Skip Navigation LinksBRK Borger Frivillig, kultur og fritid Udvikling og politikker

Udvikling og politikker

 

​På siderne her kan du læse mere om de strategier og politikker, som former regionskommunens indsatser på idræts-, kultur-, frivilligheds- og folkeoplysningsområdet.

Idræt

Den 17. september 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen idrætsstrategien for Bornholms Regionskommune.

Her kan du Bornholms Regionskommunes idrætspolitik og idrætsstrategi.

​Kultur

I tilknytning til Bornholms Regionskommunes kulturpolitik er der udarbejdet en kulturstrategi for perioden 2014-2017.
 
Strategien er udarbejdet som er et udviklings- og styringsredskab,
der har til formål at give retningslinjer i forhold til etableringen af
bæredygtige strukturer for kulturlivet på Bornholm. 

 

Her kan du læse Bornholms Regionskommunes kulturpolitik og kulturstrategi.

Frivillighed

Frivillighedspolitikken

En række organisationer har sammen udarbejdet den fælles Frivillighedspolitik som Bornholms Regionskommune også har tiltrådt. Politikken fastlægger en overordnet og fælles ramme om det stigende samarbejde, der i disse år udvikler sig mellem frivillige, foreninger og kommunen. Her kan du læse om Frivillighedspolitikken. På baggrund af Frivillighedspolitikken er  paraplyorganisationen Frivillig Forum Bornholm,FFB. stiftet. Læs om FFB her.

Frivillighedsstrategien

Frivillighedsstartegien for frivillighed og partnerskab er Bornholms Regionskommunes udmøntning af Frivillighedspolitikken. Strategien beskriver hvordan BRK internt i kommunen konkret og handlingsorienteret vil leve op til politikken. Her kan du læse Bornholms Regionskommunes Frivillighedstrategi

Folkeoplysning

 Læs mere om Bornholms Regionskommunes folkeoplysningspolitik.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

Idrættens Videns- og Kompetenceråd udspringer af regionskommunens idrætsstrategi. Rådet skal arbejde videre med idrætsstrategien, og vejlede Fritids- og Kulturudvalget om, hvordan man bedst kan udmønte den i praksis.

Læs mere om Idrættens Videns- og Kompetenceråd