Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

Så kan der igen søges tilskud til energirenovering af boliger1696329-10-2020 14:25:5468http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-28T23:00:00Z<p>Nu skydes endnu en runde i gang, hvor boligejere af boliger med et højt energiforbrug kan søge til forbedringer. De boliger, der kan søges om tilskud til,<em> skal være beboet af ejeren, være opført før 1960 og have energimærke D eller et, der er dårligere.<em>&#160;</em></em></p><p>Midlerne i tilskudsordningen kommer dels fra statens pulje til landsbyfornyelse og dels fra en pulje afsat af kommunen. Den samlede tilskudspulje er på i alt 1,85 mio. kr. Midlerne fra statens pulje er øremærket boliger beliggende i <em>det åbne land eller i byer med færre end 3.000 indbyggere</em>. Dette er baggrunden for, at ejere af boliger i Rønne og Nexø ikke kan søge.&#160;&#160;&#160;</p><p>Midlerne prioriteres således, at der først og fremmest gives tilskud til <em>renovering</em> af vinduer og døre og dernæst til <em>udskiftning</em>. Dette er valgt for at motivere bygningsejere til at få istandsat <em>eksisterende</em> vinduer og døre i stedet for at skifte til nyt med et større ressourceforbrug til følge. Ved renoveringsopgaver vil en større del af tilskuddet gå til arbejdsløn, og tilskuddene kan dermed være med til at sikre arbejdspladser i håndværkerfag, der oplever svære tider grundet Corona. </p><p>Boligejerne kan søge økonomisk støtte til projekter, som har en samlet udgift på minimum 50.000 kr. Her vil der kunne opnås op til 40 procent i tilskud, dog maksimalt 40.000 kr. </p><p><strong>Ansøgningsfrist til næste runde er mandag, den 30. november 2020.</strong> </p><p>Efter bevillingen er givet,&#160;har man&#160;seks måneder til at få udført arbejdet og få indsendt den nødvendig dokumentation for udbetaling af tilskuddet.</p><p>Puljen kan søges her via hjemmesiden. <a href="/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Tilskud-til-istandsættelse.aspx">Læs mere om puljen og gå til ansøgningsskemaet</a></p><p>Vi forventer at kunne give svar på en ansøgning inden for en måned alt afhængigt af, hvor mange ansøgninger der kommer.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/bæredygtigebyggematerialer.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Er du fyldt 25 år og ønsker at gå i gang med en sosuassistent-uddannelse?1696129-10-2020 12:50:2824http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-28T23:00:00Z<p><strong>D</strong><strong>u har nu også mulighed for at få voksenelevløn, mens du går på grundforløb 2 </strong></p><p>Uddannelsen starter den 18. januar 2021 for et &quot;pakkeforløb&quot;, hvor du både får grundforløb 2 og social- og sundhedsassistentuddannelsen.</p><p>Bornholms Regionskommune og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole samarbejder om at være et uddannelsessted med god kontakt mellem elever og personale. Vi har praktikpladser til alle elever.</p><p>Inden du søger jobbet, skal du have gennemgået en realkompetencevurdering. Det kan du bestille tid til ved at kontakte studievejlederne Linda Bergmann/Ellen Westh Jensen på mail.&#58; sosu-studievejledning@bhsund.dk eller ringe til studievejlederne på tlf. 36 98 34 30 i tidsrummet&#58; Mandag kl. 11.00-14.30, onsdag kl. 08.00-12.00, torsdag kl. 13.00-15.30 og fredag kl. 08.00-12.00. </p><p>Søg stillingen som sosu-elev via vores hjemmeside <a href="http&#58;//www.brk.dk/job"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.brk.dk/job</span></a><span style="text-decoration&#58;underline;">.</span> &#160;</p><p><strong>Ansøgningsfrist&#58; 15. november 2020 </strong></p><p>Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jette Riis Nielsen jette.riis.nielsen@brk.dk tlf.&#58; 56 92 60 62 eller Mie Andersen mie_andersen@brk.dk tlf.&#58; 56 92 54 34.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/2018%20Uddannelsesmesse15-800px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Corona: Særlige åbningstider på folkebibliotekerne i Hasle og Aakirkeby1696029-10-2020 12:26:3257http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-28T23:00:00Z<p>​Grundet Corona gælder der fra mandag 2. november særlige åbningstider for Hasle og Aakirkeby Bibliotek. Åbningstiderne bliver følgende&#58;</p><p><strong>Hasle Bibliotek</strong></p><p><strong>Betjening&#58;</strong> Mandag og torsdag&#58; Kl. 15.00-17.00.</p><p><strong>Selvbetjent åbningstid</strong></p><p>Hverdage&#58; Kl. 15.00-22.00.</p><p>Weekend&#58; Kl. 7.00-22.00.</p><p>&#160;</p><p><strong>Aakirkeby Bibliotek</strong></p><p><strong>Betjening&#58; </strong>Man., tirs. og torsdag&#58; Kl. 15.00-17.00</p><p><strong>Selvbetjent åbningstid</strong></p><p>Hverdage&#58; Kl. 15.00-22.00.</p><p>Weekend&#58; Kl. 7.00-22.00.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/biblo.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Corona: Her kan du møde det mobile testcenter 278727-10-2020 10:38:10153http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-25T23:00:00Z<p>Det mobile testcenter kommer også i denne uge rundt på øen. Ved bussen har man mulighed for at møde op og få foretaget en Corona-test uden at bestille tid. Bussen holder i denne uge følgende steder&#58;<br></p><p>Mandag 26/10-20 kl. 10.30-15.45&#58; Gudhjem, Melstedhuset.</p><p>Tirsdag 27/10-20 kl. 09.45-16.00&#58; El/VVS center Bornholm, Sandemandsvej 7, 3700 Rønne.</p><p>Onsdag 28/10-20 kl. 10.30-15.45&#58; Svaneke, FREM kulturhus, Brænderigænget 10, Svaneke.</p><p>Torsdag 29/10-20 kl. 10.30-15.45&#58; &#160;Åkirkeby Hallerne, 3720 Åkirkeby.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/corona%20blå%20banner.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Danmark Spiser Sammen i uge 45261727-10-2020 13:55:10160http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-25T23:00:00Z<p>Hvem vil du invitere til fælles middag, når Danmark Spiser Sammen i uge 45? </p><p><strong>Sammen bekæmper vi ensomhed</strong><br>Ræk ud til nogen du savner og nogen, der måske sidder meget alene - for selvom vi skal begrænse vores fysiske kontakt, kan vi stadig mødes omkring maden med et videoopkald!<br><br>Se her, <a href="https&#58;//www.facebook.com/watch/?v=348746856350110">hvordan tv vært Anne Glad mødes med vennerne</a><br>Og se her hos Ældre Sagen, <a href="https&#58;//bit.ly/31A350u">hvordan du laver dit eget videoopkald</a></p><p><strong><br>Konkurrence</strong><br>Send et billede eller video af din fællesmiddag til <a href="mailto&#58;folkebevaegelsen@modensomhed.dk">folkebevaegelsen@modensomhed.dk</a> - og du kan vinde et gavekort på 1000 kr. til din næste middag. Vi trækker syv heldige vindere den 10. november</p><p>Inden du sender, skal både&#160;deltagere og fotograf have accepteret, at vi må bruge billedet/video&#160;i et&#160;opslag for Danmark Spiser Sammen.</p><p><span aria-hidden="true"></span>Se mere på <a href="https&#58;//danmarkspisersammen.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Folkebevægelsen mod ensomheds hjemmeside</font></span></a><strong><em>&#160;<span aria-hidden="true"></span></em></strong><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Danmark%20spiser%20sammen.png?RenditionID=5" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Redegørelse for udbud af familieplejeydelser ligger klar820322-10-2020 18:26:46234http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-21T22:00:00Z<p>I dag har ​Bornholms Regionskommune offentliggjort&#160;en redegørelse, der svarer på spørgsmål og&#160;kritik, som er kommet&#160;i forbindelse med processen og afgørelsen af udbud af familieplejeydelser tidligere på året. Processen og betingelserne i udbuddet er blevet gennemgået i detaljer af en række af kommunens&#160;specialister og en ekstern advokat. konklusionen i&#160;redegørelsen er, at der ikke er begået fejl, som danner grundlag for en ny udbudsproces.<br><br><strong>Baggrunden</strong><br>I efteråret 2019&#160;besluttede Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget at sende opgaven vedrørende familieplejeydelser&#160;i offentligt udbud, og at Bornholms Regionskommune skulle afgive et kontrolbud på opgaven. Beslutningen blev truffet i henhold til udbudsloven. Efter fristens udløb var to&#160;tilbud indkommet, heraf var det ene kommunens kontrolbud.&#160;<br><br>Evalueringen af de to tilbud blev foretaget med udgangspunkt i tildelingskriteriet; <strong>bedste forhold mellem pris og kvalitet. </strong>Ved evalueringen og vurderingen af tilbudene&#160;fremgår det, at kontrolbuddet er det bedste tilbud. Bornholms Regionskommune valgte derfor, at hjemtage opgaverne med; anbringelse af børn og unge i familiepleje, aflastningsordning i plejefamilie for børn og unge samt døgnophold i plejefamilie for barnets og forældremyndigheds-indehaver.&#160;<strong> </strong><br></p><p style="text-align&#58;left;"><strong>I&#160;redegørelsens opsamling og konklusion kan man læse følgende&#58;</strong></p><strong><font size="5"><p>Opsamling </p> </font></strong><font face="Arial,Arial" size="3"><font face="Arial,Arial" size="3"><p>Administrationen har sammen med en ekstern advokat i nærværende redegørelse vurderet den kritik, som blev fremført af Familieplejen Bornholm og dennes advokat, samt de spørgsmål som blev rejst af tre kommunalbestyrelsesmedlemmer. </p> </font></font><font face="Calibri,Calibri" size="3"><font face="Calibri,Calibri" size="3"> </font></font><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><p>Administrationen fremhæver&#58; </p> </font></font></font><font face="Arial,Arial" size="3"><font face="Arial,Arial" size="3"><p>• at der ikke er handlet i strid med udbudsloven § 160, da bestemmelsen ikke finder anven-delse på udbud efter udbudslovens afsnit III (udbud efter Light regimet). </p> <p>• at evalueringsgruppen har handlet i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet jf. udbudsloven § 2, i forbindelse med evalueringen af kontrolbuddet og tilbuddet. </p> <p>• at der ikke er handlet i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, idet der ikke er tale om en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. </p> <p>• at kontrolbuddet fra Bornholms Regionskommune overstiger ikke KL’s takster. </p> <p>• at kommunens kontrolbud er beregnet i overensstemmelse med kontrolbudsbekendtgørelsen og vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. </p> <p>• at de fem timer til afholdelse af møde i familieplejen, planlægning, kørsel, udviklingsplan og besøgsrapport (statusrapport) vurderes tilstrækkelige, idet de er angivet som en gennemsnitlig tidsestimering af opgaven. </p> <p>• at der er afsat tilstrækkelige ressourcer til administration af opgaven. </p> <p>• at kontrolbudsbekendtgørelsens § 4, stk. 4 er overholdt, idet der ikke ses personsammenfald imellem de personer, som har deltaget i evalueringsgruppen og kontrolbudsgruppen - og at de personer der har udarbejdet kontrolbuddet ikke har haft mulighed for at påvirke udbudsmaterialet eller evalueringen af tilbud. </p> <p>• at Center for Børn og Familie til fulde lever op til de uddannelsesmæssige krav, der fremgår af udbudsmaterialet. </p> <p>• at Center for Børn og Familie har kontraheret med en ekstern konsulent fra NB Consult ApS med 32 års erfaring med udbud, hvorfor det kan lægges til grund, at kontrolbuddet er udfærdiget i samarbejde med en person med stor erfaring inden for udbudsretten, herunder udarbejdelse af kontrolbud. </p> <p>• at Bornholms Regionskommune hjemtager opgaven med fuld sikkerhed for at kunne levere relevante erfaringer og kompetencer, som udbudsmateriale beskriver og stiller krav om. </p> </font></font><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><p>Administrationen medgiver&#58; </p> </font></font></font><font face="Arial,Arial" size="3"><font face="Arial,Arial" size="3"><p>• at kontrolbuddet ikke er afgivet i overensstemmelse kontrolbudsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, idet det ikke fremgik af udbudsannoncen og udbudsmaterialet, at Bornholms Regionskommune ville afgive et kontrolbud. Det kan dog dokumenteres, at Familieplejen Bornholm både før og efter afgivelse af tilbud har været bekendt med, at Bornholms Regionskommune ville afgive et kontrolbud. Derfor er det vores eksterne advokats umiddelbare vurdering, at selvom Bornholms Regionskommune ikke har handlet i overensstemmelse med kontrolbudsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, da vil betingelserne for et erstatningskrav ikke være tilstede. </p> <p>Med afsæt i ovenstående opsamling er det administrationens samlede vurdering, at det ikke giver anledning til, at udbuddet bør gå om.&#160;<br></p></font></font><p><a href="/Nyheder/Documents/Redegørelse%20udbud%20af%20familieplejeopgaver%2022-10-2020%20FINAL.pdf">Læs hele redegørelsen klik her</a></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/rock-pool%20område%20Møllenæs.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunens telefonsystem var nede men ER OPPE igen635422-10-2020 10:49:05108http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-21T22:00:00Z<p>Kl. 12.48 Kommunens telefonsystem er atter oppe.</p><p>Kl. 12.05 ​Kommunens telefonsystem er nede i øjeblikket - årsagen kendes endnu ikke, men der arbejdes intenst på at finde og løse fejlen. Vi beklager de gener, det vil medføre.</p><p>&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/farvede%20ledninger.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Borgmesteren tog imod nye danske statsborgere343621-10-2020 18:26:25211http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-20T22:00:00Z<p>​Der blev givet albuer og skålet i æblecider i dag, da borgmester Winni Grosbøll tog godt imod 13 nye danske statsborgere fra så forskellige lande som Burma, Canada, Polen, Ukraine, Tyskland, Bosnien og Storbritanien ved kommunens første officielle grundlovsceremoni.<br><br>Ceremonien blev indledt med en tale om det danske demokrati, grundlovssikrede rettigheder og om, hvordan vi har et fælles ansvar for at passe på hinanden og det samfund, vi er en del af. De fleste af de nye statsborgere kender allerede både&#160;Danmark og Bornholm godt, da de har boet her i mange år - alligevel skal der lyde et velkommen og tillykke med statsborgerskabet.</p><p><img alt="ceremoni 3NY.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/ceremoni%203NY.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;416px;" /></p><p><img alt="ceremoni 21.10.2020NY.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/ceremoni%2021.10.2020NY.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;422px;" /></p><p><span aria-hidden="true"><img alt="ceremoni1 21.12.2020NY.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/ceremoni1%2021.12.2020NY.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;418px;" /></span></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/ceremoni5%20top.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunen spørger forældrene - skoleundersøgelse på vej ud635321-10-2020 07:50:23134http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-20T22:00:00Z<strong>Bornholms Regionskommune inviterer endnu engang forældre på Bornholm til at deltage i en skoleundersøgelse, som sætter fokus på baggrunden for forældres skolevalg til deres børn og måler tilfredshe-den med de bornholmske folkeskoler. Første gang undersøgelsen blev gennemført var i 2018.<br></strong><br><strong><font size="3"> </font></strong>Både i 2018, og nu i 2020, er det Børne- og Skoleudvalget, der har bestilt skoleundersøgelsen. Udvalgsformand for Børne- og Skoleudvalget Morten Riis forklarer, hvorfor man ønsker en undersøgelse&#58; <br><br> &quot;Målet er at skabe den bedste folkeskole, vi kan på Bornholm og udvikle den sammen med forældrene. For at kunne gøre det, vil vi blandt andet gerne høre forældrene om, hvad der er vigtigt for dem, når de vælger skole til deres børn. Hvad der er baggrunden for et eventuelt skoleskifte? Ligesom vi også gerne vil høre, hvordan de oplever vores folkeskole på Bornholm.&quot; <br><br> Ved at gennemføre endnu en skoleundersøgelse vil kommunen få en vigtig information fra forældrene og ligeledes se, om der er sket en udvikling siden undersøgelsen blev gennemført i 2018. <br><br> <strong>Tre grupper af forældre får en invitation via e-Boks </strong><br>Grundlaget for skoleundersøgelsen er primært tre spørgeskemaundersøgelser, der sendes ud til tre forskellige grupper af forældre via deres e-Boks. Det sker onsdag den 21. oktober 2020. I det brev, som forældrene modtager, er der et link til et spørgeskema, som aktiveres ved at klikke på linket. <br><br> De tre forskellige grupper af forældre, der vil modtage en invitation i deres e-Boks til at besvare et spørge-skema og dermed deltage i skoleundersøgelsen, er&#58; <br> <ul> <li>Alle forældre til børn i folkeskolen på Bornholm. </li> <li>Forældre der har valgt skoleskift for deres barn fra en folkeskole til en fri- eller privatskole de seneste to skoleår. </li> <li>Forældre der har valgt en fri- eller privatskole til deres børn med skolestart i 0. klasse i 2019 og 2020. </li></ul><p> De tre spørgeskemaer kan besvares til og med den 30. november 2020. <br><br> <strong>Oplysninger behandles fortroligt</strong><br>Alle oplysninger, der bliver indsamlet i forbindelse med undersøgelsen, behandles fortroligt. Oplysningerne vil blive anvendt på en måde, så svar fra enkeltpersoner ikke kan genkendes.</p><p> Forældre, der har flere børn i skolealderen, vil modtage et brev pr. barn. Hvert skema omhandler skolevalget for&#160;det specifikke barn eller tilfredshed med dette barns skoleforløb. Forældre med flere børn i skolealderen kan have forskellige oplevelser af børnenes skoleforløb, og hvad der går godt og skidt i klasserne. Derfor får hver forældre et skema for hvert barn, de har i skolen. <br><br> Bornholms Regionskommune opfordrer alle forældre til at medvirke i undersøgelsen, da en høj svarprocent giver det bedste grundlag for undersøgelsen. <br><br> Yderligere oplysninger om skoleundersøgelsen kan rettes til Børne- og Skoleudvalgsformand Morten Riis tlf. 20 33 17 27 og specialkonsulent, Gitte Hvidkær tlf. 21 74 41 69.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Hans%20Rømer%20Skolen04-1200px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunens hjemmeside er nede onsdag fra kl. 15.00 grundet opdateringer634519-10-2020 12:04:11113http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-18T22:00:00Z<p>​På onsdag den 21. oktober&#160;vil&#160;kommunens hjemmeside være nede fra kl. 15.00, da der skal gennemføres opdateringer på siden.&#160;brk.dk vil derfor kunne opleves som ustabilt/utilgængeligt&#160;- opdateringerne vil formentlig vare&#160;resten af dagen. Vi beklager de gener, det vil medføre.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/farvede%20ledninger.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed