§ 18-midler

 

Her kan du læse mere om muligheden for at få støtte til frivilligt socialt arbejde

 

Formålet med § 18-puljen er at fremme samarbejdet med og støtte det frivillige sociale arbejde i bred forstand med respekt for det frivilliges egenart og styrke.

Målet er at være med til at skabe forudsætninger for udvikling af nye, frivillige sociale aktiviteter og foreninger lokalt på Bornholm. Puljen skal også være med til at sikre at igangværende aktiviteter kan fortsætte.

 

Yderligere information om retningslinjer og ansøgningsskema kontakt frivillighedskoordinator Birgitte Eybye på tlf. 56 92 60 56 eller mail Birgitte.Eybye@brk.dk

Hvem kan søge?

Der bliver givet støtte til grupper af frivillige, frivillige sociale foreninger og organisationer, herunder landsorganisationer, der yder en aktiverende og forebyggende indsats i regionen.

Hvordan søger jeg?

Til ansøgningen skal du bruge foreningens CVR-nummer og vedtægter samt regnskab, der indsendes elektronisk til post@brk.dk sammen med ansøgningen.

En frivillig forening eller gruppe af frivillige skal have CVR-nummer, hvis den vil søge offentlige tilskud. Læs mere på Erhvervstyrelsens hjemmeside om hvordan en forening eller gruppe af frivillige får et CVR-nummer.

Ansøgning om midler til frivilligt social arbejde.

Hvordan laver jeg regnskabet?

Du skal indsende et regnskab for de bevilligede midler senest 31. marts det følgende år. Regnskabet kan kun indsendes elektronisk til post@brk.dk.

Der kræves et simpelt regnskab som dokumentation for at tilskuddet går til formålet. Regnskabet skal minimum være underskrevet af en valgt revisor. Det er ikke nødvendigt at indsende bilag og kopier af kvitteringer, medmindre kommunen efterspørger et uddybende regnskab.

Vi brugte ikke det fulde beløb 

Hvis du har fået bevilget penge, og ikke har fået brugt dem i samme år, skal ubrugte midler skal være returneret senest den 31. marts til Bornholms Regionskommune på bankkonto nr. 4720 000 1 006 053. Husk at mærke overførslen med '§ 18'.

Hvornår kan jeg søge?

I september holder Social- og Sundhedsudvalget dialogmøde med foreningerne. Derefter bliver ansøgningsfristerne annonceret i ugeaviser og på kommunens hjemmeside, ligesom Social- og Sundhedsudvalgets eventuelle valg af temaer og prioriteringer for tildeling af midlerne vil blive annonceret.

Hvad er retningslinjerne?

I 2016 kom der nye retningslinjer for § 18-midler, som er et tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Serviceloven. Social- og sundhedsudvalget har på baggrund af dialogmøde og hørningssvar i 2016 besluttet at opdatere og tilpasse retningslinjerne for tildeling af § 18-midler til aktuelle behov i foreningslivet og i Bornholms Regionskommunen.

Her kan du læse og udskrive de nye retningslinjer for § 18-midler eller tryk her for at læse en Pixi udgave af retningslinjerne. 

§ 18 ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes elektronisk via Nem ID

Link til skemaet her:

Ansøgning om midler til frivilligt social arbejde.

Til ansøgningen skal du bruge foreningens CVR-nummer og vedtægter samt regnskab, der indsendes elektronisk til     post@brk.dk sammen med ansøgningen.

Ved spørgsmål kontakt frivillighedskoordinator på mail birgitte.eybye@brk.dk eller telefon 56 92 60 56

Ansøgningsfrister 2017

Forårspuljen - onsdag d. 24. maj med udbetaling i juni

Efterårspuljen - onsdag d. 15. november med udbetaling januar 2018

Tilskudsmuligheder

Økonomisk tilskud til foreninger kan også søges gennem pulljer og fonde.

Få et login til Puljeguiden af konsulent Niels C Andersen på mail Niels.Chresten.Andersen@brk.dk eller telefon 56 92 13 03

Kom til Aakirkebyhallerne d. 29. september og hør om mulighederne på Fondsmessen og frivillig Fredag.