Del på facebook

Søg tilskud

​​Skal du søge tilskud som folkeoplysende forening? Eller vil du søge støtte til en frivillig social forening eller et kulturelt arrangement?​

Kommunen tilbyder dig/jer gratis adgang til Danmarks største fondsdatabase, Fonde.dk. I kan oprette én bruger per forening/lignende - medlemmer af samme forening skal altså dele det login, I får tildelt. Herudover må det udleverede login ikke gives til andre.

Få adgang til databasen fonde.dk ved at sende en e-mail til info@fonde.dk med følgende oplysninger:

  1. Navn (kontaktperson i bestyrelsen eller lignende).
  2. Jeres e-mail.
  3. Navn på forening/enhed/afdeling/lignende.

Husk at skrive: Bornholms Regionskommune i e-mailens emnefelt. 

Fonde.dk sender dig dine login-oplysninger i løbet af 1-2 hverdage.

Folkeoplysende foreninger og sociale foreninger

I Danmark findes forskellige typer foreninger, som kan søge støtte fra kommunen. Det kan være svært at skelne mellem folkeoplysende foreninger og sociale foreninger. Herunder kan du se mere om de to typer af foreninger.

På siderne her kan du desuden se mere om mulighederne for at søge en række forskellige tilskud og puljer til både foreninger, frivillige og kulturelle arrangementer.

På Center for frivilligt Socialt Arbejde, CFSA, finder du en rådgivningsguide til ansøgninger, find den her på deres hjemmeside. (åbner i nyt vindue)

Du kan finde mere information om muligheden for at få tilskud via EU-midler, læs her. (åbner i nyt vindue)

Ansøgning om et fritidspas finder du vejledning her.

Benyt linket i den grå boks til højre på siden, hvis foreningen ønsker at søge om tilskud til lokaler, aktiviteter, uddannelse og/eller voksenundervisning.

Du er også meget velkommen til at tage kontakt til vores kommunale konsulent indenfor puljer og fonde Niels.Chresten.Andersen@brk.dk og tlf. 56 92 13 03.

Folkeoplysende foreninger

  • foreningen oprettes for at medlemmerne kan dyrke en aktivitet (fx håndbold) sammen
  • aktiviteterne arrangeres for og af medlemmerne
  • har som formål at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar og deltage i samfundslivet (derfor navnet 'folkeoplysende')
  • fx sportsklubber, spejdere, politiske foreninger og kulturelle foreninger
  • foreninger med medlemmer under 25 år prioriteres ift. økonomisk støtte

Læs mere om støtte til folkeoplysende foreninger.

Sociale foreninger og grupper

En frivillig social forening eller gruppe har som formål at forebygge eller afhjælpe et socialt, sundhedsmæssigt eller humanitært problem fx sociale cafeer, besøgstjenester og selvhjælpsgrupper. 

  • foreningen eller gruppen oprettes for at hjælpe nogen (fx hjemløse), som ikke behøver at være medlem af foreningen
  • aktiviteterne involverer frivillige

Læs mere om støtte til frivilligt socialt arbejde.

 

Søg fonde

(Alle link åbner i nyt vindue)

Bikubenfonden: Ikke projektmagere, men samarbejde! Bikubenfondens debatoplæg og den første ansøgningsrunde

Nordea: Fællesskab ved kysterne. "Kysten er klar"

Den A.P. Møllerske Støttefond: Støtte til Livsmestring, uddannelse og arbejde til udsatte borgere

Oak Foundation Denmark: Støtte til initiativer til forbedring af udsattes vilkår

Trygfonden: Landsdækkende projekter, der øger trygheden for dig og alle andre i Danmark

Tuborgfondet: Lokale initiativer - unges udvikling og deltagelse i fællesskaber

Tuborgfondet: Større projekter - især unges udvikling og deltagelse i fællesskaber

Velux fonden: Støtte til sociale projekter i Danmark med fokus på socialt udsatte borgere

Velux Fonden: Støtte til aktive ældre < 150.000 kroner

Aase og Ejnar Danielsens Fond: Støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål med socialt/humanitært sigte

Ansøgningsfrister - Folkeoplysende foreninger

Her kan du finde et overblik over ansøgningsfrister for tilskud til Folkeoplysende foreninger.

Ansøgningsfrister - Foreninger

Puljer på vej

Socialstyrelsen har lavet en puljekalender. Her kan man få overblik over kommende ansøgningspuljer og se i hvilket kvartal, de forventes udmeldt og udmøntet.

Se Socialstyrelsens puljekalender for 2018 på Tilskudsportalen

Tilskudsregler

Folkeoplysningsudvalget på Bornholm har udarbejdet detaljerede regler for tilskud og anvisning af lokaler og faciliteter til folkeoplysende foreninger.

Tilskudsregler for folkeoplysende foreninger (PDF, åbner i nyt vindue)