Skip Navigation LinksBRK Borger Frivillig, kultur og fritid

Frivillig, kultur og fritid

Uanset om du er borger, der ønsker at kende til øens kultur-, idræts- og fritidstilbud, ønsker at blive frivillig, eller du kommer fra en kulturinstitution, en forening, en aftenskole eller lignende og har brug for konkrete oplysninger, så finder du oplysningerne her på siderne.

Bornholm er en aktiv ø med et stort antal kulturtilbud, folkeoplysende og frivillige, sociale foreninger. Der findes også aktive borgerforeninger over hele øen, levende biblioteker og en spændende, ny kulturskole med mange gode tilbud!
 
Kommunalt ansatte vil også kunne finde inspiration på siderne med guides og gode råd til samspillet mellem kommune, frivillige og foreningslivet.
 

Aktuelt

Den ny lov - Forsikring af personer der yder frivillige indsatser – træder i kraft 1. juli 2017.

I dag er borgere, der udfører frivilligt arbejde i kommunalt regi, lovpligtigt arbejdsskadesforsikret af kommunerne. Pr. 1. juli 2017 er det nu også muligt for kommunerne at arbejdsskadeforsikre borgere, der udfører frivillige indsatser. Kommunalbestyrelsen vil snarest træffe beslutning om forsikring af personer, der yder frivillige indsatser i Bornholms Regionskommune.

 

Læs om loven, der giver mulighed for at forsikre personer, der yder frivilligt arbejde på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside: Lov om ændring af lov om social service 

Læs om begreberne frivilligt arbejde og frivillig indsats her i notatet.

 

 

Nyhedsbrev

Hver måned udsender vi et nyhedsbrev om fritid og kultur i kommunen -  målrettet foreninger og kulturelle institutioner.

Tilmeld dig nyhedsbrevet