Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Ansøgning om regulering af grøft; Stenløsevej 11Ansøgning om regulering af grøft; Stenløsevej 11https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-regulering-af-grøft;-Stenløsevej-11.aspx06-12-2018 10:28:1902757aspx53http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Projektredegørelse for ansøgning om regulering af grøft; Stenløsevej 11, 3770 Allinge </strong></p><p>Patrick Steinlein har den 4. december 2018, på vegne af Bornholms Regionskommune og ejeren til Stenløsevej 11, 3770 Allinge, ansøgt om tilladelse til at etablere et nyt vandløb. <br><br></p><ul><li><strong>Projektets placering</strong><br>Stenløsevej 11, 3770 Allinge, matrikel 20d, Olsker. <br>Ejer: James Gerard Constable. </li></ul><p><strong></strong> </p><p><strong>Formål</strong><br>Formålet med projektet er, at fjerne en faskine og erstatte denne med et lille naturligt vandløb, som forbinder grøfter opstrøms og nedstrøms. </p><p><strong>Projektredegørelsen</strong><br>Projektredegørelsen finder du i den blå boks. <br>   <br><strong>Myndighedsbehandling</strong><br>Ansøgningen er indgivet jf. § 21 i vandløbsloven, der omhandler anlæggelse af nye vandløb. Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler regulering af vandløb. </p><p><strong>Høring</strong><br>Projektet vil være i offentlig høring jf. Vandløbsloven i 4 uger. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>Den 7. januar 2019. <br></strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><img alt="Ny å stenløsevej" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Ny%20å%20-%20stenløsevej.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ansøgning om regulering af grøft; Tranggade 4Ansøgning om regulering af grøft; Tranggade 4https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-regulering-af-grøft;-Tranggade-4.aspx06-12-2018 10:08:1302820aspx36http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Projektredegørelse for ansøgning om regulering af grøft; Tranggade 4, 3730 Nexø </strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 3. december 2018, modtaget en ansøgning om rørlægning af en grøft på ejendommen:<br><br></p><ul><li><strong>Projektets placering</strong><br>Tranggade 4, 3730 Nexø, matrikel 77n, Povlsker. <br>Karen Larsen (ejer) er ansøger til projektet. <br><strong> </strong></li></ul><p><strong><br>Formål</strong><br>Ejer ønsker at rørlægge grøften grundet omfanget af vedligehold og planer om at bygge på grunden. </p><p><strong>Projektredegørelsen</strong><br>Projektredegørelsen finder du i den blå boks. <br>   <br><strong>Myndighedsbehandling</strong><br>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler regulering af vandløb. </p><p><strong>Høring</strong><br>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>Den 7. januar 2019. </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><img alt="Billede af grøften; Tranggade 4, 3730 Nexø" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Billede%20af%20grøften;%20Tranggade%204,%203730%20Nexø.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til ny boligpolitik for BRKForslag til ny boligpolitik for BRKhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-ny-boligpolitik-for-BRK.aspx30-11-2018 12:34:0003958aspx70http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 29. november, at sende et udkast til ny boligpolitik for Bornholms Regionskommune i høring hos alle borgere på øen. </p><p>Forslaget indeholder tre indsatsområder:</p><ul><li>Et fleksibelt boligmarked til 42.000 bornholmere i 2028</li><li>Et varieret boligudbud</li><li>Bæredygtig udvikling af bymiljøer og boliger</li></ul><p>Høringsperioden er fra fredag den 30. november 2018 til fredag den <strong>18. januar 2019 </strong>som er <strong>sidste frist</strong> for at indsende høringssvar.</p><p><br><strong>Borgermøde 10. januar</strong><br><strong> </strong>I forbindelse med høringen af den kommende boligpolitik, holder BRK et åbent borgermøde torsdag den 10. januar kl. 19.00-21.00 i Aakirkebyhallerne, Grønningen 3, 3720 Aakirkeby. Alle interesserede er velkomne.</p><p><br><strong>Her skal du indsende dit høringssvar</strong><br><strong> </strong>Kommunens afdeling for <em>Strategi, Plan og Erhverv</em> vil behandle indkomne høringssvar, som skal sendes skriftligt til mail adressen: spe@brk.dk eller postadressen Bornholms Regionskommune, Strategi, Plan og Erhverv, Ullasvej 23, 3700 Rønne. </p><p> </p><p>Link <a href="/Nyheder/Sider/Forslag-til-ny-boligpolitk-for-BRK-bliver-nu-sendt-i-høringny.aspx"><span style="text-decoration:underline;">forslaget til boligpolitik</span></a> </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/fraluften.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til revurdering af miljøgodkendelse, BiokraftForslag til revurdering af miljøgodkendelse, Biokrafthttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-revurdering-af-miljøgodkendelse, Biokraft.aspx30-11-2018 07:41:5801070aspx58http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til Miljøbeskyttelsesloven udarbejdet et forslag til revurdering til miljøgodkendelse til </p><p> </p><ul><li><strong>Biokraft A/S, </strong><br><strong>Rønnevej 48, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby.</strong></li></ul><p><br>Denne revurdering er en gennemgang af gældende miljøgodkendelse med tilhørende tillæg af biogasanlægget Biokraft A/S, Rønnevej 48, 3720 Aakirkeby, hvor vilkår for indretning og drift er opdateret i forhold til nyeste viden og regler, samt faktiske forhold på anlægget. <br><br>Forslaget til revurderingen af miljøgodkendelsen fremlægges hermed i offentlig høring i perioden 30. november 2018 til 3. januar 2019. Forslaget kan findes som pdf i den blå boks på denne side.<br><br>Bemærkninger til forslaget skal sendes til Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller til <a href="mailto:byg@brk.dk" target="_blank">byg@brk.dk</a> og skal være kommunen i hænde<strong> senest den 3. januar 2019</strong>.<br><br>Efterfølgende vil eventuelle bemærkninger og ændringsforslag blive behandlet, og kommunen vil tage stilling til, om forslaget kan godkendes endeligt.<br><br>Spørgsmål til sagen kan rettes til Jesper Preuss Justesen, tlf.: 5692 2084 eller e-mail: <a href="mailto:Jesper.Preuss.Justesen@brk.dk" target="_blank">Jesper.Preuss.Justesen@brk.dk</a></p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Oversigts kort - Biokrafr" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Oversigtskort-Biokraft.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Renovering og udskiftning af vandløbsbygværkerRenovering og udskiftning af vandløbsbygværkerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Renovering-og-udskiftning-af-vandløbsbygværker.aspx28-11-2018 14:22:1502017aspx76http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Projektredegørelser for ansøgning om renovering og udskiftning af vandløbsbygværker</strong></p><p>Broconsult A/S har den 5. november 2018, på vegne af Bornholms Regionskommune, Center for Ejendomme og Drift; Vej, Park og Anlæg, ansøgt om at renovere følgende vandløbsbygværker: </p><p>Bro nr. 1018 - Haslevej, UF af Blykobbe Å <br>Bro nr. 1032 - Hans Thygesens vej, UF af Vase Å <br>Bro nr. 2027 - Vasegårdsvej, UF af Læså <br>Bro nr. 3052 - Tangvejen, UF af vandløb  <br>Bro nr. 3054 - Dyndebyvejen, UF af grøft</p><p>Ansøgningen og projektredegørelserne finder du i den blå boks. <br></p><p> </p><p><strong>Myndighedsbehandling af ansøgning</strong><br>Ansøgningen er indgivet til Bornholms Regionskommune i henhold til Vandløbslovens § 47. <br>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 16 og 17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, der omhandler regulering af vandløb og kapitel 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., BEK nr. 834 af 27/06/2016.</p><p><strong>Høring</strong><br>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projekterne, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>Den 2. januar 2019. <br></strong></p><p><strong></strong> </p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.<br></p><p> </p><p><span aria-hidden="true"></span> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="Bro" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Billede%20bro%20nr.%202027.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 21. november 2018Landzonetilladelse pr. 21. november 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-21.-november-2018.aspx21-11-2018 09:01:020918aspx91http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614" target="_blank">planloven</a> til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Ændring af status fra fritidsbolig til helårsbolig på Rundløkkevejen 16, 3720 Aakirkeby</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget<strong> senest den 19. december 2018. </strong></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Oversigtsbillede - Rundløkkevejen 16" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/rundløkkevejen_16.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Vandløbsrestaureringsprojekter i Øle Å Vandløbsrestaureringsprojekter i Øle Å https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsrestaureringsprojekter-i-Øle-Å-ved-hhv.-Slusegård-og-Ågård-Vandmølle.aspx24-10-2018 09:32:2002401aspx113http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Vandløbsrestaureringsprojekter i Øle Å ved hhv. Slusegård og Ågård Vandmølle </strong></p><p><br>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, søger om 2 vandløbs restaureringsprojekter i Øle Å. Projekterne omhandler fjernelse af 2 spærringer ved henholdsvis; Slusegård Vandmølle og Ågård Vandmølle. Restaureringsprojekterne er indsatser under den Statslige Vandområdeplan (2016-2021) for Bornholm. Du finder projektredegørelserne og forundersøgelserne i den blå boks.  <br><br> </p><p><strong>Slusegård Vandmølle </strong><br>Beliggenhed: Strandvejen 10, 3720 Aakirkeby, matrikel 19a og 153, Pedersker.<br>Ejere: Anja & Preben Christoffersen. </p><p><strong>Formål</strong><br>Formålet med projektet ved Slusegård er, at etablere et nyt omløb, så Øle Å føres uden om mølledammen, der pt. virker som en faunaspærring for migrerende fisk. For at holde vand i mølledammen etableres der en dæmning. Der vil blive tilknyttet en brønd til dæmningen, med et ind- og udløbsrør som bevirker, at der vil tilføres vand til mølledammen ved højt vandspejl. Ved at lede hovedparten af vandet fra Øle Å uden om mølledammen gennem omløbet, vil der opstå mere stabile fysiske forhold for vandløbets dyr og planter og gode betingelser for migrerende fisk. <br><br></p><p><strong>Ågård Vandmølle </strong><br>Beliggenhed: Bukkevadsvejen 8, 3720 Aakirkeby, matrikel 36a, Pedersker. <br>Ejer: Ejendommen er ejet af Hans Otto Munch. </p><p><strong>Formål</strong><br>Formålet med projektet ved Ågård er, at etablere et nyt omløb, så Øle Å føres uden om mølledammen, der pt. virker som en faunaspærring for bl.a. migrerende fisk. For at lede Øle Å til omløbet og holde vandet i mølledammen, etableres der en ny dæmning opstrøms. Nedstrøms eksisterende dæmning stabiliseres og tætnes. En brønd tilknyttet den nye dæmning har et ind- og udløbsrør, som bevirker, at der vil tilføres vand til mølledammen, når der er højt vandspejl. Ved at lede hovedparten af vandet fra Øle Å uden om mølledammen, gennem et omløbsstryg, vil der opstå mere stabile fysiske forhold for vandløbets dyr og planter og gode betingelser for migrerende fisk. <br></p><p><br><strong>Myndighedsbehandling</strong><br>Ansøgningerne behandles efter Vandløbslovens § 37, der omhandler restaurering af vandløb, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 7, i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016. </p><p><strong>Høring</strong><br>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projekterne, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p>Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter. <br>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen <strong>senest den: 25. december 2018.  </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til projekterne. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid.</p><img alt="slusegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Billede%20af%20Slusegård%20vandmølle.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landbrugsbyggeri på LundegårdLandbrugsbyggeri på Lundegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri-på-Lundegård.aspx21-02-2018 11:55:02010715aspx296http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Landbrugsbyggeri pr. 21. februar 2018</strong>.</p><p><br>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10  i bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:<br></p><ul><li><strong>Etablering af ny kornsilo, maskinhal og garage på Lundegård, Svanekevej 36, 3740 Svaneke</strong></li></ul><p><strong><br>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br><br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.<br></p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.<br></p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 21. marts 2018. <br></strong></p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><img alt="Silo" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/gårdmedsilo.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 25. januar 2018Landzonetilladelse pr. 25. januar 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-25.-januar-2018.aspx25-01-2018 13:50:57010721aspx222http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176182" target="_blank">planloven</a>:<br></p><ul><li><strong>Indretning af 3 lejligheder på Stavsdalvej 30, 3760 Gudhjem</strong></li><li><strong>Etablering af en sø på Dyndalevej 1, 3760 Gudhjem</strong></li><li><strong>Etablering af en sø og tre høje på Almindingensvej 7, 3751 Østermarie</strong></li><li><strong>Etablering af platforme ved Slæbet ved Klintebakken, Aakirkeby</strong><br></li></ul><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 22.februar 2018</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="Oversigtsbillede - Stavsdalsvej 30" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Stavsdalsvej_30.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 30. november 2017Landzonetilladelse pr. 30. november 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-30.-november-2017.aspx30-11-2017 11:37:17010724aspx234http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven:</p><ul><li><strong>Opsætning af telemast på Lillehøjsvej 6, 3740 Svaneke</strong></li></ul><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 28. december 2017</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p><br> </p><img alt="Lillehøjsvej 6 - oversigts foto" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/lillehøjsvej_6.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed