Del på facebook

EU valg 2024

​​​​​​​​​​​​​​​Den 9. juni 2024 er der europa-parlamentsvalg i Danmark.

At stemme er altid vigtigt, om det er på lokalt, nationalt eller europæisk niveau. Det er en særdeles god mulighed for at give din mening til kende om emner, der interesserer dig.

Brug din stemme til at hjælpe med at forandre den verden, du lever i
Man glemmer let, hvor mange mennesker der påvirkes af udfaldet af europaparlamentsvalget. Europa-Parlamentet vedtager lovgivning, der påvirker alle: Større lande og mindre samfund, magtfulde selskaber og små nystartede virksomheder, det globale og det lokale.

EU's lovgivning omhandler de fleste menneskers prioriteter: Miljøet, sikkerhed, migration, socialpolitikker, forbrugerrettigheder, økonomi, retsstaten og meget mere. I dag har hvert et vigtigt nationalt emne også en europæisk vinkel.

Din stemme bestemmer, hvilke medlemmer af Europa-Parlamentet der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love og vil have indflydelse på valget af Europa-Kommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andres hverdag.

Brug din stemme til at stå op for demokratiet
Demokrati skal aldrig tages for givet. Det er en fælles bedrift – og det er et kollektivt ansvar, hvor vi alle har en rolle.

Demokrati begynder med menneskerne: vi sætter tingene i gang ved at stemme til europaparlamentsvalget, og de beslutninger, der træffes der, påvirker vores liv.
​​Hvis vi ikke deltager, får vi ikke lov til at forme fremtiden; men derudover mister det europæiske parlamentariske demokrati sin styrke, og dets værdier mister deres betydning.

Jo flere der stemmer, desto stærkere bliver vores demokrati.Kort om EU-Valget 9. juni

Hvad er EU-valget?
Ved EU-valget vælger folk i Den Europæiske Union medlemmer, der skal repræsentere dem i Europa-Parlamentet. Den Europæiske Union kaldes også EU.

Der er valg i alle 27 EU-lande, og der stemmes på forskellige dage i landene.

Hvor ofte er der EU-valg?
Der er valg hvert femte år. Der var senest valg i maj 2019.

Du kan læse mere Europa-Parlamentsvalget 2024: alt hvad du bør vide