Folkesundhedspolitik BornholmFolkesundhedspolitik BornholmGiv dit besyv med frem til 3. maj https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2019/InfDag8080-bilag/Bilag1942823.PDF, https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2019/InfDag8080-bilag/Bilag1942823.PDF1
Skoleindskrivning 2019/2020Skoleindskrivning 2019/2020Skoleindskrivning 2019/2020 0. klasse – Klik her og se hvilken skole dit barn er indskrevet på. Log ind med NemID. https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning, https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - næste stop Bornholmhttp://næstestopbornholm.dk/, http://næstestopbornholm.dk/1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelse pr. 12. april 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-12.-april-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 12. april 2019<p>​Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p>- Genopførelse af stuehus efter brand på Køllergårdsvej 7, 3700 Rønne</p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget senest den 20. maj 2019. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  <br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Landzonetilladelse pr. 11. april 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-11.-april-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 11. april 2019<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p>- Udvidelse af eksisterende sommerhus på Poseregårdsvejen 1, 3720 Aakirkeby.</p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget senest den 9. maj 2019. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  <br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Landzonetilladelse pr. 4. april 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-4.-april-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 4. april 2019<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:<br></p><ul><li><strong>Etablering af dobbelt carport med redskabsskur på Tværvej 10, 3700 Rønne</strong></li><li><strong>Saunabygning på Snogebæk Havn, Hovedgade 1L, 3730 Nexø</strong><br></li></ul><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 2.maj 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Bornholm i Københavnhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-folder-sig-ud-på-Københavns-Rådhusplads.aspxBornholm i København2019-04-24T22:00:00Z<div class="article-content"><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label" style="display:inline;"><p>På lørdag 27. april indtager Bornholm igen Københavns Rådhusplads. Ideen med arrangementet er, at profilere vores mange lokalproducerede produkter og sælge Bornholm som både en attraktiv feriedestination og et skønt sted at bo og arbejde. Fra Bornholms Regionskommune deltager blandt andet Tilflytterservice, Destination Bornholm og Jobcenteret.</p><p>Arrangementet begynder kl. 11.00 og slutter ved 18-tiden og byder også på et kulturelt program med musik og underholdning.</p><p>Se <a href="https://bornholm.info/bornholm-i-koebenhavn/"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">hele programmet her</font></span></a> <br><br>Dem kan man møde på <strong>Bornholm i København 2019</strong></p><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:50%;">Bofa</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:50%;">Hotel Sandvig Havn/Dideriks Veranda</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Bornholm på Hjul</td><td class="ms-rteTable-default">Høstet</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Bornholms Brand</td><td class="ms-rteTable-default">Jensen Denmark A/S/KH Maskinværksted</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Bornholms Kildevand</td><td class="ms-rteTable-default">Jobcenter Bornholm</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Bornholms Mosteri</td><td class="ms-rteTable-default">Karamel kompagniet</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Bornholms Oliemølle</td><td class="ms-rteTable-default">Kjærstrup</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Bornholms Tidende</td><td class="ms-rteTable-default">Klyngesamarbejde under Bornholms Landbrug</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Bornholms Torvehal</td><td class="ms-rteTable-default">Munkholm Angoraland</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Bornholmske Figenplanter og produkter</td><td class="ms-rteTable-default">Nykredit & Nybolig</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Danbolig</td><td class="ms-rteTable-default">Opklaringsbataljonen/Hæren</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">DAT</td><td class="ms-rteTable-default">Plantagen</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Destination Bornholm</td><td class="ms-rteTable-default">Rosévognen</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Eagle Power Team</td><td class="ms-rteTable-default">Small Batch Brewery</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">EDC/ Bornholmerbo</td><td class="ms-rteTable-default">Smedens</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Estate Bornholm</td><td class="ms-rteTable-default">Smykkeskrinet</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Fonden for entrepenørskab</td><td class="ms-rteTable-default">Snaps Bornholm</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Fredsminde Unika design</td><td class="ms-rteTable-default">Svaneke Bryghus</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Hallegaard</td><td class="ms-rteTable-default">TekniqBornholm</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Hasle Røgeri</td><td class="ms-rteTable-default">Tilflytterservice Bornholm</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Hotel Balka Strand/Hotel Allinge</td><td class="ms-rteTable-default">Østersøens Brænderi</td></tr></tbody></table></div></div>
Plejecentre med i Cykling Uden Alderhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Plejecentre-med-i-Cykling-Uden-Alder.aspxPlejecentre med i Cykling Uden Alder2019-04-24T22:00:00Z<p>​På onsdag 8. maj får tre af vores plejecentre besøg af Cykling Uden Alder, som uddanner cykelpiloter til at køre ture med øens ældre i eldrevne rickshaws.  </p><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label" style="display:inline;"><div class="article-content"><p>Ideen med Cykling Uden Alder er helt enkel og går ud på, at frivillige cykelpiloter, når de har tid og lyst, inviterer ældre medborgere fra lokale plejecentre på cykelture ud i det blå, så de mærker den friske luft. På den måde styrkes også fællesskabet mellem institutioner og civilsamfund - og imellem generationerne.</p><p><strong>Onsdag 8. maj</strong><br> Kl. 9.00-10.30 Lunden, Paradisvej 83, 3700 Rønne<br> Kl. 12.00-14.00 Snorrebakken, Snorrebakke Allé 2, 3700 Rønne<br> Kl. 15.00-16.30 Toftegården, Toftelunden 5, 3790 Hasle<br><br>Alle er meget velkommen, både nye, gamle og kommende piloter – man kan også dukke op, hvis man blot er nysgerrig for at høre mere om projektet.</p><p>Læs mere om projektet hos <a href="https://cyklingudenalder.dk/">Cykling Uden Alder</a></p><p> </p></div><p> <img alt="Cykling uden alder.png" src="/Nyheder/PublishingImages/Cykling%20uden%20alder.png" style="margin:5px;width:146px;" /></p></div><div class="article-content"> </div><div class="article-content"> </div>
Rockerborgens endeligthttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Rockerborgens-endeligt.aspxRockerborgens endeligt2019-04-23T22:00:00Z<div style="color:#000000;font-family:calibri, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;margin:0px;"><font face="Calibri,sans-serif" size="2"><span style="font-size:11pt;"><strong>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på dets seneste møde at give grønt lys til opkøb af ejendommen </strong><strong>Nygårdsvej</strong><strong> 15 i Hasle, også kaldet Rockerborgen. Planen er en nedrivning, og dermed er vejen banet for en sammenhængende byggegrund til det kommende plejecenter, </strong><strong>Bykær</strong><strong>.</strong></span></font></div><div style="color:#000000;font-family:calibri, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;margin:0px;"><font face="Calibri,sans-serif" size="2"><span style="font-size:11pt;"> </span></font></div><div style="color:#000000;font-family:calibri, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;margin:0px;"><font face="Calibri,sans-serif" size="2"><span style="font-size:11pt;">Formålet med købet af ejendommen på Nygårdsvej 15 i Hasle er en efterfølgende nedrivning. Ejendommen der har stået og forfaldet er blevet besigtiget og vurderet til at være i en sådan stand, som kan udløse tilskud til nedrivning. Nedrivningen giver til gengæld en mere sammenhængende byggegrund, som skal indgå i byggeriet af det kommende plejecenter, Bykær i Hasle. Dette byggeri blev udskudt sidste år, men skal genoptages i 2022.</span></font></div><div style="color:#000000;font-family:calibri, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;margin:0px;"><font face="Calibri,sans-serif" size="2"><span style="font-size:11pt;"> </span></font></div><div style="color:#000000;font-family:calibri, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;margin:0px;"><font face="Calibri,sans-serif" size="2"><span style="font-size:11pt;">Borgmester Winni Grosbøll, siger:</span></font></div><div style="color:#000000;font-family:calibri, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;margin:0px;"><font face="Calibri,sans-serif" size="2"><span style="font-size:11pt;"> </span></font></div><div style="color:#000000;font-family:calibri, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;margin:0px;"><font face="Calibri,sans-serif" size="2"><span style="font-size:11pt;">”Det har længe været et stort ønske fra lokalsamfundet i Hasle at komme af med ejendommen, der er kendt som den tidligere rockerborg, så det er glædeligt, at vi nu kan imødekomme det ønske. Samtidig stiller det os i en endnu bedre situation, når vi skal i gang med at opføre det nye plejecenter, Bykær. Det er dejligt, når flere ting kan falde i hak på den måde.”</span></font></div><div style="color:#000000;font-family:calibri, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;margin:0px;"><font face="Calibri,sans-serif" size="2"><span style="font-size:11pt;"><br></span></font></div><p><br></p>
Visionen om affaldsfri ø vækker opsigt i ind- og udlandhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Visionen-om-affaldsfri-ø-vækker-opsigt-i-ind--og-udland.aspxVisionen om affaldsfri ø vækker opsigt i ind- og udland2019-04-22T22:00:00Z<div class="pin-Byline"><p> <strong>Flere medier har vist stor interesse for kommunalbestyrelsens beslutning om, at Bornholm skal være affaldsfri i 2032. Senest har National Geographic bragt en artikel om emnet. Det internationale magasin har henved 27 mio. læsere. </strong> </p></div><div class="pin-NewsDateAndAuthor"><div class="pin-NewsDate">                </div></div><div class="article-content"><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label" style="display:inline;"><p><span aria-hidden="true"></span><font face="Calibri" size="4">Alt i alt er det blevet til en længere række af artikler i danske og udenlandske magasiner og fagblade. Den ambitiøse vision har også fået plads i bedste sendetid på den landsdækkende polske tv kanal, TVN24 (svarer til TV2 News). Her fortalte BOFAs direktør, Jens Hjul-Nielsen sammen med en række polske affaldseksperter om den grønne bornholmske ide.<br><br>Seneste omtale er en stor og dybdegående artikel i det internationale magasin, National Geographic der når vidt og bredt ud med et læsertal på omkring 27 millioner.<br><br>Det er godt for Bornholm og BOFA, at historien kommer vidt omkring, da den dels præsenterer Bornholm som en grøn ø med store ambitioner, og dels fortæller affaldsbranchen rundt om i hele verden, at den lille danske ø i Østersøen er værd, at holde et ekstra vågent øje med, skriver BOFA.<br><br><a href="https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/04/bornholm-island-denmark-goes-trash-free-by-recycling/">Se artiklen i National Geographic</a> </font></p><a href="https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata%2c2/dania-ekologiczna-zasada-zero-waste-na-wyspie-bornholm%2c928196.html">Se indslaget på polsk TVN24</a>  </div></div>
Giv en dag til demokratiet - bliv valgtilforordnethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Giv-en-dag-til-demokratiet---bliv-valgtilforordnet.aspxGiv en dag til demokratiet - bliv valgtilforordnet2019-04-11T22:00:00Z<p><strong>Er du interesseret i at hjælpe til ved Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019, så har du nu mulighed for at melde dig som frivillig.</strong></p><p>Til afvikling af Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 har valgsekretariatet i Bornholms Regionskommune brug for frivillige, det der også hedder valgtilforordnede.</p><p>Du skal have stemmeret til valget for at være valgtilforordnet.</p><p>Som valgtilforordnet skal du hjælpe til på et af afstemningsstederne med blandt andet at udlevere stemmesedler, passe stemmebokse og optælle stemmerne, når valget er afsluttet. Du bliver instrueret i opgaverne, når du møder frem på valgdagen.</p><p>Du skal regne med at være på afstemningsstedet søndag den 26. maj fra kl. 08.30, og frem til stemmerne er talt op om aftenen. På de større afstemningssteder kan optælling af stemmerne godt vare til midnat.</p><p>Du modtager en valgdiæt på 850 kr. for at være valgtilforordnet, og du får fuld forplejning hele dagen.</p><p>Send os en mail, hvis du er interesseret i at hjælpe. Send til mailadresse: <a href="mailto:sikkerpost@brk.dk">sikkerpost@brk.dk</a></p><p>Hvis vi stadig har brug for din hjælp, kontakter vi dig i løbet af uge 19 (fra 6. maj) 2019.</p>

Grøn el 2025?

Til sommer skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om Bornholm skal gøre klar til nye vindmøller - eller ændre målet om at blive selvforsynende med grøn el fra 2025 og i tiden frem.


Vil du selv sætte dig ind i emnet, kan du læse mere her

Skoleindskrivning 2019/2020

Skoleindskrivning 2019/2020

0. klasse – se hvilken skole dit barn er indskrevet på.

Log ind med NemID