Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

Nøgletal om bornholmernes sundhed, trivsel og bevægelsesmønstre94517-05-2022 06:39:5246http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-05-15T22:00:00Z<p><strong>Maj 2022</strong><br><strong> </strong><strong>Nøgletal og pointer om bornholmernes sundhed, trivsel og bevægelsesvaner</strong><br><strong> </strong><em>- Resultater fra undersøgelserne&#58; &quot;Hvordan har du det?&quot; og &quot;Danmark i bevægelse&quot;</em></p><p>I begyndelsen af maj havde kommunens Center for Sundhed og Forebyggelse inviteret alle bornholmere til tema-arrangement om bornholmernes sundhed, trivsel og bevægelsesvaner. Cirka 55 tog imod invitationen og mødte op i Rønne Idrætshal. Her hørte de om de lokale, bornholmske resultater fra de to, store nationale undersøgelser; <strong>&quot;Hvordan har du det 2021?&quot;</strong>, og <strong>&quot;Danmark i bevægelse&quot;</strong>. Resultaterne blev fremlagt af folkene bag undersøgelserne. Du kan her få et indblik i, hvad det var for nogle hovedpointer, der blev fremlagt.</p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/LOGOELEMENT.jpg" alt="LOGOELEMENT.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;160px;height&#58;160px;" /><br></p><h3>NØGLETAL OG POINTER FRA UNDERSØGELSEN, &quot;HVORDAN HAR DU DET&quot;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;</h3><p>Det er fjerde gang at undersøgelsen, &quot;Hvordan har du det&quot; er blevet gennemført. De tre foregående undersøgelser er fra 2010, 2013 og 2017. Alle undersøgelserne er gennemført ved brug af spørgeskemaer, der udfyldt af borgerne selv.<br> <br>I alt var 2.450 bornholmere, på 16 år og derover, inviteret til at deltage i den seneste undersøgelse. Heraf &#160;valgte 1.447 at deltage, hvilket svarer til 59,1 procent af de adspurgte. </p><p>Undersøgelsens resultater blev præsenteret af to fra det forskerteam, som står bag undersøgelsen; <em>Maj Bekker-Jeppesen </em>og <em>Cecilie Toxværd</em> fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. De havde valgt i deres præsentation at fokusere på <em>udviklingen</em> i bornholmernes sundhed fra 2017 til 2021.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p><strong>Siden 2017 er der færre bornholmere, som&#58;</strong></p><ul><ul><li>Ryger dagligt <em>(2017&#58; 20 % ↓ 2021&#58; 15%)</em></li><li>Rusdrikker – det vil sige drikker mere end fem genstande ved en lejlighed <em>(2017&#58; 10% ↓ 2021&#58; 7%)</em></li><li>Føler sig stressede <em>(2017&#58; 26% ↓2021&#58; 25%)</em></li><li>Har dårlig, eller meget, dårlig livskvalitet <em>(2017&#58; 4 % ↓ 2021&#58; 3,7%)</em></li><li>Er meget generet af søvnproblemer <em>(2017&#58; 15% ↓ 2021&#58; 12%)</em></li><li>Er svært overvægtige - blandt de unge <em>(2017&#58; 17% ↓ 2021&#58; 13%)</em><br></li></ul></ul><p><strong>Siden 2017 er der flere bornholmere, der&#58; </strong></p><ul><ul><li>Føler sig ensomme <em>(2017 8% ↑ 2021&#58;11%)</em></li><li>Bruger e-cigaretter <em>(2017 3% ↑ 2021&#58; 4%)</em></li><li>Er svært overvægtig, blandt borgere der er over 35 år<em> (2017&#58; 18 % ↑ 2021&#58; 24%)</em></li></ul></ul><p><strong>Kroniske sygdomme – udviklingen fra 2017 til 2021 </strong>(tal fra registre)&#58;</p><ul><li>Der er sket en <em>stigning</em> i andelen af bornholmere med <em>diabetes</em>, <em>kræft </em>og <em>KOL</em>.</li><li>Der er sket et <em>fald</em> i andel af bornholmere med <em>hjertesygdomme</em>, <em>rygsygdomme</em> og <em>demens</em>.&#160;</li></ul><p><strong>Vores trivsel, sundhed og sygdom er skævt fordelt i samfundet</strong></p><p>Usunde vaner, sygdom og tidlig død er fortsat skævt fordelt. Konkret betyder det statistisk set, at jo længere en uddannelse man har; jo sundere vaner har man, jo mindre syg er man, og jo længere lever man. Og da der blandt bornholmerne er mange med en lav uddannelse - sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden - er der mange bornholmere, som lever usundt, har kroniske sygdomme og dør for tidligt. </p><p><strong>Mange flere tal er på vej&#58; </strong>I 2023 kommer Region Hovedstaden med en rapport, som har fokus på kroniske sygdomme blandt regionens borgere. </p><p><strong>Se eller gense forskernes slides&#58;</strong><strong>&#160;</strong><img src="file&#58;///C&#58;/Users/gibbe/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_3297/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png" alt="" style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;width&#58;96px;margin&#58;5px;" /><br></p><p><strong>&#160;<a href="/Nyheder/PublishingImages/Bornholm%20SP21_050522.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Bornholm SP21_050522.pdf</a></strong></p><p><strong>Nøgletal for Bornholm</strong><br> Se nøgletal for bornholmernes sundhed, trivsel og sygdom rapporten &quot;Hvordan har du det?&quot; 2010, 2013, 2017 og 2021<strong> – </strong><a href="https&#58;//www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/Sundhedsprofilen/Resultater/Documents/Faktaark%202021/faktaark%202021%20Bornholms%20Regionskommune.pdf"><strong>klik her</strong></a></p><p><b>Nøgletal for hele Region Hovedstaden<br></b><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Se hele Region Hovedstadens rapporten &quot;Hvordan har du det?&quot;&#160; 2021 – </span><a href="https&#58;//www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/Sundhedsprofilen/Resultater/Documents/Rapporter/Sundhedsprofil_2021_web.pdf" style="background-color&#58;transparent;">klik her</a><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> (372 sider)</span><strong style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</strong></p><p><strong>&#160;<img src="/Nyheder/PublishingImages/Danmark%20i%20bevægelse%20ikon.PNG" alt="Danmark i bevægelse ikon.PNG" style="margin&#58;5px;" /></strong></p><h3>NØGLETAL OG POINTER FRA UNDERSØGELSEN, &quot;DANMARK I BEVÆGELSE&quot;<br></h3><p>Undersøgelsen &quot;Danmark i bevægelse&quot; er en ny undersøgelse, og det er første gang, at den er blevet gennemført. Undersøgelserne er en spørgeskemaundersøgelse, udfyldt af borgerne selv.<br></p><p>1.320 bornholmere på 15 år og derover valgte at deltage i undersøgelsen.<br></p><p>På Center for Sundhed og Forebyggelses temaarrangement i maj fremlagde forsker <strong>Jens Høyer-Kruse</strong> fra Center for forskning, Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet resultaterne fra undersøgelsen &quot;Danmark i Bevægelse&quot;.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>Undersøgelsen har set på, hvordan vi bornholmere bevæger os i hverdagen, og hvilke motiver eller barrierer, der er for vores bevægelsesvaner. Desuden har den set på, hvordan vores aktiviteter er organiseret,<strong> </strong>og hvordan vores muligheder er for at være fysisk aktive i hverdagen<strong style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</strong></p><p>Endelig kommer undersøgelsen med mulige forklaringer på, hvorfor det ser sådan ud her på Bornholm – samt forslag og anbefalinger til, hvordan vi kan får sat <strong><em>Bornholm i endnu mere bevægelse.</em></strong></p><p>&quot;Danmark i Bevægelse&quot; kigger nærmere på vores bevægelsesvaner<strong> </strong>i hjemmet,<strong> </strong>på job/uddannelse, på vores transport samt i fritiden.<strong> </strong>Resultaterne viser bl.a., at andelen af bornholmere, der er bevægelsesaktive mindst én gang om ugen, er på niveau med sammenlignelige kommuner og vores foretrukne bevægelsesformer er gå- og vandreture, cykling og gymnastik.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>På Bornholm er vi især tilfredse med mulighederne for at være fysisk aktive<strong> </strong>på eller i vand<strong>, </strong>i grønne områder, på veje, stier og fortove – og<strong> m</strong>ange af vores aktiviteter sker enten organiseret i en idrætsforening eller selvorganiseret, alene eller sammen med andre.<b style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></b></p><p><b style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Motivationen og barrierer for at være fysisk aktiv<br></b><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Undersøgelsen ser også på motivationen for at være fysisk aktiv - og barriere og hindringer for ikke at være det. De fleste af dem, der har svaret på spørgeskemaet, angiver, at de er fysisk aktive for at være </span><em style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">sunde</em><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">, fordi de har </span><em style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">lyst </em><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">og fordi de gør det sammen med andre – mens de største barrierer og hindringer angives at være </span><em style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">manglende interesse</em><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">, </span><em style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">oplever sig</em><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> </span><em style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">udkørt</em><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> eller </span><em style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">træt </em><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">eller, at familie, arbejde eller andre fritidsaktiviteter prioriteres højere.</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>Forskerne bag undersøgelsen ser også på, hvilken betydning faktorer som befolkningssammensætning<strong>, </strong>alder<strong>, </strong>køn, uddannelse, beskæftigelse<strong> </strong>og evt. kronisk sygdom eller funktionsnedsættelse har for vores bevægelsesvaner.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>Afslutningsvis kom Jens Høyer Kruse med nogle opmærksomhedspunkter, som der eventuelt kan og bør kigges nærmere på i det fortsatte arbejde med den bornholmske folkesundhed. Punkterne er&#58;<br></p><ul><li>Hvordan vi får opbygget bevægelseskapital hos <em>børn </em>og <em>unge.</em></li><li>Hvordan vi får <em>skabt opmærksomhed</em> om mulighederne.<br></li><li>Vi skal tænke i <em>segmentering</em> ift. befolkningsgrupper og målgrupper.<br></li><li>Vi skal være opmærksomme på de forskellige barrierer, der er hos forskellige grupper.<br></li></ul><p><strong>&#160;</strong><strong>Se eller gense forskerens slides&#58;</strong><strong>&#160;</strong><strong><strong><a href="/Nyheder/PublishingImages/Bornholms%20Regionskommune%20i%20Bevægelse.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" style="margin&#58;5px;" />Bornholms Regionskommune i Bevægelse.pdf</a></strong></strong><br><br><strong>Se udvalgte nøgletal for bornholmernes bevægelsesvaner – klik på nedenstående dokument&#58;&#160;<a href="/Nyheder/PublishingImages/Bornholm%20i%20bevægelse%20udvalgte%20fakta.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Bornholm i bevægelse udvalgte fakta.pdf</a></strong><br><br><strong>Flere tal om bornholmernes bevægelsesvaner – </strong><a href="/Nyheder/Documents/Bornholms%20Regionskommune%20i%20Bevægelse%2081%20sider.pdf" target="_blank"><strong>klik her</strong></a><strong> (81 sider)</strong><strong>&#160;</strong></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/sundhedsprofilpix1100x.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hent inspiration til digital dannelse for børn og unge13112-05-2022 07:27:2456http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-05-11T22:00:00Z<p>Den digitale verden fylder meget hos os alle. Hos børnene, de unge og hos den voksne generation - og de ældste er også kommet med.&#160;<br></p><p>Her på Bornholms Regionskommunes hjemmeside under området&#58;&#160;<em>Børn, unge, familie og&#160;</em><a href="/Borger/Familie-boern-unge/digital-dannelse-og-trivsel/Sider/default.aspx"><em>Digital dannelse og trivsel</em></a>&#160;kan du som forælder,&#160;eller fagprofessionel,&#160;finde inspiration til dit barns, din klasses eller din institutions digitale liv&#160;og udfordringer.<br></p><p>Det udfordrer venskaber, familier og relationer på tværs, men samtidig er det også her, nye relationer skabes.&#160;<br></p><p>Siden her er ment som inspiration. Der er lagt materiale og links op fra en masse forskellige organisationer, og så udkommer der et nyhedsbrev hver måned, som enten handler om nye tendenser, nye medier eller noget helt tredje. De er alle tænkt som guidelines og inspiration.&#160;</p><p>Du/I er altid velkomne til at kommentere eller orientere mig, hvis I mener, at noget mangler, eller noget bør belyses.<br></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><strong>God fornøjelse med siden.</strong></span><br></p><p>Dennis Lindholm Nielsen, Digital dannelseskonsulent.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Telefon&#58;&#160;30 18 05 39 eller dennis.lindholm.nielsen@brk.dk&#160;</span></p><p><br></p><img alt="" src="/Borger/Familie-boern-unge/digital-dannelse-og-trivsel/PublishingImages/Digitale%20medier.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Folkeafstemning om EU Forsvarsforbeholdet: Her kan du møde valgbussen67611-05-2022 11:12:24134http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-05-10T22:00:00Z<h2>Folkeafstemning 1. juni&#160;2022 - EU-forsvarsforbeholdet<br></h2><p>Også ved den kommende folkeafstemning får du mulighed for at stemme på forkant i kommunens valgbus. Bussen kommer rundt på øen i de næste uger. Se her, hvor du kan møde bussen og få sat dit kryds.<br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br>NB!&#160;HUSK blot</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> legitimation hvis du vil brevstemme i valgbussen, det er ikke nødvendigt med valgkort.</span></p><h3>Rute for valgbussen<br></h3><p><strong>Tirsdag</strong><strong> </strong><strong>17. maj</strong></p><p>Kl. 08.30-09.30 Hasle havn ved havne-grillen.<br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Kl. 10.30-11.30 Allinge, ved havnen.<br></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Kl. 12.15-13.15 Tejn, P-pladsen ved midterbassinet på havnen.<br></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Kl. 14.00-15.00 Gudhjem, havnen.</span></p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Torsdag</strong><strong> </strong><strong>19. maj</strong></p><p>Kl. 09.00-10.00 Snogebæk, ved Sørens Værtshus.<br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Kl. 11.00-12.00 Nylars, P-pladsen ved Nyvest-Centret.<br></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Kl. 12.45-13.30 Vestermarie ved brugsen, Vestermarievej 32.<br></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">K. 14.00-15.30 Store Torv Rønne.</span></p><p><br><strong>Tirsdag 24. maj</strong></p><p>Kl. 08.30 – 10.30 Rønne, Almegårds Kaserne.<br></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/valgbus.jpg" alt="valgbus.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/valgbus%201100x.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunen siger velkommen til nye tilflyttere2945210-05-2022 12:20:1399http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-05-09T22:00:00Z<p><strong>Fredag 20. maj 2022 inviterer Bornholms Regionskommune nye bornholmere til velkomstarrangement på Møbelfabrikk01 i Nexø, hvor tilflyttere kan høre om foreningslivet på Bornholm og møde hinanden.</strong></p><p>På trods af Covid-19 pandemien oplevede Bornholm i 2021 en tilflytning på hele 1.457 personer. Børn, unge og voksne der af vidt forskellige årsager valgte at flytte til Bornholm. Nogle af dem har boet her før og vender tilbage, men fælles for dem alle er, at de har valgt at skabe sig en tilværelse på Bornholm.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>I Bornholms Regionskommune er vi meget opmærksomme på, at man som tilflytter har behov for at opbygge et nyt netværk, og det vil vi gerne understøtte. Vi ønsker, at de nye bornholmere skal falde rigtig godt til på øen – på både kort og langt sigt.<br></p><h3>Velkomstarrangement 20. maj<br>- mød borgmesteren og øens foreninger<br></h3><p>På velkomstarrangementet kan man møde et udpluk af bornholmske foreninger og organisationer fra DGI og Bornholms Folkebiblioteker til folkedansere, kor, stenhuggere og brætspillere. Borgmester Jacob Trøst tager imod de nye bornholmere og byder dem velkommen med sin egen baggrund som tilflytter.<br></p><p>Velkomstarrangementet holdes fredag den 20. maj 2022 kl. 15&#58;00 - 18&#58;00 på Møbelfabrikk01, Gl. Rønnevej 17A, 3730 Nexø. </p><p>Vi håber på, at mange helt nye bornholmere har lyst til at deltage – både de danske og internationale tilflyttere. Læs mere om velkomstarrangementet på&#58; <a href="https&#58;//www.mitarrangement.dk/tilflytterarrangementer2022">Tilflytterarrangementer2022 (mitarrangement.dk)</a></p><p>Arrangementet er med tilmelding, og de tilflyttere, der er kommet hertil i 2022, har allerede modtaget en personlig invitation i deres digitale postkasse. Tilmelding senest mandag den 16. maj.<br></p><p>Har du spørgsmål i mellemtiden, er du velkommen til at kontakte David Nicolas Christensen på mail <a href="mailto&#58;tilflytter@brk.dk">tilflytter@brk.dk</a> eller tlf. 56 92 10 60.<br></p><p><br><img src="/Nyheder/PublishingImages/tilflyt%20some%20(003).png" alt="tilflyt some (003).png" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></p><p><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/tilflyt%20cover%20banner.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Arrangement: Hvordan skal vi egentlig spise, når vi kommer op i alderen?124809-05-2022 11:25:1197http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-05-08T22:00:00Z<p><strong>Invitation&#58; Tirsdag den&#160;24. maj klokken 10.00-14.00 i Østerlars Multihus&#160;åbner vi dørene op for en lærerig dag&#160;og retter vores fokus mod, hvordan man bedst muligt går alderdommen i møde.<br></strong><br>Vi kommer ind på, hvad der egentlig sker med kroppen, når vi bliver ældre&#160;samt, hvad man kan gøre, for at kroppen er modstandsdygtig overfor det som livet bringer. Arrangementet er rettet mod +65-årige, og det er gratis at deltage.<br></p><p>Mad er noget vi alle, på den ene eller den anden måde, skal tage stilling til. Alle har en holdning til det vi putter i munden, men hvad er egentlig op og ned i hele den her jungle af informationer. Det er vi klar til at afklare for jer med en oplysende dag omkring,, hvad mad egentlig kan gøre for kroppen, og hvor stor betydning det har, at vi er opmærksomme på det. Især når vi bliver ældre og kroppen har levet et langt liv. Vi byder jer derfor indenfor til en spændende og informativ dag, hvor maden og fællesskabet er i fokus.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p><strong>Men hvordan skal vi så gøre når vi kommer hjem?</strong><br><strong> </strong>Vi kommer med et bud på, hvordan I lettest kan overføre det, vi får snakket om, til jeres hverdag. Samtidig vil vi bevæge os ud i at lave nogle retter sammen&#160;ud fra den situation, I befinder jer i. Det kan hjælpe med at give et indblik i, at lækker mad godt kan være hurtigt og nemt. </p><p><b>For tilmelding eller mere information til madlavningsarrangement&#58;<br></b><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Har du lyst til at vide mere, eller er du interesseret i at melde dig til det gratis arrangement i Østerlars Multihus tirsdag den&#160;24. maj kl. 10.00 – 14.00 på Stavsdalsvej 30 i Østerlars, så kontakt Loke Frandsen. Mail&#160;</span><a href="mailto&#58;Loke.Lynghus.Frandsen@brk.dk" style="background-color&#58;transparent;">Loke.Lynghus.Frandsen@brk.dk</a><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> eller på telefon 50 54 50 75.</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/madpix.png" alt="madpix.png" style="margin&#58;5px;width&#58;246px;height&#58;258px;" /><br></span></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/banner%20madpix.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bliv klogere forud for folkeafstemningen om EU forsvarsforbeholdet104111-05-2022 11:49:59112http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-05-08T22:00:00Z<p>​Onsdag den 1. juni skal vi stemme om, hvorvidt vi&#160;ønsker at afskaffe eller&#160;fastholde det danske EU forsvarsforbehold. I den forbindelse har både&#160;Folketinget og Udenrigsministeriet lanceret hjemmesider, hvor vi kan finde informationer og svar på en række&#160;spørgsmål forud for valget. Du har også mulighed for at sende dit eget spørgsmål og få svar fra Folketingets EU-oplysning.&#160;Kommunen har også&#160;en hjemmeside om emnet, hvor du kan se, hvordan selve afstemningen foregår, dine muligheder for at brevstemme med mere.<br></p><h3>Links til hjemmesider med info om Folkestemningen om EU forsvarsrbeholdet&#160;<br></h3><p><strong>Folketingets hjemmeside om folkeafstemningen&#58;<br></strong><a href="https&#58;//www.eu.dk/da/forsvarsforbehold" target="_blank">Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet 1. juni 2022 / Folketingets EU-Oplysning</a><br></p><p><strong>Stil dit eget spørgsmål og få svar fra Folketingets EU-oplysning&#58;<br></strong><a href="https&#58;//www.eu.dk/~/link.aspx?_id=96D337C1E000401F9BDA2EF67897094B&amp;_z=z" target="_blank">Stil et spørgsmål / Folketingets EU-Oplysning</a><br>Du kan skrive, men også ringe med dit spørgsmål på&#160;telefon&#160;33 37 33 37&#160;alle hverdage mellem&#160;kl. 10.00-14.00.<br></p><p><strong>Udenrigsministeriets&#160; hjemmeside om folkeafstemningen&#58;<br></strong><a href="https&#58;//1juni.dk/" target="_blank">Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet (1juni.dk)</a><br></p><p><strong>Danmarks Radios temaside om folkeafstemningen&#58;</strong><br><a href="https&#58;//www.dr.dk/nyheder/tema/forsvarsforbeholdet" target="_blank" style="background-color&#58;transparent;">Folkeafstemning om forsvarsforbehold - Afstemning 1. juni 2022 | DR</a><br></p><p><strong>Praktiske informationer fra kommunen&#160;om afstemningen på Bornholm&#58;<br></strong><a href="/Indflydelse-Politik/Valg/Sider/Folkeafstemning-om-afskaffelse-af-forsvarsforbeholdet-.aspx" target="_blank">Valg Folkeafstemning 1. juni 2022 (brk.dk)</a><br></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/FTs%20side%20om%20folkeafstemning%20EU%20forsvarsforbehold.PNG" alt="FTs side om folkeafstemning EU forsvarsforbehold.PNG" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></p><p><br></p><p><br></p><a href="https&#58;//www.eu.dk/da/forsvarsforbehold" target="_blank"><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/folkeafstemning%20banner%201100x.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" /></a>
Lær at tackle - hverdagen som pårørende2842906-05-2022 10:53:4780http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-05-05T22:00:00Z<div>LÆR AT TACKLE hverdagen SOM PÅRØRENDE</div><div><br></div><div><br></div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Er du nær pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse?</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Oplever du udfordringer i hverdagen som pårørende?</div><div>•<span style="white-space&#58;pre;"> </span>Vil du have hjælp til at håndtere dine udfordringer – til gavn for dig og dine nærmeste?</div><div><br></div><div>Underviserne på kurset er selv pårørende. Derfor ved både de og dine medkursister, hvordan det føles, når sygdom ændrer ens hverdag. Underviserne har gennemført en uddannelse og er godkendt af komiteen for sundhedsoplysning til at lede kurset.</div><div><br></div><div>Kurset er gratis og varer 7 uger, hvor i mødes 2,5 time en gang om ugen.</div><div>Kursusstart&#58; 3.maj&#160;2022&#160;<br></div><div>Kurset foregår på Rønne bibliotek i mødelokale 1, tirsdag fra klokken&#160;18.30-21.00&#160;<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Kontakt koordinator Cilie Engmann på telefon 51594000 eller mail Cilie.engmann@brk.dk for at høre om dette kursus er noget for dig.</div><div><br></div><div><br></div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="To hænder der holder i hånd. Få en hverdag, hvor der også er plads til dig." src="/Nyheder/PublishingImages/LAT%20PAA_haender_med_tekst_kvadrat%202.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
BOFA: Hjælp til med at sikre skraldemændenes arbejdsvilkår2827406-05-2022 09:26:06166http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-05-05T22:00:00Z<p>Arbejdstilsynet <span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">har særligt fokus på skraldemændenes arbejdsvilkår på Bornholm.&#160;</span>Derfor udsender BOFA i øjeblikket retningslinjer for adgangsvejens beskaffenhed til samtlige husstande på øen, da BOFA naturligvis bakker op om, at skraldemændene skal have nogle ordentlige og sikre arbejdsvilkår. </p><p>NB! Brevet til borgerne er en<em> generel</em><strong></strong>&#160;information. Hvis borgerne mener, at deres adgangsvej lever op til adgangskravene, skal de derfor ikke gøre noget. Vurderer BOFA i samarbejde med renovatøren, at der er behov for, at borgerne skal ændre noget på deres adgangsvej eller standplads, vil borgerne blive informeret særskilt. </p><p><strong>For yderligere information&#58;<br></strong>Kontakt BOFAs administrationschef, Henrik Larsen på tlf.&#160;61 24 75 29.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/BOFA%20Rønne.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Valg til skolebestyrelserne er i fuld gang641605-05-2022 11:22:32122http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-05-04T22:00:00Z<p>I maj måned bliver der valgt forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne på alle Bornholms folkeskoler. Et godt forældresamarbejde er super vigtigt for at skabe den bedste skolegang for vores børn.<br></p><p><strong>Vi opfordrer derfor alle forældre til at komme til valgmøde på jeres barns/børns skole og her være med til at skabe en stærk folkeskole.</strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>Både opstilling af kandidater og valg af forældrerepræsentanter samt stedfortrædere sker på de lokale valgmøder, som bliver holdt følgende dage&#58;<br></p><ul><li><strong>Kongeskærskolen </strong>mandag den 2. maj 16.30 i aulaen.</li><li><strong>Heldagsskolen </strong>mandag den 2. maj kl. 18.15 i personalerummet.</li><li><strong>Kildebakken </strong>tirsdag den<strong> </strong>3. maj kl. 17.30 i festsalen.</li><li><strong>Hans Rømer Skolen </strong>tirsdag den<strong> </strong>3. maj kl. 20.00 i festsalen.</li><li><strong>Aavangsskolen </strong>onsdag den18. maj kl. 17.00 i aktivitetssalen.</li><li><strong>Paradisbakkeskolen</strong> onsdag den 18. maj kl. 18.00 i madskolen.</li><li><strong>Svartingedal Skole</strong> torsdag den 19. maj kl. 18.30 i mødelokale 2.</li><li><strong>Søndermarksskolen</strong> tirsdag den 24. maj kl. 17.00 i personalerummet, 1. sal.<br> <br></li></ul><p><strong>Hvad får du indflydelse på?</strong><br><strong> </strong>Gennem skolebestyrelsesarbejdet får forældre stor indflydelse på skolens udvikling. Bliver man valgt til en bestyrelsespost, kommer man til at sidde sammen med andre forældre, skolens ledelse og elever- og medarbejderrepræsentanter - og får herigennem et stort ansvar for skolens udvikling.</p><p>Som skolebestyrelsesmedlem deltager man også i den skolepolitiske debat på Bornholm gennem årlige samrådsmøder med Børne- og Skoleudvalget.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/paradisbakkeskolen%20skolestart.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Energimesse: Kommunen har fokus på energibesparelser166205-05-2022 08:30:2192http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2022-05-04T22:00:00Z<p>Elprisernes himmelflugt gør det dyrere at være dansker, men der kan være store besparelser at hente ved at energirenovere boligen.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Derfor inviterer Bornholms Regionskommune borger</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">e til at kigge forbi kommunens stand på Bornholms Energi &amp;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;Forsynings Energimesse lørdag den&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">7. maj fra kl.&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">10&#58;00 til 16&#58;00 i Aakirkeby-Hallerne.&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Her kan alle blive klogere på, hvad energirenovering er, og hvad de kan søge tilskud til.</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br></span></p><p><span style="color&#58;#af292e;font-family&#58;verdana, arial, sans-serif;font-size&#58;20px;background-color&#58;transparent;">Spa</span><span style="color&#58;#af292e;font-family&#58;verdana, arial, sans-serif;font-size&#58;20px;background-color&#58;transparent;">r penge og frem den grønne omstilling</span><br></p><p>Mulighederne for at gøre boligen mere energieffektiv er mange. Ved at skifte vinduer, isolere gulvet, efterisolere kælderen eller installere solceller kan du&#160;reducere&#160;energiudgifterne og&#160;være med til at øge husets værdi.<br></p><p>Det kan dog være svært for boligejerne&#160;at finde rundt i de mange&#160;muligheder, når de overvejer at energirenovere. Det anerkender borgmester Jacob Trøst; &quot;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Husejerne står overfor mange forskellige valgmuligheder, når det kommer til at skulle investere i energirenovering, og hvilke fradrag og tilskud man kan få. Det vil vi gerne hjælpe bornholmerne med at få overblikket&#160;over til energimessen&quot;.</span></p><p>Borgmesteren opfordrer både nuværende og kommende boligejere til at overveje energirenovering, da det oftest er en win-win.<br></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&quot;De stigende priser på energi og fødevarer er selvfølgelig et ekstra incitament til at energirenovere, men i sidste ende handler det om at fremtidssikre huset og bidrage til den grønne omstilling&quot;, siger Jacob Trøst.</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>Borgmesteren håber derfor, at alle, der overvejer at klæde boligen på til en grønnere fremtid, kigger forbi regionskommunens stand på lørdag.&#160;</p><p><br></p><h2>Dét fortæller kommunen om&#160;på energimessen<br></h2><p>Udover energirenovering kan du hos kommunens stand&#160;også høre nærmere om&#58;<br></p><ul><li>Energiø Bornholm – om Bornholm som verdens første energiø og processen, muligheder og udfordringer.</li><li>Nationalt Center for Grøn Energi – om Bornholm som knudepunkt for grøn innovation. </li><li>Grøn Mobilitet – blandt andet om samkørsel og delebilsklubber på Bornholm og placeringerne af offentlige ladestandere til el-biler. </li><li>BYG -&#160; svarer på spørgsmål om energirenovering af ejendomme og om behovet for byggetilladelser til for eksempel varmepumpe, solceller eller husstandsvindmølle.<br><br></li></ul><img alt="Energirenovering" src="/Nyheder/PublishingImages/Billede%20af%20bolig%20PM%20om%20energirenovering%20(002).jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed