Skip Navigation LinksBRK Nyheder

Nyhedsoversigt

 

 

Ændret ekspeditionstid for pas og kørekort6770321-08-2017 06:50:11http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-08-20T22:00:00Z<p>​Borgerservice i Nexø har åbent for ekspedition hver onsdag fra kl. 9 – 16.</p><p>Fra 1. september 2017 lukkes der <strong>en halv time før normal lukketid for bestilling af pas og kørekort. </strong></p><p><br>Sådan har det været i Rønne igennem en længere periode, og fra 1. september indføres samme regel i Nexø.</p><img alt="pas" src="/SiteCollectionImages/Pas954x330.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Valg til Bornholms Kommunalbestyrelse3273715-08-2017 22:00:50107http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-08-15T22:00:00Z<p>I henhold til den kommunale valglovs § 22 bekendtgøres, at der</p><h3 style="text-align&#58;center;">&#160;&#160;tirsdag den 21. november 2017</h3><p>holdes valg til kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Valgstederne er åbne fra kl. 8.00 – kl. 20.00.</p><p>Der skal vælges 23 medlemmer til kommunalbestyrelsen.</p><p><strong></strong>&#160;</p><p><strong>Valgret</strong><br>Valgret har enhver, når de</p><ul><li>er fyldt 18 år på valgdagen</li><li>har fast bopæl i kommunen</li></ul><p>og herudover enten</p><ol><li>har dansk indfødsret</li><li>er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU</li><li>er statsborger i Island eller Norge</li><li>uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen</li></ol><p><strong></strong>&#160;</p><p><strong>Valgbar til Bornholms Kommunalbestyrelse</strong><br>Kandidater og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedr. varigheden af forudgående fast bopæl i riget fredag <strong>den 6. oktober 2017</strong>.<br>Hvis betingelserne ikke er opfyldt denne dag, skal de være opfyldt <strong>kl. 12 mandag den 9. oktober 2017.</strong></p><p><strong>Kandidatlister</strong><br>Kandidatlister kan <strong>tidligst afleveres tirsdag den 19. september 2017 kl. 12 </strong>til Valgsekretariatet.</p><p>Sidste frist for aflevering af kandidatlister er <strong>tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12 </strong>til Valgsekretariatet.</p><p>Vær opmærksom på følgende når du udfylder kandidatlisten</p><ul><li>Kandidatlister skal afleveres på en formular, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.<br></li><li>Kandidatlisten må højst indeholde navne på 27 kandidater. Det er 4 navne mere end det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen.<br></li><li>Kandidatlisten skal indeholde hver enkelt kandidats fulde navn, CPR-nummer, statsborgerskab, stilling, bopæl samt underskrift.<br></li><li>Kandidatlisten skal indeholde oplysning om listebetegnelse og være skrevet under af mindst 25 vælgere og højst 50 vælgere i regionskommunen som stillere for listen. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn, CPR-nummer og bopæl.<br><strong>Kandidatlister kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere</strong><br>Kandidatlister der både opnåede repræsentation ved sidste valg og stadig 9 uger før valgdagen – <strong>19. september 2017 </strong>-&#160; er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan efter anmodning fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. For disse kandidatlister gælder et krav om indlevering af kandidatlisten senest den <strong>19. september 2017 kl. 12, og tidligst 5. september 2017</strong>.<br></li><li>Kandidaterne skal opføres på listen i den rækkefølge, som de ønskes opført på stemmesedlen.<br></li><li>Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvorvidt kandidaterne er sideordnet opstillet eller i en bestemt rækkefølge (partiliste).</li></ul><p><strong>Listeforbund og valgforbund</strong><br>Kandidatlister kan støtte hinanden ved at indgå listeforbund, når de er tildelt samme bogstavbetegnelse. </p><p>Der kan kun indgås ét listeforbund mellem disse kandidatlister.</p><p>Kandidatlister kan støtte hinanden ved at indgå valgforbund, hvis de ikke er tildelt samme bogstavbetegnelse.</p><p>Hver kandidatliste kan kun indgå ét valgforbund.</p><p>Listeforbund og/eller valgforbund skal anmeldes til Valgsekretariatet <strong>senest mandag den 9. oktober 2017, kl. 12.00</strong>. Samme tidsfrist denne dag, er sidste frist for at trække anmeldelser om listeforbund og/eller valgforbund tilbage. Meddelelsen skal være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.</p><p>Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være skrevet under af alle de stillere, der har skrevet under på kandidatlisten og af alle kandidater på kandidatlisten. Dog kan kandidater og stillere på kandidatlisten skriftligt bemyndige en eller flere stillere eller kandidater til at anmelde listeforbund og valgforbund.</p><p><strong>Formularer</strong><br>Formular til kandidatlisten og formular til anmeldelse af listeforbund og valgforbund fås ved henvendelse til Valgsekretariatet.</p><p>Eventuelle spørgsmål i forbindelse med ovennævnte kan rettes til Valgsekretariatet.</p><p>Valgsekretariatet, Ullasvej 23, 3700 Rønne - <a href="mailto&#58;Sekretariatet@brk.dk">Sekretariatet@brk.dk</a> <br>Konsulent Kell Hansen, telefon 56 92 10 16, <a href="mailto&#58;kell.hansen@brk.dk">kell.hansen@brk.dk</a><br>Sekretariatschef Steen Birkedal, telefon 56 92 10 04, <a href="mailto&#58;steen.birkedal@brk.dk">steen.birkedal@brk.dk</a></p><img alt="valglokale" src="/Indflydelse-Politik/Valg/PublishingImages/valg1.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Invitation til Fars Køkkenskole80343916-08-2017 08:53:4773http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-08-15T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune inviterer fædre og deres børn, der går i 2., 3. eller 4. klasse til Fars Køkkenskole. Hvis far ikke har mulighed for at deltage, kan barnet følges med bonusfar, onkel eller bedstefar, men det er kun for mænd og børn.</p><p>Man mødes og laver mad sammen en gang om måneden fra august til december 2017 fra kl. 16.20-19.00. </p><p>Sjove og dygtige undervisere sætter gang i køkkenløjerne, hvor fædre og børn laver god, sund mad på en sjov måde. Alle kan være med uanset om man aldrig har prøvet at lave mad eller måske ikke lige synes, at det er det letteste i verden. De dygtige kokke skal nok guide alle igennem køkkenjunglen, så alle går fra Fars Køkkenskole med en god oplevelse.</p><p>Fars Køkkenskole tilbydes nu på <strong>Paradisbakkeskolen i Nexø med opstart den 31. august 2017</strong>.</p><p>Er I interesseret, så send en mail til <a href="mailto&#58;Nina.Povlsen@brk.dk">Nina.Povlsen@brk.dk</a> med oplysninger om navn på far og barn/børn og klassetrin, adresse, mailadresse samt telefon. Herefter modtager I en mail med svar på om I er optaget, idet der er plads til 12 fædre og 12-15 børn på hvert hold og der bliver optagelse efter først til mølle princippet.</p><p>Man kan læse mere om projektet på <a href="http&#58;//www.farskoekkenskole.dk/">www.farskoekkenskole.dk</a> . </p><p>For yderligere oplysninger se på <a href="/Borger/sundhedsygdom/sundereliv/Sider/Fars-køkkenskole.aspx">www.brk.dk</a>&#160; eller kontakt Nina Povlsen, tlf. 56 92 12 92.</p><img alt="fars køkkenskole logo" src="/SiteCollectionImages/topbillede%20far%20koekkenskole.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Frivillig på Bornholm - er det dig?80456516-08-2017 09:02:42169http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-08-15T22:00:00Z<h3>- så kom og sæt liv i Bornholms nye&#160;hjemmeside for frivillige</h3><p>Paraplyorganisationen af frivillige foreninger Frivillig Forum Bornholm, FFB, har med midler fra Bornholms Regionskommune indkøbt frivillighedsportalen ”FrivilligBornholm.dk”<br>”FrivilligBornholm.dk” er en ny&#160;hjemmeside som formidler frivillige aktiviteter på Bornholm.</p><p>Læs pressemeddelelsen her...</p><p><a href="/Nyheder/Documents/Pressemeddelelse%20og%20invitation%20til%20FrivilligBornholm.dk.pdf" target="_blank">​Pressemeddelelse og invitation til den nye hjemmeside for frivillige</a></p><img alt="´hænder" src="/SiteCollectionImages/borgerpanel5.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kandidater søges til Bornholms Ældreråd61927310-08-2017 11:27:34139http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-08-09T22:00:00Z<p><strong></strong>&#160;</p><p><strong>Der afholdes valg til Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune tirsdag den 3. oktober 2017, med funktionsperiode fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.<br></strong></p><p>Valget gennemføres som direkte valg ved brevafstemning.</p><p>Alle borgere, der har fast bopæl på Bornholm, og som er fyldt 60 år på valgdagen, kan stemme til valget og vælges til ældrerådet.</p><p>Valgbare borgere, der ønsker at stille op som kandidat til det nye ældreråd, skal anmelde kandidatur på en særlig kandidatformular.</p><p>Kandidatformularen fås ved henvendelse til Bornholms Regionskommune, Sekretariatet, Ullasvej 23, 3700 Rønne, tlf. 5692 1025 eller e-mail <a href="mailto&#58;Sekretariatet@brk.dk" target="_blank">Sekretariatet@brk.dk</a>.</p><p><strong>Den udfyldte kandidatformular skal være regionskommunen i hænde senest tirsdag den 29. august 2017 kl. 12.00, som er sidste frist hvis man vil opstille.</strong></p><p>Pasbillede skal sendes til Bornholms Regionskommune elektronisk (mindste opløsning 300 dpi) på mail <a href="mailto&#58;Sekretariatet@brk.dk" target="_blank">Sekretariatet@brk.dk</a>.&#160; Alle kandidater tilbydes at få deres foto og en meget kort tekst om, hvad de vil arbejde for, hvis de bliver valgt med som informationsmateriale, når stemmesedlen udsendes.<br><br>Evt. spørgsmål vedrørende kandidatformular eller foto stilles til Sekretariatet på tlf. nr. 5692 1025.&#160;&#160; <br></p><p>I forbindelse med valget bliver der den 19. september 2017 fra klokken 14.00 – 17.00 afholdt valgmøde i Aakirkebyhallerne, hvor de opstillede får lov at præsentere sig.<br><br><br>Venlig hilsen<br>Valgbestyrelsen</p><img alt="Kandidater søges til Bornholms Ældreråd" src="/Nyheder/PublishingImages/seniorer.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Rønne danner rammen om Nordisk Kadetstævne 201759553309-08-2017 07:16:03465http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-08-08T22:00:00Z<p>​</p><p><strong>Den 16. – 20. august er Bornholms Regionskommune vært for Nordisk Kadetstævne 2017. </strong></p><p>Kadetstævnet har deltagelse af godt 300 unge mennesker fra søværnets officersskoler i henholdsvis Sverige, Norge, Finland og Danmark. </p><p>Derudover deltager en gruppe italienske kadetter for at se - og måske lære lidt af - hvordan kadetter samarbejder på tværs i de nordiske lande.</p><p>Kadetstævnet er en årligt tilbagevendende begivenhed, der arrangeres på skift af deltagerlandene, og i år er det kadetterne fra Søværnets Officersskole i Danmark, der har opgaven. Bornholms Regionskommune har takket ja til at lægge rammer om stævnet, der kommer til at foregå forskellige steder i Rønne.</p><p>Der dystes bl.a. i fodbold, svømning, terrænløb, femkamp og tovtrækning. Hvor og hvornår de særligt publikumsvenlige arrangementer foregår, kan ses nedenfor.</p><p>Nogle af kadetterne kommer sejlende til øen, så Rønne havn vil få besøg af skibe fra alle de fire nordiske lande. Der er arrangeret åbent skib fredag den 18. august og lørdag den 19. august, begge dage kl. 14-16, hvor alle er velkomne ombord. Skibene ligger i Sydhavnen i Rønne.</p><p>&quot;Jeg glæder mig rigtigt meget til Bornholm får besøg af Nordisk Kadetstævne. Jeg er sikker på, at de mange gæster kommer til at sætte deres præg på bybilledet i Rønne, og jeg håber naturligvis, at besøget på Bornholm bliver en god oplevelse for kadetterne fra de nordiske lande, så de rejser herfra med gode fortællinger til familie og venner derhjemme om, at Bornholm et besøg værd.</p><p>- Jeg har ladet mig fortælle, at det er ganske underholdende at se kadetterne kæmpe om sejren i de forskellige discipliner, de skal igennem, så jeg vil da opfordre bornholmerne til at kigge forbi et eller flere af de steder, hvor der dystes, og ja, måske endda heppe på de danske kadetter i denne lidt specielle landskamp&quot;, slutter Winni Grosbøll </p><p><strong>Hvor og hvornår</strong></p><p><strong>Onsdag den 16. august kl. 18.30-19.00&#58; Åbningsparade, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>St. Torv, Rønne</p><p>Den officielle åbning af Nordisk Kadetstævne 2017, hvor de 300 deltagende kadetter fra de fire nordiske lande, Sverige, Finland, Norge og Danmark, marcherer fra Rønne Havn ad Snellemark til St. Torv. Her vil der være flaghejsning og taler. </p><p><strong>Torsdag den 17. august kl. 15.00-17.30&#58; Fodboldturnering, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>Rønne Stadion Nord</p><p>Kadetterne fra Danmark, Sverige, Finland og Norge dyster i fodbold. </p><p><strong>Fredag den 18. august kl. 13.00-14.00&#58; Cross Country Løb, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>Den Grønne Ring/DGI-stadion, Rønne</p><p>Kadetterne skal ud på et 4-kilometers terrænløb i området omkring Den Grønne Ring. Der er start og slut på DGI-stadion.</p><p><strong>Fredag den 18. august kl. 16.30-17.15&#58; Fodboldkamp mellem de italienske kadetter og et udvalgt nordisk hold, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>Rønne Stadion Nord</p><p>En gruppe italienske kadetter har taget turen til Bornholm, for at overvære et nordisk kadetstævne. Fodboldkampen mellem italienerne og det udvalgte nordiske hold er ikke en del af selve kadetstævnet.</p><p><strong>Fredag den 18. august kl. 14.00-16.00&#58; Åbent skib, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>Rønne Havn, Sydhavnen</p><p>Det vil være muligt at komme ombord på de skibe, der anløber Rønne Havn i forbindelse kadetstævnet.</p><p><strong>Lørdag den 19. august kl. 13.00-15.00&#58;</strong> <strong>Naval Combat Course, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>Den Grønne Ring, DGI-stadion Rønne</p><p>Naval Combat Course er en underholdende konkurrence, der bl.a. indeholder løb, flytning af tunge genstande, skydning, kast og padling i robåd.</p><p><strong>Lørdag den 19. august kl. 15.30-16.30&#58; Tovtrækning, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>Den Grønne Ring, DGI-stadion Rønne</p><p>Kadetterne dyster i den klassiske sømandsdisciplin tovtrækning.</p><p><strong>Lørdag den 19. august kl. 14.00-16.00&#58; Åbent skib, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>Rønne Havn, Sydhavnen</p><p>Det vil være muligt at komme ombord på de skibe, der anløber Rønne Havn i forbindelse kadetstævnet.</p><p><strong>Søndag den 20. august kl. 9.30-10.00&#58; Afslutningsparade, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>St. Torv, Rønne</p><p>Kadetstævnet er slut, vindernationen fundet og stævnet rundes af med en afslutningsparade inden kadetterne forlader Bornholm. </p><p>&#160;</p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Inge Mogensen, Bornholms Regionskommune, tlf. 56 92 10 24 eller </p><p>Jeppe Weber Egholm, Søværnets Officersskole, tlf. 51 34 04 49&#160;</p><h4>&#160;</h4><p>&#160;</p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Borger/Kadetstævne.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Interessen for outdoor-turismen vokser59664609-08-2017 09:30:01135http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-08-08T22:00:00Z<p>​<strong>Der er voksende interesse for naturoplevelser og outdoor-turisme på Bornholm, og et igangsat projekt med EU-støtte skal nu stimulere til netværksdannelse og samarbejde mellem så mange bornholmske aktører på området som muligt – til fælles bedste.</strong><strong>&#160; </strong></p><p>&#160;</p><p>Aktiv ferie, naturoplevelser, outdoorturisme – kært barn har mange navne. Uanset betegnelsen er det en voksende del af den bornholmske turisme, som der er gode forventninger til. Derfor har Bornholms Vækstforum med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling medfinansieret et udviklings- og netværksprojekt hos Destination Bornholm med det formål at sætte endnu mere fart i outdoorturismen på Bornholm. Desuden har projektet finansiering via arbejdsindsatsen hos Destination Bornholm og Dansk Kyst- og Naturturisme.</p><p>&#160;</p><p><strong>Positiv interesse</strong></p><p>Peter Juhl fra Destination Bornholm er projektleder for 'Signaturoplevelse Outdoor Bornholm', som blev sat i gang 1. januar 2017. </p><p>– ­Der er voksende og positiv interesse for at skabe samarbejde og godt kollegaforhold mellem de mange bornholmske aktører, der har fokus på at tiltrække turister fra nær og fjern til aktiv ferie på Bornholm, siger Peter Juhl. </p><p>I netværket deltager en stribe fortrinsvis mindre virksomheder med stærkt fokus på at udbyde aktiv ferie, og ikke mindst medvirker en række større og mindre overnatningssteder. Desuden er Naturstyrelsen, Center for Regional- og Turismeforskning, DGI Bornholm, Bornholm Tours, Dansk Kyst- og Naturturisme, LAG Bornholm og Bornholms Regionskommune tilknyttet projektet, der efter planen skal løbe frem til udgangen af 2018. </p><p>&#160;</p><p><strong>Støtte hinanden</strong></p><p>– Vi har holdt et par ret så velbesøgte møder i outdoornetværket før sommerferien, og vi har planlagt et nyt træf for vores lokale aktører allerede her til september. Vi bruger vores møder til oplæg, inspiration og drøftelser af, hvordan vi kan støtte hinanden over en bred kam her på øen, så vi i videst muligt omfang kan støtte hinanden og den voksende gruppe af turister og besøgende, der gerne vil have meget aktive oplevelser på deres ferie, siger Peter Juhl.</p><p>Som eksempler på outdooraktiviteter nævner han bl.a. cykelferie, mountainbike, løbere, vandrere, havkajak, rappelling, surfing, klatring, sports- og lystfiskeri, trolling, svømning, dykning og meget mere. Det handler alt sammen om, at turisterne – og også mange af Bornholms beboere – i stigende grad ønsker udendørs oplevelser og aktiviteter.</p><p>Som projektleder i 'Signaturoplevelse Outdoor Bornholm' opfordrer Peter Juhl alle interesserede bornholmske aktører inden for outdoorområdet til at deltage i netværket. Peter Juhl kan kontaktes hos Destination Bornholm på telefon 56 93 03 41 eller på e-mailadressen peter@bornholm.info.&#160;&#160; </p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/outdoor.JPG?RenditionID=6" width="1119" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Vil du i gang med en social- og sundhedsassistentuddannelse69437208-08-2017 22:00:2097http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-08-08T22:00:00Z<p>​</p><h3>Uddannelsesstart november 2017</h3><p><strong>Er du interesseret, kan du søge nu.</strong></p><p>Bornholms Regionskommune og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole samarbejder om at være et uddannelsessted med god kontakt mellem elever og personale. Vi har praktikpladser til alle elever.</p><p><strong>Ansøgningsfrist 30. august 2017.</strong></p><p>Søg via vores hjemmeside <a href="/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx">www.brk.dk</a> <br>&#160;<br>Har du spørgsmål kan du kontakte Mie Andersen ved at maile til <a href="mailto&#58;mie_andersen@brk.dk">mie_andersen@brk.dk</a><br>eller til Jette Riis Nielsen på <a href="mailto&#58;jette.riis.nielsen@brk.dk">jette.riis.nielsen@brk.dk</a></p><img alt="sosu" src="/Borger/Seniorer/PublishingImages/Døgnpleje.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Udbud af hårde hvidevarer - udbud annulleres56701109-08-2017 07:35:01216http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-08-02T22:00:00Z<p>Udbuddet annulleres. Dette skyldes at der er kommet spørgsmål ind til særligt kravspecifikationen med ønske om at fravige udvalgte krav. Herudover er der flere af kravene, som ifølge leverandørerne, ikke er mulige at opfylde. </p><p>Udbudsmaterialet gennemgås og det forventes, at materialet er klar til at blive genudbudt i løbet af efteråret.</p><p style="text-align&#58;justify;"><span aria-hidden="true"></span>&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/vaskemaskine.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Badning forbudt vest for havnen i Arnager56700007-08-2017 05:43:01193http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-07-31T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø er af Bornholms Energi &amp; Forsyning blevet gjort opmærksom på, at en spilde- og regnvandsledning vest for Arnager Havn er sprunget læk. <br><br><strong>Regionskommunen følger situationen og forbyder indtil videre badning fra stranden vest for Arnager Havn. </strong></p><p><strong></strong>&#160;</p><p>Dette vil fremgå af skiltning ved stranden. Badevandskvaliteten kan være midlertidigt forringet, og bundforholdene ved spildevandsledningen er forandrede.</p><p>&#160;</p><p>For flere informationer kontakt da Teknik og Miljø.</p><p>&#160;</p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p><br></p><img alt="Arnager" src="/Nyheder/PublishingImages/Badevand_Arnagert.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed