Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

Kommunens hjemmeside er nede onsdag aften grundet opdatering53424-11-2020 06:36:07http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-11-23T23:00:00Z<p>​Kommunens hjemmeside vil i morgen&#160;onsdag den 25. november i tidsrummet kl. 16.30-24.00 være nede grundet en planlagt opdatering af systemerne. Vi beklager de gener det måtte have.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/farvede%20ledninger.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Digital dannelse og trivsel365024-11-2020 09:31:2710http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-11-23T23:00:00Z<p>​Her på Bornholms Regionskommunes hjemmeside under Børn, unge, familie og&#160;<a href="/Borger/Familie-boern-unge/digital-dannelse-og-trivsel/Sider/default.aspx">Digital dannelse og trivsel</a> kan du som forælder eller professionel finde inspiration til dit barns, din klasses eller din institutions digitale liv- og udfordringer. </p><p>Den digitale verden tærer på vores fælles tid. Skærmene tiltrækker og udfordrer. Under Digital dannelse og trivsel kan du orientere dig, hvad enten det drejer sig om inspiration til din undervisning eller din tvivl som forælder. Her findes artikler, links, tendenser og nyhedsbreve.</p><p>God fornøjelse. </p><p>Dennis Lindholm Nielsen, Digital dannelses- og trivselskonsulent. </p><p>Telefon&#58;&#160;30 18 05 39</p><img alt="Sociale mediers ikoner" src="/Borger/Familie-boern-unge/digital-dannelse-og-trivsel/PublishingImages/Digitale%20medier.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Corona: Botilbud får også besøgsrestriktioner365724-11-2020 06:22:1322http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-11-22T23:00:00Z​<span style="color&#58;inherit;background-color&#58;transparent;">Kommunens botilbud har i dag modtaget et påbud fra Social- og Indenrigsministeriet om at indføre besøgsrestriktioner. Det sker for at beskytte svage borgere mod Corona-smitte, da smittetrykket i øjeblikket er højt på Bornholm. Påbuddet kommer i kølvandet af, at kommunens plejecentre i fredags modtog lignende påbud.<br><br></span><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl02_label" style="display&#58;inline;">Beboere og pårørende på de berørte institutioner er i øjeblikket ved at blive orienteret om de ændrede besøgsmuligheder. De vil blive orienteret direkte af det botilbud, hvor de er tilknyttet. Her kan de også søge råd og vejledning, såfremt de har spørgsmål.<div class="nyhedbody"><p>Følgende botilbud er omfattet af restriktionerne&#58;</p><ul><li>Nexøhuset</li><li>Røbo</li><li>Stenbanen</li><li>Kommandanthøjen</li><li>Gartnerparken</li><li>Klintebo</li><li>Løvstikken<br></li></ul><p>Det socialpsykiatriske område, som omfatter Vennepunktet, Socialpsykiatri Øst/Lindehuset og Socialpsykiatri Vest/Midtpunktet og Vestergade&#160;er ikke omfattet af besøgsrestriktionerne. </p><p>Disse områder fortsætter med deres aktiviteter og indsatser som hidtil under de allerede skærpede tiltag, der er taget for at forebygge smittespredning – hvilket vil sige holde afstand, anvende værnemidler, god håndhygiejne og afspritning, Ligeledes fastholdes de kommunale aktivitets- og samværstilbud på Røbo og Klintebo med tilsvarende skærpede tiltag.</p>Se <strong>orienteringen</strong> fra <a href="/Nyheder/Documents/Orientering%20besøgsrestriktioner%20sociale%20tilbud.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration-line&#58;underline;"><font color="#0066cc">Social- og Indenrigsministeriet om restriktionerne</font></span></a><p>Se den <strong>lovmæssige </strong><strong>bekendtgørelse</strong> fra <a href="/Nyheder/Documents/Bekendtgørelse%20besøgsrestriktioner%20sociale%20tilbud.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration-line&#58;underline;"><font color="#0066cc">Social- og Indenrigsministeriet om restriktionerne&#160;</font></span></a></p></div></div><p>&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/holdafstand%20KK%20banner%201100x.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Påbud om midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre og rehabiliteringscenter Sønderbo210023-11-2020 19:45:5493http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-11-19T23:00:00Z<p>​Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag bedt Bornholms Regionskommune om at sætte midlertidige begrænsninger for besøg på øens plejecentre og rehabiliteringscenteret Sønderbo. Det sker for at mindske smitterisikoen, da der lige nu er et højt antal smittede med Corona (COVID-19) på Bornholm.<br><br>Med virkning fra i dag bliver der lagt begrænsningerne på besøg på øens plejecentre og rehabiliteringscentret Sønderbo. Det sker efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed og skal beskytte ældre, sårbare borgere mod smitte.<br>&#160;<br>Det vil fortsat være muligt for én pårørende at mødes med sin kære i dennes bolig. Denne gang vil der også være mulighed for at beboere kan mødes med yderligere to af sine pårørende i et besøgsrum, som plejecentrene har indrettet.<br><br>Beboere og pårørende er ved at blive orienteret direkte om de nye begrænsninger, som har virkning fra i dag.I løbet af weekenden får plejecentrene tilrettet de nye regler endeligt, så de er helt klar mandag morgen.<br><br>Besøgsrestriktionen vil ikke gælde borgere, der skal til genoptræning og andre fagpersoner, rengøringspersonale og teknisk ansatte, der udfører opgaver på plejecentrene.<br><br>Påbuddet gælder indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver besøgsrestriktionerne.</p><p>Se <a href="/Nyheder/Documents/Påbud%20om%20at%20udstede%20midlertidige%20restriktioner%20for%20besøgendes%20adgang%20til%20plejecentre%20mv_.pdf" target="_blank">påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed her</a></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/coronavirus.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Corona: Det mobile testcenter i den kommende uge109820-11-2020 07:52:03108http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-11-19T23:00:00Z<p>I den kommende uge, uge 48 23.-27. november kommer det mobile testcenter fra Region Hovedstaden også rundt på øen. Her kan du se de steder, den holder&#58;</p><p><strong><strong>Mandag&#160;23/11-20 kl.&#58; 12.30-19.00&#160; Søndergården, Lodsstræde 2, 3700 Rønne.</strong></strong></p><p><strong>Tirsdag&#160;24/11-20 kl.&#58; 12.30-19.00 &#160;Valhalla, Midgårdsvej 36, 3700 Rønne.</strong></p><p><strong>Onsdag&#160;25/11-20 kl.&#58; 12.30-19.00&#160; Fælleshûsed, Torneværksvej 53, 3700 Rønne. </strong></p><p><strong>Fredag 27/11-20 kl.&#58; 10.00-13.00&#160; FREM, Brænderigænget 10, Svaneke.</strong></p><p><strong>Alle</strong> kan blive testet <strong>uden</strong> <strong>tidsbestilling</strong> disse steder. Turister og andre uden NemID eller dansk cpr-nr. kan også blive testet.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/testcenter.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Corona: Hjælp med at forebygge den stigende smitte39318-11-2020 14:16:25399http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-11-17T23:00:00Z<p>Smittetallet på Bornholm og i det øvrige Danmark er stigende. Det er afgørende vigtigt, at vi tager situationen alvorligt.</p><p>Bornholm kom nådigt igennem epidemiens første fase i foråret. Det var også glædeligt, at antallet af covid-19-smittede på øen var lavt over sommeren og det tidlige efterår. Men i de seneste dage har antallet af smittede på Bornholm været markant stigende. Det er derfor vigtigt, at bornholmerne nu udviser ekstra stor ansvarlighed, så vi sammen kan bidrage til at bremse smitten. </p><p>Den kollektive ansvarlighed har uden tvivl stor indvirkning på, hvordan vi kommer gennem den nuværende fase af epidemien, hvor vi især skal undgå, at smitten rammer sårbare borgere. Det er nødvendigt, at vi udviser samfundssind og følger de nationale anvisninger. Det kan vi gøre ved at undgå at forsamles på steder, hvor der er mange mennesker, og ved at begrænse samværet med andre mest muligt. Det gælder i arbejdslivet, hvor det er vigtigt at begrænse fysisk mødeaktivitet og fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen til det absolut nødvendige. Og det gælder i fritids- og privatlivet, hvor vi også henstiller til ansvarlig adfærd og opmærksomhed på, hvem og hvor mange man er sammen med.<br></p><p>&quot;Vi er klar til at modtage Covid-patienter på Bornholms Hospital. Men jeg kan ikke opfordre nok til, at vi alle gør en ekstra indsats for at forebygge smitte ved at følge retningslinjerne omkring afstand, afspritning og begrænsning af det sociale liv. Det er vigtigt at huske, at vi alle kan være raske smittebærere og bringe smitten videre til andre, der kan blive alvorligt syge&quot;, <strong>understreger Annemarie Hellebek, hospitalsdirektør på Bornholms Hospital</strong>. </p><p><strong>Politidirektør Martin Gravesen supplerer</strong>&#58; &quot;Det er vigtigt, at vi følger Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Bornholms Politi vil fortsat være meget synlige rundt om på øen, hvor vi henstiller til, at alle udviser ansvarlig adfærd. Hjælp med at holde afstand til andre. Hjælp ved at undlade at tage hele familien med i supermarkeder og butikker, når der skal handles ind. Hjælp ved at spritte af og bruge mundbind.&quot;</p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/corona%20blå%20banner.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Corona: Nyt fra kommunen292717-11-2020 20:49:15419http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-11-16T23:00:00Z​Set i lyset af de stigende smittetal med 49 tilfælde indenfor de sidste&#160;syv dage på Bornholm iværksætter vi som kommune nu en række tiltag med det formål at bidrage til at bremse hastigheden af smitten op. Smitten har fortsat ikke ramt tilbud til sårbare borgere, men er koncentreret omkring enkelte arbejdspladser samt børnefamilier, hvor vi har set egentlige udbrud på friskoler samt enkelte tilfælde på folkeskoler.<div>&#160;</div><div>Der iværksættes nu systematisk test hver 2. uge af kommunale medarbejdere på sundheds-, ældre- og socialområdet frem for i dag hver 6. uge. Denne opfordring følger af anbefalingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og er iværksat straks i dag.</div><div>&#160;</div><div>Skulle smittetallene fortsat stige, må næste indgreb fra Styrelsen for Patientsikkerheds side forventes at være besøgsrestriktioner på institutioner med sårbare borgere&#58; plejecentre og tilbud til borgere med handicap etc. Det ønsker vi at undgå.</div><div>&#160;</div><div>Der er nationalt åbnet op for indendørs besøgsmuligheder på plejecentre under bestemte forhold, og både på plejecentre og i vores tilbud til borgere med handicap etc. er vi meget tæt på at have mulighed for at kunne tilbyde besøg – også selvom der skulle komme besøgsrestriktioner i borgers egen bolig.</div><div>&#160;</div><div>Situationen er alvorlig, og vi kan ikke indskærpe den generelle appel nok, om at følge de nationale anvisninger, tage situationen alvorligt og sørge for at begrænse interaktion mellem mennesker mest muligt med afstand, afspritning, mundbind og lignende.</div><div>&#160;</div><div>Ud over ovenstående har vi i BRK i dag besluttet at gøre følgende&#58;<br></div><ul><li>Bad og omklædning i kommunale haller ophører, og de selvejende haller opfordres til at gøre lige så</li><li>Alle foreninger opfordres til at begrænse interaktionen mest muligt, herunder at overveje fx at sætte aktiviteter på pause i et par uger</li><li>Rengøringsniveauet i kommunale dagtilbud og på skoler øges til niveauet fra foråret</li><li>Ved besøg på plejecentre og andre tilbud med sårbare borgere indskærpes afspritning og anvendelse af værnemidler (fx masker), og antallet af personer på tilbuddene i øvrigt reduceres mest muligt</li><li>Besøgende på plejecentre og andre tilbud med sårbare borgere opfordres til kun at komme, hvis de ikke i tvivl, om hvorvidt de er raske</li><li>Folkeskolerne begrænser interaktionen mellem elever mest muligt under hensyntagen til de nationale bekendtgørelser om at opretholde undervisningen</li><li>Friskolerne opfordres til ligeledes at begrænse interaktion blandt eleverne mest muligt</li><li>Alle - særligt administrativt ansatte -&#160;i kommunen skal begrænse fysisk mødeaktivitet og fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen til det absolut nødvendige</li></ul><div>&#160;</div><div>Tiltagene gælder ind til andet besluttes og meldes ud.</div><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/holdafstand%20KK%20banner%201100x.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bornholm som energi Ø giver nye muligheder for job og virksomheder277917-11-2020 07:45:27239http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-11-16T23:00:00Z<p><strong>Bornholm som energiØ kan sende Danmark i front, skrev Dansk Energi den 25. november 2019, og den 20. juni 2020 blev et stort set enigt folketing enige om at gøre Bornholm til en såkaldt energi-ø og opsætte vindmøller i Østersøen. Dette sammen med den aktivitet der allerede er på Bornholm, især på Bornholms havn, med etableringen af havvindmølleparken Krigers Flak medfører nye muligheder og nye behov for bornholmske virksomheder og arbejdstagere på Bornholm.</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Business Center Bornholm, Offshore Center Bornholm, Campus Bornholm og Jobcenteret har derfor igangsat et projekt <em>Klar til EnergiØ Bornholm</em>, med fokus på afdækning af behov for arbejdskraft i de kommende 0-3 år, understøtte bornholmske virksomheder i at opnå ISO certificeringer, mulighed for anlægstilskud samt kompetenceudvikling/uddannelse til medarbejdere og ledere de i bornholmske virksomheder, alt sammen med henblik på at Bornholm er klar til at udnytte det kæmpe potentiale der ligger i energi ø, vindmølle og offshore området i de kommende år.</p><p>Nu har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støttet projektet med 4,2 mio.kr. som sammen med bidrag fra Bornholms Regionskommune og de øvrige aktører skal komme de bornholmske virksomheder og arbejdstagere til gavn i de kommende 3 år.</p><p><em>&quot;Det er en fantastisk mulighed for Bornholm&quot;</em>, udtaler Borgmester Winni Grosbøll, og fortsætter; <em>&quot;Vi har igennem flere år arbejdet med bæredygtig energi på Bornholm, indgået i spændende projekter om forbrugeradfærd og meget andet, nu er muligheden der for at alt dette kan omsættes til arbejdspladser, hvis vi er parate&quot;.</em></p><p>Og netop det at være parat er et af nøgleordene for formand for Bornholms Erhvervsråd og bestyrelsen for Business Center Bornholm Karen Bladt&#58;<br><em>&quot;Projekt klar til energiØ har netop til formål at gøre Bornholm &quot;skarp&quot; forstået på den måde, at vi erhvervsfremmeaktører skal være klar til at hjælpe de bornholmske virksomheder til at kunne løse de mange arbejdsopgaver som er og vil opstå i forbindelse med</em> <em>opsætning af vindmøller og etablering af en energiø. I bedste fald kan der blive tale om rigtig mange bornholmske arbejdspladser, men..</em>&quot; konstaterer Karen Bladt; &quot; <em>det kræver at vi er forberedte og forstår at udnytte vores muligheder.</em>&quot;</p><p><strong>Fakta&#58; Kriegers Flak og energiø</strong><br> Havmølleparken Kriegers Flak, som Rønne Havn er udskibningshavn til, ligger i Østersøen 15-40 kilometer fra den danske kyst. Kriegers Flak vil bestå af 72 møller på hver 8,4 MW og have en samlet kapacitet på 604,8 MW. Havmøllerne har en totalhøjde på 188 meter, og hvert fundament vejer op til 800 ton. </p><p>Når vindmølleparken er i fuld produktion inden udgangen af 2021, vil den øge den årlige danske elproduktion fra vind med 18 procent svarende til omkring 600.000 danske husholdningers årlige elforbrug. Ved idriftsættelse vil Kriegers Flak være Danmarks største havmøllepark. Den bliver på sigt overgået af havvindmølleparken Thor ud for den jyske vestkyst på 800 MW.</p><p>Folketinget har vedtaget en klima-aftale med beslutning om at etablere Bornholm som Energi-ø. Klimaplanen omfatter en hav-vindmøllepark på 2 GW og en landbaseret transformation af strømmen</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Rønne%20havn.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nyt stærkt efterfødselstilbud giver forældre overskud og aha-oplevelser91817-11-2020 07:46:53144http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-11-11T23:00:00Z<p>​Det handler om den vigtige tilknytning mellem mor, far og det lille barn og om at føle sig &quot;god nok&quot; som forælder, når sundhedsplejesker, psykologer og familiebehandlere samler mindre grupper af nybagte forældre og deres børn i forældreprogrammet COS-P henover i alt 8 mødegange. COS-P er en forkortelse for <em>Circle of Security – Parenting</em>, på dansk <em>Tryghedscirklen</em> – forældreskab. Psykolog Nina Eis fra PPR som sammen med sundhedsplejerske Mette Folkmann har ledet det forløb, der netop er afsluttet, fortæller om baggrunden&#58;</p><p><em>&quot;Forældreprogrammet er udviklet på baggrund af omfattende teori omkring tilknytning og mentalisering&#58; Dét at kunne sætte sig i andres sted, samtidig med at man kan se på sig selv ude fra. Vores viden herfra fortæller os, at børn der oplever en tryg tilknytning, har de bedste forudsætninger for at kunne håndtere livet med alle de bump, der kan være på vejen. Trygt tilknyttede børn bliver bedre til at håndtere følelser og har ofte mere empati, bedre selvværd, bedre relationer og klarer sig bedre i skolen. Det vi kalder en usikker tilknytning udgør til gengæld en høj risiko for barnets trivsel – også senere i livet.&quot; </em></p><p>Bornholms Regionskommune har som en del af tidlig indsats-programmet De små børns Bornholm valgt at sætte ekstra ind med tilbud på netop efterfødselsområdet. Ved at styrke og støtte de nære omsorgspersoner, forældrene, kan man arbejde med bornholmske børns livschancer. I regi af programmet De små børns Bornholm er det i samtaler med familier og fagpersoner blevet tydeligt, at mange flere godt kan bruge ekstra støtte til den særlige periode det er, når man får et lille barn. Man kan føle sig rådvild og forkert i forsøget på at være gode mødre og fædre, og ofte er vi præget af oplevelser med vores egne forældre i samspillet med vores børn. Derfor har Bornholms Regionskommune valgt at etablere et efterfødselstilbud, som sætter barren for det gode forældreskab indenfor rækkevidde&#58;</p><p><em>&quot;Forståelsen i COS-P, som vi også kalder &quot;tryghedscirklen&quot;, er at alle forældre ønsker at give deres børn tryghed, men at vi kan blive udfordrede i rollen som forældre, af de oplevelser vi selv har med os. Det er en vigtig pointe, at det ikke handler om at vi skal være 'perfekte' forældre, men at vi med øje for børnenes behov og vores egne reaktioner bliver 'gode nok' forældre&quot;,</em> siger sundhedsplejerske Mette Folkmann om forløbet.</p><p>Undervisningen i COS-P falder i god jord hos mange af deltagerne. En mor fortæller&#58; &quot;<em>Jeg har fået en større forståelse for mit barns reaktioner og behov ved at være med i gruppen. Undervisningen og det vi taler om giver mig mere ro og overskud i hverdagen - og større selvtillid i rollen som mor.</em>&quot;</p><p>En anden deltager giver udtryk for, at de har fået et gladere barn og er blevet bedre til at hvile i det at være &quot;<em>gode nok</em>&quot;.</p><p>Undervisningsmateriale i COS-P er gennemprøvet og formidler på en konkret og forståelig måde nogle komplekse teorier, så de fra første færd bliver anvendelige for forældrene, blandt andet ved brug af videomateriale. Det giver forældrene noget de umiddelbart kan koble sig på, og som de genkender fra deres hverdag. </p><p>Programmet De små børns Bornholm i Bornholms Regionskommune er støttet af Egmont Fonden og arbejder for, at bornholmske småbørn får en god og tryg start på livet – fra mors mave til skolestart. I regi af De små børns Bornholm udvikler og afprøver kommunen indsatser, der inddrager både fagpersoner og familier undervejs. </p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Kontaktpersoner&#58;</strong></p><p>Psykolog Nina Eis (kan formidle kontakt til deltagere) <a href="mailto&#58;nina.eis@brk.dk">nina.eis@brk.dk</a> </p><p>Sundhedsplejerske Mette Folkmann <a href="mailto&#58;mette.folkmann@brk.dk">mette.folkmann@brk.dk</a> </p><p>Leder af sundhedsplejen Katja Hansen <a href="mailto&#58;katja.hansen@brk.dk">katja.hansen@brk.dk</a> </p><p>Leder af PPR Jakob Holst <a href="mailto&#58;jakob.holst@brk.dk">jakob.holst@brk.dk</a> </p><p>Faglig programleder De små børns Bornholm Dorthea Funder Kaas <a href="mailto&#58;dorthea.kaas@brk.dk">dorthea.kaas@brk.dk</a> </p><p>&#160;</p><img alt="Forældre med pige i hånden" src="/Nyheder/PublishingImages/Forældre%20med%20pige%20i%20hånden.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Winni Grosbøll stopper som borgmester312706-11-2020 10:25:55418http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-11-05T23:00:00Z​Borgmester Winni Grosbøll har takket ja til jobbet som direktør for Friluftsrådet og stopper dermed som borgmester på Bornholm efter 11 år. Skiftet sker ved udgangen af december.<div>Winni Grosbøll breakede selv nyheden i dag lidt over kl. 10.00 fra hendes egen Facebook profil og beskriver her,&#160;at det er med vemod, at hun forlader sit virke som borgmester. Se hele teksten&#58;<br></div><div><div><p><br><strong>Kære alle </strong><br><br><strong>Der er mange følelser på spil, mens jeg skriver disse linjer. </strong><br><br><strong>Jeg har takket ja til et tilbud om at blive ny direktør for Friluftsrådet, der en privat paraplyorganisation, der samler 85 organisationer inden for natur, miljø og friluftsliv i Danmark. Et fantastisk spændende job, hvor jeg får mulighed for at arbejde med noget af det jeg synes er allersjovest; frivillige engagererede mennesker, foreninger der favner mange interesser, politik, lokale projekter, børn, unge, ældre og de mange oplevelser, som naturen giver os, og aldrig før har friluftsdagsordenen været så vigtigt.</strong><br><br><strong>Det glæder jeg mig helt vildt til at gå i gang med i begyndelsen af det nye år! </strong><br><br><strong>Det betyder jo så desværre også, at jeg vemodigt må forlade mit virke som borgmester på Bornholm med udgangen af december måned. </strong><br><br><strong>Jeg var kun 33, da jeg blev valgt for 11 år siden, og siden har det fyldt langt de fleste vågne timer i mit liv. Jeg elsker Bornholm! Og jeg har i de sidste mange år ikke haft mange stunder hvor jeg ikke har tænkt Bornholm. Det har været en kæmpe ære og en fantastisk rejse, hvor jeg har mødt og arbejdet med de mest fantastiske, kloge, spændende, hårdtarbejdende mennesker fra nær og fjern om at udvikle vores Bornholmske samfund. Det er svært at beskrive – udover at jeg er mega taknemmelig over at have arbejdet med jer alle gennem årene!</strong><br><br><strong>Jeg synes, at vi er kommet rigtigt langt; de midterste år var lange og hårde, men vi har fået en bedre økonomi og flere arbejdspladser. Vi er blevet kåret som Europas grønne ø. Det vrimler med spændende erhvervsdrivende, passionerede folk der holder Bornholm i gang, små sjove, lækre steder, gourmetrestauranter, oplevelser og en lang sommer, der smager af solskin, varme lyse nætter, Folkemøde og latter. Huse og sommerhuse bliver solgt på rekordtid. Og om lidt begynder et helt nyt spændende maritimt eventyr som bæredygtig energi-ø. </strong><br><br><strong>Og så står vi sammen, når det gælder, hvilket vi bl.a. har kunnet se under Corona-krisen, hvor vi har passet godt på hinanden og de svageste på øen.</strong><br><br><strong>Det jeg dog er allermest glad for er, at vi genfandt stoltheden over Bornholm og os selv, optimismen blomstrer igen på øen. Sådan var det ikke helt da jeg begyndte for 11 år siden. Men det er det allervigtigste for et samfund som vores.</strong><br><br><strong>– lov mig at holde fast i det! </strong><br><br><strong>Til sidst på min egen arbejdsliste stod &quot;De små børns Bornholm&quot; og &quot;energiøen&quot;.&#160;Begge projekter er nu kommet i havn, I skal videreudvikle dem, perspektiverne er store og vigtige!</strong><br><br><strong>Alting har sin tid - også en borgmesters - og jeg glæder mig nu til at kunne følge udviklingen af øen lidt mere fra sidelinjen. I vil stadig kunne høre min lidt for høje latter i bybilledet, men jeg vil nyde at træde ud af lokal-tvs projektør og ikke altid skulle vågne op med en god forklaring på stort set alt mellem himmel og jord.</strong><br><br><strong>Af hjertet TAK til alle jer, der har været mine rejsekammerater på rejsen indtil videre. Pas godt på Bornholm, og alt det vi har skabt sammen!</strong></p><br><br></div></div><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/winni%20FM.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed