Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

Nyhedsoversigt

 

 

Valg til Integrationsrådet503317-04-2018 22:00:2771http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-04-17T22:00:00Z<p>​Integrationsrådet består af mellem 7-20 medlemmer i alt&#58; 2 politikere og optil 18 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen blandt borgere og foreninger i kommunen. </p><p>Der holdes opstillingsmøde for kandidater og stemmeberettigede</p><ul><li><strong>Onsdag den 25. april kl. 19.00 i Kulturhuset, Rønne, Lille Madsegade 32, <br>3700 Rønne.</strong></li></ul><p>På mødet vil det være muligt at stille op som kandidat til Bornholms Integrationsråd og være med til at præge integrationsområdet de næste fire år. </p><p>Rådet arbejder for at sætte integration på dagsordenen i samspil mellem borger, ansatte i kommunen, foreningslivet og politikere, så der er rig mulighed for at påvirke projekter og kommunens målsætninger i forhold til etniske minoriteter.</p><h3>Hvem kan stille op/stemme? </h3><p>For at blive opstillet til Integrationsrådet skal du&#58; </p><ul><li>bo i Bornholms Regionskommune </li><li>være fyldt 18 år </li><li>være flygtning eller indvandrer – eller være kommet til Danmark som sådan&#160; </li></ul><h3>Spørgsmål </h3><p>Hvis du har spørgsmål i forhold til ovenstående er du velkommen til at kontakte Jacob Munch Jensen, <a href="mailto&#58;jacob.munch.jensen@brk.dk">jacob.munch.jensen@brk.dk</a>, 5692 1022. </p><img alt="mennesker" src="/SiteCollectionImages/integrationsrådsvalg_1119px.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Vil du have indflydelse på dit barns skole, så er muligheden der nu601318-04-2018 11:04:2692http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-04-17T22:00:00Z<p>I maj måned gennemføres der valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne på alle Bornholms folkeskoler.</p><p><strong>Skolebestyrelsens opgave</strong><br>En skolebestyrelse fastsætter principperne for skolens virksomhed. Blandt andet gennem fastlæggelse af måden undervisningen er organiseret på, ved at tage initiativ til fællesarrangementer og ved at fastsætte ordensregler og værdiregelsæt for skolen. Skolebestyrelsen har også til opgave at godkende skolens budget og undervisningsmidler.</p><p><strong>Lokale valgmøder</strong><br>Både opstilling af kandidater og valg af forældrerepræsentanter samt stedfortrædere sker på lokale valgmøder.</p><ul><li>Paradisbakkeskolen torsdag 3. maj kl. 18.00 på lærerværelset</li><li>Kildebakken mandag 7. maj kl. 18.00 i festsalen</li><li>Svartingedal Skole mandag 14. maj kl. 18.00 i mødelokale 2.</li><li>Aavangsskolen tirsdag 15. maj kl. 19.00 i aktivitetssalen</li><li>Heldagsskolen onsdag 16. maj kl. 19.00 i personalerummet</li><li>Hans Rømer Skolen torsdag 17. maj kl. 19.00 i festsalen</li><li>Kongeskærskolen tirsdag 22. maj kl. 18.30 i aulaen</li><li>Søndermarksskolen tirsdag 29. maj kl. 17.00 personalerummet (Østre)</li></ul><p>Oplysninger om valgprocedure, valgbarhed med videre kan du få på dit barns skole.</p><p>&#160;</p><p>Valg til skolebestyrelsen sker i henhold til bekendtgørelse nr. 1074 af 14/09/2017 og følger reglerne i Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen.<br></p><img alt="børn i skolegården på Svartingedal skole" src="/SiteCollectionImages/svartingedalskole_1119px.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nyt IT-system vil styrke forholdet til borgerne1254418-04-2018 11:15:4147http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-04-17T22:00:00Z<p><strong>Bornholms Regionskommune har indgået aftale om køb af nyt IT-system på omsorgs-, sundheds- og socialområdet. Systemet tages i brug i november i år og vil forenkle arbejdsgange og opgradere indsatsen over for borgerne.</strong></p><p>Systemet Cura (Columna Cura) kommer til at erstatte de nuværende to fagsystemer KMD Care og KMD EKJ, som ganske enkelt udfases i slutningen af 2018.&#160; Systemerne bruges&#160; blandt andet til håndtering af borgerjournaler og fungerer som planlægningsværktøj for plejepersonale. En stor del af landets øvrige kommuner har også foretrukket Cura, som afløser for de gamle systemer. Cura er allerede taget i brug blandt andet hos Københavns Kommune, Århus Kommune og Skanderborg Kommune, hvor de første praktiske erfaringer er meget positive. </p><p>En stor del af landets øvrige kommuner har også foretrukket Cura, som afløser for de gamle systemer. Cura er allerede taget i brug blandt andet hos Københavns Kommune, Århus Kommune og Skanderborg Kommune, hvor de første praktiske erfaringer er meget positive. <br>Johannes Nilsson, der er direktør for områderne Center Ældre, Center Sundhed og Center Psykiatri og handicap, som bliver brugere af det nye system, siger&#58;<br>”Det forlyder fra brugere i de andre kommuner, at der er tale om et meget brugervenligt og overskueligt IT-system, som forventes at kunne forenkle arbejdsgangene og bringe os tættere på borgerne. Vi ser derfor også frem til at kunne give borgerne en bedre oplevelse, og medarbejdere i BRK en mere effektiv og enkel hverdag med det nye system.”</p><h3>Bliver lettere at arbejde tværfagligt</h3><p>Cura skal bruges til at håndtere elektroniske borgerjournaler og være planlægningsværktøjer på tværs af BRKs tre centre; Center Ældre, Center Sundhed og Center Psykiatri og handicap. Dermed styrkes mulighederne for et bedre tværfagligt samarbejde. Desuden er Cura også forberedt til integration med fremtidige medico- og telemedicinske løsninger fra tredjeparts leverandører.</p><p>Cura fungerer på PC og mobile enheder; telefoner og tablets. Det betyder, at Cura understøtter muligheden for mere inddragelse og dialog med en borger, når det kommer til den faglige dokumentation i situationen, hvor borgeren modtager ydelser fra kommunen.</p><h3>Også off line</h3><p>Cura fungerer også på de mobile enheder uden netværksdækning, så relevante oplysninger vil altid være tilgængelige, når medarbejderen er hos en borger.<br>Når det er muligt at søge oplysninger og faglig dokumentation både med og uden netværksdækning, betyder det blandt andet, at levering af ydelser ude hos borgeren, og den tilhørende dokumentation, kan afsluttes i én arbejdsgang. </p><h3>Uddannelse af medarbejdere </h3><p>Der er planlagt et uddannelsesforløb til ledere og medarbejdere, som løber af stablen fra juni måned. Uddannelsesaktiviteterne kommer til at foregå på medarbejdernes lokale arbejdssted, og det vil være et lokalt læringsteam, som står for at afvikle undervisningsaktiviteterne. Det sker blandt andet for at understøtte den lokale forankring af læring bedst muligt. <br>Cura tages i brug ad to omgange. Den 5. november tager Center Ældre og Center Sundhed systemet i brug, og i løbet af januar 2019 er det medarbejdere i Center psykiatri og handicap og misbrugsområdet, der får glæde af det nye system.<br></p><img alt="sosuassistent på arbejde" src="/Borger/Seniorer/PublishingImages/Døgnpleje.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
"Bornholm i København" for fjerde år i træk1014217-04-2018 06:16:3270http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-04-16T22:00:00Z<p><strong>På lørdag 21. april tager repræsentanter fra øens turistbranche, fødevareproducenter, ejendomsmæglere og andre erhvervsdrivende samt Bornholms Regionskommune over for at vise alt det, der gør Bornholm til noget helt særligt. Jobcenteret hjælper med at promovere ledige jobs.</strong></p><p><strong></strong>&#160;</p><p>For fjerde år i træk tager et samlet Bornholm over til landets hovedstad for at inspirere Københavnerne til at holde ferie, arbejde eller måske ligefrem flytte til Bornholm. I alt deltager knap 50 bornholmske virksomheder og organisationer i arrangementet ”Bornholm i København”, der finder sted midt på Københavns Rådhusplads fra kl. 11.00-18.00.</p><h3>Find din medarbejder i København</h3><p>Fra Bornholms Regionskommune deltager blandt andet kommunens Jobcenter, som vil bruge sine kræfter på at matche københavnske jobsøgere med bornholmske virksomheder. Jobcenteret tilbyder helt konkret at gøre virksomhederne og deres ledige stillinger synlige i København.</p><p><strong>Kontakt Jobcenteret</strong> hvis du og din virksomhed ønsker at få promoveret en ledig stilling overfor københavnerne.<br>mail&#58;&#160;<a href="mailto&#58;virksomhedsservice@brk.dk">virksomhedsservice@brk.dk</a> eller ring tlf. 56 92 99 99.</p><p><a href="https&#58;//bornholm.info/bornholm-i-koebenhavn/" target="_blank">Se mere på Destination Bornholms hjemmeside</a></p><img alt="mennesker ved Bornholm i København" src="/SiteCollectionImages/bornholmikoebenhavn.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
TV2 stiller skarpt på den kommunale IT-sikkerhed1221117-04-2018 07:55:5377http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-04-16T22:00:00Z<p><strong>I denne uge vil TV 2 fokusere på IT-sikkerheden hos landets kommuner, heriblandt Bornholms Regionskommune. Emnet vil blive behandlet både af TV2 Nyhederne og i en længere TV-udsendelse.</strong></p><p>Bornholms Regionskommune har fra øverste niveau udvist stort mod og sagt ja til at lade TV2 og IT-eksperter teste IT-sikkerheden i vores kommune. Alle landets 98 kommuner fik samme tilbud, men kun ca. 10 viste interesse og blot to kommuner endte med at gennemføre forløbet.</p><p>Igennem de seneste måneder er der derfor i al hemmelighed blevet foretaget flere forskellige øvelser, der skulle efterprøve IT-sikkerheden. Vores netværk er blevet forsøgt hacket, medarbejderes opmærksomhed er blevet tjekket, og man har forsøgt at skaffe sig adgang til fortroligt materiale og materiale der indeholder persondataoplysninger. IT-chef Claus Munk siger&#58;</p><p>”Ved at deltage har vi fået en helt unik mulighed for at få spottet steder, hvor vi skal have større opmærksomhed. Den digitale udvikling går så stærkt, og vi skal hele tiden være på tæerne og holde os opdaterede for at sikre, at vi ikke får nye huller i sikkerheden.”</p><p>Resultaterne af TV2s ihærdige indsats for at finde huller i den kommunale IT-sikkerhed vil blive bragt i en længere udsendelse torsdag 19. april kl. 20.50.<br>Har du spørgsmål efter udsendelsen – eller input til debatten - er du velkommen til at sende dem til <a href="mailto&#58;it@brk.dk">it@brk.dk</a> </p><p>BRK er bekendt med indholdet i udsendelsen og er i gang med initiativer, der skal lukke de huller, som blev fundet af TV2.<br></p><img alt="ullasvej 23" src="/SiteCollectionImages/Billede%20001.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Udbud af urologiprodukter1221317-04-2018 08:09:0646http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-04-16T22:00:00Z<h3>​Bornholms Regionskommune udbyder urologiprodukter sammen med sit indkøbsfællesskab </h3><p>Indkøbsfællesskab Nordsjælland, som Bornholms Regionskommune er en del af, består af i alt 13 kommuner. Indkøbsfællesskabet er gået sammen om at udbyde urologiprodukter. </p><p>Udbuddet omfatter levering af urologiprodukter bevilliget efter Servicelovens § 112 og i mindre omfang køb af urologiprodukter til kommunernes egne sygeplejersker, sygeplejedepoter, plejecentre og lignende til behandling efter Sundhedsloven.</p><p>Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af tildelingskriteriet pris.</p><p>Der vil efter endt udbudsproces blive indgået rammeaftale med én leverandør.</p><h3>Procedure</h3><p>Ordregiver har valgt at gennemføre udbuddet digitalt igennem Mercell Danmark A/S.<br>Udbudsmaterialet kan rekvireres gennem Mercell via dette link&#58;<br><a href="https&#58;//permalink.mercell.com/83909395.aspx" target="_blank">https&#58;//permalink.mercell.com/83909395.aspx</a><br>Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet &quot;Meld din interesse &quot;.</p><p><br>Hvis ikke du er licenshaver hos Mercell, skal du udfylde en registrering af dit firma. Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.<br>Når du har foretaget registreringen kan du se udbudsmaterialet, og alle relevante informationer om krav til deltagelse, tilbudsfrist osv.</p><p><strong>Tilbudsfrist</strong><br>15. maj 2018, kl. 12.00.</p><p>&#160;</p><img alt="mennesker der taler" src="/Erhverv/PublishingImages/aftale%20beskåret.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ledigt pølsestade på St. Torv i Rønne10415-04-2018 22:00:52122http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-04-15T22:00:00Z<p>Pølsevognstadet på Store Torv i Rønne er blevet ledigt pr. 1. juni 2018, og Bornholms Regionskommune ønsker snarest muligt at udleje stadepladsen. </p><p>Stadepladsen udbydes for en 5 årig periode.</p><p>Udlejning vil ske i henhold til Pølse – og staderegulativet, og lejen er for 2018 fastsat til kr. 25.806,22 pr. år. Lejen vil blive pristalsreguleret for 2019. </p><p>I henhold til regulativet skal vognens størrelse og udseende godkendes af kommunen. <br>Skitse/foto af pølsevognen samt åbningstider skal vedlægges ansøgningen. </p><p>Der vil ved udvælgelse mellem ansøgningerne blive lagt vægt på uddannelse og erfaring indenfor relevante servicefag, herunder erfaring fra tidligere eller lignende job.</p><p>Interesserede kan finde Pølse- og staderegulativet på Bornholms Regionskommunes hjemmeside på følgende link <a href="http&#58;//www.brk.dk/regulativer">www.brk.dk/regulativer</a> eller få det tilsendt, ved henvendelse til Bettina Carlsen på tlf.nr. 56 92 22 11 <a href="mailto&#58;Bettina.Carlsen@brk.dk">Bettina.Carlsen@brk.dk</a>. </p><p>Der vil evt. være mulighed for at indgå erhvervs lejemål af garage i den indre by. <br>Den årlige leje af denne vil være kr. 16.457,40. Lejen pristalsreguleres. El og vand afregnes efter forbrug.</p><p>Ansøgning om overtagelse af lejemålet bedes indsendt til Natur, Miljø og Fritid, Vejmyndighed, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller via mail til <a href="mailto&#58;nmf@brk.dk">nmf@brk.dk</a>, og skal være Bornholms Regionskommune i hænde <strong>senest den 1. maj 2018</strong>.</p><img alt="St. Torv i Rønne" src="/SiteCollectionImages/Store_torv_1119x336px.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
EU indfører nye krav til håndtering af persondata220216-04-2018 08:52:4969http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-04-15T22:00:00Z<p><strong>​Den 25. maj i år træder en ny EU-forordning i kraft, som skal hæve niveauet for alle EU-landenes sikkerhed i forhold til håndteringen af personoplysninger.</strong></p><p><br>Regionskommunens digitaliseringskonsulent, Steffen Lochmann har de sidste mange måneder arbejdet sammen med kommunens jurister for at finde ud af, hvilke konsekvenser EU forordningen har for os. Det har vist sig, at vi i Bornholms Regionskommune (BRK) allerede har godt styr på sikkerhedskravene. Generelt ligger Danmark også højere end de fleste andre EU-lande, når det kommer til sikker omgang med persondata. Alligevel er der ting, vi skal være mere opmærksomme på i fremtiden. Steffen Lochmann siger&#58;</p><p>&quot;Vi kommer til at skulle sikre nye rettigheder for borgerne. Det betyder bl.a. at vi skal sørge for en høj grad af gennemsigtighed i sagsbehandlingen, f.eks. ved at oplyse borgerne om formålet med at indsamle personlige oplysninger. Vi skal også være opmærksomme på at arbejde ud fra nye principper om, at minimere omfanget af de personoplysninger vi gemmer, så vi kun gemmer præcis det nødvendige.&quot;</p><h3>Sikring af privatlivets fred</h3><p>De nye regler bliver indført for i højere grad at sikre privatlivets fred på internettet. Intentionen er, at vi som borgere skal have mere kontrol over egne personlige oplysninger.</p><p>BRK, og alle andre offentlige og private virksomheder, får også en række pligter, som kan sammenfattes til, at vi skal gøre, hvad der er praktisk muligt og rimeligt for at sikre borgernes personlige oplysninger. I øjeblikket er BRK i gang med at ruste de enkelte centre til at kunne leve op til de nye EU-krav.</p><p>Processen med at formidle og implementere indholdet af EU's nye forordning kommer til at vare det meste af året.</p><p>Digitaliseringskonsulent, Steffen Lochmann er i forbindelse med de nye EU krav blevet udpeget til at være BRKs databeskyttelsesrådgiver.</p><img alt="computer med hængelås" src="/SiteCollectionImages/datasikkerhed2.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nyt rygestopkursus for voksne951312-04-2018 08:31:59470http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-04-11T22:00:00Z<h3>Der er oprettet et ekstra rygestophold med opstart <br>30. april. Vil du med? </h3><p>På kurset bliver du guidet hen imod et rygestop af en uddannet rygestoprådgiver. Du får lært dine rygestopvaner at kende, så du lettere kan bryde dem. Derudover får du tips og idéer til, hvordan du tackler rygetrangen, når den opstår.</p><ul><li>Kursusstart&#58; Mandag den 30. april 2018. Herefter&#58; 7., 14. og 22. maj samt 4. juni.</li><li>Hvornår&#58; kl. 16.30-18.45. </li><li>Sted&#58; Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne.</li><li>Rygestoprådgiver&#58; Mette La Cour</li><li>Pris&#58; Gratis for borgere bosat på Bornholm</li></ul><p><br>Tilmeld dig på <a href="mailto&#58;bornholm@lof.dk">bornholm@lof.dk</a>, på <a href="https&#58;//bornholm.lof.dk/rygestop/" target="_blank">LOF Bornholm’s hjemmeside</a> eller ring til Aage Larsen fra LOF på tlf. 21 76 08 62. </p><p><br>Rygestopholdene udbydes af Bornholms Regionskommune. </p><img alt="knækket cigaret" src="/SiteCollectionImages/rygestop954x330.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Gratis forældreansvarskursus65010-04-2018 08:05:48112http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-04-09T22:00:00Z<p>​Forældreansvarskurset (KIFF-kurset) er rettet mod familier, hvor forældrene er blevet skilt/gået fra hinanden, og hvor der er børn under 18 år i hjemmet. Det er gratis at deltage og kurset forløber over 3 gange.</p><p>Næste kursus forløb finder sted onsdag den 16. maj 2018, onsdag den 30. maj 2018 samt mandag den 11. juni 2018. Alle dage fra kl. 16-20. <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Støtte%20og%20rådgivning/Sider/Parrådgivning.aspx">Se mere om KIFF-kurser og tilmelding her</a>. </p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Borger/Familiekons-top.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed