Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Frivillig, kultur og fritid Udvikling og politikker

Udvikling og politikker

 

​På siderne her kan du læse mere om de strategier og politikker, som former regionskommunens indsatser på idræts-, kultur-, frivilligheds- og folkeoplysningsområdet.

​Kultur

Bornholms Regionskommune arbejder i øjeblikket på en ny kulturstrategi, som skal være med til at vise vejen for kultur- og fritidslivets udvikling de næste år. Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget godkendte d. 6. juni 2018 en vision og de overordnede temaer, som de ønsker at arbejde videre med.  
 
Læs mere om arbejdet med kulturstrategien
 

Her kan du læse den gældende kulturpolitik og kulturstrategi i Bornholms Regionskommune.

Idræt

Den 17. september 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen idrætsstrategien for Bornholms Regionskommune.

Her kan du læse Bornholms Regionskommunes idrætspolitik og idrætsstrategi.

Frivillighed

Frivillighedspolitikken

En række organisationer har sammen udarbejdet den fælles Frivillighedspolitik som Bornholms Regionskommune også har tiltrådt. Politikken fastlægger en overordnet og fælles ramme om det stigende samarbejde, der i disse år udvikler sig mellem frivillige, foreninger og kommunen. Her kan du læse om Frivillighedspolitikken. På baggrund af Frivillighedspolitikken er  paraplyorganisationen Frivillig Forum Bornholm, FFB, stiftet. Læs om FFB her.

Frivillighedsstrategien

Frivillighedsstartegien for frivillighed og partnerskab er Bornholms Regionskommunes udmøntning af Frivillighedspolitikken. Strategien beskriver hvordan BRK internt i kommunen konkret og handlingsorienteret vil leve op til politikken. Her kan du læse Bornholms Regionskommunes Frivillighedstrategi

Bibliotek

Bornholms Folkebiblioteker formidler viden og oplevelser til børn, unge og voksne på Bornholm.

Folkebibliotekerne bidrager til borgernes livskvalitet ved at være åbne mødesteder, som er tilgængelige for enhver.

 

Overordnede målsætninger

  1. Folkebibliotekerne bidrager til oplysning, livslang læring og kulturel aktivitet ved en bred vifte af tilbud indenfor informations- og kulturformidling samt kulturelle arrangementer.
  2. Folkebibliotekerne skal være synlige aktiver ved at formidle en mangfoldighed af kultur og viden på tværs af de forskellige medieformer og fungere som borgernes indgang til kommunikation med den offentlige sektor.
  3. Folkebibliotekerne skal øge samarbejdet med folkeskolernes Pædagogiske Læringscentre med henblik på at sørge for fælles materialeforsyning og formidling af materialer der fremmer læsning.
  4. Folkebibliotekernes aktiviteter skabes og udvikles i samarbejde med brugerne.
  5. Folkebibliotekerne bidrager til at nå disse mål ved et decentralt og ensartet serviceniveau.

 

Flerårige mål
Folkebibliotekernes tilbud er til rådighed for enhver der har ophold på Bornholm, og tilbuddene skal afspejle brugernes mangfoldighed indenfor alder, køn, etnisk oprindelse og interesser.

  1. Folkebibliotekernes kulturformidling omfatter alle relevante materialeformer: bøger, elektronisk lagret information, spil, foredrag, teater og levende musik såvel som musik- og filmoptagelser.
  2. Folkebibliotekerne og Folkeskolernes Pædagogiske Læringscentre skal have et fælles reglement, som godkendes af Kommunalbestyrelsen, og et fælles IT-system der sikrer en højere tilgængelighed for alle materialer. Reglementet skal sikre en sømløs samdrift af de to bibliotekstyper, der refererer til hver sin lovgivning. Reglementet skal sikre, at al benyttelse af biblioteksmaterialer i folkeskolens undervisning er gratis, jfr. Folkeskolelovens bestemmelser, og endvidere at der er mulighed for at opkræve erstatning for bortkommet eller ødelagt materiale, jfr. Bibliotekslovens bestemmelser.
  3. Brugerne skal have mulighed for at deltage aktivt i folkebibliotekernes arrangementer. Folkebibliotekerne skal være i løbende dialog med lokale foreninger og kulturelle råd om udviklingen af nye tilbud og services. Folkebibliotekerne skal samarbejde med Kulturskolen om bl.a. forfatterskole, afholdelse af koncerter og udstillinger.
  4. Folkebibliotekerne skal gennemføre jævnlige undersøgelser af brugernes tilfredshed og justere servicen i overensstemmelse hermed.
  5. Folkebibliotekerne skal med ovenstående udgangspunkt lave en handleplan, som tydeliggør visionen og funktionen som lokalsamfundets kulturhus og fysiske mødested.

 

Årlige mål

Med ovenstående udgangspunkt aftales Bornholms Folkebibliotekers årlige mål og indsatsområder i den lederaftale, der indgås mellem Bibliotekslederen og Centerchefen for Skole, Kultur og Fritid.

Folkeoplysning

 Læs mere om Bornholms Regionskommunes folkeoplysningspolitik.

Bibliotekspolitik

Her kan du læse Bornholms Regionskommunes bibliotekspolitik

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

Idrættens Videns- og Kompetenceråd udspringer af regionskommunens idrætsstrategi. Rådet skal arbejde videre med idrætsstrategien, og vejlede Fritids- og Kulturudvalget om, hvordan man bedst kan udmønte den i praksis.

Læs mere om Idrættens Videns- og Kompetenceråd