Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

Netværksarrangement for udlændinge - invitation networking event1654720-08-2019 09:23:24http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-08-19T22:00:00Z<div style="text-align&#58;center;">​<strong>Welcome all foreigners on Bornholm to the networking event</strong></div><div style="text-align&#58;center;"><strong>Saturday, 31 August 2019, 11 – 14 o'clock</strong></div><div style="text-align&#58;center;"><strong>Værftet, Kystvej 2 in Nexø </strong></div><div style="text-align&#58;center;"><strong>- The event will be in English -</strong></div><p><br>The aim is to meet new people, share knowledge and experiences about living on the island. Maybe you have specific questions about work or education - We are here to help each other. Special guest is vice president at Campus Bornholm Lisbeth Hvid Christensen. She has a new possibility at Campus specially made for you who work in seasonal jobs.<br><br>The event is for foreigners, but if your partner or close friend is Danish, he/she is also welcome. As we are going to be at Værftet Legeland, you can bring your kids as well and set them free at Værftet's big indoor play ground.<br><br>There will be <span lang="en-US">free</span> food and therefore you need to <span lang="en-US">sign up </span>for the event&#58; Either on the event at Facebook&#58; Bornholm Newcomer Guide or by contacting me. Preferably before Monday 26 August. <br><br>Please share the event with your foreign friends and don't hesitate to contact me if you have any questions!<br><br>Best regards, Mette Bisgaard Olesen Newcomer Guide<br><span class="baec5a81-e4d6-4674-97f3-e9220f0136c1" style="white-space&#58;nowrap;">+45 29 77 16 59</span><br><a href="mailto&#58;newcomerguide@brk.dk">newcomerguide@brk.dk</a></p><p>----------------------------------------</p><p>DANSK</p><div style="text-align&#58;center;"><strong>Netværksarrangement for udlændinge</strong></div><div style="text-align&#58;center;"><strong>Lørdag d. 31. august fra kl. 11-14 inviteres udlændinge på Bornholm til årets andet netværksmøde. Det vil komme til at foregå på Værftet, Kystvej 2 i Nexø.</strong></div><br>Arrangementet henvender sig til udlændinge på Bornholm og vil foregå på engelsk. Børn og tætte danske bekendtskaber er velkomne. For børnene er der mulighed for at benytte Værftest store indendørs legeplads. <br><br>Formålet er at møde nye mennesker og at dele viden og erfaringer om det at bo på øen. Om man lige er kommet til øen eller har boet her i flere år er underordnet. Der vil blive serveret en sandwich og drikkevarer. <br><br>Lisbeth Hvid Christensen, vicedirektør på Campus Bornholm, er særlig gæst til arrangementet. Hun vil fortælle om et nyt forløb på Campus, som er særligt tilrettelagt sæsonjobbere.&#160; <br><br>Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig, gerne inden mandag d. 26. august. Tilmelding foregår til Newcomer Guide og projektleder Mette Bisgaard Olesen eller via Facebook&#58; Bornholm Newcomer Guide.<br><br>Arrangementet er et led i projektet Integration og fastholdelse af udenlandske arbejdstagere på Bornholm. Er du arbejdsgiver, kollega eller ven med en udlænding, så del gerne budskabet om dette arrangement. <br><br>Mette Bisgaard Olesen, Newcomer Guide og projektleder <br><br><p><br>&#160;<img alt="brk-logo" src="file&#58;///C&#58;/Users/gibbe/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_3869/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;45px;" /><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/invitation%20netværksmøde%20udlændinge.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kom med på gratis rygestopkursus1657220-08-2019 09:49:46http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-08-19T22:00:00Z<h2>Det er aldrig for sent at stoppe med at ryge…</h2><p>Der er mange gevinster at hente ved et rygestop, blandt andet&#160;forbedret sundhed, bedre kondi, bedre smags- og lugtesans, nedsat risiko for blodpropper. På et rygestopkursus er du en del af en mindre gruppe. En uddannet rådgiver motiverer og guider dig og de andre hen imod et rygestop. Udgangspunktet er jeres egne erfaringer. Se mere på&#58; brk.dk/rygestop<br><br>Du kan tilmelde&#160;dig til&#160;rygestophold på <a href="https&#58;//lof.dk/bornholm/rygestop" target="_blank">denne hjemmeside</a>&#160;(klik på linket)&#160;</p><p>Eller ved at sende en&#160;mail til&#58; <a href="mailto&#58;bornholm@lof.dk">bornholm@lof.dk</a>&#160;<br>&#160;<br><strong>Opstartsdato&#58;</strong> onsdag 4.9.19</p><ul><li>Hvornår&#58; Fem onsdage kl. 16.30 – 18.45</li><li>Rygestoprådgiver&#58; Celia Hjorth Lind</li><li>Sted&#58; Rønne – Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne.<br></li></ul><p><strong>Opstartsdato&#58;</strong> onsdag 25.9.19</p><ul><li>Hvornår&#58; Fem onsdage kl. 16.30 – 18.45</li><li>Rygestoprådgiver&#58; Anne Dornoville de la Cour</li><li>Sted&#58; Rønne – Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne.<br></li></ul><p><strong>Opstartsdato&#58;</strong> onsdag 09.10.19</p><ul><li>Hvornår&#58; Fem onsdage kl. 16.30 – 18.45</li><li>Rygestoprådgiver&#58; Kira Hallberg-Dellgren</li><li>Sted&#58; Rønne – Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne.<br></li></ul><p><strong>Opstartsdato&#58; </strong>onsdag 06.11.19</p><ul><li>Hvornår&#58; Fem onsdage kl. 16.30 – 18.45</li><li>Rygestoprådgiver&#58; Hanne Buchholdt</li><li>Sted&#58; Rønne – Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne.</li></ul><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Røgfri%20fremtid%20logo.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tid til årets dialogmøde med frivillige, sociale foreninger1657420-08-2019 10:01:34http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-08-19T22:00:00Z<p>Social- og Sundhedsudvalget inviterer frivillige, sociale foreninger og organisationer til det årlige dialogmøde. På mødet vil blandt andet&#160;tilskud via paragraf 18-puljen blive taget op.</p><p>Det sker på baggrund af, at Frivillig Forum Bornholm på opfordring af frivillige sociale foreninger har henvendt sig til Social- og Sundhedsudvalget med ønske om at indgå i dialog omkring en mere gennemskuelig procedure for&#160;paragraf 18-puljen.</p><p><span aria-hidden="true"></span>Social- og Sundhedsudvalget&#160;ser frem til på dialogmødet at drøfte de fremtidige procedurer omkring § 18 tildelingen samt øvrige spørgsmål, som foreningerne kunne have.</p><p>Dialogmødet finder sted den <strong>26. august 2019, kl. 13.00 til&#160;kl.14.00</strong> i mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne.</p><p>Tilmelding er ikke nødvendig.</p><p><strong>Social- og Sundhedsudvalget, Bornholms Regionskommune.</strong></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/store%20torv.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommuneplan 2020: Bornholms fremtid skal bygge på natur, miljø og klima245219-08-2019 07:15:36187http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-08-18T22:00:00Z<p><strong>I den kommende strategi for kommuneplan 2020 har kommunalbestyrelsen fokus på at passe på vores fælles natur, miljø og klima. Men det kan kommunen kun nå i mål med ved hele befolkningens hjælp og opbakning. </strong></p><p>Kommunalbestyrelsen opfordrer derfor alle til at læse strategioplægget -&#160;der er mulighed for at komme med høringssvar til frem til den&#160;29. august.</p><p>Natur, miljø og klima er nogle af de byggesten, som skaber grundlaget for Bornholms fremtid. Naturen og landskabet tegner Bornholms herlighedsværdier. Bornholm har en stor naturrigdom, og der er potentiale for endnu mere natur og biodiversitet. Vores rige natur, rene drikkevand, og at vi gør noget for klimaet, giver vores dagligdag kvalitet, fremmer tilflytningen og gavner turismen. Når vi forbedrer adgangen til naturen fremmer vi samtidig folkesundheden.<br></p><h2>Beskyttelse af naturområder og udpegning af områder til skovrejsning</h2><p>I kommuneplanen udpeger kommunalbestyrelsen de naturområder, som den vil beskytte. Der bliver også udpeget områder til skovrejsning, hvoraf rigtig mange af dem er ejet af private eller virksomheder. Der har kommunen ingen råderet. Derfor er kommunen afhængig af befolkningens hjælp og opbakning, når Bornholm skal realisere visionerne om mere skov, mere natur og bedre adgang til naturen.</p>Har du en mening, en idé eller et forslag, så send dit høringssvar og gør din indflydelse gældende. Høringsfristen er den 29. august 2019.<br><br>Læs strategi for kommuneplan 2020 og giv dit høringssvar&#160;<a href="https&#58;//bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/">klik her </a>eller brug dette link&#58; <a href="https&#58;//bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/</font></span></a><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Biodiversitetspuljen.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bornholm går sammen om at udbrede kendskabet til øens kunsthåndværk481014-08-2019 10:19:02181http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-08-13T22:00:00Z<p> <strong>Bornholms kunsthåndværk&#160;har vækstpotentiale -&#160;en ny kommunikationsplatform skal&#160;bringe kunsthåndværkermiljøet ud i verden.</strong></p><p>I efteråret 2017 blev Bornholm som det første sted i Europa hædret med den eftertragtede titel World Craft Region. Titlen har givet blod på tanden hos kunsthåndværkermiljøet&#160;til et endnu tættere samarbejde, der kalder sig <strong>Maker’s Island Bornholm</strong>, som netop har lanceret en ny hjemmeside og film. <br><br>Timmi Kromann der er Danmarks regionale repræsentant i World Craft Council, hvor hun repræsenterer Arts &amp; Crafts Association Bornholm, siger&#58; <br><br> &quot;Det må ikke være en hemmelighed, at Bornholm er en World Craft Region. Titlen skal bruges aktivt til at bevare og udvikle Bornholms styrkeposition som kraftcenter for kunsthåndværk&quot;, forklarerMaker’s Island Bornholm samarbejdet er helt unikt, og jeg glæder mig til at vise, hvad Bornholm kan, når vi står sammen&quot;. <br><br> Destination Bornholm deltager også i samarbejdet, Pernille Kofod Lydolph&#160;som er direktør der, siger&#58; <br><br> &quot;Bornholm er en kulturdestination. Godt 20 procent af vores gæster angiver kulturoplevelser som udslagsgivende for at vælge Bornholm som rejsemål, mens 30 procent peger på historiske bygninger og seværdigheder. Og på vores hjemmeside ser vi desuden en stigende andel besøgende på vores sider om kunsthåndværkeroplevelser.&quot; <br><br> Jacob Bjerring-Hansen, direktør for Bornholms Museum og Hjorths Fabrik repræsenterer øens museer, han siger&#58; <br><br> &quot;Maker’s Island Bornholm repræsenterer både kunsthåndværkerne, museer og biennaler, historie og nutid, turisme, erhverv, beskæftigelse og uddannelse, et solidt fundament til i fællesskab at udvikle øens små og store kunsthåndværkere, attraktioner og institutioner – og dermed udnytte det tydelige vækstpotentiale og synergier.&quot;<br><br><strong> Bag Maker’s Island Bornholm står&#58;</strong></p><ul><li>Arts &amp; Crafts Association Bornholm</li><li>Bornholms Kunstmuseum</li><li>Grønbechs Gård</li><li>Hjorths Fabrik</li><li>Kunstakademiets Designskole i Nexø</li><li>Destination Bornholm</li><li>Center for Regional- og Turismeudvikling</li><li>Business Center Bornholm</li><li>Bornholms Regionskommune</li></ul><p><br> Den nye <a href="http&#58;//makersisland.bornholm.dk/">hjemmeside</a> og <a href="https&#58;//vimeo.com/filmfolket/makers-island">film</a> er første skridt på vejen til at få udbredt kendskabet til Bornholm både nationalt og internationalt, ligesom filmen kan bruges på tværs af brancher for eksempel til at tiltrække kunsthåndværkerstuderende, kunsthåndværkere, turister og tilflyttere. Endelig er det bornholmske kunsthåndværk med til at tegne billedet af en ø, hvor der er plads til og mulighed for at udfolde sit potentiale.<br><br> Kommunikationsindsatsen er finansieret af Kunst- og Kulturhistorisk Råd i regi af Bornholms Regionskommune. <br><br> Læs mere om <a href="https&#58;//wcc-europe.org/">World Craft Council Europe</a> <br><br> Kontakt&#58; Dorthe Møller Paulsen, sekretariat for Makers Island Bornholm på makersislandbornholm@brk.dk og mobil 20 43 63 75. </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/wcrbanner.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Der kan igen bades ved Svaneke Havn1304812-08-2019 09:54:35117http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-08-11T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune konstaterede d. 9. august 2019 en forhøjelse af indholdet af E.coli bakterier i badevandet ved Svaneke Havn.</p><p>Bornholms Regionskommune har d. 11. august 2019 modtaget resultatet af en vandprøve af badevandet udtaget ved Svaneke Havn. Prøvens resultat er tilfredsstillende og kommunens frarådning om badning ved Svaneke Havn kan derved ophæves.</p><img alt="Svaneke havn" src="/Nyheder/PublishingImages/Svaneke.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Japanske parlamentsmedlemmer kommer på grønt besøg1504412-08-2019 11:32:24154http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-08-11T22:00:00Z<p><strong>Bornholm får tirsdag 13. august, besøg af en delegation fra Japan og fra den japanske ambassade i Danmark. Besøget vil have fokus på Bornholms arbejde med den grønne omstilling og vejen henimod at blive et bæredygtigt samfund.</strong> </p><p>Initiativet til besøget er taget af den japanske ambassade i Danmark. Udover repræsenter fra ambassaden deltager to parlamentsmedlemmer, Hr. Mashiko og Hr. Shinohara, som står for udviklingen af grøn energipolitik i Japan. Begge har en særlig interesse i Bornholms grønne løsninger og strategi primært inden for energi og fjernvarme. Den viden som de tilegner sig i Danmark, vil således blive benyttet i politiske processer i gæsternes hjemland. Den japanske delegationen har desuden meddelt, at den håber, at en dansk virksomhed med avanceret teknologi inden for vedvarende energi kan blive en potential partner i forskellige projekter i Japan.</p><p>Viceborgmester Morten Riis er vært ved besøget, han siger&#58; </p><p>&quot;Bornholm kommer ofte i fokus, når udlandet leder efter bæredygtige løsninger. Mange ved, at vi arbejder ambitiøst på at få vores lille samfund til at fungere på langtidsholdbare energikilder. Vi har konkrete installationer, som vores gæster fra Japan er interesseret i at se, og vi har både private og offentlige initiativer, der er banebrydende. Og på det politiske niveau sætter vi os mål for at fastholde udviklingen, det bliver spændende at få lov at vise alt det frem og modtage japanernes input. Vi ser også frem til at tale om vores egne udfordringer og om muligheden for konkrete, fremtidige samarbejder&quot;.</p><p>Viceborgmester Morten Riis tager imod gæsterne i Kommunalbestyrelsens mødesal, og herefter skal de besøge BEOF, Østerlars Halmvarmeværk, Green Solution House og BOFA.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Bofa%2022-1200px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Badning frarådes ved Svaneke Havn1246109-08-2019 10:53:13171http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-08-08T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune har d. 9. august 2019 konstateret en mindre forhøjelse af indholdet af E.coli bakterier i badevandet ved Svaneke Havn.</p><p>Badning frarådes badning ved Svaneke Havn, idet der kan være en sundhedsrisiko forbundet med badning ved den berørte strand.</p><p>Kommunen formoder at forureningen kan skyldes de sene regnhændelser, hvor regn- og overfladevand løber til </p><p>vandløbene i nærheden af havnen. Større mængder regnvand i vandløbene kan være en forureningskilde til colibakterier i badevandet.</p><p>Kommunen får udtaget en ny prøve af badevandet og følger op på hjemmesiden når resultatet af denne foreligger. Der opstilles skilte ved den berørte strand.</p><img alt="Svaneke havn" src="/Nyheder/PublishingImages/Svaneke.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Borings- og vandindvindingstilladelse1184408-08-2019 12:02:46164http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-08-07T22:00:00Z<p>Center for Natur, Miljø og Fritid har givet Klemensker Vandværk tilladelse til at genoptage vandindvindingen fra et område nord for Præstemosen i Klemensker. Der er endvidere givet tilladelse til etablering af ny boring, samt en pejleboring.</p><p>På trods af den nære beliggenhed til sø og å, ventes indvindingen ikke at ville påvirke disse. Boringen er 100 m dyb og indvinder fra sprækker i grundfjeldet, mens søen og åen ligger over vandtætte lerlag og primært er regnvandsfødede. Det vurderes, at der ikke er væsentlige hydrologiske forbindelser mellem indvindingsmagasinet og overfladevandet. Den historiske erfaring støtter denne vurdering, idet der her var omfattende vandindvinding frem til 2001, uden at Præstemosen blev tørlagt.</p><p>Situationen følges dog ikke desto mindre nøje, og vandindvindingen vil om nødvendigt blive tilpasset.</p><p>Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning er bilagt tilladelserne.</p><p><a href="/Nyheder/Documents/Indvindingstilladelse,%20med%20bilag.pdf" target="_blank">Indvindingstilladelse, med bilag.pdf</a></p><p><a href="/Nyheder/Documents/Tilladelse%20til%20etablering%20af%20vandforsyningsboring.pdf" target="_blank">Tilladelse til etablering af vandforsyningsboring.pdf</a></p><p><a href="/Nyheder/Documents/Tilladelse%20til%20etablering%20af%20pejleboring.pdf" target="_blank">Tilladelse til etablering af pejleboring.pdf</a>&#160;</p><img alt="Præstemosen" src="/Nyheder/PublishingImages/Præstemosen.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kandidater til frivillighedspris 2019 søges1391512-08-2019 12:51:05323http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-08-06T22:00:00Z<p style="text-align&#58;center;"><strong>Social - og Sundhedsudvalget efterlyser kandidater&#160;til&#58;</strong></p><h2 style="text-align&#58;center;">Bornholms Regionskommunes Frivillighedspris 2019</h2><p>Social- og Sundhedsudvalget ønsker igen i år, at sætte fokus på det store arbejde de frivillige foreninger laver på Bornholm og uddeler derfor Bornholms Regionskommunes Frivillighedspris.</p><p>Frivillighedsprisen er en sammenlægning af de tidligere priser &quot;Ældreprisen&quot; og &quot;Handicapprisen&quot;. Med Frivillighedsprisen følger 20.000,00 kroner, hvoraf minimum 50 pct. skal gå til en anden forening efter modtagerens valg.</p><p>Prisen gives som en påskønnelse til personer, foreninger og andet, der udfører en særlig indsats for borgere på Bornholm. Det kan f. eks. være en speciel indsats omkring&#58;</p><ul><li>At fastholde og inspirere brugere og frivillige, samt tiltrække nye brugere og frivillige</li></ul><ul><li>Oplevelser til forskellige borgergrupper ud over det sædvanlige</li><li>Tiltag der skaber sammenhængskraft mellem borgere på Bornholm</li><li>Integrationsfremmende tiltag</li><li>Giver mulighed for alle borgere at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv</li></ul><p>Alle foreninger, virksomheder og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen.</p><p>Social- og Sundhedsudvalget træffer på sit møde den 23. september 2019 beslutning om, hvem der modtager prisen. Overrækkelsen af de to priser finder sted i forbindelse med afholdelsen af Frivillig Fredag den 27. september 2019 på Campus Bornholm kl. 13.30. </p><p><strong>Begrundet forslag til kandidater til prisen sendes til&#58; </strong>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariatet, Ullasvej 23, 3700 Rønne.<br><br><strong>Eller via e-mail&#58;</strong> kell.hansen@brk.dk mærket &quot;Frivillighedspris&quot; i emnefelt og skal være modtaget senest den 13. september 2019, kl. 12.00. </p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Borger/glad%20gruppe.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed