Del på facebook

Fritidspas

​​​​ 

Bornholms Regionskommune giver gratis fritidspas til børn, unge og voksne, som ellers ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.

 

Hvis det bliver vurderet, at deltagelse i fritidsaktiviteter kunne være afgørende for trivsel og udvikling, kan man få tildelt et fritidspas. Et fritidspas giver mulighed for at deltage gratis i én specifik fritidsaktivitet, og betaler max. 1.000 kr. af kontingentet.

Da fritidspasset betaler kontingent til én konkret aktivitet, bør der tages hensyn til sæsonstart for den pågældende aktivitet, således at barnet/den unge får mulighed for at være med fra start til slut.
Der udstedes ikke fritidspas til brug i private fitnesscentre og private danse- og rideskoler.
Fritidspasset kan kun bruges til at betale kontingent eller deltagerbetaling. Det kan ikke bruges til at betale for udstyr.

Et fritidspas kan som udgangspunkt udstedes to gange. Det er dog muligt i helt særlige tilfælde, at genindstille til yderligere ét fritidspas.

Der er forskel på, om der søges fritidspas til børn (0-17 år) eller voksne (over 18 år). 

 

Fritidspas til børn og unge (0-17 år)

Målgruppen er udsatte børn og unge i alderen 0 år til og med 17 år.
I vurderingen af hvilke børn/unge, der kan komme i betragtning til et fritidspas, kan et eller flere af nedenstående forhold indgå:

  • Sociale og økonomiske forhold i familien
  • Personlige forhold som eksempelvis mobning, ensomhed/isolation
  • Andre pædagogiske hensyn

Hvordan får man et fritidspas?
Fagpersoner – f.eks. socialrådgivere, lærere, sundhedsplejersker og SSP-medarbejdere – kan indstille til et fritidspas til de børn og unge, hvor det fagligt vurderes, at de kan få gavn af at deltage i en fritidsaktivitet, som de ellers ikke ville have mulighed for.
Ungdomsskolen, Kulturskolen, samt ledere og instruktører i foreninger mv., der er tæt på børn og unge i målgruppen kan endvidere indstille til et fritidspas.
 
Forældre kan ikke selv indstille deres barn til et fritidspas.
 
Når der er truffet aftale med en forening om en fritidsaktivitet, som barnet/den unge gerne vil deltage i, udfylder fagperson/forening blanketten "Indstilling til Fritidspas – BARN", og indsender denne til Center for Natur, Miljø og Fritid på kf@brk.dk.
 
Hvordan bruges et fritidspas?
Fritidspasset kan anvendes til at betale kontingent i alle folkeoplysende foreninger på Bornholm, Ungdomsklubben samt i Kulturskolen.

Er der behov for mere kontinuerlig støtte til fritidsaktiviteter skal dette bevilges efter servicelovens regler via barnets/den unges socialrådgiver.

Ansøgningsskema BARN (åbner i nyt vindue, skemaet kan udfyldes på computer, gemmes og sendes på mail)

Fritidspas til voksne (over 18 år)

Målgruppen er udsatte borgere over 18 år.
I vurderingen af hvilke borgere, der kan komme i betragtning til et fritidspas, kan et eller flere af nedenstående forhold indgå:

  • Sociale forhold
  • Økonomiske forhold
  • Personlige forhold, f.eks. ensomhed, kulturelle udfordringer, fysiske og psykiske hensyn mv.

Hvordan får man et fritidspas?
Fagpersoner – bl.a. jobkonsulenter og sagsbehandlere i f. eks. Psykiatri og Handicap, Job, Uddannelse og Rekruttering, Børn og Familie, Sundhed mv. – kan indstille borgeren til et fritidspas på baggrund af en faglig vurdering

Ungdomsskolen, Kulturskolen, samt ledere og instruktører i foreninger, læger, undervisere eller andre, der er tæt på personer i målgruppen kan endvidere indstille til et fritidspas.

Borgeren kan ikke indstille sig selv til et fritidspas.

Når der er truffet aftale med en forening el. lign. om en fritidsaktivitet, udfylder fagperson/forening blanketten "Indstilling til Fritidspas – VOKSEN", og indsender denne til Center for Natur, Miljø og Fritid på kf@brk.dk

 
Hvordan bruges et fritidspas?
Fritidspasset kan anvendes til at betale kontingent i alle folkeoplysende foreninger på Bornholm, Ungdomsklubben samt i Kulturskolen.

Ansøgningsskema VOKSEN (åbner i nyt vindue, skemaet kan udfyldes på computer, gemmes og sendes på mail)

Til indstillere og foreninger

Center for Natur, Miljø og Fritid håndterer indstillingen, og vedkommende, der har indsendt indstillingen, får besked omkring bevilling eller afslag på oplyste e-mailadresse.

Ved bevilling, skal vedkommende, der har indsendt indstillingen, dels informere familien/borgeren, evt. bistå familien/borgeren med tilmelding til aktiviteten, samt oplyse foreningen om procedure for opkrævning af kontingent. 

Foreningen opkræver kontingentet hos Kultur og Fritid, Natur, Miljø og Fritid, Ullasvej 23, 3700 Rønne, eller via EAN-nr. 5798 0099 53841 på www.virk.dk.

Kontakt

Center for Natur, Miljø og Fritid

Kultur og Fritid

Ullasvej 23
3700 Rønne
Email: kf@brk.dk
Telefon: 56 92 00 00

Hvor kan Fritidspasset bruges?

Et fritidspas kan bruges i alle folkeoplysende foreninger på Bornholm.

Godkendte foreninger (PDF-dokument, åbner nyt vindue)

Derudover kan fritidspasset bruges i Kulturskolen og Ungdomsskolen.

Fritidspasset kan ikke bruges i privatejede centre - som f.eks. fitness, rideskoler eller danseskoler.