Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Frivillig, kultur og fritid Søg tilskud Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde

​​​​​​Mulighed for støtte til frivillige sociale indsatser

I vinduet til højre finder du et link til det elektroniske ansøgningsskema, hvis I vil søge om økonomisk støtte fra puljen for frivillige sociale indsatser​. Her skal I også medsende foreningens vedtægter og formål samt budget til de ansøgte poster.

For at modtage støtte fra det offentlige skal foreningen have et CVR-nummer med en NemKonto tilknyttet. Se nedenstående vejledning for, hvordan I ansøger.

Kontakt for yderligere information om retningslinjer og ansøgningsskema:
Frivillighedsk​onsulent: Betina.Juhl.Tychsen@brk.dk

Hvem kan søge?

Det kan grupper af frivillige, frivillige sociale foreninger og organisationer, herunder landsorganisationer, der yder en aktiverende og forebyggende indsats på Bornholm.

Bemærk: Hvis en forening kan opnå støtte efter folkeoplysningsloven, kan foreningen ikke samtidig tildeles støtte fra puljen for frivillige sociale indsatser til samme aktivitet.
Læs mere her: Folkeoplysende foreninger

Hvordan får vi et CVR-nummer og en NemKonto?

For at kunne få økonomisk støtte fra kommunen skal jeres forening have et CVR-nummer med tilhørende Nemkonto.

Sådan registrerer I - Find vejledning  her fra hjemmesiden for Center for Frivilligt Socialt arbejde, CFSA – hvordan I registrerer jeres forening med et CVR nummer, digital postkasse og NemKonto, og hvordan I opretter foreningskonto i en bank eller et pengeinstitut.

Læs evt. mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside om hvordan en forening får et CVR-nummer.

Hvad er retningslinjerne?

Puljen for for frivillige sociale indsatser er tilskud til frivillige sociale foreninger eller grupper. 

Her kan du læse og printe Retningslinjer for puljen 

Hvornår kan jeg søge?

Fra Hovedpuljen er der ansøgningsfrist 1. november. Ansøgningerne behandles i Social og Sundhedsudvalget i december måned. Afgørelserne offentliggøres umiddelbart efter, og ansøgere modtager hurtigst muligt skriftlig besked. Udbetalinger vil være i starten af det nye år.

Fra den mindre Udviklingspulje kan der søges op til 5.000 kr. i perioden fra 1. januar til 30. september, og den er reserveret til at støtte fornyelse, udvikling og initiativer, der opstår i årets løb.

Hvordan laver jeg regnskabet?

Du skal indsende et regnskab for de bevilligede midler senest 31. marts det følgende år.

Regnskab med posteringer for anvendelse af de tildelte § 18 midler, skal være opstillet så det klart fremgår at det bevilgede beløb udelukkende anvendes til de ansøgte aktiviteter. Aktiviteternes formål må ikke samtidig være dækket af midler tildelt via folkeoplysningsloven

For beløb under kr. 100.000 skal foreningens regnskab underskrives af en valgt revisor

  1. valgt revisor en anden person end kasseren og
  2. kan være et bestyrelsesmedlem som ikke sidder i bestyrelsen
  3. og regnskabet godkendes/ underskrives af valgt revisor og samtlige bestyrelsesmedlemmer
  4. eller som minimum godkendes regnskabet på generalforsamlingen og underskrives af bestyrelsen og generalforsamlingsdirigenten

Beløb over  kr. 100.000 godkendes af en statsautoriseret eller registreret revisor

Regnskabet skal indsendes elektronisk til post@brk.dk 

Vi brugte ikke det fulde beløb 

Hvis du har fået bevilget penge, og ikke har fået brugt dem i samme år, skal ubrugte midler være returneret senest den 31. marts til Bornholms Regionskommune på bankkonto nr. 4720 000 1 006 053. Husk at mærke overførslen med "Puljen for frivillige sociale indsatser".

Søg puljer og fonde

Da der er stor efterspørgsel efter midler fra puljen for frivillige sociale indsatser, anbefales det at foreningerne også søger andre puljer og fonde.

Læs om Satspuljemidlerne: www.sum.dk og om mulighederne. Konsulent i Bornholms Regionskommune, Niels C. Andersen kan evt. kontaktes ved behov for hjælp til ansøgninger. Tlf. 56 92 13 03 eller mail Niels.Chresten.Andersen@brk.dk

Læs rådgivningsguiden om fundraising på hjemmesiden Center for Frivilligt Socialt Arbejde (åbner i nyt vindue)

Ansøgningsskema

Link til ansøgningsskemaet

Kontakt evt. frivillighedskonsulent ved behov for hjælp

Betina.Juhl.Tychsen@brk.dk

Retningslinjer for den frivillige sociale pulje

Årshjul for puljen for frivillige sociale indsatser

1.november: ansøgningsfrist til Hovedpuljen

december: politisk behandling og skriftligt svar til ansøgere

januar: udbetaling af bevilligede midler

januar: Udviklingspuljen åbner

31. marts deadline for regnskab for året før

30. september: Udviklingspuljen lukker

Børneattester

Frivillige organisationer, foreninger og grupper er ifølge loven forpligtet til at indhente børneattester.

Læs mere om indhentning af børneattester.