Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

Kommunen udvikler byerne langs med kysten302812-07-2019 08:17:12114http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-07-11T22:00:00Z<p>​<strong>Kommunen vil udvikle byerne langs med kysterne for at skabe attraktive, kystnære boligområder. Tankerne bag kommuneplanen bliver nu sendt i høring.</strong><br><br>Kommunalbestyrelsen peger i deres strategi for kommuneplan 2020 på nogle områder, som skal være udviklingsområder i kystnærhedszonen. Arealerne bliver dog først til udviklingsområder, når de er blevet optaget i et landsplandirektiv, hvilket forventes at ske i 2021. Herefter kan kommunen tage arealerne i brug til de formål, som den finder nødvendigt og hensigtsmæssigt. Det sker efter den almindelige procedure med arealudlæg i kommuneplanen og herefter lokalplan.<br><br>Udviklingsområderne gør det muligt at fravige fra planlovens princip om, at ny bebyggelse skal placeres bagved eksisterende bebyggelse. Det er den mulighed, som kommunalbestyrelsen vil udnytte til at skabe attraktive, kystnære boligområder.<br><br>Har du en mening, en idé eller et forslag, så send dit høringssvar og gør din indflydelse gældende. Beslutningen om hvilke områder, der skal søges som udviklingsområder træffes først efter behandlingen af høringssvarene.<br><br>Læs strategi for kommuneplan 2020 og <a href="https&#58;//bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/">giv dit høringssvar, klik her</a>&#160;</p><h2>Høringsperioden slutter 29. august 2019.</h2><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/klippekyst%20Svaneke%20Listed.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sommerferien: Bibliotekerne har flere selvbetjeningsdage1269309-07-2019 14:20:10126http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-07-08T22:00:00Z<p>Da rigtig mange af bibliotekernes medarbejdere holder ferie i ugerne 30-32 er&#160;filialerne&#160;nødt til at holde åbent uden bemanding. Det er dog muligt at besøge bibliotekerne&#160;på selvbetjeningsvilkår. Dagene med selvbetjening er&#58;</p><p><strong>Uge 30</strong></p><p>Allinge torsdag 25. juli</p><p><strong>Uge 31&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </strong></p><p>Åkirkeby mandag 29. juli</p><p>Nexø tirsdag 30. juli</p><p>Åkirkeby tirsdag 30. juli</p><p>Hasle torsdag 1. august</p><p>Svaneke torsdag&#160;1. august&#160;</p><p>Allinge fredag 2. august</p><p>Nexø fredag 2. august</p><p><strong>Uge 32&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </strong></p><p>Gudhjem torsdag 8. august</p><p><a href="https&#58;//bibliotek.brk.dk/selvbetjening">Sådan bruger du den selvbetjente adgang klik her</a>&#160;og læs vejledningen</p><p><strong>Ved eventuelle spørgsmål r</strong>ing til Rønne på tlf. 56 92 68 00 kl. 9&#58;30-18 på hverdage og 9.30-14 på lørdage.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/biblo.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ferielukket hos tandplejens klinikker1230008-07-2019 10:30:54156http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-07-07T22:00:00Z<p>​Tandplejens klinikker holder ferielukket fra&#160;mandag 15. juli til tirsdag 6. august begge dage inklusiv. Har du brug for akut hjælp&#160;til nødbehandling&#160;i denne periode, må du henvende dig til&#160;en privat tandlæge.</p><p>Tandplejen ønsker god sommer.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/outdoor.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kontrolbesøg hos virksomheder1230508-07-2019 13:01:12101http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-07-07T22:00:00Z<p>Kommunens kontrolgruppe vil i løbet af sommeren tage på virksomhedsbesøg. Formålet med besøgene er at undersøge, om medarbejderne&#160;får løn samtidig med, at de på en social forsørgelsesydelse.<br><br>Man har som borger på ydelse en forpligtelse til at oplyse, når ens økonomiske forhold ændrer sig, f.eks. når man får arbejde. For at reducere fejludbetaling af ydelser er virksomhedsbesøg et af de tiltag, kommunen anvender. Tag godt imod vores kontrolmedarbejdere.</p><p>God sommer fra Borgerservice og ydelser.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/forår.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kursus for unge: Lær at tackle angst og depression1240408-07-2019 10:52:4285http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-07-07T22:00:00Z<p>​<strong>Føler du dig nedtrykt, nervøs, træt eller isoleret?</strong></p><p>-&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Vil du blive bedre til at tackle dine udfordringer?<br>-&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Vil du møde andre unge, der har det ligesom dig? </p><p><strong>LÆR AT TACKLE angst og depression</strong> er et kursus til dig mellem 15 og 25 år, som oplever tegn på angst og/eller depression.<br><br>På holdet møder du andre, der ligesom dig oplever tegn på angst og depression. Kurset ledes af to instruktører, som selv kender til angst og depression.<br><br>På holdet får du redskaber til at tackle de ting, som er svære, når man har symptomer på angst og / eller depression. Kurset er gratis og varer&#160;syv uger, hvor I mødes 2,5 time en gang om ugen. I er mellem 10 og 12 på holdet.<br><br>Kurset starter mandag&#160;19. august kl. 15.00 – 17.30.<br><br><strong>Er du&#160;interesseret, eller ønsker du at vide mere, kan du kontakte&#58;</strong><br>Koordinator Lulu Jacobsen fra&#160;Psykiatri og Handicap mail&#58;&#160;<a href="mailto&#58;lulu-ann.jacobsen@brk.dk">lulu-ann.jacobsen@brk.dk</a><br>Telefon&#58; 56 92 77 95.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/ensom.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Udstilling og kunstprojekt 100% Fremmed?1505705-07-2019 12:29:07127http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-07-04T22:00:00Z<p>​Bornholm er med i udstillingen 100% Fremmed? der&#160;er et dokumentarisk kunstprojekt med 100 portrætter og 100 tekster af 100 borgere, der statistisk repræsenterer de 161.000 mennesker, der har fået asyl i Danmark i tiden 1956-2017 - heraf altså også borgere på Bornholm.</p><div><div><div class="field-item even"><p>Med 100% FREMMED? fortæller 100 tidligere flygtninge fra 29 lande om at være menneske i Danmark i dag – fremmed eller ej. Fortællinger om tilhørsforhold, længsler og drømme, minder om mennesker og steder, holdninger til samfund, køn, kultur og religion.</p><p>Udstillingen tager på en rejse gennem 20 danske byer i 2018 og 2019 med støtte fra Nordea-fonden. Der er på den måde skabt&#160;et levende arkiv med tekst, fotos og menneskelige møder, der udvider den eksisterende udstilling med 10 nye portrætter i hver by.</p><h2>Den bornholmske udstilling&#160;</h2><p>Hovedudstillingen vises udendørs&#160;på Store Torv i Rønne og ved/på Rønne Bibliotek fra d. 5. juli-19. juli og igen ved Gudhjem Havn 21. juli–5. august.</p><p>Læs mere om projektet her&#58; <a href="https&#58;//100pctfremmed.dk/bornholm-danmarksrejsen/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">100% fremmed</font></span></a></p><p>Udstillingen vises på Bornholm i samarbejde med Danig Performing Arts, Bornholms Biblioteker, Jan Bidstrup fra Rønne Handelsstandsforening og med støtte fra Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råd.</p><h2>Hvem står bag?</h2><p>100% FREMMED? er produceret med støtte fra Københavns Kommune, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Sportgoodsfonden, Knud Højgårds Fond og Interkulturelt Center og præsenteres på turné med støtte fra Nordea-fonden og de enkelte kommuner.</p><p>Projektet er produceret af&#58; Metropolis/Københavns Internationale Teater og 100% FREMMED? (Trevor Davies/Maja Nydal Eriksen).</p></div></div></div><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Kau-110fremmed1100.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
BRK inviterer til børnecykelløb2007008-07-2019 13:04:10110http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-07-03T22:00:00Z Sæt allerede et X i kalenderen, for lørdag den 24. august er der børnecykelløb i Rønne. <br><p> Cykelløbene er for børn mellem 3-11 år. Løbene foregår på Rønne Stadion Nord fra kl. 10 til 14.30. Det koster 40 kr. (plus billetgebyr) pr. barn at deltage. Al salg af startnumre går direkte til Børneulykkesfonden. Så tilmeld dit barn på www.tourdekids.dk og få en sjov og aktiv dag. Cykelløbene er støttet af følgende fire af kommunens centre&#58; Skole, Børn og familier, Sundhed og forebyggelse&#160;samt Natur, miljø og fritid</p><br> Børneulykkesfonden arbejder for børns ret til et liv uden livstruende skader og fysiske mén, men uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske udfoldelse. www.børneulykkesfonden.dk <br><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/børnecykelløb%20top.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Vandindvindingstilladelse1205303-07-2019 10:23:23120http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-07-02T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har 3. juli 2019 meddelt tilladelse til indvinding af overfladevand til Bornholms Motor Sport, Bolbyvej 12.</p><p>Indvindingen vil ske fra en sø, der anlægges på matrikel 22b, Klemensker, med landzonetilladelse.</p><p>Der må indvindes op til 1500 kubikmeter pr. år til vanding af banen og andre udendørs formål, hvor der ikke er krav om drikkevandskvalitet.<br>Denne indvinding er ubetydelig i forhold til grundvandsdannelsen i området, og ikke vil påvirke den almene vandforsynings muligheder.</p><p>En række beskyttende og afværgende tiltag er givet i lokalplan og miljøgodkendelser, som skal begrænse risikoen for forurening af vandet.</p><p>Dette uddybes i vedhæftede, hvori klageadgang også er beskrevet.</p><p>&#160;</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br>&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Bolbyvej_12.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kroatiens ambassadør besøger Bornholms Regionskommune1162802-07-2019 14:55:50106http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-07-01T22:00:00Z<p><strong>Onsdag 3. juli får BRK besøg af Kroatiens ambassadør, Tina Krce. Hun kommer for at se og høre mere om, hvordan Bornholm arbejder med bæredygtighed, energieffektivitet og affaldsstrategi. Hun skal blandt andet besøge BOFA og BEOF.</strong></p><p>Baggrunden for besøget er, at både Danmark og Kroatien er medlem af <em>Smart Islands Initiativer.</em> Et fællesskab for europæiske ø-myndigheder og øsamfund, der bygger på mange års samarbejde inden for udvikling og innovation i forhold til teknologi, sociale forhold, miljø, økonomi og politik.</p><p>Ambassadøren skal sammen med borgmester, Winni Grosbøll blandt andet besøge BEOF, hvor de skal tale med udviklingschef, Torben Jørgensen. Herefter går turen til BOFA, hvor direktør Jens Hjul-Nielsen vil give et indblik i Bornholms affaldsstrategi, Bornholm uden affald 2032. Inden ambassadøren, Tina Krce skal retur sidst på dagen, bliver der også tid til at besøge Bornholms madkulturhus, Gaarden.</p><p><strong>Om Smart Islands Initiative&#58;</strong> &#160;<a href="http&#58;//www.smartislandsinitiative.eu/en/index.php"><span style="text-decoration&#58;underline;">http&#58;//www.smartislandsinitiative.eu/en/index.php</span></a></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Bofa%2021-1200px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Økonomi: Borgmesteren sender brev til Social- og indenrigsministeren 529902-07-2019 09:09:14106http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-06-30T22:00:00Z<p><a href="/Nyheder/Documents/Brev%20fra%20Winni%20Grosbøll%20og%20Holger%20Rasmussen%20til%20social-%20og%20indenrigsministeren%20vedr.%20udligning%20juni%202019.pdf">​</a>Borgmester Winni Grosbøll har&#160;sammen med Lolland Kommunes borgmester, Holger Schou Rasmussen sendt et åbent brev til Social- og Udenrigsministeren for at få hende til at se på de negative konsekvenser af den nuværende udligningsmodel. </p><font size="2"> <p>Som konsekvens af den eksisterende model har begge kommuner måtte tage store besparelsesforslag med ind i budgetlægningen for budget 2020.&#160;Bornholms&#160;står til at miste 68 mio. kr. i udligning og for Lollands vedkommende, er der tale om&#160;87 mio. kr., ifølge beregninger, som Lolland Kommune har lavet. Samtidig står&#160;to af landets mest velstillede kommuner, Frederiksberg og Gentofte til at&#160;få en&#160;andel (i tilbagegangskriteriet) med i alt 305 mio. kr. </p><p>&quot;De to kommuner har begge landets næstlaveste skatteprocent (22,8) og velpolstrede kassebeholdninger. Hvis ikke de to nævnte kommuner havde indgået i tilbagegangskriteriet ville eksempelvis Lollands andel af tilbagegangskriteriet være ca. 44 mio. kr. større,&quot; skriver borgmestrene i deres brev.</p><p><a href="/Nyheder/Documents/Brev%20fra%20Winni%20Grosbøll%20og%20Holger%20Rasmussen%20til%20social-%20og%20indenrigsministeren%20vedr.%20udligning%20juni%202019.pdf">Se hele brevet her </a></p></font><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Byfornt.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed