Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Byggeri Byggesager - generelle vejledninger

Byggesager - generelle vejledninger

Vi arbejder i øjeblikket på at opdatere vores vejledninger, så de svarer til det nye bygningsreglement som trådte i kraft 1. januar 2018.

Du kan derfor finde information på denne side og i vores vejledninger som ikke er gældende pr. 1. januar 2018.
Husk at der er en overgangsperiode på 6 måneder hvor det stadig er muligt at ansøge efter reglerne i bygningsreglement 2015.

 

Byggeri i bevaringsområder

Hvis din ejendom er omfattet af en bevarende lokalplan, kan du med fordel læse folderen "Byggeri i bevaringsområder"

Opførelse af husstandsvindmølle

En husstandsvindmølle er en  enkeltstående vindmølle med et rotorareal på maksimalt 200 m2 (svarende til en radius på ca. 8 m), en totalhøjde på maksimalt 25 m og med en højeste effekt på 25 kW. Se folderen "Opførelse af hustandsvindmøller"

Opførelse af legepladser

Legepladser defineres som arealer, hvor der opsættes legeredskaber, skateboardbaner, klatrevægge, faste trampoliner og hoppepuder, der er offentligt tilgængelige. Se folderen "Opførelse af legepladser"

Midlertidig opsætning af scener, tribuner, telte og lign.

Midlertidige opsætninger af scener, tribuner og telte er kun til kortvarige arrangementer i op til 6 uger, som f.eks. byfester, koncerter, forestillinger og lign. Se folderen "Midlertidig opsætning af scener, tribuner, telte og lign."

Olietanke iht. byggeloven

Du skal søge om byggetilladelse til at opsætte eller reetablere en olitank hos Teknik & Miljø. Du skal dog ikke søge om byggetilladelse for tanke til fyrings- og dieselolie (klasse 3 væsker) på 1.250 liter og derunder, men det er vigtigt at være opmærksom på, at opsætning af tanke kan være omfattet af anden lovgivning, f.eks. en lokalplan eller miljøloven. Læs mere her.

Hvis du skal opsætte en tank, der er mere end 1.250 liter, skal du indsende følgende oplysninger til Teknik & Miljø:

- Målfast og målsat tegning, der viser tanken fra side, front og top
- Målfast og målsat situationstegning, der viser placeringen af tanken i forhold til andre bygninger og skel

Solceller

Klik her hvis du vil læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil opsætte et solcelleanlæg eller et solfangeranlæg.

 

Bygningsreglement og Byggelov

Læs Bygningsreglement og byggeloven her

Byg og Miljø

Se hvad der gælder for din ejendom, hvad du skal indsende af materiale eller søg om tilladelse.

 

Søg på Byg og Miljø