Vil du være vores nye kollega?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=149&RootFolder=/SliderVil du være vores nye kollega?https://brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx0
Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=150&RootFolder=/SliderEnergiø BornholmVil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1
Næste stop Bornholm?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=141&RootFolder=/SliderNæste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Landzonetilladelser pr. 3. oktober 2023https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-3.-oktober-2023.aspxLandzonetilladelser pr. 3. oktober 2023<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Regio</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">en</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">or</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">y</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">gi</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">la</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">z</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">§</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">5</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">pla</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">oven</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ø</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e:</span></p><ul><li>Opsætning af 2 campinghytter på Lyngholt Familiecamping, Borrelyngvej 43, 3770 Allinge.<br></li><li>Udvidelse af sommerhus på Lyngvejen 13, 3720 Aakirkeby</li></ul><span style="background-color:transparent;color:inherit;">T</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ill</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">erne</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">an</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">en</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">4</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ra</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">p</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">å</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">es</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">til</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">P</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">æ</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">et</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">af</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">hver</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ed</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ret</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">nt</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">es</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">sa</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d.</span><br><p> </p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>31</strong><strong>. oktober 2023.</strong></p><p> </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>Du logger på med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>​Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Forslag til kommuneplantillæg for et aflastningsområde til store Butikker i Rønnehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-kommuneplantillæg-for-et-aflastningsområde-til-store-Butikker-i-Rønne.aspxForslag til kommuneplantillæg for et aflastningsområde til store Butikker i Rønne<p>​Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede d. 21. oktober 2023 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 28 i offentlig høring i perioden 3. oktober til 31. oktober 2023. Kommuneplantillægget vil ændre i kommuneplanens detailhandelsstruktur, så det vil være muligt at etablere store butikker med udvalgsvare, som ikke har beklædning som det overvejende vareudbud, i området omkring Åkirkebyvej i Rønne.<br></p><p>Se forslaget til kommuneplantillægget her: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=57" target="_blank">Kommuneplantillæg nr. 28</a><br><br></p><p><strong>Deltag i høringen</strong></p><p>Inden kommunalbestyrelsen skal beslutte om kommuneplantillægget skal vedtages, har du mulighed for at give din mening til kende.</p><p>Bemærkninger eller indsigelser til forslaget til kommuneplantillæg skal være Plan i hænde <span style="text-decoration:underline;"><strong>senest </strong></span><span style="text-decoration:underline;"><strong>31. oktober 2023.</strong></span></p><p>For at deltage i høringen skal du åbne kommuneplantillægget via linket og benytte knappen din kommentar.<br></p><p>​Bemærkninger kan også sendes med post, <strong>mrk. Store butikker i Rønne</strong>, til:  </p><p> </p><p>Plan</p><p>Skovløkken 4, Tejn</p><p>3770 Allinge</p><p> </p><p>Dit navn og adresse fremgå tydeligt i din bemærkning.<br></p><p><br></p>
Forlænget høring vedrørende planforslag, udkast til tilladelse og miljøvurdering for Kildevad Solcelleparkhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-11-og-forslag-til-lokalplan-nr.-131-for-en-Solcellepark-ved-Kildevad.aspxForlænget høring vedrørende planforslag, udkast til tilladelse og miljøvurdering for Kildevad Solcellepark<p>Bornholms Regionskommune har den 6. marts 2023 startet en høring vedrørende Kildevad Solcellepark. I høringen indgår forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan nr. 131, en samlet miljøvurderingsrapport samt udkast til tilladelse til solcelleparken efter miljøvurderingsloven. </p><p>Bornholms Regionskommune har ved en fejl ikke fået fremlagt hele det lovpligtige materiale i den igangværende høring.  I høringsmaterialet mangler bygherres ansøgning om miljøvurdering samt det endelige afgrænsningsnotat. </p><p>Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2023 at vedtage forslag til lokalplan nr. 131 og forslag til kommuneplantillæg nr. 11 med tilhørende miljøvurderingsrapport og sende dem i offentlig høring. I den forbindelse blev det aftalt med bygherre, at bygherre skulle lave nye visualiseringer, der i højere grad viser terrænet i projektområdet. Bygherre har nu leveret nye visualiseringer.  De vedlægges her som en del af høringsmaterialet. </p><p>Bornholms Regionskommune fremsender hermed det samlede materiale og forlænger høringen, så der er 8 uger til at sætte sig ind i det samlede materiale.</p><p>Høringen med det samlede materiale forløber fra 24. marts 2023 til 22. maj 2023.</p><p><strong>Planforslag for Kildevad Solcellepark sendes i høring</strong></p><p>Planforslagene skal muliggøre at landbrugsarealer ved Kildevad omdannes til en solcellepark.</p><p>Se planforslagene her:</p><p>Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=384">Lokalplansforslag</a> </p><p>Se forslaget til kommuneplantillæg og send dine bemærkninger: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=44">Kommuneplantillæg</a> </p><p><strong> </strong></p><p><strong>Udkast til tilladelse til Kildevad Solcellepark sendes i høring</strong></p><p>Tilladelsen til Kildevad Solcellepark fastsætter vilkår for anlæg og drift af solcelleparken. </p><p><strong>Miljøvurderingsrapport sendes i høring</strong></p><p>Miljøvurderingsrapporten er en samlet beskrivelse af miljøpåvirkninger og afværgeforanstaltninger for både planforslag og det konkrete projekt Kildevad Solcellepark. Bygherre har leveret et nyt bilag 3a med visualiseringer til miljøvurderingsrapporten. Det fremgår i høringen her som et selvstændigt dokument. Det nye bilag 3a erstatter miljøvurderingsrapportens eksisterende bilag 3.</p><p>Se udkast til tilladelse, miljøvurderingsrapporten og nyt bilag 3a og send dine bemærkninger her: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/384/29836">Udkast til tilladelse og miljøvurderingsrapport</a><br> <br></p><p><strong>Baggrundsdokumenter til miljøvurderingsprocessen vedlægges høring</strong></p><p>Miljøvurdering af Kildevad Solcellepark er foretaget på baggrund af en ansøgning fra bygherre. Ansøgningen skal vedlægges denne høring.</p><p>Udarbejdelse af miljøvurderingsrapporten er sket på baggrund af en afgrænsning, der beskriver hvilke påvirkninger på omgivelserne, der skal inddrages i miljøvurderingen. Et udkast til afgrænsningsnotatet var i offentlig høring i perioden 14. marts 2022 til 28. marts 2022. På baggrund af høringssvar har Bornholms Regionskommune udarbejdet et endeligt afgræsningsnotat, hvoraf behandling af høringssvar fremgår. Det endelige afgrænsningsnotat skal vedlægges denne høring.</p><p>Ansøgning fra bygherre samt afgrænsningsnotatet kan begge ses via linket til udkast til tilladelse og miljøvurderingsrapport ovenfor.</p><p><strong>Vi vil gerne høre din mening</strong></p><p>Bornholms Regionskommune fremlægger i denne høring det samlede overblik over plangrundlaget og det konkrete projekt, de samlede miljøpåvirkninger samt de tiltag i både plangrundlag og tilladelse til projektet der er indsat for at imødegå projektets negative miljøpåvirkninger.</p><p>Du har mulighed for at komme med bemærkninger, spørgsmål eller indsigelser til alle dele af det materiale, der er sendt i høring.</p><p><strong>Sådan indsender du et høringssvar:</strong></p><p>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "Din Kommentar". Knappen, som du skal vælge ligger øverst på siden efter du har benyttet et af de overstående links.</p><p>Høringssvar kan også sendes med post, mrk. Kildevad, til:  </p><p>Plan<br> Skovløkken 4, Tejn<br> 3770 Allinge</p><p>Dit navn og adresse skal fremgå tydeligt på dit høringssvar.</p><p><strong>Borger- og værditabsmøde om Kildevad Solcellepark</strong></p><p>Energistyrelsen, European Energy A/S og Bornholms Regionskommune holder borger- og værditabsmøde i forbindelse med høringen. Energistyrelsen har sendt invitationer direkte til de berørte naboer, men alle er velkomne. Hvis du vil vide mere om projektet, kan du derfor komme og høre mere.</p><p>Mødet afholdes den 27. marts 2023 kl. 18 i Multihuset, Stavsdalvej 30, Østerlars, 3760 Gudhjem. Af hensyn til forplejning til borgermødet ønsker vi tilmelding gerne senest den 20. marts 2023, dog er senere tilmelding også muligt – tilmelding skal ske til Julie Nørgaard på e-mailadressen <a href="mailto:jno@europeanenergy.com">jno@europeanenergy.com</a>  </p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</p><p><strong>Henvendelse for printet udgave</strong></p><p>Planforslag samt afgørelser om miljøvurdering kan fås i printet udgave ved henvendelse til Plan pr. mail (plan@brk.dk) eller telefon (56 92 00 00).<br></p><p><br></p><p> <br></p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Bådauktion starter i aftenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bådauktion-starter-i-aften.aspxBådauktion starter i aften2023-10-03T22:00:00Z​<br><strong>Auktion på de 7 både starter i aften kl. 19:00, </strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>og du kan byde online via www.kapow.eu frem til 18. oktober kl. 19:00.</strong></span><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Gå til hjemmesiden <a href="https://www.kapow.eu/" target="_blank" title="kapow online auktion" style="text-decoration:underline;">www.kapow.eu</a> og skriv ”båd” i søgefeltet, for at se billeder og beskrivelse af de konkrete både.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Fra i morgen kan der findes links til hver enkel båd her</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> på www.brk.dk.</span><br></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bemærk, at Kapow.eu kun handler med momsregistrerede virksomheder. Det betyder, at du skal bruge et momsregistreret CVR-nummer ved oprettelse som byder.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Oprettelse er gratis, og du er ikke bundet af noget medlemskab.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ring til Kapow.eu, hvis du oplever problemer med at oprette dig som byder.</span><div><p>​<br></p></div></div>
Ny spildevandsplan for 2023-2027 vedtagethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ny-spildevandsplan-for-2023-2027-vedtaget.aspxNy spildevandsplan for 2023-2027 vedtaget2023-10-02T22:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har d. 21. september 2023 vedtaget Bornholms Regionskommunes forslag til spildevandsplan for 2023-2027 i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32. <br></p><p>Forslaget til spildevandsplanen og den tilhørende miljørapport har været i 8 uger offentlig høring i perioden 2. juni – 28. juli 2023. Der er indkommet et enkelt høringssvar. <br></p><p><strong>Væsentlige ændringer efter høring</strong></p><p>Der er indkommet et enkelt høringssvar i høringsperioden. Høringssvaret er sendt af Bornholms Spildevand A/S, og er indarbejdet i spildevandsplanen. </p><p>Bornholms Spildevand A/S har ønsket at ændre deres strategi for at reducere overløb. <br></p><p>Tidligere har Bornholms Spildevand A/S arbejdet med separatkloakering som generel løsning. Men efter en økonomisk analyse af forskellige alternativer, er de kommet frem til, at antallet og mængden af overløb reduceres hurtigere og billigere ved at etablere f.eks. bassiner i stedet for at separatkloakere. <br></p><p>På den baggrund er de fleste planlagte separatkloakeringer taget ud af spildevandsplanen. De separatkloakeringer der er tilbage, er nødvendige af forskellige årsager. Det kan f.eks. være, at der ikke er plads til bassiner. <br></p><p>​Det ændrede fokus af strategien for at reducere overløb betyder, at færre borgere vil modtage påbud om separatkloakering. <br></p><p> </p><p>Du kan se hele den nye spildevandsplan her:</p><p><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/62#/" target="_blank">Bornholm - Spildevandsplan 2023-2027 - Bornholm Kommune (niras.dk)</a></p><p> </p><p> </p><p><br></p>
Velkommen til fire nye statsborgerehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Velkommen-til-fire-nye-statsborgere.aspxVelkommen til fire nye statsborgere2023-10-01T22:00:00Z<p>​</p><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>To</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>rsdag 28. september fik fire personer papir på, at de nu formelt er danske statsborgere. Det foregik ved en grundlovsceremoni i kommunalbestyrelsens mødesal på Landemærket. </strong></span></div><div><br></div><div>Ceremonien blev indledt med, at borgmester, Jacob Trøst holdt en tale om det danske demokrati, vores grundlovssikrede rettigheder såsom ytrings- og forsamlingsfriheden og om, hvordan vi har et fælles ansvar for at passe på hinanden og det samfund, vi er en del af. </div><div><br></div><div>Efter borgmesterens tale kom de fire nye statsborgere op én efter én og skrev under på det dokument, der bekræfter, at de nu er danske statsborgere. Statsborgerskabet blev herefter forseglet med et håndtryk mellem borgmesteren og den nye danske statsborger. Begivenheden blev naturligvis fejr​et med at skåle i bobler.<br></div><div><br></div><div>Rigtigt stort tillykke og varmt velkommen til de fire nye danskere. På billedet herunder ses fra venstre mod højre: Michael Hornbogen, Tyskland, Joan Lewin, USA, Jacob Trøst, borgmester, Bornholm, Thang Lam Mang Le, Myanmar og Yevgen Chernov fra Ukraine. <br></div><div><br></div><div><img src="/Nyheder/PublishingImages/Grundlov_sep2023.jpg" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br></div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune holder grundlovsceremoni for nye statsborgere to gange om året. <br></div><p><br></p>
LÆR AT TACKLE angst og depression - nye kursusdage for voksnehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/LÆR-AT-TACKLE-angst-og-depression---nye-kursusdage-for-voksne.aspxLÆR AT TACKLE angst og depression - nye kursusdage for voksne2023-10-01T22:00:00Z<h2>​​​​LÆR AT T​ACKLE angst og depression - genfind dit overskud og få en god hverdag​<br></h2><p>​<br></p><ul><li>Føler du dig nedtrykt, nervøs eller isoleret?</li><li>Vil du gerne blive bedre til at tackle dine udfordringer?</li><li>Vil du møde andre, der har det ligesom dig?<br></li></ul><div><br></div><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"></font><p><span style="color:#565656;font-family:verdana, sans-serif;font-size:10pt;">LÆR AT TACKLE angst og depression er et kursus til dig, som er over 25 år og oplever tegn på angst og/eller depression.</span></p><p><span style="color:#565656;font-family:verdana, sans-serif;font-size:10pt;">Fokus er at lære hjælp til selvhjælp for at få et bedre liv, selvom mentale udfordringer sætter begrænsninger for dit liv og udfoldelsesmuligheder. <span style="font-size:10pt;"><span aria-hidden="true"></span>Du får redskaber til at tackle de ting, som er svære, når man har symptomer på angst og/eller depression.<span aria-hidden="true"></span></span></span></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"></font><p><span style="color:#565656;font-family:verdana, sans-serif;font-size:10pt;">På holdet møder du også andre, der har udfordringer, som minder om dine egne. Derfor kan I hjælpe hinanden. Kurset ledes af to instruktører, som selv kender til angst og depression.</span></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"></font><p><span style="color:#565656;font-family:verdana, sans-serif;font-size:10pt;">Instruktørerne har gennemført en uddannelse, og er godkendt af Komiteen for Sundhedsoplysning til at lede kurset.</span></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"></font><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"></font><p><span style="color:#565656;font-family:verdana, sans-serif;font-size:10pt;">Kurset er gratis og varer 7 uger, hvor I mødes 2,5 time én gang om ugen (torsdag). Der er mellem 10 og 15 kursister på holdet.</span></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"></font><p>Center for Psykiatri og Handicap udbyder i efteråret kurset for både <a href="/Nyheder/Sider/LÆR-AT-TACKLE-angst-og-depression---nye-kursusdage-for-unge.aspx">unge mellem 15 og 25 år</a>, som allerede er i gang, og for voksne over 25 år, som starter op i november. Denne nyhed handler om kursusdatoerne for voksne.<br></p><p><br></p><p><strong>Kursusdage for voksne i efteråret:</strong></p><p>2., 9., 16., 23. og 30. november</p><p>7. og 14. december</p><p>Klokken 15.00 til 17.30 i Sankt Mortensgade 33, 3700 Rønne</p><p></p><p>Tilmelding til koordinator Karen Hjorth Fastrup på email <a href="mailto:karen.hjorth.fastrup@brk.dk" target="_blank"><span style="text-decoration-line:underline;"><font color="#0066cc">karen.hjorth.fastrup@brk.dk</font></span></a> eller telefon 30 18 21 41</p><p>Læs mere om LÆR AT TACKLE <a href="https://www.laerattackle.dk/" target="_blank" style="text-decoration-line:underline;"><span class="ms-rteThemeForeColor-9-4"><strong><font color="#0066cc">her</font></strong></span></a>.​<br></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/LÆR%20AT%20TACKLE%20angst%20og%20depression%20-voksne%20efterår%20600%20x%20338.jpg" alt="LÆR AT TACKLE angst og depression -voksne efterår 600 x 338.jpg" style="margin:5px;" /><br><br></p><p><br></p>
Ambitiøst bornholmsk småbørnsprogram virkerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ambitiøst-bornholmsk-småbørnsprogram-virker.aspxAmbitiøst bornholmsk småbørnsprogram virker2023-10-01T22:00:00Z<p>​​​​<br></p><div>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Efter snart fire år evalueres det bo​rnholmske</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong> storskalaprogram De Små Børns Bornholm. Rapport fra VIVE viser, at der er positive effekter for både børn, familier og ansatte i Bornholms Regionskommune. </strong></span><br></div><div><br></div><div>Siden 2020 har børnene på Bornholm været omdrejningspunktet i en programindsats forankret i Bornholms Regionskommune og drevet i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS. Programmet De Små Børns Bornholm har med en millionbevilling fra Egmont Fonden prøvet nye metoder af for at øge chanceligheden, så små børn der vokser op på Bornholm kan få den bedst mulige start.</div><div><br></div><div>I dag offentliggøres den første evalueringsrapport udført af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og i den forbindelse udtaler projektchef Niels Peter Mortensen:</div><div><br></div><div>”Man kan godt se lidt misundeligt til Bornholm, og stille spørgsmålet: Hvordan er I dog kommet i mål med det her? Flere kan med fordel gøre som jer: Vi bliver nødt til at tænke på andre tilgange også, ud over de traditionelle bogstavforkortelser. Tryghed, samarbejdskraft og fleksibilitet er vejene frem.”</div><div><br></div><div><strong>”Vi hacker et system”</strong></div><div>De Små Børns Bornholm er bygget op om et dynamisk design, der involverer både kommunale medarbejdere på småbørns- og familieområdet, ligesom civilsamfundet i højere grad bliver inddraget i, hvordan vi sammen skaber de bedste betingelser for små børns opvækst her på Bornholm. <br></div><div><br></div><div>Programmet vender måden at lave kommunale indsatser på børneområdet på hovedet. I afprøvningen af nye metoder vurderer familierne selv, sammen med den enkelte familiebehandler, pædagog eller sundhedsplejerske, hvad der er brug for. </div><div><br></div><div>De Små Børns Bornholm understøtter en læringskultur, hvor man ikke skal være bange for at ændre og tilpasse designet af indsatsen undervejs og inddrage småbørnsfamiliernes stemme. Derudover giver programmet rum til, at faggrupper mødes på tværs af fagligheder og udveksler ideer og inspiration til gavn for børn og familier. </div><div><br></div><div>Programleder i De små børns Bornholm Dorthea Funder Kaas siger: ”Det kan føles som om, at vi er ved at hacke et system. Vi skaber en bevægelse, der gentænker måden en kommune typisk handler på, blandt andet ved at udvide rammen for, hvordan vi kan hjælpe og støtte små børn og deres familier. Nogle gange kan det være konkrete ting, som at sundhedsplejersken besøger familien i hjemmet sammen med pædagogen fra barnets kommende vuggestue eller dagpleje.”  </div><div><br></div><div><strong>Hvor skal vi nu hen?</strong></div><div>De Små Børns Bornholms nuværende programperiode udløber til nytår, men der er stor interesse for at fortsætte det gode arbejde under nye bevillinger. Målet er dog, at programmet på sigt skal være økonomisk bæredygtigt og kunne drives af kommunen selv som en naturlig måde at organisere børneindsatser på. </div><div><br></div><div>Projektchef Niels Peter Mortensen fra VIVE har fulgt projektet på nært hold og er imponeret over resultaterne og ikke mindst potentialerne: </div><div><br></div><div>”Andre kommuner kan især lade sig inspirere af, at lade de fagprofessionelle komme med ind i maskinrummet, og lade dem hjælpe med at tilrettelægge og opfinde nødvendige indsatser, som kan komme borgere til​​ gavn. Man kan komme nogle meget bedre steder hen, når man vil være sammen om udviklingen".<br></div><div><br></div><div>Den 4. oktober holder programmet gå-hjem-møde kl. 15-17 i aulaen på rådhuset på Snorrebakken 66. Her vil VIVE præsentere hovedkonklusioner fra deres rapport for relevante medarbejdere. </div><div><br></div><div>Læs VIVEs evalueringsrapport her: <a href="https://www.vive.dk/da/udgivelser/de-smaa-boerns-bornholm-evaluering-mxbdbm5z/" target="_blank">De små børns Bornholm – Evaluering - vive.dk​</a></div><p>​​​​<br><br></p>

​​

Følg med i politikernes arbejde

Du finder dagsordener og referater for kommunalbestyrelsens og de politiske udvalgs møder her på hjemmesiden. Gå til dagsordener og referater Klik her

Få besked, når der er nyt
Du kan også tilmelde dig og automatisk få tilsendt en notifikation via mail, når der er nye dagsordener eller referater klar. Klik her for at tilmelde dig.

De små børns Bornholm

Storskalaprogrammet De Små Børns Bornholm, som har været igang i snart fire år, virker.  Evalueringen fra VIVE viser, at der er positive effekter for både børn, familier og ansatte i Bornholms Regionskommune.

Hent evalueringen fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).   

Bliv vaccineret mod influenza og covid-19

Er du fyldt 65 år? Så får du snart en invitation til vaccination
Efteråret og vinteren nærmer sig, og vi ved, at smitten med influenza og covid-19 kan tage fart.
 
Risikoen for at blive alvorligt syg af begge sygdomme stiger med alderen, og derfor bliver alle over 65 år tilbudt vaccination mod både influenza og covid-19.

Læs mere her