Indskrivning af nye skolebørn er i gangIndskrivning af nye skolebørn er i gangFra den 7. januar - 1. februar er der indskrivning af kommende skolebørn for året 2019/2020.https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning, https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning1
Bornholm skal have ny boligpolitikBornholm skal have ny boligpolitikForslag til en ny boligpolitik er i høring - sidste frist for høringssvar er 18. januar.https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Se-debat-om-ny-boligpolitik-på-TV-2-Bornholm.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Se-debat-om-ny-boligpolitik-på-TV-2-Bornholm.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - næste stop Bornholmhttp://næstestopbornholm.dk/, http://næstestopbornholm.dk/1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Planer om at udvide Vibegårdscentret - har du bemærkningerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Planer-om-at-udvide-Vibegårdscentret---har-du-bemærkninger.aspxPlaner om at udvide Vibegårdscentret - har du bemærkninger<p>Butikskæden Harald Nyborg ønsker at etablere en butik på 3000 m2 i Rønne. Der er tale om et butikskoncept og en butiksstørrelse, som der ikke er plads til i Rønnes bymidte. Hvis Vibegårdscentret bliver udvidet, vil der imidlertid kunne skabes plads til butikken her i udkanten af Rønne. En redegørelse for konsekvenserne ved at udvide Vibegårdscentret er udarbejdet og <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Redegørelse_aflastningsområde_Rønne_v1.0.pdf">kan ses her</a></p><p><br><strong>Ideer og forslag senest 15. februar</strong><br>Hvis du har ideer eller forslag, som vil være relevante for den politiske behandling af ønsket om at udvide Vibegårdscentret, skal du senest 15. februar 2019 sende dem enten på mail eller som et fysisk brev til:<br><br><strong>Bornholms Regionskommune</strong><br>Planafdelingen mail: <a href="mailto:plan@brk.dk">plan@brk.dk</a> <br><br><strong>eller </strong><br><br><strong>Bornholms Regionskommune </strong><br>Ullasvej 23<br>3700 Rønne<br><br></p>
Landzonetilladelse pr. 15. januar 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-15.-janusr-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 15. januar 2019<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af en jordbunke i Brændegårdshaven, Højevejen 4, 3740 Svaneke</strong></li><li><strong>Ændret anvendelse af Hammershusvej 89A, 3770 Allinge fra to erhvervsenheder til én helårsbolig</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 12. februar 2019.</strong> </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p>
Landzonetilladelse pr. 17. januar 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-17.-januar-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 17. januar 2019<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Nedrivning og genopførelse af sommerhus på Aarsdalevej 43, 3740 Svaneke</strong></li></ul><p><strong></strong> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 14. februar 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p>

 Nyheder

 

 

Hvordan ser dit Rønne udhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hvordan-ser-dit-Rønne-ud.aspxHvordan ser dit Rønne ud2019-01-17T23:00:00Z<p><strong>I den kommende uge vil Rønneboere blive spurgt om, hvad de sætter pris på i byen, og hvad de mener, der trænger til en kærlig hånd. Det sker som led i arbejdet med at få lagt en strategisk udviklingsplan for Rønne.</strong></p><p>Arbejdet med en ny strategisk udviklingsplan for Rønne gik i gang i slutningen af sidste år. I den kommende uge bliver det foreløbige arbejde synligt på Rønne Bibliotek, i Rønne Idrætshal og på Campus Bornholm. </p><p>Alle tre steder bliver der opsat store kort over Rønne, hvor forbipasserende kan markere steder i Rønne, som de sætter pris på - og steder, som de mener trænger til en kærlig hånd. På biblioteket, i idrætshallen og på Campus er der også mulighed for at møde nogle af de eksterne rådgivere, som arbejder med den nye, samlede udviklingsplan. Det sker i:</p><p>Rønne Idrætshal: Tirsdag 22. januar fra 16.00-17.00 <br>Campus Bornholm: Onsdag 23. januar fra 13.00-14.00<br> Rønne Bibliotek: Torsdag 24. januar fra 15.30-16.30</p><p>De eksterne rådgiverne vil i den kommende uge også besøge børnehaven Trinbrættet, 3. klasserne på Søndermarkskolen og lave interview med folk på gaden i Rønne.</p><p><strong>Borgermøde for alle i april</strong><br><strong> </strong>Ud over alt det der sker i den kommende uge, vil der også blive holdt et borgermøde i begyndelsen af april, hvor alle er velkomne. Desuden er der etableret tre grupper, som de eksterne rådgivere vil mødes med undervejs i arbejdsprocessen, der varer frem til sommer. Dels en dialoggruppe, der går på tværs af interesser i byen. Målet med den gruppe er, at skabe dialog på tværs af Rønnes erhvervsliv, detailhandel, kultur, idræt, turismeaktører og foreninger. Derudover er der en kultur- og en idrætsgruppe, som vil sætte fokus på kultur- og idrætslivets betydning for Rønne nu og i fremtiden.</p><p>Hvis man går med tanker og ideer til arbejdet med udviklingsplanen er man velkommen til at kontakte udviklingskonsulent, Kristian Pihl fra Bornholms Regionskommune eller Søren Møller Christensen fra rådgivningsvirksomheden carlberg/christensen.</p><p><strong>Om helhedsplanen for Rønne:</strong><br> Den strategiske udviklingsplan for Rønne udarbejdes af et rådgiverteam bestående af tegnestuen Urland, rådgivningsvirksomheden carlberg/christensen, trafikanalysefirmaet Via Trafik samt markedsanalysevirksomheden Cushman & Wakefield | RED. Planen skal være udarbejdet og behandlet i kommunalbestyrelsen inden sommer 2019. Realdania støtter økonomisk arbejdet med udviklingsplanen.</p>
Fristen for at søge jobbet som kommunaldirektør er udløbet https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Fristen-for-at-søge-jobbet-som-kommunaldirektør-er-udløbet-.aspxFristen for at søge jobbet som kommunaldirektør er udløbet 2019-01-15T23:00:00Z<p>​Den 15. januar udløb fristen for at søge jobbet som kommende kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune.<br><br>I alt har otte kandidater søgt jobbet. Forventningen er, at der ved udgangen af januar er fundet en ny kommunaldirektør til Bornholm.</p>
Udbud af vinduespolering i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udbud-af-vinduespolering-i-Bornholms-Regionskommune.aspxUdbud af vinduespolering i Bornholms Regionskommune2019-01-13T23:00:00Z<p>​<span style="font-family:"calibri","sans-serif";font-size:11pt;"><font color="#000000">Bornholms Regionskommune sender vinduespolering for perioden 2019 - 2022 i udbud. </font></span></p><p><span style="font-family:"calibri","sans-serif";font-size:11pt;"><font color="#000000">Opgaven er delt i tre delområder og der kan bydes på et eller flere områder. </font></span></p><p><span style="font-family:"calibri","sans-serif";font-size:11pt;"><font color="#000000">Aftaleperioden løber fra den 1. april 2019 og udløber den 30. november 2022.</font></span></p><p><span style="font-family:"calibri","sans-serif";font-size:11pt;"><font color="#000000">Der bliver valgt ud fra det mest fordelagtige tilbud på baggrund af kriteriet pris.</font></span></p><p><span style="font-family:"calibri","sans-serif";font-size:11pt;"><font color="#000000"><a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Udbud-af-vinduespolering-i-Bornholms-Regionskommune.aspx">Læs mere om besigtigelse, registrering og hvordan udbudsmaterialet rekvireres</a>.</font></span></p><p><strong>Tilmeldingsfrist til besigtigelse er den fredag den 18. januar 2019, kl. 10.00.</strong></p><p> </p>
Udbud af landzoneareal med forkøbsrethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udbud-af-landzoneareal-med-forkøbsret.aspxUdbud af landzoneareal med forkøbsret2019-01-13T23:00:00Z<p>​</p><p>Del af matr. nr. 22a, Knudsker, beliggende ved Vibegårdscentret, 3700 Rønne udbydes til salg.</p><p>Grunden har et samlet areal på ca. 3.200 m², og det er politisk godkendt, at igangsætte en proces for udvidelse af planområdet i lokalplan nr. 56 for Vibegårdscentret til også at omfatte dette areal.</p><p>Læs mere Erhverv / Udbud / <a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Udbud-af-landzoneareal-med-forkøbsret.aspx" target="_blank">Udbud af landzoneareal med forkøbsret</a>.</p><p>Center for Ejendomme og Drift<br></p>
Se debat om ny boligpolitik på TV 2 Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Se-debat-om-ny-boligpolitik-på-TV-2-Bornholm.aspxSe debat om ny boligpolitik på TV 2 Bornholm2019-01-09T23:00:00Z<p>​Bornholm skal have en ny boligpolitik og et forslag er sendt i høring hos øens borgere. Den 10. januar blev der holdt et debatmøde i Aakirkebyhallerne, hvor Anne Thomas, formand for Klima og Bæredygtighedsudvalget fremlagde forslaget til den nye politik. Gæster fra både den almene og private boligsektor samt en bygherrerådgiver gav deres syn på, hvad der er vigtigt i forhold til en ny boligpolitik på mødet, hvor flere end 100 borgere deltog.</p><p><a href="http://tv2bornholm.dk/">TV 2 Bornholm</a> sendte direkte fra mødet, og udsendelsen vil blive genudsendt i den kommende tid, ligesom den vil ligge tilgængelig på <a href="http://tv2bornholm.dk/">TV 2 Bornholms hjemmeside</a> - søg eventuelt efter "Borgermøde om boliger".</p><p><strong>Sidste frist</strong> <strong>for at indsende høringssvar til den nye boligpolitik er </strong><strong>fredag 18. januar.</strong></p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-ny-boligpolitik-for-BRK.aspx" target="_blank"><p><u>F</u>orslag til ny boligpolitik og en vejledning i, hvordan du kan komme med dit høringssvar. </p></a>

rotte ved husmur

Skoleindskrivning 2019/2020

Så starter indskrivning til børnehaveklasse - vi siger velkommen til de nye skolebørn!


Klik på linket og login med Nem-ID

 

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her