koncert
Del på facebook

Arrangementer

Skal du holde et arrangement kan det kræve en tilladelse fra brandvæsnet. I nogle tilfælde vil det også kræve tilladelse fra andre myndigheder, eksempelvis byggetilladelse til udendørs scener.

Arrangementer kunne eksempelvis være:

  • Koncerter
  • Udstillinger
  • Markeder, basarer og loppemarkeder
  • Opsætning af telte

Arealejers tilladelse

​Du skal altid have arealejers tilladelse til at afholde dig arrangement. I nogle tilfælde, er at det kommunen der er arealejer og du skal så være opmærksom på at arealejers tilladelse ikke er det samme som den kommunale myndighedstilladelse. Vi forsøger dog at samordne det således, at du som arrangør kun skal henvende dig et sted.

Arrangementer - indendørs

Udstillinger, spisninger, teaterforestillinger mm. i forsamlingslokaler kan kræve tilladelse efter Driftsmæssige Forskrifter og indretning efter en godkendt pladsfordelingsplan. Hvis dit arrangement overholder reglerne fuldt ud og du bruger en godkendt pladsfordelingsplan, skal du ikke kontakte brandvæsnet hver gang du har et arrangement.

Ændrer du derimod på opstillinger, skal bruge en særlig udsmykning eller lignende kræver det en tilladelse fra brandvæsnet og der skal så indsendes oplysninger om arrangør, tidspunkter og målfaste plantegninger.
 
Uanset hvad, så vil der under dine arrangementer kunne blive foretaget brandsyn.

Arrangementer - udendørs

Opstilling af forsamlingstelte, containerkonstruktioner, sovetelte og salgsboder kan kræve tilladelse efter en teknisk forskrift og/eller en byggetilladelse.

Ansøgninger om udendørsarrangementer skal altid sendes til byggeafdelingen i Teknik og Miljø. De vil herefter sørge for at videresende sagen til relevante myndighedsafdelinger i Bornholms Regionskommune, herunder brandvæsnet.

Ansøgning skal indeholde en beskrivelse af arrangementet, tidspunkt for afvikling, forventet personantal, risikovurdering udarbejdet efter vejledning om brandsikkerhed ved udendørs musikarrangementer udarbejdet af justits- og kulturministeriet og eventuelt andre oplysning.

BYG har lavet en side omkring ansøgningsprocessen, herunder en folder der kan downloades med gode råd, krav til ansøgningen mm.

Når din ansøgning er blevet behandlet og du har fået en tilladelse, vil der som udgangspunkt være et vilkår om at der skal foretages brandsyn inden arrangementet må påbegyndes. Du er velkommen til i så god tid som muligt at aftale tidspunktet, da det er dig som arrangør der ved hvornår I er færdige med opstilling.

Opmærksomheden henledes ligeledes på, at såfremt der anvendes gasblus kan Tekniske forskrifter for gasser være gældende.

Der vil skulle udarbejdes brand- og evakueringsinstruks for arrangementet og der skal i visse tilfælde føres driftsjournal.

Ved større arrangementer er brandvæsnet gerne til rådighed for vejledning og formøder, ligesom du opfordres til at indsende din ansøgning i god tid. Som udgangspunkt, skal den være indsendt senest 30 dage inden arrangementet.

Der skal typisk også være slukningsmidler til stede på arrangementspladsen og de skal mærkes af med skilte.

Brandvæsnet kan ligeledes som et vilkår for gennemførelsen kræve brandvagter til stede, herunder at de skal leveres af brandvæsnet. Du vil som arrangør skulle afholde udgifterne til brandvagter.

Der vil også under arrangementet kunne blive foretaget brandsyn.