Klik her og se, hvor og hvornår du kan give din brevstemme før selve valgdagenKlik her og se, hvor og hvornår du kan give din brevstemme før selve valgdagenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Brevstemme-til-Folketingsvalget.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Brevstemme-til-Folketingsvalget.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - næste stop Bornholmhttp://næstestopbornholm.dk/, http://næstestopbornholm.dk/1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Vandløbsrestaurering i øvre Samsing Åhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsrestaurering-i-øvre-Samsing-Å.aspxVandløbsrestaurering i øvre Samsing Å<p>​</p><p><strong>Projektforslag: Vandløbsrestaurering i øvre Samsing Å ved Marevad bro (ROS-638).</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, offentliggør hermed et vandløbsrestaureringsprojekt, der omhandler genåbning af en rørlagt strækning på matrikel 66a, Klemensker. Ejendommen er ejet af Niels Christian Tholstrup, Bjergbakkevejen 14, 3700 Rønne. </p><p>Indsatsen er en del af Statens Vandområdeplaner (2015-2021) for Bornholm. Projektforslaget bygger på en forundersøgelse foretaget af COWI i 2014. </p><p>Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter. </p><p><strong>Formål</strong><br>Projektet har til formål at genåbne en rørlagt vandløbsstrækning på 70 m med henblik på opfyldelse af de fastlagte miljømål i Samsing Å, jf. Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster. Her fremgår det at miljømålet I Samsing Å er god økologisk tilstand.  </p><p><strong>Projektredegørelsen</strong><br>Projektredegørelsen og Forundersøgelsen udarbejdet af COWI, finder du i den blå boks. <br>   <br><strong>Myndighedsbehandling</strong><br>Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, der omhandler restaurering af vandløb, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt Kapitel 7, i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016. </p><p><strong>Høring</strong><br>Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter. </p><p>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p><strong>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: 17. juli 2019. </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid.<br></p>
Har du ideer og forslag for et nyt erhvervsområde øst for Vibegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedr.-ønske-om-planlægning-for-et-nyt-erhvervsområde-øst-for-Vibegård.aspxHar du ideer og forslag for et nyt erhvervsområde øst for Vibegård<p>Bornholms Regionskommune har planer om at muliggøre et nyt erhvervsområde på ca. 7,7 hektar i udkanten af det østlige Rønne langs Åkirkebyvej og umiddelbart syd for det eksisterende erhvervsområde ved Lillevangsvej. </p><p> <img alt="Lillevangsvej.jpg" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedr.-ønske-om-planlægning-for-et-nyt-erhvervsområde-øst-for-Vibegård/Lillevangsvej.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /></p><p><strong>Det aktuelle område er det markerede røde felt.</strong></p><p>Etablering af et erhvervsområde på arealet kræver en ændring af kommuneplanen, idet den nuværende kommuneplan i sine rammer for lokalplanlægning har udlagt området til offentlige formål. Områdets anvendelse ønskes nu udlagt til erhvervsformål , hvilket kan ske med et tillæg til kommuneplanen.</p><p>Før kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg vil kommunalbestyrelsen gerne have dine idéer og forslag til planlægningen for området.</p><p><strong>Fristen for at fremsende idéer og forslag er fredag den </strong><strong>31. maj</strong><strong> 2019. </strong></p><p>Hvis du har synspunkter eller forslag så skriv til os på adressen:</p><p>Bornholms Regionskommune, Skovløkken 4, 3770 Allinge. Eller send dem pr. mail til: <span style="font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><a><font color="#000000">plan@brk.dk</font></a></span></p>
Lokalplan - sauna på Svaneke Havnhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Lokalplan---sauna-på-Svaneke-Havn.aspxLokalplan - sauna på Svaneke Havn<p>Svaneke Badeklub har anmodet om at kunne bygge en sauna på en del af "klippebassinet" mellem dækværkerne til Svaneke Havn. Saunabyggeriet ønskes for at kunne tilbyde bedre rammer for vinterbadning for klubbens medlemmer samt gæster.</p><p>Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget har den 15. maj 2019 vedtaget at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 108 for en sauna på Svaneke Havn i 14 dage. Offentlighedsperioden starter ved annoncering på kommunens hjemmeside og i Plan DK den 16. maj 2019.</p><p><strong>Det digitale forslag kan læses via dette link:</strong></p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=323"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=323</span></a></p><h3>Tidsfrist for bemærkninger</h3><p>Eventuelle bemærkninger til planforslaget, skal være os i hænde senest den 30. maj 2019 og sendes skriftligt via høringsmodulet på den digitale platform.</p><p>Efter høringsfristens udløb vil bemærkninger og indsigelser blive gennemgået, og eventuelle justeringer foretaget, inden lokalplanen forelægges til endelig politisk behandling.</p>

 Nyheder

 

 

Kommunikationscentret lukket 31. majhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunikationscentret-holder-lukket-fredag-31.-maj.aspxKommunikationscentret lukket 31. maj2019-05-26T22:00:00Z<p>​Kommunen kommunikationscenter, der tager sig af forskellige former for kommunikationshandicap, holder lukket fredag 31. maj. </p>
Så er det i dag der stemmes til EU valgethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Så-er-det-i-dag-der-stemmes-til-EU-valget.aspxSå er det i dag der stemmes til EU valget2019-05-25T22:00:00Z<p>​Kl. 9.00 i dag åbner Bornholms ni valgsteder, og der kan stemmes til EU Parlamentsvalget frem til kl. 20.00.<br><br>2.735 bornholmere har allerede afgivet deres stemme pr. brev., det er sket i perioden mellem 15.-23. maj.</p>
Nedtagning af valgplakaterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Regler-for-nedtagning-af-valgplakater.aspxNedtagning af valgplakater2019-05-22T22:00:00Z<p>Valgplakater, der er blevet hængt op til Europa-Parlamentsvalget (26. maj 2019), kan vente med at blive taget ned, til også Folketingsvalget er gennemført (5. juni 2019).</p><p>Partierne skal til gengæld sørge for, at valgplakaterne til begge valg tages ned senest otte dage efter Folketingsvalget, altså senest den 13. juni. Kommunen forbeholder sig ret til at beregne 500 kr. pr. nedtagning, hvis der fortsat hænger valgplakater oppe efter tidsfristens udløb.</p>
Valg af ny servicedirektør er på pladshttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Valg-af-ny-servicedirektør-er-på-plads.aspxValg af ny servicedirektør er på plads2019-05-22T22:00:00Z<p><strong>Kommunalbestyrelsen har på dens møde i dag besluttet at ansætte den nuværende chef for Center for Sundhed og Forebyggelse, Trine Dorow som ny servicedirektør i Bornholms Regionskommune.</strong><br><strong> </strong><br>Her til aften besluttede kommunalbestyrelsen at følge ansættelsesudvalgets indstilling og ansætte kommunens nuværende centerchef for Sundhed og Forebyggelse, Trine Dorow som ny servicedirektør i Bornholms Regionskommune. Hun efterfølger Johannes Nilsson, der tiltrådte som kommunaldirektør tidligere på foråret.</p><p>Trine Dorow har et solidt kendskab til serviceområderne i kommunen. Som nyuddannet startede hun som sygeplejerske på sygehuset tilbage i 1995, og siden da har hun været ansat i forskellige funktioner i kommunen i henholdsvis; døgnhjemmeplejen, Familieteamet, Psykiatri og Handicap, Børne og Skolesekretariatet og senest kommer hun fra jobbet som centerchef for Center for Sundhed og Forebyggelse, hvor hun har været ansat siden 2014. </p><p>Trine Dorow er blandt andet kendt for at finde nye veje at løse opgaver på og en uformel ledelsesstil baseret på klare værdier. Hun er uddannet som sygeplejerske, har en videregående uddannelse som Cand. Scient. Soc. og har taget to master uddannelser; en i projektledelse og procesoptimering og en i offentlig ledelse. Senest har hun videreuddannet sig i videns- og innovationsledelse.</p><p>I det nye job får Trine Dorow ansvaret for mange af de helt borgernære service- og velfærdsområder som sundhed og forebyggelse, børn og familie, skole, ældre samt psykiatri og handicap. Servicedirektøren skal desuden understøtte og udleve kommunalbestyrelsens visioner for øen. </p><p>Trine Dorow bliver samtidig en del af direktionen, som ud over hende består af kommunaldirektør Johannes Nilsson og koncerndirektør Claus Steensgård.</p><p>Trine Dorow tiltræder jobbet med virkning fra 1. juni 2019.</p>
Udendørs servering og musikhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udendørs-servering-og-musikny.aspxUdendørs servering og musik2019-05-20T22:00:00Z<p>Bevillingsnævnet har besluttet, at restaurationer m.fl. med alkoholbevilling kan foretage udendørs servering i sommersæsonen 2019 til kl. 02.00 og udendørs musik til kl. 22.00. Sæsonen løber i år fra den 18. april til 20. oktober, begge dage inkl. </p><p><strong>Tilladelsen er betinget af:</strong></p><ul style="list-style-type:square;"><li>at det støjmæssigt og ordensmæssigt ikke er til væsentlig gene for omkringboende</li><li>at generelle støjgrænseværdier overholdes. Brochure om begrænsning af støj og lugtgener fra restaurationer m.v. kan fås på <a href="http://www.brk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk</span></a> </li><li>at bevillingshaver respekterer eventuel begrænsning, der er pålagt af anden offentlig myndighed.</li></ul><p><strong>Fornyelse af alkoholbevilling</strong></p><p>Vi gør opmærksom på, at bevillingshaver har ansvar for at søge om fornyelse af alkoholbevilling i god tid inden udløb af gældende bevilling. Alkoholbevillingen bortfalder, når bevillingens gyldighedsperiode udløber, uden at fornyelse finder sted, jfr. bekendtgørelse af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. § 18 stk. 1 nr. 2.<br><strong><br>Eventuelle spørgsmål kan rettes til:</strong><br> Merete Verner Krogh merete.verner.krogh@brk.dk eller tlf. 56 92 12 42.</p>

Grøn el 2025?

Til sommer skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om Bornholm skal gøre klar til nye vindmøller - eller ændre målet om at blive selvforsynende med grøn el fra 2025 og i tiden frem.


Vil du selv sætte dig ind i emnet, kan du læse mere her

Frivillig til Folketingsvalget 5. juni

 

Klik her for at komme til mail - det kræver NEM ID 

Skriv: ”Frivillig FV2019” i emnefeltet og angiv: cpr-nummer, adresse, mailadresse og telefonnummer i tekstfeltet.