Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Valg EU valg 9. juni 2024

EU valg 9. juni 2024

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Søndag den 9. juni har du mulighed for at afgive din stemme til EU-Parlamentet, hvis du er valgberettiget. Her på siden finder du informationer om det praktiske i forbindelse med valget. ​​​​​​​

Ved EU-valget vælger vi hvem, der skal repræsentere os i Europa-Parlamentet. Danmark skal vælge 15 medlemmer til parlamentet.​ Der er valg i alle 27 EU-medlemslande, og der stemmes på forskellige dage. Der er valg til EU-Parlamentet hvert femte år.

Bliv klogere på Europa Parlamentsvalget:
Europa-Parlamentsvalget 2024: alt hvad du bør vide
Europaparlamentsvalg / Folketingets EU-Oplysning

Kandidatliste

Brevstemme før valget

​Fra mandag den 29. april og til og med torsdag 6. juni kan du stemme pr. brev på Borgerservice i Rønne og Nexø. Du kan brevstemme uden valgkort – medbring legitimation.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.​​​

​Åbningstider på Borgerservice i Nexø og Rønne

​Nexø, Kildestræde 20
Onsdage: 09.00-15.00
Grundlovsdag 5. juni: 09.00-12.00

Rønne, Landemærket 26
Mandag: 10.00-16.00
Tirsdag: 12.00-16.00
Torsdag: 10.00-17.00
Fredag: 10.00-13.00

​Lukket på helligdage samt fredag den 10. maj 2024. 

Ekstra åbningstider i Rønne
Lørdag den 1. juni 2024: 10.00-12.00
Onsdag den 5. juni 2024: 09.00-12.00 (Grundlovsdag)
Torsdag den 6. juni 2024: 09.00-17.00

Hjælpemidler
På Borgerservice i Rønne findes en afstemningsboks med hjælpemidler og handicapfaciliteter såsom justerbart bord, lup, sort filtpen og billedforstørrende CCTV. 

Tidsbestilling på Borgerservice
Det er muligt at bestille tid til brevstemmeafgivning hos Borgerservice på forsiden af vores hjemmeside, på den måde bliver dit besøg kort og præcist.

Det er også muligt at møde op i åbningstiden uden tidsbestilling.

Mulighed for brevstemme i eget hjem

Vælgere, der ikke kan møde frem på valgstedet på grund af sygdom eller manglende førlighed, har mulighed for at brevstemme i hjemmet den 30. maj 2024, hvis der er ansøgt om det.

​Fra søndag den 12. maj til tirsdag 28. maj kl. 18.00 kan der, i Borgerservices åbningstid, søges om at stemme fra eget hjem. Du søger om dette ved at ringe til Borgerservice på telefon 56 92 00 00 eller indgive en skriftlig ansøgning.

Der er ekstraordinært åbent i Borgerservice i Rønne den 28. maj mellem kl. 16.00 til 18.00 for modtagelse af ansøgninger om at brevstemme​​ i eget hjem.

Download blanket til at søge om at stemme i eget hjem:
Anmod om at stemme i eget hjem 

​​​Brevstemmeafgivning for vælgere på f.eks. plejehjem eller midlertidige opholdssteder

Vælgere, der bor eller opholder sig i følgende boformer eller boliger, kan også brevstemme i boformen eller boligen:

  • Plejehjem og beskyttede boliger.

  • Aflastningspladser. Personer med midlertidigt ophold.

  • Boligformer for kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold, eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.

  • Almene plejeboliger, hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med hørende personale. 

Vælgere der bor på andre boformer i midlertidige ophold, kan brevstemme efter reglerne om bestemmeafgivning i eget hjem.

Brevstemmeafgivningen i boformer, plejecentre og boliger vil foregå
den 23. maj 2024, hvis der er ansøgt om det. 

Vælgere, der bor i øvrige almene ældreboliger, som er omfattet af lov om almene boliger med videre - og øvrige ældreboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, samt lette kollektivboliger, kan brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem.

​Brevafstemmeafgivning for vælgere på sygehus og i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse

Mulighed for brevstemmeafgivningen fra disse institutioner begynder søndag den 19. maj.

Hvis du har spørgsmål vedrørende brevstemmeafgivning
​​Kontakt Borgerservice på telefon: 56 92 00 00.​

Ændre afstemningssted

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed, kan søge om at stemme på et andet afstemningssted end det, de er tildelt. 

Har vælgeren brug for hjælpemidler på valgstedet, kan man søge om at blive flyttet til Rønne afstemningssted. Her vil der være en stemmeboks, som er indrettet med hjælpemidler blandt andet: justerbart bord, lup og sort filtpen ​OG CC TV

Ændringen af afstemningssted skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Er denne betingelse opfyldt bliver ansøgningen godkendt. 

Skema til at søge om at ændre afstemningssted kan downloades her​ eller ved henvendelse til Borgerservice.

Sidste frist for at aflevere ansøgningsskemaet med ønske om ændret afstemningssted er fredag den 31. maj 2024 kl. 12.00

​Vælgere, der har søgt om ændret afstemningssted, modtager skriftlig besked om, hvorvidt de skal skifte afstemningssted eller ej. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende brevstemmeafgivning
​​Kontakt Borgerservice på telefon: 56 92 00 00.​


Afstemningssteder

Der er ni afstemningssteder på Bornholm og et på Christiansø, som holder åbent på valgdagen fra kl. 9.00-20.00.​

Afstemningssted

Adresse

Allinge Afstemningssted
2. opstillingskreds

(består af Allinge-Sandvig, Olsker-Tejn, Rø),

Allinge Valgsted
Bornholms Idræts- og Kulturcenter, cafeteriet
Strandvejen 1
3770 Allinge

Østermarie Afstemningssted
2. opstillingskreds

(består af Østermarie, Østerlars, Gudhjem),

Østermarie Valgsted
Østermarie Hallen
Idrætsvej 1
3751 Østermarie

Svaneke Afstemningssted
2. opstillingskreds

(består af Svaneke, Ibsker)

Svaneke Valgsted
Svaneke Hallen
Sydskovvej 4
3740 Svaneke

Nexø Afstemningssted
2. opstillingskreds

(består af Nexø, Bodilsker)

Nexø Valgsted
Paradisbakkeskolen
Kong Gustafsvej 10A
3730 Nexø

Pedersker Afstemningssted
2. opstillingskreds

(består af Pedersker, Poulsker)

Pedersker Valgsted
Pedersker Samlingshus
Pedersker Hovedgade 56,
3720 Aakirkeby

Aakirkeby Afstemningssted
2. opstillingskreds

(består af Aakirkeby, Nylars, Vestermarie)

Aakirkeby Valgsted
Aakirkeby-Hallerne, Hal B 
Grønningen 3

3720 Aakirkeby

Klemensker Afstemningssted
1. opstillingskreds

(består af Nyker, Klemensker)

Klemensker Valgsted
Bornholms Ungdomsskole,
Sct. Klemensgade 26,
3782 Klemensker

Rønne Afstemningssted
1. opstillingskreds

 

Rønne Valgsted
Rønne Idrætshal
Torneværksvej 1
3700 Rønne

Hasle Afstemningssted
1. opstillingskreds

(består af Rutsker, Hasle, Sorthat-Muleby)

Hasle Valgsted
Hasle Idrætshal
Byvangen 6
3790 Hasle

Christiansø, forsamlingshuset Månen

​ 

Valgkort

​Senest tirsdag den 4. juni skal du have modtaget dit valgkort, som angiver hvor du skal stemme, og som du skal medbringe på valgdagen. Er der fejl i dit valgkort, skal du kontakte Borgerservice. Mister du dit valgkort, er det stadig muligt at stemme, hvis du medbringer legitimation.


Valgplakater

Fra lørdag den 18. maj kl. 12:00 er det tilladt at hænge valgplakater op på øen, og de skal tages ned igen senest otte dage efter valget har fundet sted, det gælder også for det materiale, der er brugt til at hænge dem op.

Reglerne for ophængning af valgplakater på vejareal findes i vejloven og privatvejloven og er ens over hele landet. Lovene regulerer bl.a. spørgsmålet om, hvor og hvornår valgplakater må ophænges.

Valgplakater skal være ophængt forsvarligt på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr. De må heller ikke forhindre hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden. Valgplakater må endvidere ikke hænges op på en måde, der medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person (f.eks. partiorganisationen), der har iværksat ophængningen af valgplakaterne. Oplysninger om en juridisk person (partiorganisation eller lignende) skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person (kontaktperson), der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende.

Anmod om at ændre afstemningssted

For vælgere med handicap eller nedsat førlighed. Ansøgningen skal være kommunen i hænde i perioden søndag den 12. maj og fredag den 31. maj kl. 12.00

Download blanket
anmod om at ændre afstemningssted

Anmod om at stemme i eget hjem

For vælgere der er syge eller har nedsat førlighed. Du kan søge om at stemme i eget hjem fra søndag 12. maj til tirsdag 28. maj kl. 18.00

Download blanket
Anmod om at stemme i eget hjem

Åbningstider hos Borgerservice Rønne og Nexø

Åbningstider på Borgerservice i Nexø og Rønne

Nexø, Kildestræde 20
Onsdage: 09.00-15.00
Grundlovsdag 5. juni: 09.00-12.00

Rønne, Landemærket 26
Mandag: 10.00-16.00
Tirsdag: 12.00-16.00
Torsdag: 10.00-17.00
Fredag: 10.00-13.00

Lukket på helligdage samt fredag den 10. maj 2024.
1. maj 2024 er der åbent i Nexø kl. 9.00-12.00 og i Rønne kl. 10.00-12.00.

Der er ekstraordinært åbent i Borgerservice i Rønne den 28. maj mellem kl. 16.00 til 18.00 for modtagelse af ansøgninger om at brevstemme i eget hjem.

Ekstra åbningstider i Rønne
Lørdag den 1. juni 2024: 10.00-12.00

Onsdag den 5. juni 2024: 09.00-12.00 (Grundlovsdag)

Torsdag den 6. juni 2024: 09.00-17.00

Kontakt
Vil du i kontakt med kommunens valgsekretariat, kan du skrive til: valgsekretariat@brk.dk