Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

 

Kommunikationscentret lukket 31. maj1088021-05-2019 14:15:02122http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-05-26T22:00:00Z<p>​Kommunen kommunikationscenter, der tager sig af forskellige former for kommunikationshandicap, holder lukket fredag 31. maj.&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/kommunikationscenter.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Så er det i dag der stemmes til EU valget463826-05-2019 06:13:19http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-05-25T22:00:00Z<p>​Kl. 9.00 i dag åbner Bornholms ni valgsteder, og der kan stemmes til EU Parlamentsvalget frem til kl. 20.00.<br><br>2.735 bornholmere har allerede&#160;afgivet&#160;deres stemme&#160;pr. brev., det er sket&#160;i perioden mellem 15.-23. maj.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/FV2019.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nedtagning af valgplakater1500823-05-2019 17:51:5971http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-05-22T22:00:00Z<p>Valgplakater, der er blevet hængt op til Europa-Parlamentsvalget (26. maj 2019), kan vente med at blive taget ned, til også Folketingsvalget er gennemført (5. juni 2019).</p><p>Partierne skal til gengæld sørge for, at valgplakaterne til begge valg tages ned senest otte dage efter Folketingsvalget, altså senest den 13. juni. Kommunen forbeholder sig ret til at beregne 500 kr. pr. nedtagning, hvis der fortsat hænger valgplakater oppe efter tidsfristens udløb.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/valgplakat%20opsætning.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Valg af ny servicedirektør er på plads1912523-05-2019 18:34:5570http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-05-22T22:00:00Z<p><strong>Kommunalbestyrelsen har på dens møde i dag besluttet at ansætte den nuværende chef for Center for Sundhed og Forebyggelse, Trine Dorow som ny servicedirektør i Bornholms Regionskommune.</strong><br><strong> </strong><br>Her til aften besluttede kommunalbestyrelsen at følge ansættelsesudvalgets indstilling og ansætte kommunens nuværende centerchef for Sundhed og Forebyggelse, Trine Dorow som ny servicedirektør i Bornholms Regionskommune. Hun efterfølger Johannes Nilsson, der tiltrådte som kommunaldirektør tidligere på foråret.</p><p>Trine Dorow har et solidt kendskab til serviceområderne i kommunen. Som nyuddannet startede hun som sygeplejerske på sygehuset tilbage i 1995, og siden da har hun været ansat i forskellige funktioner i kommunen i henholdsvis; døgnhjemmeplejen, Familieteamet, Psykiatri og Handicap, Børne og Skolesekretariatet og senest kommer hun fra jobbet som centerchef for Center for Sundhed og Forebyggelse, hvor hun har været ansat siden 2014. </p><p>Trine Dorow er blandt andet kendt for at finde nye veje at løse opgaver på og en uformel ledelsesstil baseret på klare værdier. Hun er uddannet som sygeplejerske, har en videregående uddannelse som Cand. Scient. Soc. og har taget to master uddannelser; en i projektledelse og procesoptimering og en i offentlig ledelse. Senest har hun videreuddannet sig i videns- og innovationsledelse.</p><p>I det nye job får Trine Dorow ansvaret for mange af de helt borgernære service- og velfærdsområder som sundhed og forebyggelse, børn og familie, skole, ældre samt psykiatri og handicap. Servicedirektøren skal desuden understøtte og udleve kommunalbestyrelsens visioner for øen. </p><p>Trine Dorow bliver samtidig en del af direktionen, som ud over hende består af kommunaldirektør Johannes Nilsson og koncerndirektør Claus Steensgård.</p><p>Trine Dorow tiltræder jobbet med virkning fra 1. juni 2019.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/trine%20dorow.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Udendørs servering og musik1065520-05-2019 14:25:28121http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-05-20T22:00:00Z<p>Bevillingsnævnet har besluttet, at restaurationer m.fl. med alkoholbevilling kan foretage udendørs servering i sommersæsonen 2019 til kl. 02.00 og udendørs musik til kl. 22.00. Sæsonen løber i år fra den 18. april til 20. oktober, begge dage inkl. </p><p><strong>Tilladelsen er betinget af&#58;</strong></p><ul style="list-style-type&#58;square;"><li>at det støjmæssigt og ordensmæssigt ikke er til væsentlig gene for omkringboende</li><li>at generelle støjgrænseværdier overholdes. Brochure om begrænsning af støj og lugtgener fra restaurationer m.v. kan fås på <a href="http&#58;//www.brk.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.brk.dk</span></a> </li><li>at bevillingshaver respekterer eventuel begrænsning, der er pålagt af anden offentlig myndighed.</li></ul><p><strong>Fornyelse af alkoholbevilling</strong></p><p>Vi gør opmærksom på, at bevillingshaver har ansvar for at søge om fornyelse af alkoholbevilling i god tid inden udløb af gældende bevilling. Alkoholbevillingen bortfalder, når bevillingens gyldighedsperiode udløber, uden at fornyelse finder sted, jfr. bekendtgørelse af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. § 18 stk. 1 nr. 2.<br><strong><br>Eventuelle spørgsmål kan rettes til&#58;</strong><br> Merete Verner Krogh merete.verner.krogh@brk.dk eller tlf. 56 92 12 42.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/musik.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Brevstemmer: To valg - to valgfrister1086421-05-2019 11:20:32307http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-05-20T22:00:00Z<p><strong>Sidste frist for at brevstemme til EU-valget</strong><br>Hvis du har tænkt dig at brevstemme til EU-valget, skal det ske senest&#58; <strong>torsdag 23. maj</strong>.<br><strong><br>Sidste frist for at brevstemme til Folketingsvalget<br></strong>Du kan afgive din brevstemme til Folketingsvalget senest&#58; <strong>lørdag 1. juni</strong>.</p><p> Godt valg ... HUSK legitimation.&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/FV2019.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kulturskolen: Tilmelding frem til 1. juni1087621-05-2019 12:42:1866http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-05-20T22:00:00Z<p>Har du lyst til at skrive historier, spille musik, lave drama, dyrke billedkunst ...?</p><p>– Tilbuddene er mange i Bornholms Kulturskole. Og uanset om du er barn, ung eller voksen, så er der mange muligheder for kreative sysler.</p><p>Der er elektronisk tilmelding i perioden 1. maj til 1. juni. Hvis du tilmelder dig efter fristen er udløbet, kan du kun blive optaget, hvis der er ledige pladser.</p><p><strong>Har du har spørgsmål</strong>&#58; Ring til os dagligt mellem kl. 9.00-13.00 på 56 92 19 00.</p><p><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturskolen/Sider/Kulturskolen.aspx">Læs om de forskellige fag klik&#160;her</a></p><p><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturskolen/Sider/Tilmelding-til-Kulturskolen.aspx">Tilmeld dig klik her</a> <br></p><p>Vi glæder os til at se dig og/eller dit barn,<br>Mikael Sondered, leder af Kulturskolen</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/billedskole.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Velkommen til de nye bornholmere270920-05-2019 08:35:51148http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-05-19T22:00:00Z<div> Der blev taget imod de allernyeste bornholmere på et særligt velkomstarrangement, der blev holdt på NaturBornholm. Det er en del af den øgede indsats for at tiltrække flere til øen. </div><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label"><div>29 voksne og 18 børn, der alle er flytte til øen for nylig, tog imod invitationen fra BRK&#160;til et helt særligt arrangement for tilflyttere. Arrangementet blev holdt i går på NaturBornholm og bød på et større program.<br><br>I sin egenskab af at være viceborgmester, bør Anne Thomas velkommen til kommunen, og herefter var der fællessang.<br><br>Direktør, Peter Haase fra værtsstedet gav en introduktion til NaturBornholms historie og fortalte om centrets&#160;arbejde med også at være et miljørigtigt og bæredygtigt sted.<br><br>Formanden for Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, Jørgen&#160;Hammer&#160;fortalte om Bornholms særlige lokalesamfund, hvor meget kan lade sig gøre fordi, vi hjælper hinanden og erfælles om ting. Herefter gik Aakirkebys lokalforning i detaljen og fortalte om Aakirkeby, og de mange initiativer byen har at byde på. Og om, at gode ideer altid er velkomne, og at der er kort fra ide til handling i byen.<br><br>Direktør Karen-Margrethe Hansen Bager fra DGI, Bornholm fortalte om alle de sportsgrene, man kan dyrke på øen og om, hvordan vores særlige udendørsarealer&#160;giver ekstraordinære gode muligheder for at holde sig i form&#160;under åben himmel.</div></div><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label">&#160;</div><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label"><strong>Personlige historier</strong><div>Pernille Graversen fortalte om hendes succes med at have&#160;startet et&#160;netværk for øens kvinder, &quot;Tilflytterquinder Bornholm&quot; via Facebook. Og inspirerede mændene til at gøre det samme.<br><br>En håndfuld af dagens deltagere&#160;deltog i en øvelse, hvor de placerede sig fysisk på et stort bornholmerkort ved den by, hvor de er flyttet til. På skift fortalte de arrangementets øvrige deltagere deres personlige historie om at være flyttet til øen og om, hvorfor de netop havde valgt den by, de havde.<br></div><div>Efter uddeling af materialer, tilbud til nogle af&#160;øens fritids- og kultursteder og tre timer i hinandens selskab blev der rundet af med en sandwich og snak henover bordene i NaturBornholms omgivelser.<br><br>Dagens tilflytterarrangement var det andet i en række af fire, der er planlagt i år. Det første blev holdt i Rønne, og næste gang er lokationen Domen i Allinge.</div><div>&#160;</div><div><img alt="tilflyt sal.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/tilflyt%20sal.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" />&#160;</div></div><br><img alt="aakirkeby forening.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/aakirkeby%20forening.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/top.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tid for græsklipning af vejgrøfter, rabatter med mere1065420-05-2019 13:56:4284http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-05-19T22:00:00Z<p><strong>Forårsklipning af græs i rabatter med mere&#160;- hold områderne frie</strong></p><p>Bornholms Regionskommune&#160;begynder at klippe græsset på rabatter og grøfter fra mandag den 27. maj.&#160;Opgaven udføres af&#160;OK Entreprise/Futurae.</p><p>I foråret vil der blive klippet forkanter på hele vejnettet og omkring skilte og faste genstande Derfor vil vi anmode om, at eventuelle maskiner, hegnstråd, sten og affald bliver fjernet for at undgå beskadigelser på materiel. Vi vil også&#160;bede om, at f.eks. cykler ikke, i nærmeste fremtid, bliver stillet&#160;på rabatter og grøfter.&#160;Eventuel skade på klippemateriel forårsaget af ovennævnte ting kan medføre erstatningsansvar.&#160;</p><p>Ved spørgsmål kan&#160;du henvende&#160;dig til Ejendomme og Drift, Vejplanlægning&#58;<br>Hans Chr. Olsen tlf. 56 92 23 76&#160;eller&#160;Marianne Koch tlf. 56 92 22 17.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/forår.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Valgbussen ruller igen - giv din stemme247215-05-2019 09:08:34616http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-05-14T22:00:00Z<p>​Folketingsvalg 2019 - Valgbussen ruller igen. Er du stemmeberettiget, har du mulighed for at afgive din stemme i valgbussen. Husk at medbringe legitimation.<br><br><strong>Bussen holder på følgende steder og tidspunkter i den kommende uge&#58;</strong><br><br><strong>Mandag den 20. maj</strong><br>Kl. 09.00 – 11.30 Store Torv, Rønne<br>Kl. 12.00 – 13.00 Campus Bornholm, Minervavej 1<br><br><strong>Tirsdag den 21. maj</strong><br>Kl. 09.00 – 10.30 Allinge, Beredskabsstyrelsen <br>Kl. 11.00 – 12.00 Tejn, P-pladsen ved midterbassinet på havnen <br>Kl. 13.00 – 14.00 Gudhjem, havnen<br>Kl. 14.30 – 15.30 Østerlars, ved Nybrovej 23&#160;<br><br><strong>Onsdag den 22. maj</strong><br>Kl. 09.00 – 10.30 Snogebæk, ved Sørens Værtshus&#160; <br>Kl. 11.30 – 12.30 Nylars, P-pladsen ved Nyvest-Centret<br>Kl. 13.00 – 14.30 Rønne, Almegårds Kaserne</p><p><strong>Vi ses!</strong></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/Valgbus2.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;311px;" /><br>&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Valgbus%20bred%20skåret.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed