Indskrivning af nye skolebørn er i gangIndskrivning af nye skolebørn er i gangFra den 7. januar - 1. februar er der indskrivning af kommende skolebørn for året 2019/2020.https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning, https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning1
Bornholm skal have ny boligpolitikBornholm skal have ny boligpolitikForslag til en ny boligpolitik er i høring - sidste frist for høringssvar er 18. januar.https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Se-debat-om-ny-boligpolitik-på-TV-2-Bornholm.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Se-debat-om-ny-boligpolitik-på-TV-2-Bornholm.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - næste stop Bornholmhttp://næstestopbornholm.dk/, http://næstestopbornholm.dk/1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelse pr. 17. januar 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-17.-januar-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 17. januar 2019<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Nedrivning og genopførelse af sommerhus på Aarsdalevej 43, 3740 Svaneke</strong></li></ul><p><strong></strong> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 14. februar 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p>
Landzonetilladelse pr. 15. janusr 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-15.-janusr-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 15. janusr 2019<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af en jordbunke i Brændegårdshaven, Højevejen 4, 3740 Svaneke</strong></li><li><strong>Ændret anvendelse af Hammershusvej 89A, 3770 Allinge fra to erhvervsenheder til én helårsbolig</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 12. februar 2019.</strong> </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p>
Landzonetilladelse pr. 11. januar 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-11.-januar-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 11. januar 2019<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Opsætning af en 42 m mast til telekommunikation på Dyndebyvejen 7, 3730 Nexø</strong></li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>Etablering af sø på Krashavevej 16, 3782 Klemensker</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 7. februar 2019. </strong></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p>

 Nyheder

 

 

Fristen for at søge jobbet som kommunaldirektør er udløbet https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Fristen-for-at-søge-jobbet-som-kommunaldirektør-er-udløbet-.aspxFristen for at søge jobbet som kommunaldirektør er udløbet 2019-01-15T23:00:00Z<p>​Den 15. januar udløb fristen for at søge jobbet som kommende kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune.<br><br>I alt har otte kandidater søgt jobbet. Forventningen er, at der ved udgangen af januar er fundet en ny kommunaldirektør til Bornholm.</p>
Udbud af vinduespolering i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udbud-af-vinduespolering-i-Bornholms-Regionskommune.aspxUdbud af vinduespolering i Bornholms Regionskommune2019-01-13T23:00:00Z<p>​<span style="font-family:"calibri","sans-serif";font-size:11pt;"><font color="#000000">Bornholms Regionskommune sender vinduespolering for perioden 2019 - 2022 i udbud. </font></span></p><p><span style="font-family:"calibri","sans-serif";font-size:11pt;"><font color="#000000">Opgaven er delt i tre delområder og der kan bydes på et eller flere områder. </font></span></p><p><span style="font-family:"calibri","sans-serif";font-size:11pt;"><font color="#000000">Aftaleperioden løber fra den 1. april 2019 og udløber den 30. november 2022.</font></span></p><p><span style="font-family:"calibri","sans-serif";font-size:11pt;"><font color="#000000">Der bliver valgt ud fra det mest fordelagtige tilbud på baggrund af kriteriet pris.</font></span></p><p><span style="font-family:"calibri","sans-serif";font-size:11pt;"><font color="#000000"><a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Udbud-af-vinduespolering-i-Bornholms-Regionskommune.aspx">Læs mere om besigtigelse, registrering og hvordan udbudsmaterialet rekvireres</a>.</font></span></p><p><strong>Tilmeldingsfrist til besigtigelse er den fredag den 18. januar 2019, kl. 10.00.</strong></p><p> </p>
Udbud af landzoneareal med forkøbsrethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udbud-af-landzoneareal-med-forkøbsret.aspxUdbud af landzoneareal med forkøbsret2019-01-13T23:00:00Z<p>​</p><p>Del af matr. nr. 22a, Knudsker, beliggende ved Vibegårdscentret, 3700 Rønne udbydes til salg.</p><p>Grunden har et samlet areal på ca. 3.200 m², og det er politisk godkendt, at igangsætte en proces for udvidelse af planområdet i lokalplan nr. 56 for Vibegårdscentret til også at omfatte dette areal.</p><p>Læs mere Erhverv / Udbud / <a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Udbud-af-landzoneareal-med-forkøbsret.aspx" target="_blank">Udbud af landzoneareal med forkøbsret</a>.</p><p>Center for Ejendomme og Drift<br></p>
Se debat om ny boligpolitik på TV 2 Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Se-debat-om-ny-boligpolitik-på-TV-2-Bornholm.aspxSe debat om ny boligpolitik på TV 2 Bornholm2019-01-09T23:00:00Z<p>​Bornholm skal have en ny boligpolitik og et forslag er sendt i høring hos øens borgere. Den 10. januar blev der holdt et debatmøde i Aakirkebyhallerne, hvor Anne Thomas, formand for Klima og Bæredygtighedsudvalget fremlagde forslaget til den nye politik. Gæster fra både den almene og private boligsektor samt en bygherrerådgiver gav deres syn på, hvad der er vigtigt i forhold til en ny boligpolitik på mødet, hvor flere end 100 borgere deltog.</p><p><a href="http://tv2bornholm.dk/">TV 2 Bornholm</a> sendte direkte fra mødet, og udsendelsen vil blive genudsendt i den kommende tid, ligesom den vil ligge tilgængelig på <a href="http://tv2bornholm.dk/">TV 2 Bornholms hjemmeside</a> - søg eventuelt efter "Borgermøde om boliger".</p><p><strong>Sidste frist</strong> <strong>for at indsende høringssvar til den nye boligpolitik er </strong><strong>fredag 18. januar.</strong></p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-ny-boligpolitik-for-BRK.aspx" target="_blank"><p><u>F</u>orslag til ny boligpolitik og en vejledning i, hvordan du kan komme med dit høringssvar. </p></a>
Nyt tværoffentligt samarbejde i mellem Beredskabsstyrelsen Bornholm og Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nyt-tværoffentligt-samarbejde-i-mellem-Beredskabsstyrelsen-Bornholm-og-Bornholms.aspxNyt tværoffentligt samarbejde i mellem Beredskabsstyrelsen Bornholm og Bornholms Regionskommune2019-01-08T23:00:00Z<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune og Beredskabsstyrelsen Bornholm indgår aftale om et nyt tværoffentligt samarbejde omkring det kommunale redningsberedskabs operative opgaver i slukningsdistrikt Allinge gældende fra 1. maj 2019. Samarbejdsaftalen afløser den nuværende samarbejdsaftale, som udløber med udgangen af april måned. Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i den nugældende aftale, dog således at den fremstår som et egentligt professionelt samarbejde i mellem de 2 parter og hvor parterne hver især bidrager til opgavens løsning. Aftalen gælder indtil en af parterne opsiger den.</p><p>Beredskabsstyrelsen Bornholm vil derfor fortsat varetage brandsluknings- og redningsopgaver på hele Nordbornholm samt højderedningsopgaverne på hele Bornholm.</p><p>Formand for Natur- og Miljøudvalget, Leif Olsen (F), tilkendegiver stor tilfredshed med at der er fundet en løsning på håndteringen af det kommunale redningsberedskabs operative opgaver på det nordlige Bornholm og at det nuværende serviceniveau samtidig kan bibeholdes. Nu er aftalen godkendt i Natur- og Miljøudvalget og skal senere i januar måned behandles i Kommunalbestyrelsen.</p><p>Brigadechef Peter Kaas-Claesson udtrykker stor glæde ved udsigten til aftalens indgåelse og ser frem til et fortsat godt samarbejde med Bornholms Regionskommune.</p><p> </p><p>Venlig hilsen</p><p>Palle Kreutzberg Tourell<br>Beredskabschef</p>

rotte ved husmur

Skoleindskrivning 2019/2020

Så starter indskrivning til børnehaveklasse - vi siger velkommen til de nye skolebørn!


Klik på linket og login med Nem-ID

 

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her