Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

Nyt vandråd på Bornholm2245211-12-2019 11:10:58http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-12-10T23:00:00Z<p>I forbindelse med overgangen til vandområdeplan 2021-2027 har kommunerne fået til opgave, at udarbejde forslag til hele eller dele af vandområdeplanernes indsatsprogrammer. I den forbindelse har Bornholms Regionskommune netop nedsat et vandråd. Vandrådet består af 9 medlemmer, som repræsenterer organisationer/foreninger, der har interesse i vandmiljø. </p><p>Vandrådets opgave er at bidrage med lokalkendskab og rådgive kommunen i forbindelse med udarbejdelse af forslaget til indsatser. Vandrådet spiller derfor en central rolle i forholdet til at kvalificere udpegningen af indsatser. </p><p>På landsplan er der oprettet i alt 23 vandråd - et for hvert hovedvandopland. Information om vandrådsarbejdet og baggrundmateriale finder du på <a href="https&#58;//mfvm.dk/natur/vande/vores-vandmiljoe/proces/vandraad-2019-2020/" target="_blank">Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.</a> </p><p>Læse mere&#160;om <a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Sider/Vandråd-på-Bornholm--.aspx">vandrådsarbejdet på Bornholm</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid. </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Billede%20af%20grøften;%20Tranggade%204,%203730%20Nexø.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Maker's Island er klar med udviklingsprogram for kunsthåndværkere2165710-12-2019 13:41:2150http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-12-09T23:00:00Z<p><strong>Makers Island Bornholm, der samler og præsenterer Bornholms kunsthåndværk, lancerer i dag et kompetenceudviklingsprogram, der er skræddersyet til bornholmske kunsthåndværkere. Lanceringen sker&#160;<strong>i samarbejde med Business Center Bornholm.</strong></strong><br><br>Målet med programmet er at give deltagerne viden, værktøjer og sparring til at arbejde med udvikling af egen kunsthåndværkervirksomhed. Bornholmske kunsthåndværkere får mulighed for at få bedre kendskab til egen virksomhed, herunder at finde frem til udviklingspotentiale og identificere styrker og udfordringer. Igennem programmet vil der også blive trænet i at pitche og præsentere sin virksomhed. </p><p> Erhvervschef i Business Center Bornholm og medlem af Maker’s Island styregruppe, <strong>Christa Lodahl</strong>, siger&#58; <br><br> &quot;Et af vores mål i Maker’s Island samarbejdet er at skabe levedygtige kunsthåndværkervirksomheder. Kompetenceprogrammet er et tilbud til alle øens kunsthåndværkere, der arbejder professionelt inden for kunsthåndværk. Vi håber at kunne understøtte og hjælpe virksomhederne til at blive endnu bedre til det, de gør, arbejde med udfordringer og skabe den udvikling, de selv ønsker med deres virksomhed. Vi håber, at programmet bliver starten på et frugtbart samarbejde mellem erhvervsfremmesystemet og øens kunsthåndværkere, som vi kan arbejde videre med i de kommende år.&quot; <br><br> Igennem møder, workshops og individuel sparring med erhvervskonsulenter og eksperter inden for kunsthåndværkervirksomheder tilbyder programmet et udviklingsforløb, som kan føre bornholmske kunsthåndværkervirksomheder ind i en ny og spændende fremtid. Programmet er udviklet i samarbejde med World Craft Council Europe og Design and Crafts Council Ireland, og er blevet muligt med støtte fra Øernes Kunstfond. <br><br> Programmet kører fra januar 2020 – april 2020 og består af&#58; </p> <ul><li><font size="2">Opstartsdag med fælles KICK OFF den 14. januar.</font></li><li><font size="2"><font size="2">Løbende 1&#58;1 (individuel) sparring med erhvervskonsulenter. </font></font></li><font size="2"></font><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="2"><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="2"></font></font><li><font size="2">Workshops inden for eksempelvis økonomi, prissætning, personale, trendspotting, branding, salg, eksport og markedsføring.</font></li><li><font size="2">Pitch foran ekspertpanel med efterfølgende rådgivning.</font></li></ul><font size="2"> </font><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="2"><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="2"></font></font><p> Programmet er for alle kunsthåndværkere bosat på Bornholm, som arbejder professionelt inden for faget. Man behøver ikke have et CVR nr. Der skal ansøges om optagelse på programmet med en kort, begrundet ansøgning, der er nu åben for tilmelding med sidste ansøgningsfrist den 3. januar 2020. Ansøgningerne vurderes af et bedømmelsesudvalg, der består af repræsentanter fra Maker’s Island Bornholm.<br><br> Kunsthåndværker og næstformand i styregruppen for Maker’s Island Bornholm, <strong>Timmi Kromann</strong>, siger&#58; </p><p> &quot;Kompetenceprogrammet er et fantastisk godt tilbud til kunsthåndværkerne på øen. Vi har arbejdet med at målrette det til kunsthåndværkerne ud fra de behov, som vi ved de har på baggrund af den analyse, der blev udarbejdet af CRT og ACAB i 2017. Programmet er udarbejdet i tæt samarbejde med World Craft Council Europe og Design and Crafts Council Ireland, som har stor erfaring og succes fra Irland med programmer som dette. Udviklingsprogrammet er en af de første konkrete aktiviteter, vi sætter i søen i Maker’s Island samarbejdet, og vi håber på, at det bare er begyndelsen på en lang række aktiviteter&quot;. <br><br> Kunsthåndværket på Bornholm har i disse år stor opmærksomhed både nationalt og internationalt, og blev i 2017 hædret med titlen World Craft Region. Programmet er et initiativ startet af styregruppen bag Maker’s Island Bornholm, som består af repræsentanter fra institutioner inden for kunsthåndværket på øen, Business Center Bornholm og Destination Bornholm med Bornholms Regionskommune i spidsen. Samarbejdet har til formål at omsætte Word Craft Region titlen til konkrete aktiviteter, der skaber udvikling i kunsthåndværket på Bornholm.<br><br> Erfaringerne fra kompetenceforløbet tages med i det videre arbejde mod målet om at skabe levedygtige kunsthåndværkervirksomheder på Bornholm. <br><br> <strong>Læs mere om kompetenceudviklingsprogrammet og <a href="https&#58;//businesscenterbornholm.dk/arrangementer/world-craft-region-kompetenceudviklingsforloeb-for-kunsthaandvaerkere/">ansøg om at deltage klik her</a> </strong></p><p><br> Læs mere om Maker’s Island Bornholm her&#58; <a href="http&#58;//www.makersislandbornholm.dk/" target="_blank">www.makersislandbornholm.dk</a></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/wcrbanner.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bedre og bedre muligheder for handicappede i job på Bornholm87209-12-2019 14:28:1341http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-12-08T23:00:00Z<h2>Selvom du er født med eller har pådraget dig et handicap, har du gode muligheder for job på Bornholm.</h2><p>Der har altid været en stor parathed blandt de bornholmsk virksomheder til at ansætte eller fastholde mennesker med forskellige former for handicap. Men i takt med den faldende ledighed, er der en stigende efterspørgsel på arbejdskraft, hvilket også kommer personer med handicap til gavn. Dette kommer bl.a. til udtryk ved at der i dag er <strong>883 personer ansat i fleksjob </strong>på Bornholm.</p><p>&#160;<img alt="antal personer.png" src="/Nyheder/PublishingImages/antal%20personer.png" style="margin&#58;5px;width&#58;379px;" /></p><p><br>Men hvad er et handicap eller med andre ord en varig funktionsnedsættelse? Det kan fx være, hvis du bliver født med nedsat hørelse, bliver lam efter en trafikulykke, får diagnosen PTSD, autisme eller mange andre funktionsnedsættelser.</p><p>Der er rigtig mange mennesker med handicaps som gennemfører almindelige uddannelser og får jobs på lige vilkår med alle andre. Men nogle har brug for vejledning, hjælpemidler, personlig assistance eller fx muligheden for ansættelse i fleksjob.</p><p><em>&quot;Det er vigtigt at alle får lige mulighed for job i Danmark, handicap eller ej&quot;,</em> siger formand for det Regionale Arbejdsmarkedsråd(RAR) Jens Christian Olsen, som videre siger; &quot;<em>i en tid hvor der er mangel på arbejdskraft har vi en helt særlig forpligtigelse til at få alle med&quot;.</em></p><p>Dette synspunkt bakkes op af den lokale arbejdsmarkedschef for Bornholm, Allan Westh, som konstaterer; <br>&quot;<em>Det går godt på Bornholm med at fastholde og få personer i job, også mennesker med forskellige former for handicaps. Der findes mange muligheder lige fra indretning af arbejdspladsen, hjælpemidler til personlig assistance og fleksjob alt efter omfanget og karakteren af handicappet.&quot;</em></p><p>Så den fælles opfordring fra formanden fra RAR og arbejdsmarkedschefen er&#58; &quot;<em>Tøv ikke med at ansætte en medarbejder med handicap, blot skal i begge være skarpe på hvad medarbejderen kan og ikke kan.&quot;</em></p><p><strong>Hvis man vil have hjælp til denne dialog med en medarbejder eller står og mangler en medarbejder evt. på deltid, så kontakt Jobcenter Bornholm på Tlf. 7025 1010 og få mere information om mulighederne.</strong></p><p><strong>Formand for RAR Bornholm Jens Christian Olsen tlf. 60802121</strong><br><strong> Arbejdsmarkedschef Allan Westh tlf. 30181884</strong></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/BUM2019.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Vinteren er kold og lang143909-12-2019 13:43:35135http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-12-08T23:00:00Z<p>​Anmeldelser af rotter har over en årrække været stigende på Bornholm, og ingen undtagelse er dette efterår. Men vi skal stadig alle gøre en indsats for komme rotterne til livs – godt vejr alene er ikke nok. <br><br>Mange steder på øen har rotterne haft optimale forhold ift. vand, foder og ly, derfor har Center for Natur, Miljø og Fritid nu udsendt fire informations-animationsfilm, der med et glimt i øjet skal minde om, hvordan bornholmerne kollektivt gør det svært for rotterne at formere sig.<br><br>Hvis Bornholms Regionskommunes indsats mod rotterne skal være effektiv er der brug for bornholmernes hjælp&#58; for det er jo os alle, der færdes ude på matriklerne og i naturen, som i fællesskab skal gør en indsats mod rotterne. Derfor vil vi gerne give et par grundregler, der kan være med til at begrænse de optimale forhold for rotterne.<br> <br>I fire animationsfilm sætter tegneserie-rotter hen over årets sæsoner, således selv ord på, hvad der for dem er optimale forhold sæson for sæson. På den måde håber vi, at alle bornholmere med et smil på læben f.eks. lige nu husker at få ryddet omkring bygningerne, fjernet nedfaldsfrugt, renset tagrende og begrænser fodring af havens fugle.<br><br><strong>Vinteren er kold og lang&#58;</strong><br><a href="https&#58;//vimeo.com/296822949" target="_blank">Den fjerde animationsfilm</a> Bornholms Regionskommune sender ud, handler om, at rotterne inviteres til Snogebæk, hvor der er varme forhold i et hus, hvor der ikke er sket nogen renovering i længere tid.<br><br>Animationsfilmens budskab er, at vi alle er nød til at tænke over, hvordan vi forebygger og begrænser rotternes muligheder for at finde gode redepladser via revner i husmuren, fundament samt huller i tagrender.<br><br>Vi har alle ting, der kan gøres noget ved, og det håber vi bornholmerne vil være med til. Står vi sammen, vil rotterne få det svært, og rottebestanden deraf falde.</p><p>&#160;</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><img alt="" src="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/PublishingImages/rotte954x330.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Er du 65+ og har mod på nye bekendtskaber?316810-12-2019 10:29:06104http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-12-08T23:00:00Z<p>Til dig, der er 65+, er alene og bor i Rønne eller omegn. Har du lyst til at mødes med andre seniorer i et fælleskab, eller har du bare lyst til at komme mere ud?</p><h4>Nu har du chancen - SeniorNET kan måske være noget for dig? </h4><p>En gang om måneden mødes man&#160;i SeniorNETtet til en gratis aktivitet med fokus på godt og hyggeligt samvær. Det er den samme gruppe man kommer i – så der er god mulighed for at lære hinanden godt at kende. Alle aktiviteter planlægges af en gruppe frivillige, og de vil sørge for at tage godt imod dig.</p><p>Aktiviteterne vil være forskellige fra gang til gang, og det kan eksempelvis være&#58;</p><ul><li>&quot;Nytårstaffel&quot;</li><li>Udflugter til seværdigheder i nærområdet</li><li>Fælles madlavning og spisning</li><li>Foredrag</li><li>Biograf eller teatertur</li></ul><p>Kom gerne selv med ideer til fælles aktiviteter – SeniorNETtet er tænkt som et fællesskab, hvor alle, der er alene, er velkomne.<br><br>Dansk Folkehjælp og Bornholms Regionskommune står bag oprettelsen af SeniorNet i Rønne. Har du lyst til at vide mere om SeniorNET og måske tilmelde dig, så kontakt&#58;</p><p>Seniorrådgiver Pia Ratej Hougaard på telefon&#58; 5692 6057 eller e-mail&#58; pia.ratej.hougaard@brk.dk</p><p><strong>Vi glæder os til at byde dig velkommen i SeniorNET.</strong></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Frivillig.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Lær at tackle angst og/eller depression (unge 15-25 år)1744109-12-2019 14:16:38247http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-12-08T23:00:00Z<h3>&#160;Tilbud om gratis kursus for dig der ...</h3><ul><li><em>Føler dig nedtrykt, nervøs, træt eller Isoleret</em></li><li><em>Vil blive bedre til at tackle dine udfordringer</em></li><li><em>Vil møde andre, der har det ligesom dig<br></em></li></ul><strong>LÆR AT TACKLE angst og depression</strong> er et kursus til dig, som oplever tegn på angst og/eller depression. På holdet møder du andre, der ligesom dig oplever tegn på angst og/eller depression. Kurset ledes af to instruktører, som selv kender til angst og depression. <br><br>Instruktørerne har gennemført en uddannelse og er godkendt af komiteen for sundhedsoplysning til at lede kurset.<br><p>På holdet får du redskaber til at tackle de ting, som er svære, når man har symptomer på angst og/eller depression. </p><p>Kurset er gratis og varer&#160;syv uger, hvor I mødes 2,5 time én gang om ugen. I er mellem 10 og 12 på holdet.</p><p><strong>Kursusstart&#58;</strong> 13.01.2020. Kurset foregår på Midtpunktet, Rønne, mandag fra 15.00 -17.30.</p><p>Kontakt koordinator Sofie Michel på telefon 61 24 75 20 eller på mail sofie.michel@brk.dk for at høre, om dette kursus er noget for dig.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/diagnoser_216.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Lær at tackle hverdagen som pårørende1744209-12-2019 14:16:01295http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-12-08T23:00:00Z<h3>​Tilbud om et gratis&#160;kursus for dig der ...&#160;</h3><ul><li><em>er nær pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse</em></li><li><em>oplever udfordringer i hverdagen som pårørende</em></li><li><em>vil have hjælp til at håndtere dine udfordringer – til gavn for dig og dine nærmeste</em></li></ul><p>Underviserne på kurset er selv pårørende. Derfor ved både de og dine medkursister, hvordan det føles, når sygdom ændrer ens hverdag. Underviserne har gennemført en uddannelse og er godkendt af komiteen for sundhedsoplysning til at lede kurset.</p><p>Kurset er gratis og varer&#160;syv uger, hvor&#160;I mødes 2,5 time en gang om ugen.</p><p><strong>Kursusstart&#58;</strong> 23.01.2020. Kurset foregår på Rønne bibliotek torsdage fra 15.00-17.30. </p><p>Kontakt koordinator Mette Nielsen på telefon 23 71 79 06 eller mail&#58; mette.kathrine.nielsen@brk.dk for at høre, om dette kursus er noget for dig.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/rock-pool%20område%20Møllenæs.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Campusområdet: parkeringszonen er udsat, hastighedszone træder i kraft som planlagt314607-12-2019 10:12:2257http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-12-06T23:00:00Z<p>Parkeringszonen, som kommunen tidligere har meddelt vil blive indført fra mandag den 9. december, er udsat, da vilkårene i licenserne skal tages op igen politisk. </p><p>Sagsbehandling, for de beboere som har søgt licens, bliver stillet i bero, indtil vilkårene for licenser er blevet genbehandlet af vores politikere. Det betyder også, at kommunen ikke sender en opkrævning på de allerede udstedte licenser.</p><p>De opsatte parkeringsforbudsskilte vil være dækket til, indtil vilkårene for licenserne er endelig på plads, og en ny ikrafttrædelsesdato er meldt ud.</p><p>Hastighedszonen på 40 km/t bliver til gengæld indført som planlagt fra mandag den 9. december.</p><p>Vi beklager de eventuelle gener,&#160;ændringen måtte føre med sig.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/malmøvej.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sikring af skolevejen ved Søndermarksskolen er sat i gang1581204-12-2019 13:31:4573http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-12-03T23:00:00Z<p>Den sidste del af det anlægsprojekt, der skal sikre skolevejene til Søndermarksskolen, sættes i gang i denne uge.</p><p>Vejen ind til Søndermarksskolen og hallen udvides, og der bliver etableret en særlig afsætningsbane. Her udover vil der blive etableret bomme på skolens parkeringspladser, så der ikke længere vil være mulighed for gennemkørende færdsel mellem Åkirkebyvej og Smedegårdsvej.&#160;</p><p>Anlægsarbejdet skulle efter planen være i gang med at blive udført i begyndelsen af denne uge.</p><p><strong>Billede 1. Området der er tale om.</strong></p><p><strong>Billede 2. den hvide indtegning viser hvor afsætningslommen bliver anlagt.</strong></p><p><img alt="søndermarksskolen trafik.png" src="/Nyheder/PublishingImages/søndermarksskolen%20trafik.png" style="margin&#58;5px;width&#58;428px;" /></p><p><img alt="søndermarksskolen trafik2.png" src="/Nyheder/PublishingImages/søndermarksskolen%20trafik2.png" style="margin&#58;5px;width&#58;577px;" />&#160;</p><p>&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/søndermarksskolen%20trafik2.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ledigt pølsevognsstade i Rønne på Store Torv442803-12-2019 10:30:25148http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-12-02T23:00:00Z<p>Pølsevognsstadet på Store Torv i Rønne bliver ledigt i 2020, og Bornholms Regionskommune ønsker snarest muligt at udleje stadepladsen. </p><p>Stadepladsen udbydes for en 5-årig periode. Såfremt planerne for ombygning af St. Torv realiseres inden udløb af den 5-årige periode, og der ikke skal være stadeplads på St. Torv, vil kommunen kunne opsige leje af stadepladsen. </p><p>Udlejning vil ske i henhold til Pølse- og staderegulativet, og lejen er 26.186 kr. pr. år. Pristalsreguleret pr. 1. oktober 2019. Lejen vil blive pristalsreguleret den 01.01. 2020. </p><p>I henhold til regulativet skal vognens størrelse og udseende godkendes af kommunen. En skitse/foto af pølsevognen samt åbningstider skal vedlægges ansøgningen. </p><p>Der vil ved udvælgelse mellem ansøgningerne blive lagt vægt på uddannelse og erfaring inden for relevante servicefag, herunder erfaring fra tidligere eller lignende jobs.</p><p>Interesserede kan finde Pølse- og staderegulativet på Bornholms Regionskommunes hjemmeside på følgende link <a href="/Borger/Documents/Regulativer/Pølse-%20og%20staderegulativet.pdf"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//www.brk.dk/Borger/Documents/Regulativer/Pølse-%20og%20staderegulativet.pdf</span></a> eller få det tilsendt, ved henvendelse til&#58;</p><p>Bettina Carlsen på tlf.nr. 56 92 22 11, eller mail Bettina.Carlsen@brk.dk. </p><p>Ansøgning om overtagelse af stadepladesen bedes indsendt til Natur, Miljø og Fritid, Vejmyndighed, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge eller via mail til nmf@brk.dk og skal være Bornholms Regionskommune i hænde <strong>senest den 07.01. 2020</strong>. </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/store%20torv.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed