Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

Nyhedsoversigt

 

 

BRK rykker 15 pladser frem som erhvervsvenlig kommune519621-06-2018 08:02:3956http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-06-20T22:00:00Z<strong>Bornholm er blevet mere erhvervsvenlig, men ligger dog stadig i den nederste halvdel. Det viser Dansk Byggeris årlige analyse.&#160;</strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <div><div>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </div></div><div><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label">​Dansk Byggeri har de sidste syv år udarbejdet&#160;en analyse, der viser, hvor erhvervsvenlige landets kommuner er. I år er Bornholm rykket 15 pladser frem og ligger nu på listen som&#160;nr. 64 ud af landets i alt 98 kommuner.<br><br>Fremgangen skyldes ifølge Dansk Byggeri flere ting. Blandt andet at BRK har nedsat gebyret på at behandle byggesager. Og Regionskommunen udliciterer også en række driftsopgaver på det tekniske område til private virksomheder.<br><br><strong>Om analysen</strong><br>Dansk Byggeri har de sidste syv år udarbejdet analysen, der er&#160;baseret på 30 forskellige parametre fordelt på syv overordnede temaer, der tilsammen viser, hvor erhvervsvenlige, de enkelte kommuner er.<div><br><strong>De syv temaer er&#58;</strong> byggesagsbehandling, skatter og afgifter, udlicitering af driftsopgaver, erhvervsaffald, udbudspolitik, arbejdsmarked og uddannelse samt kommunale kendetegn som for eksempel kommunale investeringer og antallet af byggetilladelser.</div><div>&#160;</div><a href="https&#58;//www.danskbyggeri.dk/presse-politik/magasiner-og-nyhedsbreve/dansk-byggeri-barometer/tidligere-udgivelser/2018/kommuneanalyse-juni-2018/frederikssund-er-danmarks-mest-erhvervsvenlige-kommune/">Se Dansk Byggeris omtale af hele analysen </a></div><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label"><a href="https&#58;//www.danskbyggeri.dk/presse-politik/temaer/erhvervsvenlighed/erhvervsvenlighed-2018/">Se Danmarkskort over erhvervsvenligheden i landets kommuner</a></div></div><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/nexø.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Frivillighedsprisen 201866219-06-2018 22:01:0385http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-06-19T22:00:00Z<p><strong>Social- og Sundhedsudvalget ønsker igen i år, at sætte fokus på det store arbejde de frivillige foreninger laver på Bornholm og uddeler derfor Bornholms Regionskommunes Frivillighedspris.</strong></p><p>Frivillighedsprisen er en sammenlægning af de tidligere priser ”Ældreprisen” og ”Handicapprisen”. Med Frivillighedsprisen følger 20.000,00 kroner, hvoraf minimum 50 pct. skal gå til en anden forening efter modtagerens valg.</p><p>Prisen gives som en påskønnelse til personer, foreninger o. a., der udfører en særlig indsats for borgere på Bornholm. </p><p>Det kan f. eks. være en speciel indsats omkring&#58;</p><ul><li>At fastholde og inspirere brugere og frivillige, samt tiltrække nye brugere og frivillige</li><li>Oplevelser til forskellige borgergrupper ud over det sædvanlige</li><li>Tiltag der skaber sammenhængskraft mellem borgere på Bornholm</li><li>Integrationsfremmende tiltag</li><li>Giver mulighed for alle borgere at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv</li></ul><p>Alle dvs. foreninger, virksomheder og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen.<br>Indstillingen sker på baggrund af de beskrevne argumenter i den indsendte mail.</p><p>Social- og Sundhedsudvalget træffer på sit møde den 3. september 2018 beslutning om, hvem der modtager prisen. Overrækkelsen af de to priser finder sted i forbindelse med afholdelsen af <strong>Frivillig Fredag den 28. september 2018 i Aakirkeby-Hallerne</strong>. </p><h3>Forslag til kandidater til prisen sendes til&#58;</h3><p>Bornholms Regionskommune, Erhverv, Byg og Sekretariatet, Ullasvej 23, 3700 Rønne – eller via e-mail&#58; <a href="mailto&#58;Sekretariatsservice@brk.dk">Sekretariatsservice@brk.dk</a> mærket ”Frivillighedspris” i emnefelt og skal være modtaget <strong>senest den 16. august 2018, kl. 12.00.</strong> </p><img alt="hænder" src="/SiteCollectionImages/borgerpanel5.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Loppemarked66319-06-2018 22:01:01203http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-06-19T22:00:00Z<p>​Kom og gør et kup, her er alt fra kopper og pander til nips og tøj.</p><h3>Søndag den 24. juni 2018</h3><p>kl. 13.00 til 15.00, Ressourcevejen <br>Kommunikationscentrets gymnastiksal<br>Sveasvej 8, 3700 Rønne</p><p>Der vil også være mulighed for at købe pølser, kaffe og kage.</p><p>Vi glæder os til at se jer.</p><p>&#160;</p><img alt="loppemarkedsting" src="/SiteCollectionImages/loppemarked.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
BRKs medarbejdere fik ikke begrænset deres ytringsfrihed, konkluderer Ombudsmanden286120-06-2018 12:57:1083http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-06-19T22:00:00Z<p><strong>​Ombudsmanden har i dag offentliggjort en udtalelse i den indklagede sag om, hvorvidt BRKs kommunaldirektør, Peter Loft krænkede medarbejdernes ytringsfrihed under kommunalvalget i 2017. Konklusionen er, at medarbejdernes ytringsfrihed </strong><strong>ikke</strong><strong> blev krænket.</strong></p><p><strong>Fra Ombudsmandens offentliggørelse</strong>&#58;</p><p>Medarbejdere i Bornholms Regionskommune kunne op til kommunalvalget 2017 læse i pressen, at de havde fået mundkurv på af deres øverste administrative chef. Ombudsmanden har nu undersøgt sagen og konkluderer, at Bornholms Regionskommune ikke har krænket medarbejdernes ytringsfrihed.&#160;</p><p>”Medarbejderne har hele tiden haft frihed til at udtale sig på egne vegne, og det er det afgørende. Det, kommunaldirektøren har udtalt sig om, er alene, at medarbejderne ikke på vegne af regionskommunen skulle deltage i tv-programmer under valgkampen,” siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.&#160;</p><p><strong>Rigtigst at informere medarbejderne<br></strong>I sin udtalelse peger ombudsmanden dog samtidig på, at det havde været rigtigst, hvis Bornholms Regionskommune umiddelbart efter pressedækningen havde taget initiativ til at melde ud til medarbejderne, at de stadig var i deres fulde ret til at deltage i debatten <em>på egne vegne</em>.&#160;</p><p>”Er offentligt ansatte i tvivl om rammerne for deres ytringsfrihed, påhviler det efter omstændighederne ledelsen at tage initiativ til at informere de ansatte”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.&#160;</p><p>Bornholms Regionskommune har efterfølgende orienteret ombudsmanden om de tiltag, der er taget for at orientere de ansatte om rammerne for deres ytringsfrihed. Ombudsmanden foretager sig på den baggrund ikke mere i sagen.</p><p><a href="http&#58;//www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/offentligt_ansatte_fik_ikke_begraenset_deres_ytringsfrihed/udtalelse/">Læs hele udtalelsen her</a> fra Ombudsmandens hjemmeside <a href="http&#58;//www.ombudsmanden.dk/">http&#58;//www.ombudsmanden.dk/</a></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/outdoor.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Årets folkemøde får masser af roser630018-06-2018 10:47:44109http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-06-17T22:00:00Z<p><strong>​Årets folkemøde er overstået og søndag takkede borgmester, Winni Grosbøll i sin afslutningstale både frivillige og medarbejdere fra BRK for en flot indsats&#58; &quot;I er verdens bedste crew - jeg er sindssygt stolt af jer,&quot; sagde hun.</strong></p><p>Lørdag&#160;rundede folkemødet sin egen besøgsrekord med&#160;over 100.000 gæster. Og i dag bliver folkemødet, i en begejstret leder i&#160;<a href="http&#58;//tidende.dk/?Id=87349">Tidende</a>, kaldt for&#160;det bedste&#160;nogensinde. &quot;Aldrig har <em class="highlight highlight_search">det</em> bornholmske <em class="highlight highlight_search">folkemøde</em> stået skarpere og bedre end i 2018!&quot;, lyder det i dagens avis. </p><p>Det var også en tydeligt berørt borgmester, med en godt slidt stemme, der søndag rundede folkemødet af&#58;&#160;</p><p>&quot;Vi har fået alt det, vi ønskede. Folkemødet er i rivende udvikling, og det trækker folk fra hele Danmark. I år med spændende nye scener, områder og arrangementer på programmet,&quot; sagde Winni Grosbøll.</p><p>Borgmesteren&#160;glædede sig også over, at mange unge havde fundet vej til folkemødet&#58;</p><p>&quot;Det er rigtigt opløftende.&#160;Det er jo ikke noget, der bare&#160;kommer af sig selv. Demokratisk deltagelse er ikke noget, vi sådan bare er født til, det er faktisk noget vi skal lære, noget vi skal øve os på og i og give videre. Respekten, tilliden, evnen til at indgå i dialog og samtale -&#160;ikke desto mindre er det derfor rigtig, rigtig dejligt, at I unge også har taget folkemødet til jer,&quot; sagde Winni Grosbøll.</p><p>Borgmesteren sendte også en stor tak til folkemødets mange frivillige, ligesom der&#160;også lød en stor tak til alle regionskommunens&#160;medarbejdere.</p><p>&quot;I har sørget for os, ryddet op efter os, transporteret os rundt og passet godt på os - jeg er så sinddssygt stolt af jer. I er verdens bedste crew&quot;.&#160;</p><p>Til sidst inviterede borgmesteren på et gensyn, og inviterede alle&#160;der har lyst&#160;hjertligt velkommen til hele Danmarks folkemøde igen næste år.&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/winni%20afslutning%20FM%20bred.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Regionskommunen ønsker alle et fantastisk folkemøde231614-06-2018 10:45:46107http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-06-13T22:00:00Z<p>Kære alle borgere og gæster pas godt på hinanden og vær varsom med åben ild og rygning - lang tids sol og varme har sat sit præg på vores vegetation. Rigtigt godt folkemøde til os alle.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/cirkuspladsen%20FM.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Fik du hørt Borgmesterens åbningstale for Folkemødet?281714-06-2018 15:32:0585http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-06-13T22:00:00Z<p>​<strong>Var du ikke blandt de mange tusinde på Folkemødet, som i dag lyttede til borgmester, Winni Grosbølls åbningstale, har du her muligheden for at læse ordene, der blev sagt.</strong><br>(billedet er lånt fra TV2 Bornholm)</p><p>&#160;</p>Kære alle sammen, <br><br>Velkommen til Bornholm, Velkommen til Folkemødet <br><br>Igen i år har vi glædet os utroligt meget til at byde jer velkommen til Bornholm og til dette års Folkemøde.<br><br>Og det er som om, at optakten har været endnu bedre i år end tidligere; solen har braget ned over os i mange uger, humøret er tanket helt op, landet befinder sig i en højkonjunktur, som nyeste prognoser siger forsætter – ligesom solen - og en god intens sæson i Folketinget har budt på en del dramaer, som jeg tænker sagtens kan tåle en tur i debatmaskinen her på Folkemødet. <br><br>Interessen for at være med til festen har været meget stor, rent faktisk har der aldrig før været så mange mennesker, der har taget turen til Bornholm på samme tid - vi bliver flere, end vi har været nogensinde før.<br><br>Og hvor vi før har trippet af nervøsitet over kontroversielle debattører, skøre grækere, forbud mod gratis mad, eller udsigt til store mængder af vand, så har optakten i år været forbløffende rolig. Og jeg kan forsikre jer om, at intet at det nævnte - mig bekendt – kommer til at præge årets folkemøde.<br><br>Derfor er det faktisk lidt svært ikke at have skyhøje forventninger til vores næste 4 dage sammen.<br><br>Jeg har prøvet det før, at stå her oppe og kigge ud over jer, det er et formidabelt syn hver eneste gang! <br><br>Men denne gang er det som om, at vi gør det midt i en tid, hvor vores faste ståsted udfordres.<br><br>Forleden så jeg to billeder, på det ene står hele den vestlige verdens ledere, med Merkel i spidsen og kigger forundret på en mut Donald Trump. Det andet billede; samme Trump, der smilende trykker Nordkoreas leders hånd. <br><br>To billeder der ryster vores opfattelse af verdenen.<br><br>Ligeledes sagen om Facebook og Cambridge Analytica der rystede vores opfattelse af demokrati og dets urørlighed. Og man spørger sig selv? Hvor stor en del af det, vi troede var demokratiske beslutninger træffes egentlig under stærk påvirkning af faktorer, vi ikke aner er til stede? Og, hvilken indflydelse har det haft på verdens gang og udvikling? Er argumenter og dialog blevet erstattet af algoritmer og købte data? Og har de været det i længere tid, end vi aner?<br><br>Det er spørgsmål, der er svære at rumme og det er svært at gennemskue konsekvenserne. <br><br>Facebook er en mærkelig størrelse. Det som vi troede var en slags blå bog for venner, er så meget mere på både godt og ondt.<br><br>Facebooks algoritmer er blot et eksempel på, at vores faste forestillinger og værdier er i opbrud - eller i hvert fald udfordret. <br><br>Og for mit eget vedkommende må jeg desværre konstatere, at jeg i høj grad trækker den anden vej. Vender mig mod det nære, skærmer mig mod det ukendte og koncentrerer mig om det, jeg tror, jeg ved noget om.<br><br>Det er på en side godt nok, men det gør jo også at kompleksiteten får lov at ligge. At vi opgiver at gøre noget ved det komplekse, simpelthen fordi vi ikke ved, hvordan vi skal gøre det. <br><br>Det er dilemmaet i vor tid, og jeg har ikke en sikker løsning måske ikke engang en mening om, hvordan vi skal takle det. <br><br>Men det håber jeg, I andre har! <br><br>For i kampen mod kompleksiteten er det første skridt at anerkende ens egen begrænsning og søge mod løsningerne i fællesskab med andre. <br><br>Skulle jeg give Folkemødet som institution og alle Folkemødets arrangører et godt råd, var det netop at dyrke dette.<br><br>Dyrk kompleksiteten, dyrk de åbne spørgsmål, dyrk det at sætte mennesker sammen på tværs og lade dem finde nye løsninger, for her på Folkemødet har vi faktisk tiden til at gå i dybden. Her behøver vi ikke være færdige på 5 minutter, en halv time eller for den sags skyld den samme dag. <br><br>Dyrk, at vi er uden for, at der er højt til loftet i alle ordets betydninger, at komfortzonen er brudt, og at det faste meninger er taget på sommerferie. Det er her Folkemødet for alvor kan noget og måske rykke lidt ved dagsordenen <br><br>For også Folkemødet er efter 7 år ved at finde sin form og sine styrker. Hvad der startede som en god ide, fast forankret i værdier som dialog, åbenhed og rummelighed, har vokset sig til en fast tradition med sin egen charme i det kaos af snak, grin, meninger - og i år masser af støv. <br><br>Jeg fornemmer, at vi alle holder af Folkemødet, men også at vi hver især tænker lidt tanker om hvordan også det kan blive mindre komplekst. Hvordan det kan sætte flere varige spor, og hvordan det stadig kan overraske os. Og der er plads til masser af forbedringer også af debatformatet, måden vi taler sammen og overskueligheden i hele det store herlige kaos.<br><br>Og der er arbejdet lidt med det i år&#58;<br><br>Liv &amp; sjæl, Mad &amp; meninger, Camp Justice, Energiens område, Infrastrukturens område, Fremtiden og Cirkuspladsen. <br><br>Det lyder jo ikke umiddelbart som noget, der har en sammenhæng overhovedet<br><br>Men det har det! For det er alle scener/områder, der er skabt for at samle og tematisere nogle af de over 100 debatter, der starter hver time på Folkemødet. De er skabt for at skabe en smule mere overskuelighed, uden at det må gå ud over det organiserede kaos, som også er en del af charmen ved Folkemødet.&#160;<br>----<br>Jeg glædede mig i indledningen over solen og det fantastiske sommervejr, og det er dejligt – rigtigt dejligt (hvis man altså ikke er landmand).<br><br>Men det betyder også, at græsset er noget afsvedet, og at vi har måtte tage nogle forholdsregler ift. åben ild for at passe på jer. Det har voldt vores beredskabsfolk lidt ekstra arbejde i år, og jeg håber I vil være med til at passe på hinanden. <br><br>Derfor er der sat store baljer op til cigaretskodder, smid dem aldrig fra jer andre steder, ligesom at grillen er sat i garagen langt de fleste steder. <br><br>Til gengæld holder badevandet rundt om øen efterhånden en ret anstændig temperatur, og det er en fryd at tage en løbetur i den tidlige morgensol.<br><br>Så der er rig lejlighed til også at dyrke alt det andet, som øen også tilbyder, når hovedet lige trænger til lidt ro fra den evige summen af snak, grin, debat og glade mennesker. &#160;<br><br>Hav et rigtigt godt folkemøde!<br><br><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/winnifm2018.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Borgerservice i Allinge, Hasle og Aakirkeby holder lukket i juli27210-06-2018 22:00:55107http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-06-12T22:00:00Z<p>​Borgerservice i Allinge, Hasle og Aakirkeby holder lukket i juli måned. </p><p>Henvendelse kan ske til </p><p><strong>Borgerservice i Rønne</strong><br>Mandag&#58; kl. 10 - 16<br>Tirsdag kl. 12 - 16<br>Torsdag kl. 10 - 17<br>Fredag kl. 10 - 13</p><p>(bemærk - pas og kørekort lukker en halv time før ordinær lukketid)</p><p>eller</p><p><strong>Borgerservice Nexø</strong></p><p>Hver onsdag kl. 9 - 16</p><p>(bemærk - pas og kørekort lukker en halv time før ordinær lukketid)</p><p>Vi ønsker alle borgere en god sommer.&#160;</p><p>&#160;</p><img alt="Allinge Røgeri" src="/SiteCollectionImages/Allinge-Røgeri_954x330.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ældreminister Thyra Frank besøger Nørremøllecentret181613-06-2018 08:33:0695http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-06-12T22:00:00Z<strong>Thyra Frank har tidligere vist interesse for Bornholms plejecentre. På torsdag besøger hun endnu et for at hilse på beboerne og se centrets nyetablerede lokale køkkener. Herfra får beboerne mad, der er lavet fra bunden - og de bestemmer selv menuen.</strong><br><br>Torsdag 14. juni får Nørremøllecentret i Nexø besøg af landets ældreminister, Thyra Frank. Hun har ønsket at besøge Nørremøllecentret for at hilse på beboerne og høre, hvordan det går, efter at centret har fået etableret lokale køkkener.<br><br>Der blev tændt op under gryderne ved årsskiftet, da køkkenerne blev indviet. I dag sørger kokke for, at beboerne får god, sund og hjemmelavet mad tilberedt i de lokale køkkener. På et månedligt møde kan beboerne komme med forslag til menuen og/eller melde sig til at deltage i madlavningen.<br><br>Køkkenerne er blevet til med økonomisk støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet. Pengene kommer fra den pulje på i alt 425 mio. kr., som Thyra Frank fik sat på finansloven for 2017.<br><br>Det har længe været en af Thyra Franks mærkesager, at madlavningen skulle ud af storkøkkenerne og tilbage i ældrecentrene. Tanken er, at de lokale køkkener giver gladere ældre som spiser mere, fordi de kan dufte maden, der så vækker appetitten.<br><br>På torsdag besøger hun Nørremøllecentret for at se, hvordan det går ude i virkeligheden i de lokale køkkener.<br>&#160;<p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Program for besøget&#58;</strong></span></p><p>Torsdag 14. juni 2018, kl. 14,30 – 15,30. </p><p>Ældreminister Thyra Frank besøger Nørremøllecentret, Paradisvej 68, 3730 Nexø</p><p>Kl. 14,30 - 14,35, modtagelse af ministeren ved indgangen til Nørremøllecenteret.</p><p>Kl. 14,35 - 14,55, rundvisning på Nørremøllecenteret, herunder fremvisning af to køkkener</p><p>Kl. 14,55 - 15,30, hygge med beboerne, kaffe/kage</p><p>Fra Bornholms Regionskommune deltager, formand for Social- og Sundhedsudvalget Bjarne Hartung Kirkegaard, servicedirektør Johannes Nilsson, ældrechef Birgit Mortensen, plejecenterleder Lene Olsen, leder på Nørremøllecentret Ea Rovsing Olsen og leder på Nørremøllecentret Helle Kofod Hansen.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/nørremøllecentret.jpg?RenditionID=6" width="905" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Alle kulturidéer er velkomne181713-06-2018 10:34:17116http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-06-12T22:00:00Z<p><strong>Har du interesse for kulturlivet på Bornholm, og har du lyst til at komme med ideer til udviklingen af kommunens fremtidige kultursatsninger, så kom til borgermøde mandag den 25. juni. Du kan også slå et smut forbi kulturbussen <strong>fredag den 29. juni</strong>, hvor den besøger fire byer rundt på øen.&#160; </strong></p><p><strong></strong>&#160;</p><p>Bornholms Regionskommune vil gerne sikre, at øens borgere fortsat har adgang til et bredt udvalg af kulturelle oplevelser og aktiviteter. Da kommunens kulturstrategi udløb ved udgangen af sidste år, har Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget sat en proces i gang, der skal føre til en ny plan for, hvordan kultur- og fritidslivet skal udvikle sig fremover. I den forbindelse inviterer udvalget alle interesserede bornholmere til at komme med input, tanker og ideer.</p><p>Det sker på borgermøde mandag den 25. juni kl. 19.00 på Rønne Bibliotek – eller fredag den 29. juni, hvor kulturbussen besøger fire byer rundt på øen. </p><p>Fredag 29. juni kan du møde bussen her&#58;</p><ul><li>Havnepladsen ved Høiers Iscafe i Allinge, kl. 10.00-11.30</li><li>Sdr. Hammer ved Skippertorv i Nexø, kl. 12.15-13.45</li><li>Torvet i Aakirkeby, kl. 14.00-15.30</li><li>Store Torv i Rønne, kl. 16.00-17.30</li></ul><p><strong>Politikerne lytter</strong><br>Ved begge arrangementer vil politikere fra Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget være til stede og være klar til at tage imod dit forslag til, hvordan øens kulturliv kan løftes i fremtiden. </p><p>Borgernes ideer vil bidrage til udviklingen af et udkast til en plan for øens kultur- og fritidsliv, som vil blive præsenteret på en åbent møde i slutningen af august. Planen forventes at være færdig inden udgangen af 2018. </p><p>På <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/udviklingogstrategier/Sider/default.aspx">brk.dk </a>kan du læse mere om arbejdet og de fire temaer, som Job-, Udviklings og Fritidsudvalget har valgt at sætte fokus på de kommende år. Temaerne er&#58; Kultur og livskvalitet, Kulturelt aktive børn og unge, Kulturelle mødesteder og&#160;Kreativitet og netværk.<br></p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/balloner%20på%20snor.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed