Del på facebook

Søg tilskud

 

Skal du søge tilskud som folkeoplysende forening? Eller vil du søge støtte til en frivillig social forening eller et kulturelt arrangement?​

 

I Danmark findes forskellige typer foreninger, som kan søge støtte fra kommunen. Det kan være svært at skelne mellem folkeoplysende foreninger og sociale foreninger. Herunder kan du se mere om de to typer af foreninger.

På siderne her kan du desuden se mere om mulighederne for at søge en række forskellige tilskud og puljer til både foreninger, frivillige og kulturelle arrangementer.

Du kan også finde mere information om muligheden for at få tilskud fra EU-midler og ansøge om et fritidspas.

Folkeoplysende foreninger

  • foreningen oprettes for at medlemmerne kan dyrke en aktivitet (fx håndbold) sammen
  • aktiviteterne arrangeres for og af medlemmerne
  • har som formål at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar og deltage i samfundslivet (derfor navnet 'folkeoplysende')
  • fx sportsklubber, spejdere, politiske foreninger og kulturelle foreninger
  • foreninger med medlemmer under 25 år prioriteres ift. økonomisk støtte

Læs mere om støtte til folkeoplysende foreninger

Sociale foreninger og grupper

En frivillig social forening eller gruppe har som formål at forebygge eller afhjælpe et socialt, sundhedsmæssigt eller humanitært problem fx sociale cafeer, besøgstjenester og selvhjælpsgrupper. 

  • foreningen eller gruppen oprettes for at hjælpe nogen (fx hjemløse), som ikke behøver at være medlem af foreningen
  • aktiviteterne involverer frivillige

Læs mere om støtte til frivilligt socialt arbejde

Tilskudsregler

Folkeoplysningsudvalget på Bornholm har udarbejdet detaljerede regler for tilskud og anvisning af lokaler og faciliteter til folkeoplysende foreninger.

Tilskudsregler for folkeoplysende foreninger (PDF)