Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

To borgere søges til nyt klima- og bæredygtighedsudvalg1191114-10-2019 09:44:13http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-10-13T22:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen har besluttet at etablere et nyt ad hoc udvalg, der afløser det tidligere Klima- og Bæredygtighedsudvalg, som udelukkende bestod af kommunalpolitikere med Anne Thomas som formand.</p><p>Det nye udvalg for klima- og bæredygtighed bliver et rådgivende organ for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og skal bidrage til strategiudvikling. Udvalget får som primær opgave at sikre udviklingen af flere strategier og planer inden valgperiodens udløb i december 2021.</p><p>Strategierne der skal arbejdes med&#58;</p><ul><li>En&#160;ny (revideret) energistrategi</li><li>En strategi for grøn mobilitet (transport/kørsel)</li><li>Formulering og revision af handleplaner under Bright Green Island og de otte Bornholmermål </li></ul><p>Det nye udvalg bliver sammensat af politikere, repræsentanter fra erhvervsliv og organisationer samt borgere. Sammensætningen bliver sådan&#58;</p><ul><li>Tre medlemmer bliver udpeget af Kommunalbestyrelsen.</li><li>To borgere udvalgt på baggrund af en motiveret ansøgning</li><li>Et medlem som repræsenterer energiproducenter på Bornholm </li><li>Et medlem som repræsenterer erhvervslivet på Bornholm</li></ul><h2>Send en ansøgning og begrund hvorfor du skal være med i udvalget</h2><p>Borgere kan til og med den 6. november sende en ansøgning med en kort begrundelse for at blive optaget som medlem af udvalget. Ansøgningen sendes til specialkonsulent i Bornholms Regionskommune, Gitte Hvidkær Marschner på Gitte.Hvidkaer@brk.dk.</p><p>Udvalget holder som udgangspunkt&#160;seks møder årligt, men udvalget kan vælge at holde flere. Medlemmer af udvalget får betalt kørsel og diæter. </p><p><strong>Læs </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>kommissoriet for udvalget her</strong></span></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/_DSC0428-800px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Folkebibliotekerne inviterer til dialogmøder1193814-10-2019 10:24:37http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-10-13T22:00:00Z<p>Kom og sig din mening om dit bibliotek. Mød bibliotekschef Jon Madsen, repræsentanter for det faste personale og evt. politikerne fra Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget. </p><p>På dagsorden vil bl.a. være status på emner fra sidste dialogmøde, biblioteksstatistik og andre relevante emner.</p><p><strong>Allinge&#58;</strong> Torsdag d. 24. oktober kl. 17-18</p><p><strong>Gudhjem&#58;</strong>&#160; Tirsdag d. 29. oktober kl. 18-19</p><p><strong>Rønne&#58;</strong> Onsdag d. 30. oktober kl. 18-19</p><p><strong>Svaneke&#58;</strong> Torsdag d. 7. november kl. 17-18</p><p><strong>Nexø&#58;</strong> Tirsdag d. 12. november kl. 16-17</p><p><strong>Hasle&#58;</strong> Torsdag den 14. november kl. 17-18</p><p>NB! Dialogmøde ved Aakirkeby blev senest holdt i juni måned, og det næste vil derfor først finde sted til foråret.&#160;</p><p>Spørgsmål til Jon Madsen, e-mail&#58; jon.madsen@brk.dk</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/dialogmøder_2019%20biblo.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Oprettelse af et lokalt vandråd961611-10-2019 06:57:2967http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-10-10T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune opfordrer hermed til, at organisationer og foreninger indstiller medlemmer til et lokalt vandråd for Bornholm. Kommunen vil oprette vandrådet og stå for sekretariatsbetjeningen. </p><p>Her kan læse mere om oprettelse af <a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Sider/Vandråd-på-Bornholm---2019.aspx">Vandråd - 2019</a></p><p>Fristen for at indstille medlemmer er&#58; <strong>Onsdag den 30. oktober 2019</strong></p><p><strong></strong>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Billede%20af%20grøften;%20Tranggade%204,%203730%20Nexø.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bornholms folkeskoler får nye hjemmesider978211-10-2019 16:56:2231http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-10-10T22:00:00Z<p><strong>Forældre, elever, samarbejdspartnere og den øvrige offentlighed kan se frem til mere overskuelige og brugervenlige hjemmesider, når de fremover besøger de bornholmske folkeskoler digitalt. Hjemmesiderne er med til at styrke skolernes kommunikation med omverdenen.</strong></p><p>På alle folkeskoler i Bornholms Regionskommune er der blevet knoklet de seneste måneder med at bygge nye hjemmesider op. Og i denne weekend er der premiere på de nye websider, som præsenterer folkeskolerne for omverdenen. Hjemmesiderne har fået et løft både indholdsmæssigt og i layoutet. De er mobilvenlige og overskuelige, og skolerne har arbejdet med at gøre hjemmesiderne ens i udtryk men samtidig forskellige, så de afspejler den enkelte skoles værdigrundlag.</p><p>Formand for Børne- og Skoleudvalget, Morten Riis siger&#58;</p><p>&quot;Vores folkeskoler har arbejdet målrettet for at løfte deres kommunikation, da det var et af de områder, som blev besluttet at styrke i forbindelse med udviklingen af øens folkeskoler. De nye hjemmesider giver skolerne bedre mulighed for at vise, hvad de har at byde på, og de giver kommende forældre gode muligheder for at sammenligne skolerne på et ensartet grundlag. Og når vores skoler om kort tid også skifter det nuværende skoleintra ud med den mere moderne kommunikationsplatform, Aula, har vi et stærkt fundament for at opbygge et godt og konstruktivt skole-hjem-samarbejde.&quot;</p><p>Gennem billeder og vigtig information er det nu muligt hurtigt at danne sig et førstehåndsindtryk af den enkelte skole. Ligesom brugerne også finder kontaktoplysninger til skolen, SFOen og skolebestyrelsen. </p><p>Fremover vil skolernes udvalgte administratorer sikre, at indholdet bliver opdateret og vedligeholdt.</p><p><strong>Adresser til de nye hjemmesider&#58;</strong></p><p><a href="https&#58;//aavangsskolen.aula.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//aavangsskolen.aula.dk</span></a> </p><p><a href="https&#58;//soendermark.aula.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//soendermark.aula.dk/</span></a> </p><p><a href="https&#58;//paradisbakkeskolen.aula.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//paradisbakkeskolen.aula.dk/</span></a></p><p><a href="https&#58;//hansroemerskolen.aula.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//hansroemerskolen.aula.dk/</span></a></p><p><a href="https&#58;//kongeskaerskole.aula.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//kongeskaerskole.aula.dk/</span></a></p><p><a href="https&#58;//svartingedalskole.aula.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//svartingedalskole.aula.dk/</span></a></p><p><a href="https&#58;//kildebakken.aula.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//kildebakken.aula.dk/</span></a></p><p><a href="https&#58;//bornholmsheldagsskole.aula.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//bornholmsheldagsskole.aula.dk/</span></a></p><p><a href="https&#58;//10ks.aula.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//10ks.aula.dk</span></a></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Kildebakken%20forside%20hjemmeside.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Strategiplan for Kommuneplan 2020 er endeligt vedtaget998511-10-2019 17:07:5634http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-10-10T22:00:00Z<p><strong>Den&#160;10. oktober blev Bornholms Regionskommunes strategi&#160;for Kommuneplan 2020&#160;vedtaget af&#160;kommunalbestyrelsen. Strategien&#160;sætter retningen for den kommende kommuneplan og dermed Bornholms udvikling mange år frem.</strong><strong>&#160;</strong></p><p>Strategien&#160;for Kommuneplan 2020&#160;har været i høring, og der er modtaget 48&#160;høringssvar fra borgere og foreninger.&#160;Kommunens planlægger Anka Nordvig Sonne glæder sig over den store interesse, der har været&#160;for strategien. På tværs af&#160;de 48 høringssvar peger hun på fire&#160;emner, som har vakt særlig stor interesse&#58;</p><p>&quot;Vi har som noget nyt udpeget en række udviklingsområder i&#160;kystnærhedszonen. En del&#160;borgere&#160;har været bekymret for, at dette ville være en fribillet til byggeri tæt på kysten. Men, at&#160;noget udpeges som et udviklingsområder i kystnærhedszonen&#160;betyder dog i første omgang kun, at området får status af almindelig landzone, hvor der er stærkt begrænsede muligheder for byggeri. Der ligger en lang&#160;proces med dialog og høringer forud for, at et udviklingsområde i kystnærhedszonen eventuelt&#160;kan tages i brug til byvækst.&quot;</p><p><strong>For stor byspredning?</strong><br>Et andet punkt&#160;der har været anledning til bekymring i høringssvarene er, at nye udlæg fører&#160;til&#160;by spredning, som&#160;ikke er&#160;bæredygtig.&#160;Til det siger planlægger,&#160;Anka Nordvig Sonne&#58;</p><p>&quot;Bekymringen er forståelig og generelt er det da også kommunens fokus at skabe&#160;omdannelse og nybyggeri inden for de eksisterende bygrænser.&#160;Når vi alligevel peger&#160;på nye områder til boliger,&#160;er det dels fordi, der flere steder er brug for nye attraktivt beliggende byggegrunde, som&#160;kan understøtte tilflytningen,&#160;og&#160;dels fordi&#160;nye arealer&#160;giver mulighed&#160;for&#160;at&#160;udvikle nye&#160;boligformer,&#160;der&#160;understøtter&#160;nye behov og familiestrukturer.&quot;</p><p>I&#160;høringssvarene&#160;er det&#160;blevet påpeget, at&#160;Bornholm i forvejen har rigeligt&#160;med parcelhuse,&#160;og at der derfor ikke er behov for flere. Men kommunens boligpolitik bygger på en&#160;grundholdning om, at vi skal&#160;udvide og differentiere boligudbuddet på Bornholm.</p><p>&quot;Når der skal lokalplanlægges nye boligområder vil&#160;vi derfor arbejde med&#160;at skabe grundlaget&#160;for,&#160;at der kan blive&#160;bygget&#160;nogen af de boligtyper, som vi ikke har så mange&#160;af. Det kan være rækkehuse, andelsboliger, lejeboliger, lejligheder, boligfællesskaber, klyngehuse&#160;med mere. Og&#160;gerne i nogle omgivelser,&#160;som indbyder til fællesskab&#160;og&#160;med præg af natureller skov,&quot;&#160;siger kommunens planlægger.</p><p><strong>Fokuserer på kystområderne og glemmer indlandsøen - eller?</strong><br>Flere&#160;borgere&#160;har desuden gjort opmærksom på,&#160;at strategien fokuserer skævt på kystområderne og&#160;den glemmer indlandsøen.</p><p>&quot;Det er både rigtigt og forkert. Rigtigt,&#160;fordi der er et stort fokus på kystnærhedszonen, hvilket skyldes det&#160;pres,&#160;der er på arealerne langs kysten, hvor også rigtig&#160;mange&#160;af øens&#160;særlige kvaliteter ligger. Forkert,&#160;fordi projektet Bornholms Grønne Bølge netop er et godt bud på, hvordan vi kan skabe attraktion og udvikling inde midt på&#160;øen.&#160;Jeg håber,&#160;at lokalsamfundene kan se potentialet iprojektet,&#160;og at de&#160;vil&#160;arbejde positivt sammen for at få dette kæmpe rekreative projekt op at stå.&quot;<br><br>Næste&#160;skridt&#160;med strategien&#160;bliver at få udarbejdet selve Kommuneplan&#160;2020, hvilket er&#160;en længerevarende&#160;proces, som&#160;er i gang. Det forventes&#160;at&#160;Kommuneplan 2020&#160;forslaget&#160;kommer i høring til sommer.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Beredskabet%20Bornholm%20-%20topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Få din flexbolig registreret768010-10-2019 12:38:41208http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-10-09T22:00:00Z<p><strong>I forbindelse med at bopælspligten inden for visse byområder er blevet udvidet, er der opstået et fornyet behov for at få registreret ejendomme, der bliver anvendt som flexboliger.</strong></p><p>Ejere af en helårsbolig uden for Bornholms otte byer med bopælspligt (Allinge, Gudhjem/Melsted, Svaneke, Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle og Klemensker), som er berettiget til at have status som <a href="/Borger/Bolig/Sider/Flexbolig.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;">flexbolig</span></a>, opfordres til at få&#160;den tilføjet på ejendommens BBR-meddelelse. Behovet for at få tilføjet status som flexbolig på sin BBR-meddelelse er blevet særligt relevant i forbindelse med, at kommunalbestyrelsen har vedtaget en <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Bekendtgørelse-af-Lokalplan-nr.-103-Temalokalplan-for-helårsboliger-i-8-byer.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;">ny lokalplan (103)</span></a>. Med planen, er områder, der er omfattet af bopælspligten på Bornholm, blevet udvidet.<br> <br>Boligejere i disse <em>nye</em> bopælspligtige områder skal derfor være særligt opmærksomme på at få deres boliger registreret som flexbolig. Regionskommunen er bekendt med, at der i visse tilfælde i disse områder er tvivl om, hvorvidt der <em>allerede</em> er blevet givet et <em>mundtligt</em> tilsagn til at anvende konkrete boliger som flexbolig. I sådanne tilfælde vil kommunen lade tvivlen komme ejeren til gode. Det kræver dog, at ejeren <strong>inden for tre måneder, gældende fra den 15. oktober 2019,</strong> retter henvendelse til BYG Kundecenter, og bede dem om at få ejendommen registreret som flexbolig i BBR-meddelelsen. En anden betingelse for at opnå flexbolig-status er, at ejendommen har været lovligt anvendt som flexbolig, inden lokalplan 103 blev vedtaget.<br></p><h2>Hvad&#160;er en&#160;flexbolig?</h2><p>At boligen får status som flexbolig betyder, at du som ejer kan anvende boligen som fritidsbolig, og at du på et senere tidspunkt kan vende tilbage til status som helårsbolig uden yderligere ansøgning, hvis du får behov for det. Du kan nemlig frit vælge, hvornår du igen ønsker at bo permanent i boligen, da boligen bevarer sin formelle status som helårsbolig.</p><h2>Send os din anmodning&#160;om at få din bolig registreret som flexbolig</h2><p>Her på vores hjemmeside&#160;kan boligejere indsende begæring om, at få sin&#160;ejendom registreret som flexbolig. <a href="https&#58;//www.borgeronline.dk/400/NemForm/0001">Klik her</a> </p><p>Betingelserne for at kunne opnå en flexbolig-tilladelse finder du her under <a href="/Borger/Bolig/Sider/Flexbolig.aspx">flexboliger</a> </p><h2>Er du i tvivl?</h2><p>Er du boligejer og i tvivl om flexbolig-reglerne, eller om din ejendom allerede har flexbolig-status, kan du kontakte BYG Kundecenter.<br><strong>&#160;</strong><br><strong>BYG Kundecenter</strong><br>Skovløkken 4, 3770 Allinge<br>E-mail&#58; <a href="mailto&#58;BBR@brk.dk">BBR@brk.dk</a><br>Telefon&#58; 56 92 21 16</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Beredskabet%20Bornholm%20-%20topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ledige pladser på par-kursus345809-10-2019 06:55:24134http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-10-08T22:00:00Z<p>​Der er ledige pladser på parrådgivningskurset med start 23. oktober 2019. Kurset er et aftenkursus over 4 onsdage. </p><p>Kurset er for familier med børn i alderen 0-18 år.</p><p>Tilmeldingsfrist er den 16. oktober 2019.</p><p><a href="/Borger/Familie-boern-unge/Støtte%20og%20rådgivning/Sider/Parrådgivning.aspx" target="_blank">Se mere på siden parrådgivning</a>.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Billede%20parkursus.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Virksomheder efterlyses til Bornholms Uddannelsesmesse320308-10-2019 07:55:59162http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-10-07T22:00:00Z<p>​Torsdag den 21. november 2019 afholdes Bornholms Uddannelsesmesse (BUM) for syvende gang. En lang række uddannelsesinstitutioner, organisationer og virksomheder har allerede tilmeldt sig som stadeholdere, men UU Bornholm, der er med til at arrangere BUM, håber på at få flere tilmeldinger frem mod tilmeldingsfristen den 15. oktober 2019. </p><p>&quot;På BUM har de bornholmske virksomheder en oplagt mulighed for at vise sig selv frem og for at vise de unge, at der er en fremtid for dem på Bornholm&quot;, udtaler Ege Schjørring fra UU Bornholm. &quot;Vi har allerede fået tilmeldinger fra en bred vifte af virksomheder, men vi vil gerne opfordre virksomheder fra især det bornholmske handelsliv, den bornholmske hotel- og restaurationsbranche samt den bornholmske fødevarebranche til at deltage i uddannelsesmessen. Når det er sagt, så tager vi selvfølgelig med glæde imod tilmeldinger fra alle virksomheder, der måtte have lyst til at have en stand på BUM&quot; fortsætter Ege Schjørring. </p><p>Ligesom sidste år afholdes BUM på Campus Bornholm og får besøg af over 1100 grundskoleelever samt forældre og andre interesserede. Tilmeldingen til BUM sker på hjemmesiden <a href="http&#58;//www.bum.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.bum.dk</span></a>. Hvis du som virksomhedsejer eller virksomhedsrepræsentant har spørgsmål til, hvordan du kan deltage i BUM, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til Ege Schjørring fra UU Bornholm på <a href="mailto&#58;ege.schjoerring@brk.dk">ege.schjoerring@brk.dk</a></p><p>&#160;</p><img alt="Sløret billede af mennesker" src="/PublishingImages/BUM.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Orientering om drikkevandskvalitet på Bornholm312507-10-2019 11:01:43153http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-10-06T22:00:00Z<p><br>I de senere år har nationale medier jævnligt oplyst om fund af pesticider i drikkevand, ofte med den konsekvens at boringer og vandværker måtte lukkes.</p><p>Dette har naturligt nok også givet anledning til bekymring på Bornholm, og Natur og Miljøafdelingen har derfor særlig opmærksomhed på pesticidmålinger i drikkevandet.</p><p>Omkring 45 pesticider måles regelmæssigt i det leverede vand fra almene vandværker. Men da der kan gå op til to år mellem målinger, har Natur og Miljø anbefalet vandværkerne at fremskynde disse analyser. Derudover er der lavet bredspektrede screeninger for op til 300 yderligere stoffer i udvalgte områder.</p><p>Resultaterne foreligger nu, og det kan heldigvis konstateres, at det bornholmske drikkevand overholder drikkevandskvalitetskriterierne på alle parametre.</p><p>Der er i nogle afgrænsede områder fundet spor af pesticider, men kun i meget små mængder, langt under grænseværdien. </p><p>Selv om dette er sundhedsmæssigt uproblematisk, tilstræber både vandforsyningsmyndighed og vandværker dog, at pesticider ikke findes i konstaterbare mængder i det leverede vand. Frafiltrering er ikke mulig, men vandværkerne er villige til at tage de påvirkede boringer ud af brug.</p><p>Da det har konsekvenser for vandprisen, og det skal være teknisk muligt, er det en afgørelse, som ligger ved det enkelte vandværk og dets forbrugere. Kommunen kan kun forlange, at lovens grænseværdier er overholdt.</p><p>Status primo oktober 2019 er, at 97% af det leverede vand er dokumenteret rent.</p><p>Natur og Miljøudvalget blev orienteret på dagorden den 24. september. Til dagsordenen er bilagt en uddybende redegørelse for pesticider og aktuelle pesticidfund. <br>Dagsordenspunket kan ses under&#160;<a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Sider/Natur--og-miljøudvalget.aspx" target="_blank">Kommunalbestyrelsen &amp; Udvalg - Natur- og Miljøudvalget</a>, dagsordner / referater.</p><p>BRKs hjemmeside er endvidere opdateret med de seneste resultater, og der redegøres for kommunens og statens planer for drikkevandsbeskyttelsen på Bornholm.</p><p>Link til sider på BRKs hjemmeside&#58;<br></p><ul><li><a href="/Borger/Bolig/Forsyning/Sider/Drikkevandskvalitet.aspx" target="_blank">Drikkevandskvalitet</a><br></li><li><strong></strong><a href="/Borger/Bolig/Forsyning/Sider/Drikkevandsbeskyttelse.aspx" target="_blank">Drikkevandsbeskyttelse</a></li></ul><p><br>Siderne opdateres løbende, når nye analyseresultater fremkommer.</p><p>&#160;</p><p>Center for natur, Miljø og Fritid</p><img alt="" src="/Borger/Bolig/Forsyning/PublishingImages/Vandkande.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
BRKs sekretariat, IT og BYG Kundecenter lukket for henvendelser tirsdag318407-10-2019 13:31:2775http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-10-06T22:00:00Z<p>​Da alle medarbejdere hos Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat er samlet til temadag om forandringsprocesser i morgen tirsdag 8. oktober, er der lukket for henvendelser hos BYG Kundecenter, IT og Sekretariatet. Vi er tilbage igen onsdag. </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/bornholm%20pix.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed