Skip Navigation LinksBRK Nyheder

Nyhedsoversigt

 

 

Kommunalbestyrelsesmøde 23. februar 201742519114-02-2017 23:00:0688http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-02-14T23:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen holder møde <strong>torsdag den 23. februar 2017, kl. 18.00 </strong>i Kommunalbestyrelsessalen på Landemærket 26 i Rønne. </p><p>Dagsorden for mødet er tilgængelig på <a href="http&#58;//www.brk.dk/kb">www.brk.dk/kb</a>&#160; fra mandagen før mødet.</p><p>Har du ingen pc, er du velkommen til at bruge en borger-pc i Borgerservice eller på biblioteket. Personalet hjælper dig gerne.<br></p><img alt="KB salen" src="/SiteCollectionImages/kommunalbest_salen_954x330.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ny app til indberetning af huller i vejen og andet42519202-02-2017 13:19:06415http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-01-31T23:00:00Z<p>Hvad skal du gøre, når du opdager et hul i vejen, en kæmpe bjørneklo, hvis der er et dødt dyr på landevejen, der skal hentes eller et væltet vejskilt? Ja før skulle du huske at skrive det ned, for så igen via BRK's hjemmeside huske at indberette det. Det er der nu kommet en lettere løsning på, da Bornholms Regionskommune nu udover denne internetløsning, kan tilbyde alle øens borgere en gratis app til alle smartphones og tablets, der gør det endnu nemmere som borger at give et tip til kommunen. </p><p>Hvis du som borger oplever fejl og uregelmæssigheder på og langs vejene, kan du nu indberette dette til regionskommunen, og altså via denne app og din mobiltelefon, give regionskommunen et hurtigt tip, direkte ude på åstedet, hvor du f.eks. opdager hullet i vejen.</p><p>App'en som hedder &quot;Borger Tip&quot;&#160;kan hentes&#160;enten fra Google&#160;Play&#160;eller AppStore. </p><p style="text-align&#58;center;"><img alt="BorgerTip.png" src="/Nyheder/PublishingImages/BorgerTip.png" style="margin&#58;5px;" /></p><p style="text-align&#58;center;">.<img src="/Nyheder/PublishingImages/BorgerTipEksempel.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;229px;" /></p><p>Indberetningen går direkte til kommunens medarbejdere, og du får besked om opfølgninger via din app eller internettet.</p><p>Nærmere vejledning finder du&#160;via &quot;Selvbetjening&quot; under &quot;Giv et tip&quot; eller i <a href="/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Giv-et-praj.aspx">dette link</a>.</p><img alt="" src="/Borger/Havneogveje/Veje/PublishingImages/Givetpraj.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jobcenteret helt i top på erhvervsfronten 42519031-01-2017 11:09:56180http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-01-30T23:00:00Z<p>​– Bornholms Regionskommune er langt bedre end sit rygte, når man ser på samarbejdet mellem Jobcenteret og øens virksomheder. </p><p>Det fastslår arbejdsmarkedschef hos BRK Allan Westh og fortsætter&#58;</p><p>– Som region betragtet ligger vi absolut i top, nemlig som nummer 1 <a href="#%5b1%5d">[1]</a> blandt landets regioner, når det gælder omfanget af samarbejdet mellem Jobcenteret og virksomhederne. Og hvis man ser hen over alle landets 98 kommuner, ligger vi som kommune lige nu på en 12. plads <a href="#%5b2%5d">[2]</a>. Og det er en meget flot placering her midt på vinteren, hvor vi har en begrundet forventning om, at vi i takt med forårets øgede aktivitet på arbejdsmarkedet hopper op i top 10 blandt alle landets kommuner inden for erhvervsvenlighed og samarbejde mellem jobcenter og virksomheder.</p><p>&#160;</p><p>BRK kommunikerer for dårligt</p><p>Arbejdsmarkedschefens positive påmindelser kommer, mens Dansk Industri foretager de indledende manøvrer i forbindelse med organisationens årlige, lokale erhvervsklimaundersøgelse, hvor enkeltsager, fornemmelser og til tider også indgroede fordomme kan spille en ikke uvæsentlig rolle for, hvordan kommunens og jobcenterets service opleves. Den lokale formand for DI, Direktør Kenn Kjellberg hos Victor Vask A/S, var da også meget hurtigt ude i forbindelse med DI's tilfredshedsundersøgelse i 2016 og sige, at BRK i virkeligheden er langt mere erhvervsvenlig, end det afspejles i DI's undersøgelse. Men at regionskommunen ganske enkelt er alt for dårlig til at kommunikere sine fremskridt og sin ændrede og forbedrede praksis, også angående service for erhvervslivet. </p><p>&#160;</p><p>4.326 jobåbninger i 2016</p><p>Og at det går bedre på Bornholm, er uomtvisteligt, fastslår Allan Westh. Han peger på, at Jobcenteret er særdeles effektivt og strømlinet, når det gælder håndtering og opfølgning ved ledighed, ved sygefravær og i praktik- og løntilskudssager og hvad angår brancheskiftforløb for ledige. Alt dette har afgørende betydning for den direkte rekruttering af arbejdskraft til øens virksomheder, da det påvirker udbuddet af arbejdskraft.</p><p>– I 2016 har vi haft 4.326 jobåbninger på Bornholm. Det vil sige, at 4.326 personer har skiftet job eller har fået sig et job. Vi har altså færre og færre ledige, og den succes betyder, at vi samtidig kan mærke, at det bliver sværere og sværere at finde de rette medarbejdere til virksomhederne her på øen. Østersøen er i overført betydning ikke bare det rene vand, men i vores virkelighed en særdeles virkningsfuld fysisk barriere, for vi kan jo ikke bare invitere folk fra nabokommunen til lige at cykle hen over kommunegrænsen hver morgen og så gå på arbejde her hos os, konstaterer han tørt. </p><p> <br>Socialt ansvar</p><p>– Vores lokale erhvervsliv mangler i stigende grad veluddannet og faglært arbejdskraft. Så ved siden af en målrettet tilflytterindsats på mange planer må vi håbe på, at vores rigtigt gode samarbejde med øens erhvervsliv kan udvikles, så arbejdsmarkedet herovre bliver endnu mere rummeligt. Med den rette pasning og pleje vil vi gerne støtte op om at få virksomhederne til at tage endnu flere borgere ind fra kanten af arbejdsmarkedet. Et styrket socialt ansvar kan ikke mindst gavne den faglærte og veluddannede arbejdskraft i de private virksomheder og selvfølgelig også hos os i kommunen, påpeger arbejdsmarkedschefen.</p><p>&#160;</p><p>Ikke hvile på laurbærrene</p><p>– Vi har en rigtig høj og god samarbejdsgrad mellem kommunen og de bornholmske virksomheder. Men vi kan ikke hvile på laurbærrene. Hjulene ruller hurtigere derude og dermed også hos os her på Job- og Erhvervscenteret&#58; Vi står foran en ny sæson inden for turisme, der alene beskæftiger omkring 2.000 personer, og vi har en tydelig vækst i helårsbeskæftigelsen. Derfor er det vigtigt, at såvel kommunen som det private erhvervsliv her på øen tager et ansvar i forhold til ansættelser. Bl.a. gennem de planlagte brancheforløb, som er aftalt i en i mine øjne stadig mere tilfredsstillende gensidig forståelse mellem kommunen, Campus, arbejdsmarkedets organisationer og virksomhederne, og i forbindelse med oprettelse af flere praktikpladser og voksenlærlingeforløb og andre ordninger. I Jobcenteret står vi altid klar og parat og er gearet til at støtte sådan en proces, fastslår Allan Westh og tilføjer&#58;</p><p>Men vi kan kun løse udfordringerne i fællesskab. </p><p> <br>Positiv påmindelse</p><p>– Vi kigger ind i og står nu hver dag reelt i den fremtid, hvor alt peger på gode muligheder for fremgang og vækst for de bornholmske virksomheder. Men vores demografi her på øen, dvs. befolkningens alderssammensætning og navnlig antallet af borgere i den arbejdsaktive alder, betyder, at vi har væsentligt færre hænder og hoveder end snart sagt alle andre steder i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi får alle ledige hænder på Bornholm med nu. </p><p>– Virksomhederne og også os selv i kommunen som øens suverænt største arbejdsplads &#160;skal derfor turde lidt mere, ansætte bredere, være lidt mere rummelige. Og for de ledige kan der være et behov for øgede kompetencer, som vi støtter dem i at opnå, og der skal være en øget parathed til at køre lidt længere eller møde lidt tidligere. Men samtidig medfører dette også et arbejde job med kollegaer og den kæmpe frihed og tilfredsstillelse det er for hver enkelt af os selv at tjene sine egne penge. </p><p> <br> <a name="[1]"></a>[1]Kilde&#58; jobindsats.dk <br><a name="[2]"></a>[2]Kilde&#58; jobindsats.dk </p><p> <img alt="Nov-16-samarbejdsgrad.JPG" src="/Nyheder/PublishingImages/Nov-16-samarbejdsgrad.JPG" style="margin&#58;5px;" /></p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Erhverv/kran1.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Turistinformation, version 2.01742519531-01-2017 14:16:46189http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-01-30T23:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune fejrede i dag&#160;frugten af en flerårig og positiv proces om fælles udvikling, målretning og styrkelse af turismen med tilhørende erhverv her på Bornholm. </p><p>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har stået fadder til den dialog og målretning, der nu efter godt tre års dialog og indsats i mange forskellige fora nu er mundet ud i, at Destination Bornholm fremover skal sikre og samle trådene i et nyt og styrket samarbejdet om øens turistinformation.&#160; </p><p>Omdrejningspunkterne handler om styrket koordinering og samarbejde, fælles kvalitetssikring og øget professionalisme – og et godt samspil mellem såvel digital som personlig turistinformation.</p><p>Medierne var derfor inviteret til Landemærket 26 hvor repræsentanter for Destination Bornholm og kommunen stor til rådighed for interviews og kommentarer.</p><p>Specialkonsulent Niklas Dalsjø i regionskommunens udviklingsafdeling – der i de lidt mere omstændelige kommunale termer er 'Sekretariat for Uddannelse og Erhvervsudvikling under Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse' på Landemærket 26 – har været kommunens tovholder og sekretær i den proces, der sikrer den kommunale forankring i og med øens nye struktur for turistinformation. </p><p>Niklas Dalsjøs arbejdsområder er erhverv og turisme, og han gav sammen med direktør for Destination Bornholm, Pernille Kofod Lydolph,&#160;uddybende oplysninger og baggrundsstof til presse og offentlighed.</p><p>Se tv2 Bornholms dækning af begivenheden <a href="http&#58;//www.tv2b.dk/?newsID=123416" target="_blank">her </a></p><img alt="Billede af solnedgang" src="/SiteCollectionImages/Erhverv/IMG_0621.JPG?RenditionID=6" width="1119" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nyt vandråd på Bornholm - 201742519426-01-2017 12:45:46235http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-01-25T23:00:00Z<p>​Folketinget har den 19. december 2016 vedtaget en ny lov, der giver kommunerne og lokale vandråd mulighed for at få indflydelse på planlægningen af indsatserne under vandområdeplanerne.<br><br>Som en del af Landbrugspakken skal der ske en opdatering af faglige kriterier for afgrænsning af hvilke vandløb der fremover skal indgå i statens vandområdeplaner, samt hvilke vandløb der skal udpeges som kunstige og/eller stærkt modificerede.<br><br>Formålet er at få identificeret de vandløb som er flade, smalle og gravede, eller som har et begrænset økologisk potentiale.<br></p><p>Læs mere på&#160; borger/miljø,natur,energi/naturen/<a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Sider/Vandråd-på-Bornholm.aspx">vandråd på Bornholm -2017</a></p><p>&#160;</p><img alt="" src="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/PublishingImages/Vandløb-Øle_Å.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Asfaltarbejder 201742519615-12-2016 09:57:03285http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2016-12-13T23:00:00Z<h2>​L I C I T A T I O N </h2><p>Udførelse af asfaltarbejder på kommuneveje og cykelstier i Bornholms Regionskommune udbydes herved i offentlig licitation i henhold til udbudsmateriale. Kriteriet for tildeling af ordren er laveste bud, som defineret i Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.</p><p>Arbejdet omfatter 6.500 t slidlagsbelægning og opretning, 100.000 m² overfladebehandling og 60.000 m² PLET OB.</p><p>Udbudsmateriale kan hentes på <a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Udbud-af-asfaltarbejder-2017.aspx">www.brk/udbud</a> eller hos Center for Ejendomme og Drift, Vejplanlægning, Skovløkken 4, 3770 Allinge <strong>fra torsdag den 15. december 2016 kl. 10</strong>. </p><p>Tilbud kan ikke afgives elektronisk men skal sendes til Center for Ejendomme og Drift, Vejplanlægning, Skovløkken 4, 3770 Allinge. </p><p><strong>Licitationen afholdes onsdag den 22. februar 2017 kl. 13&#58;00 i mødelokale 2A, Skovløkken 4, 3770 Allinge.</strong></p><p>Er der spørgsmål vedr. licitationen kan Carsten Pedersen kontaktes på tlf. 56 92 22 09 eller e-mail <a href="mailto&#58;Carsten.Pedersen@brk.dk">Carsten.Pedersen@brk.dk</a></p><img alt="Landevej" src="/SiteCollectionImages/landevej.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hjælp til forældre!42518902-02-2017 15:29:3058http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>En del forældre til børn i 9. og 10. klasse oplever i disse dage at blive udfordret af opgaven med at få tilmeldt, deres børn til ungdomsuddannelse. Og der er hjælp at hente!</p><p>&#160;</p><p>Ungdommens Uddannelsesvejledning stiller sig til rådighed for forældre, der ønsker hjælp til at få tilmeldt sit barn til ungdomsuddannelse. Dette sker i samarbejde med Hans Rømer Skolen, der ligger lokaler til et åbent arrangement, hvor alle er velkomne. </p><p>&#160;</p><p>Ved arrangementet, der løber af stablen onsdag den 8. februar kl. 18-20, vil Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) være klar med 4 uddannelsesvejledere, således at forældre og børn blot møder op og får hjælp til at udfylde ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelse via www.optagelse.dk. Forældre og børn skal medbringe computer/iPad, forældres nem-id og barnets Uni-Login til arrangementet, hvorefter UU-vejlederen vil guide dem igennem tilmeldingsprocessen.</p><p>&#160;</p><p>Gitte Svart, leder af UU Bornholm, udtaler&#58; &quot;Vi ved at mange forældre synes, at opgaven med at hjælpe deres børn til at vælge en ungdomsuddannelse er en stor opgave. Og det er det også. Det er en vigtig opgave og et stort ansvar. Derfor vil vi gerne komme disse forældre i møde – også selvom det ikke er UU´s ansvar og kerneopgave. Heldigvis har vi fået nogle midler fra Kommunalbestyrelsen ved seneste budgetforlig og derfor er det nu muligt at yde denne ekstra service til forældre og elever, der uden dette tilbud, ville være overladt til selv at styre tilmeldingsprocessen. Vi håber at mange forældre, der er i tvivl om, hvordan de skal løfte opgaven med tilmelding, dukker op til vores arrangement!&quot;</p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 60c19a50-d354-43c8-b641-8d8175cc3375" id="div_60c19a50-d354-43c8-b641-8d8175cc3375" unselectable="on"></div><div id="vid_60c19a50-d354-43c8-b641-8d8175cc3375" unselectable="on" style="display&#58;none;"></div></div><p>&#160;</p><img alt="Billede af skoleklasse" src="/Nyheder/PublishingImages/uddannelse.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed