§ 18-midler

Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde

Nye retningslinjer for § 18-midler - tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Serviceloven.

Social- og sundhedsudvalget har på baggrund af dialogmøde og hørningssvar i 2016 besluttet at opdatere og tilpasse retningslinjer for tildeling af § 18-midler til aktuelle behov i foreningslivet og i Bornholms Regionskommunen.

Yderligere information om retningslinjer og ansøgningsskema kontakt frivillighedskoordinator Birgitte Eybye på tlf. 56 92 60 56 eller mail Birgitte.Eybye@brk.dk

Ansøgningsskema

Klik på linket herunder og udfyld dit ansøgningsskema.

Til ansøgningen skal du bruge dit CVR-nummer og vedtægter samt regnskab der indsendes elektronisk til post@brk.dk sammen med ansøgningen til post.

En frivillig forening eller gruppe af frivillige skal have CVR-nummer, hvis den vil søge offentlige tilskud. Læs mere på Erhvervstyrelsens hjemmeside om hvordan en forening eller gruppe af frivillige får et CVR nummer.

Ansøgning om midler til frivilligt social arbejde.

Retningslinjer

Her kan du læse og udskrive de nye retningslinjer for § 18-midler eller tryk her for at læse en Pixi udgave af retningslinjerne. 

Regnskab

Regnskab for bevilligede midler kan udelukkende indsendes elektronisk til post@brk.dk og skal indsendes senest 31. marts det følgende år.

Krav til det indsendte regnskab: Som dokumentation for at tilskud går til formålet, kræves der et enkelt regnskab med posteringer, der som minimum er underskrevet af en valgt revisor. Det er ikke nødvendigt at indsende bilag og kopier af kvitteringer, medmindre kommunen efterspørger et uddybende regnskab.

Bevilgede beløb kan kun anvendes i det pågældende budgetår. Overførsel mellem budgetår kan ikke finde sted og ubrugte midler skal være returneret senest den 31. marts til Bornholms Regionskommune på bankkonto nr. 4720 000 1 006 053 mærket § 18.

Årshjul

September: Social- og Sundhedsudvalget afholder dialogmøde med foreningerne. Annoncering i ugeaviser og BRK hjemmeside om ansøgningsfrister og Social- og Sundhedsudvalgets evt. valg af temaer/prioriteringer for tildeling af midlerne

Ansøgningsfrister 2017

Forårspuljen - onsdag d. 24. maj med udbetaling i juni

Efterårspuljen - onsdag d. 15. november med udbetaling januar 2018