På vej mod en fossilfri ø - Bornholms energipolitik 2040På vej mod en fossilfri ø - Bornholms energipolitik 2040https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Sider/Energipolitik-2040.aspx, https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Sider/Energipolitik-2040.aspx1
Corona Hold FastCorona Hold Fasthttps://coronasmitte.dk/, https://coronasmitte.dk/0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende Muligheder for nye boligområder i det sydlige Rønnehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-Muligheder-for-nye-boligområder-i-det-sydlige-Rønne.aspxIndkaldelse af ideer og forslag vedrørende Muligheder for nye boligområder i det sydlige Rønne<p>​</p><p><strong>Høringsperiode 19. februar til 21. marts 2021</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen påtænker at ændre kommuneplanen, så det bliver muligt at planlægge for nye boliger i det sydlige Rønne på arealer, der hidtil ikke har kunnet planlægges til boliger. <br>Inden der udarbejdes et forslag til et kommuneplantillæg, vil kommunalbestyrelsen gerne modtage idéer og forslag til den foreslåede ændring.</p><p>Læs hele debatoplægget og indsend dine bemærkninger via dette link:<br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1109" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1109</a><br></p><p> </p><p>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger øverst til højre på siden:</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Ny%20kommentar%20knap.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><br> </p><p>Bemærkninger kan også sendes med post, ”mrk. KPT for nye boliger” til Bornholms Regionskommune, Udvikling og Plan, Ullasvej 23, 3700 Rønne.</p><p>Brevet skal være modtaget af kommunen <strong>senest den 21. marts 2021</strong>.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p>
Ansøgning om 16a-miljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård, Østermarie https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-16a-miljøgodkendelse-til-Ndr.-Ellebygård,-Østermarie-.aspxAnsøgning om 16a-miljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård, Østermarie <p>Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</p><p>Denne annonce har til formål at orientere om, at SP-Agro Gris I/S ved Preben Bjerregaard og Sune Larsen har søgt om en godkendelse af den eksisterende produktion efter den nye husdyrregulering efter stipladsmodellen samt mulighed for en udvidelse af produktionen med en ny slagtesvinestald på ejendommen </p><ul><li><strong>Ndr. Ellebygård, </strong><br><strong>Kirkeskolevej 9, </strong><br><strong>3751 Østermarie</strong>.</li></ul><p>Det eksisterende produktionsareal på 3.989 m2 er fordelt på to staldafsnit.  Der ønskes mulighed for opførsel af endnu en slagtesvinestald med et produktionsareal på i alt 3.580 m2, således der fås et samlet produktionsareal på i alt 7.569 m2.</p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i nudrift i gyllelagune og gyllebeholdere på ejendommen. Med udvidelse af produktionen ønskes etablering af to nye gyllebeholdere.</p><p>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.<br>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </p><p><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 10. marts 2021.</strong><br><br> Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0015.  </p><p>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid.</p>
Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaurering på matr. 175lr, Klemenskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Fremlæggelse-af-Projektforslag-om-vandløbsrestaurering-på-matr.-175lr,-Klemensker.aspxFremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaurering på matr. 175lr, Klemensker<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 15. januar 2021, modtaget en ansøgning om restaurering af et vandløb på adressen; </p><ul><li><strong>Egeskovvej 20, </strong><br><strong>3760 Gudhjem, </strong><br><strong>matr. 175lr, Klemensker. </strong></li></ul><p>Ejendommen er ejet af Axel og Felicia Geertinger, der også er ansøgere til projektet. </p><p>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed forslaget til restaureringsprojektet i 8 uger. </p><p>Formål<br>Formålet med projektet er at genslynge en vandløbsstrækning på 105 m for at forbedre vilkårene for vandlevende dyr og planter samt skabe forbedrede forhold i det omkringliggende overdrev. </p><p><strong>Projektforslaget</strong><br>Projektforslaget og ansøgningen finder du i den blå boks. <br>   <br><strong>Lovgivning</strong><br>Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 7, i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016. </p><p><strong>Høring</strong><br>Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter. Har du spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til: <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal, anført journal nr. J. nr. 06.02.10P19-0011 <br> </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest den: <strong>15. april 2021</strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.<br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>

 Nyheder

 

 

Video fra borgermødet om Bornholms Naturpolitikhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Video-fra-borgermødet-om-Bornholms-Naturpolitik.aspxVideo fra borgermødet om Bornholms Naturpolitik2021-02-22T23:00:00Z<p>​Nåede du ikke at deltage i gårsdagens online borgermøde om Bornholms kommende Naturpolitik, hvor biolog og naturformidler Vicky Knudsen gav en peptalk for naturen, kan du se det her i ro og mag. Hele mødet er nemlig optaget og kan ses via linket her under. Over 100 deltog online og chatten på Skype blev også brugt flittigt undervejs. Vil du se den uredigerede <strong>chat-tråd</strong> fra mødet <a href="/Nyheder/Documents/Chattråd%20fra%20borgermøde%20om%20Naturpolitikken%2024.02.2021.pdf" target="_blank"><strong>Klik her</strong></a><br><br>Vicky Knudsens oplæg varer de ca. første 18 minutter - herefter går selve mødet i gang.<br><br>God fornøjelse. <br></p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify" unselectable="on"><iframe width="640" height="360" src="https://player.vimeo.com/video/515759695" frameborder="0"></iframe> </div><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
Årets jobmesse går onlinehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Årets-jobmesse-går-online.aspxÅrets jobmesse går online2021-02-22T23:00:00Z<p>​Øens virksomheder er inviteret til en anderledes online jobmesse, hvor de tilbydes at præsentere sig i en video overfor potentielle nye medarbejdere.</p><p>Videoerne kan allerede nu og frem til 1. marts blive lagt op på hjemmesiden <a href="https://www.jobmessebornholm.dk/"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Jobmesse bornholm</font></span></a>. Her kan virksomhederne også synliggøre eventuelle ledige stillinger. På hjemmesiden finder man vejledning i, hvordan man kan være med.</p><p>De jobsøgende kan følge med på hjemmesiden og på den måde finde inspiration til deres kommende jobsøgning. </p><p><strong>Jobcenter Bornholm tilbyder konkret hjælp til rekruttering ved at:</strong></p><ul><li>Give vejledning og sparring omkring udarbejdelse af stillingsopslag.</li><li>Fremsøge de bedst egnede kandidater til din virksomhed og præsenterer dig for deres CV.</li><li>Tilbyde en gratis annonce på Jobnet.dk, som er Danmarks største jobportal med ca. to millioner besøgende om måneden</li></ul><p><strong>For en dialog omkring dit behov for rekruttering kontakter du Jobcenter Bornholms Virksomhedsservice på tlf.: 56 92 99 99.</strong></p><p style="text-align:left;"><strong><img alt="Jobcenter.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/Jobcenter.jpg" style="margin:5px;width:200px;" /></strong> <img alt="brk grif.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/brk%20grif.jpg" style="margin:5px;width:61px;" /><img alt="brk navnetræk.png" src="/Nyheder/PublishingImages/brk%20navnetræk.png" style="margin:5px;width:166px;" /></p>
Musik- og Teaterrådet søger to nye medlemmerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Musik--og-Teaterrådet-søger-to-nye-medlemmer.aspxMusik- og Teaterrådet søger to nye medlemmer2021-02-22T23:00:00Z<h2>Musik- og Teaterrådet søger to nye medlemmer</h2><p>Bornholms Regionskommune søger to nye medlemmer til Musik- og Teaterrådet for perioden 15. april 2021-31. december 2021.</p><p>Musik- og Teaterrådet er et kulturelt fagråd nedsat af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. Rådet har primært til opgave at uddele kommunale tilskud til aktiviteter inden for musik, teater, litteratur og film. Desuden fungerer rådet som et rådgivningsorgan for kommunalbestyrelsen og bidrager til udarbejdelsen af politikker for kulturområdet. </p><p>Rådet har ni medlemmer, som er udpeget for perioden 2018-2021. To medlemmer er nu udtrådt. Derfor søger vi nu nye kræfter, der har lyst til at indgå i rådets arbejde frem til slutningen af 2021.</p><p><strong>Vi søger henholdsvis:</strong></p><p>• En repræsentant for litteratur<br>• En repræsentant for musikundervisning<br>Alle kulturaktører, institutioner, foreninger og enkeltpersoner på Bornholm inviteres til at indstille sig selv eller andre relevante personer til de ledige pladser.</p><p>Arbejdet i rådet foregår på frivillig basis, men der ydes kørselsgodtgørelse ved deltagelse i møder. Rådet har tre til fire møder om året.</p><p>På baggrund af de indkomne indstillinger vil de to nye medlemmer blive udpeget af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. april. Det første rådsmøde finder sted den 27. april 2020. <br>Du kan læse om mere om rådets formål, arbejde og sammensætning på <a href="/">brk.dk</a></p><p><strong>Indstil en kandidat</strong><br>Skriv en indstilling med en kort begrundelse for optagelse i rådet og send den til: <a href="mailto:kf@brk.dk">kf@brk.dk</a> eller til Fritid og Kultur, Ullasvej 17, 2. sal, 3700 Rønne senest fredag 12. marts 2021<br>Husk at angive dit navn og dine kontaktoplysninger, og navn og kontaktoplysninger på den person eller forening m.v., som du indstiller.</p><p><strong>For yderligere oplysninger</strong><br>Kontakt Louise Krogsriis, kulturkonsulent telefon: 56 92 13 23.<br></p>
Gyllen skal ud på markernehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Gyllen-skal-ud-på-markerne.aspxGyllen skal ud på markerne2021-02-21T23:00:00Z<p>​</p><p>Det har længe været tilladt at bringe gylle ud, men de færreste marker kan endnu helt bære maskinerne. Foråret banker dog kraftigt på døren – og gyllen skal bringes ud på markerne. <br>Det er en opgave, der vender tilbage år efter år, og der kan derfor være grund til at få genopfrisket reglerne igen – både de skrevne og uskrevne.<br>Gylleudbringning er reguleret i miljølovgivningen og det betyder at Folketinget her har fastlagt den nødvendige balance mellem hensyn til sundhed, miljø og erhvervets muligheder for at producere fødevarer. </p><p>Og på denne tid af året kan landbruget både kan ses, høres og lugtes af naboer. <br> <br>Her er de skrevne og uskrevne regler omkring udbringning af gylle.<br> </p><h2>De skrevne regler</h2><p><strong>Ingen udbringning i weekend og på helligdage nær byer og sommerhusområder</strong><br>Uanset om det er husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse eller slam må det ikke udbringes i weekender og helligdage på arealer, der ligger tættere end 200 meter på byzone eller sommerhusområder.<br><br><strong>Ingen udbringning på jord, der er vandmættet, frossen eller dækket af sne</strong><br>Du må ikke udbringe gylle, slam, biomasse, ensilage, handelsgødning eller restvand ud på arealer, der er vandmættede, frosne eller dækket af sne.<br>Jorden er vandmættet, når du med hænderne kan presse vand ud med hænderne. Den vandmættede jord kan kendes ved, at den er vandfyldt selv flere timer efter, at det har regnet.<br><br><strong>Pas på skråninger og vandløb</strong><br>Du skal holde 20 meters afstand til vandløb og søer over 100 m² og kystvand, hvis skråningen ned til søen eller vandløbet har en hældning på mere end 6 grader.<br>Hvis skråningen er mellem 6 og 12 grader, er det yderligere et krav, at flydende husdyrgødning skal nedfældes parallelt med vandløb.<br><br><strong>Tag billeder af jorden inden du bringer gylle ud</strong><br>Reglerne efterlader et vist fortolkningsrum, så vi anbefaler, at du tager et billede af arealernes tilstand inden du kører ud, så du kan dokumentere, hvordan de ser ud på udbringningstidspunktet, hvis det skulle blive nødvendigt.<br></p><h2>De uskrevne regler</h2><p>Endelig er der de uskrevne regler, og når det gælder det gode naboskab og god gylle-stil, så er det de uskrevne regler du skal holde dig for øje:<br><br><strong>Tag hensyn i trafikken og gør rent efter dig</strong><br>Sørg for at holde ind til siden, hvis der samler sig en hale af biler efter dig, når du transporterer gylle fra gylletanken til marken.<br>Husk at stille en advarselstrekant med markering af glat vej og jordkørsel op, så trafikanterne i god tid kan se, at der er risiko for glat vej (det er faktisk én skreven regel). <br>Når arbejdsdagen slutter skal vejen gøres ren.<br><br><strong>Giv naboerne besked om, hvornår du kører gylle</strong><br>Hvis dit landbrug har facebookside, kan du kan lave et opslag om, at du kører gylle.<br>En seddel direkte i postkassen er også en god og ikke mindst personlig måde at gøre sine naboer opmærksom på, at nu køres der gylle. <br> </p><p><strong>Vi skal alle være her</strong></p><p>Bornholms Regionskommune henstiller til, at landbruget så vidt muligt viser nabohensyn med tanke på, at mange naboer sandsynligvis kan være hjemme i den kommende tid på grund af corona-situationen i Danmark.<br>Ligeledes henstiller regionskommunen til, at naboerne også accepterer, at vi nu går tiden i møde, hvor landbruget har brug for at sprede gylle på markerne til afgrøderne, og at der vil være lugtgener.<br> <br>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid.<br></p>
Her kommer det mobile testcenter i uge 8https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Her-kommer-det-mobile-testcenter-i-uge-8.aspxHer kommer det mobile testcenter i uge 82021-02-21T23:00:00Z<p>​I denne uge kan du møde det mobile testcenter i Nexø og Rønne. Her kan du få foretaget en Corona-test uden først at bestille tid.</p><p><strong>Mandag 22. februar</strong> kl. 10.30-12.30 Nexø Skole, Kong Gustavs vej 10 a, Nexø. </p><p><strong>Onsdag 24. februar </strong>kl. 13.00-15.30: Kvickly Nexø, Købmagergade 12, Nexø, Indgang fra Smallegade.</p><p><strong>Fredag 26. februar </strong>kl. 13.30-15.30: Kvickly Rønne, Nordre Kystvej 28, Rønne.</p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.
Bornholms Politi
Tlf. 56 90 14 48.