Find vej til testcentrene klik herFind vej til testcentrene klik herhttps://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx, https://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx1
Corona Hold FastCorona Hold Fasthttps://coronasmitte.dk/, https://coronasmitte.dk/0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktionhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-miljøgodkendelse-til-husdyrproduktion.aspxAnsøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion<p>​</p><div><strong>Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Pæregård, Gudhjemvej 44, 3760 Gudhjem </strong></div><div><br></div><div>Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</div><div><br></div><div>Denne annonce har til formål at orientere om, at Jacob Lodahl Svendsen har ansøgt om, svineproduktionen på <br></div><div><br></div><div><ul><li><strong>Pæregård, </strong><br><strong>Gudhjemvej 44, </strong><br><strong>3760 Gudhjem </strong></li></ul></div><div><br></div><div>godkendes efter den nye miljøregulering (stipladsmodellen). Der foretages ingen ændringer i staldanlægget. </div><div><br></div><div>Ansøgt drift omfatter slagtesvineproduktion i eksisterende stalde. Det samlede produktionsareal udgør 1.525 m2. Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllelagune på ejendommen. Der ønskes opført en ny gyllelagune i ansøgt drift.</div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.<br></div><div>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </div><div><br></div><div><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 22. juni 2021.</strong><br><br>Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0017.  <br></div><div><br></div><div>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a> </div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div>
Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Ø Kirkebogård, Bodilskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-miljøgodkendelse-til-husdyrproduktion-på-Ø-Kirkebogård,-Bodilsker.aspxAnsøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Ø Kirkebogård, Bodilsker<p>​</p><div>Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</div><div><br></div><div>Denne annonce har til formål at orientere om, at Christian Westh har ansøgt om, svineproduktionen på </div><div><br></div><div><ul><li><strong>Ø. Kirkebogård, </strong><br><strong>Pederskervejen 10, </strong><br><strong>3730 Nexø </strong></li></ul></div><div><br></div><div>godkendes efter den nye miljøregulering (stipladsmodellen). Der foretages ingen ændringer i staldanlægget. Den eneste ændring, der foretages i forhold til nuværende drift er, at en gyllebeholder forsynes med en teltoverdækning.<br></div><div><br></div><div>Ansøgt drift omfatter slagtesvineproduktion i eksisterende stalde. Det samlede produktionsareal udgør 1.443 m2. </div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.</div><div>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </div><div><br></div><div><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 21. juni 2021.</strong> <br><br></div><div>Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0019.  <br></div><div><br></div><div>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <a href="mailto:Helle.Thers@brk.d" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk </a></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><p><br></p>
Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård, Østermarie https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-§16a-miljøgodkendelse-til-Ndr.-Ellebygård,-Østermarie-.aspxForslag til §16a-miljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård, Østermarie <p>​</p><div>Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra SP-Agro Gris I/S ved Preben Bjerregaard og Sune Larsen om tilladelse til dyrehold bestående af slagtesvin på </div><div><br></div><div><ul><li><strong>Ndr. Ellebygård, </strong><br><strong>Kirkeskolevej 9, </strong><br><strong>3751 Østermarie, </strong></li></ul></div><div><br></div><div>og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård.</div><div><br></div><div>SP-Agro Gris I/S har ansøgt om husdyrtilladelse i henhold til husdyrbruglovens § 16 a til en ændring af produktionen på ejendommen Ndr. Ellebygård. Der ansøges om en godkendelse af den eksisterende produktion efter den nye husdyrregulering efter stipladsmodellen samt mulighed for en udvidelse af produktionen med en ny slagtesvinestald.</div><div>Det eksisterende produktionsareal på 3.989 m2 fordelt på to staldafsnit er indsat som nudrift i ansøgningen. Der ønskes mulighed for opførsel af endnu en slagtesvinestald med et produktionsareal på i alt 3.580 m2, således der fås et samlet produktionsareal på i alt 7.569 m2.</div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.</div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Ndr. Ellebygård er udarbejdet i henhold til § 16 a, stk. 2 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.</div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Ndr. Ellebygård fremlægges i 6 ugers høring. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde <strong>senest den 12. juli 2021.</strong></div><div><br></div><div>Bemærkningerne kan sendes til kommunen pr. e-mail til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller som alm. brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0015.  </div><div><br></div><div>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank" style="text-decoration-line:underline;outline:0px;">helle.thers@brk.dk</a><br></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">eller 56 92 20 74. </span><br></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid. <br></div><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Kommunen vil styrke samarbejdet med byforeningerne og skruer op for indsatsen med bopælspligtenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholms-Regionskommune-vil-styrke-samarbejdet-med-byforeningerne-og-intensiverer-indsatsen-med-at-overholde-bopælspligten.aspxKommunen vil styrke samarbejdet med byforeningerne og skruer op for indsatsen med bopælspligten2021-06-13T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune har inviteret repræsentanter for byforeningerne i de otte byer med bopælspligt til møder inden sommerferien. Formålet med møderne er at styrke dialogen om, hvordan vi i fællesskab kan sikre, at bopælspligten bliver overholdt. Det første af møderne er med Gudhjem By- og Museumsforening, og herefter vil resten følge trop. På møderne vil der blive talt om den hidtidige indsats og blive givet et indblik i, hvordan kommunens fremtidige indsats ser ud. Dernæst vil møderne handle om, hvordan byforeningerne og kommunen bedst kan arbejde sammen. </p><p><strong>Ny intensiveret indsats<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskommune har i år fået tilført ekstra ressourcer til indsatsen med at overholde bopælspligten. Overholdelsen af bopælspligten står højt på prioriteringslisten hos både politikere og borgere, da en håndhævelse af bopælspligten vil kunne give mere liv i byerne, og formentlig skabe flere boliger til tilflyttere der ønsker en helårstilværelse på øen.</span></p><p>I 2021 er indsatsen med at håndhæve bopælspligten derfor også blevet intensiveret. Kommunen har siden 1. januar 2021 afsluttet 78 sager. Derudover er der aktuelt 75 igangværende sager og flere kommer løbende til.<br></p><p>Kommunen forventer, at en række sager efter endt administrativ behandling vil blive oversendt til politiet, som skal efterforske og anlægge sager ved Retten på Bornholm, hvis det bliver nødvendigt. Fældes der dom for manglende overholdelse af bopælspligtreglerne i disse sager, vil det resultere i bøder til boligejere. Derudover kan der i visse sager ske konfiskation af indtægter for ulovlig udlejning.</p><p><strong>De otte bornholmske byer, som har bopælspligt:</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Allinge<br></li><li>Gudhjem/Melsted</li><li>Svaneke<br></li><li>Rønne<br></li><li>Aakirkeby</li><li>Nexø<br></li><li>Hasle</li><li>Klemensker</li></ul><p><strong>Læs mere om </strong><a href="/Borger/Bolig/Sider/Bopælspligt%20_%20Flexboliger.aspx"><strong>reglerne for bopælspligten i Bornholms Regionskommune</strong></a><br></p><p><br></p>
Ny grøn hurtiglade-stander skal afprøves på Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ny-grøn-hurtigladestander-skal-afprøves-på-Bornholm.aspxNy grøn hurtiglade-stander skal afprøves på Bornholm2021-06-13T22:00:00Z<p><strong>Et stort testbatteri med integreret HPC (High-Power Charger/hurtigoplader) er landet på Bornholm i forbindelse med det EUDP-finansierede projekt "TOPChargE" og det EU-finansierede projekt "INSULAE".  </strong></p><p>En fem tons tung pakke fra danske Nerve Smart Systems er landet på Bornholm. Pakken er en container med et stort tre-strenget batteri, der kan hurtigoplade elbiler med op til 350kW. I det nye batteri bliver strømmen ledt direkte i batteriet uden at blive konverteret. Det sparer både energi og penge at undlade at konvertere strømmen. </p><p>Batteriet er udviklet af danske Nerve Smart Systems, som igennem projektetTOPChargE har fået støtte til udvikling af ladefunktionaliteter direkte fra et stort batteri. </p><p>"<em>Der er rigtig god synergi imellem de to projekter, imens vi påviser elbilopladning med høj effekt i TOPChargE projektet, kan de mange andre testresultater man får med et stort energilager bruges i INSULAE projektet," </em>siger Jesper Boie Rasmussen, opfinder af batteriteknologien 'Nerve Switch' og administrerende direktør i Nerve Smart Systems .</p><p>Caroline Meyer White, udvalgsformand for Særligt Udvalg om Klima og Bæredygtighed siger:</p><p>"<em>Det er meget positivt, at Bornholm igen får mulighed for at teste nye grønne løsninger. Ladeinfrastrukturen er altafgørende for grøn omstilling af bilismen. Jeg håber, at batteriet kan være med til at skabe opmærksomhed, så flere tager en prøvetur i en elbil. Og ser sig selv være med til at gøre øen grønnere næste gang bilen skal skiftes ud</em>".</p><p>Batteriet, der er mobilt og skal fungere som en ladestander for elbiler, vil være at finde på Bornholm i alt to år. I løbet af de to år skal batteriet stå et halvt år ad gangen på henholdsvis Campus Bornholms parkeringsplads og ved Green Solution House ad to omgange. De to lokationer giver mulighed for at så mange elbilejere som muligt kan lade deres elbiler på batteriet. Der vil være to ladeudtag, så to elbiler kan lade samtidigt.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><b>Billigere og mere energieffektivt: Grøn strøm direkte i batteriet<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Formålet med det store EU-støttede projekt INSULAE er at implementere lokalt produceret, bæredygtige og billige energikilder i 3 europæiske øers energisystemer. Det er tanken, at batterisystemet, der installeres på Bornholm, skal være til inspiration for andre øer i EU, som ønsker at mindske deres CO2 udledning.</span></p><p>Som en del af den nye grønne innovative løsning, bliver batteriet tilsluttet til solceller i de perioder, hvor containeren står ved Campus Bornholm. Under normale omstændigheder bliver strøm fra solceller konverteret fra jævnstrøm til vekselstrøm og så tilbage igen til jævnstrøm, inden det bliver lagret i et batteri. Men i det nye batteri bliver strømmen ledt direkte i batteriet. Det sparer både energi og penge at undlade at konvertere strømmen, idet konverteringen medfører et energitab, og at selve konverteringsenheden koster penge. Lykkes forsøget med den nye teknologi, vil det derfor både være en billigere og grønnere måde at få strøm på. </p><p>Derudover er batteriet også et forsøg på at imødegå de udfordringer i elnettet, der på sigt kan opstå, når der kommer mange elbiler, som alle skal hurtigoplades på én gang. De ladestandere, der findes i dag, er nemlig tilknyttet elnettet, hvor der bruges strøm direkte fra net til bil. Samtidig er det svært at sikre, at den strøm, bilerne oplades med, er grøn.</p><p>"Med teknologien udviklet i TOPChargE projektet, og som afprøves i INSULAE, kan grøn energi lagres i store batterier, som dernæst kan lade elbiler op med minimalt effekttab. Samtidig reducerer man belastningen på elnettet." siger Mattia Marinelli, lektor fra DTU der er koordinator for InsulaE projektet.</p><p><strong>Fra 1. juli kan du lade din elbil med grøn strøm fra batteriet<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Elbilejere vil fra 1. juli 2021 kunne lade deres biler ved batteriet. Laderen er en såkaldt high power charger (350 kW). For at projekterne får testet teknologien i batteriet så godt som muligt, opfordrer partnerne bag projektet alle elbilejere til at svinge forbi batteriet og prøve laderen. På den måde skabes det bedste datagrundlag til det videre arbejde med at færdiggøre teknologien.</span></p><p><b>For mere information<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Der bliver afholdt en </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">tekn</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">isk pressebriefing om batteriet af Nerve Smart Systems på Campus Bornholm onsdag 16. juni kl. 13:30-14:30. For mere information om pressebriefingen </span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">kontakt:</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> Lasse Von Elling, </span><a href="mailto:lve@nervesmartsystems.com" style="background-color:transparent;">lve@nervesmartsystems.com</a></p><p><b>For mere information om projekterne se her:<br></b><a href="https://topcharge.eu/" style="background-color:transparent;">TOPChargE projektet</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">(</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">TOPChargE konsortiet består bl.a. af DTU, PowerLab, Nerve Smart Systems, OK A.M.B.A og Fremsyn)</span></p><p><a href="http://insulae-h2020.eu/">InsulaE projektet</a> (INSULAE konsortiet består af 26 partnere. Partnere relateret til demonstrationen på Bornholm er DTU, Bornholms Energi og Forsyning, Fremsyn og Bornholms Regionskommune).<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/insulae%20batteri%20ill.png" alt="insulae batteri ill.png" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p>
Tre finalister er udvalgt til Årets Virksomhed 2021https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tre-finalister-er-udvalgt-til-Årets-Virksomhed-2021.aspxTre finalister er udvalgt til Årets Virksomhed 20212021-06-10T22:00:00Z<strong>​Svaneke Revision</strong>, <strong>Bornholmerslagteren</strong> og <strong>Ekkodalshuset </strong>er de tre virksomheder, der har været igennem en omfattende omstilling indenfor digital omstilling på Bornholm, og virksomhederne er derfor med i opløbet om titlen som Årets Virksomhed 2021. Hvem der løber med titlen afgøres af en nedsat jury, og selve kåringen sker fredag 27. august.<br><br>I maj måned havde alle bornholmere herunder virksomheder og brancheforeninger mulighed for at indstille en kandidat til Årets Virksomhed 2021, og det blev til i alt 11 indstillinger. Årets tema er<strong> digital omstilling</strong>, og de indstillede virksomheder skal naturligvis være beliggende på Bornholm, have mindst tre ansatte og have oplevet en positiv effekt af sin digitale omstilling. <br><br>En intern styregruppe i Bornholms Erhvervsservice har efterfølgende udvalgt tre kandidater, som nu er nomineret til årets virksomhed 2021.<div><br><div>Christa Lodahl, erhvervschef og en del af styregruppen for Årets Virksomhed siger:<br><br>"På styregruppens vegne er jeg rigtig glad for det store engagement i forhold til at indstille virksomheder, for vi har modtaget flere indstillinger af den samme virksomhed. Fælles for de 11 virksomheder der er blevet indstillet er, at de har oplevet en øget effektivitet og dermed værdi af de digitale tiltag, de har implementeret i deres respektive virksomheder til gavn for deres kunder og medarbejdere. De tre nominerede virksomheder er vidt forskellige og har udnyttet digitaliseringen i forhold til den branche de repræsenterer. De er alle ambitiøse, innovative og kan hver især dokumentere en imponerende effekt af deres indsats."<br><br>For Bornholms Erhvervsservice er Årets Virksomhed en årlig begivenhed, der giver lejlighed til at hylde øens erhvervsliv, som i høj grad er med til at holde hjulene i gang på øen, og bidrage med attraktive arbejdspladser, indtjening og ikke mindst til øens positive omdømme.<br><br><strong>Vinderen kåres til august</strong><br>De tre nominerede må vente lidt til spændingen udløses ved et arrangement fredag d. 27. august. Inden da skal en nedsat jury bestående af Thomas Thors, borgmester i Bornholms Regionskommune, Johannes Nilsson, kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune, Karen Bladt, formand for Business Center Bornholm og direktør i HASLE Refractories A/S samt Katrine Paaby Joensen, direktør i Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden beslutte, hvilken virksomhed, der skal løbe med titlen i 2021.<br> <br><strong>De 11 indstillede virksomheder</strong><br><ul><li>Ekkodalshuset, Café Genlyd - Froberg Dahl Management v/Joan & Christian Froberg Dahl </li><li>sNOIR Bornholm ApS</li><li>BornPark I/S </li><li>Holms Cykler ApS<br></li><li>Boskov Skadeservice ApS</li><li>Borndal I/S </li><li>BHS Logistics A/S</li><li>Svaneke Revision I/S </li><li>SJ Bornholm ApS, Bornholmerslagteren</li><li>Sannes Familiecamping ApS</li><li>Ole Almeborg A/S </li></ul>  <br><strong>Om Bornholms Erhvervsservice</strong><br>Bag prisen står Bornholms Erhvervsservice, der samler Regionskommunen og erhvervsfremme-organisationerne Business Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden. <br><br>Læs mere på <a href="https://businesscenterbornholm.dk/arrangementer/aarets-virksomhed-2021/">Business Center Bornholms hjemmeside</a><br><br><strong>Kontakt for mere information</strong><br><table cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td>Christa Lodahl, Erhvervschef<br> Business Center Bornholm<strong></strong><br></td></tr><tr><td>Mobil: 30 50 21 28.<br>Mail: <a href="mailto:cl@bornholm.biz">cl@bornholm.biz</a><br></td></tr></tbody></table><br></div></div>
Kommunen er godt i gang med sommerens klipning af vejkanterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-er-godt-i-gang-med-sommerens-klipning-af-vejkanter.aspxKommunen er godt i gang med sommerens klipning af vejkanter2021-06-10T22:00:00Z<p>Sommeren er kommet, og det betyder at græsset langs øens vejkanter hurtigt skyder i vejret. Kommunen er godt i gang med klipning af vejrabatterne, men trafikanter vil den næste måneds tid fortsat kunne opleve vejstrækninger og kryds, hvor oversigten er begrænset grundet det høje græs. <span style="font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;">Årsagen er, at der klippes efter en nøje plan, som tager hensyn til øens flora og fauna.</span></p><p><span style="font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;"></span><font face="calibri, sans-serif"><span style="font-size:14.6667px;"><strong>Planen der bliver klippet efter</strong><br></span></font><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Rabatgræsse</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t klippes to gange </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">året, og lige som tidligere år udføres den første klipning i perioden fra 1. juni frem til medio juli. </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">I denne periode klippes alle forkanter (fra vejkant og ca. en meter ind på rabatten) og oversigtsarealer ved kryds.</span><br></p><p>Efter aftale med landbruget klippes der efter en særskilt ordning langs frøgræsmarker, hvor hele rabatarealet slås fra vejkant til kant af mark for at undgå krydsbestøvning af frøgræsset. </p><p>Når vejkanterne klippes er der så vidt muligt taget hensyn til flora og fauna i rabat og grøfter. Netop derfor har vi delt øen i fire distrikter, som slås i en rækkefølge bestemt ud fra hensyn til det lokale plante- og dyreliv. Især løvfrøens vandring har betydning for, hvornår klipning må opstartes i de enkelte distrikter.   <br></p><p>Man vil altså frem til medio juli opleve lokalområder, hvor klipningen er <strong>helt afsluttet</strong>, mens der på samme tid vil være andre områder, hvor klipningen stort set <strong>endnu ikke er opstartet</strong>.</p><p>Du kan læse meget mere om pleje af kommunens vej- og grøftekanter her: <a href="/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Grøfter-og-rabatter.aspx">Pleje af vej- og grøftekanter</a><br></p><p>Kommunen opfordrer naturligvis alle trafikanter til være opmærksomme i trafikken og køre efter forholdene.<br></p><p>God sommer til alle - Vej, park og anlæg, Bornholms Regionskommune.<br></p><p><br></p>
"Håndsrækningen" er et nyt nationalt symbol til mennesker med demenshttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Håndsrækningen-nyt-nationalt-symbol-til-mennesker-med-demens.aspx"Håndsrækningen" er et nyt nationalt symbol til mennesker med demens2021-06-09T22:00:00Z<p><strong>Demens kan være svær at se. Derfor har Danmark fået et symbol, som kan bæres af mennesker med demens.</strong><br><br>Symbolet forestiller en håndsrækning og er ment som en håndsrækning, der både skal gøre det tryggere for mennesker med demens at færdes i det offentlige rum og gøre det lettere for andre at omgås mennesker med demens. </p><p>Det er relevant at kende til det nye symbol, da mange af os omgås mennesker med demens i fritiden eller professionelt.<br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/håndsrækningen.jpg" alt="håndsrækningen.jpg" style="margin:5px;width:237px;" /><img src="/Nyheder/PublishingImages/håndsrækningen%20demens.png" alt="håndsrækningen demens.png" style="width:259px;margin:5px;" /><br></p><p><br></p><p><strong>Når du ser demenssymbolet, kan du hjælpe ved at følge tre simple råd</strong></p><ul><li><strong>Tag kontakt</strong> – smil og vær imødekommende.<br></li><li><strong>Tal tydeligt</strong> – stil ét spørgsmål ad gangen.<br></li><li><strong>Vær tålmodig</strong> – sæt tempoet ned og hjælp gerne på vej.<br> </li></ul><p><b>Til dig der har en demenssygdom<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Demenssymbolet er til hjemmeboende mennesker med demens, som stadig færdes på egen hånd i det offentlige rum.</span></p><p>Hvis du tilhører målgruppen og har interesse i at anvende symbolerne, kan du kontakte demenskoordinator Sussie Nøhr, der har modtaget begrænset antal til udlevering.</p><p>Du kan også bestille symbolet på hjemmesiden: <strong><a href="https://www.demensvenligtdanmark.dk/">demensvenligtdanmark.dk</a></strong>  </p><p><strong> </strong><a href="http://www.demensvenligtdanmark.dk/en-haandsraekning/" style="background-color:transparent;"><strong>Klik her</strong></a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>,</strong> hvis du vil læse mere om demenssymbolet.</span></p><strong>Vær med til at gøre Bornholm mere demensvenligt!</strong><br><br><p>Venlig hilsen,<br></p><p>Demenskoordinator, Sussie Nøhr<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Tværgående Sundhedsteam, Center for Sundhed og Forebyggelse.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Telefonnummer 56 92 60 55.</span></p><p><br></p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Alle TEST-steder KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.

Tilmelding til nyt kultur-skoleår frem til 15. juni

Kulturskolen har tilmelding til næste skoleår frem til tirsdag 15. juni.

Det er nu, børn med interesse for musik, billedkunst, drama eller forfattervirksomhed kan komme i gang.

Gå til Kulturskolens hjemmeside