Kørekort

Kørekort

Den 19. januar 2013 trådte den nye bekendtgørelse om kørekort i kraft.

De væsentligste ændringer i bekendtgørelsen er:

  • at kørekort til små kategorier der udstedes efter bekendtgørelsen trådte i kraft, kun har en gyldighed på 15 år, og dermed skal fornyes med billede hvert 15. år. Kørekort udstedt før den nye bekendtgørelse, er stadig gyldige til det 70. år, dog skal alle kørekort være skiftet ud inden 18. januar 2033. Store kategorier skal hvert 5. år fornyes med billede og helbredsattest. Der er skærpede krav til dit syn, når du kører store kategorier. 
  • at der er kommet en del nye kategorier, fx lille og stor lastbil, hvor vi tidligere kun havde en kategori til lastbil. De nye kategorier er tilpasset europæisk standard.
  • at man nu får kørekort til lille knallert, i stedet for det knallertbevis, man fik tidligere.

​Det første kørekort til knallert eller bil

Er du under 18 år og skal have kørekort til knallert skal du henvende dig til Ungdomsskolen.  Du kan tidligst starte undervisningen, når du er 15½ år. Er du over 18 år skal du henvende dig til kommunen.
Når du skal have kørekort til bil for første gang, skal du henvende dig til en køreskole, som kan vejlede dig om hele forløbet. Du kan starte undervisning 3 måneder før du fylder 18 år.
 

Fornyelse af kørekort

På bagsiden af kørekortet står gyldighedstiden for de enkelte kategorier. 
Prisen for fornyelse afhænger af kategori og alder, og kan ses på politiets hjemmeside.
Gældende for alle former for fornyelse af kørekort, dvs. hvis du er 70 år eller derover, har et gruppe 2 kørekort eller det er en erhvervsdel, skal du medbringe en helbredsattest i ubrudt kuvert og dit gamle kørekort. 
Du skal have et vellignende pasfoto med til lægen, når du skal have lavet din helbredsattest. Derefter skal attesten medbringes på borgerservice, hvor du bl.a. skal skrive under på et stamkort. 

Duplikat kørekort (fx. ved bortkomst eller nyt navn)

Er dit kørekort bortkommet, slidt eller har du fået nyt navn eller af en helt anden grund ønsker et nyt kørekort, kan du købe et duplikatkørekort. 
Du skal medbringe pasfoto og anden legitimation fx pas eller original dåbsattest.

Internationalt kørekort 

Skal du køre i bil i et ikke EU-land, skal du have et internationalt kørekort.  Et internationalt kørekort er et supplement til dit kørekort og begge dele skal derfor medbringes på rejsen.
Medbring pasfoto og dit kørekort. Gyldigt i 1 år fra udstedelsesdatoen.
 

Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk

Har du kørekort fra et EU eller EØS land, er der ikke krav om at du ombytter det, til et dansk før det udløber, dog senest når du fylder 70 år.
Ønsker du at ombytte dit EU/EØS kørekort til et dansk, skal du medbringe kørekortet og et pasfoto.

Når du bosætter dig i Danmark, og kommer fra et ikke EU eller EØS land, skal dit kørekort ombyttes til et dansk. Kørekortet skal ombyttes inden 90 dage, efter du har taget ophold i landet.
Du skal ved ombytning medbringe legitimation, det originale kørekort, evt. en oversættelse, en lægeattest og du vil skulle til en kontrollerende teori- og køreprøve.  Alt efter hvilket land dit kørekort er udstedt i, kan der være forskel på hvordan din ansøgning om ombytning skal behandles. Det er derfor en god idé at kontakte borgerservice inden du begynder at foretage dig noget andet.