. Kommunen har siden 1. januar 2021 afsluttet 78 sager. Derudover er der aktuelt 75 igangværende sager og flere kommer løbende til.<br></p><p>Kommunen forventer,&#160;at en række sager efter endt administrativ behandling&#160;vil blive oversendt til politiet, som skal efterforske og&#160;anlægge sager ved Retten på Bornholm, hvis det bliver nødvendigt. Fældes der dom for manglende overholdelse af bopælspligtreglerne i disse sager, vil det resultere i bøder til boligejere. Derudover kan der i visse sager ske konfiskation af indtægter for ulovlig udlejning.</p><p><strong>De otte bornholmske&#160;byer, som har bopælspligt&#58;</strong></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Allinge<br></li><li>Gudhjem/Melsted</li><li>Svaneke<br></li><li>Rønne<br></li><li>Aakirkeby</li><li>Nexø<br></li><li>Hasle</li><li>Klemensker</li></ul><p><strong>Læs mere om </strong><a href="/Borger/Bolig/Sider/Bopælspligt%20_%20Flexboliger.aspx"><strong>reglerne for bopælspligten i Bornholms Regionskommune</strong></a><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/bolig%201100.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ny grøn hurtiglade-stander skal afprøves på Bornholm2636414-06-2021 07:07:42214http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-06-13T22:00:00Z<p><strong>Et stort testbatteri med integreret HPC (High-Power Charger/hurtigoplader) er landet på Bornholm i forbindelse med det EUDP-finansierede projekt &quot;TOPChargE&quot; og det EU-finansierede projekt &quot;INSULAE&quot;.&#160; </strong></p><p>En fem tons tung pakke fra danske Nerve Smart Systems er landet på Bornholm. Pakken er en container med et stort tre-strenget batteri, der kan hurtigoplade elbiler med op til 350kW. I det nye batteri bliver strømmen ledt direkte i batteriet uden at blive konverteret. Det sparer både energi og penge at undlade at konvertere strømmen. </p><p>Batteriet er udviklet af danske Nerve Smart Systems, som igennem projektetTOPChargE har fået støtte til udvikling af ladefunktionaliteter direkte fra et stort batteri. </p><p>&quot;<em>Der er rigtig god synergi imellem de to projekter, imens vi påviser elbilopladning med høj effekt i TOPChargE projektet, kan de mange andre testresultater man får med et stort energilager bruges i INSULAE projektet,&quot; </em>siger Jesper Boie Rasmussen, opfinder af batteriteknologien 'Nerve Switch' og administrerende direktør i Nerve Smart Systems .</p><p>Caroline Meyer White, udvalgsformand for Særligt Udvalg om Klima og Bæredygtighed siger&#58;</p><p>&quot;<em>Det er meget positivt, at Bornholm igen får mulighed for at teste nye grønne løsninger. Ladeinfrastrukturen er altafgørende for grøn omstilling af bilismen. Jeg håber, at batteriet kan være med til at skabe opmærksomhed, så flere tager en prøvetur i en elbil. Og ser sig selv være med til at gøre øen grønnere næste gang bilen skal skiftes ud</em>&quot;.</p><p>Batteriet, der er mobilt og skal fungere som en ladestander for elbiler, vil være at finde på Bornholm i alt to år. I løbet af de to år skal batteriet stå et halvt år ad gangen på henholdsvis Campus Bornholms parkeringsplads og ved Green Solution House ad to omgange. De to lokationer giver mulighed for at så mange elbilejere som muligt kan lade deres elbiler på batteriet. Der vil være to ladeudtag, så to elbiler kan lade samtidigt.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p><b>Billigere og mere energieffektivt&#58; Grøn strøm direkte i batteriet<br></b><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Formålet med det store EU-støttede projekt INSULAE er at implementere lokalt produceret, bæredygtige og billige energikilder i 3 europæiske øers energisystemer. Det er tanken, at batterisystemet, der installeres på Bornholm, skal være til inspiration for andre øer i EU, som ønsker at mindske deres CO2 udledning.</span></p><p>Som en del af den nye grønne innovative løsning, bliver batteriet tilsluttet til solceller i de perioder, hvor containeren står ved Campus Bornholm. Under normale omstændigheder bliver strøm fra solceller konverteret fra jævnstrøm til vekselstrøm og så tilbage igen til jævnstrøm, inden det bliver lagret i et batteri. Men i det nye batteri bliver strømmen ledt direkte i batteriet. Det sparer både energi og penge at undlade at konvertere strømmen, idet konverteringen medfører et energitab, og at selve konverteringsenheden koster penge. Lykkes forsøget med den nye teknologi, vil det derfor både være en billigere og grønnere måde at få strøm på. </p><p>Derudover er batteriet også et forsøg på at imødegå de udfordringer i elnettet, der på sigt kan opstå, når der kommer mange elbiler, som alle skal hurtigoplades på én gang. De ladestandere, der findes i dag, er nemlig tilknyttet elnettet, hvor der bruges strøm direkte fra net til bil. Samtidig er det svært at sikre, at den strøm, bilerne oplades med, er grøn.</p><p>&quot;Med teknologien udviklet i TOPChargE projektet, og som afprøves i INSULAE, kan grøn energi lagres i store batterier, som dernæst kan lade elbiler op med minimalt effekttab. Samtidig reducerer man belastningen på elnettet.&quot; siger Mattia Marinelli, lektor fra DTU der er koordinator for InsulaE projektet.</p><p><strong>Fra 1. juli kan du lade din elbil med grøn strøm fra batteriet<br></strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Elbilejere vil fra 1. juli 2021 kunne lade deres biler ved batteriet. Laderen er en såkaldt high power charger (350 kW). For at projekterne får testet teknologien i batteriet så godt som muligt, opfordrer partnerne bag projektet alle elbilejere til at svinge forbi batteriet og prøve laderen. På den måde skabes det bedste datagrundlag til det videre arbejde med at færdiggøre teknologien.</span></p><p><b>For mere information<br></b><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Der bliver afholdt en </span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">tekn</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">isk pressebriefing om batteriet af Nerve Smart Systems på Campus Bornholm onsdag 16. juni kl. 13&#58;30-14&#58;30. For mere information om pressebriefingen </span><strong style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">kontakt&#58;</strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> Lasse Von Elling, </span><a href="mailto&#58;lve@nervesmartsystems.com" style="background-color&#58;transparent;">lve@nervesmartsystems.com</a></p><p><b>For mere information om projekterne se her&#58;<br></b><a href="https&#58;//topcharge.eu/" style="background-color&#58;transparent;">TOPChargE projektet</a><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> </span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">(</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">TOPChargE konsortiet består bl.a. af DTU, PowerLab, Nerve Smart Systems, OK A.M.B.A og Fremsyn)</span></p><p><a href="http&#58;//insulae-h2020.eu/">InsulaE projektet</a> (INSULAE konsortiet består af 26 partnere. Partnere relateret til demonstrationen på Bornholm er DTU, Bornholms Energi og Forsyning, Fremsyn og Bornholms Regionskommune).<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/insulae%20batteri%20ill.png" alt="insulae batteri ill.png" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/1100xill%20batteri.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tre finalister er udvalgt til Årets Virksomhed 20211606314-06-2021 10:19:35178http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-06-10T22:00:00Z<strong>​Svaneke Revision</strong>, <strong>Bornholmerslagteren</strong> og <strong>Ekkodalshuset </strong>er de tre virksomheder, der har været igennem en omfattende omstilling indenfor digital omstilling på Bornholm, og virksomhederne er derfor med i opløbet om titlen som Årets Virksomhed 2021. Hvem der løber med titlen afgøres af en nedsat jury, og selve kåringen sker fredag&#160;27. august.<br><br>I maj måned havde alle bornholmere herunder virksomheder og brancheforeninger mulighed for at indstille en kandidat til Årets Virksomhed 2021, og det blev til i alt 11 indstillinger. Årets tema er<strong> digital omstilling</strong>, og de indstillede virksomheder skal naturligvis være beliggende på Bornholm, have mindst tre ansatte og have oplevet en positiv effekt af sin digitale omstilling. <br><br>En intern styregruppe i Bornholms Erhvervsservice har efterfølgende udvalgt tre&#160;kandidater, som nu er nomineret til årets virksomhed 2021.<div><br><div>Christa Lodahl, erhvervschef og en del af styregruppen for Årets Virksomhed siger&#58;<br><br>&quot;På styregruppens vegne er jeg rigtig glad for det store engagement i forhold til at indstille virksomheder, for vi har modtaget flere indstillinger af den samme virksomhed. Fælles for de 11 virksomheder der er blevet indstillet er, at de har oplevet en øget effektivitet og dermed værdi af de digitale tiltag, de har implementeret i deres respektive virksomheder til gavn for deres kunder og medarbejdere. De tre nominerede virksomheder er vidt forskellige og har udnyttet digitaliseringen i forhold til den branche de repræsenterer. De er alle ambitiøse, innovative og kan hver især dokumentere en imponerende effekt af deres indsats.&quot;<br><br>For Bornholms Erhvervsservice er Årets Virksomhed en årlig begivenhed, der giver lejlighed til at hylde øens erhvervsliv, som i høj grad er med til at holde hjulene i gang på øen, og bidrage med attraktive arbejdspladser, indtjening og ikke mindst til øens positive omdømme.<br><br><strong>Vinderen kåres til august</strong><br>De tre&#160;nominerede må vente lidt til spændingen udløses ved et arrangement fredag d. 27. august.&#160;Inden da skal en nedsat jury bestående af Thomas Thors,&#160;borgmester i Bornholms Regionskommune, Johannes Nilsson,&#160;kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune, Karen Bladt,&#160;formand for Business Center Bornholm og direktør i HASLE Refractories A/S samt Katrine Paaby Joensen,&#160;direktør i&#160;Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden beslutte, hvilken virksomhed, der skal løbe med titlen i 2021.<br>&#160;<br><strong>De 11 indstillede virksomheder</strong><br><ul><li>Ekkodalshuset, Café Genlyd - Froberg Dahl Management v/Joan &amp; Christian Froberg Dahl </li><li>sNOIR Bornholm ApS</li><li>BornPark I/S </li><li>Holms Cykler ApS<br></li><li>Boskov Skadeservice ApS</li><li>Borndal I/S </li><li>BHS Logistics A/S</li><li>Svaneke Revision I/S </li><li>SJ Bornholm ApS, Bornholmerslagteren</li><li>Sannes Familiecamping ApS</li><li>Ole Almeborg A/S </li></ul>&#160;&#160;<br><strong>Om Bornholms Erhvervsservice</strong><br>Bag prisen står Bornholms Erhvervsservice, der samler Regionskommunen og erhvervsfremme-organisationerne Business Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden. <br><br>Læs mere på <a href="https&#58;//businesscenterbornholm.dk/arrangementer/aarets-virksomhed-2021/">Business Center Bornholms hjemmeside</a><br><br><strong>Kontakt for mere information</strong><br><table cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td>Christa Lodahl, Erhvervschef<br> Business&#160;Center&#160;Bornholm<strong></strong><br></td></tr><tr><td>Mobil&#58;&#160;30 50 21 28.<br>Mail&#58;&#160;<a href="mailto&#58;cl@bornholm.biz">cl@bornholm.biz</a><br></td></tr></tbody></table><br></div></div><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Basis%20logo%20NYtt%202021åretsvirksomhed1100x.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunen er godt i gang med sommerens klipning af vejkanter2624311-06-2021 08:03:47164http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-06-10T22:00:00Z<p>Sommeren er kommet, og det betyder at græsset langs øens vejkanter hurtigt skyder i vejret. Kommunen er godt i gang med klipning af vejrabatterne, men trafikanter vil den næste måneds tid fortsat kunne opleve vejstrækninger og kryds,&#160;hvor oversigten er begrænset grundet&#160;det høje græs.&#160;<span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Årsagen er, at der klippes efter en nøje plan, som tager hensyn til øens flora og fauna.</span></p><p><span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;"></span><font face="calibri, sans-serif"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Planen&#160;der bliver klippet efter</strong><br></span></font><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Rabatgræsse</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">t klippes to gange </span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">o</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">m </span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">året, og lige som tidligere år udføres den første klipning i perioden fra 1. juni frem til medio juli.&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">I denne periode klippes alle forkanter (fra vejkant og ca. en meter&#160;ind på rabatten) og oversigtsarealer ved kryds.</span><br></p><p>Efter aftale med landbruget klippes der efter en særskilt ordning langs frøgræsmarker, hvor hele rabatarealet slås fra vejkant til kant af mark for at undgå krydsbestøvning af frøgræsset. </p><p>Når vejkanterne klippes er der så vidt muligt taget hensyn til flora og fauna i rabat og grøfter. Netop derfor har vi delt&#160;øen&#160;i fire&#160;distrikter, som slås i en rækkefølge bestemt ud fra hensyn til det lokale plante- og dyreliv. Især løvfrøens vandring har betydning for, hvornår klipning må opstartes i de enkelte distrikter. &#160;&#160;<br></p><p>Man vil altså frem til medio juli opleve lokalområder,&#160;hvor klipningen er <strong>helt afsluttet</strong>, mens der på samme tid vil være andre områder, hvor klipningen stort set <strong>endnu&#160;ikke er opstartet</strong>.</p><p>Du kan læse meget mere om pleje af kommunens vej- og grøftekanter her&#58;&#160;<a href="/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Grøfter-og-rabatter.aspx">Pleje af vej- og grøftekanter</a><br></p><p>Kommunen opfordrer naturligvis alle trafikanter til være opmærksomme i trafikken og køre efter forholdene.<br></p><p>God sommer til alle - Vej, park og anlæg, Bornholms Regionskommune.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Foto%20vejkant.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
"Håndsrækningen" er et nyt nationalt symbol til mennesker med demens2615710-06-2021 11:18:38173http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-06-09T22:00:00Z<p><strong>Demens kan være svær at se. Derfor har Danmark fået et symbol, som kan bæres af mennesker med demens.</strong><br><br>Symbolet forestiller en håndsrækning og er ment som en håndsrækning, der både skal gøre det tryggere for mennesker med demens at færdes i det offentlige rum og&#160;gøre det lettere for andre at omgås mennesker med demens. </p><p>Det er relevant at kende til det nye symbol, da mange af os omgås mennesker med demens i fritiden eller professionelt.<br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/håndsrækningen.jpg" alt="håndsrækningen.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;237px;" /><img src="/Nyheder/PublishingImages/håndsrækningen%20demens.png" alt="håndsrækningen demens.png" style="width&#58;259px;margin&#58;5px;" /><br></p><p><br></p><p><strong>Når du ser demenssymbolet, kan du hjælpe ved at følge tre simple råd</strong></p><ul><li><strong>Tag kontakt</strong> – smil og vær imødekommende.<br></li><li><strong>Tal tydeligt</strong> – stil ét spørgsmål ad gangen.<br></li><li><strong>Vær tålmodig</strong> – sæt tempoet ned og hjælp gerne på vej.<br>&#160;</li></ul><p><b>Til dig der har en demenssygdom<br></b><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Demenssymbolet er til hjemmeboende mennesker med demens, som stadig færdes på egen hånd i det offentlige rum.</span></p><p>Hvis du tilhører målgruppen og har interesse i at anvende symbolerne, kan du kontakte demenskoordinator Sussie Nøhr, der har modtaget begrænset antal til udlevering.</p><p>Du kan også bestille symbolet på hjemmesiden&#58; <strong><a href="https&#58;//www.demensvenligtdanmark.dk/">demensvenligtdanmark.dk</a></strong> &#160;</p><p><strong>&#160;</strong><a href="http&#58;//www.demensvenligtdanmark.dk/en-haandsraekning/" style="background-color&#58;transparent;"><strong>Klik her</strong></a><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>,</strong> hvis du vil læse mere om demenssymbolet.</span></p><strong>Vær med til at gøre Bornholm mere demensvenligt!</strong><br><br><p>Venlig hilsen,<br></p><p>Demenskoordinator, Sussie Nøhr<br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Tværgående Sundhedsteam, Center for Sundhed og Forebyggelse.<br></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Telefonnummer 56 92 60 55.</span></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/demens%20håndsrækningNYT.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed