Hold afstand det gælder stadigHold afstand det gælder stadigkampagne for at holde Corona-vanerne i hævd0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matriklen 231, Østermariehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-skovrejsningsprojekt-på-matriklen-231,-Østermarie.aspxAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matriklen 231, Østermarie<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et skovrejsningsprojekt på matrikel nr. 231, Østermarie tilhørende ejendommen Skrullevej 4, 3751 Østermarie, ikke er miljøvurderingspligtigt. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk</span></a> den 25. september 2020. </p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.naevneneshus.dk</span></a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 23. oktober 2020.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p>
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matrikel 43a, Hovedejerlavet Olskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-skovrejsningsprojekt-på-matrikel-43a,-Hovedejerlavet-Olsker.aspxAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matrikel 43a, Hovedejerlavet Olsker<p>​<strong>Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matrikel nr. 43a, Hovedejerlavet Olsker tilhørende ejendommen Fåregårdsvej 2B, 3770 Allinge</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et skovrejsningsprojekt på matrikel nr. 43a, Hovedejerlavet Olsker ikke er miljøvurderingspligtigt. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong></strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">www.brk.dk</font></span></a> den 25. september 2020. </p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.naevneneshus.dk</span></a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 23. oktober 2020.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p>
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matriklerne 24i og 23g, Rutskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-skovrejsningsprojekt-på-matriklerne-24i-og-23g,-Rutsker.aspxAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matriklerne 24i og 23g, Rutsker<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et skovrejsningsprojekt på matriklerne 24i og 23g, Rutsker tilhørende ejendommen Nydamsvej 6, 3790 Hasle, ikke er miljøvurderingspligtigt. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong></strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">www.brk.dk</font></span></a> den 25. september 2020. </p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.naevneneshus.dk</span></a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 23. oktober 2020.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p>

 Nyheder

 

 

Corona: Kommunen aflyser større sociale arrangementerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Corona-kommunen-aflyser-større-sociale-arrangementer.aspxCorona: Kommunen aflyser større sociale arrangementer2020-09-29T22:00:00Z<p>Som en konsekvens af Corona har Bornholms Regionskommunes chefgruppe besluttet at aflyse større sociale arrangementer i den kommende tid. Helt konkret betyder det også, at årets store fælles julefrokost bliver aflyst. Til gengæld bliver det muligt for kommunens medarbejdere at holde mindre julearrangementer på teamniveau under forudsætning af at alle de nationale retningslinjer bliver overholdt og efterlevet.<br><br>Perioden for aflysninger af større sociale arrangementer i regionskommunen gælder frem til, at der kommer nye, ændrede udmeldinger.</p><p><strong>Yderligere information:</strong><br>Claus Munk, Centerchef mobil 30 18 19 64.</p>
Ann Rubæk-Nielsen ny chef for Børn og Familiehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ann-Rubæk-Nielsen-ny-chef-for-Børn-og-Familie.aspxAnn Rubæk-Nielsen ny chef for Børn og Familie2020-09-28T22:00:00Z<p>Et enigt ansættelsesudvalg har valgt at pege på Ann Rubæk-Nielsen som ny centerchef for Center for Børn og Familie. Hun har siden juni måned 2020 været konstitueret i stillingen som centerchef efter, at Anders Fløjborg forlod jobbet efter gensidig aftale.<br><img alt="ann rubæk-nielsenopløft3.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/ann%20rubæk-nielsenopløft3.jpg" style="margin:5px;" /><br>Ann Rubæk-Nielsen er uddannet pædagog, men har gjort ledelse til sin disciplin og har således en diplom i ledelse, samt to master uddannelser. Én i offentlig ledelse og én i professionel kommunikation. Hun har derudover 12 års erfaring med ledelse af ledere og en langvarig karriere i den offentlige sektor inden for børneområdet. <br><br>Ann Rubæk-Nielsen beskriver sig selv som en dialogbaseret, engageret og inddragende leder med et positivt sind. Tillid, meningsdannelse og tværgående samarbejde fylder for hende, og så er hun god til at se nye muligheder og løsninger og mod til at bringe dem i spil.<br><br>Servicedirektør, Trine Dorow siger:<br><br>"Med dette stærke, teoretiske og faglige fundament og mit indledende kendskab til Anns ledelsesstil føler jeg mig sikker på, at Ann er den rette til at føre Center for Børn og Familier videre. Både når det handler om at videreføre de mange spændende og ambitiøse projekter, der er søsat i centeret med Anns medvirken, men også når vi taler om den helt nære drift tæt på, og sammen med, ledere og medarbejdere på børne- og ungeområdet.  <br><br>Ann Rubæk-Nielsen bor på Bornholm sammen med sin familie.</p>
Tilskud til pasning af egne børn 2021https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tilskud-til-pasning-af-egne-børn-2021.aspxTilskud til pasning af egne børn 20212020-09-28T22:00:00Z<p>​Fra den 22. oktober 2020 er det muligt at søge tilskud til pasning af egne børn.</p><p>Tilskuddet gives til retlige forældre, herunder adoptivforældre, plejeforældre samt samlevende til barnets forælder i husstanden, der opfylder betingerne for at modtage tilskuddet.</p><p>Se mere på <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Sider/Pladsanvisning.aspx">Pladsanvisningens side om "tilskud til pasning af egne børn".</a></p>
Folkeskolerne inviterer de kommende skolebørn og deres forældre til Åbent Hushttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Folkeskolerne-inviterer-de-kommende-skolebørn-og-deres-forældre-indenfor.aspxFolkeskolerne inviterer de kommende skolebørn og deres forældre til Åbent Hus2020-09-27T22:00:00Z<p><br></p><div>Selvom der er lang tid til det nye skoleår starter, så inviterer de bornholmske folkeskoler allerede nu forældre til kommende skolebørn inden for til et ”kig”. <br></div><div><br></div><div>Forældrene har således god tid til at se skolerne an og træffe det rigtige valg for barnet inden indskrivningen begynder til januar. Ved folkeskolernes arrangementer vil man møde medarbejdere fra børnehaveklassen, SFO’en samt lederen af indskolingen. Man vil blive vist rundt og have mulighed for at stille spørgsmål. <br></div><div><br></div><div>Folkeskolerne på Bornholm arbejder sammen om tværgående indsatser om en styrket og bæredygtig bornholmsk folkeskole, hvor elevernes læring og trivsel i sin helhed er i fokus. Samtidig er der også plads til forskellighed med en selvstændig profil. Skolerne håber på, at forældrene vil tage godt imod invitationen og kigge forbi med deres barn.<br></div><div><br></div><div><strong>Overholdelse af Sundhedsstyrelsen retningslinjer</strong></div><div>Skolerne har forberedt et sikkert møde med børn og forældre i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så de kommende skolebørn og deres forældre får et trygt besøg på de bornholmske folkeskoler. Det betyder, at Åbent Hus-arrangementet bliver lidt anderledes end det plejer at være. Derfor opfordrer skolerne til, at kun 2 voksne pr. barn deltager. <br></div><div><br></div><div>Arrangementerne finder sted her: </div><div><br></div><div style="text-align:center;"><strong>Kongeskærskolen</strong></div><div style="text-align:center;">Strandvejen 14, Allinge, tlf. 56 92 29 30 <br></div><div style="text-align:center;"><strong>Mandag 5. oktober kl. 15.00-16.30</strong></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align:center;"><strong>Åvangsskolen</strong></div><div style="text-align:center;">Merkurvej 12, Rønne, tlf. 56 92 31 50 <br></div><div style="text-align:center;"><strong>Onsdag  7. oktober kl. 14.30-16.30</strong></div><div><br></div><div style="text-align:center;"><strong>Hans Rømer Skolen</strong></div><div style="text-align:center;">Skolevej 7, Aakirkeby, tlf. 56 92 34 00 </div><div style="text-align:center;"><strong>Onsdag 7. oktober kl. 16.00-17.30</strong></div><div><br></div><div style="text-align:center;"><strong>Paradisbakkeskolen</strong></div><div style="text-align:center;">Kong Gustavsvej 10A, Nexø, tlf. 56 92 33 50 <br></div><div style="text-align:center;"><strong>Onsdag 21. oktober kl. 15.00-16.30</strong></div><div><br></div><div style="text-align:center;"><strong>Svartingedal Skole</strong><br></div><div style="text-align:center;">Kirkegade 4, Hasle, tlf. 56 92 33 00 </div><div style="text-align:center;"><strong>Tirsdag 27. oktober kl. 13.30-16.00</strong></div><div><br></div><div style="text-align:center;"><div><strong>Søndermarksskolen</strong></div><div>Frito´s arealer, <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Smedeløkken 33 b, Rønne, tlf. 56 92 31 00 </span></div></div><div style="text-align:center;"><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Tirsdag 3. november kl. 15.30-17.00</strong></span></div><div style="text-align:center;"><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong><br></strong></span></div><div style="text-align:right;"><br></div><div style="text-align:right;">Topbillede: Justine Høgh<br></div>
Frivilligpriser blev uddelt i dag https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Frivilligpriser-blev-uddelt-i-dag-.aspxFrivilligpriser blev uddelt i dag 2020-09-24T22:00:00Z<p>Til tonerne af de lokale <a href="https://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&id=788925">rappere Mich & Nygaard</a> blev årets Frivillighedspris og Kultur- og idrætspris i dag den 25. september uddelt i Rønne Idrætshal.</p><p><img alt="frivilligpris 2020ny.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/frivilligpris%202020ny.jpg" style="margin:5px;" /></p><p>Frivillighedsprisen blev delt i tre.</p><p><strong>Frivillighedsprisen på 20.000 </strong>kr. gik til <strong>Asger Pedersen </strong>for egenhændigt at have drevet <strong>Nyker Forsamlingshus</strong> siden 2007. Han har i den forbindelse ydet en ekstraordinær frivillig indsats til gavn for ikke kun Nykers men hele øens sociale og kulturelle liv. Asger valgte at dele prisen med <strong>Nyker Pensionistforening</strong> og <strong>Nyker Borgerforening.</strong></p><p><strong>Kultur- og idrætsprisen</strong> på 10.000 kr. blev delt ligeligt mellem formanden for Svankegårdens Kunst- og Kulturforening, Vibeke Eskesen og foreningen Trail Builders Bornholm.</p><p><strong>Priserne for mountainbikespor i skovene og et levende kunst- og kulturliv</strong><br>Vibeke Eskesen modtog prisen for sin mangeårige indsats for at skabe et levende kunst- og kulturliv i Svaneke og på hele Bornholm. De frivillige MTB entusiater fra Trail Builders Bornholm fik prisen for at have bygget mountainbikespor i Almindingen og Vestermarie Plantage til glæde for lokale og turister.</p>

Ny coronavirus (Covid-19)

HOTLINE CORONA
Myndighedernes fælles hotline  
Tlf. 70 20 02 33.

Nationale myndigheders officielle site coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.

Bornholms Politi
Tlf. 56 90 14 48.