brandbiler
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Beredskab, brand, førstehjælp

Beredskab, brand og førstehjælp

Brug af ukrudtsbrænder

Ukrudtsbrænderen er et godt redskab til fjernelse af ukrudt, men er hvert år også årsag til flere brande. Det er typisk hvis ukrudtet er blevet for højt, for tørt eller brugen sker for tæt på bygninger.

Der er ingen forskel på om du arbejder med en "lille" gasbrænder med flasken monteret på stang eller om du arbejder med en "stor" med gasflasken monteret på vogn og forbundet med brænderen med en slange - det er åben ild begge dele. Du skal dog være opmærksom på, at ved "store gasbrændere" kan der være særlige regler for opbevaringen af gassen i henhold til tekniske forskrifter for gasser.

Under brugen skal du sørge for at have vand til brandslukning med dig, så du hurtigt kan bekæmpe og begrænse en eventuel brand. Danske Beredskaber har udarbejdet  et tema med flere gode råd og videofilm.

Et godt alternativ til ukrudtsbrænderen er en ukrudtsdamper, hvor vanddamp sprøjtes ud over ukrudtet og der ikke bruges åben ild.


Sankt Hansbål

Alle borgere må uden tilladelse afbrænde Sankt Hansbål den 23. juni under iagttagelse af reglerne om afstande og hvad der må afbrændes. Det kræver derfor hverken orientering eller ansøgning til brandvæsnet eller miljøafdelingen.

Læs mere om sikkert Sankthansbål.


Reglerne for afbrænding findes her

I tilfælde af, at der kommer en anmeldelse om "ild i bål" afgår brandvæsnet mod adressen, men hvis det ved ankomst konstateres at det er en Sankt Hansbål og der er overholdelse af reglerne slukkes det naturligvis ikke.

Det kan ikke lade sig gøre at ringe til brandvæsnet på forhånd og "undgå" en udrykning - det kan jo være anmelderen ser noget i nærheden af din adresse og det skal vi kontrollere.
Korrekt fyring i brændeovn og pejs
Brug af brændeovn er hyggeligt og en meget anvendt supplerende varmekilde i boliger. Det er dog vigtigt, at du fyrer korrekt for at undgå risikoen for skorstensbrand og deraf følgende fyringsforbud.

Det er skorstensfejeren, der syner, godkender og vejleder om vedligeholdelse af ildsteder, eksempelvis brændeovne.

Du kan læse mere om korrekt fyring på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Det er under alle omstændigheder kun tilladt at afbrænde rent og tørt træ i brændeovnen og papir/tabletter til optænding. Hvis du brænder andet af, medvirker du til forurening med sundhedsskadelige partikler i og uden for dit hus. Hvis du føler dig generet af røg fra din nabo, skal du rette henvendelse til miljøafdelingen - men prøv at løse det i mindelighed med din nabo først.


Juledekorationer, juletræer og adventskranse

Julen er hjerternes fest og da det er i den mørke tid tændes der også stearinlys i stort omfang. Stearinlys er hyggelige at have tændte, men desværre er glemte tændte lys i adventskranse og juledekorationer hvert år i december skyld i mange brande.

Det er altid - og det gælder i øvrigt hele året - vigtigt at man er særlig opmærksom på brugen af de levende lys og husker de tre gode råd:

 

  • Gå aldrig fra levende lys
  • Den der tænder slukker
  • Hav altid vand i nærheden


Det er specielt vigtigt jo længere gennem højtiden man kommer, da dekorationerne og træet bliver mere og mere tørt.


Røgalarmer

At have en røgalarm er med til markant at øge dine muligheder for at overleve en brand, da den - hvis den er monteret og serviceret korrekt - kan detektere røg fra en brand meget tidligt. De fleste af de personer der dør i brand, dør af røgforgiftning fordi de ikke opdagede røgen i tide.

I alle nye huse og lejligheder beregnet til privat beboelse skal der i dag være installeret røgalarmanlæg forsynet med 230 V fast strømforsyning og batteribackup. Det er et krav der har været gældende siden 1. december 2004 og findes i Bygningsreglementet, kapitel 5.4, stk. 13.

Ældre huse der ombygges vil typisk også være omfattet af kravet om røgalarmanlæg, men det er ejerens ansvar at overholde Bygningsreglementet.

Det er under alle omstændigheder en god ide at have en eller flere røgalarmer i huset og det anbefales at de placeres i nærheden af soverum, for at sikre man kan høre dem om natten. Røgalarmer kan fås med mulighed for seriel sammenkobling, således at hvis en røgalarm detekterer røg, udløses de alle sammen.

Hvis man anvender røgalarmer der kun er forsynet med batteri, er det vigtigt at sikre det altid er funktionelt. Dette kan ske ved at man flere gange om året kontrollere røgalarmens funktion og skifter batterier som producenten anbefaler - typisk en gang om året.

Husk at røgalarmen ikke gør nogen gavn hvis den er i plastikindpakningen, slet ikke er sat op eller batteriet er fjernet fordi den altid udløses når man tager en steg ud af ovnen. Der er desværre mange eksempler på denne type af tåbeligheder.Brandfare

Læs om brandfaren i naturen på Afbrændingsforbud og gode råd - undgå brand i naturen

Kontakt Bornholms Brandvæsen

Tlf.
56 92 21 00

E-mail:
brandvaesen@brk.dk

 

Kan du høre røgen?

Har du røgalarmer i dit hjem?

Bornholms Brandvæsen anbefaler mindst en røgalarm tilsluttet 230 V og med batteribackup i alle boliger