rygning forbudt
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Beredskab, brand, førstehjælp Formularer og download

Formularer og download

​Bornholms Brandvæsen har lavet en række standardformularer som kan anvendes for at leve op til de krav der stilles i forskellige lovgivninger. Listen vil blive udbygget efterhånden som der viser sig behov herfor. Formularerne kan anvendes direkte eller som inspiration til hvad de kan indeholde.

Generelt

Her kan downloades forskellige skemaer, blanketter og andre standardpapirer som kan / skal anvendes i forskellige situationer. Hvis du har en ide til noget der "mangler", så kontakt os gerne med et forslag og så kan det være vi laver det - til glæde for alle.

Attest fra autoriseret el-installatør

Der kræves efter "Driftsmæssige forskrifter", kapitel 10 indsendt attest fra el-installatør på funktionen af automatiske branddørslukningsanlæg (ABDL), flugtvejsbelysning og varslingsanlæg hvert tredje år. Bornholms Brandvæsen kræver disse indsendt elektronisk i 2013, 2016 mm. ved brug af denne attest.

Beredskabsplan for institution

Der vil snarest muligt kunne downloades en skabelon for en beredskabsplan som findes på institutioner i Bornholms Regionskommune.

Brand og evakueringsinstruks

Driftsmæssige forskrifter kræver i de fleste tilfælde at der lavet en brand og evakueringsinstruks til lokalerne. Bornholms Brandvæsen har lavet en standardudgave der tager udgangspunkt i lokaler der anvendes til midlertidig overnatning, men som kan anvendes i alle tilfælde undtagen hoteller og lignende, hvor kravene er anderledes.

​Driftsjournal

Driftsmæssige forskrifter kræver at der føres driftsjournal før benyttelse af forsamlingslokaler mm. herunder telte og andre midlertidige konstruktioner til mere end 150 personer. Driftsjournalen er et hjælpeværktøj til dig som bruger af et forsamlingslokale hvor du får kontrolleret flugtveje, slukningsmidler mm.

Driftsjournalen skal opbevares af ejer, bruger eller driftsansvarlig i 3 måneder og skal forevises i forbindelse med brandsyn.
 
Bornholms Brandvæsen har lavet en standardudgave der kan anvendes, men du kan også lave din egen med de oplysninger der er relevante for dig. Det der skal fremgå, kan læses i Driftsmæssige forskrifter, BEK 212 af 2. april 2008, kapitel 14.5

Kontrakt automatisk brandalarmeringsanlæg

Se en standardkontrakt.

Når et automatisk brandalarmeringsanlæg skal oprettes, udfylder kunden eller installatøren formularen "Oprettelse af automatisk brandalarmeringsanlæg" og indsender til Bornholms Brandvæsen hvorefter der sendes en kontrakt frem til underskrift.

Oprettelse af automatisk brandalarmeringsanlæg

Du skal udfylde denne formular og indsende den til Bornholms Brandvæsen på mail brandvaesen@brk.dk hvis du ønsker vi skal modtage alarmer fra dit automatiske brandalarmeringsanlæg.

Du kan læse standardkontrakten herover og du kan læse mere om proceduren for oprettelse, krav til anlæg og priser på siden om ABA-anlæg. Det et i kontrakthenseende underordnet hvilken type automatisk brandalarmerings du har.

Ordensregler

Der skal udarbejdes ordensregler for forebyggelse af brand for de enkelte virksomheder, institutioner og arrangementer der er omfattet af driftsmæssige og / eller tekniske forskrifter. Ordensreglerne skal tilpasses de lokale forhold, men langt hen af vejen kan tages udgangspunkt i følgende.

Driftsmæssige forskrifter

Skilte til udprint og laminering

Der kan her downloades enkelte af de skilte der typisk skal anvendes i "brandmæssig henseende". Du skal være opmærksom på, at der stilles særlige krav til størrelse, farver mm i Arbejdstilsynets vejledning om sikkerhedsskilte.

Rygning forbudt skilt til download i pdf

Rygning og brug af åben ild forbudt skilt til download i pdf

Trykflasker fjernes ved brand skilt til download i pdf

Vejledning om alarmering og evakuering (hoteller)

Driftsmæssige forskrifter kræver at der i soverum for gæster er opsat et opslag der vejleder gæsterne om forhold ved brand og herunder viser værelsets placering i forhold til flugtveje. Vejledningen skal være affattet på dansk og de fremmesprog gæsterne normalt benytter.
 
Bornholms Brandvæsen har lavet en standardudgave der kan anvendes og hvor der er lavet plads til at du kan "klippe - klistre" en skematisk oversigt over værelsets placering ind, men du kan også lave din egen med de oplysninger der er relevante for dig. Det der skal fremgå, kan læses i Driftsmæssige forskrifter, BEK 212 af 2. april 2008, kapitel 12