Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Frivillig, kultur og fritid Frivillige og foreninger

Til frivillige og foreninger

I Bornholms Regionskommunes foreningsliv mødes mange mennesker hver dag for at dyrke deres særlige interesse, hobby eller idræt. Med mere end 200 forskellige folkeoplysende foreninger, omkring 1000 frivillige sociale foreninger og en lang række kulturinstitutioner fordelt over hele kommunen, er der helt sikkert også noget for dig.

Håber at siderne giver dig inspiration til at komme i gang eller videre med dit frivillige engagement. 

I menuen i venstre side finder du bl.a. viden om og til Folkeoplysende foreninger, muligheder for § 18 støtte til sociale foreninger, lokale oversigt mm

Find en forening

Bornholm har en lang række aktive foreninger. Her kan du finde en liste over de Folkeoplysende foreninger. En anden god idé er at gå ind på den landsdækkende foreningsportal eller at søge aktiviteten på Google.
 

Find frivilligt arbejde

Du kan kontakte de forskellige frivillige organisationer og foreninger, se i Foreningsoversigten

Find frivilligt arbejde på Bornholm

Søg på frivilligbornholm.dk

Søg på den nationale jobportal  www.Frivilligjob.dk

Frivillig Fredag

Temaet i år er Sammen er vi seje - styrken og glæden ved at være sammen i et fællesskab.

Frivillig Fredag er en landsdækkende tilbagevendende dag der opfordrer alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, kommunale institutioner og borgere om at markerer og fejrer frivilligheden.

Frivillig Fredag er altid den sidste fredag i september, i år d. 28. september, oBornholms Regionskommune opfordre igen i år alle på Bornholm til at sætte fokus på frivilligheden i ugen op til - læs invitationen her. 

Har du / I lyst til at gøre noget særligt ud af frivillighedsugen, så kontakt BRK' s frivillighedskonsulent Birgitte Eybye på mail birgitte.eybye@brk.dk eller telefon 56 92 60 56.

Alle tilmeldte vil komme i programmet og måske få mulighed for mediedækning, og en chance for at synliggøre sin institution eller forening.

På hjemmesiden www. frivilligfredag.dk har du mulighed for at finde inspiration i tidligere års aktiviteter.

Frivillig Fredag: afholdes igen i år i Aakirkebyhallerne i et samarbejde mellem Paraplyorganisationen Frivillig Forum Bornholm og Fondsmessen.

Læs om Fondsmessen her 

Frivilligbørs

Skab samarbejde i lokalområdet med Frivilligbørs

På en Frivilligbørs mødes lokale foreninger, virksomheder og organisationer ansigt til ansigt og udveksler ønsker og ideer til samarbejde. I løbet af et par timer skaber de sammen nye muligheder, lokale netværk og konkrete samarbejdsaftaler. 

Læs mere om frivilligbørs på CFSA hjemmeside

Rekruttering af unge frivillige

En inspirationsguide til foreninger om samarbejdsmuligheder og besøg på skoler og uddannelsesinstitutioner

Denne rådgivningsguide er for dig, som ønsker at synliggøre din forening over for unge med det formål at rekruttere dem som frivillige til foreningens aktiviteter.

Læs hele rådgivningsguiden på CFSA hjemmeside

Spørgsmål og svar

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det landsdækkende udviklings-, kompetence- og videnscenter på velfærdsområdet i Danmark. CFSA opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet i Danmark.

Find hvad du søger svar på hosCFSA

Hvad siger loven?

Der er en række love og regler for frivillige og foreninger, som skal overholdes for at kommunen eksempelvis kan udbetale tilskud. Her kan du se mere om straffe- og børneattest og tavshedspligt.

Straffeattest

Der er ikke et lovkrav om at indhente andre straffeattester end børneattester for frivillige. Kommuner, der samarbejder med foreninger og frivillige anbefaler, at de i fællesskab afgør om det vil være relevant at indhente straffeattester.

Her kan du læse en guide om love og regler på hjemmesiden for Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Børneattest

Fra 1. juli 2014 skal frivillige sociale organisationer og foreninger indhente børneattest, når de ansætter eller beskæftiger personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Bornholms Regionskommunes beredskab og handlevejledning, 2017

Læs bekendtgørelse om indhentelse af børneattester her

Tavshedspligt

Frivillige, såvel som alle andre, er underlagt loven om tavshedspligt og kan "straffes med bøde eller fængsel ved uberettiget at videregive meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold..."

Læs om tavshedspligt i bekendtgørelse af forvaltningsloven

Persondataloven

Datatilsynet har den 22. marts 2018 offentliggjort 10 ud 13 planlagte vejledninger om den nye databeskyttelsesforordning. I løbet af foråret kan I på Datatilsynets hjemmeside desuden finde en sektion med de oftest stillede spørgsmål om foreninger og persondataloven.

Læs meget mere om emnet på CFSA hjemmeside    

Regler når man modtager offentlige ydelser

På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering finder du opateret viden om regler når man modtager offentlige ydelser. Mere viden om emnet på Center for Frivilligt Socialt Arbejde, CFSA

Husk altid din rådighedsforpligtigelse - din frivillige indsats, hvad end det er en aktivitet eller ulønnet arbejde, må ikke forhindre dig i at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi anbefaler derfor, at du ikke er mere bundet til dit frivillige arbejde, end at du umiddelbart kan begynde på et lønnet arbejde.

Spilleregler for samarbejdet

En række fagforeninger er gået sammen og skriver bl.a. "Samarbejdet med frivillige skal ske med respekt for den forskel, der er på ansatte og frivillige, hvor ansatte løser de opgaver, der er nedfældet i lovgivningen, og frivillige, der udfører opgaver af omsorgsmæssig karakter".

Læs mere om spillereglerne for samarbejdet her.

Hvordan er jeg forsikret?

Frivillige indsatser der udføres indenfor kommunens rammer, er omfattet af BRK ansvars- og arbejdsskadeforsikring, på lige fod med dem, der udfører frivilligt arbejde.

Det kræver dog, dels at den frivllige ikke er forsikret andet steds, f.eks. via en organisation eller forening, dels at der er lavet en skriftlig aftale om samarbejdet med institutionen som den frivllige er tilknyttet.

Spørgsmål vedr. forsikring kan rettes til forsikringskontoret:

Forsikringskontoret@brk.dk Carsten Bauer, tlf 56 92 10 39 eller

Marianne Tang Seerup, tlf 56 92 10 05

Her får du tre gode råd, som du som frivillig skal være opnærksom på:

  1. Hvis du ikke allerede har en familieforsikring, bør du overveje at tegne en familiesikring.
  2. Undersøg om foreningen eller organisationen har tegnet en forsikring, der dækker skader på frivillige.
  3. Overvej herefter om du selv vil tegne en fritids- eller heltids-ulykkesforsikring.

Læs mere her for at holde dig opdateret på hjemmesiden for Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Opret en frivillig social forening

Frivillige foreninger 'kom godt i gang'

 

Ansøgningsfrister for foreninger

Her finder du en oversigt over frister for indelselse af ansøgninger til tilskud.

Ansøgningsfrister - foreninger

Foreningsportalen

Foreningsportalen giver dig overblik og oplysninger om mere end 500 regionale og landsdækkende frivillige sociale foreninger i Danmark. 

Se mere på Foreningsportalen

Sparring

Har du brug for sparring omkring samarbejdet mellem kommune og frivillige, og frivillighed generelt, kontakt kommunens frivillighedskonsulent Birgitte Eybye, Mail birgitte.eybye@brk.dk eller tlf. 56 92 60 56  Center for Sundhed og forebyggelse, Helsevej 4, 1. sal, 3700 Rønne