christiansborg slot
Del på facebook

Valg

​Her finder du information om afholdelse af valg. Både Kommunalvalg, Folketingsvalg, valg til Europa-Parlamentet og Folkeafstemninger. Du kan ligeledes se resultater fra tidligere valg.

Valg til Europa-Parlamentet maj 2019

Næste gang der er valg, gælder det valget til Europa-Palamentet, som finder sted 26. maj 2019. Valg til Europa-Parlamentet holdes hvert femte år. Alle danske statsborgere der opholder sig i Danmark vil automatisk modtage et valgkort.

Særlige vilkår for dig der opholder dig i udlandet ...

Hvis du er dansk statsborger, men opholder dig i et andet (ikke EU-land) eller på Færøerne eller i Grønland, skal du søge om at komme på valglisten, så du kan stemme til Europa-Parlamentsvalget.

Optagelse på valglisten, hvis du opholder dig i et land der ikke er medlem af EU
Du kan ansøge om optagelse på valglisten, hvis du er dansk statsborger med midlertidigt op-hold i et land uden for riget, som ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland). Ansøgningsskema

Optagelse på valglisten, hvis du opholder dig på Færøerne eller i Grønland

Du kan ligeledes søge om optagelse på valglisten, hvis du er dansk statsborger med midlertidigt op-hold på Færøerne eller i Grønland. Ansøgningsskema

Skulle du være i tvivl om noget, kan du læse mere på Økonomi- og Udenrigsministeriets hjemmeside

Blanketter - EU valg 2019

Folketingsvalglisten, ansøg om optagelse (vedr. personer der opholder sig i udlandet)

Valglisten, ansøg om sletning (Europa-Parlamentsvalg)

Skema til ansøgning om optagelse på valglisten af en herboende statsborger fra en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union

Skema til ansøgning om overførsel til andet afstemningssted


Skema til anmodning om at brevstemme i hjemmet