Folkesundhedspolitik BornholmFolkesundhedspolitik BornholmGiv dit besyv med frem til 3. maj https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2019/InfDag8080-bilag/Bilag1942823.PDF, https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2019/InfDag8080-bilag/Bilag1942823.PDF1
Skoleindskrivning 2019/2020Skoleindskrivning 2019/2020Skoleindskrivning 2019/2020 0. klasse – Klik her og se hvilken skole dit barn er indskrevet på. Log ind med NemID. https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning, https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - næste stop Bornholmhttp://næstestopbornholm.dk/, http://næstestopbornholm.dk/1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelse pr. 12. april 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-12.-april-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 12. april 2019<p>​Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p>- Genopførelse af stuehus efter brand på Køllergårdsvej 7, 3700 Rønne</p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget senest den 20. maj 2019. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  <br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Landzonetilladelse pr. 11. april 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-11.-april-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 11. april 2019<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p>- Udvidelse af eksisterende sommerhus på Poseregårdsvejen 1, 3720 Aakirkeby.</p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget senest den 9. maj 2019. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  <br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Landzonetilladelse pr. 4. april 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-4.-april-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 4. april 2019<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:<br></p><ul><li><strong>Etablering af dobbelt carport med redskabsskur på Tværvej 10, 3700 Rønne</strong></li><li><strong>Saunabygning på Snogebæk Havn, Hovedgade 1L, 3730 Nexø</strong><br></li></ul><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 2.maj 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Giv en dag til demokratiet - bliv valgtilforordnethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Giv-en-dag-til-demokratiet---bliv-valgtilforordnet.aspxGiv en dag til demokratiet - bliv valgtilforordnet2019-04-11T22:00:00Z<p><strong>Er du interesseret i at hjælpe til ved Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019, så har du nu mulighed for at melde dig som frivillig.</strong></p><p>Til afvikling af Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 har valgsekretariatet i Bornholms Regionskommune brug for frivillige, det der også hedder valgtilforordnede.</p><p>Du skal have stemmeret til valget for at være valgtilforordnet.</p><p>Som valgtilforordnet skal du hjælpe til på et af afstemningsstederne med blandt andet at udlevere stemmesedler, passe stemmebokse og optælle stemmerne, når valget er afsluttet. Du bliver instrueret i opgaverne, når du møder frem på valgdagen.</p><p>Du skal regne med at være på afstemningsstedet søndag den 26. maj fra kl. 08.30, og frem til stemmerne er talt op om aftenen. På de større afstemningssteder kan optælling af stemmerne godt vare til midnat.</p><p>Du modtager en valgdiæt på 850 kr. for at være valgtilforordnet, og du får fuld forplejning hele dagen.</p><p>Send os en mail, hvis du er interesseret i at hjælpe. Send til mailadresse: <a href="mailto:sikkerpost@brk.dk">sikkerpost@brk.dk</a></p><p>Hvis vi stadig har brug for din hjælp, kontakter vi dig i løbet af uge 19 (fra 6. maj) 2019.</p>
Kunst, kultur og natur for de mindre børnhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kunst,-kultur-og-natur-for-de-mindre-børn.aspxKunst, kultur og natur for de mindre børn2019-04-11T22:00:00Z<p><strong>I samarbejde med Skoletjenesten Bornholm er en række af øens kultur-, kunst- og naturinstitutioner gået sammen om at udvikle særlige tilbud til de små børn i børnehaver og på skoler.</strong> </p><p>I alt er det blevet til 32 tilbud, som bliver præsenteret i et helt nyt og gratis samtalehæfte med titlen: "Kom & Lær om kunst, kultur og natur – og bliv klog på sprog".</p><p>Samtalehæftet beskriver forskellige kulturbesøg, hvor børnene kan opleve, bruge deres sanser og sammen blive klogere på verden. Det er nemlig både sjovt og spændende, når man oplever noget i fællesskab og snakker om det - for så bliver man klog på sprog. <br><br> Hæftet er ikke alene en oversigt over kulturtilbud, men fungerer også som en bog, der lægger op til dialog mellem barn og voksen. Hvert opslag viser fotos af børn, der gør noget samt en række ord, som den voksne kan læse op og fortælle om - eller måske kan børnene selv læse med.<br><br><strong>Inspiration til skoler og børnehaver</strong><br>Tanken er at samtalehæftet får lov til at ligge fremme på bordene ude på skoler og i børnehaver, så det kan inspirere lærere og pædagoger til at kombinere læringsforløb på skolen med udflugter til øens besøgssteder. <br><br>Hæftet er delvist udviklet ud fra den pædagogiske læreplan, der ligger som en ramme for et godt børneliv i dagtilbuddene, og delvist ud fra ønsket om at styrke indskolingselevernes færdigheds- og vidensmål. Det understøtter dermed det kommunale arbejde med at sikre et godt børneliv på Bornholm. Her er et af delmålene netop at øge 0-6 åriges børns ordforråd og begrebsverden gennem at deltage i kulturtilbud. Så når børnene for eksempel har været på Bornholms Museum og leget med forsvundne tiders legetøj, har de nu fået en oplagt mulighed for at sammenligne deres eget nutidige legetøj. Og en vandhulssafaritur med NaturBornholm giver rigeligt stof til en snak om vandhuller, igler og tudser. <br><br>Formidlerne fra kultur-, kunst- og naturinstitutioner vil i løbet af april måned dukke op ude i børnehaverne og på skolerne og aflevere samtalehæftet til de voksne og børnene.<br><br>Samtalehæftet kan du også <a href="/Nyheder/Documents/Kom%20%20Lær%20samtalekatalog%202019.pdf" target="_blank">downloade her i en digital version</a> - hvis du vil inspireres til at gå på opdagelser sammen med dit barn. God fornøjelse!</p><p><a title="Klik her og download Samtalehæftet" href="/Nyheder/Documents/Kom%20%20Lær%20samtalekatalog%202019.pdf"><img alt="billede af katalogerne foto U.D_.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/billede%20af%20katalogerne%20foto%20U.D_.jpg" style="margin:5px;width:382px;" /></a> </p>
Åbningstider i tandplejen i påskenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Åbningstider-i-tandplejen-i-påsken.aspxÅbningstider i tandplejen i påsken2019-04-10T22:00:00Z<h2>Tandplejen i påsken</h2>Tandplejen i Nexø og Tandreguleringen har lukket hele uge 16.<br>Tandplejen i Rønne har åbent mandag 15.4., tirsdag 16.4. og onsdag 17.4. fra kl. 8:00-15:00 og lukket i helligdagene.<br><br>Ved akutte tilfælde henviser vi til de privatpraktiserende tandlæger uden for Tandplejens åbningstider.<br><br>Tandplejen ønsker alle en god påske.<br><br>
I påsken er der selvbetjening på alle bibliotekerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/I-påsken-er-der-selvbetjening-på-alle-biblioteker.aspxI påsken er der selvbetjening på alle biblioteker2019-04-09T22:00:00Z<p>I påsken er der alene selvbetjening på alle fillialer af Bornholms Folkebiblioteker. Perioden er fra torsdag den 18. april til og med mandag den 22. april.</p><p>Du kan benytte den selvbetjente adgang mellem kl. 7-22 alle dage, du skal være fyldt 15 år og have lånerkort/pinkode til biblioteket.</p>
Folkesundhedspolitik er sendt i høringhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Folkesundhedspolitik-er-sendt-i-høring.aspxFolkesundhedspolitik er sendt i høring2019-04-04T22:00:00Z<p><strong>Kommunens Social- og Sundhedsudvalg har fået sat ord på et udkast til en Folkesundhedspolitik for hele øen. Udvalget beder nu os bornholmere om at byde ind, hvis vi synes, der er noget, som bør tilføjes – eller ændres.</strong></p><p>Folkesundhedspolitikken skal styrke bornholmernes sundhed og trivsel gennem hele livet – og den skal mindske uligheden i vores sundhed. Sådan lyder det i udkastet til Folkesundhedspolitikken, som Social- og Sundhedsudvalget nu har besluttet at sende i høring. Det er på fire a4 sider med en del illustrationer og mange korte og præcise punkter. Udkastet er blandt andet blevet til på baggrund af input givet af bornholmere på temamødet i november, som havde titlen: "Hvad er et godt liv for dig?".</p><p>Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Bjarne Hartung siger:</p><p>"Vi ønsker os en folkesundhedspolitik, som kan huskes og kommer ud og lever, derfor har vi bevidst bestræbt os på at fatte os i korthed. Vi er meget spændte på, hvordan den bliver modtaget, og vi vil meget gerne modtage alle bidrag, som kan være med til at gøre politikken endnu mere relevant og tæt på virkeligheden. Det håber vi på at få i løbet af høringsperioden."</p><p>Når Folkesundhedspolitikken får sin endelige form, skal den være rammen for det samlede arbejde med at styrke bornholmernes sundhed og trivsel gennem hele livet.<br> <br>"Vores sundhed på Bornholm er en fælles sag, selvom den også er individuel. Der er ingen tvivl om, at vi har meget at vinde, hvis vi kan hjælpe hinanden med at løfte vores samlede sundhed – både den fysiske og den psykiske. Og man behøver ikke først at være blevet syg før man tænker på sin sundhed. Der er masser af måder at forebygge sygdomme på, og jeg kan ikke tro andet, end at alle ønsker sig et sundt og langt liv."</p><p>Høringsperioden løber frem til den 3. maj 2019. Høringssvar skal sendes via e-mail til følgende adresse: <span style="text-decoration:underline;">sundhedsteam@brk.dk</span></p><p>Folkesundhedspolitikken <a href="https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2019/InfDag8080-bilag/Bilag1942823.PDF">finder du her</a></p>

Grøn el 2025?

Til sommer skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om Bornholm skal gøre klar til nye vindmøller - eller ændre målet om at blive selvforsynende med grøn el fra 2025 og i tiden frem.


Vil du selv sætte dig ind i emnet, kan du læse mere her

Skoleindskrivning 2019/2020

Skoleindskrivning 2019/2020

0. klasse – se hvilken skole dit barn er indskrevet på.

Log ind med NemID