Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Frivillig, kultur og fritid Udvikling og politikker

Udvikling og politikker

 

​På siderne her kan du læse mere om de strategier og politikker, som former regionskommunens indsatser på idræts-, kultur-, frivilligheds- og folkeoplysningsområdet.

Frivillighed

Frivillighedspolitikken

En række organisationer har sammen udarbejdet den fælles Frivillighedspolitik som Bornholms Regionskommune også har tiltrådt. Politikken fastlægger en overordnet og fælles ramme om det stigende samarbejde, der i disse år udvikler sig mellem frivillige, foreninger og kommunen. Her kan du læse om Frivillighedspolitikken. På baggrund af Frivillighedspolitikken er  paraplyorganisationen Frivillig Forum Bornholm, FFB, stiftet. Læs om FFB her.

Frivillighedsstrategien

Frivillighedsstrategien for frivillighed og partnerskab er Bornholms Regionskommunes udmøntning af Frivillighedspolitikken. Strategien beskriver hvordan BRK internt i kommunen konkret og handlingsorienteret vil leve op til politikken. Her kan du læse Bornholms Regionskommunes Frivillighedstrategi.

Folkeoplysning

 Læs mere om Bornholms Regionskommunes folkeoplysningspolitik.

Kultur, idræt og fritid

Bornholms Regionskommune har vedtaget en politik, der skal sikre et mangfoldigt og varieret kultur-, idræts- og fritidsliv for alle. Politikken hedder ”Vores Ø – Politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm”. Det er den første politik, der samler kommunens ambitioner for kultur-, biblioteks- og idrætsområdet, der hidtil har haft hver sin politik. Politikken indeholder en række temaer, som vil sætte rammen for arbejdet på kultur- og fritidsområdet de kommende år. Temaerne er Livskvalitet, Dannelse og fællesskaber, Samskabelse samt Faciliteter og mødesteder. 
De politiske målsætninger forventes at blive realiseret i samarbejde med borgere, foreninger, kultur- og fritidsaktører, forvaltninger m.fl.